Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

donderdag 30 maart 2023

10:00 - 13:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 30 maart 2023 09:53
Eind
donderdag 30 maart 2023 11:10
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte, die wordt gehouden op 30 maart 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:08 - 00:12:39 - Hoonte, Gertjan te
  00:12:39 - 00:13:34 - Hooijdonk, Lot van van
  00:13:36 - - Hoonte, Gertjan te
 2. 2
  Vaststellen agenda 30 maart 10:07 - 10:07
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:14:30 - 00:14:56 - Stylianou, Nadia
  00:14:57 - 00:17:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:15:36 - 00:15:41 - Stylianou, Nadia
  00:16:14 - 00:16:34 - Stylianou, Nadia
  00:16:43 - 00:17:00 - Sasbrink, Anne
  00:17:18 - 00:17:41 - Hoonte, Gertjan te
  00:17:41 - 00:18:08 - Passier, Charlotte
  00:18:01 - 00:18:16 - Hoonte, Gertjan te
  00:18:16 - 00:18:23 - Passier, Charlotte
  00:18:21 - 00:18:23 - Hoonte, Gertjan te
  00:19:04 - 00:19:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:19:09 - 00:19:32 - Graaf, Rik van der van der
  00:19:23 - 00:19:33 - Hoonte, Gertjan te
  00:19:33 - 00:19:35 -
  00:19:36 - 00:20:16 - Hoonte, Gertjan te
  00:19:47 - 00:19:53 - Dekkers, Fred
  00:20:05 - 00:20:11 - Passier, Charlotte
  00:20:16 - 00:20:38 - Passier, Charlotte
  00:20:38 - 00:20:52 - Hoonte, Gertjan te
  00:21:18 - 00:21:33 - Hoonte, Gertjan te
  00:21:34 - 00:21:54 - Graaf, Rik van der van der
  00:21:52 - 00:23:46 - Hoonte, Gertjan te
  00:22:25 - 00:22:28 - Graaf, Rik van der van der
  00:22:32 - 00:22:41 - Graaf, Rik van der van der
  00:23:45 - 00:24:06 -
  00:24:07 - 00:24:22 - Hoonte, Gertjan te
  00:24:20 - 00:25:13 - Hooijdonk, Lot van van
  00:25:13 - 00:25:15 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:16 - 00:25:34 -
  00:25:34 - 00:25:55 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:51 - 00:26:23 - Pagter, Marijn de de
  00:26:23 - 00:26:25 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:24 - 00:26:45 - Hooijdonk, Lot van van
  00:26:46 - 00:27:54 - Hoonte, Gertjan te
  00:27:55 - 00:28:08 - Passier, Charlotte
  00:28:08 - 00:28:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:10 - 00:28:31 - Dekkers, Fred
  00:28:31 - - Hoonte, Gertjan te
 4. 3.1

 5. 3.1.1

  In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de uitgangspunten met betrekking tot Sturen & Verantwoorden. Het doel hierbij is om de raad meer concrete handvatten voor de kaderstellende en controlerende taak te geven, zodat er meer scherpte ontstaat in de sturing en de verantwoording. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de P&C cyclus, maar juist ook naar de beleidscyclus (zoals ook de meerjarenprogramma’s). Het bredere perspectief op de vormgeving van beleid biedt de kans voor een verbetering in het geheel van het sturen & verantwoorden én voor een kwaliteitsslag op individuele beleidsstukken. Beleidstukken kennen nu nog een verscheidenheid aan abstractieniveaus en concreetheid. Dit faciliteert het gesprek tussen raad en college onvoldoende en leidt tot onduidelijkheid over het goede moment voor het debat op inhoud en financiën. De raad ontvangt in het tweede kwartaal van dit jaar een raadsvoorstel over de nieuwe opzet die impact heeft op de werkwijze.

 6. 4
  Verslagen 10:22 - 10:22
 7. 5

  00:29:40 - 00:29:40 - Stylianou, Nadia
  00:29:42 - 00:29:58 - Stylianou, Nadia
  00:29:58 - 00:30:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:07 - 00:30:22 - Talhaoui, Mohamed
  00:30:25 - 00:30:31 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:31 - 00:30:37 - Hooijdonk, Lot van van
  00:30:37 - 00:30:48 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:48 - 00:31:08 - Pagter, Marijn de de
  00:31:10 - 00:31:35 - Hoonte, Gertjan te
  00:31:35 - 00:31:55 - Sasbrink, Anne
  00:31:55 - 00:32:20 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:17 - 00:32:56 - Pagter, Marijn de de
  00:32:57 - - Hoonte, Gertjan te
 8. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor commissie MGOR 30 maart 2023.


  Nr. 1 Brief Islamitische Begraafplaats


  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje.

  00:35:07 - 00:35:13 -
  00:35:14 - 00:36:05 - Hoonte, Gertjan te
  00:35:15 - 00:35:33 - Pagter, Marijn de de
  00:36:04 - 00:36:10 - Usta, Miraç
  00:36:08 - - Hoonte, Gertjan te
 9. 7

  Beleidsterrein: Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte
  Indicatieve behandeltijd: 15 minuten
  Wethouders: Voortman, Van Hooijdonk en Schilderman


  Geagendeerd door: Marijn de Pagter (VVD) en Charlotte Passier (VOLT)
  In vervolg op het commissiedebat van 26 januari in de commissie VBF over het instrument uitvoeringsagenda willen de VVD en Volt graag in gesprek met het college en de raad over de inhoudelijke onderwerpen van de commissie MGOR. De uitvoeringsagenda is inmiddels een half jaar oud en we zijn benieuwd hoe de uitvoering verloopt voor groen, openbare ruimte en mobiliteit. Welke knelpunten ziet het college in de uitvoering? Welke dossiers behoeven extra aandacht? We constateren dat de planning te optimistisch is gebleken. Wat is hier de reden van? En wat zijn de consequenties, onder andere voor de doelen die het college wil halen?

  00:37:22 - 00:39:03 - Pagter, Marijn de de
  00:39:05 - 00:39:11 - Hoonte, Gertjan te
  00:39:12 - 00:39:40 - Graaf, Rik van der van der
  00:39:39 - 00:40:26 - Pagter, Marijn de de
  00:40:23 - 00:40:41 - Hoonte, Gertjan te
  00:40:41 - 00:42:19 - Passier, Charlotte
  00:42:19 - 00:42:23 - Hoonte, Gertjan te
  00:42:22 - 00:42:45 - Vasters, Joost
  00:42:46 - 00:43:19 - Passier, Charlotte
  00:43:18 - 00:43:22 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:22 - 00:43:48 - Pagter, Marijn de de
  00:43:50 - 00:43:53 - Passier, Charlotte
  00:43:54 - 00:43:55 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:56 - 00:44:22 -
  00:44:23 - 00:44:24 - Hoonte, Gertjan te
  00:44:24 - 00:44:43 - Passier, Charlotte
  00:44:44 - 00:44:50 - Hoonte, Gertjan te
  00:44:49 - 00:45:18 - Sasbrink, Anne
  00:45:19 - 00:45:20 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:19 - 00:46:12 - Passier, Charlotte
  00:46:13 - 00:46:22 - Hoonte, Gertjan te
  00:46:22 - 00:48:12 - Sasbrink, Anne
  00:48:13 - 00:48:35 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:33 - 00:49:25 - Stylianou, Nadia
  00:49:26 - 00:49:28 - Hoonte, Gertjan te
  00:49:28 - 00:49:41 -
  00:49:42 - 00:49:56 - Stylianou, Nadia
  00:49:57 - 00:49:57 -
  00:49:58 - 00:50:04 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:04 - 00:50:38 - Dekkers, Fred
  00:50:05 - 00:50:07 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:39 - 00:50:43 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:42 - 00:50:56 - Stylianou, Nadia
  00:50:58 - 00:51:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:51:07 - 00:51:56 -
  00:51:57 - 00:52:00 - Hoonte, Gertjan te
  00:52:01 - 00:52:06 - Zwinkels, Jantine
  00:52:08 - 00:52:22 - Hoonte, Gertjan te
  00:52:20 - 01:10:24 - Hooijdonk, Lot van van
  00:54:46 - 00:54:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:48 - 00:55:20 - Zwinkels, Jantine
  00:55:46 - 00:55:48 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:47 - 00:56:01 - Zwinkels, Jantine
  00:56:50 - 00:56:53 - Hoonte, Gertjan te
  00:56:54 - 00:57:23 - Sasbrink, Anne
  00:57:23 - 00:57:25 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:02 - 00:58:05 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:05 - 00:58:57 - Nyqvist, Christiaan
  00:58:50 - 00:59:00 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:45 - 00:59:49 - Hoonte, Gertjan te
  01:01:26 - 01:01:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:01:27 - 01:01:50 - Pagter, Marijn de de
  01:02:11 - 01:02:23 - Hoonte, Gertjan te
  01:02:23 - 01:02:55 - Nyqvist, Christiaan
  01:02:53 - 01:03:04 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:04 - 01:03:08 - Nyqvist, Christiaan
  01:03:09 - 01:03:19 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:22 - 01:03:26 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:27 - 01:03:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:43 - 01:03:52 - Nyqvist, Christiaan
  01:03:53 - 01:04:11 - Hoonte, Gertjan te
  01:04:11 - 01:04:44 - Dekkers, Fred
  01:04:45 - 01:04:46 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:55 - 01:05:56 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:57 - 01:06:08 - Zwinkels, Jantine
  01:06:42 - 01:06:48 - Hoonte, Gertjan te
  01:10:25 - 01:10:29 - Hoonte, Gertjan te
  01:10:30 - 01:11:01 - Stylianou, Nadia
  01:11:02 - 01:11:57 - Hooijdonk, Lot van van
  01:11:59 - 01:12:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:12:00 - 01:12:25 -
  01:12:25 - 01:12:26 - Hoonte, Gertjan te
  01:12:27 - 01:12:44 - Hooijdonk, Lot van van
  01:12:43 - 01:12:50 -
  01:12:52 - 01:13:28 - Hooijdonk, Lot van van
  01:13:28 - 01:16:39 - Hoonte, Gertjan te
  01:13:48 - 01:14:02 - Pagter, Marijn de de
  01:14:35 - 01:14:59 - Dekkers, Fred
  01:15:06 - 01:15:34 - Zwinkels, Jantine
  01:15:36 - 01:15:37 - Zwinkels, Jantine
  01:16:02 - 01:16:17 - Zwinkels, Jantine