Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M239 Samenwerking Lage Weide en mbo

ID
6072
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (22. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Beleidsnota (deel)Omgevingsvisie Lage Weide)
donderdag 6 juni 15:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
6-6-2024
Onderwerp
M239 Samenwerking Lage Weide en mbo
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Raaijmakers, I. (Ilse) (PvdA)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Snijder, R. (Ruben) (Student & Starter)
Portefeuillehouder
Wethouder Schilderman
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Economische Zaken
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Gerelateerde items