Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M34 Duidelijk uitvoeringsprogramma huisvesting kwetsbare doelgroepen

ID
5840
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (19. Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen)
donderdag 18 januari 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
18-1-2024
Onderwerp
M34 Duidelijk uitvoeringsprogramma huisvesting kwetsbare doelgroepen
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Koning, M.A. (Maarten) (D66)
  • Nolten, S.J. (Stevie) (BIJ1)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • Passier, C.E. (Charlotte) (Volt)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
Portefeuillehouder
Wethouder De Vries
Deadline
18-4-2024
Stand van zaken openbaar
20240501 Het Uitvoeringsprogramma Realisatie sociale huisvesting is op 23 april 2024 gedeeld met de raad als bijlage bij de Raadsbrief Kwartaalrapportage Realisatie sociale huisvesting Q1 2024. Over de voortgang van het uitvoeringsprogramma wordt ieder kwartaal gerapporteerd via de kwartaalrapportages. Hiermee is M34 afgehandeld. 240221 Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma. We streven ernaar u begin Q2 2024 hierover te informeren. Daarnaast zullen we doorgaan met het verstrekken van een voortgangsrapportage aan de raad m.b.t. realisatie sociale huisvesting en huisvesting kwetsbare groepen.
Beleidsveld
Wonen en Volkshuisvesting
Thema
Einddatum
Datum afdoening
2-5-2024
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Stemmen
voor 98%
tegen 2%
voor
BIJ1 (1), CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Horizon (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Utrecht Solidair (1), Volt (2), VVD (5), Student en Starter (1)
tegen
UtrechtNu! (1)