Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Integrale voorbereidende vergadering

donderdag 20 mei 2021

10:00 - 15:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Pepijn Zwanenberg
Start
donderdag 20 mei 2021 09:46
Eind
donderdag 20 mei 2021 16:40
Toelichting

de plv voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor de integrale voorbereidende agenda

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:02 - 10:02
 2. 2
  Vaststellen agenda 10:02 - 10:04
 3. 9

  Wethouder Klein
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Uitvoeringsplan Utrechtse kindcentra vast te stellen met als belangrijkste onderdeel een
   afwegingskader voor kindcentra met een huisvestingsbehoefte, waarin voorrang wordt gegeven
   aan kindcentra die voldoen aan een of meerdere van de volgende aandachtspunten:
  a. Scholen in buurten met lage SES-score die zich verder willen ontwikkelen tot een Utrechts
   kindcentrum en die daarbij een huisvestingsbehoefte hebben;
  b. Nieuwbouw in nieuwe buurten waar zowel behoefte is aan een kinderopvanglocatie als
   een school;
  c. Aansluiten bij geplande bouwprojecten: de scholen in de bestaande stad waarvoor al
   vervangende nieuwbouw of renovatie is gepland in het Meerjarenperspectief
  onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV);
  d. Een kindcentrum dat zich ontwikkelt in een wijk of subwijk waar nog geen enkele
   kindcentrum-ontwikkeling is.
  2. Te investeren in huisvesting van kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen als onderdeel van een
   Utrechts kindcentrum, met als harde voorwaarden:
  a. dat de huurpenningen die de gemeente ontvangt (rechtstreeks of via het schoolbestuur)
  conform de Kaderbrief vastgoed 2017 ten minste gelijk zijn aan de kapitaallasten als
   gevolg van de investering;
  b. dat er een inhoudelijk beleidsplan is dat aan een aantal kwaliteitseisen voldoet om de
   kans op duurzaam succesvolle samenwerking tussen de school, kindpartners en de
  gemeente te vergroten.

  00:18:30 - 00:20:02 -
  00:20:01 - 00:20:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:08 - 00:21:55 -
  00:21:55 - 00:22:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:03 - 00:22:42 -
  00:22:42 - 00:22:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:51 - 00:22:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:28 - 00:24:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:38 - 00:25:59 - Meerding, Tess
  00:25:59 - 00:26:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:04 - 00:26:21 - Bos, Cees
  00:26:22 - 00:26:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:24 - 00:26:58 - Steeg, Bert van
  00:26:57 - 00:26:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:59 - 00:27:28 - Heuven, Maarten van
  00:27:28 - 00:27:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:39 - 00:33:25 -
  00:33:22 - 00:33:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:25 - 00:33:53 - Meerding, Tess
  00:33:52 - 00:33:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:54 - 00:34:24 - Bos, Cees
  00:34:24 - 00:34:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:25 - 00:35:05 -
  00:35:05 - 00:35:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:07 - 00:35:51 -
  00:35:50 - 00:35:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:52 - 00:36:15 -
  00:36:16 - 00:36:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:17 - 00:37:04 -
  00:37:05 - 00:37:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:14 - 00:37:17 -
  00:37:16 - 00:37:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:06 - - Zwanenberg, Pepijn
 4. 10

  Wethouders Klein
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Ontwikkelplan Berlijnplein ‘Cultuur bouwt aan de toekomst van de Stad’ met de bijbehorende
  bijlagen vast te stellen, waarmee de kaders worden vastgelegd voor de inhoudelijke invulling (het
  programma, de doelgroepen en de partners) de ruimtelijke invulling (stedenbouwkundige aansluiting
  bij Leidsche Rijn Centrum, concretisering circulaire ambities) en de procesmatige invulling (co-creatie
  met groeiend aantal instellingen, makers en het consortium) van het cultuurcluster Berlijnplein.
  2. Voor het project Berlijnplein:
  a. Een krediet ter hoogte van 45,2 miljoen euro ter beschikking te stellen voor het realiseren van
  9.200 m2 (bruto vloeroppervlak) en de bijbehorende terreininrichting op basis van het
  Ontwikkelplan Berlijnplein
  b. Een vaste activa reserve van 2,75 miljoen in te stellen, waarvoor reeds budget was
  gereserveerd in het Meerjaren Programma Ruimte, onderdeel grondexploitatie Leidsche Rijn.
  c. Het onrendabele deel van de exploitatielasten ter hoogte van 1.496.490 te dekken uit het reeds
  beschikbare budget van het programma Cultuur.
  3. Voor het project Berlijnplein:
  a. Een aanvullend Algemeen Belang besluit te nemen op grond van de Wet Markt en Overheid
  met betrekking tot de huurprijzen multifunctionele culturele accommodatie Berlijnplein.
  b. Het project Berlijnplein, met toepassing van de Wet Markt en overheid, en ter uitvoering van
  punt 6 van het Algemeen Belang besluit van 2014, te kwalificeren als een “extra investering in
  het algemeen belang bij een grote gebiedsontwikkeling, waarbij de markt niet de wil of de
  mogelijkheid heeft om te investeren…” en tevens sprake is van een onrendabele top bij verhuur
  van vastgoed.

  00:40:28 - 00:42:02 -
  00:42:01 - 00:42:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:06 - 00:44:10 -
  00:44:09 - 00:44:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:14 - 00:45:24 -
  00:45:24 - 00:45:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:28 - 00:47:06 - Sasbrink, Anne
  00:47:05 - 00:47:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:08 - 00:47:20 -
  00:47:20 - 00:47:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:21 - 00:48:53 - Sasbrink, Anne
  00:48:01 - 00:48:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:03 - 00:48:10 -
  00:48:10 - 00:48:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:49 - 00:48:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:53 - 00:49:30 - Bos, Cees
  00:49:30 - 00:49:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:31 - 00:51:34 - Sasbrink, Anne
  00:50:12 - 00:50:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:14 - 00:50:38 - Bos, Cees
  00:50:37 - 00:50:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:03 - 00:51:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:34 - 00:51:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:39 - 00:53:53 -
  00:53:54 - 00:53:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:58 - 00:55:56 -
  00:55:56 - 00:56:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:00 - 00:59:24 - Pagter, Marijn de
  00:59:24 - 00:59:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:26 - 00:59:47 - Sasbrink, Anne
  00:59:47 - 00:59:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:47 - 01:00:09 - Pagter, Marijn de
  01:00:09 - 01:00:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:14 - 01:02:27 - Bos, Cees
  01:00:25 - 01:00:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:28 - 01:02:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:30 - 01:02:34 - Bos, Cees
  01:02:37 - 01:05:31 - Deldjou Fard, Melody
  01:05:25 - 01:05:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:30 - 01:05:36 -
  01:05:33 - 01:05:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:36 - 01:05:44 - Deldjou Fard, Melody
  01:05:44 - 01:05:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:47 - 01:06:12 -
  01:06:12 - 01:06:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:14 - 01:07:13 - Deldjou Fard, Melody
  01:07:15 - 01:07:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:17 - 01:07:28 -
  01:07:24 - 01:07:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:36 - 01:10:14 - Steeg, Bert van
  01:08:28 - 01:08:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:31 - 01:08:37 -
  01:08:37 - 01:08:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:12 - 01:09:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:14 - 01:09:25 -
  01:09:25 - 01:09:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:13 - 01:10:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:20 - 01:13:37 -
  01:12:28 - 01:12:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:30 - 01:12:47 -
  01:12:46 - 01:12:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:36 - 01:13:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:36 - 01:32:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:39 - 01:40:56 -
  01:40:52 - 01:40:53 - Pagter, Marijn de
  01:40:52 - 01:40:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:56 - 01:41:13 - Pagter, Marijn de
  01:41:13 - 01:41:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:14 - 01:41:49 -
  01:41:47 - 01:41:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:48 - 01:42:21 -
  01:42:22 - 01:42:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:23 - 01:45:57 -
  01:45:55 - 01:45:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:58 - 01:46:17 - Steeg, Bert van
  01:46:17 - 01:46:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:19 - 01:48:01 -
  01:47:59 - 01:48:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:03 - 01:48:09 -
  01:48:08 - 01:48:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:11 - 01:49:44 -
  01:49:45 - 01:49:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:46 - 01:50:21 -
  01:50:20 - 01:50:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:21 - 01:51:29 -
  01:51:28 - 01:51:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:29 - 01:51:35 -
  01:51:36 - 01:51:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:40 - 01:52:05 -
  01:52:01 - 01:52:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:06 - 01:52:47 - Deldjou Fard, Melody
  01:52:48 - 01:52:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:49 - 01:53:30 -
  01:53:27 - 01:53:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:31 - 01:53:59 -
  01:53:58 - 01:53:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:00 - 01:54:08 -
  01:54:07 - 01:54:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:14 - 01:54:48 - Sasbrink, Anne
  01:54:14 - 01:54:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:47 - 01:54:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:52 - 01:55:21 -
  01:55:21 - 01:55:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:06 - - Zwanenberg, Pepijn
 5. 10.3

 6. 11

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1 De eerste wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht, vast te stellen met daarin de volgende aanpassingen:
  a. Een registratieplicht voor het aanbieden van een woonruimte voor alle vormen van
  toeristische verhuur;
  b. Een maximum van 60 nachten verhuur per jaar voor particuliere vakantieverhuur
  c. Een meldplicht per verhuring voor particuliere vakantieverhuur;
  d. De mogelijkheid voor het college om een digitaal platform een publicatieverbod op te
  leggen van een woonruimte die het maximum van 60 nachten al bereikt heeft;
  e. De mogelijkheid voor het college om een verbod tot toeristische verhuur op te leggen aan een aanbieder die binnen vijf jaar meer dan drie overtredingen van de regels voor
  toeristische verhuur begaat en deze verhuurder laten blokkeren;
  f. Opnemen van de bestuurlijke boetebedragen voor overtredingen van de verboden en verplichtingen uit deze verordening in de tabel in bijlage 2 van de
  Huisvestingsverordening.
  2 Burgemeester en wethouders te mandateren om de inwerkingtreding van de meldplicht per verhuring op een nader te bepalen tijdstip in te laten gaan.
  3 Vooralsnog geen gebruik te maken van de mogelijkheid om, naast een registratieplicht en een meldplicht per verhuring, ook een vergunningplicht in te stellen voor particuliere
  vakantieverhuur op grond van artikel 23c Huisvestingswet.

  02:00:26 - 02:00:40 - Zweth, Rick van der
  02:00:39 - 02:00:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:46 - 02:02:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:06 - 02:03:30 -
  02:03:25 - 02:03:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:29 - 02:03:39 -
  02:03:39 - 02:03:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:40 - 02:05:38 -
  02:04:21 - 02:04:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:38 - 02:05:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:42 - 02:07:20 - Bos, Cees
  02:07:20 - 02:07:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:31 - 02:15:32 - Zweth, Rick van der
  02:08:56 - 02:09:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:02 - 02:09:10 - Peters, Ralph
  02:09:10 - 02:09:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:24 - 02:09:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:24 - 02:09:37 - Peters, Ralph
  02:09:36 - 02:09:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:27 - 02:10:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:28 - 02:10:41 - Peters, Ralph
  02:10:41 - 02:10:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:42 - 02:11:48 - Dekkers, Fred
  02:11:47 - 02:11:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:58 - 02:13:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:00 - 02:13:37 - Peters, Ralph
  02:13:19 - 02:13:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:48 - 02:14:03 - Peters, Ralph
  02:13:57 - 02:14:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:03 - 02:14:23 -
  02:14:23 - 02:14:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:31 - 02:15:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:38 - 02:26:42 - Peters, Ralph
  02:17:36 - 02:17:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:39 - 02:17:54 -
  02:17:55 - 02:17:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:19 - 02:18:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:20 - 02:18:54 - Dekkers, Fred
  02:18:54 - 02:18:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:18 - 02:19:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:19 - 02:19:27 - Zweth, Rick van der
  02:19:26 - 02:19:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:12 - 02:20:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:13 - 02:21:06 - Zweth, Rick van der
  02:20:35 - 02:20:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:40 - 02:20:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:06 - 02:21:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:08 - 02:21:14 -
  02:21:15 - 02:21:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:02 - 02:23:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:06 - 02:23:25 - Zwinkels, Jantine
  02:23:24 - 02:23:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:05 - 02:24:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:06 - 02:24:26 - Zwinkels, Jantine
  02:24:26 - 02:24:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:57 - 02:24:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:58 - 02:25:35 -
  02:25:35 - 02:25:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:11 - 02:26:12 -
  02:26:12 - 02:26:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:32 - 02:26:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:36 - 02:26:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:52 - 02:35:49 - Dekkers, Fred
  02:28:41 - 02:28:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:43 - 02:29:20 - Zwinkels, Jantine
  02:29:19 - 02:29:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:27 - 02:30:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:29 - 02:30:59 - Zwinkels, Jantine
  02:30:58 - 02:31:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:28 - 02:31:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:27 - 02:33:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:29 - 02:34:45 - Bos, Cees
  02:34:45 - 02:34:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:46 - 02:35:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:48 - 02:36:00 - Bos, Cees
  02:36:00 - 02:36:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:01 - 02:36:31 - Dekkers, Fred
  02:36:31 - 02:36:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:34 - 02:36:52 - Heuven, Maarten van
  02:36:52 - 02:36:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:53 - 02:37:34 - Dekkers, Fred
  02:37:29 - 02:37:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:35 - 02:37:45 - Heuven, Maarten van
  02:37:45 - 02:37:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:46 - 02:38:08 - Dekkers, Fred
  02:38:08 - 02:38:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:16 - 02:38:16 - Dekkers, Fred
  02:38:18 - 02:38:34 - Dekkers, Fred
  02:38:33 - 02:38:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:35 - 02:38:47 - Zweth, Rick van der
  02:38:45 - 02:38:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:54 - 02:39:16 -
  02:39:14 - 02:39:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:16 - 02:39:41 - Dekkers, Fred
  02:39:41 - 02:39:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:42 - 02:39:55 -
  02:39:56 - 02:39:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:57 - 02:40:10 - Dekkers, Fred
  02:40:10 - 02:40:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:12 - 02:40:46 -
  02:40:46 - 02:40:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:47 - 02:41:54 -
  02:41:48 - 02:41:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:53 - 02:42:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:12 - 02:42:25 -
  02:42:26 - 02:42:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:50 - 02:43:15 - Peters, Ralph
  02:43:13 - 02:43:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:19 - 02:43:52 - Dekkers, Fred
  02:43:24 - 02:43:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:50 - 02:43:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:55 - 02:43:56 - Dekkers, Fred
  02:43:58 - 02:44:16 - Zwinkels, Jantine
  02:44:16 - 02:44:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:34 - 02:44:46 - Dekkers, Fred
  02:44:46 - 02:44:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:51 - 02:45:41 -
  02:45:40 - 02:45:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:42 - 02:45:59 - Zwinkels, Jantine
  02:45:59 - 02:46:57 -
  02:45:59 - 02:46:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:57 - 02:47:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:01 - 02:47:40 - Zwinkels, Jantine
  02:47:39 - 02:47:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:41 - 02:47:53 - Zweth, Rick van der
  02:47:53 - 02:47:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:54 - 02:48:38 - Zwinkels, Jantine
  02:48:38 - 02:48:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:39 - 02:48:56 - Zweth, Rick van der
  02:48:55 - 02:48:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:57 - 02:49:18 - Dekkers, Fred
  02:49:18 - 02:49:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:21 - 02:50:40 - Zwinkels, Jantine
  02:49:25 - 02:49:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:39 - 02:50:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:42 - 02:51:53 - Zwinkels, Jantine
  02:51:53 - 02:51:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:56 - 02:52:48 - Heuven, Maarten van
  02:52:48 - 02:52:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:52 - 02:53:41 -
  02:53:40 - 02:53:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:42 - 02:53:57 - Zwinkels, Jantine
  02:53:55 - 02:53:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:58 - 02:54:15 -
  02:54:15 - 02:54:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:20 - 02:54:56 -
  02:54:54 - 02:54:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:56 - 02:55:07 - Peters, Ralph
  02:55:01 - 02:55:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:07 - 02:55:09 -
  02:55:10 - 02:55:17 -
  02:55:16 - 02:55:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:30 - 02:56:26 -
  02:56:26 - 02:57:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:38 - 02:57:19 -
  02:57:13 - 02:57:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:21 - 02:57:40 - Zwinkels, Jantine
  02:57:39 - 02:57:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:52 - 03:01:05 -
  02:58:07 - 02:58:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:38 - 03:00:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:00 - 03:01:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:03 - 03:01:53 - Peters, Ralph
  03:01:53 - 03:01:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:54 - 03:03:16 -
  03:03:09 - 03:03:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:15 - 03:03:39 -
  03:03:39 - 03:03:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:43 - 03:04:36 -
  03:04:32 - 03:04:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:37 - 03:04:43 -
  03:04:43 - 03:04:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:45 - 03:04:47 -
  03:04:47 - 03:04:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:49 - 03:05:18 - Zwinkels, Jantine
  03:05:18 - 03:05:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:21 - 03:16:54 -
  03:08:12 - 03:08:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:13 - 03:08:42 -
  03:08:42 - 03:08:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:11 - 03:10:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:13 - 03:10:22 -
  03:10:21 - 03:10:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:42 - 03:11:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:46 - 03:11:53 -
  03:11:51 - 03:11:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:02 - 03:12:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:04 - 03:12:37 -
  03:12:37 - 03:12:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:10 - 03:13:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:37 - 03:14:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:40 - 03:14:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:56 - 03:14:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:58 - 03:15:16 - Zweth, Rick van der
  03:15:15 - 03:15:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:56 - 03:16:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:57 - 03:17:54 -
  03:17:48 - 03:17:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:50 - 03:18:11 - Zwinkels, Jantine
  03:18:11 - 03:18:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:14 - 03:19:15 -
  03:19:16 - 03:19:28 -
  03:19:16 - 03:19:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:26 - 03:19:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:31 - 03:19:44 - Peters, Ralph
  03:19:43 - 03:19:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:45 - 03:20:05 - Peters, Ralph
  03:19:47 - 03:19:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:59 - 03:20:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:16 - 03:20:39 - Dekkers, Fred
  03:20:23 - 03:20:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:41 - 03:20:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:42 - 03:20:51 - Dekkers, Fred
  03:20:42 - 03:20:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:34 - 04:34:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:44 - 04:35:02 - Zwinkels, Jantine
  04:34:58 - 04:35:00 - Dekkers, Fred
  04:35:01 - 04:35:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:12 - 04:35:49 - Zwinkels, Jantine
  04:35:49 - 04:35:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:54 - 04:36:21 - Peters, Ralph
  04:36:05 - 04:36:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:14 - 04:36:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:19 - 04:36:21 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:21 - 04:37:04 - Dekkers, Fred
  04:37:04 - 04:37:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:05 - 04:37:12 - Zweth, Rick van der
  04:37:11 - 04:37:11 - Dekkers, Fred
  04:37:12 - 04:37:25 - Dekkers, Fred
  04:37:19 - 04:37:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:25 - 04:37:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:29 - 04:37:34 - Dekkers, Fred
  04:37:34 - 04:37:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:36 - 04:37:50 -
  04:37:49 - 04:37:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:53 - 04:38:18 - Zwinkels, Jantine
  04:38:18 - 04:38:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:35 - 04:38:36 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:35 - 04:38:40 -
  04:38:39 - 04:38:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:46 - 04:38:51 -
  04:38:49 - 04:39:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:42:50 - - Zwanenberg, Pepijn
 7. 11.1

 8. 12

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Een specifieke ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van een
  kunstwerk op de luifel van de bibliotheek aan de Neude 11, waardoor het mogelijk wordt de
  ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en de mogelijkheid wordt geboden
  zienswijzen kenbaar te maken.
  2. Indien geen procedurele zienswijzen over de ontwerpverklaring worden ingediend, deze als
  definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van een kunstwerk op de luifel van
  de bibliotheek aan de Neude 11 te bezien.

 9. 13

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) voor Zuilense Vecht voor
  de gezamenlijke ontwikkeling met de Gemeente Stichtse Vecht van het Sportief Park (het groene
  middengebied tussen Zuilen en OpBuren) vast te stellen, met als kenmerken:
  a. een open, groene recreatieve (langzaam verkeer) verbinding met meer en gevarieerde
  sport- en spelgelegenheden tussen de bestaande wijken OpBuuren (Stichtse Vecht) en
  Zuilen (Utrecht);
  b. de sportparken die nu monofunctioneel worden gebruikt zijn compacter,
  toekomstbestendig en multifunctioneel ingericht;
  c. het gebied is breder toegankelijk dan de huidige sportvelden.
  2. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Utrechtse woonbuurt Zuilense Vecht vast
  te stellen, met als kenmerken:
  a. toevoeging van 200 tot 300 woningen, waardoor de bestaande wijken Zuilen en
  OpBuuren met het Sportief Park worden verbonden;
  b. de woonbuurt is duurzaam en heeft de gewenste woningbouwdifferentiatie met 35%
  sociale woningen, 25 % middelduur en 40 % vrij sector.
  3. Het financieel kader voor het Utrechtse plandeel van het project Zuilense Vecht, zoals
  opgenomen in de financiële bijlage, vast te stellen door middel van:
  a. het openen van een grondexploitatie Zuilense Vecht voor woningbouwlocaties en het lint
  en park met een geraamd positief eindsaldo van € 2.344.558,- en dit eindsaldo ten
  goede te laten komen van de reserve grondexploitatie;
  b. het vaststellen van een netto uitvoeringskrediet à € 2.323.371,- voor het nieuwe
  sportpark en hiervoor de reserve grondexploitatie ter dekking aan te wijzen.
  En vervolgens bij het openen van de grondexploitatie Zuilense Vecht:
  a. de reeds voor dit project verstrekte voorbereidingskredieten hiermee te
  verrekenen;
  b. de openbare gronden binnen het Utrechtse plandeel in te brengen in deze
  grondexploitatie.
  4. Uit de opbrengsten van de erfpachtsconversieregeling 2017, onderdeel reserve
  investeringsimpuls RSU, een bijdrage van € 1,7 mln. beschikbaar te stellen voor het plan
  Zuilense Vecht.

  04:43:19 - 04:45:04 -
  04:45:05 - 04:45:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:45:09 - 04:47:37 - Sasbrink, Anne
  04:47:37 - 04:47:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:42 - 04:49:36 -
  04:49:34 - 04:49:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:36 - 04:49:52 -
  04:49:53 - 04:49:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:53 - 04:50:26 -
  04:50:25 - 04:50:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:26 - 04:50:45 -
  04:50:46 - 04:51:28 -
  04:50:46 - 04:50:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:25 - 04:51:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:44 - 04:52:37 -
  04:52:37 - 04:52:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:52:41 - 04:54:06 -
  04:54:07 - 04:54:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:13 - 04:54:45 -
  04:54:45 - 04:54:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:48 - 04:55:17 -
  04:55:16 - 04:55:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:20 - 04:56:19 - Zwinkels, Jantine
  04:56:19 - 04:56:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:56:21 - 04:57:28 -
  04:57:26 - 04:57:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:57:31 - 04:57:43 -
  04:57:44 - 04:57:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:57:51 - 05:08:17 -
  04:59:21 - 04:59:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:59:23 - 04:59:36 - Sasbrink, Anne
  04:59:35 - 04:59:36 - Zwanenberg, Pepijn
  05:02:47 - 05:02:49 - Zwanenberg, Pepijn
  05:02:49 - 05:03:10 -
  05:03:10 - 05:03:12 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:32 - 05:05:33 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:34 - 05:06:08 - Zwinkels, Jantine
  05:06:00 - 05:06:02 - Zwanenberg, Pepijn
  05:06:09 - 05:06:09 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:16 - 05:08:18 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:20 - 05:08:41 -
  05:08:42 - 05:08:48 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:48 - 05:09:22 -
  05:09:21 - 05:09:24 - Zwanenberg, Pepijn
  05:09:25 - 05:09:39 -
  05:09:40 - 05:09:52 - Zwanenberg, Pepijn
  05:09:53 - 05:10:01 -
  05:10:02 - 05:10:03 - Zwanenberg, Pepijn
  05:10:04 - 05:10:22 - Zwinkels, Jantine
  05:10:24 - 05:10:27 - Zwanenberg, Pepijn
  05:10:26 - 05:10:29 -
  05:10:30 - 05:10:34 - Zwanenberg, Pepijn
  05:10:35 - 05:10:53 -
  05:10:48 - 05:11:16 - Zwanenberg, Pepijn
  05:16:01 - - Zwanenberg, Pepijn
 10. 13.1

 11. 14

  Wethouder Eerenberg
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen als
  zienswijze op de ontwerp programmabegroting RUD 2022, waarin de raad aangeeft dat zij in
  kan stemmen met de inhoud van de ontwerp begroting, maar dat zij wel zo spoedig mogelijk wil
  worden geïnformeerd over de kosten voor het ontwikkelingstraject van de RUD en de eventuele
  extra kosten bij de invoering van de Omgevingswet.

 12. 15

  Burgemeester Dijksma
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2021 vast
  te stellen, met de volgende wijzigingen:
  a) Actualisatie van het begrip ‘voertuig’ en verplaatsing van de begrippen ‘bromfiets’,
  ‘motorvoertuig’ en ‘parkeren’ van hoofdstuk 5 naar hoofdstuk 1 (artikel 1:1 APV).
  b) Wijziging van de termijn voor het doen van een kennisgeving aan de burgemeester in verband
  met het houden van een manifestatie te wijzigen van 24 naar 48 uur en de maandag toe te
  voegen aan de uitzondering voor de zaterdag, zon- en feestdagen (artikel 2:6 APV).
  c) De wijziging onder b met betrekking tot het houden van een manifestatie (artikel 2:6 APV)
  tijdelijk te laten gelden tot uiterlijk 1 juli 2022.
  d) Het college krijgt de bevoegdheid om een alcoholverbod in een aangewezen gebied te
  kunnen beperken tot bepaalde tijdstippen (artikel 2:28 APV).
  e) Verruiming van het artikel met betrekking tot woonoverlast conform het gewijzigde artikel 151d
  Gemeentewet (artikel 2:38a APV).
  f) Opnemen van een verbod op het voeren van dieren (artikel 2:38b APV).
  g) In de tekst van het ondermijningsartikel opnemen dat voor bestaande ondernemers geldt dat
  zij binnen 3 maanden na inwerkingtreding van een door de burgemeester genomen
  aanwijzingsbesluit een ontvankelijke aanvraag om vergunning moeten hebben ingediend
  (artikel 2:47, lid 15 APV).
  h) Schrappen van het vergunningstelsel ten aanzien van straatprostitutie en dit tegelijkertijd in
  werking te laten treden met de opheffing van de tippelzone op 1 juli 2021 (artikel 3:17 APV).

  05:16:21 - 05:18:26 - Heuven, Maarten van
  05:18:19 - 05:18:22 - Zwanenberg, Pepijn
  05:18:22 - 05:19:08 - Koning, Maarten
  05:19:07 - 05:24:12 - Heuven, Maarten van
  05:19:07 - 05:19:08 - Zwanenberg, Pepijn
  05:19:49 - 05:19:51 - Zwanenberg, Pepijn
  05:20:56 - 05:20:59 - Zwanenberg, Pepijn
  05:20:58 - 05:21:27 -
  05:21:26 - 05:21:27 - Zwanenberg, Pepijn
  05:22:11 - 05:22:12 - Zwanenberg, Pepijn
  05:22:12 - 05:22:36 -
  05:22:37 - 05:22:38 - Zwanenberg, Pepijn
  05:23:07 - 05:23:09 - Zwanenberg, Pepijn
  05:23:08 - 05:23:31 -
  05:23:30 - 05:23:31 - Zwanenberg, Pepijn
  05:23:52 - 05:23:53 - Zwanenberg, Pepijn
  05:24:12 - 05:24:17 - Zwanenberg, Pepijn
  05:24:17 - 05:28:59 -
  05:25:15 - 05:25:17 - Zwanenberg, Pepijn
  05:25:17 - 05:26:29 - Koning, Maarten
  05:26:29 - 05:26:30 - Zwanenberg, Pepijn
  05:27:24 - 05:27:26 - Zwanenberg, Pepijn
  05:27:26 - 05:27:58 -
  05:27:59 - 05:28:00 - Zwanenberg, Pepijn
  05:28:00 - 05:28:01 - Zwanenberg, Pepijn
  05:28:27 - 05:28:27 - Zwanenberg, Pepijn
  05:28:28 - 05:28:57 -
  05:28:56 - 05:28:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:28:58 - 05:29:26 - Sungur, Mahmut
  05:29:26 - 05:29:26 - Zwanenberg, Pepijn
  05:29:27 - 05:29:48 -
  05:29:48 - 05:29:50 - Zwanenberg, Pepijn
  05:29:49 - 05:29:56 - Steeg, Bert van
  05:29:56 - 05:29:57 - Zwanenberg, Pepijn
  05:29:57 - 05:30:25 - Sungur, Mahmut
  05:30:25 - 05:30:30 - Zwanenberg, Pepijn
  05:30:31 - 05:32:11 -
  05:32:11 - 05:32:14 - Zwanenberg, Pepijn
  05:32:14 - 05:33:52 -
  05:33:52 - 05:33:56 - Zwanenberg, Pepijn
  05:33:56 - 05:34:26 - Heuven, Maarten van
  05:34:16 - 05:34:27 - Zwanenberg, Pepijn
  05:34:27 - 05:35:00 -
  05:34:56 - 05:34:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:34:57 - 05:35:13 - Steeg, Bert van
  05:35:11 - 05:35:13 - Zwanenberg, Pepijn
  05:35:13 - 05:35:59 - Heuven, Maarten van
  05:35:58 - 05:36:01 - Zwanenberg, Pepijn
  05:36:00 - 05:36:16 -
  05:36:16 - 05:36:19 - Zwanenberg, Pepijn
  05:36:18 - 05:36:25 -
  05:36:24 - 05:36:30 - Zwanenberg, Pepijn
  05:36:27 - 05:36:55 - Sungur, Mahmut
  05:36:55 - 05:36:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:36:57 - 05:37:46 - Heuven, Maarten van
  05:37:47 - 05:37:49 - Zwanenberg, Pepijn
  05:37:49 - 05:38:12 - Meerding, Tess
  05:38:12 - 05:38:17 - Zwanenberg, Pepijn
  05:38:17 - 05:38:48 -
  05:38:45 - 05:38:47 - Zwanenberg, Pepijn
  05:38:47 - 05:38:56 - Sungur, Mahmut
  05:38:51 - 05:43:44 -
  05:40:04 - 05:40:22 - Zwanenberg, Pepijn
  05:40:15 - 05:41:01 - Sungur, Mahmut
  05:41:57 - 05:41:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:41:58 - 05:42:23 -
  05:42:52 - 05:42:54 - Zwanenberg, Pepijn
  05:43:45 - 05:43:49 - Zwanenberg, Pepijn
  05:43:50 - 05:45:22 -
  05:45:21 - 05:45:29 - Zwanenberg, Pepijn
  05:45:24 - 05:45:27 -
  05:45:27 - 05:46:29 - Koning, Maarten
  05:46:29 - 05:46:30 - Zwanenberg, Pepijn
  05:46:31 - 05:46:55 -
  05:46:55 - 05:46:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:46:57 - 05:47:51 -
  05:47:50 - 05:48:07 - Zwanenberg, Pepijn
  05:47:57 - 05:48:06 -
  05:48:07 - 05:49:24 - Steeg, Bert van
  05:49:24 - 05:49:27 - Zwanenberg, Pepijn
  05:49:29 - 05:51:38 - Meerding, Tess
  05:51:37 - 05:51:39 - Zwanenberg, Pepijn
  05:51:39 - 05:51:45 - Sungur, Mahmut
  05:51:45 - 05:52:08 - Meerding, Tess
  05:51:45 - 05:51:45 - Zwanenberg, Pepijn
  05:52:07 - 05:52:07 - Zwanenberg, Pepijn
  05:52:07 - 05:52:35 - Sungur, Mahmut
  05:52:35 - 05:52:35 - Zwanenberg, Pepijn
  05:52:36 - 05:52:56 - Meerding, Tess
  05:52:56 - 05:52:56 - Zwanenberg, Pepijn
  05:52:57 - 05:53:16 - Sungur, Mahmut
  05:52:58 - 05:52:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:53:15 - 05:53:16 - Zwanenberg, Pepijn
  05:53:15 - 05:53:21 - Meerding, Tess
  05:53:21 - 05:53:22 - Zwanenberg, Pepijn
  05:53:23 - 05:54:15 - Koning, Maarten
  05:54:15 - 05:54:16 - Zwanenberg, Pepijn
  05:54:16 - 05:55:03 - Meerding, Tess
  05:55:02 - 05:55:03 - Zwanenberg, Pepijn
  05:55:04 - 05:55:57 -
  05:55:56 - 05:55:57 - Zwanenberg, Pepijn
  05:55:57 - 05:57:02 - Sungur, Mahmut
  05:57:03 - 05:57:04 - Zwanenberg, Pepijn
  05:57:03 - 05:57:49 -
  05:57:49 - 05:57:54 - Zwanenberg, Pepijn
  05:57:50 - 05:58:23 - Sungur, Mahmut
  05:58:19 - 05:58:24 - Zwanenberg, Pepijn
  05:58:24 - 05:58:30 -
  05:58:30 - 05:58:33 - Zwanenberg, Pepijn
  05:58:32 - 05:58:36 - Meerding, Tess
  05:58:35 - 05:58:38 - Zwanenberg, Pepijn
  05:58:39 - 06:06:49 - Koning, Maarten
  05:59:52 - 05:59:54 - Zwanenberg, Pepijn
  05:59:53 - 06:00:35 -
  06:00:35 - 06:00:36 - Zwanenberg, Pepijn
  06:00:58 - 06:00:59 - Zwanenberg, Pepijn
  06:02:37 - 06:02:40 - Zwanenberg, Pepijn
  06:02:40 - 06:03:03 -
  06:03:03 - 06:03:04 - Zwanenberg, Pepijn
  06:03:55 - 06:03:57 - Zwanenberg, Pepijn
  06:03:56 - 06:04:54 -
  06:04:54 - 06:04:54 - Zwanenberg, Pepijn
  06:05:48 - 06:05:49 - Zwanenberg, Pepijn
  06:05:49 - 06:05:56 -
  06:06:13 - 06:06:14 - Zwanenberg, Pepijn
  06:06:14 - 06:06:33 -
  06:06:34 - 06:06:37 - Zwanenberg, Pepijn
  06:06:47 - 06:06:50 - Zwanenberg, Pepijn
  06:06:51 - 06:07:00 -
  06:06:51 - 06:06:53 - Zwanenberg, Pepijn
  06:07:00 - 06:07:01 - Zwanenberg, Pepijn
  06:07:00 - 06:07:50 - Koning, Maarten
  06:07:01 - 06:07:04 -
  06:07:51 - 06:07:52 - Zwanenberg, Pepijn
  06:07:52 - 06:08:08 -
  06:07:56 - 06:08:28 - Koning, Maarten
  06:08:07 - 06:08:12 - Zwanenberg, Pepijn
  06:08:26 - 06:09:13 -
  06:08:28 - 06:08:29 - Zwanenberg, Pepijn
  06:09:10 - 06:09:17 - Zwanenberg, Pepijn
  06:09:16 - 06:09:35 - Koning, Maarten
  06:09:35 - 06:09:40 - Zwanenberg, Pepijn
  06:09:40 - 06:10:25 -
  06:10:25 - 06:10:26 - Zwanenberg, Pepijn
  06:10:27 - 06:11:06 - Koning, Maarten
  06:11:07 - 06:11:17 - Zwanenberg, Pepijn
  06:11:13 - 06:12:47 -
  06:12:46 - 06:13:02 - Zwanenberg, Pepijn
  06:13:01 - 06:13:58 - Sungur, Mahmut
  06:13:58 - 06:14:29 - Zwanenberg, Pepijn
  06:14:25 - 06:18:47 - Dijksma, S.A.M.
  06:18:45 - 06:18:46 - Zwanenberg, Pepijn
  06:18:46 - 06:19:15 -
  06:19:14 - 06:20:40 - Dijksma, S.A.M.
  06:19:14 - 06:19:15 - Zwanenberg, Pepijn
  06:20:39 - 06:20:40 - Zwanenberg, Pepijn
  06:20:40 - 06:20:50 -
  06:20:49 - 06:21:33 - Dijksma, S.A.M.
  06:21:29 - 06:21:35 - Zwanenberg, Pepijn
  06:21:34 - 06:21:54 - Koning, Maarten
  06:21:52 - 06:21:53 - Zwanenberg, Pepijn
  06:21:53 - 06:22:29 - Dijksma, S.A.M.
  06:22:28 - 06:22:29 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:29 - 06:22:36 - Koning, Maarten
  06:22:35 - 06:22:37 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:36 - 06:22:52 - Dijksma, S.A.M.
  06:22:52 - 06:22:55 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:54 - 06:23:21 - Koning, Maarten
  06:23:00 - 06:23:02 - Zwanenberg, Pepijn
  06:23:21 - 06:23:21 - Zwanenberg, Pepijn
  06:23:21 - 06:25:23 - Dijksma, S.A.M.
  06:24:16 - 06:24:19 - Zwanenberg, Pepijn
  06:25:21 - 06:25:22 - Zwanenberg, Pepijn
  06:25:23 - 06:25:44 - Heuven, Maarten van
  06:25:44 - 06:25:47 - Zwanenberg, Pepijn
  06:25:44 - 06:29:24 - Dijksma, S.A.M.
  06:27:37 - 06:27:43 - Zwanenberg, Pepijn
  06:29:23 - 06:29:24 - Zwanenberg, Pepijn
  06:29:24 - 06:29:52 - Sungur, Mahmut
  06:29:52 - 06:29:53 - Zwanenberg, Pepijn
  06:29:54 - 06:30:23 -
  06:30:16 - 06:30:25 - Zwanenberg, Pepijn
  06:30:24 - 06:32:15 - Dijksma, S.A.M.
  06:32:12 - 06:32:15 - Zwanenberg, Pepijn
  06:32:14 - 06:33:05 - Sungur, Mahmut
  06:33:06 - 06:33:06 - Zwanenberg, Pepijn
  06:33:06 - 06:34:02 - Dijksma, S.A.M.
  06:34:02 - 06:34:03 - Zwanenberg, Pepijn
  06:34:03 - 06:34:54 -
  06:34:54 - 06:34:55 - Zwanenberg, Pepijn
  06:34:54 - 06:35:33 - Dijksma, S.A.M.
  06:35:35 - 06:35:37 - Zwanenberg, Pepijn
  06:35:36 - 06:36:23 - Sungur, Mahmut
  06:36:23 - 06:36:25 - Zwanenberg, Pepijn
  06:36:25 - 06:37:09 -
  06:37:09 - 06:37:10 - Zwanenberg, Pepijn
  06:37:11 - 06:37:58 - Dijksma, S.A.M.
  06:37:55 - 06:37:55 - Zwanenberg, Pepijn
  06:37:58 - 06:38:00 - Zwanenberg, Pepijn
  06:38:00 - 06:38:24 -
  06:38:24 - 06:38:27 - Zwanenberg, Pepijn
  06:38:25 - 06:39:17 -
  06:39:18 - 06:39:29 - Zwanenberg, Pepijn
  06:39:20 - 06:40:55 - Dijksma, S.A.M.
  06:40:54 - 06:40:55 - Zwanenberg, Pepijn
  06:40:55 - 06:41:04 -
  06:41:02 - 06:41:12 - Dijksma, S.A.M.
  06:41:03 - 06:41:03 - Zwanenberg, Pepijn
  06:41:09 - 06:41:10 - Zwanenberg, Pepijn
  06:41:13 - 06:41:18 - Zwanenberg, Pepijn
  06:41:17 - 06:43:35 - Dijksma, S.A.M.
  06:43:33 - 06:43:34 - Zwanenberg, Pepijn
  06:43:35 - 06:43:44 -
  06:43:44 - 06:43:45 - Zwanenberg, Pepijn
  06:43:46 - 06:44:10 - Dijksma, S.A.M.
  06:43:52 - 06:43:52 - Zwanenberg, Pepijn
  06:44:09 - 06:44:12 - Zwanenberg, Pepijn
  06:44:12 - 06:45:41 - Dijksma, S.A.M.
  06:45:41 - 06:45:42 - Zwanenberg, Pepijn
  06:45:43 - 06:46:09 - Meerding, Tess
  06:46:10 - 06:46:10 - Zwanenberg, Pepijn
  06:46:11 - 06:46:56 - Dijksma, S.A.M.
  06:46:50 - 06:46:51 - Steeg, Bert van
  06:46:52 - 06:46:57 - Zwanenberg, Pepijn
  06:46:58 - 06:47:46 - Dijksma, S.A.M.
  06:47:43 - 06:47:47 - Zwanenberg, Pepijn
  06:47:46 - 06:48:04 -
  06:48:05 - 06:48:06 - Zwanenberg, Pepijn
  06:48:05 - 06:48:51 - Dijksma, S.A.M.
  06:48:52 - 06:48:54 - Zwanenberg, Pepijn
  06:48:53 - 06:49:05 - Koning, Maarten
  06:49:04 - 06:49:05 - Zwanenberg, Pepijn
  06:49:05 - 06:50:10 - Dijksma, S.A.M.
  06:50:09 - 06:50:12 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:11 - 06:50:30 -
  06:50:14 - 06:50:14 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:30 - 06:50:32 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:32 - 06:51:11 - Dijksma, S.A.M.
  06:51:09 - 06:51:14 - Zwanenberg, Pepijn
  06:51:14 - 06:52:04 - Koning, Maarten
  06:52:04 - 06:52:05 - Zwanenberg, Pepijn
  06:52:07 - 06:53:14 - Dijksma, S.A.M.
  06:53:14 - - Zwanenberg, Pepijn
 13. 15.1