Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvoorstellen weekoverzicht

zondag 14 juni 2020

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  AANPASSING 15/7: Conform de raadsbrief ‘Aanpassen beslispunt gebiedsindeling betaald parkeren bij MPR 2020’ van 15 juli 2020 is de bijlage Meerjarenperspectief Ruimte 2020 aangepast (15 juli 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 19 juli 2020).


  AANPASSING 13/7: Conform bespreking in de raadscommissie Mens en Samenleving en Stad en Ruimte van 2 juli 2020 voor is de bijlage Meerjarenperspectief Ruimte 2020 aangepast (13 juli 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 19 juli 2020).


  TECHNISCH HERSTEL 23 juni 2020: Per abuis zat er een fout in de legenda van het figuur ‘Verdeling ‘harde’ plancapaciteit 2020-2040’ op pagina 18 van bijlage Meerjarenperspectief Ruimte 2020. In de legenda waren de categorieën ‘sociale huur < 720 per mnd. (zelfstandige studenteneenheden) en ‘Sociale huur < 720 per mnd. (regulier) verwisseld. In de bijgevoegde versie is deze fout hersteld (23 juni 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 28 juni 2020).


  TECHNISCH HERSTEL 11 juni 2020: Per abuis was het beslispunt ‘In te stemmen met het niet meenemen van de adressen van het complex aan de Diamantweg (onderdeel van het Vicona terrein) bij een draagvlakmeting in het gebied Julianaweg e.o.’ opgenomen als kanttekening/risico bij beslispunt 5. Dit is hersteld in bijlage 'Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Ruimte 2020' (11 juni 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 14 juni 2020).

 3. 3

  AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Mens en Samenleving van 4 juni 2020 is de bijlage 'Zienswijzebrief GGDrU ontwerpbegroting 2021' aangepast. Ook is bijlage 'Raadsmemo Planning begroting GGDrU 2021' toegevoegd (10 juni 2020, Raadsvoorstellen weekoverzicht 14 juni 2020).