Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

donderdag 12 mei 2022

14:00 - 22:15

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 12 mei 2022 19:48
Eind
dinsdag 17 mei 2022 15:31
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte, die wordt gehouden op 12 mei 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Aanvang: 14.00 uur.

05:46:06 - - Hoonte, Gertjan te
05:43:02 - 05:42:50 - Stam, Titus
05:42:27 - 05:42:10 - Heuven, Maarten van
05:41:35 - 05:41:27 - Stam, Titus
05:41:24 - 05:41:20 - Stam, Titus

Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

05:40:38 - 05:40:24 - Heijne, Rachel
05:40:20 - 05:40:11 - Hoonte, Gertjan te
05:40:17 - 05:40:15 - Heijne, Rachel
05:40:10 - 05:39:23 - Hoonte, Gertjan te
05:40:04 - 05:40:02 - Stellinga, Hessel
05:39:21 - 05:39:04 - Hoonte, Gertjan te
05:39:04 - 05:39:03 - Hoonte, Gertjan te
05:39:02 - 05:38:08 - Pagter, Marijn de
05:38:11 - 05:37:13 - Hoonte, Gertjan te
05:37:09 - 05:37:00 - Hoonte, Gertjan te
05:37:01 - 05:36:50 - Pagter, Marijn de
05:36:48 - 05:36:19 - Hoonte, Gertjan te
05:36:30 - 05:36:25 - Stellinga, Hessel
05:36:16 - 05:36:13 - Hoonte, Gertjan te
05:36:14 - 05:35:45 - Stam, Titus
05:36:00 - 05:35:19 - Hoonte, Gertjan te
05:35:37 - 05:35:32 - Duitscher, Wilma
05:35:23 - 05:34:52 - Stam, Titus
05:34:53 - 05:34:48 - Hoonte, Gertjan te
05:34:45 - 05:34:30 - Hoonte, Gertjan te
05:34:24 - 05:34:23 - Hoonte, Gertjan te
05:33:54 - 05:33:46 - Hoonte, Gertjan te
05:33:45 - 05:33:30 - Pagter, Marijn de
05:33:28 - 05:33:27 - Hoonte, Gertjan te
05:33:26 - 05:33:00 - Schilderman, Susanne
05:33:06 - 05:33:02 - Hoonte, Gertjan te
05:33:01 - 05:32:08 - Hooijdonk, Lot van
05:32:58 - 05:32:49 - Hoonte, Gertjan te
05:32:09 - 05:31:48 - Hoonte, Gertjan te
05:31:48 - 05:31:14 - Schilderman, Susanne
05:31:27 - 05:31:14 - Hoonte, Gertjan te
05:31:08 - 05:30:45 - Hoonte, Gertjan te
05:30:42 - 05:30:24 - Hoonte, Gertjan te
05:30:19 - - Hoonte, Gertjan te

Vaststellen:

  • conceptverslag commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte van 24 februari 2022

Lijst van moties/toezeggingen vaststellen, met daarbij allereerst de vraag of de commissie behoefte heeft aan een nadere toelichting van het college op de genoemde voortgang en/of de door het college voorgestelde afwikkeling accorderen.

Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Mobiliteit
Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
In de Parkeervisie die door de raad is vastgesteld op 25 november 2021 is opgenomen op welke manier het parkeerbeleid bijdraagt aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. De module Fietsparkeren gaat specifiek in op de kwantitatieve en kwalitatieve eisen rondom fietsparkeren en de handhaving hierop. In de module Parkeerhubs wordt weergeven we weer hoe we parkeren aan de rand van de stad en in de regio willen stimuleren. De module Parkeren en toegankelijkheid gaat in hoe de gemeente de stad bereikbaar wil houden voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking. Tot slot staat in de module Aanpak parkeren openbare ruimte op welke wijze de gemeente het parkeerbeleid willen inzetten voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook gaat deze module in op communicatie en data in relatie tot parkeren.

05:28:14 - 05:27:32 - Harris, Dane
05:27:35 - 05:27:29 - Hoonte, Gertjan te
05:27:30 - 05:27:10 - Steeg, Bert van
05:27:10 - 05:27:07 - Harris, Dane
05:27:05 - 05:27:01 - Hoonte, Gertjan te
05:26:54 - 05:26:29 - Hoonte, Gertjan te
05:26:41 - 05:26:38 - Harris, Dane
05:26:10 - 05:25:51 - Hoonte, Gertjan te
05:25:49 - 05:25:46 - Hoonte, Gertjan te
05:25:42 - 05:25:38 - Hoonte, Gertjan te
05:24:15 - 05:23:58 - Hoonte, Gertjan te
05:23:57 - 05:02:53 - Schilderman, Susanne
05:22:51 - 05:22:44 - Hoonte, Gertjan te
05:22:43 - 05:22:07 - Dekkers, Fred
05:21:34 - 05:21:27 - Hoonte, Gertjan te
05:21:31 - 05:21:12 - Enk, Rob van den
05:21:13 - 05:21:11 - Hoonte, Gertjan te
05:20:50 - 05:20:48 - Hoonte, Gertjan te
05:20:48 - 05:20:24 - Bosch, David
05:20:23 - 05:20:20 - Hoonte, Gertjan te
05:19:05 - 05:19:03 - Hoonte, Gertjan te
05:19:03 - 05:18:13 - Pagter, Marijn de
05:18:27 - 05:18:26 - Hoonte, Gertjan te
05:18:26 - 05:18:13 - Pagter, Marijn de
05:15:52 - 05:15:50 - Hoonte, Gertjan te
05:15:50 - 05:15:28 - Heuven, Maarten van
05:14:36 - 05:14:08 - Heuven, Maarten van
05:14:35 - 05:14:34 - Hoonte, Gertjan te
05:13:15 - 05:13:09 - Hoonte, Gertjan te
05:11:58 - 05:11:52 - Hoonte, Gertjan te
05:11:52 - 05:11:30 - Steeg, Bert van
05:10:56 - 05:10:55 - Hoonte, Gertjan te
05:10:56 - 05:10:36 - Steeg, Bert van
05:10:11 - 05:10:09 - Hoonte, Gertjan te
05:10:10 - 05:09:58 - Steeg, Bert van
05:08:35 - 05:08:20 - Hoonte, Gertjan te
05:08:20 - 05:07:59 - Bosch, David
05:07:28 - 05:07:17 - Hoonte, Gertjan te
05:07:17 - 05:06:44 - Bosch, David
05:06:44 - 05:06:43 - Hoonte, Gertjan te
05:06:09 - 05:06:03 - Hoonte, Gertjan te
05:06:03 - 05:05:47 - Bosch, David
05:05:47 - 05:05:44 - Hoonte, Gertjan te
05:05:15 - 05:05:09 - Hoonte, Gertjan te
05:05:11 - 05:05:09 - Steeg, Bert van
05:05:09 - 05:04:46 - Pagter, Marijn de
05:04:45 - 05:04:44 - Hoonte, Gertjan te
05:04:19 - 05:04:18 - Hoonte, Gertjan te
05:02:53 - 05:02:51 - Hoonte, Gertjan te
05:02:51 - 05:02:07 - Dekkers, Fred
05:02:06 - 04:59:00 - Schilderman, Susanne
05:01:22 - 05:01:18 - Hoonte, Gertjan te
05:01:19 - 05:00:56 - Dekkers, Fred
05:00:56 - 05:00:53 - Hoonte, Gertjan te
05:00:27 - 05:00:11 - Hoonte, Gertjan te
05:00:11 - 04:59:46 - Steeg, Bert van
04:59:02 - 04:58:53 - Hoonte, Gertjan te
04:58:53 - 04:55:34 - Bosch, David
04:55:34 - 04:55:28 - Hoonte, Gertjan te
04:55:27 - 04:55:24 - Hoonte, Gertjan te
04:55:24 - 04:52:20 - Heuven, Maarten van
04:52:32 - 04:52:19 - Gastspreker 02
04:52:28 - 04:52:13 - Hoonte, Gertjan te
04:52:19 - 04:52:03 - Gastspreker 02
04:52:06 - 04:51:58 - Heuven, Maarten van
04:52:05 - 04:52:05 - Hoonte, Gertjan te
04:52:01 - 04:51:57 - Hoonte, Gertjan te
04:51:57 - 04:51:36 - Bosch, David
04:51:36 - 04:51:20 - Heuven, Maarten van
04:51:22 - 04:51:21 - Hoonte, Gertjan te
04:51:22 - 04:50:58 - Bosch, David
04:51:02 - 04:50:57 - Hoonte, Gertjan te
04:50:57 - 04:50:35 - Heuven, Maarten van
04:50:37 - 04:50:34 - Hoonte, Gertjan te
04:50:34 - 04:50:11 - Stam, Titus
04:50:12 - 04:49:20 - Heuven, Maarten van
04:49:57 - 04:49:56 - Hoonte, Gertjan te
04:49:20 - 04:49:09 - Hoonte, Gertjan te
04:49:12 - 04:44:58 - Enk, Rob van den
04:47:05 - 04:47:00 - Hoonte, Gertjan te
04:47:00 - 04:46:31 - Bosch, David
04:45:58 - 04:45:57 - Hoonte, Gertjan te
04:45:56 - 04:45:45 - Harris, Dane
04:45:35 - 04:45:33 - Harris, Dane
04:44:59 - 04:44:49 - Hoonte, Gertjan te
04:44:49 - 04:43:16 - Passier, Charlotte
04:43:20 - 04:43:18 - Hoonte, Gertjan te
04:43:18 - 04:43:13 - Pagter, Marijn de
04:43:12 - 04:43:11 - Hoonte, Gertjan te
04:43:12 - 04:43:03 - Passier, Charlotte
04:43:02 - 04:42:53 - Hoonte, Gertjan te
04:42:53 - 04:38:45 - Steeg, Bert van
04:38:45 - 04:38:06 - Hoonte, Gertjan te
04:38:06 - 04:32:43 - Pagter, Marijn de
04:34:03 - 04:34:02 - Hoonte, Gertjan te
04:34:01 - 04:33:50 - Schilderman, Susanne
04:33:24 - 04:33:23 - Hoonte, Gertjan te
04:33:23 - 04:33:11 - Schilderman, Susanne
04:32:44 - 04:32:42 - Hoonte, Gertjan te
04:32:42 - 04:32:20 - Schilderman, Susanne
04:32:20 - 04:31:27 - Pagter, Marijn de
04:32:20 - 04:32:19 - Hoonte, Gertjan te
04:31:28 - 04:31:24 - Hoonte, Gertjan te
04:31:23 - 04:31:12 - Gastspreker 02
04:31:20 - 04:31:09 - Hoonte, Gertjan te
04:31:09 - 04:30:27 - Bosch, David
04:30:30 - 04:30:14 - Hoonte, Gertjan te
04:30:24 - 04:30:17 - Pagter, Marijn de
04:30:13 - 04:29:55 - Gastspreker 02
04:29:57 - 04:29:39 - Hoonte, Gertjan te
04:29:56 - 04:29:53 - Schilderman, Susanne
04:29:39 - 04:26:19 - Pagter, Marijn de
04:29:35 - 04:29:31 - Hoonte, Gertjan te
04:26:17 - 04:26:16 - Hoonte, Gertjan te
04:26:16 - 04:25:54 - Schilderman, Susanne
04:25:55 - 04:25:50 - Pagter, Marijn de
04:25:49 - 04:25:48 - Hoonte, Gertjan te
04:25:47 - 04:25:34 - Heuven, Maarten van
04:25:32 - 04:21:42 - Pagter, Marijn de
04:24:59 - 04:24:57 - Hoonte, Gertjan te
04:21:45 - 04:21:32 - Hoonte, Gertjan te
04:21:31 - 04:21:01 - Bosch, David
04:21:00 - 04:20:59 - Hoonte, Gertjan te
04:21:00 - 04:20:39 - Pagter, Marijn de
04:20:39 - 04:20:28 - Hoonte, Gertjan te
04:20:29 - 04:15:10 - Dekkers, Fred
04:15:34 - 04:15:29 - Hoonte, Gertjan te
04:15:28 - 04:14:46 - Schilderman, Susanne
04:15:28 - 04:15:23 - Hoonte, Gertjan te
04:15:17 - 04:15:16 - Hoonte, Gertjan te
04:14:44 - 04:14:15 - Dekkers, Fred
04:14:15 - 04:14:05 - Hoonte, Gertjan te
04:14:05 - 04:11:47 - Essabiri, Hamza
04:11:57 - 04:11:48 - Hoonte, Gertjan te
04:11:47 - 04:11:15 - Schilderman, Susanne
04:11:28 - 04:11:25 - Essabiri, Hamza
04:11:15 - 04:10:46 - Essabiri, Hamza
04:11:14 - 04:11:14 - Hoonte, Gertjan te
04:10:45 - 04:10:36 - Hoonte, Gertjan te
04:10:44 - 04:10:17 - Schilderman, Susanne
04:10:17 - 04:09:55 - Essabiri, Hamza
04:09:54 - 04:09:53 - Hoonte, Gertjan te
04:09:53 - 04:09:43 - Schilderman, Susanne
04:09:44 - 04:09:26 - Essabiri, Hamza
04:09:25 - 04:08:59 - Hoonte, Gertjan te
04:09:25 - 04:09:22 - Essabiri, Hamza
04:08:59 - 04:08:15 - Essabiri, Hamza
04:08:13 - 04:08:00 - Hoonte, Gertjan te
04:08:00 - 04:06:52 - Minnaert, Myrthe
04:06:52 - 04:06:36 - Hoonte, Gertjan te
04:06:35 - 04:06:24 - Alblas, Kirsten
04:06:24 - 04:06:21 - Hoonte, Gertjan te
04:06:21 - 04:05:51 - Duitscher, Wilma
04:05:55 - 04:05:41 - Hoonte, Gertjan te
04:05:50 - 04:01:49 - Stam, Titus
04:01:48 - 04:01:17 - Hoonte, Gertjan te
03:51:48 - 03:51:44 - Hoonte, Gertjan te
03:51:43 - 03:10:43 - Hooijdonk, Lot van
03:43:28 - 03:43:26 - Hoonte, Gertjan te
03:43:27 - 03:43:11 - Pagter, Marijn de
03:43:11 - 03:43:10 - Hoonte, Gertjan te
03:42:25 - 03:42:24 - Hoonte, Gertjan te
03:42:23 - 03:42:14 - Steeg, Bert van
03:41:42 - 03:41:41 - Hoonte, Gertjan te
03:41:41 - 03:41:36 - Steeg, Bert van
03:38:37 - 03:38:36 - Hoonte, Gertjan te
03:38:37 - 03:38:24 - Steeg, Bert van
03:36:28 - 03:36:26 - Hoonte, Gertjan te
03:36:26 - 03:36:13 - Bosch, David
03:34:03 - 03:34:01 - Hoonte, Gertjan te
03:34:02 - 03:33:47 - Schilderman, Susanne
03:32:10 - 03:32:06 - Hoonte, Gertjan te
03:32:08 - 03:31:48 - Bosch, David
03:31:01 - 03:31:00 - Hoonte, Gertjan te
03:30:13 - 03:30:12 - Hoonte, Gertjan te
03:30:12 - 03:29:59 - Pagter, Marijn de
03:29:22 - 03:29:18 - Hoonte, Gertjan te
03:29:18 - 03:29:04 - Bosch, David
03:25:53 - 03:25:51 - Hoonte, Gertjan te
03:25:53 - 03:25:26 - Essabiri, Hamza
03:19:22 - 03:19:19 - Hoonte, Gertjan te
03:19:18 - 03:19:05 - Gastspreker 02
03:17:40 - 03:17:03 - Hoonte, Gertjan te
03:12:39 - 03:12:38 - Hoonte, Gertjan te
03:12:37 - 03:12:25 - Bosch, David
03:10:43 - 03:10:34 - Hoonte, Gertjan te
03:10:40 - 03:10:36 - Dekkers, Fred
03:10:35 - 03:10:28 - Dekkers, Fred
03:10:29 - 03:10:00 - Hooijdonk, Lot van
03:10:00 - 03:09:28 - Hoonte, Gertjan te
03:09:59 - 03:09:58 - Dekkers, Fred
03:09:38 - 03:09:16 - Harris, Dane
03:09:15 - 03:09:14 - Hooijdonk, Lot van
03:09:15 - 03:09:10 - Hoonte, Gertjan te
03:09:10 - 03:08:37 - Passier, Charlotte
03:09:04 - 03:08:52 - Hoonte, Gertjan te
03:08:39 - 03:08:34 - Hoonte, Gertjan te
03:08:34 - 03:06:13 - Hooijdonk, Lot van
03:06:27 - 03:05:37 - Hoonte, Gertjan te
03:04:34 - - Hoonte, Gertjan te

Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Groen
Behandeltijd: 30 minuten
Met de ter vaststelling voorliggende brieven geeft de raad haar zienswijzen op de eerste wijziging van de begroting 2022 en de kadernota en uitgangspunten begroting 2023 van twee gemeenschappelijke regelingen, te weten Plassenschap Loosdrecht e.o. en Recreatieschap Stichtse Groenlanden. In de nu voorliggende zienswijzebrieven spreekt de raad zich positief uit over het feit dat de schappen hebben geluisterd naar het verzoek om de PM post voor de liquidatie- en transitiekosten te specificeren, maar geeft tevens aan dat ze deze kosten graag in de begroting op de afgesproken wijze, in drie stappen, verwerkt ziet. Dit is nu niet gebeurd. De schappen hebben, omdat de jaarcijfers
nog niet bekend waren op het moment van aanbieden, het tekort dat door het invullen van de PM post nu in de begroting zit, niet (deels) opgelost binnen de begroting, al is dit volgens de toelichting wel de intentie. Dat betekent dat het tekort direct aan de deelnemers wordt doorberekend, tenzij dit in een nieuw besluit alsnog anders wordt besloten. Dit is aanleiding voor het indienen van een zienswijze namens de gemeente Utrecht.

Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Groen
Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
Geagendeerd door A. Sasbrink (PvdD), H. Assen ( PvdA), R Heijne (GroenLinks), N. Stylianou (D66), M. de Pagter (VVD), J. Zwinkels ( CDA),  W. Duitscher (EenUtrecht), L. Potters ( Stadsbelang Utrecht), D. Bosch ( PVV), D. Harris (SP), C. Passier ( Volt).
De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de plannen die het college heeft om het natuurgebied Oud Zuilen te ontwikkelen tot een landschapspark, en de gevolgen die deze plannen hebben voor flora en fauna. De agenderende fractie wil daarom niet wachten tot de visie voor besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad, maar het debat in een eerder stadium aangaan en hierbij aandachtspunten meegeven.
Daarnaast wil de fractie van de PvdA graag met het college en de andere partijen in gesprek over het doorlopen participatietraject en het proces hoe het landschapspark tot stand is gekomen.
De andere fracties sluiten zich hierbij aan.

00:13:19 - 00:23:46 - Sasbrink, Anne
00:15:39 - 00:15:42 - Snippe, Lisanne
00:15:42 - 00:16:00 - Zwinkels, Jantine
00:16:01 - 00:16:02 - Snippe, Lisanne
00:16:27 - 00:16:28 - Snippe, Lisanne
00:16:29 - 00:16:49 - Zwinkels, Jantine
00:16:49 - 00:16:50 - Snippe, Lisanne
00:17:38 - 00:17:43 - Snippe, Lisanne
00:17:43 - 00:18:18 - Assen, Hester
00:18:18 - 00:18:19 - Snippe, Lisanne
00:18:44 - 00:18:46 - Snippe, Lisanne
00:18:45 - 00:19:03 - Assen, Hester
00:19:03 - 00:19:04 - Snippe, Lisanne
00:19:35 - 00:19:36 - Snippe, Lisanne
00:19:36 - 00:20:05 - Assen, Hester
00:23:47 - 00:23:54 - Snippe, Lisanne
00:23:55 - 00:25:55 - Assen, Hester
00:25:51 - 00:25:54 - Snippe, Lisanne
00:25:55 - 00:26:14 - Zwinkels, Jantine
00:26:14 - 00:27:15 - Assen, Hester
00:27:16 - 00:27:18 - Snippe, Lisanne
00:27:18 - 00:28:31 - Assen, Hester
00:27:18 - 00:27:37 - Zwinkels, Jantine
00:28:32 - 00:28:37 - Snippe, Lisanne
00:28:37 - 00:29:09 - Heijne, Rachel
00:29:10 - 00:29:17 - Assen, Hester
00:29:14 - 00:29:19 - Snippe, Lisanne
00:29:19 - 00:29:45 - Heijne, Rachel
00:29:46 - 00:30:26 - Assen, Hester
00:30:26 - 00:30:28 - Snippe, Lisanne
00:30:28 - 00:30:48 - Heijne, Rachel
00:30:49 - 00:31:14 - Assen, Hester
00:31:15 - 00:31:16 - Snippe, Lisanne
00:31:16 - 00:33:44 - Assen, Hester
00:33:42 - 00:33:47 - Snippe, Lisanne
00:33:46 - 00:34:17 - Zwinkels, Jantine
00:34:17 - 00:34:55 - Assen, Hester
00:34:54 - 00:34:56 - Snippe, Lisanne
00:34:56 - 00:35:19 - Zwinkels, Jantine
00:35:20 - 00:36:59 - Assen, Hester
00:36:57 - 00:37:01 - Snippe, Lisanne
00:37:01 - 00:37:29 - Sasbrink, Anne
00:37:29 - 00:37:46 - Assen, Hester
00:37:46 - 00:37:47 - Snippe, Lisanne
00:37:48 - 00:38:14 - Sasbrink, Anne
00:38:16 - 00:38:51 - Assen, Hester
00:38:54 - 00:39:32 - Assen, Hester
00:39:32 - 00:39:47 - Snippe, Lisanne
00:39:47 - 00:41:10 - Heijne, Rachel
00:41:06 - 00:41:08 - Snippe, Lisanne
00:41:08 - 00:42:08 - Sasbrink, Anne
00:42:08 - 00:42:59 - Heijne, Rachel
00:42:08 - 00:42:12 - Snippe, Lisanne
00:43:01 - 00:43:34 - Heijne, Rachel
00:43:30 - 00:43:33 - Snippe, Lisanne
00:43:32 - 00:43:55 - Bosch, David
00:43:54 - 00:44:29 - Heijne, Rachel
00:44:33 - 00:44:37 - Snippe, Lisanne
00:44:37 - 00:44:58 - Pagter, Marijn de
00:44:58 - 00:45:26 - Heijne, Rachel
00:45:27 - 00:45:29 - Snippe, Lisanne
00:45:28 - 00:46:00 - Pagter, Marijn de
00:46:02 - 00:46:13 - Heijne, Rachel
00:46:14 - 00:46:17 - Snippe, Lisanne
00:46:17 - 00:46:47 - Gastspreker 02
00:46:47 - 00:47:05 - Heijne, Rachel
00:47:07 - 00:47:09 - Snippe, Lisanne
00:47:09 - 00:47:30 - Sasbrink, Anne
00:47:32 - 00:48:09 - Heijne, Rachel
00:47:56 - 00:48:39 - Sasbrink, Anne
00:48:39 - 00:49:04 - Heijne, Rachel
00:49:06 - 00:49:08 - Snippe, Lisanne
00:49:06 - 00:49:58 - Heijne, Rachel
00:49:50 - 00:50:01 - Snippe, Lisanne
00:50:01 - 00:50:32 - Zwinkels, Jantine
00:50:33 - 00:51:17 - Heijne, Rachel
00:51:17 - 00:51:19 - Snippe, Lisanne
00:51:18 - 00:51:51 - Zwinkels, Jantine
00:51:52 - 00:52:17 - Heijne, Rachel
00:52:18 - 00:52:20 - Snippe, Lisanne
00:52:20 - 00:52:29 - Zwinkels, Jantine
00:52:31 - 00:53:01 - Heijne, Rachel
00:53:01 - 00:53:04 - Snippe, Lisanne
00:53:05 - 00:54:23 - Duitscher, Wilma
00:53:33 - 00:54:01 - Heijne, Rachel
00:54:05 - 00:54:17 - Snippe, Lisanne
00:54:08 - 00:54:10 - Heijne, Rachel
00:54:17 - 00:54:41 - Heijne, Rachel
00:54:42 - 00:54:47 - Snippe, Lisanne
00:54:48 - 00:55:50 - Stylianou, Nadia
00:55:45 - 00:55:51 - Snippe, Lisanne
00:55:50 - 00:56:17 - Assen, Hester
00:56:18 - 00:56:54 - Stylianou, Nadia
00:56:54 - 00:56:55 - Snippe, Lisanne
00:56:56 - 00:57:12 - Assen, Hester
00:57:13 - 00:57:22 - Stylianou, Nadia
00:57:21 - 00:57:27 - Assen, Hester
00:57:28 - 00:57:57 - Stylianou, Nadia
00:57:59 - 00:58:03 - Snippe, Lisanne
00:58:02 - 00:58:29 - Bosch, David
00:58:31 - 00:58:39 - Snippe, Lisanne
00:58:40 - 00:58:57 - Stylianou, Nadia
00:58:55 - 00:59:06 - Snippe, Lisanne
00:59:06 - 00:59:33 - Zwinkels, Jantine
00:59:33 - 00:59:51 - Snippe, Lisanne
00:59:52 - 01:00:02 - Bosch, David
01:00:03 - 01:00:05 - Snippe, Lisanne
01:00:06 - 01:02:34 - Stylianou, Nadia
01:02:36 - 01:02:42 - Snippe, Lisanne
01:02:42 - 01:04:59 - Pagter, Marijn de
01:04:49 - 01:05:00 - Snippe, Lisanne
01:05:01 - 01:05:29 - Sasbrink, Anne
01:05:29 - 01:06:54 - Pagter, Marijn de
01:05:58 - 01:06:00 - Snippe, Lisanne
01:06:00 - 01:06:10 - Sasbrink, Anne
01:06:52 - 01:07:06 - Sasbrink, Anne
01:06:52 - 01:06:54 - Snippe, Lisanne
01:07:07 - 01:07:24 - Pagter, Marijn de
01:07:22 - 01:07:24 - Snippe, Lisanne
01:07:24 - 01:07:57 - Heijne, Rachel
01:07:58 - 01:08:23 - Pagter, Marijn de
01:08:23 - 01:08:31 - Heijne, Rachel
01:08:23 - 01:08:25 - Snippe, Lisanne
01:08:33 - 01:09:27 - Pagter, Marijn de
01:09:21 - 01:09:23 - Snippe, Lisanne
01:09:27 - 01:09:30 - Snippe, Lisanne
01:09:29 - 01:09:49 - Heijne, Rachel
01:09:51 - 01:09:58 - Snippe, Lisanne
01:09:59 - 01:13:17 - Zwinkels, Jantine
01:13:18 - 01:13:31 - Snippe, Lisanne
01:13:31 - 01:15:15 - Duitscher, Wilma
01:15:19 - 01:15:26 - Snippe, Lisanne
01:15:25 - 01:17:22 - Gastspreker 02
01:17:21 - 01:17:26 - Snippe, Lisanne
01:17:25 - 01:20:52 - Bosch, David
01:19:20 - 01:19:23 - Snippe, Lisanne
01:19:22 - 01:19:48 - Stylianou, Nadia
01:20:55 - 01:21:05 - Snippe, Lisanne
01:21:05 - 01:22:30 - Harris, Dane
01:22:28 - 01:22:31 - Snippe, Lisanne
01:22:31 - 01:22:58 - Stylianou, Nadia
01:22:58 - 01:23:09 - Harris, Dane
01:23:15 - 01:23:17 - Harris, Dane
01:23:17 - 01:23:22 - Snippe, Lisanne
01:23:22 - 01:34:32 - Passier, Charlotte
01:24:18 - 01:24:22 - Snippe, Lisanne
01:27:18 - 01:27:21 - Snippe, Lisanne
01:27:20 - 01:27:55 - Stylianou, Nadia
01:28:16 - 01:28:19 - Snippe, Lisanne
01:28:20 - 01:28:41 - Heijne, Rachel
01:29:25 - 01:29:26 - Snippe, Lisanne
01:29:27 - 01:29:43 - Heijne, Rachel
01:29:45 - 01:29:58 - Snippe, Lisanne
01:30:00 - 01:30:23 - Bosch, David
01:30:42 - 01:30:43 - Snippe, Lisanne
01:30:43 - 01:31:01 - Bosch, David
01:31:16 - 01:31:20 - Snippe, Lisanne
01:31:20 - 01:31:54 - Sasbrink, Anne
01:32:12 - 01:32:21 - Snippe, Lisanne
01:32:50 - 01:32:52 - Snippe, Lisanne
01:32:52 - 01:33:31 - Sasbrink, Anne
01:33:57 - 01:34:09 - Sasbrink, Anne
01:34:30 - 01:34:50 - Snippe, Lisanne
01:34:51 - 01:39:17 - Alblas, Kirsten
01:36:02 - 01:36:07 - Snippe, Lisanne
01:36:05 - 01:36:39 - Bosch, David
01:37:13 - 01:37:15 - Snippe, Lisanne
01:39:15 - 01:39:21 - Snippe, Lisanne
01:39:22 - 01:39:37 - Snippe, Lisanne
01:39:48 - 01:39:57 - Snippe, Lisanne
01:40:03 - 02:23:12 - Hooijdonk, Lot van
01:43:57 - 01:44:00 - Snippe, Lisanne
01:43:59 - 01:44:09 - Sasbrink, Anne
01:45:42 - 01:45:45 - Snippe, Lisanne
01:45:45 - 01:46:01 - Gastspreker 02
01:46:27 - 01:46:30 - Snippe, Lisanne
01:46:29 - 01:46:48 - Harris, Dane
01:50:53 - 01:50:55 - Snippe, Lisanne
01:50:55 - 01:51:09 - Sasbrink, Anne
01:51:55 - 01:51:57 - Snippe, Lisanne
01:51:57 - 01:52:22 - Assen, Hester
01:53:12 - 01:53:14 - Snippe, Lisanne
01:53:14 - 01:53:30 - Assen, Hester
01:54:31 - 01:54:33 - Snippe, Lisanne
01:54:34 - 01:54:34 - Zwinkels, Jantine
01:54:35 - 01:55:44 - Zwinkels, Jantine
01:59:22 - 01:59:24 - Snippe, Lisanne
01:59:25 - 01:59:39 - Assen, Hester
02:01:05 - 02:01:07 - Snippe, Lisanne
02:01:07 - 02:01:41 - Gastspreker 02
02:04:43 - 02:04:46 - Snippe, Lisanne
02:04:46 - 02:05:03 - Sasbrink, Anne
02:07:37 - 02:07:39 - Snippe, Lisanne
02:07:39 - 02:08:08 - Zwinkels, Jantine
02:08:21 - 02:08:21 - Duitscher, Wilma
02:08:22 - 02:08:24 - Snippe, Lisanne
02:08:24 - 02:08:45 - Duitscher, Wilma
02:08:58 - 02:09:05 - Duitscher, Wilma
02:09:28 - 02:09:31 - Snippe, Lisanne
02:09:31 - 02:09:52 - Pagter, Marijn de
02:12:05 - 02:12:07 - Snippe, Lisanne
02:12:07 - 02:12:25 - Zwinkels, Jantine
02:13:34 - 02:13:36 - Snippe, Lisanne
02:13:37 - 02:13:52 - Assen, Hester
02:14:47 - 02:14:49 - Snippe, Lisanne
02:14:49 - 02:15:18 - Pagter, Marijn de
02:15:42 - 02:15:45 - Snippe, Lisanne
02:15:45 - 02:15:56 - Duitscher, Wilma
02:16:25 - 02:16:28 - Snippe, Lisanne
02:18:59 - 02:19:00 - Snippe, Lisanne
02:19:01 - 02:19:34 - Sasbrink, Anne
02:21:53 - 02:21:55 - Snippe, Lisanne
02:21:54 - 02:22:24 - Stylianou, Nadia
02:23:15 - 02:23:23 - Snippe, Lisanne
02:23:19 - 02:23:57 - Duitscher, Wilma
02:23:58 - 02:24:16 - Hooijdonk, Lot van
02:24:15 - 02:24:28 - Duitscher, Wilma
02:24:28 - 02:26:13 - Hooijdonk, Lot van
02:25:18 - 02:25:37 - Duitscher, Wilma
02:26:11 - 02:26:15 - Snippe, Lisanne
02:26:14 - 02:27:09 - Zwinkels, Jantine
02:27:09 - 02:27:11 - Snippe, Lisanne
02:27:12 - 02:27:35 - Harris, Dane
02:27:37 - 02:29:52 - Hooijdonk, Lot van
02:28:04 - 02:28:06 - Snippe, Lisanne
02:28:07 - 02:28:23 - Duitscher, Wilma
02:28:46 - 02:28:55 - Duitscher, Wilma
02:28:47 - 02:28:48 - Snippe, Lisanne
02:28:56 - 02:29:22 - Snippe, Lisanne
02:28:57 - 02:29:23 - Assen, Hester
02:29:23 - 02:29:27 - Snippe, Lisanne
02:29:52 - 02:30:01 - Snippe, Lisanne
02:30:01 - 02:30:29 - Sasbrink, Anne
02:30:30 - 02:31:08 - Hooijdonk, Lot van
02:31:10 - 02:31:12 - Snippe, Lisanne
02:31:12 - 02:31:35 - Pagter, Marijn de
02:31:28 - 02:32:05 - Hooijdonk, Lot van
02:32:05 - 02:32:31 - Snippe, Lisanne
02:32:34 - 02:32:48 - Snippe, Lisanne
02:32:35 - 02:32:47 - Sasbrink, Anne
02:32:48 - 02:32:52 - Snippe, Lisanne
02:32:52 - 02:33:25 - Assen, Hester
02:33:26 - 02:33:31 - Snippe, Lisanne
02:33:32 - 02:33:47 - Stylianou, Nadia
02:33:48 - 02:33:50 - Snippe, Lisanne
02:33:49 - 02:34:05 - Heijne, Rachel
02:34:05 - 02:34:20 - Snippe, Lisanne
02:34:05 - 02:34:18 - Heijne, Rachel
02:34:20 - 02:34:34 - Pagter, Marijn de
02:34:34 - 02:36:06 - Snippe, Lisanne
02:34:36 - 02:34:47 - Gastspreker 02
02:34:49 - 02:34:57 - Harris, Dane
02:35:02 - 02:35:10 - Bosch, David
02:35:29 - 02:35:44 - Pagter, Marijn de
02:35:49 - 02:36:23 - Hooijdonk, Lot van
02:36:26 - 02:37:17 - Snippe, Lisanne

Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Milieu en emissieloos vervoer
Indicatieve behandeltijd: 45 minuten
Op donderdag 31 maart heet de RUD Utrecht de ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht toegestuurd voor een zienswijzeprocedure. De zienswijze kan tot 27 mei worden ingediend. Het college heeft een concept zienswijze laten opstellen die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Gezien de fatale termijn van het raadsvoorstel vindt de behandeling van de zienswijze plaats in deze commissie.

03:04:06 - 03:03:04 - Biemans, Mirthe
03:03:05 - 03:02:49 - Hoonte, Gertjan te
03:02:49 - 03:02:11 - Zwinkels, Jantine
03:02:11 - 03:02:04 - Hoonte, Gertjan te
03:02:04 - 03:01:41 - Heuven, Maarten van
03:01:40 - 03:01:29 - Hoonte, Gertjan te
03:01:28 - 03:01:11 - Eerenberg, Eelco
03:01:22 - 03:01:11 - Hoonte, Gertjan te
02:56:35 - 02:56:24 - Hoonte, Gertjan te
02:56:24 - 02:52:38 - Eerenberg, Eelco
02:52:40 - 02:52:30 - Hoonte, Gertjan te
02:52:30 - 02:52:11 - Eerenberg, Eelco
02:52:12 - 02:52:04 - Hoonte, Gertjan te
02:52:09 - 02:51:21 - Biemans, Mirthe
02:51:33 - 02:51:24 - Hoonte, Gertjan te
02:51:23 - 02:50:32 - Eerenberg, Eelco
02:50:33 - 02:50:20 - Hoonte, Gertjan te
02:50:21 - 02:49:54 - Biemans, Mirthe
02:49:54 - 02:49:34 - Hoonte, Gertjan te
02:49:51 - 02:49:13 - Eerenberg, Eelco
02:49:14 - 02:48:03 - Hoonte, Gertjan te
02:33:40 - 02:33:12 - Passier, Charlotte