Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Integrale voorbereidende vergadering

donderdag 25 maart 2021

10:00 - 13:30
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Pepijn Zwanenberg
Start
donderdag 25 maart 2021 09:44
Eind
donderdag 25 maart 2021 12:59
Toelichting

de plv voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor de integrale voorbereidende agenda

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:01
 2. 2
  Vaststellen agenda 10:01 - 10:02
 3. 11

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B
  indicatieve tijd: 15 min


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De gebiedsindeling Zuidwest, Lingestraat e.o., voor de procedure invoeren betaald
   parkeren aan te passen zoals opgenomen in de bijlage Gebiedskaart Zuidwest.

  00:18:17 - 00:19:51 - Gaillard, Stefan
  00:19:49 - 00:19:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:52 - 00:20:30 -
  00:20:30 - 00:20:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:32 - 00:21:30 - Steeg, Bert van
  00:21:28 - 00:22:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:40 - 00:21:49 - Steeg, Bert van
  00:22:07 - 00:29:36 - Hooijdonk, Lot van
  00:23:47 - 00:23:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:51 - 00:24:05 -
  00:24:03 - 00:24:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:25 - 00:24:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:27 - 00:24:32 -
  00:24:33 - 00:24:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:53 - 00:24:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:57 - 00:25:26 -
  00:25:25 - 00:25:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:08 - 00:26:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:10 - 00:26:33 - Pagter, Marijn de
  00:26:33 - 00:26:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:04 - 00:27:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:05 - 00:27:25 - Pagter, Marijn de
  00:27:24 - 00:27:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:38 - 00:27:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:33 - 00:29:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:39 - 00:29:50 - Gaillard, Stefan
  00:29:50 - 00:30:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:15 - - Zwanenberg, Pepijn
 4. 12

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Transitiestrategie omgevingsplan vast te stellen als kader voor het omgevingsplan, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan het begrip ‘omgevingswet-proof’ op de belangrijkste onderdelen:
  a. Leidende principes, namelijk:
   Regels maken ontwikkelingen mogelijk met behoud van de kwaliteiten en waarden van Utrecht.
   Over de regels participeren we en staan we in contact met de stad.
   Regels zijn voor iedereen begrijpelijk, duidelijk en digitaal vindbaar en raadpleegbaar.
   Regels vinden hun motivering in geldend beleid, zoals de Omgevingsvisie Utrecht.
   Regels zijn uitvoerbaar en handhaafbaar.
   Regels zijn verdedigbaar en uitlegbaar bij de rechter.
  b. Wijze van opnemen en afwegen van regels door:
   bij het opbouwen van het omgevingsplan Utrecht naar eind 2029 toe aan te sluiten bij de indeling van de Omgevingsvisie Utrecht én
   het Chw-bestemmingsplan Algemene regels Utrecht als uitgangspunt (casco) hiervoor te nemen.
  c. Uitgangspunten voor participatie, die een uitwerking zijn van het Utrechtse participatiebeleid ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’, namelijk:
   We participeren over regels als daar een aanleiding voor is (bijvoorbeeld wijzigen van beleid of nieuw beleid).
   Als het Utrechts planproces (UPP) wordt gevolgd, dan vindt participatie daar plaats.
   Als er geen inhoudelijke wijziging is van regels bij het opnemen in het definitieve omgevingsplan, vindt geen participatie plaats.

  00:33:43 - 00:33:50 - Zweth, Rick van der
  00:33:51 - 00:34:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:39 - 00:35:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:03 - 00:36:11 - Zwinkels, Jantine
  00:35:41 - 00:35:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:11 - 00:36:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:52 - 00:36:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:53 - 00:37:14 -
  00:37:15 - 00:37:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:23 - 00:37:58 -
  00:37:58 - 00:38:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:05 - 00:38:11 - Zwinkels, Jantine
  00:38:12 - 00:38:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:15 - 00:38:39 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:39 - 00:39:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:52 - 00:39:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:39:17 - 00:39:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:29 - 00:39:38 -
  00:39:38 - 00:39:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:21 - 00:41:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:23 - 00:41:29 -
  00:41:29 - 00:41:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:53 - 00:42:01 - Hoonte, Gertjan te
  00:41:57 - 00:41:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:01 - 00:42:10 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:25 - - Zwanenberg, Pepijn
 5. 12.1

 6. 13

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Een totaalbedrag van € 250.000,- vrij te geven voor het project La Vuelta Holanda om de start van  het evenement in 2022 op hetzelfde ambitieniveau als 2020 mogelijk te maken.

  00:45:43 - 00:46:42 -
  00:46:42 - 00:46:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:45 - 00:46:47 - Heuven, Maarten van
  00:46:47 - 00:47:19 -
  00:47:19 - 00:47:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:20 - 00:48:03 -
  00:48:03 - 00:48:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:04 - 00:48:33 -
  00:48:32 - 00:48:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:36 - 00:51:07 - Heuven, Maarten van
  00:50:02 - 00:50:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:07 - 00:51:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:14 - 00:51:39 - Kleinrensink, Julia
  00:51:38 - 00:51:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:38 - 00:52:08 - Heuven, Maarten van
  00:52:08 - 00:52:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:14 - 00:52:23 - Hoonte, Gertjan te
  00:52:23 - 00:52:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:33 - 00:54:02 - Zweth, Rick van der
  00:54:02 - 00:54:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:05 - 00:54:28 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:29 - 00:54:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:32 - 00:55:16 -
  00:55:17 - 00:55:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:18 - 00:56:02 - Steeg, Bert van
  00:56:02 - 00:56:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:05 - 00:57:47 -
  00:57:47 - 00:57:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:49 - 00:58:05 - Zweth, Rick van der
  00:58:04 - 00:58:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:05 - 00:58:28 -
  00:58:27 - 00:58:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:28 - 00:58:39 - Zweth, Rick van der
  00:58:37 - 00:58:47 -
  00:58:39 - 00:58:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:48 - 00:58:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:52 - 00:59:11 -
  00:59:11 - 00:59:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:13 - 00:59:52 -
  00:59:51 - 00:59:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:54 - 01:00:12 - Zweth, Rick van der
  01:00:11 - 01:00:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:12 - 01:01:04 -
  01:01:04 - 01:01:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:05 - 01:01:35 - Heuven, Maarten van
  01:01:35 - 01:01:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:36 - 01:02:16 -
  01:02:16 - 01:02:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:19 - 01:02:48 - Kleinrensink, Julia
  01:02:47 - 01:02:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:57 - 01:09:47 -
  01:04:18 - 01:04:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:20 - 01:04:30 -
  01:04:30 - 01:04:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:07 - 01:07:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:08 - 01:07:52 - Zweth, Rick van der
  01:07:52 - 01:07:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:57 - 01:08:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:27 - 01:09:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:38 - 01:10:03 - Gaillard, Stefan
  01:10:02 - 01:10:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:05 - 01:10:14 -
  01:10:10 - 01:10:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:11 - 01:10:34 -
  01:10:34 - 01:10:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:35 - 01:17:59 -
  01:14:50 - 01:14:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:52 - 01:15:26 - Steeg, Bert van
  01:15:26 - 01:15:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:04 - 01:17:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:58 - 01:18:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:00 - - Zwanenberg, Pepijn
 7. 14

  Wethouder Eerenberg
  Status: B
  Indicatieve: 90 min


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp voor de herstructurering van het Westplein, de Leidse Rijn en de Graadt van Roggenweg (project Lombokplein) inclusief alle bijlagen vast te stellen.
  2. De ongelijkvloerse kruising tussen fietsroute Leidseweg/Van Sijpesteijnkade en de stadsstraat als  voorkeursvariant vast te stellen als uitgangspunt voor de verdere planvorming.

  01:23:15 - 01:28:47 -
  01:25:42 - 01:25:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:44 - 01:26:10 - Steeg, Bert van
  01:26:10 - 01:26:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:16 - 01:27:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:45 - 01:28:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:53 - 01:44:47 - Pagter, Marijn de
  01:30:55 - 01:30:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:57 - 01:31:24 -
  01:31:22 - 01:31:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:31 - 01:32:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:40 - 01:33:42 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:43 - 01:34:26 - Koning, Maarten
  01:34:26 - 01:34:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:08 - 01:35:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:48 - 01:35:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:50 - 01:36:24 - Koning, Maarten
  01:36:25 - 01:36:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:12 - 01:37:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:15 - 01:37:31 - Zweth, Rick van der
  01:37:31 - 01:37:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:07 - 01:38:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:07 - 01:38:21 - Zweth, Rick van der
  01:38:22 - 01:38:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:24 - 01:38:40 - Sasbrink, Anne
  01:38:41 - 01:38:42 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:35 - 01:39:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:38 - 01:39:57 - Gaillard, Stefan
  01:39:55 - 01:39:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:01 - 01:40:14 - Gaillard, Stefan
  01:40:01 - 01:40:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:14 - 01:40:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:29 - 01:40:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:31 - 01:40:51 -
  01:40:49 - 01:40:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:11 - 01:41:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:14 - 01:41:35 -
  01:41:35 - 01:41:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:54 - 01:41:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:14 - 01:43:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:19 - 01:43:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:47 - 01:44:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:53 - 01:46:45 -
  01:46:44 - 01:46:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:52 - 01:50:00 - Sasbrink, Anne
  01:48:42 - 01:48:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:58 - 01:50:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:01 - 01:50:33 -
  01:50:33 - 01:50:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:34 - 01:51:29 - Sasbrink, Anne
  01:51:26 - 01:51:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:32 - 01:51:59 -
  01:51:59 - 01:52:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:00 - 01:53:52 - Sasbrink, Anne
  01:52:46 - 01:52:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:53 - 01:54:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:01 - 01:55:51 -
  01:55:50 - 01:55:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:53 - 01:56:17 - Koning, Maarten
  01:56:17 - 01:56:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:17 - 01:56:57 -
  01:56:54 - 01:56:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:56 - 01:57:37 -
  01:57:35 - 01:57:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:36 - 02:00:36 -
  01:58:37 - 01:58:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:35 - 02:00:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:38 - 02:00:39 - Zweth, Rick van der
  02:00:40 - 02:00:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:45 - 02:01:17 - Koning, Maarten
  02:01:17 - 02:01:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:17 - 02:02:21 -
  02:02:18 - 02:02:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:21 - 02:03:23 - Koning, Maarten
  02:03:22 - 02:03:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:22 - 02:04:28 -
  02:04:27 - 02:04:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:29 - 02:04:54 - Steeg, Bert van
  02:04:54 - 02:04:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:54 - 02:05:55 -
  02:05:46 - 02:06:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:09 - 02:06:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:13 - 02:09:40 - Zweth, Rick van der
  02:09:40 - 02:09:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:45 - 02:12:45 -
  02:12:45 - 02:12:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:49 - 02:13:38 - Koning, Maarten
  02:13:37 - 02:13:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:38 - 02:14:39 -
  02:14:39 - 02:14:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:42 - 02:15:02 -
  02:15:02 - 02:15:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:03 - 02:15:28 -
  02:15:28 - 02:15:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:33 - 02:16:12 - Gaillard, Stefan
  02:16:11 - 02:16:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:15 - 02:19:10 - Steeg, Bert van
  02:19:07 - 02:19:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:10 - 02:19:24 - Koning, Maarten
  02:19:24 - 02:19:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:25 - 02:20:19 - Steeg, Bert van
  02:20:19 - 02:20:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:25 - 02:23:35 -
  02:23:34 - 02:23:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:37 - 02:28:06 - Koning, Maarten
  02:25:54 - 02:25:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:57 - 02:26:17 - Pagter, Marijn de
  02:26:17 - 02:26:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:07 - 02:27:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:55 - 02:28:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:07 - 02:34:09 - Eerenberg, Eelco
  02:34:05 - 02:34:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:05 - 02:34:20 -
  02:34:20 - 02:34:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:22 - 02:36:26 - Eerenberg, Eelco
  02:34:55 - 02:34:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:25 - 02:36:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:28 - 02:36:59 - Zweth, Rick van der
  02:36:58 - 02:36:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:00 - 02:38:43 - Eerenberg, Eelco
  02:37:28 - 02:37:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:41 - 02:38:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:44 - 02:38:53 -
  02:38:49 - 02:38:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:53 - 02:42:59 - Eerenberg, Eelco
  02:39:31 - 02:39:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:01 - 02:41:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:58 - 02:43:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:59 - 02:43:16 - Pagter, Marijn de
  02:43:17 - 02:43:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:18 - 02:46:02 - Eerenberg, Eelco
  02:43:43 - 02:43:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:58 - 02:46:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:03 - 02:46:15 - Koning, Maarten
  02:46:11 - 02:46:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:14 - 02:47:27 - Eerenberg, Eelco
  02:46:32 - 02:46:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:25 - 02:47:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:28 - 02:47:48 - Steeg, Bert van
  02:47:48 - 02:47:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:50 - 02:48:28 - Eerenberg, Eelco
  02:48:22 - 02:48:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:28 - 02:48:43 -
  02:48:42 - 02:48:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:44 - 02:51:16 - Eerenberg, Eelco
  02:48:48 - 02:48:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:53 - 02:48:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:14 - 02:51:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:15 - 02:51:56 - Zweth, Rick van der
  02:51:56 - 02:51:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:57 - 02:54:55 - Eerenberg, Eelco
  02:52:53 - 02:52:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:43 - 02:54:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:57 - 02:55:17 - Pagter, Marijn de
  02:55:15 - 02:55:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:18 - 02:55:48 - Eerenberg, Eelco
  02:55:46 - 02:55:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:49 - 02:55:54 - Pagter, Marijn de
  02:55:54 - 02:55:55 - Eerenberg, Eelco
  02:55:54 - 02:55:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:56 - 02:56:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:01 - 02:56:28 - Steeg, Bert van
  02:56:29 - 02:56:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:31 - 02:57:34 - Eerenberg, Eelco
  02:57:33 - 02:57:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:33 - 02:58:15 - Steeg, Bert van
  02:58:14 - 02:58:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:21 - 02:58:37 - Steeg, Bert van
  02:58:36 - 02:58:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:38 - 02:59:16 - Eerenberg, Eelco
  02:59:15 - 02:59:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:21 - 02:59:54 -
  02:59:55 - 02:59:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:00 - 03:02:25 - Eerenberg, Eelco
  03:02:23 - 03:02:42 - Zwanenberg, Pepijn