Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

donderdag 26 januari 2023

12:00 - 16:45
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 26 januari 2023 11:50
Eind
donderdag 26 januari 2023 16:47
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte, die wordt gehouden op 26 januari 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.


De commissievergadering MGOR start om 12.00 i.v.m. de behandeling van de uitvoeringsagenda in de commissie VBF. Na agendapunt 7 wordt een uur geschorst.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:15:27 - 00:15:43 - Sungur, Mahmut
 2. 2

  00:16:02 - 00:16:30 - Pagter, Marijn de
  00:16:30 - 00:16:34 -
  00:16:34 - 00:16:53 - Pagter, Marijn de
  00:16:54 - 00:17:00 -
  00:17:02 - -
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:17:16 - 00:18:00 - Sungur, Mahmut
  00:18:00 - 00:18:15 -
  00:18:14 - 00:18:38 - Graaf, Rik van der
  00:18:37 - 00:18:45 -
  00:18:38 - 00:18:52 - Sungur, Mahmut
  00:18:53 - 00:18:54 -
  00:18:54 - 00:19:28 - Pagter, Marijn de
  00:19:29 - 00:19:41 -
  00:19:41 - 00:19:57 - Heijne, Rachel
  00:19:56 - 00:20:02 -
  00:20:02 - 00:20:26 - Pagter, Marijn de
  00:20:26 - 00:20:36 -
  00:20:36 - 00:21:07 - Sungur, Mahmut
  00:21:06 - 00:21:54 -
  00:21:53 - 00:22:17 - Graaf, Rik van der
  00:21:58 - 00:22:00 -
  00:22:05 - 00:22:23 -
  00:22:21 - 00:22:25 - Minnaert, Myrthe
  00:22:25 - 00:22:33 -
  00:22:32 - 00:22:45 - Pagter, Marijn de
  00:22:46 - 00:23:00 -
  00:22:58 - 00:23:18 - Graaf, Rik van der
  00:23:10 - 00:23:53 -
  00:23:53 - 00:24:20 - Pagter, Marijn de
  00:24:21 - 00:24:45 -
  00:24:58 - 00:25:00 -
  00:24:59 - 00:25:13 - Sungur, Mahmut
  00:25:13 - 00:25:38 -
  00:25:58 - 00:26:17 -
  00:26:16 - 00:27:17 - Heijne, Rachel
  00:27:17 - -
 4. 3.1

 5. 4

  Ter vaststelling:
  Conceptverslag van de commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte van 15 december 2022

  00:25:22 - - Pagter, Marijn de
 6. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor de commissie MGOR 26 januari 2023
  Nr. 1 Verzoek om gezamenlijk overleg / gemeente Utrecht d.d. 19 januari 2023
  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 7. 7

  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten
  Beleidsveld: Groen
  Wethouder: Voortman


  Met de ter vaststelling voorliggende brief geeft de raad haar zienswijze op de Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden. In de zienswijzebrief aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden, vraagt de raad om als uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2024-2027 toe te voegen dat bij de uitvoering doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden meegenomen in de beheerafspraken. Daarbij vraagt de raad een voorstel op te stellen om de algemene reserve op peil te brengen en geeft een aantal inhoudelijke aandachtspunten mee ten aanzien van betaalbaarheid, ondernemerschap en duurzaamheid.

  00:32:29 - 00:32:42 - Zwinkels, Jantine
  00:32:40 - 00:33:17 -
  00:33:16 - 00:34:03 - Vos, Mariska de
  00:34:03 - 00:34:15 -
  00:34:16 - 00:34:33 - Zwinkels, Jantine
  00:34:33 - 00:35:56 -
  00:35:57 - 00:37:23 - Heijne, Rachel
  00:37:20 - 00:37:29 -
  00:37:48 - 00:37:50 -
  00:37:50 - 00:38:19 - Heijne, Rachel
  00:38:21 - 00:38:55 -
  00:38:22 - 00:38:36 - Heijne, Rachel
  00:38:53 - 00:40:05 - Alblas, Kirsten
  00:40:01 - 00:40:05 -
  00:40:05 - 00:41:02 - Sasbrink, Anne
  00:41:03 - 00:41:07 -
  00:41:06 - 00:42:02 - Dijkstra, Harm
  00:42:02 - 00:42:06 -
  00:42:06 - 00:43:13 -
  00:43:14 - 00:43:20 -
  00:43:34 - 00:43:59 -
  00:43:51 - 00:44:57 - Cornielje, Joachim
  00:44:59 - 00:45:21 -
  00:49:22 - 00:49:29 -
  00:49:25 - 00:54:04 - Voortman, Linda
  00:53:54 - 00:53:58 -
  00:53:57 - 00:54:04 - Dijkstra, Harm
  00:54:01 - 00:54:10 -
  00:54:09 - 00:54:30 - Dijkstra, Harm
  00:54:30 - 00:56:11 - Voortman, Linda
  00:54:51 - 00:54:53 - Dijkstra, Harm
  00:55:02 - 00:55:04 -
  00:55:04 - 00:55:09 - Dijkstra, Harm
  00:55:09 - 00:55:17 -
  00:56:07 - 00:57:00 -
  00:56:59 - 00:57:02 - Stylianou, Nadia
  00:57:02 - -
  00:57:09 - 00:57:12 - Dijkstra, Harm
  00:57:12 - 00:57:13 - Dijkstra, Harm
  00:58:00 - 00:58:14 - Voortman, Linda
 8. 8

  Geagendeerd door: Jantine Zwinkels (CDA), Gert Dijkstra (EĆ©nUtrecht), Ruud Maas (Volt), Mahmut Sungur (DENK)
  Beleidsveld: Groen, Diversiteit en inclusie
  Wethouder: Voortman
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten


  Eergisteren (dinsdag 20 december) heeft de gemeenteraad de beantwoording van het college op vragen van CDA Utrecht over de locatiebepaling van het monument voor slavernijverleden ontvangen. De antwoorden zijn voor CDA Utrecht, EĆ©nUtrecht, DENK Utrecht en Volt Utrecht aanleiding voor een debat. De agenderende fracties zijn voorstander van een monument, maar twijfelen over de zorgvuldigheid van het college bij de locatiebepaling. Er is namelijk ook nog een (of meerdere) alternatieve locatie(s) denkbaar, waaronder bij het manifestatieterrein in het Grift-park. De agenderende fracties willen zich zo snel mogelijk, bij voorkeur z.s.m. (= 26 januari in de commissie MGOR), en de wethouder hierover in gesprek, zodat de herdenkingen en vieringen in 2023 wel kunnen plaatsvinden. De agenderende fracties hadden liever een raadsvoorstel in plaats van een raadsbrief ontvangen en krijgen signalen dat het participatieproces nog niet is afgerond. De fracties zijn dan ook verbaasd over de timing van het proces: had het college niet eerder al de raad moeten informeren over de (gestage) voortgang? En zijn alternatieve locaties wel goed overwogen, of toch niet geschikter?
  Tot slot, zeker gezien de excuses van de staat voor het slavernijverleden eerder deze week, vinden wij het belangrijk om op zoek te gaan naar verbinding en draagvlak, en willen wij geen discussie op de portefeuille diversiteit en inclusie voeren die de schijn van polarisatie wekt. De agenderende fracties willen een debat aangaan dat oplossingen in de openbare ruimte betreft.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vragen Locatiebepaling monument voor het slavernijverleden: verlichting openbare ruimte
  02:02:39 - 02:03:23 - Zwinkels, Jantine
  02:03:22 - 02:03:26 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:24 - 02:04:05 -
  02:03:48 - 02:03:54 - Hoonte, Gertjan te
  02:04:05 - 02:04:12 - Hoonte, Gertjan te
  02:04:06 - 02:05:24 - Zwinkels, Jantine
  02:05:19 - 02:05:29 - Hoonte, Gertjan te
  02:05:27 - 02:06:10 -
  02:06:08 - 02:06:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:06:15 - 02:07:14 - Zwinkels, Jantine
  02:07:01 - 02:07:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:07:18 - 02:07:51 -
  02:07:48 - 02:07:58 - Hoonte, Gertjan te
  02:07:56 - 02:08:13 - Zwinkels, Jantine
  02:08:07 - 02:08:14 - Hoonte, Gertjan te
  02:08:15 - 02:08:56 - Nolten, Stevie
  02:08:56 - 02:08:57 - Hoonte, Gertjan te
  02:08:57 - 02:10:23 - Zwinkels, Jantine
  02:10:21 - 02:10:34 - Hoonte, Gertjan te
  02:10:34 - 02:11:03 - Nolten, Stevie
  02:10:59 - 02:11:12 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:12 - 02:11:36 - Chirino, Bina
  02:11:37 - 02:11:38 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:38 - 02:12:48 - Zwinkels, Jantine
  02:12:49 - 02:12:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:12:50 - 02:13:14 - Chirino, Bina
  02:13:16 - 02:13:19 - Hoonte, Gertjan te
  02:13:19 - 02:13:21 - Chirino, Bina
  02:13:22 - 02:13:25 - Hoonte, Gertjan te
  02:13:25 - 02:14:15 - Zwinkels, Jantine
  02:14:07 - 02:14:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:14:17 - 02:14:21 - Chirino, Bina
  02:14:22 - 02:14:25 - Chirino, Bina
  02:14:25 - 02:14:28 - Chirino, Bina
  02:14:26 - 02:14:38 - Hoonte, Gertjan te
  02:14:47 - 02:15:12 - Chirino, Bina
  02:15:11 - 02:15:40 - Hoonte, Gertjan te
  02:15:42 - 02:17:25 - Zwinkels, Jantine
  02:16:18 - 02:16:25 - Hoonte, Gertjan te
  02:17:25 - 02:17:28 - Hoonte, Gertjan te
  02:17:28 - 02:18:27 - Dekkers, Fred
  02:18:20 - 02:18:44 - Hoonte, Gertjan te
  02:18:31 - 02:18:42 - Dekkers, Fred
  02:18:44 - 02:19:45 - Zwinkels, Jantine
  02:19:39 - 02:19:47 - Hoonte, Gertjan te
  02:19:46 - 02:20:19 - Dekkers, Fred
  02:20:19 - 02:20:21 - Hoonte, Gertjan te
  02:20:22 - 02:21:31 - Zwinkels, Jantine
  02:21:24 - 02:21:36 - Hoonte, Gertjan te
  02:21:37 - 02:21:55 - Stylianou, Nadia
  02:21:56 - 02:22:39 - Zwinkels, Jantine
  02:22:39 - 02:22:41 - Hoonte, Gertjan te
  02:22:41 - 02:22:58 - Stylianou, Nadia
  02:23:00 - 02:23:03 - Hoonte, Gertjan te
  02:23:01 - 02:23:59 - Zwinkels, Jantine
  02:23:59 - 02:24:02 - Hoonte, Gertjan te
  02:24:03 - 02:24:21 - Stylianou, Nadia
  02:24:23 - 02:24:37 - Zwinkels, Jantine
  02:24:36 - 02:24:44 - Hoonte, Gertjan te
  02:24:44 - 02:25:36 - Raaijmakers, Ilse
  02:25:36 - 02:25:38 - Hoonte, Gertjan te
  02:25:38 - 02:26:29 - Zwinkels, Jantine
  02:26:30 - 02:26:32 - Hoonte, Gertjan te
  02:26:32 - 02:27:05 - Raaijmakers, Ilse
  02:27:06 - 02:27:09 - Hoonte, Gertjan te
  02:27:09 - 02:28:12 - Zwinkels, Jantine
  02:28:12 - 02:28:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:28:17 - 02:28:42 - Nolten, Stevie
  02:28:43 - 02:28:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:28:44 - 02:30:08 - Zwinkels, Jantine
  02:30:09 - 02:30:46 - Hoonte, Gertjan te
  02:30:46 - 02:32:59 -
  02:32:29 - 02:33:01 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:01 - 02:33:24 - Chirino, Bina
  02:33:24 - 02:34:08 -
  02:34:09 - 02:34:10 - Hoonte, Gertjan te
  02:34:10 - 02:34:28 - Chirino, Bina
  02:34:28 - 02:34:29 -
  02:34:29 - 02:34:30 - Hoonte, Gertjan te
  02:34:29 - 02:34:49 -
  02:34:48 - 02:34:50 - Hoonte, Gertjan te
  02:34:50 - 02:35:01 - Chirino, Bina
  02:34:52 - 02:34:55 - Hoonte, Gertjan te
  02:35:02 - 02:35:30 -
  02:35:30 - 02:35:32 - Hoonte, Gertjan te
  02:35:31 - 02:35:59 - Dekkers, Fred
  02:36:00 - 02:36:29 -
  02:36:24 - 02:36:37 - Hoonte, Gertjan te
  02:36:36 - 02:37:01 - Dekkers, Fred
  02:37:02 - 02:37:30 -
  02:37:31 - 02:37:53 - Hoonte, Gertjan te
  02:37:53 - 02:37:55 -
  02:37:55 - 02:38:01 - Hoonte, Gertjan te
  02:38:02 - 02:38:20 - Nolten, Stevie
  02:38:20 - 02:39:35 -
  02:39:27 - 02:39:39 - Hoonte, Gertjan te
  02:39:38 - 02:40:09 - Nolten, Stevie
  02:40:08 - 02:40:52 -
  02:40:09 - 02:40:10 - Hoonte, Gertjan te
  02:40:46 - 02:40:54 - Hoonte, Gertjan te
  02:40:54 - 02:41:25 - Nolten, Stevie
  02:41:28 - 02:41:34 - Hoonte, Gertjan te
  02:41:29 - 02:41:31 -
  02:41:34 - 02:42:03 - Stylianou, Nadia
  02:42:03 - 02:42:52 -
  02:42:53 - 02:43:25 - Hoonte, Gertjan te
  02:43:14 - 02:43:20 -
  02:43:26 - 02:44:58 - Stam, Anton
  02:44:58 - 02:45:00 - Hoonte, Gertjan te
  02:45:00 - 02:45:13 - Chirino, Bina
  02:45:14 - 02:45:26 - Stam, Anton
  02:45:27 - 02:45:28 - Hoonte, Gertjan te
  02:45:28 - 02:45:47 - Chirino, Bina
  02:45:47 - 02:46:12 - Stam, Anton
  02:46:13 - 02:46:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:46:19 - 02:46:43 - Chirino, Bina
  02:46:43 - 02:47:16 - Stam, Anton
  02:47:17 - 02:47:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:47:44 - 02:48:05 -
  02:48:06 - 02:48:32 - Stam, Anton
  02:48:36 - 02:48:37 - Hoonte, Gertjan te
  02:48:38 - 02:48:45 - Raaijmakers, Ilse
  02:48:47 - 02:49:19 - Stam, Anton
  02:49:19 - 02:49:50 - Raaijmakers, Ilse
  02:49:51 - 02:50:16 - Stam, Anton
  02:50:16 - 02:50:40 - Raaijmakers, Ilse
  02:50:17 - 02:50:17 - Hoonte, Gertjan te
  02:50:41 - 02:51:14 - Stam, Anton
  02:51:14 - 02:51:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:51:19 - 02:52:14 - Nolten, Stevie
  02:52:11 - 02:52:15 - Hoonte, Gertjan te
  02:52:16 - 02:52:49 - Stam, Anton
  02:52:49 - 02:52:54 - Hoonte, Gertjan te
  02:52:53 - 02:53:20 - Nolten, Stevie
  02:53:24 - 02:53:57 - Hoonte, Gertjan te
  02:53:28 - 02:53:35 - Stam, Anton
  02:53:58 - 02:57:07 - Stam, Anton
  02:57:06 - 02:57:26 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:26 - 02:58:30 -
  02:58:25 - 02:58:30 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:30 - 02:58:40 - Zwinkels, Jantine
  02:58:42 - 02:58:53 -
  02:58:53 - 02:58:53 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:54 - 02:58:59 - Zwinkels, Jantine
  02:59:01 - 02:59:21 -
  02:59:21 - 02:59:22 - Hoonte, Gertjan te
  02:59:23 - 02:59:27 - Zwinkels, Jantine
  02:59:29 - 02:59:50 -
  02:59:52 - 02:59:59 - Hoonte, Gertjan te
  02:59:59 - 03:00:42 -
  03:00:44 - 03:01:33 -
  03:00:44 - 03:00:45 - Hoonte, Gertjan te
  03:00:46 - 03:00:48 -
  03:01:33 - 03:01:46 - Hoonte, Gertjan te
  03:01:38 - 03:01:39 -
  03:01:46 - 03:02:20 -
  03:02:20 - 03:02:23 - Hoonte, Gertjan te
  03:02:24 - 03:02:40 - Al-Saqaff, Mariam
  03:02:40 - 03:03:05 -
  03:03:06 - 03:03:07 - Hoonte, Gertjan te
  03:03:07 - 03:03:23 - Al-Saqaff, Mariam
  03:03:23 - 03:03:51 -
  03:03:50 - 03:03:53 - Hoonte, Gertjan te
  03:03:52 - 03:04:11 - Al-Saqaff, Mariam
  03:04:11 - 03:05:05 -
  03:05:05 - 03:05:08 - Hoonte, Gertjan te
  03:05:08 - 03:05:39 - Dekkers, Fred
  03:05:20 - 03:05:56 - Hoonte, Gertjan te
  03:05:56 - 03:07:43 - Nolten, Stevie
  03:07:42 - 03:07:46 - Hoonte, Gertjan te
  03:07:45 - 03:08:01 - Stam, Anton
  03:08:02 - 03:08:13 - Nolten, Stevie
  03:08:11 - 03:08:13 - Hoonte, Gertjan te
  03:08:13 - 03:08:37 - Stam, Anton
  03:08:36 - 03:08:38 - Hoonte, Gertjan te
  03:08:37 - 03:09:02 - Nolten, Stevie
  03:09:02 - 03:09:08 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:09 - 03:09:22 - Stam, Anton
  03:09:22 - 03:09:54 - Nolten, Stevie
  03:09:54 - 03:09:58 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:57 - 03:10:18 - Stam, Anton
  03:10:18 - 03:10:33 - Hoonte, Gertjan te
  03:10:34 - 03:11:00 - Chirino, Bina
  03:11:02 - 03:11:26 - Hoonte, Gertjan te
  03:11:09 - 03:11:15 - Usta, Mirac
  03:11:16 - 03:11:18 - Usta, Mirac
  03:11:19 - 03:12:26 - Dekkers, Fred
  03:12:27 - 03:12:28 - Hoonte, Gertjan te
  03:12:29 - 03:12:50 - Stam, Anton
  03:12:50 - 03:12:51 - Hoonte, Gertjan te
  03:12:50 - 03:13:17 - Dekkers, Fred
  03:13:18 - 03:13:19 - Hoonte, Gertjan te
  03:13:19 - 03:13:38 - Stam, Anton
  03:13:39 - 03:14:11 - Dekkers, Fred
  03:14:12 - 03:14:14 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:15 - 03:14:24 - Zwinkels, Jantine
  03:14:25 - 03:14:56 - Dekkers, Fred
  03:14:56 - 03:14:57 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:57 - 03:15:31 - Zwinkels, Jantine
  03:15:32 - 03:15:56 - Dekkers, Fred
  03:15:57 - 03:15:58 - Hoonte, Gertjan te
  03:15:58 - 03:16:16 - Zwinkels, Jantine
  03:16:16 - 03:16:33 - Dekkers, Fred
  03:16:35 - 03:16:41 - Hoonte, Gertjan te
  03:16:41 - 03:17:24 - Stylianou, Nadia
  03:17:25 - 03:17:28 - Hoonte, Gertjan te
  03:17:27 - 03:17:43 - Zwinkels, Jantine
  03:17:43 - 03:17:44 - Hoonte, Gertjan te
  03:17:44 - 03:17:55 - Stylianou, Nadia
  03:17:57 - 03:18:29 - Zwinkels, Jantine
  03:18:30 - 03:18:31 - Hoonte, Gertjan te
  03:18:31 - 03:18:48 - Stylianou, Nadia
  03:18:49 - 03:19:01 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:01 - 03:19:50 - Raaijmakers, Ilse
  03:19:50 - 03:19:51 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:51 - 03:20:34 - Zwinkels, Jantine
  03:20:36 - 03:21:20 - Raaijmakers, Ilse
  03:21:20 - 03:21:24 - Hoonte, Gertjan te
  03:21:22 - 03:22:08 - Zwinkels, Jantine
  03:22:07 - 03:22:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:22:09 - 03:23:32 - Raaijmakers, Ilse
  03:23:34 - 03:23:42 - Hoonte, Gertjan te
  03:23:45 - 03:24:33 - Al-Saqaff, Mariam
  03:24:34 - 03:24:39 - Hoonte, Gertjan te
  03:24:40 - 03:25:27 - Usta, Mirac
  03:25:27 - 03:25:34 - Hoonte, Gertjan te
  03:25:33 - 03:26:55 -
  03:26:55 - 03:27:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:32:56 - 03:33:47 - Hoonte, Gertjan te
  03:33:47 - 03:50:18 - Voortman, Linda
  03:34:53 - 03:34:56 - Hoonte, Gertjan te
  03:34:57 - 03:35:18 - Zwinkels, Jantine
  03:35:19 - 03:35:20 - Hoonte, Gertjan te
  03:37:31 - 03:37:34 - Hoonte, Gertjan te
  03:37:34 - 03:37:44 - Zwinkels, Jantine
  03:39:37 - 03:39:40 - Hoonte, Gertjan te
  03:39:41 - 03:39:53 - Zwinkels, Jantine
  03:46:37 - 03:46:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:46:39 - 03:46:54 - Hoonte, Gertjan te
  03:46:54 - 03:47:25 - Zwinkels, Jantine
  03:47:25 - 03:47:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:47:48 - 03:47:53 - Hoonte, Gertjan te
  03:47:52 - 03:48:15 -
  03:50:05 - - Hoonte, Gertjan te
  03:50:39 - 03:50:48 - Zwinkels, Jantine
  03:51:18 - 03:51:39 - Voortman, Linda