Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

donderdag 13 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 13 juni 2024 19:43
Eind
donderdag 13 juni 2024 21:13
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte, die wordt gehouden op 13 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 20:01 - 20:01
 2. 2

  00:19:30 - 00:20:03 - Zwinkels, Jantine
  00:20:02 - - Hoonte, Gertjan te
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:22:58 - 00:23:00 - Pagter, Marijn de
  00:23:02 - 00:23:09 - Pagter, Marijn de
  00:23:10 - 00:23:45 - Hoonte, Gertjan te
  00:23:42 - 00:23:54 - Alblas, Kirsten
  00:23:54 - 00:25:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:15 - 00:25:51 - Dekkers, Fred
  00:25:16 - 00:25:16 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:50 - 00:25:55 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:56 - 00:26:20 - Zwinkels, Jantine
  00:26:21 - 00:27:01 - Hoonte, Gertjan te
  00:27:07 - 00:27:28 - Hoonte, Gertjan te
  00:27:28 - 00:28:14 - Zwinkels, Jantine
  00:28:15 - 00:28:32 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:15 - 00:28:28 - Zwinkels, Jantine
  00:28:33 - 00:29:16 - Schilderman, Susanne
  00:29:19 - 00:29:34 - Hoonte, Gertjan te
  00:29:31 - 00:30:04 - Zwinkels, Jantine
  00:30:04 - 00:30:25 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:24 - 00:30:40 - Zwinkels, Jantine
  00:30:40 - 00:31:08 - Hoonte, Gertjan te
  00:31:07 - 00:31:38 - Stylianou, Nadia
  00:31:24 - 00:31:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:31:50 - 00:32:02 - Zwinkels, Jantine
  00:32:06 - 00:32:07 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:08 - 00:32:21 - Schilderman, Susanne
  00:32:22 - 00:32:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:37 - 00:32:58 - Stylianou, Nadia
  00:32:59 - 00:33:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:04 - 00:33:28 - Friele, Marjolein
  00:33:29 - 00:34:46 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:35 - 00:33:40 - Stylianou, Nadia
  00:34:46 - 00:34:59 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:59 - 00:35:09 - Pagter, Marijn de
  00:35:12 - - Hoonte, Gertjan te
 4. 3.1

 5. 4

  Ter vaststelling het verslag van de commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte van 30 mei 2024

  00:34:11 - 00:34:25 - Pagter, Marijn de
  00:34:24 - - Hoonte, Gertjan te
 6. 5

 7. 6

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 8. 7

  Beleidsveld: Openbare Ruimte
  Portefeuillehouder: Susanne Schilderman
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  Geagendeerd door: Mirac Usta (DENK), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair)


  De agenderende fracties willen een debat voeren naar aanleiding van de raadsbrief voortgang Islamitische begraafplaats. De fracties willen ingaan op de noodzakelijkheid hiervan en willen reflecteren op het proces. Daarnaast wil de fractie breder in gesprek betreft de poging tot overeenstemming over redelijke voorwaarden aan VUMO.

  00:37:18 - 00:38:32 - Sungur, Mahmut
  00:38:34 - 00:39:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:42:26 - 00:42:32 - Hoonte, Gertjan te
  00:42:32 - 00:44:33 - Schilderman, Susanne
  00:44:32 - 00:44:35 - Hoonte, Gertjan te
  00:44:34 - 00:44:44 - Sungur, Mahmut
  00:44:45 - 00:45:08 - Schilderman, Susanne
  00:45:08 - 00:45:09 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:09 - 00:45:32 - Sungur, Mahmut
  00:45:32 - 00:45:33 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:33 - 00:46:22 - Schilderman, Susanne
  00:46:22 - 00:46:29 - Hoonte, Gertjan te
  00:46:28 - 00:46:55 - Sungur, Mahmut
  00:46:55 - 00:46:56 - Hoonte, Gertjan te
  00:46:56 - 00:47:41 - Schilderman, Susanne
  00:47:42 - 00:47:46 - Hoonte, Gertjan te
  00:47:45 - 00:48:17 - Sungur, Mahmut
  00:48:18 - 00:48:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:19 - 00:48:38 - Schilderman, Susanne
  00:48:38 - 00:48:39 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:39 - 00:48:53 - Sungur, Mahmut
  00:48:52 - 00:48:53 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:53 - 00:49:12 - Schilderman, Susanne
  00:49:12 - 00:49:13 - Hoonte, Gertjan te
  00:49:13 - 00:49:31 - Sungur, Mahmut
  00:49:32 - 00:50:13 - Schilderman, Susanne
  00:49:32 - 00:49:32 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:13 - 00:50:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:15 - 00:50:58 - Nyqvist, Christiaan
  00:50:52 - 00:51:00 - Hoonte, Gertjan te
  00:51:00 - 00:51:12 - Schilderman, Susanne
  00:51:12 - 00:51:37 - Hoonte, Gertjan te
 9. 8

  Beleidsveld: WMO en Welzijn, Mobiliteit
  Portefeuillehouder: Dennis de Vries
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  Geagendeerd door: Jantine Zwinkels (CDA), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), David Bosch (UtrechtNu!)


  De fracties van CDA Utrecht, Utrecht Solidair en UtrechtNu! willen in debat over het voortbestaan van de Verkeerstuin. Dit naar aanleiding van de raadsbrief met de mededeling dat het college geen geld meer wil vrijmaken voor de Verkeerstuin en oproept om te komen tot andere en meer inkomsten. Ook de correspondentie zelf tussen gemeente en de Verkeerstuin roepen veel vragen op bij de agenderende fracties. Zij zien dat een aantal aannames zijn gedaan die niet kloppen en denken dat er wel degelijk budgetten (vanuit mobiliteit) te vinden zijn om het voortbestaan (en de toegankelijkheid van de Verkeerstuin) veilig te stellen.

  00:54:14 - 00:57:31 - Zwinkels, Jantine
  00:57:31 - 00:57:53 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:41 - 00:57:48 - Vasters, Joost
  00:57:53 - 00:58:14 - Vasters, Joost
  00:58:14 - 00:58:15 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:15 - 00:58:54 - Zwinkels, Jantine
  00:58:54 - 00:58:54 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:55 - 00:59:11 - Vasters, Joost
  00:58:56 - 00:58:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:12 - 00:59:16 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:12 - 00:59:53 - Zwinkels, Jantine
  00:59:54 - 01:00:03 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:03 - 01:00:07 - Pagter, Marijn de
  01:00:05 - 01:00:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:11 - 01:00:53 - Nyqvist, Christiaan
  01:00:44 - 01:00:48 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:53 - 01:00:57 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:56 - 01:00:57 - Zwinkels, Jantine
  01:00:57 - 01:01:45 - Zwinkels, Jantine
  01:01:12 - 01:01:30 - Nyqvist, Christiaan
  01:01:21 - 01:01:47 - Hoonte, Gertjan te
  01:01:46 - 01:02:25 - Nyqvist, Christiaan
  01:02:25 - 01:02:29 - Hoonte, Gertjan te
  01:02:28 - 01:03:09 - Zwinkels, Jantine
  01:03:09 - 01:03:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:04:00 - 01:04:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:04:02 - 01:04:48 - Zwinkels, Jantine
  01:04:49 - 01:04:56 - Hoonte, Gertjan te
  01:04:56 - 01:05:22 - Dekkers, Fred
  01:05:23 - 01:05:24 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:24 - 01:05:50 - Zwinkels, Jantine
  01:05:51 - 01:05:57 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:56 - 01:06:57 - Pagter, Marijn de
  01:06:58 - 01:07:08 - Hoonte, Gertjan te
  01:07:09 - 01:08:04 - Vasters, Joost
  01:07:54 - 01:08:05 - Hoonte, Gertjan te
  01:08:04 - 01:08:33 - Pagter, Marijn de
  01:08:34 - 01:08:35 - Pagter, Marijn de
  01:08:34 - 01:08:36 - Hoonte, Gertjan te
  01:08:34 - 01:08:58 - Vasters, Joost
  01:08:57 - 01:08:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:08:58 - 01:09:18 - Pagter, Marijn de
  01:09:20 - 01:09:59 - Vasters, Joost
  01:09:59 - 01:10:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:10:00 - 01:10:26 - Pagter, Marijn de
  01:10:27 - 01:10:27 - Vasters, Joost
  01:10:28 - 01:10:40 - Vasters, Joost
  01:10:41 - 01:10:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:10:42 - 01:10:42 - Vasters, Joost
  01:10:43 - 01:11:20 - Zwinkels, Jantine
  01:11:21 - 01:12:10 - Vasters, Joost
  01:11:21 - 01:11:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:12:11 - 01:12:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:12:12 - 01:12:54 - Zwinkels, Jantine
  01:12:55 - 01:13:46 - Vasters, Joost
  01:13:45 - 01:14:03 - Hoonte, Gertjan te
  01:13:53 - 01:13:55 - Vries, Dennis de
  01:14:03 - 01:18:36 - Vries, Dennis de
  01:18:35 - 01:18:36 - Hoonte, Gertjan te
  01:18:36 - 01:18:39 - Pagter, Marijn de
  01:18:40 - 01:20:22 - Vries, Dennis de
  01:20:24 - 01:20:28 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:28 - 01:21:00 - Zwinkels, Jantine
  01:21:00 - 01:21:03 - Vries, Dennis de
  01:21:00 - 01:21:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:21:11 - 01:22:36 - Vries, Dennis de
  01:22:36 - 01:23:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:23:00 - 01:23:26 - Pagter, Marijn de
  01:23:27 - 01:23:28 - Hoonte, Gertjan te
  01:23:28 - 01:24:13 - Vries, Dennis de
  01:24:13 - 01:24:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:24:14 - 01:24:31 - Pagter, Marijn de
  01:24:33 - 01:25:04 - Vries, Dennis de
  01:25:05 - 01:25:06 - Hoonte, Gertjan te
  01:25:06 - 01:25:13 - Pagter, Marijn de
  01:25:14 - 01:25:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:25:15 - 01:25:49 - Nyqvist, Christiaan
  01:25:50 - 01:25:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:25:53 - 01:25:56 - Nyqvist, Christiaan
  01:25:59 - 01:27:34 - Vries, Dennis de
  01:26:30 - 01:26:32 - Hoonte, Gertjan te
  01:26:33 - 01:26:38 - Hoonte, Gertjan te
  01:26:38 - 01:27:07 - Zwinkels, Jantine
  01:27:09 - 01:27:34 - Vries, Dennis de
  01:27:34 - 01:28:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:28:03 - 01:28:41 - Zwinkels, Jantine
  01:28:48 - 01:29:39 - Hoonte, Gertjan te