Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

donderdag 12 mei 2022

14:00 - 22:15
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 12 mei 2022 19:48
Eind
dinsdag 17 mei 2022 15:31
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte, die wordt gehouden op 12 mei 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 14.00 uur.

  05:46:06 - - Hoonte, Gertjan te
 2. 2

  05:43:02 - 05:42:50 - Stam, Titus
  05:42:27 - 05:42:10 - Heuven, Maarten van
  05:41:35 - 05:41:27 - Stam, Titus
  05:41:24 - 05:41:20 - Stam, Titus
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  05:40:38 - 05:40:24 - Heijne, Rachel
  05:40:20 - 05:40:11 - Hoonte, Gertjan te
  05:40:17 - 05:40:15 - Heijne, Rachel
  05:40:10 - 05:39:23 - Hoonte, Gertjan te
  05:40:04 - 05:40:02 - Stellinga, Hessel
  05:39:21 - 05:39:04 - Hoonte, Gertjan te
  05:39:04 - 05:39:03 - Hoonte, Gertjan te
  05:39:02 - 05:38:08 - Pagter, Marijn de
  05:38:11 - 05:37:13 - Hoonte, Gertjan te
  05:37:09 - 05:37:00 - Hoonte, Gertjan te
  05:37:01 - 05:36:50 - Pagter, Marijn de
  05:36:48 - 05:36:19 - Hoonte, Gertjan te
  05:36:30 - 05:36:25 - Stellinga, Hessel
  05:36:16 - 05:36:13 - Hoonte, Gertjan te
  05:36:14 - 05:35:45 - Stam, Titus
  05:36:00 - 05:35:19 - Hoonte, Gertjan te
  05:35:37 - 05:35:32 - Duitscher, Wilma
  05:35:23 - 05:34:52 - Stam, Titus
  05:34:53 - 05:34:48 - Hoonte, Gertjan te
  05:34:45 - 05:34:30 - Hoonte, Gertjan te
  05:34:24 - 05:34:23 - Hoonte, Gertjan te
  05:33:54 - 05:33:46 - Hoonte, Gertjan te
  05:33:45 - 05:33:30 - Pagter, Marijn de
  05:33:28 - 05:33:27 - Hoonte, Gertjan te
  05:33:26 - 05:33:00 - Schilderman, Susanne
  05:33:06 - 05:33:02 - Hoonte, Gertjan te
  05:33:01 - 05:32:08 - Hooijdonk, Lot van
  05:32:58 - 05:32:49 - Hoonte, Gertjan te
  05:32:09 - 05:31:48 - Hoonte, Gertjan te
  05:31:48 - 05:31:14 - Schilderman, Susanne
  05:31:27 - 05:31:14 - Hoonte, Gertjan te
  05:31:08 - 05:30:45 - Hoonte, Gertjan te
  05:30:42 - 05:30:24 - Hoonte, Gertjan te
  05:30:19 - - Hoonte, Gertjan te
 4. 3.1

 5. 3.3

 6. 4

  Vaststellen:

  • conceptverslag commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte van 24 februari 2022
 7. 5

  Lijst van moties/toezeggingen vaststellen, met daarbij allereerst de vraag of de commissie behoefte heeft aan een nadere toelichting van het college op de genoemde voortgang en/of de door het college voorgestelde afwikkeling accorderen.

 8. 6

  Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Mobiliteit
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
  In de Parkeervisie die door de raad is vastgesteld op 25 november 2021 is opgenomen op welke manier het parkeerbeleid bijdraagt aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. De module Fietsparkeren gaat specifiek in op de kwantitatieve en kwalitatieve eisen rondom fietsparkeren en de handhaving hierop. In de module Parkeerhubs wordt weergeven we weer hoe we parkeren aan de rand van de stad en in de regio willen stimuleren. De module Parkeren en toegankelijkheid gaat in hoe de gemeente de stad bereikbaar wil houden voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking. Tot slot staat in de module Aanpak parkeren openbare ruimte op welke wijze de gemeente het parkeerbeleid willen inzetten voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook gaat deze module in op communicatie en data in relatie tot parkeren.

  05:28:14 - 05:27:32 -
  05:27:35 - 05:27:29 - Hoonte, Gertjan te
  05:27:30 - 05:27:10 - Steeg, Bert van
  05:27:10 - 05:27:07 -
  05:27:05 - 05:27:01 - Hoonte, Gertjan te
  05:26:54 - 05:26:29 - Hoonte, Gertjan te
  05:26:41 - 05:26:38 -
  05:26:10 - 05:25:51 - Hoonte, Gertjan te
  05:25:49 - 05:25:46 - Hoonte, Gertjan te
  05:25:42 - 05:25:38 - Hoonte, Gertjan te
  05:24:15 - 05:23:58 - Hoonte, Gertjan te
  05:23:57 - 05:02:53 - Schilderman, Susanne
  05:22:51 - 05:22:44 - Hoonte, Gertjan te
  05:22:43 - 05:22:07 - Dekkers, Fred
  05:21:34 - 05:21:27 - Hoonte, Gertjan te
  05:21:31 - 05:21:12 - Enk, Rob van den
  05:21:13 - 05:21:11 - Hoonte, Gertjan te
  05:20:50 - 05:20:48 - Hoonte, Gertjan te
  05:20:48 - 05:20:24 - Bosch, David
  05:20:23 - 05:20:20 - Hoonte, Gertjan te
  05:19:05 - 05:19:03 - Hoonte, Gertjan te
  05:19:03 - 05:18:13 - Pagter, Marijn de
  05:18:27 - 05:18:26 - Hoonte, Gertjan te
  05:18:26 - 05:18:13 - Pagter, Marijn de
  05:15:52 - 05:15:50 - Hoonte, Gertjan te
  05:15:50 - 05:15:28 - Heuven, Maarten van
  05:14:36 - 05:14:08 - Heuven, Maarten van
  05:14:35 - 05:14:34 - Hoonte, Gertjan te
  05:13:15 - 05:13:09 - Hoonte, Gertjan te
  05:11:58 - 05:11:52 - Hoonte, Gertjan te
  05:11:52 - 05:11:30 - Steeg, Bert van
  05:10:56 - 05:10:55 - Hoonte, Gertjan te
  05:10:56 - 05:10:36 - Steeg, Bert van
  05:10:11 - 05:10:09 - Hoonte, Gertjan te
  05:10:10 - 05:09:58 - Steeg, Bert van
  05:08:35 - 05:08:20 - Hoonte, Gertjan te
  05:08:20 - 05:07:59 - Bosch, David
  05:07:28 - 05:07:17 - Hoonte, Gertjan te
  05:07:17 - 05:06:44 - Bosch, David
  05:06:44 - 05:06:43 - Hoonte, Gertjan te
  05:06:09 - 05:06:03 - Hoonte, Gertjan te
  05:06:03 - 05:05:47 - Bosch, David
  05:05:47 - 05:05:44 - Hoonte, Gertjan te
  05:05:15 - 05:05:09 - Hoonte, Gertjan te
  05:05:11 - 05:05:09 - Steeg, Bert van
  05:05:09 - 05:04:46 - Pagter, Marijn de
  05:04:45 - 05:04:44 - Hoonte, Gertjan te
  05:04:19 - 05:04:18 - Hoonte, Gertjan te
  05:02:53 - 05:02:51 - Hoonte, Gertjan te
  05:02:51 - 05:02:07 - Dekkers, Fred
  05:02:06 - 04:59:00 - Schilderman, Susanne
  05:01:22 - 05:01:18 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:19 - 05:00:56 - Dekkers, Fred
  05:00:56 - 05:00:53 - Hoonte, Gertjan te
  05:00:27 - 05:00:11 - Hoonte, Gertjan te
  05:00:11 - 04:59:46 - Steeg, Bert van
  04:59:02 - 04:58:53 - Hoonte, Gertjan te
  04:58:53 - 04:55:34 - Bosch, David
  04:55:34 - 04:55:28 - Hoonte, Gertjan te
  04:55:27 - 04:55:24 - Hoonte, Gertjan te
  04:55:24 - 04:52:20 - Heuven, Maarten van
  04:52:32 - 04:52:19 - Gastspreker 02
  04:52:28 - 04:52:13 - Hoonte, Gertjan te
  04:52:19 - 04:52:03 - Gastspreker 02
  04:52:06 - 04:51:58 - Heuven, Maarten van
  04:52:05 - 04:52:05 - Hoonte, Gertjan te
  04:52:01 - 04:51:57 - Hoonte, Gertjan te
  04:51:57 - 04:51:36 - Bosch, David
  04:51:36 - 04:51:20 - Heuven, Maarten van
  04:51:22 - 04:51:21 - Hoonte, Gertjan te
  04:51:22 - 04:50:58 - Bosch, David
  04:51:02 - 04:50:57 - Hoonte, Gertjan te
  04:50:57 - 04:50:35 - Heuven, Maarten van
  04:50:37 - 04:50:34 - Hoonte, Gertjan te
  04:50:34 - 04:50:11 - Stam, Titus
  04:50:12 - 04:49:20 - Heuven, Maarten van
  04:49:57 - 04:49:56 - Hoonte, Gertjan te
  04:49:20 - 04:49:09 - Hoonte, Gertjan te
  04:49:12 - 04:44:58 - Enk, Rob van den
  04:47:05 - 04:47:00 - Hoonte, Gertjan te
  04:47:00 - 04:46:31 - Bosch, David
  04:45:58 - 04:45:57 - Hoonte, Gertjan te
  04:45:56 - 04:45:45 -
  04:45:35 - 04:45:33 -
  04:44:59 - 04:44:49 - Hoonte, Gertjan te
  04:44:49 - 04:43:16 - Passier, Charlotte
  04:43:20 - 04:43:18 - Hoonte, Gertjan te
  04:43:18 - 04:43:13 - Pagter, Marijn de
  04:43:12 - 04:43:11 - Hoonte, Gertjan te
  04:43:12 - 04:43:03 - Passier, Charlotte
  04:43:02 - 04:42:53 - Hoonte, Gertjan te
  04:42:53 - 04:38:45 - Steeg, Bert van
  04:38:45 - 04:38:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:38:06 - 04:32:43 - Pagter, Marijn de
  04:34:03 - 04:34:02 - Hoonte, Gertjan te
  04:34:01 - 04:33:50 - Schilderman, Susanne
  04:33:24 - 04:33:23 - Hoonte, Gertjan te
  04:33:23 - 04:33:11 - Schilderman, Susanne
  04:32:44 - 04:32:42 - Hoonte, Gertjan te
  04:32:42 - 04:32:20 - Schilderman, Susanne
  04:32:20 - 04:31:27 - Pagter, Marijn de
  04:32:20 - 04:32:19 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:28 - 04:31:24 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:23 - 04:31:12 - Gastspreker 02
  04:31:20 - 04:31:09 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:09 - 04:30:27 - Bosch, David
  04:30:30 - 04:30:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:30:24 - 04:30:17 - Pagter, Marijn de
  04:30:13 - 04:29:55 - Gastspreker 02
  04:29:57 - 04:29:39 - Hoonte, Gertjan te
  04:29:56 - 04:29:53 - Schilderman, Susanne
  04:29:39 - 04:26:19 - Pagter, Marijn de
  04:29:35 - 04:29:31 - Hoonte, Gertjan te
  04:26:17 - 04:26:16 - Hoonte, Gertjan te
  04:26:16 - 04:25:54 - Schilderman, Susanne
  04:25:55 - 04:25:50 - Pagter, Marijn de
  04:25:49 - 04:25:48 - Hoonte, Gertjan te
  04:25:47 - 04:25:34 - Heuven, Maarten van
  04:25:32 - 04:21:42 - Pagter, Marijn de
  04:24:59 - 04:24:57 - Hoonte, Gertjan te
  04:21:45 - 04:21:32 - Hoonte, Gertjan te
  04:21:31 - 04:21:01 - Bosch, David
  04:21:00 - 04:20:59 - Hoonte, Gertjan te
  04:21:00 - 04:20:39 - Pagter, Marijn de
  04:20:39 - 04:20:28 - Hoonte, Gertjan te
  04:20:29 - 04:15:10 - Dekkers, Fred
  04:15:34 - 04:15:29 - Hoonte, Gertjan te
  04:15:28 - 04:14:46 - Schilderman, Susanne
  04:15:28 - 04:15:23 - Hoonte, Gertjan te
  04:15:17 - 04:15:16 - Hoonte, Gertjan te
  04:14:44 - 04:14:15 - Dekkers, Fred
  04:14:15 - 04:14:05 - Hoonte, Gertjan te
  04:14:05 - 04:11:47 - Essabiri, Hamza
  04:11:57 - 04:11:48 - Hoonte, Gertjan te
  04:11:47 - 04:11:15 - Schilderman, Susanne
  04:11:28 - 04:11:25 - Essabiri, Hamza
  04:11:15 - 04:10:46 - Essabiri, Hamza
  04:11:14 - 04:11:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:10:45 - 04:10:36 - Hoonte, Gertjan te
  04:10:44 - 04:10:17 - Schilderman, Susanne
  04:10:17 - 04:09:55 - Essabiri, Hamza
  04:09:54 - 04:09:53 - Hoonte, Gertjan te
  04:09:53 - 04:09:43 - Schilderman, Susanne
  04:09:44 - 04:09:26 - Essabiri, Hamza
  04:09:25 - 04:08:59 - Hoonte, Gertjan te
  04:09:25 - 04:09:22 - Essabiri, Hamza
  04:08:59 - 04:08:15 - Essabiri, Hamza
  04:08:13 - 04:08:00 - Hoonte, Gertjan te
  04:08:00 - 04:06:52 - Minnaert, Myrthe
  04:06:52 - 04:06:36 - Hoonte, Gertjan te
  04:06:35 - 04:06:24 - Alblas, Kirsten
  04:06:24 - 04:06:21 - Hoonte, Gertjan te
  04:06:21 - 04:05:51 - Duitscher, Wilma
  04:05:55 - 04:05:41 - Hoonte, Gertjan te
  04:05:50 - 04:01:49 - Stam, Titus
  04:01:48 - 04:01:17 - Hoonte, Gertjan te
  03:51:48 - 03:51:44 - Hoonte, Gertjan te
  03:51:43 - 03:10:43 - Hooijdonk, Lot van
  03:43:28 - 03:43:26 - Hoonte, Gertjan te
  03:43:27 - 03:43:11 - Pagter, Marijn de
  03:43:11 - 03:43:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:42:25 - 03:42:24 - Hoonte, Gertjan te
  03:42:23 - 03:42:14 - Steeg, Bert van
  03:41:42 - 03:41:41 - Hoonte, Gertjan te
  03:41:41 - 03:41:36 - Steeg, Bert van
  03:38:37 - 03:38:36 - Hoonte, Gertjan te
  03:38:37 - 03:38:24 - Steeg, Bert van
  03:36:28 - 03:36:26 - Hoonte, Gertjan te
  03:36:26 - 03:36:13 - Bosch, David
  03:34:03 - 03:34:01 - Hoonte, Gertjan te
  03:34:02 - 03:33:47 - Schilderman, Susanne
  03:32:10 - 03:32:06 - Hoonte, Gertjan te
  03:32:08 - 03:31:48 - Bosch, David
  03:31:01 - 03:31:00 - Hoonte, Gertjan te
  03:30:13 - 03:30:12 - Hoonte, Gertjan te
  03:30:12 - 03:29:59 - Pagter, Marijn de
  03:29:22 - 03:29:18 - Hoonte, Gertjan te
  03:29:18 - 03:29:04 - Bosch, David
  03:25:53 - 03:25:51 - Hoonte, Gertjan te
  03:25:53 - 03:25:26 - Essabiri, Hamza
  03:19:22 - 03:19:19 - Hoonte, Gertjan te
  03:19:18 - 03:19:05 - Gastspreker 02
  03:17:40 - 03:17:03 - Hoonte, Gertjan te
  03:12:39 - 03:12:38 - Hoonte, Gertjan te
  03:12:37 - 03:12:25 - Bosch, David
  03:10:43 - 03:10:34 - Hoonte, Gertjan te
  03:10:40 - 03:10:36 - Dekkers, Fred
  03:10:35 - 03:10:28 - Dekkers, Fred
  03:10:29 - 03:10:00 - Hooijdonk, Lot van
  03:10:00 - 03:09:28 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:59 - 03:09:58 - Dekkers, Fred
  03:09:38 - 03:09:16 -
  03:09:15 - 03:09:14 - Hooijdonk, Lot van
  03:09:15 - 03:09:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:10 - 03:08:37 - Passier, Charlotte
  03:09:04 - 03:08:52 - Hoonte, Gertjan te
  03:08:39 - 03:08:34 - Hoonte, Gertjan te
  03:08:34 - 03:06:13 - Hooijdonk, Lot van
  03:06:27 - 03:05:37 - Hoonte, Gertjan te
  03:04:34 - - Hoonte, Gertjan te
 9. 6.1

 10. 7

  Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Groen
  Behandeltijd: 30 minuten
  Met de ter vaststelling voorliggende brieven geeft de raad haar zienswijzen op de eerste wijziging van de begroting 2022 en de kadernota en uitgangspunten begroting 2023 van twee gemeenschappelijke regelingen, te weten Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatieschap Stichtse Groenlanden. In de nu voorliggende zienswijzebrieven spreekt de raad zich positief uit over het feit dat de schappen hebben geluisterd naar het verzoek om de PM post voor de liquidatie- en transitiekosten te specificeren, maar geeft tevens aan dat ze deze kosten graag in de begroting op de afgesproken wijze, in drie stappen, verwerkt ziet. Dit is nu niet gebeurd. De schappen hebben, omdat de jaarcijfers
  nog niet bekend waren op het moment van aanbieden, het tekort dat door het invullen van de PM post nu in de begroting zit, niet (deels) opgelost binnen de begroting, al is dit volgens de toelichting wel de intentie. Dat betekent dat het tekort direct aan de deelnemers wordt doorberekend, tenzij dit in een nieuw besluit alsnog anders wordt besloten. Dit is aanleiding voor het indienen van een zienswijze namens de gemeente Utrecht.

 11. 8

  Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Groen
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
  Geagendeerd door A. Sasbrink (PvdD), H. Assen ( PvdA), R Heijne (GroenLinks), N. Stylianou (D66), M. de Pagter (VVD), J. Zwinkels ( CDA),  W. Duitscher (EenUtrecht), L. Potters ( Stadsbelang Utrecht), D. Bosch ( PVV), D. Harris (SP), C. Passier ( Volt).
  De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de plannen die het college heeft om het natuurgebied Oud Zuilen te ontwikkelen tot een landschapspark, en de gevolgen die deze plannen hebben voor flora en fauna. De agenderende fractie wil daarom niet wachten tot de visie voor besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad, maar het debat in een eerder stadium aangaan en hierbij aandachtspunten meegeven.
  Daarnaast wil de fractie van de PvdA graag met het college en de andere partijen in gesprek over het doorlopen participatietraject en het proces hoe het landschapspark tot stand is gekomen.
  De andere fracties sluiten zich hierbij aan.

  00:13:19 - 00:23:46 - Sasbrink, Anne
  00:15:39 - 00:15:42 - Snippe, Lisanne
  00:15:42 - 00:16:00 - Zwinkels, Jantine
  00:16:01 - 00:16:02 - Snippe, Lisanne
  00:16:27 - 00:16:28 - Snippe, Lisanne
  00:16:29 - 00:16:49 - Zwinkels, Jantine
  00:16:49 - 00:16:50 - Snippe, Lisanne
  00:17:38 - 00:17:43 - Snippe, Lisanne
  00:17:43 - 00:18:18 - Assen, Hester
  00:18:18 - 00:18:19 - Snippe, Lisanne
  00:18:44 - 00:18:46 - Snippe, Lisanne
  00:18:45 - 00:19:03 - Assen, Hester
  00:19:03 - 00:19:04 - Snippe, Lisanne
  00:19:35 - 00:19:36 - Snippe, Lisanne
  00:19:36 - 00:20:05 - Assen, Hester
  00:23:47 - 00:23:54 - Snippe, Lisanne
  00:23:55 - 00:25:55 - Assen, Hester
  00:25:51 - 00:25:54 - Snippe, Lisanne
  00:25:55 - 00:26:14 - Zwinkels, Jantine
  00:26:14 - 00:27:15 - Assen, Hester
  00:27:16 - 00:27:18 - Snippe, Lisanne
  00:27:18 - 00:28:31 - Assen, Hester
  00:27:18 - 00:27:37 - Zwinkels, Jantine
  00:28:32 - 00:28:37 - Snippe, Lisanne
  00:28:37 - 00:29:09 - Heijne, Rachel
  00:29:10 - 00:29:17 - Assen, Hester
  00:29:14 - 00:29:19 - Snippe, Lisanne
  00:29:19 - 00:29:45 - Heijne, Rachel
  00:29:46 - 00:30:26 - Assen, Hester
  00:30:26 - 00:30:28 - Snippe, Lisanne
  00:30:28 - 00:30:48 - Heijne, Rachel
  00:30:49 - 00:31:14 - Assen, Hester
  00:31:15 - 00:31:16 - Snippe, Lisanne
  00:31:16 - 00:33:44 - Assen, Hester
  00:33:42 - 00:33:47 - Snippe, Lisanne
  00:33:46 - 00:34:17 - Zwinkels, Jantine
  00:34:17 - 00:34:55 - Assen, Hester
  00:34:54 - 00:34:56 - Snippe, Lisanne
  00:34:56 - 00:35:19 - Zwinkels, Jantine
  00:35:20 - 00:36:59 - Assen, Hester
  00:36:57 - 00:37:01 - Snippe, Lisanne
  00:37:01 - 00:37:29 - Sasbrink, Anne
  00:37:29 - 00:37:46 - Assen, Hester
  00:37:46 - 00:37:47 - Snippe, Lisanne
  00:37:48 - 00:38:14 - Sasbrink, Anne
  00:38:16 - 00:38:51 - Assen, Hester
  00:38:54 - 00:39:32 - Assen, Hester
  00:39:32 - 00:39:47 - Snippe, Lisanne
  00:39:47 - 00:41:10 - Heijne, Rachel
  00:41:06 - 00:41:08 - Snippe, Lisanne
  00:41:08 - 00:42:08 - Sasbrink, Anne
  00:42:08 - 00:42:59 - Heijne, Rachel
  00:42:08 - 00:42:12 - Snippe, Lisanne
  00:43:01 - 00:43:34 - Heijne, Rachel
  00:43:30 - 00:43:33 - Snippe, Lisanne
  00:43:32 - 00:43:55 - Bosch, David
  00:43:54 - 00:44:29 - Heijne, Rachel
  00:44:33 - 00:44:37 - Snippe, Lisanne
  00:44:37 - 00:44:58 - Pagter, Marijn de
  00:44:58 - 00:45:26 - Heijne, Rachel
  00:45:27 - 00:45:29 - Snippe, Lisanne
  00:45:28 - 00:46:00 - Pagter, Marijn de
  00:46:02 - 00:46:13 - Heijne, Rachel
  00:46:14 - 00:46:17 - Snippe, Lisanne
  00:46:17 - 00:46:47 - Gastspreker 02
  00:46:47 - 00:47:05 - Heijne, Rachel
  00:47:07 - 00:47:09 - Snippe, Lisanne
  00:47:09 - 00:47:30 - Sasbrink, Anne
  00:47:32 - 00:48:09 - Heijne, Rachel
  00:47:56 - 00:48:39 - Sasbrink, Anne
  00:48:39 - 00:49:04 - Heijne, Rachel
  00:49:06 - 00:49:08 - Snippe, Lisanne
  00:49:06 - 00:49:58 - Heijne, Rachel
  00:49:50 - 00:50:01 - Snippe, Lisanne
  00:50:01 - 00:50:32 - Zwinkels, Jantine
  00:50:33 - 00:51:17 - Heijne, Rachel
  00:51:17 - 00:51:19 - Snippe, Lisanne
  00:51:18 - 00:51:51 - Zwinkels, Jantine
  00:51:52 - 00:52:17 - Heijne, Rachel
  00:52:18 - 00:52:20 - Snippe, Lisanne
  00:52:20 - 00:52:29 - Zwinkels, Jantine
  00:52:31 - 00:53:01 - Heijne, Rachel
  00:53:01 - 00:53:04 - Snippe, Lisanne
  00:53:05 - 00:54:23 - Duitscher, Wilma
  00:53:33 - 00:54:01 - Heijne, Rachel
  00:54:05 - 00:54:17 - Snippe, Lisanne
  00:54:08 - 00:54:10 - Heijne, Rachel
  00:54:17 - 00:54:41 - Heijne, Rachel
  00:54:42 - 00:54:47 - Snippe, Lisanne
  00:54:48 - 00:55:50 - Stylianou, Nadia
  00:55:45 - 00:55:51 - Snippe, Lisanne
  00:55:50 - 00:56:17 - Assen, Hester
  00:56:18 - 00:56:54 - Stylianou, Nadia
  00:56:54 - 00:56:55 - Snippe, Lisanne
  00:56:56 - 00:57:12 - Assen, Hester
  00:57:13 - 00:57:22 - Stylianou, Nadia
  00:57:21 - 00:57:27 - Assen, Hester
  00:57:28 - 00:57:57 - Stylianou, Nadia
  00:57:59 - 00:58:03 - Snippe, Lisanne
  00:58:02 - 00:58:29 - Bosch, David
  00:58:31 - 00:58:39 - Snippe, Lisanne
  00:58:40 - 00:58:57 - Stylianou, Nadia
  00:58:55 - 00:59:06 - Snippe, Lisanne
  00:59:06 - 00:59:33 - Zwinkels, Jantine
  00:59:33 - 00:59:51 - Snippe, Lisanne
  00:59:52 - 01:00:02 - Bosch, David
  01:00:03 - 01:00:05 - Snippe, Lisanne
  01:00:06 - 01:02:34 - Stylianou, Nadia
  01:02:36 - 01:02:42 - Snippe, Lisanne
  01:02:42 - 01:04:59 - Pagter, Marijn de
  01:04:49 - 01:05:00 - Snippe, Lisanne
  01:05:01 - 01:05:29 - Sasbrink, Anne
  01:05:29 - 01:06:54 - Pagter, Marijn de
  01:05:58 - 01:06:00 - Snippe, Lisanne
  01:06:00 - 01:06:10 - Sasbrink, Anne
  01:06:52 - 01:07:06 - Sasbrink, Anne
  01:06:52 - 01:06:54 - Snippe, Lisanne
  01:07:07 - 01:07:24 - Pagter, Marijn de
  01:07:22 - 01:07:24 - Snippe, Lisanne
  01:07:24 - 01:07:57 - Heijne, Rachel
  01:07:58 - 01:08:23 - Pagter, Marijn de
  01:08:23 - 01:08:31 - Heijne, Rachel
  01:08:23 - 01:08:25 - Snippe, Lisanne
  01:08:33 - 01:09:27 - Pagter, Marijn de
  01:09:21 - 01:09:23 - Snippe, Lisanne
  01:09:27 - 01:09:30 - Snippe, Lisanne
  01:09:29 - 01:09:49 - Heijne, Rachel
  01:09:51 - 01:09:58 - Snippe, Lisanne
  01:09:59 - 01:13:17 - Zwinkels, Jantine
  01:13:18 - 01:13:31 - Snippe, Lisanne
  01:13:31 - 01:15:15 - Duitscher, Wilma
  01:15:19 - 01:15:26 - Snippe, Lisanne
  01:15:25 - 01:17:22 - Gastspreker 02
  01:17:21 - 01:17:26 - Snippe, Lisanne
  01:17:25 - 01:20:52 - Bosch, David
  01:19:20 - 01:19:23 - Snippe, Lisanne
  01:19:22 - 01:19:48 - Stylianou, Nadia
  01:20:55 - 01:21:05 - Snippe, Lisanne
  01:21:05 - 01:22:30 -
  01:22:28 - 01:22:31 - Snippe, Lisanne
  01:22:31 - 01:22:58 - Stylianou, Nadia
  01:22:58 - 01:23:09 -
  01:23:15 - 01:23:17 -
  01:23:17 - 01:23:22 - Snippe, Lisanne
  01:23:22 - 01:34:32 - Passier, Charlotte
  01:24:18 - 01:24:22 - Snippe, Lisanne
  01:27:18 - 01:27:21 - Snippe, Lisanne
  01:27:20 - 01:27:55 - Stylianou, Nadia
  01:28:16 - 01:28:19 - Snippe, Lisanne
  01:28:20 - 01:28:41 - Heijne, Rachel
  01:29:25 - 01:29:26 - Snippe, Lisanne
  01:29:27 - 01:29:43 - Heijne, Rachel
  01:29:45 - 01:29:58 - Snippe, Lisanne
  01:30:00 - 01:30:23 - Bosch, David
  01:30:42 - 01:30:43 - Snippe, Lisanne
  01:30:43 - 01:31:01 - Bosch, David
  01:31:16 - 01:31:20 - Snippe, Lisanne
  01:31:20 - 01:31:54 - Sasbrink, Anne
  01:32:12 - 01:32:21 - Snippe, Lisanne
  01:32:50 - 01:32:52 - Snippe, Lisanne
  01:32:52 - 01:33:31 - Sasbrink, Anne
  01:33:57 - 01:34:09 - Sasbrink, Anne
  01:34:30 - 01:34:50 - Snippe, Lisanne
  01:34:51 - 01:39:17 - Alblas, Kirsten
  01:36:02 - 01:36:07 - Snippe, Lisanne
  01:36:05 - 01:36:39 - Bosch, David
  01:37:13 - 01:37:15 - Snippe, Lisanne
  01:39:15 - 01:39:21 - Snippe, Lisanne
  01:39:22 - 01:39:37 - Snippe, Lisanne
  01:39:48 - 01:39:57 - Snippe, Lisanne
  01:40:03 - 02:23:12 - Hooijdonk, Lot van
  01:43:57 - 01:44:00 - Snippe, Lisanne
  01:43:59 - 01:44:09 - Sasbrink, Anne
  01:45:42 - 01:45:45 - Snippe, Lisanne
  01:45:45 - 01:46:01 - Gastspreker 02
  01:46:27 - 01:46:30 - Snippe, Lisanne
  01:46:29 - 01:46:48 -
  01:50:53 - 01:50:55 - Snippe, Lisanne
  01:50:55 - 01:51:09 - Sasbrink, Anne
  01:51:55 - 01:51:57 - Snippe, Lisanne
  01:51:57 - 01:52:22 - Assen, Hester
  01:53:12 - 01:53:14 - Snippe, Lisanne
  01:53:14 - 01:53:30 - Assen, Hester
  01:54:31 - 01:54:33 - Snippe, Lisanne
  01:54:34 - 01:54:34 - Zwinkels, Jantine
  01:54:35 - 01:55:44 - Zwinkels, Jantine
  01:59:22 - 01:59:24 - Snippe, Lisanne
  01:59:25 - 01:59:39 - Assen, Hester
  02:01:05 - 02:01:07 - Snippe, Lisanne
  02:01:07 - 02:01:41 - Gastspreker 02
  02:04:43 - 02:04:46 - Snippe, Lisanne
  02:04:46 - 02:05:03 - Sasbrink, Anne
  02:07:37 - 02:07:39 - Snippe, Lisanne
  02:07:39 - 02:08:08 - Zwinkels, Jantine
  02:08:21 - 02:08:21 - Duitscher, Wilma
  02:08:22 - 02:08:24 - Snippe, Lisanne
  02:08:24 - 02:08:45 - Duitscher, Wilma
  02:08:58 - 02:09:05 - Duitscher, Wilma
  02:09:28 - 02:09:31 - Snippe, Lisanne
  02:09:31 - 02:09:52 - Pagter, Marijn de
  02:12:05 - 02:12:07 - Snippe, Lisanne
  02:12:07 - 02:12:25 - Zwinkels, Jantine
  02:13:34 - 02:13:36 - Snippe, Lisanne
  02:13:37 - 02:13:52 - Assen, Hester
  02:14:47 - 02:14:49 - Snippe, Lisanne
  02:14:49 - 02:15:18 - Pagter, Marijn de
  02:15:42 - 02:15:45 - Snippe, Lisanne
  02:15:45 - 02:15:56 - Duitscher, Wilma
  02:16:25 - 02:16:28 - Snippe, Lisanne
  02:18:59 - 02:19:00 - Snippe, Lisanne
  02:19:01 - 02:19:34 - Sasbrink, Anne
  02:21:53 - 02:21:55 - Snippe, Lisanne
  02:21:54 - 02:22:24 - Stylianou, Nadia
  02:23:15 - 02:23:23 - Snippe, Lisanne
  02:23:19 - 02:23:57 - Duitscher, Wilma
  02:23:58 - 02:24:16 - Hooijdonk, Lot van
  02:24:15 - 02:24:28 - Duitscher, Wilma
  02:24:28 - 02:26:13 - Hooijdonk, Lot van
  02:25:18 - 02:25:37 - Duitscher, Wilma
  02:26:11 - 02:26:15 - Snippe, Lisanne
  02:26:14 - 02:27:09 - Zwinkels, Jantine
  02:27:09 - 02:27:11 - Snippe, Lisanne
  02:27:12 - 02:27:35 -
  02:27:37 - 02:29:52 - Hooijdonk, Lot van
  02:28:04 - 02:28:06 - Snippe, Lisanne
  02:28:07 - 02:28:23 - Duitscher, Wilma
  02:28:46 - 02:28:55 - Duitscher, Wilma
  02:28:47 - 02:28:48 - Snippe, Lisanne
  02:28:56 - 02:29:22 - Snippe, Lisanne
  02:28:57 - 02:29:23 - Assen, Hester
  02:29:23 - 02:29:27 - Snippe, Lisanne
  02:29:52 - 02:30:01 - Snippe, Lisanne
  02:30:01 - 02:30:29 - Sasbrink, Anne
  02:30:30 - 02:31:08 - Hooijdonk, Lot van
  02:31:10 - 02:31:12 - Snippe, Lisanne
  02:31:12 - 02:31:35 - Pagter, Marijn de
  02:31:28 - 02:32:05 - Hooijdonk, Lot van
  02:32:05 - 02:32:31 - Snippe, Lisanne
  02:32:34 - 02:32:48 - Snippe, Lisanne
  02:32:35 - 02:32:47 - Sasbrink, Anne
  02:32:48 - 02:32:52 - Snippe, Lisanne
  02:32:52 - 02:33:25 - Assen, Hester
  02:33:26 - 02:33:31 - Snippe, Lisanne
  02:33:32 - 02:33:47 - Stylianou, Nadia
  02:33:48 - 02:33:50 - Snippe, Lisanne
  02:33:49 - 02:34:05 - Heijne, Rachel
  02:34:05 - 02:34:20 - Snippe, Lisanne
  02:34:05 - 02:34:18 - Heijne, Rachel
  02:34:20 - 02:34:34 - Pagter, Marijn de
  02:34:34 - 02:36:06 - Snippe, Lisanne
  02:34:36 - 02:34:47 - Gastspreker 02
  02:34:49 - 02:34:57 -
  02:35:02 - 02:35:10 - Bosch, David
  02:35:29 - 02:35:44 - Pagter, Marijn de
  02:35:49 - 02:36:23 - Hooijdonk, Lot van
  02:36:26 - 02:37:17 - Snippe, Lisanne
 12. 9

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Milieu en emissieloos vervoer
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten
  Op donderdag 31 maart heet de RUD Utrecht de ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht toegestuurd voor een zienswijzeprocedure. De zienswijze kan tot 27 mei worden ingediend. Het college heeft een concept zienswijze laten opstellen die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Gezien de fatale termijn van het raadsvoorstel vindt de behandeling van de zienswijze plaats in deze commissie.

  03:04:06 - 03:03:04 - Biemans, Mirthe
  03:03:05 - 03:02:49 - Hoonte, Gertjan te
  03:02:49 - 03:02:11 - Zwinkels, Jantine
  03:02:11 - 03:02:04 - Hoonte, Gertjan te
  03:02:04 - 03:01:41 - Heuven, Maarten van
  03:01:40 - 03:01:29 - Hoonte, Gertjan te
  03:01:28 - 03:01:11 - Eerenberg, Eelco
  03:01:22 - 03:01:11 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:35 - 02:56:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:24 - 02:52:38 - Eerenberg, Eelco
  02:52:40 - 02:52:30 - Hoonte, Gertjan te
  02:52:30 - 02:52:11 - Eerenberg, Eelco
  02:52:12 - 02:52:04 - Hoonte, Gertjan te
  02:52:09 - 02:51:21 - Biemans, Mirthe
  02:51:33 - 02:51:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:51:23 - 02:50:32 - Eerenberg, Eelco
  02:50:33 - 02:50:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:50:21 - 02:49:54 - Biemans, Mirthe
  02:49:54 - 02:49:34 - Hoonte, Gertjan te
  02:49:51 - 02:49:13 - Eerenberg, Eelco
  02:49:14 - 02:48:03 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:40 - 02:33:12 - Passier, Charlotte