Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvoorstellen weekoverzicht

zondag 20 september 2020

00:00 - 00:00
Locatie

nvt

Voorzitter
nvt

Agendapunten

 1. 1

  AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Stad en Ruimte van 24 september 2020 is het raadsvoorstel ‘Verruiming van de algemene verklaring van geen bedenkingen voor zonne-energieproject Meijewetering’ aangepast. Zie ook raadsbrief 'Toelichting raadsbesluit algemene verklaringen van geen bedenkingen zonnevelden' van 30 september 2020. (30 september 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 4 oktober 2020).


  AANPASSING: Zoals vermeld in de raadsbrief ‘Toelichting op aanpassing raadsvoorstel uitbreiding avvgb met zonneveldproject' is het raadvoorstel 'Verruiming algemene verklaring geen bedenkingen voor 4 zonne-energieprojecten' gesplitst in 2 nieuwe voorstellen (18 september 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 20 september 2020).


  21-09: Bijlage 1 bijgevoegd.

 2. 2

  AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Stad en Ruimte van 8 oktober 2020 zijn het raadsvoorstel 'Verruiming van de algemene verklaring van geen bedenkingen voor 2 zonne-energieprojecten Haarrijnseplas en geluidswal A12', bijlage 'Besluit tot wijziging Algemene verklaringen van geen bedenkingen 2 zonne-energieprojecten' en bijlage 'Verbeelding zoekgebieden zonneprojecten Haarrijnseplas en geluidswal A12' aangepast (13 oktober 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 18 oktober 2020).


  AANPASSING: Zoals vermeld in de raadsbrief ‘Toelichting op aanpassing raadsvoorstel uitbreiding avvgb met zonneveldproject' is het raadvoorstel 'Verruiming algemene verklaring geen bedenkingen voor 4 zonne-energieprojecten' gesplitst in 2 nieuwe voorstellen (18 september 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 20 september 2020).


  21 september 2020: Bijlage 1 bijgevoegd.

 3. 4

  AANPASSING: Zoals vermeld in de raadsbrief ‘Beleidsregels autoverkeersbewegingen bij maatwerk’ van 16 september 2020 heeft het college de ‘Beleidsregels Autoverkeersbewegingen bij Maatwerk’ vastgesteld. Om de titel van deze beleidsregels te actualiseren in het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 1 zijn het raadsvoorstel en de bijlagen 'Cartesiusdriehoek, fase 1_Regels', 'Cartesiusdriehoek, fase 1_Toelichting ' en 'Vaststellingsrapport Cartesiusdriehoek fase 1' aangepast (16 september 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 20 september 2020).