Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

donderdag 30 mei 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte, die wordt gehouden op 30 mei 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte 30 mei 2024
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 4. 3.1

  Volgt 23 mei.

 5. 4

  Volgt 23 mei.

 6. 5

  Volgt 23 mei.

 7. 6

  Volgt 23 mei.

 8. 7

  Beleidsveld: Groen, Dierenwelzijn en  Openbare Ruimte
  Portefeuillehouder: Voortman
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  Ingediend door: Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)


  De fractie Stadsbelang Utrecht heeft een initiatiefvoorstel opgesteld met als doel om Utrecht in 2025 bijenhoofdstad te laten zijn door het nemen van verschillende maatregelen en initiatieven.

 9. 8

  Beleidsveld: Groen
  Portefeuillehouder: Linda Voortman
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  Het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft aan de raad een voorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling toegestuurd, naar aanleiding van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Het college vraagt om toestemming om in te stemmen met de voorgenomen wijzigingen.

 10. 9

  Beleidsveld: Openbare Ruimte
  Portefeuillehouder: Susanne Schilderman
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  Geagendeerd door: ChristenUnie, PvdA, D66, Student & Starter, Volt en Stadsbelang Utrecht


  De agenderende fracties willen graag met de wethouder in
  debat over de Raadsbrief Diverse onderwerpen Openbare Ruimte van 02-04-2024 en de beantwoording van de schriftelijke vragen: Nieuwe speelplek Binnenstad Noord (SV 2024 nr. 14). Zij zouden het graag hebben over de realisatie van extra speelplekken in de binnenstad en het proces en de voortgang daarbij. Daarnaast willen ze het graag hebben over watertappunten in de gemeente, de spreiding ervan en de mogelijkheden om meer watertappunten te realiseren.

 11. 10

  Beleidsveld: Mobiliteit, Evenementen en Openbare Ruimte
  Portefeuillehouders: Van Hooijdonk, Oosters en Schilderman
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door: Myrthe Minnaert (BIJ1), Mohamed Talhaoui (PvdA), Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren), Lenno van Straalen (ChristenUnie), Rien van den Hoek (UtrechtNu!), Nadia Stylianou (D66), Jantine Zwinkels (CDA), Charlotte Passier (Volt)


  De agenderende fracties willen graag met elkaar en de wethouders in debat over de Raadsbrief Neude wordt stadsplein van 20 maart 2024. Zij zouden het graag hebben over verschillende thema’s, waaronder de te (ver)plaatsen banken in context van beleid voor een inclusieve openbare ruimte, toegankelijkheid, groen, bomen, fietsparkeren en planning en financiering. Hiermee willen zij het college nog verschillende punten meegeven voor verdere uitwerking van de plannen.


  De fractie van UtrechtNu! wil vooral het debat aangaan over de effecten van deze herinrichting op de bedrijfsvoering van de verschillende ondernemers op de Neude. De fractie is bang dat het huidige ontwerp een te grote impact heeft op de ruimte van deze ondernemers.