Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed

donderdag 14 oktober 2021

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 14 oktober 2021 20:23
Eind
donderdag 14 oktober 2021 23:15
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed, die wordt gehouden op 14 oktober 2021 in de raadszaal van het Stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zowel fysiek als digitaal. De gemeenteraad houdt zich dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. U kunt de vergaderingen wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Mededeling:
  Op 18 november 2021 staat in de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën het Raadsvoorstel Regeling Risicovolle Projecten geagendeerd. In deze commissie wordt het desbetreffende raadsvoorstel met de bijbehorende startdocumenten behandeld in aanwezigheid van de wethouder financiën en de betrokken wethouders bij de inhoudelijke projecten (restauratie domtoren, cultuurcluster Berlijnplein en het programma werven). Hierbij kunnen naast de woordvoerders financiën ook de inhoudelijke woordvoerders aanwezig zijn. In dit commissiedebat wordt tevens op verzoek van het college besproken of de opzet van de voortgangsrapportages bijdraagt aan de werking van het RRP-instrument (zie raadsbrief voortgangsrapportages RRP). Desgewenst kunnen de commissies de voortgangsrapportages (Overvecht Noord aardgasvrij en NRU, naast bovengenoemde projecten) inhoudelijk agenderen voor de eigen commissie. NB. Dit onderwerp staat eveneens op 4 november op de agenda van de adviescommissie C&F.

  10:18:42 - -
  10:18:31 - 10:18:28 -
 2. 2

  10:17:44 - 10:17:42 -
  10:17:42 - 10:17:05 - Zweth, Rick van der
  10:17:03 - 10:16:39 -
  10:16:38 - 10:16:18 -
  10:16:18 - 10:16:15 -
  10:16:15 - 10:16:00 -
  10:15:59 - 10:14:15 -
  10:15:32 - 10:15:19 - Hoonte, Gertjan te
  10:14:53 - 10:14:46 - Hoonte, Gertjan te
  10:14:17 - 10:13:50 - Peters, Ralph
  10:13:51 - 10:13:16 -
  10:13:17 - 10:12:45 - Hoonte, Gertjan te
  10:12:43 - 10:11:51 -
  10:12:03 - 10:12:02 -
  10:11:52 - 10:11:45 -
  10:11:44 - 10:11:36 -
  10:11:35 - 10:11:27 -
  10:11:27 - 10:11:06 -
  10:11:16 - 10:10:40 -
  10:10:39 - 10:10:25 - Bosch, David
  10:10:27 - 10:10:02 -
  10:10:02 - 10:09:29 -
  10:09:56 - 10:09:40 -
  10:09:36 - 10:09:16 -
  10:09:18 - 10:08:52 - Heuven, Maarten van
  10:08:52 - 10:08:50 -
  10:08:49 - 10:08:46 - Bosch, David
  10:08:46 - 10:08:39 -
  10:08:40 - 10:08:30 -
  10:08:31 - 10:07:52 -
  10:07:53 - 10:07:34 - Zweth, Rick van der
  10:07:35 - 10:07:20 -
  10:07:32 - 10:07:28 -
  10:07:24 - 10:07:19 -
  10:07:18 - 10:06:57 - Zwinkels, Jantine
  10:06:57 - 10:06:48 -
  10:06:48 - 10:06:25 - Zwinkels, Jantine
  10:06:25 - 10:05:57 -
  10:06:05 - 10:05:25 -
  10:05:33 - 10:05:07 -
  10:05:11 - 10:04:48 -
  10:04:48 - 10:04:33 -
  10:04:33 - 10:04:16 -
  10:04:17 - 10:04:12 -
  10:04:13 - 10:03:59 - Peters, Ralph
  10:03:57 - 10:03:26 -
  10:03:26 - 10:03:15 - Bosch, David
  10:03:14 - 10:02:58 -
  10:02:57 - 10:02:44 -
  10:02:44 - 10:02:06 -
  10:02:41 - 10:02:37 -
  10:02:06 - 10:01:08 - Hoonte, Gertjan te
  10:01:57 - 10:01:56 -
  10:01:25 - 10:00:59 -
  10:00:58 - 10:00:45 - Zwinkels, Jantine
  10:00:45 - 10:00:12 -
  10:00:13 - 09:59:57 - Hoonte, Gertjan te
  09:59:58 - 09:59:18 -
  09:59:17 - 09:58:36 - Hoonte, Gertjan te
  09:58:35 - 09:58:28 -
  09:58:28 - 09:58:24 - Peters, Ralph
  09:58:22 - 09:57:21 -
  09:58:20 - 09:58:18 - Peters, Ralph
  09:57:35 - 09:57:24 - Hoonte, Gertjan te
  09:57:20 - 09:57:04 -
  09:57:09 - 09:56:36 -
  09:53:39 - -
 3. 2.1
  Vaststellen van de agenda van 14 oktober 2021
 4. 2.2

 5. 3

  Geen.

 6. 5

  Indicatieve aanvang:10.30- 13.00 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 180 min.
  Beleidsveld: Binnenstad - wethouder Klein
  Beschrijving raadsvoorstel
  De Omgevingsvisie Binnenstad 2040 beschrijft de ambities voor de fysieke leefomgeving van de binnenstad voor de komende jaren. De ambities zijn uitgewerkt onder vier kwaliteiten (schoonheid, variatie, veerkracht, in een ontspannen omgeving) in 26 ontwikkelingsrichtingen. De visie is gebaseerd op stedelijk beleid, het inspelen op trends en ontwikkelingen en een participatieproces met de stad van april 2019 t/m april 2021. Daarnaast is de visie afgestemd met beleid en kaders op het gebied van mobiliteit, openbare ruimte, groen, ecologie, klimaat, duurzame energie, erfgoed, ondergrond, wonen, cultuur, gezondheid, maatschappelijke voorzieningen, veiligheid en vergunningen, toezicht en handhaving. De Omgevingsvisie Binnenstad 2040 beoogt om de binnenstad ook in de komende jaren een aangename plek te laten zijn waar bewoners, ondernemers en bezoekers zich thuis voelen, en de schoonheid van de binnenstad kunnen beleven. De Utrechtse binnenstad blijft een levendige stadswijk, waar verschillende vormen van gebruik (wonen, winkelen, uitgaan) elkaar ontmoeten en soms schuren. De openbare ruimte van de binnenstad is in 2040 groener, met een kwalitatief hoogwaardige inrichting en er is meer ruimte gemaakt om er te kunnen verblijven. Het tempo van de binnenstad is van de voetganger en de fiets. Daarop wordt de binnenstad ook ingericht. De binnenstad is in 2040 omgeschakeld naar duurzame energiebronnen en beter bestand tegen het veranderende klimaat. Bewoners, ondernemers en de gemeente werken samen om de ambities voor de binnenstad in balans voor elkaar te krijgen.

  09:52:48 - 09:43:56 -
  09:51:47 - 09:51:43 -
  09:51:44 - 09:51:33 - Bosch, David
  09:51:36 - 09:51:32 -
  09:51:15 - 09:51:08 -
  09:50:15 - 09:50:13 -
  09:50:13 - 09:49:54 -
  09:49:24 - 09:49:09 -
  09:48:40 - 09:48:30 -
  09:48:21 - 09:48:12 -
  09:48:11 - 09:47:34 - Zwinkels, Jantine
  09:47:42 - 09:47:34 -
  09:47:34 - 09:47:33 - Zwinkels, Jantine
  09:47:10 - 09:47:05 -
  09:47:04 - 09:46:56 -
  09:46:41 - 09:46:34 -
  09:46:19 - 09:46:16 -
  09:46:15 - 09:46:00 -
  09:45:37 - 09:45:19 -
  09:45:00 - 09:44:58 -
  09:44:13 - 09:44:04 -
  09:44:06 - 09:43:48 - Bosch, David
  09:43:47 - 09:43:22 -
  09:43:28 - 09:43:26 -
  09:43:25 - 09:43:23 -
  09:43:23 - 09:42:47 - Heuven, Maarten van
  09:42:48 - 09:42:42 -
  09:42:20 - 09:41:34 -
  09:41:35 - 09:41:27 -
  09:41:28 - 09:41:11 - Peters, Ralph
  09:41:10 - 09:40:22 -
  09:40:53 - 09:40:41 - Peters, Ralph
  09:40:23 - 09:39:49 -
  09:39:53 - 09:38:48 -
  09:39:51 - 09:39:49 -
  09:39:23 - 09:39:21 -
  09:38:47 - 09:38:37 - Peters, Ralph
  09:38:36 - 09:36:44 -
  09:36:52 - 09:36:45 -
  09:36:44 - 09:36:25 -
  09:36:25 - 09:35:51 -
  09:35:50 - 09:35:33 -
  09:35:33 - 09:35:02 -
  09:35:06 - 09:35:01 -
  09:35:01 - 09:34:48 - Heuven, Maarten van
  09:34:48 - 09:34:32 -
  09:34:32 - 09:34:31 -
  09:34:31 - 09:34:25 - Bosch, David
  09:34:26 - 09:33:03 -
  09:34:17 - 09:34:13 -
  09:34:12 - 09:34:11 -
  09:33:05 - 09:33:03 -
  09:33:03 - 09:32:53 -
  09:32:52 - 09:32:24 -
  09:32:25 - 09:32:23 -
  09:32:23 - 09:32:02 -
  09:32:03 - 09:31:33 -
  09:31:35 - 09:31:32 -
  09:31:32 - 09:31:31 -
  09:31:30 - 09:31:02 -
  09:31:11 - 09:31:02 -
  09:31:01 - 09:30:41 -
  09:30:48 - 09:29:42 -
  09:30:07 - 09:29:44 -
  09:29:45 - 09:29:15 -
  09:29:16 - 09:28:40 -
  09:28:41 - 09:28:39 -
  09:28:38 - 09:27:22 -
  09:27:21 - 09:27:18 -
  09:27:18 - 09:26:20 - Peters, Ralph
  09:26:53 - 09:26:47 -
  09:26:46 - 09:26:17 -
  09:26:20 - 09:26:18 -
  09:26:18 - 09:25:20 - Peters, Ralph
  09:26:08 - 09:26:07 -
  09:25:23 - 09:25:22 -
  09:25:21 - 09:24:52 -
  09:24:53 - 09:24:52 -
  09:24:52 - 09:23:17 - Peters, Ralph
  09:23:20 - 09:23:17 -
  09:23:17 - 09:23:06 - Zwinkels, Jantine
  09:23:04 - 09:22:46 - Peters, Ralph
  09:22:44 - 09:22:42 -
  09:22:41 - 09:21:06 - Peters, Ralph
  09:21:09 - 09:21:08 -
  09:21:07 - 09:20:47 - Zwinkels, Jantine
  09:20:46 - 09:20:08 - Peters, Ralph
  09:20:16 - 09:20:08 -
  09:20:08 - 09:19:40 -
  09:19:41 - 09:19:39 -
  09:19:40 - 09:18:57 - Peters, Ralph
  09:19:10 - 09:18:55 -
  09:18:55 - 09:18:35 -
  09:18:34 - 09:18:25 - Peters, Ralph
  09:18:30 - 09:18:25 -
  09:18:23 - 09:18:21 -
  09:18:22 - 09:17:55 - Heuven, Maarten van
  09:17:55 - 09:17:34 - Peters, Ralph
  09:17:50 - 09:17:48 -
  09:17:34 - 09:17:32 -
  09:17:33 - 09:17:10 - Heuven, Maarten van
  09:17:10 - 09:16:12 - Peters, Ralph
  09:17:00 - 09:16:56 -
  09:16:56 - 09:16:32 - Bosch, David
  09:16:16 - 09:16:12 -
  09:16:13 - 09:16:04 - Bosch, David
  09:16:04 - 09:15:57 -
  09:16:03 - 09:15:57 - Peters, Ralph
  09:15:58 - 09:15:31 - Bosch, David
  09:15:32 - 09:15:30 -
  09:15:30 - 09:15:16 - Peters, Ralph
  09:15:19 - 09:15:14 -
  09:15:16 - 09:14:57 -
  09:14:57 - 09:14:12 - Peters, Ralph
  09:14:18 - 09:14:05 -
  09:14:04 - 09:13:21 - Zwinkels, Jantine
  09:13:22 - 09:13:20 -
  09:13:21 - 09:12:47 - Peters, Ralph
  09:12:58 - 09:12:41 -
  09:12:42 - 09:11:08 - Peters, Ralph
  09:11:09 - 09:11:07 -
  09:11:07 - 09:10:35 -
  09:10:35 - 09:07:21 - Peters, Ralph
  09:10:13 - 09:10:12 -
  09:08:54 - 09:08:52 -
  09:08:52 - 09:08:37 - Zwinkels, Jantine
  09:08:16 - 09:08:08 -
  09:07:24 - 09:07:22 -
  09:07:21 - 09:07:15 -
  09:07:13 - 09:03:58 -
  09:04:02 - 09:03:59 -
  09:04:00 - 09:03:44 - Peters, Ralph
  09:03:43 - 09:02:18 -
  09:02:23 - 09:02:21 -
  09:02:21 - 09:01:10 -
  09:01:43 - 09:01:39 -
  09:01:41 - 09:00:34 -
  09:01:22 - 09:01:21 -
  09:00:35 - 09:00:32 -
  09:00:31 - 08:59:46 -
  08:59:53 - 08:59:42 -
  08:59:45 - 08:59:44 - Bosch, David
  08:59:41 - 08:59:26 -
  08:59:25 - 08:59:24 -
  08:59:24 - 08:58:58 - Bosch, David
  08:59:01 - 08:58:57 -
  08:58:57 - 08:58:17 -
  08:58:27 - 08:58:18 -
  08:58:18 - 08:58:09 - Peters, Ralph
  08:58:08 - 08:58:07 -
  08:58:06 - 08:58:03 -
  08:58:01 - 08:57:12 -
  08:57:16 - 08:57:12 -
  08:57:12 - 08:56:49 -
  08:56:50 - 08:56:16 -
  08:56:19 - 08:56:17 -
  08:56:17 - 08:55:19 -
  08:55:38 - 08:53:38 -
  08:54:57 - 08:54:47 -
  08:53:43 - 08:53:39 -
  08:53:40 - 08:53:24 -
  08:53:23 - 08:52:58 -
  08:53:01 - 08:52:59 -
  08:52:58 - 08:52:39 -
  08:52:39 - 08:52:34 -
  08:52:38 - 08:50:15 -
  08:52:24 - 08:52:22 -
  08:50:17 - 08:50:15 -
  08:50:15 - 08:49:52 - Peters, Ralph
  08:49:52 - 08:46:42 -
  08:46:44 - 08:46:41 -
  08:46:42 - 08:46:25 - Zwinkels, Jantine
  08:46:24 - 08:45:59 -
  08:46:00 - 08:45:53 -
  08:45:54 - 08:38:13 -
  08:44:41 - 08:44:36 -
  08:44:36 - 08:44:21 - Peters, Ralph
  08:44:08 - 08:44:07 -
  08:44:08 - 08:43:51 - Peters, Ralph
  08:43:37 - 08:43:36 -
  08:43:36 - 08:43:20 - Peters, Ralph
  08:43:04 - 08:43:03 -
  08:43:02 - 08:42:45 -
  08:42:04 - 08:41:55 -
  08:41:54 - 08:41:41 - Zwinkels, Jantine
  08:41:21 - 08:41:17 -
  08:41:16 - 08:41:01 - Zwinkels, Jantine
  08:40:45 - 08:40:41 -
  08:40:08 - 08:40:06 -
  08:40:07 - 08:39:39 - Peters, Ralph
  08:39:26 - 08:39:23 -
  08:39:23 - 08:39:14 -
  08:39:01 - 08:38:49 -
  08:38:52 - 08:38:24 - Peters, Ralph
  08:38:30 - 08:38:16 -
  08:38:16 - 08:38:03 -
  08:38:04 - 08:37:56 -
  08:37:55 - 08:21:59 -
  08:37:04 - 08:37:02 -
  08:37:02 - 08:36:51 - Peters, Ralph
  08:36:27 - 08:36:18 -
  08:35:21 - 08:35:19 -
  08:35:19 - 08:34:59 -
  08:34:41 - 08:34:38 -
  08:34:38 - 08:34:29 -
  08:34:09 - 08:34:02 -
  08:34:06 - 08:33:48 -
  08:33:54 - 08:33:34 -
  08:33:33 - 08:33:09 - Zwinkels, Jantine
  08:32:44 - 08:32:34 -
  08:30:11 - 08:30:08 -
  08:30:08 - 08:29:45 -
  08:29:25 - 08:29:21 -
  08:28:14 - 08:28:14 -
  08:28:13 - 08:28:12 -
  08:28:10 - 08:27:58 -
  08:27:21 - 08:26:43 -
  08:26:55 - 08:26:42 -
  08:26:41 - 08:26:14 - Zwinkels, Jantine
  08:26:16 - 08:26:13 -
  08:25:36 - 08:25:16 -
  08:24:25 - 08:24:22 -
  08:24:23 - 08:24:07 - Peters, Ralph
  08:24:13 - 08:24:06 -
  08:23:47 - 08:23:38 -
  08:23:39 - 08:23:18 - Peters, Ralph
  08:23:19 - 08:23:17 -
  08:23:06 - 08:23:05 -
  08:22:00 - 08:21:19 -
  08:21:17 - 08:21:14 -
  08:21:13 - 08:21:08 -
  08:21:05 - 08:14:17 -
  08:14:16 - 08:14:12 -
  08:14:08 - 08:12:12 - Zwinkels, Jantine
  08:12:16 - 08:12:11 -
  08:12:12 - 08:11:59 -
  08:12:01 - 08:11:59 -
  08:11:59 - 08:11:15 - Zwinkels, Jantine
  08:11:36 - 08:11:13 -
  08:11:13 - 08:09:15 - Zwinkels, Jantine
  08:09:18 - 08:09:14 -
  08:09:15 - 08:09:04 -
  08:09:05 - 08:08:56 - Zwinkels, Jantine
  08:08:56 - 08:08:55 -
  08:08:55 - 08:08:43 - Peters, Ralph
  08:08:42 - 08:08:10 - Zwinkels, Jantine
  08:08:19 - 08:08:09 -
  08:08:09 - 08:07:44 - Peters, Ralph
  08:07:47 - 08:07:31 -
  08:07:43 - 08:07:08 - Zwinkels, Jantine
  08:07:08 - 08:07:06 -
  08:07:07 - 08:06:56 - Bosch, David
  08:06:54 - 08:06:09 - Zwinkels, Jantine
  08:06:41 - 08:06:38 -
  08:06:11 - 08:06:07 -
  08:06:04 - 08:05:01 -
  08:05:03 - 08:05:01 -
  08:05:00 - 08:04:57 -
  08:04:56 - 08:04:52 -
  08:04:55 - 07:59:22 -
  08:04:24 - 08:04:11 -
  08:04:11 - 08:04:03 - Bosch, David
  08:03:09 - 08:03:04 -
  08:03:06 - 08:02:46 -
  08:02:23 - 08:02:22 -
  08:02:21 - 08:01:52 - Peters, Ralph
  08:02:01 - 08:01:51 -
  08:01:22 - 08:01:21 -
  07:59:22 - 07:59:19 -
  07:59:19 - 07:56:50 - Heuven, Maarten van
  07:56:54 - 07:56:52 -
  07:56:52 - 07:56:42 -
  07:56:42 - 07:56:41 -
  07:56:42 - 07:52:26 - Heuven, Maarten van
  07:56:21 - 07:56:14 -
  07:56:13 - 07:55:46 -
  07:55:46 - 07:55:45 -
  07:55:08 - 07:55:03 -
  07:55:03 - 07:54:50 - Zwinkels, Jantine
  07:54:37 - 07:54:31 -
  07:52:32 - 07:52:31 -
  07:52:31 - 07:52:18 -
  07:52:19 - 07:51:59 - Heuven, Maarten van
  07:52:04 - 07:51:57 -
  07:51:56 - 07:51:49 - Bosch, David
  07:51:50 - 07:50:44 - Heuven, Maarten van
  07:51:39 - 07:51:35 -
  07:50:43 - 07:50:41 -
  07:50:40 - 07:49:24 -
  07:49:27 - 07:49:25 -
  07:49:25 - 07:48:58 -
  07:49:01 - 07:48:59 -
  07:49:00 - 07:47:08 -
  07:48:13 - 07:48:12 -
  07:47:10 - 07:47:08 -
  07:47:08 - 07:47:04 -
  07:47:03 - 07:45:26 -
  07:46:35 - 07:46:34 -
  07:45:25 - 07:45:19 -
  07:45:20 - 07:36:40 - Bosch, David
  07:44:51 - 07:44:49 -
  07:44:50 - 07:44:42 - Peters, Ralph
  07:44:42 - 07:44:37 -
  07:44:26 - 07:44:25 -
  07:43:10 - 07:43:09 -
  07:43:08 - 07:42:48 -
  07:42:49 - 07:42:47 -
  07:42:28 - 07:42:26 -
  07:41:02 - 07:41:00 -
  07:40:59 - 07:40:24 - Zwinkels, Jantine
  07:40:26 - 07:40:24 -
  07:38:40 - 07:38:39 -
  07:38:38 - 07:38:16 - Zwinkels, Jantine
  07:37:53 - 07:37:47 -
  07:36:39 - 07:36:23 -
  07:36:23 - 07:35:49 -
  07:35:53 - 07:35:45 -
  07:35:45 - 07:35:35 -
  07:35:38 - 07:35:02 -
  07:35:33 - 07:35:20 -
  07:35:20 - 07:35:07 - Peters, Ralph
  07:35:02 - 07:34:44 -
  07:34:45 - 07:34:42 -
  07:34:38 - 07:34:35 -
  07:34:36 - 07:34:17 - Heuven, Maarten van
  07:34:10 - 07:33:28 -
 7. 6

  Indicatieve aanvang:  14.00 - 16.30  uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 150 min.
  Beleidsveld: Stationsgebeid - wethouder Eerenberg
  In 2017 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vastgesteld. In het gebied gelegen direct achter de Croeselaan ligt nu nog hoofzakelijk een parkeerterrein en één van de hallen van de Jaarbeurs. Op basis van de Omgevingsvisie wordt hier een stadsdeel ontwikkeld van ongeveer 3.000 woningen, kantoren en voorzieningen zoals winkels, horeca en een basisschool.
  Na de vaststelling van de Omgevingsvisie heeft het college een bestemmingsplan ontwikkeld. Het bestemmingsplan gaat inmiddels uit van maximaal bijna 3.400 woningen, waarvan 35% sociale huurwoningen zijn en 25% woningen zijn in het middensegment. In het bestemmingsplan zijn ook de gronden op de hoek van de Croeselaan en de Jan van Foreeststraat betrokken. Een aantal woningen aan de Croeselaan zullen worden gesloopt en een aantal van de bewoners kan, afhankelijk van hun huidige huursituatie, hier naartoe verhuizen.
  Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. In totaal zijn aan de gemeenteraad 33 zienswijzen aangeboden. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn door het college enkele aanpassingen in het nu voorliggende bestemmingsplan doorgevoerd.
  Het college stelt voor het bestemmingsplan vast te stellen en ook het vaststellingsrapport naar aanleiding van de ingediende zienswijzen vast te stellen. Verder stelt het college voor een grondexploitatie te openen en daarin uit te gaan van 35% sociale huur en 25% middensegment. Voor de locatie aan de Jan van Foreeststraat wordt voorgesteld uit te gaan van ten minste 50% sociale huur.

  06:18:02 - 06:17:58 -
  06:17:58 - 06:17:38 - Zweth, Rick van der
  06:16:58 - 06:16:57 -
  06:16:56 - 06:16:33 - Zweth, Rick van der
  06:16:24 - 06:16:21 -
  06:16:21 - 06:15:57 - Zweth, Rick van der
  06:15:37 - 06:15:34 -
  06:15:33 - 06:15:16 - Nagtegaal, Sjors
  06:14:33 - 06:14:29 -
  06:14:04 - 06:13:57 -
  06:13:56 - 06:13:16 - Nagtegaal, Sjors
  06:13:15 - 06:13:14 -
  06:12:49 - 06:12:45 -
  06:12:45 - 06:12:34 - Steeg, Bert van
  06:12:10 - 06:11:59 -
  06:11:59 - 06:11:53 - Steeg, Bert van
  06:11:52 - 06:11:47 -
  06:11:06 - 06:10:59 -
  06:10:59 - 06:10:29 -
  06:09:57 - 06:09:36 -
  06:09:36 - 06:09:27 -
  06:09:25 - 06:08:56 -
  06:09:02 - 06:09:00 -
  06:08:58 - 06:06:42 -
  06:08:15 - 06:08:13 -
  06:08:12 - 06:07:49 - Zweth, Rick van der
  06:07:14 - 06:07:13 -
  06:06:43 - 06:06:38 -
  06:06:37 - 05:58:09 - Koning, Maarten
  06:00:04 - 05:59:54 -
  05:59:46 - 05:59:45 -
  05:59:44 - 05:59:41 -
  05:59:40 - 05:59:16 -
  05:59:00 - 05:58:57 -
  05:58:57 - 05:58:39 -
  05:58:24 - 05:58:22 -
  05:58:22 - 05:57:53 -
  05:57:52 - 05:57:46 -
  05:57:45 - 05:57:19 -
  05:57:21 - 05:53:29 - Koning, Maarten
  05:57:11 - 05:57:09 -
  05:56:41 - 05:56:38 -
  05:56:38 - 05:56:18 - Zweth, Rick van der
  05:55:42 - 05:55:40 -
  05:55:40 - 05:55:18 - Zweth, Rick van der
  05:54:50 - 05:54:43 -
  05:53:30 - 05:53:02 -
  05:53:01 - 05:41:41 - Zweth, Rick van der
  05:50:56 - 05:50:51 -
  05:50:51 - 05:49:56 - Koning, Maarten
  05:50:10 - 05:49:56 -
  05:49:21 - 05:49:17 -
  05:49:16 - 05:48:41 - Koning, Maarten
  05:48:15 - 05:48:13 -
  05:48:12 - 05:47:34 -
  05:47:36 - 05:47:34 -
  05:46:58 - 05:46:56 -
  05:46:56 - 05:46:18 - Koning, Maarten
  05:45:30 - 05:45:24 -
  05:41:40 - 05:41:35 -
  05:41:36 - 05:39:22 - Nagtegaal, Sjors
  05:40:47 - 05:40:37 -
  05:40:37 - 05:40:02 - Koning, Maarten
  05:39:44 - 05:39:20 -
  05:39:19 - 05:38:41 - Koning, Maarten
  05:38:43 - 05:35:24 - Nagtegaal, Sjors
  05:38:41 - 05:38:39 -
  05:38:15 - 05:38:14 -
  05:37:43 - 05:37:32 -
  05:35:27 - 05:35:25 -
  05:35:25 - 05:35:00 -
  05:35:05 - 05:35:00 -
  05:34:59 - 05:32:51 - Nagtegaal, Sjors
  05:34:24 - 05:34:22 -
  05:32:51 - 05:32:41 -
  05:32:42 - 05:30:26 -
  05:30:26 - 05:30:22 -
  05:30:20 - 05:26:11 -
  05:27:00 - 05:26:58 -
  05:26:58 - 05:26:12 - Koning, Maarten
  05:26:25 - 05:26:18 -
  05:26:11 - 05:23:45 -
  05:25:44 - 05:25:29 -
  05:23:45 - 05:23:40 -
  05:23:40 - 05:23:14 -
  05:23:14 - 05:22:34 -
  05:22:41 - 05:22:33 -
  05:22:31 - 05:19:33 -
  05:19:33 - 05:19:27 -
  05:19:27 - 05:17:23 -
  05:17:27 - 05:17:23 -
  05:17:22 - 05:17:07 -
  05:17:09 - 05:16:34 -
  05:16:39 - 05:16:35 -
  05:16:35 - 05:16:16 - Zweth, Rick van der
  05:16:19 - 05:16:14 -
  05:16:16 - 05:12:53 -
  05:15:57 - 05:15:55 -
  05:12:52 - 05:12:48 -
  05:12:49 - 05:10:08 - Steeg, Bert van
  05:10:12 - 05:10:08 -
  05:10:07 - 05:09:13 - Koning, Maarten
  05:09:27 - 05:09:11 -
  05:09:13 - 05:08:40 - Steeg, Bert van
  05:08:41 - 05:08:38 -
  05:08:37 - 05:08:06 - Koning, Maarten
  05:08:07 - 05:07:39 - Steeg, Bert van
  05:07:45 - 05:07:37 -
  05:07:37 - 05:07:01 - Koning, Maarten
  05:07:03 - 05:07:00 -
  05:07:01 - 05:06:44 - Steeg, Bert van
  05:06:49 - 05:06:48 -
  05:06:47 - 05:06:25 -
  05:06:29 - 05:06:24 -
  05:06:25 - 05:04:35 - Steeg, Bert van
  05:04:35 - 05:04:31 -
  05:04:31 - 05:03:14 -
  05:03:18 - 05:03:14 -
  05:03:15 - 05:02:52 - Zweth, Rick van der
  05:02:52 - 05:02:51 -
  05:02:51 - 05:00:08 -
  05:02:34 - 05:02:31 -
  05:00:11 - 05:00:06 -
  05:00:08 - 04:58:43 - Essabiri, Hamza
  04:58:49 - 04:58:43 -
  04:58:45 - 04:58:31 - Nagtegaal, Sjors
  04:58:31 - 04:58:28 -
  04:58:31 - 04:58:04 - Essabiri, Hamza
  04:58:07 - 04:58:04 -
  04:58:04 - 04:57:46 -
  04:57:53 - 04:57:32 - Essabiri, Hamza
  04:57:31 - 04:57:30 -
  04:57:31 - 04:56:48 - Essabiri, Hamza
  04:56:47 - 04:56:39 -
  04:56:39 - 04:55:25 - Eerenberg, Eelco
  04:55:57 - 04:55:22 -
  04:34:08 - 04:33:57 -
  04:33:57 - 04:32:08 - Eerenberg, Eelco
  04:32:10 - 04:32:09 -
  04:32:08 - 04:31:51 -
  04:31:50 - 04:25:13 - Eerenberg, Eelco
  04:25:16 - 04:25:13 -
  04:25:13 - 04:24:45 -
  04:24:47 - 04:24:45 -
  04:24:44 - 04:22:27 - Eerenberg, Eelco
  04:24:40 - 04:24:33 -
  04:22:29 - 04:22:27 -
  04:22:26 - 04:21:51 -
  04:21:52 - 04:21:50 -
  04:21:50 - 04:21:30 - Eerenberg, Eelco
  04:21:35 - 04:21:31 -
  04:21:31 - 04:21:21 - Zweth, Rick van der
  04:21:20 - 04:21:19 -
  04:21:19 - 04:18:55 - Eerenberg, Eelco
  04:18:57 - 04:18:55 -
  04:18:56 - 04:18:32 - Zweth, Rick van der
  04:18:38 - 04:18:33 -
  04:18:33 - 04:18:08 - Eerenberg, Eelco
  04:18:11 - 04:18:08 -
  04:18:08 - 04:17:49 - Zweth, Rick van der
  04:17:48 - 04:16:50 - Eerenberg, Eelco
  04:17:17 - 04:17:16 -
  04:16:59 - 04:16:51 -
  04:16:51 - 04:16:20 - Zweth, Rick van der
  04:16:19 - 04:16:18 -
  04:16:18 - 04:14:52 - Eerenberg, Eelco
  04:15:36 - 04:15:22 -
  04:14:55 - 04:14:53 -
  04:14:53 - 04:14:12 -
  04:14:12 - 04:14:11 -
  04:14:10 - 04:13:17 - Eerenberg, Eelco
  04:13:25 - 04:13:22 -
  04:13:21 - 04:13:18 -
  04:13:18 - 04:13:06 - Steeg, Bert van
  04:13:04 - 04:11:29 - Eerenberg, Eelco
  04:11:59 - 04:11:58 -
  04:11:56 - 04:11:51 - Steeg, Bert van
  04:11:32 - 04:11:29 -
  04:11:28 - 04:11:07 -
  04:11:09 - 04:11:07 -
  04:11:08 - 04:07:38 - Eerenberg, Eelco
  04:07:40 - 04:07:38 -
  04:07:38 - 04:07:19 -
  04:07:17 - 04:05:57 - Eerenberg, Eelco
  04:06:31 - 04:06:22 -
  04:05:59 - 04:05:58 -
  04:05:57 - 04:05:02 -
  04:05:31 - 04:05:28 -
  04:05:23 - 04:02:04 - Eerenberg, Eelco
  04:02:32 - 04:01:53 -
  04:01:56 - 03:57:52 - Eerenberg, Eelco
  03:57:53 - 03:57:51 -
  03:57:51 - 03:57:36 -
  03:57:36 - 03:52:26 - Eerenberg, Eelco
  03:52:29 - 03:52:23 -
  03:52:26 - 03:51:52 - Steeg, Bert van
  03:51:52 - 03:51:42 -
  03:51:42 - 03:51:21 - Zweth, Rick van der
  03:51:19 - 03:51:15 -
  03:51:14 - 03:50:47 - Nagtegaal, Sjors
  03:50:48 - 03:50:42 -
  03:50:41 - 03:50:24 -
  03:50:27 - 03:50:18 -
  03:50:16 - 03:50:04 -
  03:50:04 - 03:49:54 -
  03:49:55 - 03:46:51 - Eerenberg, Eelco
  03:47:24 - 03:46:50 -
  03:46:50 - 03:46:06 - Zweth, Rick van der
  03:46:16 - 03:46:02 -
  03:46:02 - 03:45:18 - Eerenberg, Eelco
  03:45:33 - 03:45:14 -
  03:45:18 - 03:44:48 - Zweth, Rick van der
  03:44:48 - 03:44:46 -
  03:44:47 - 03:42:37 - Eerenberg, Eelco
  03:43:09 - 03:43:05 -
  03:42:41 - 03:42:36 -
  03:42:40 - 03:42:19 -
  03:42:29 - 03:42:09 -
  03:42:06 - 03:40:54 - Eerenberg, Eelco
  03:41:42 - 03:41:27 -
  03:41:34 - 03:41:26 -
  03:41:06 - 03:40:39 -
  03:40:40 - 03:40:13 - Zweth, Rick van der
  03:40:13 - 03:40:10 -
  03:40:10 - 03:39:22 - Koning, Maarten
  03:39:21 - 03:39:19 -
  03:39:18 - 03:38:59 -
  03:39:00 - 03:38:58 -
  03:38:57 - 03:38:28 - Nagtegaal, Sjors
  03:38:28 - 03:38:25 -
  03:38:24 - 03:37:46 - Steeg, Bert van
  03:37:47 - 03:37:36 -
  03:37:37 - 03:36:02 - Eerenberg, Eelco
  03:36:01 - 03:35:10 -
  03:35:10 - 03:34:20 - Eerenberg, Eelco
  03:34:21 - 03:33:59 -
  03:33:59 - 03:33:35 - Zweth, Rick van der
  03:33:34 - 03:33:12 -
  03:33:12 - 03:33:01 - Koning, Maarten
  03:32:59 - 03:32:21 -
  03:32:56 - 03:32:50 -
  03:32:50 - 03:32:40 -
 8. 8

  Indicatieve aanvang: 20.30 -22.30 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  De Cartesiusdriehoek is een bedrijventerrein van ruim 15 hectare dat ingeklemd ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/ Rotterdam. Sinds 2016 leven er plannen om het gebied om te zetten naar een stedelijk woonwerkgebied. Eind 2017 heeft de gemeenteraad daarvoor een Koersdocument vastgesteld, waarin destijds de bouw van zo’n 2.600 woningen werd voorzien. Voor de eerste fase heeft de raad op 1 oktober 2020 een bestemmingsplan vastgesteld. Op dit moment is aan de raad een bestemmingsplan voorgelegd voor de fases 2 tot en met 6. In totaal worden met de vaststelling van het bestemmingsplan (inclusief fase 1) 2.800 woningen gebouwd, waarvan 25% sociale huurwoningen. De autoluwe wijk krijgt twee parken, een school, een sporthal en andere voorzieningen.
  Het huidige monumentale CAB-gebouw op het terrein blijft behouden en kan de functie krijgen van bijvoorbeeld een foodhal of worden ingevuld voor culturele voorzieningen.
  In 2017 heeft de raad in een motie opgeroepen dat de in het CAB gebouw gehuisveste dB’s en Oproer moeten worden geherhuisvest in het CAB gebouw bij de realisatie van de bouwplannen. Oproer café heeft inmiddels een andere locatie gevonden in Overvecht, maar er wordt onderzocht of een tweede locatie in het CABgebouw mogelijk is. Het college heeft de raad bericht dat dB’s een nieuwe bestemming krijgt buiten het gebied van de Cartesiusdriehoek, omdat herhuisvesting in het CABgebouw erg complex is.
  Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en in totaal zijn 326 zienswijzen ingediend. Het overgrote deel van de zienswijzen gaan over het behoud van dB’s. Enkele zienswijzen zijn voor het college aanleiding geweest het bestemmingsplan aan te passen.
  Het college stelt voor zowel het vaststellingsrapport (met de zienswijzen) als het bestemmingsplan vast te stellen. Het college stelt verder voor geen exploitatieplan vast te stellen.

  00:03:44 - 00:07:11 - Hoonte, Gertjan te
  00:07:12 - 00:07:58 -
  00:07:32 - 00:07:48 - Hoonte, Gertjan te
  00:07:58 - 00:11:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:11:17 - 00:11:20 -
  00:11:18 - 00:11:41 - Bosch, David
  00:11:35 - 00:11:38 -
  00:11:42 - 00:11:45 -
  00:11:43 - 00:12:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:12:22 - 00:12:39 -
  00:12:31 - 00:12:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:12:39 - 00:13:41 -
  00:13:26 - 00:13:33 -
  00:13:31 - 00:13:58 - Hoonte, Gertjan te
  00:13:54 - 00:13:57 -
  00:13:56 - 00:16:07 -
  00:14:19 - 00:14:29 -
  00:16:02 - 00:16:11 -
  00:16:10 - 00:16:39 - Hoonte, Gertjan te
  00:16:38 - 00:16:41 -
  00:16:40 - 00:17:16 -
  00:17:15 - 00:17:17 -
  00:17:17 - 00:17:30 - Hoonte, Gertjan te
  00:17:27 - 00:17:31 -
  00:17:28 - 00:18:10 -
  00:18:09 - 00:18:14 -
  00:18:11 - 00:18:35 - Hoonte, Gertjan te
  00:18:36 - 00:18:41 -
  00:18:39 - 00:19:15 -
  00:19:13 - 00:19:27 -
  00:19:20 - 00:19:23 - Sasbrink, Anne
  00:19:26 - 00:19:50 - Zweth, Rick van der
  00:19:50 - 00:20:14 -
  00:19:51 - 00:19:53 -
  00:20:13 - 00:20:20 -
  00:20:14 - 00:20:33 - Zweth, Rick van der
  00:20:33 - 00:21:05 -
  00:20:34 - 00:20:35 -
  00:21:04 - 00:21:11 -
  00:21:11 - 00:21:20 - Zwinkels, Jantine
  00:21:21 - 00:21:30 -
  00:21:26 - 00:21:32 -
  00:21:31 - 00:22:00 - Hoonte, Gertjan te
  00:21:59 - 00:22:01 -
  00:22:01 - 00:22:03 -
  00:22:07 - 00:22:30 -
  00:22:08 - 00:22:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:22:28 - 00:29:03 - Sasbrink, Anne
  00:29:03 - 00:29:16 -
  00:29:17 - 00:30:33 -
  00:30:34 - 00:30:42 -
  00:30:41 - 00:33:44 - Zweth, Rick van der
  00:33:43 - 00:33:50 -
  00:33:48 - 00:36:34 -
  00:36:29 - 00:36:35 -
  00:36:35 - 00:36:46 - Bosch, David
  00:36:45 - 00:37:10 -
  00:36:46 - 00:36:47 -
  00:37:09 - 00:37:13 -
  00:37:13 - 00:37:27 - Sasbrink, Anne
  00:37:28 - 00:37:30 -
  00:37:28 - 00:38:16 -
  00:38:14 - 00:38:19 -
  00:38:17 - 00:38:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:39 - 00:38:51 -
  00:38:48 - 00:39:12 -
  00:39:13 - 00:39:22 -
  00:39:23 - 00:47:13 -
  00:41:14 - 00:41:17 -
  00:41:17 - 00:41:24 - Bosch, David
  00:41:25 - 00:41:26 -
  00:41:36 - 00:41:38 -
  00:41:37 - 00:41:43 - Bosch, David
  00:41:44 - 00:41:55 -
  00:42:40 - 00:42:42 -
  00:42:42 - 00:42:44 -
  00:42:43 - 00:43:02 -
  00:43:02 - 00:43:04 -
  00:43:17 - 00:43:21 -
  00:43:20 - 00:43:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:49 - 00:43:54 -
  00:44:24 - 00:44:30 -
  00:44:30 - 00:44:58 - Hoonte, Gertjan te
  00:44:57 - 00:44:59 -
  00:45:21 - 00:45:28 -
  00:45:30 - 00:45:44 - Zwinkels, Jantine
  00:45:44 - 00:45:45 -
  00:46:19 - 00:46:22 -
  00:47:11 - 00:47:16 -
  00:47:16 - 00:50:16 - Zwinkels, Jantine
  00:50:16 - 00:50:33 -
  00:50:22 - 00:50:55 - Bosch, David
  00:50:55 - 00:51:04 -
  00:51:02 - 00:53:05 - Essabiri, Hamza
  00:53:05 - 00:53:23 -
  01:08:59 - 01:10:07 -
  01:10:06 - 01:17:55 -
  01:11:35 - 01:11:38 -
  01:11:36 - 01:12:14 -
  01:12:14 - 01:12:16 -
  01:13:38 - 01:13:43 -
  01:13:44 - 01:14:08 - Hoonte, Gertjan te
  01:14:08 - 01:14:11 -
  01:14:10 - 01:14:17 - Hoonte, Gertjan te
  01:14:30 - 01:14:33 -
  01:16:03 - 01:16:07 -
  01:16:07 - 01:16:46 - Hoonte, Gertjan te
  01:16:46 - 01:16:48 -
  01:17:05 - 01:17:19 -
  01:17:13 - 01:17:23 -
  01:17:24 - 01:18:00 -
  01:17:34 - 01:17:37 -
  01:17:54 - 01:18:09 - Hoonte, Gertjan te
  01:18:08 - 01:18:16 -
  01:18:55 - 01:19:18 -
  01:19:00 - 01:19:08 - Hoonte, Gertjan te
  01:19:15 - 01:40:14 -
  01:21:09 - 01:21:12 -
  01:27:48 - 01:27:51 -
  01:27:50 - 01:28:21 -
  01:28:19 - 01:28:21 -
  01:28:34 - 01:28:36 -
  01:28:47 - 01:28:56 -
  01:28:55 - 01:29:07 - Hoonte, Gertjan te
  01:29:08 - 01:29:09 -
  01:29:33 - 01:29:35 -
  01:33:44 - 01:33:55 -
  01:33:54 - 01:34:23 -
  01:33:58 - 01:34:01 -
  01:34:23 - 01:34:27 -
  01:35:09 - 01:35:13 -
  01:38:32 - 01:38:38 -
  01:38:37 - 01:38:47 - Zwinkels, Jantine
  01:38:47 - 01:38:50 -
  01:39:06 - 01:39:11 -
  01:39:15 - 01:39:20 -
  01:39:19 - 01:39:34 - Zwinkels, Jantine
  01:39:32 - 01:39:36 -
  01:39:54 - 01:40:18 -
  01:40:31 - 01:40:34 -
  01:40:33 - 01:40:40 -
  01:40:56 - 01:41:22 -
  01:41:05 - 01:41:15 - Hoonte, Gertjan te
  01:41:22 - 01:41:35 -
  01:41:32 - 01:41:56 -
  01:41:39 - 01:41:52 - Hoonte, Gertjan te
  01:46:05 - 01:46:20 -
  01:46:19 - 01:52:09 -
  01:47:11 - 01:47:16 -
  01:47:26 - 01:47:34 -
  01:47:34 - 01:47:47 - Bosch, David
  01:47:46 - 01:47:48 -
  01:48:22 - 01:48:33 -
  01:48:31 - 01:48:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:43 - 01:48:45 -
  01:49:20 - 01:49:24 -
  01:49:24 - 01:49:46 - Hoonte, Gertjan te
  01:49:47 - 01:49:51 -
  01:50:14 - 01:50:28 -
  01:52:06 - 01:52:22 -
  01:52:21 - 01:52:35 - Zwinkels, Jantine
  01:52:35 - 01:52:37 -
  01:52:39 - 01:52:48 -
  01:52:48 - 01:53:09 -
  01:53:02 - 01:53:05 - Essabiri, Hamza
  01:53:09 - 01:53:27 - Essabiri, Hamza
  01:53:27 - 01:53:59 -
  01:53:29 - 01:53:46 - Sasbrink, Anne
  01:53:48 - 01:54:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:11 - 01:54:22 -
  01:54:14 - 01:54:19 -
  01:54:22 - 01:54:40 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:41 - 01:54:46 -
  01:54:45 - 01:57:38 -
  01:55:32 - 01:55:34 -
  01:57:26 - 01:57:46 -
  01:57:37 - 01:58:02 - Bosch, David
  01:57:57 - 01:59:44 -
  01:58:10 - 01:59:07 - Bosch, David
  01:59:44 - 02:00:15 -
  02:00:17 - 02:00:21 -
  02:00:20 - 02:00:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:39 - 02:01:29 -
  02:01:28 - 02:01:44 - Hoonte, Gertjan te
  02:01:45 - 02:03:01 -
  02:01:53 - 02:02:15 - Sasbrink, Anne
  02:02:14 - 02:02:23 - Zwinkels, Jantine
  02:07:49 - 02:09:20 -
  02:09:19 - 02:15:22 - Zweth, Rick van der
  02:11:07 - 02:11:11 -
  02:11:11 - 02:11:25 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:24 - 02:11:26 -
  02:11:48 - 02:11:51 -
  02:11:50 - 02:11:59 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:58 - 02:12:01 -
  02:12:04 - 02:12:06 -
  02:12:47 - 02:12:57 -
  02:12:55 - 02:13:23 - Hoonte, Gertjan te
  02:13:23 - 02:13:26 -
  02:13:36 - 02:13:41 -
  02:13:36 - 02:13:57 - Hoonte, Gertjan te
  02:13:53 - 02:14:00 -
  02:14:29 - 02:14:30 -
  02:15:21 - 02:15:27 -
  02:15:27 - 02:15:56 - Sasbrink, Anne
  02:15:54 - 02:15:58 -
  02:15:59 - 02:16:19 - Zweth, Rick van der
  02:16:19 - 02:16:25 -
  02:16:24 - 02:19:22 - Zwinkels, Jantine
  02:19:19 - 02:19:27 -
  02:19:25 - 02:19:47 - Hoonte, Gertjan te
  02:19:47 - 02:19:49 -
  02:19:48 - 02:20:23 - Zwinkels, Jantine
  02:20:19 - 02:20:26 -
  02:20:25 - 02:21:06 - Hoonte, Gertjan te
  02:20:59 - 02:21:22 -
  02:21:19 - 02:21:35 - Zweth, Rick van der
  02:21:35 - 02:21:49 -
  02:21:39 - 02:22:00 - Hoonte, Gertjan te
  02:21:39 - 02:21:43 - Zwinkels, Jantine
  02:22:00 - 02:22:10 -
  02:22:10 - 02:22:49 - Zwinkels, Jantine
  02:22:48 - 02:23:10 -
  02:23:10 - 02:24:04 -
  02:24:04 - 02:24:09 -
  02:24:07 - 02:24:57 -
  02:24:56 - 02:25:01 -
  02:25:00 - 02:25:47 - Hoonte, Gertjan te
  02:25:47 - 02:25:52 -
  02:25:51 - 02:27:20 - Heijne, Rachel
  02:26:43 - 02:26:45 -
  02:27:15 - 02:27:23 -
  02:27:22 - 02:28:18 -
  02:28:15 - 02:28:19 -
  02:28:18 - 02:28:40 - Heijne, Rachel
  02:28:40 - 02:28:42 -
  02:28:41 - 02:29:16 -
  02:29:16 - 02:29:40 -
  02:29:41 - 02:42:25 -
  02:31:05 - 02:31:09 -
  02:31:07 - 02:31:34 - Zweth, Rick van der
  02:31:35 - 02:31:36 -
  02:34:00 - 02:34:02 -
  02:34:02 - 02:34:37 - Zweth, Rick van der
  02:34:38 - 02:34:39 -
  02:36:19 - 02:36:22 -
  02:36:20 - 02:36:48 - Zweth, Rick van der
  02:36:46 - 02:36:52 -
  02:38:33 - 02:38:47 -
  02:38:44 - 02:39:12 -
  02:39:11 - 02:39:13 -
  02:40:23 - 02:40:52 -
  02:42:23 - 02:42:37 -
  02:42:37 - 02:42:48 - Zweth, Rick van der
  02:42:47 - 02:43:05 -
  02:42:50 - 02:43:24 -
  02:43:24 - 02:43:30 -
  02:43:29 - 02:44:11 - Zwinkels, Jantine
  02:44:02 - 02:44:14 -
  02:44:17 - 02:50:40 -
  02:46:16 - 02:46:22 -
  02:46:22 - 02:46:50 - Zweth, Rick van der
  02:46:50 - 02:47:21 -
  02:47:15 - 02:47:35 - Hoonte, Gertjan te
  02:47:35 - 02:47:37 -
  02:48:31 - 02:48:56 -
  02:48:33 - 02:48:53 - Hoonte, Gertjan te
  02:50:40 - 02:51:02 -
  02:51:02 - 02:51:26 - Zwinkels, Jantine
  02:51:11 - 02:51:58 -
 9. 9

  Indicatieve aanvang: 22.35 - 23.05 uur; FYSIEK
  Indicatie behandeltijd: 30 min.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure
  In het gebied Jan van Galenstaat wordt er een sloop- nieuwbouwproject voorbereid. Er is een intentiedocument vastgesteld en het participatietraject is in gang gezet. De bewoners en huurders van de huurappartementen boven de winkels en aan de Van Ginnekenlaan maken zich zorgen over de gevolgen van deze herontwikkeling. Hun zorgen hebben betrekking op toename van verkeer, verminderen van openbare ruimte. De huidige huurders voelen zich gedwongen om te gaan verhuizen naar een dure huurwoning. Om de zorgen van de bewoners weg te kunnen nemen, en maatwerkgerichte gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, hebben de fracties van de PvdA, CDA en GroenLinks vragen gesteld aan het college.
  De fracties van PvdA en CDA willen naar aanleiding van deze beantwoording graag samen met de wethouder en de andere fracties het volgende bediscussiëren:
  A) Samen met de bewoners zetten wij onze vraagtekens bij de sloop-nieuwbouw van bepaalde woningen. Zijn er hiervoor alternatieven te ontwikkelen?
  B) Wij zijn bang dat door de komst van de onnodig grote supermarkt extra parkeerruimte nodig is. Meer parkeerruimte is ook nodig omdat er meer woningen komen. Een grotere supermarkt betekent ook meer overlast door het laden- en lossen rondom de deur. Op welke wijze is met het huidige plan een goede verkeersafwikkeling te bewerkstelligen?
  C) Het huidige participatieproces leidt tot ontevredenheid bij bewoners en de buurtvereniging. Wij zouden graag van het college horen hoe hierin verbetering is te bewerkstelligen.

 10. 9.1

 11. 9.2