Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M418 Kom met een transparant aanmeldbeleid voor sportclubs

ID
5710
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (5. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024)
donderdag 9 november 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
9-11-2023
Onderwerp
M418 Kom met een transparant aanmeldbeleid voor sportclubs
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Deldjou Fard, M. (Melody) (GroenLinks)
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Talhaoui, M. (Mohamed) (PvdA)
Portefeuillehouder
Wethouder Oosters
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Sport
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Gerelateerde items