Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M393 Online weerbaarheid jeugd

ID
5705
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (5. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024)
donderdag 9 november 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
9-11-2023
Onderwerp
M393 Online weerbaarheid jeugd
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Dada-Anthonij V. (Venita) (D66)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Kendir, E. (Esma) (Student&Starter)
  • Maas, R.A.H.M. (Ruud) (Volt)
  • Nolten, S.J. (Stevie) (BIJ1)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
  • Alblas, K. (Kirsten) (ChristenUnie)
Portefeuillehouder
Burgemeester Dijksma
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Gerelateerde items