Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport

donderdag 28 september 2023

10:00 - 17:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 28 september 2023 09:45
Eind
donderdag 28 september 2023 16:28
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport , die wordt gehouden op 28 september 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:00 - 10:01
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 28 september 2023 10:01 - 10:02
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:17:18 - 00:17:40 - Raaijmakers, Ilse
  00:17:41 - 00:17:46 - Passier, Charlotte
  00:17:46 - 00:18:20 - Ramaker, Margreet
  00:18:12 - 00:18:19 - Passier, Charlotte
  00:18:32 - 00:18:36 - Passier, Charlotte
  00:18:36 - 00:18:45 - Raaijmakers, Ilse
  00:18:42 - 00:18:51 - Passier, Charlotte
  00:18:49 - 00:19:07 - Ramaker, Margreet
  00:19:07 - 00:19:17 - Passier, Charlotte
  00:19:17 - 00:19:23 - Steeg, Bert van van
  00:19:22 - 00:19:28 - Passier, Charlotte
  00:19:31 - 00:19:43 - Ramaker, Margreet
  00:19:46 - 00:20:57 - Passier, Charlotte
  00:20:57 - 00:21:02 - Raaijmakers, Ilse
  00:21:02 - 00:21:43 - Passier, Charlotte
  00:21:42 - 00:21:52 - Raaijmakers, Ilse
  00:21:51 - 00:22:16 - Passier, Charlotte
  00:22:16 - 00:22:40 - Raaijmakers, Ilse
  00:22:40 - 00:23:03 - Passier, Charlotte
  00:23:09 - 00:23:27 - Raaijmakers, Ilse
  00:23:10 - 00:23:11 - Passier, Charlotte
  00:23:25 - 00:24:29 - Passier, Charlotte
  00:24:27 - 00:25:00 - Kleinrensink, Julia
  00:24:37 - 00:24:41 - Passier, Charlotte
  00:25:00 - 00:25:05 - Passier, Charlotte
  00:25:05 - 00:25:09 - Oul Fakir, Noura
  00:25:12 - 00:25:20 - Passier, Charlotte
  00:25:21 - 00:25:28 -
  00:25:30 - 00:26:03 - Passier, Charlotte
  00:26:02 - 00:26:17 - Raaijmakers, Ilse
  00:26:18 - 00:26:20 - Passier, Charlotte
  00:26:20 - 00:26:23 - Ramaker, Margreet
  00:26:24 - 00:26:26 - Passier, Charlotte
  00:26:25 - 00:26:32 - Vries, Dennis de de
  00:26:33 - 00:26:43 - Passier, Charlotte
  00:26:42 - 00:26:52 - Vries, Dennis de de
  00:26:47 - 00:27:11 - Passier, Charlotte
  00:27:11 - 00:27:49 - Ramaker, Margreet
  00:27:49 - 00:27:50 - Passier, Charlotte
  00:27:51 - 00:28:14 - Vries, Dennis de de
  00:28:14 - 00:28:19 - Passier, Charlotte
  00:28:26 - 00:28:33 - Vries, Dennis de de
  00:28:36 - 00:28:39 - Passier, Charlotte
  00:28:40 - 00:28:43 - Vries, Dennis de de
  00:28:43 - 00:29:09 - Passier, Charlotte
  00:29:09 - 00:29:24 - Dada-Anthonij, Venita
  00:29:23 - 00:29:35 - Passier, Charlotte
  00:29:37 - 00:29:39 - Passier, Charlotte
  00:29:39 - 00:29:49 -
  00:29:50 - 00:30:00 - Passier, Charlotte
  00:30:01 - 00:30:05 - Passier, Charlotte
  00:30:05 - 00:30:08 - Westra - van Til, Tabasum
  00:30:09 - 00:30:18 - Passier, Charlotte
  00:30:18 - 00:30:23 - Dada-Anthonij, Venita
  00:30:22 - 00:30:46 - Passier, Charlotte
  00:30:47 - 00:31:20 - Raaijmakers, Ilse
  00:31:20 - 00:31:38 - Passier, Charlotte
  00:31:39 - 00:31:57 - Raaijmakers, Ilse
  00:31:55 - 00:32:11 - Passier, Charlotte
  00:32:12 - 00:32:15 - Passier, Charlotte
  00:32:15 - 00:32:25 - Leever, Romi
  00:32:24 - 00:32:32 - Passier, Charlotte
  00:32:32 - 00:32:46 - Leever, Romi
  00:32:46 - 00:32:50 - Passier, Charlotte
  00:32:49 - 00:32:54 - Steeg, Bert van van
  00:32:54 - 00:33:06 - Passier, Charlotte
  00:33:06 - 00:33:11 - Dada-Anthonij, Venita
  00:33:12 - 00:33:13 - Passier, Charlotte
  00:33:12 - 00:33:16 - Westra - van Til, Tabasum
  00:33:16 - 00:33:30 - Passier, Charlotte
  00:33:31 - 00:33:38 - Leever, Romi
  00:33:37 - 00:33:41 - Passier, Charlotte
  00:33:41 - 00:33:54 -
  00:33:54 - 00:34:13 - Passier, Charlotte
  00:34:13 - 00:34:30 - Steeg, Bert van van
  00:34:46 - - Passier, Charlotte
 4. 3.2
  Raadsinformatiebijeenkomst en commissiedebat Nota van Uitgangspunten voor de Uitvraag Sociale Basis en Basiszorg
 5. 3.3
  Raadsbrief Uitvoeringsprogramma inclusieve arbeidsmarkt
 6. 3.4
  Technische bijeenkomst over het Integraal Zorgakkoord (IZA)
 7. 3.5

 8. 3.6

 9. 4

  Ter vaststelling:


  Conceptverslag vergadering 31 augustus 2023
  Conceptverslag voorjaarsnota 28 juni 2023

  00:35:30 - 00:35:51 - Nederhand, Beau
  00:35:53 - 00:35:54 - Passier, Charlotte
  00:35:54 - 00:36:32 - Raaijmakers, Ilse
  00:36:32 - 00:36:39 - Passier, Charlotte
  00:36:39 - 00:37:14 - Vries, Dennis de de
  00:37:14 - - Passier, Charlotte
 10. 6

  Geen.

 11. 7

  Wethouder: De Vries, Beleidsterrein: Jeugd en Jeugdzorg
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  De Jeugdwet verplicht iedere gemeente een verordening vast te stellen waarin onder andere staat welke voorzieningen de gemeente aan jeugdigen en ouders biedt, hoe de toegang tot deze jeugdhulpvoorzieningen is geregeld en de wijze waarop de hoogte van de pgb-tarieven wordt vastgesteld. De verordening Jeugdwet wordt met dit raadsvoorstel gewijzigd om een aantal redenen: 
  - zaken die in de praktijk al van kracht zijn (zoals de inzet van een vertegenwoordiger en de lokale toegang) worden juridisch goed geborgd in de Verordening,
  - de bevoegdheid om de criteria voor individuele voorzieningen vast te stellen, komt zo bij het juiste orgaan, namelijk de raad, te liggen, en
  - artikelen zijn tekstueel verbeterd zodat ze beter te begrijpen zijn.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Jeugdwet gemeente Utrecht 2024: vragen
  00:38:05 - 00:39:54 -
  00:39:55 - 00:40:02 - Passier, Charlotte
  00:40:02 - 00:41:16 - Dada-Anthonij, Venita
  00:41:17 - 00:41:22 - Passier, Charlotte
  00:41:22 - 00:42:08 - Ramaker, Margreet
  00:42:09 - 00:42:14 - Passier, Charlotte
  00:42:14 - 00:42:52 - Kleinrensink, Julia
  00:42:53 - 00:42:57 - Passier, Charlotte
  00:42:57 - 00:44:04 - Leever, Romi
  00:44:05 - 00:44:09 - Passier, Charlotte
  00:44:07 - 00:44:57 -
  00:44:56 - 00:45:01 - Passier, Charlotte
  00:45:01 - 00:45:58 - Nederhand, Beau
  00:45:59 - 00:46:01 - Passier, Charlotte
  00:46:00 - 00:46:17 - Ramaker, Margreet
  00:46:17 - 00:46:38 - Nederhand, Beau
  00:46:17 - 00:46:19 - Passier, Charlotte
  00:46:40 - 00:46:57 - Passier, Charlotte
  00:46:56 - 00:47:23 - Alblas, Kirsten
  00:47:23 - 00:47:45 - Passier, Charlotte
  00:59:48 - 00:59:48 - Passier, Charlotte
  00:59:52 - 01:00:03 - Passier, Charlotte
  01:00:02 - 01:02:19 - Vries, Dennis de de
  01:02:15 - 01:02:18 - Passier, Charlotte
  01:02:18 - 01:02:36 -
  01:02:36 - 01:02:59 - Vries, Dennis de de
  01:03:00 - 01:05:05 - Vries, Dennis de de
  01:03:55 - 01:04:02 - Passier, Charlotte
  01:05:03 - 01:05:07 - Passier, Charlotte
  01:05:06 - 01:05:13 - Ramaker, Margreet
  01:05:13 - 01:06:44 - Vries, Dennis de de
  01:06:42 - 01:06:45 - Passier, Charlotte
  01:06:45 - 01:06:58 - Nederhand, Beau
  01:06:59 - 01:08:30 - Vries, Dennis de de
  01:08:30 - 01:09:00 - Passier, Charlotte
  01:08:59 - 01:09:03 -
  01:09:05 - 01:09:12 - Passier, Charlotte
  01:09:12 - 01:09:16 - Ramaker, Margreet
  01:09:15 - 01:09:54 - Passier, Charlotte
  01:09:56 - 01:09:59 - Vries, Dennis de de
  01:09:59 - - Passier, Charlotte
 12. 8

  Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Cultuur
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  Geagendeerd door Stefan Gaillard (Stadsbelang Utrecht), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), David Bosch (PVV), Margreet Ramaker (VVD) en Bert van Steeg (CDA)


  De evaluatie van de Machinerie stipt meerdere punten aan die breder debat verdienen. Specifiek over het afronden van het mislukte project, alsook bredere zaken zoals de toekomst van film- en beeldcultuur en culturele publiek-private samenwerkingen in de gemeente Utrecht.


  De agenderende fracties zijn daarnaast ontevreden over de financiële verantwoording en informatieverschaffing. Naast het financiële verslag dienen ook de jaarrekeningen van 2020, 2021 en 2022 en de kosten en baten van die jaren geëvalueerd te worden met het oog op het financieel mislukken van het project.


  We willen daarom graag in debat met andere woordvoerders en de wethouder over specifiek het proces rondom de Machinerie tot nu toe, het financiële beleid, de vervolgstappen met betrekking tot de Machinerie, en breder de toekomst van film- en beeldcultuur en culturele publiek-private samenwerkingen in de gemeente Utrecht.

 13. 9

  Wethouder: Streefland, Beleidsterrein: Asiel en Integratie
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Geagendeerd door David Bosch (PVV), Stefan Gaillard (Stadsbelang Utrecht), Bert van Steeg (CDA), Tess Meerding (VVD), Venita Dada-Anthonij (D66), Esma Kendir (Student & Starter), Beau Nederhand (Volt), Hester Assen (PvdA), Derk van Bergen (ChristenUnie), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair)


  De wethouder Asiel & Integratie heeft op 14 juni 2023 de raad geïnformeerd over de verlenging van 3 jaar van de asielopvang aan de Biltsestraatweg. Daarnaast werd de raad op 29 juni geïnformeerd over de ontwikkeling van opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. De fracties van CDA, Stadsbelang Utrecht en VVD willen in debat over de ontwikkeling van het aantal vluchtelingen en asielzoekers. Genoemde fracties hebben vragen bij de inzet van het college op zowel de korte als lange termijn. Dit betreft het terrein van de opvang zelf, de planning van nieuwe azc’s, maar ook de daarop volgende zorg en integratie in de Utrechtse samenleving. Daarnaast vragen deze fracties zich op welke manier wordt geborgd dat ook omringende gemeenten van hun verantwoordelijkheid nemen en hoe dit wordt uitgewerkt in het “Plan Utrecht”.


  De fractie van de PVV is zeer kritisch op de asielketen in Nederland en in Utrecht en is van mening dat de stad Utrecht een te zware last draagt als het gaat om het opvangen van asielzoekers. Er zijn in Utrecht meerdere locaties te vinden. Het vaste AZC aan de Joseph Haydnlaan, en de ‘tijdelijke’ AZC’s en opvanglocaties aan de Biltsestraatweg, de Pahud de Mortangesdreef, de Meentweg en de ’t Goylaan. Dit gaat om meer dan 1200 personen die op deze locaties opgevangen worden. De PVV wil het debat aangaan met de andere fracties omtrent dit onderwerp en ook de wethouder bevragen over de exorbitante rol van de stad Utrecht met de fundamentele vraag: Waarom moet Utrecht alles oplossen?


  Vanuit een andere invalshoek willen de fracties van PvdA, D66, Student & Starter, Volt en ChristenUnie ook graag in gesprek over asielopvang in Utrecht en wat er nodig is om dit op een menswaardige manier te doen, idealiter tegen zo laag mogelijke kosten maar vooral op een wijze die bijdraagt aan activering en welzijn, waarbij asielzoekers zo snel als mogelijk kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving en contact kunnen hebben met andere Utrechters.
  De fracties hebben oog voor diverse zaken die de asielopvang bemoeilijken of beïnvloeden zoals de landelijke opgave en het feit dat niet elke gemeente hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en andere drempels die er zijn om asielopvang te realiseren op een menswaardige en activerende manier. Tevens zien de fracties dat i.r.t. de hoge woningnood en schaarse ruimte in onze stad, maar zien zij tegelijk dat er ook nog vaak (particuliere) leegstand is.