Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte

donderdag 27 januari 2022

14:00 - 23:00

Locatie
Stadhuishal
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 27 januari 2022 19:22
Eind
donderdag 27 januari 2022 23:27
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte, die wordt gehouden op 27 januari 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Het avonddeel van de vergadering start om 19.30 uur

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  05:19:37 - 05:19:32 -
  05:19:31 - -
 2. 05:18:32 - 05:17:20 -
  05:18:27 - 05:17:46 -
  05:17:19 - 05:17:03 -
  05:16:54 - 05:16:52 -
  05:16:52 - 05:16:38 -
  05:16:39 - 05:16:35 -
  05:16:35 - 05:16:16 - Zwinkels, Jantine
  05:16:19 - -
 3. 05:15:36 - 05:15:12 - Pagter, Marijn de
  05:15:12 - 05:15:06 -
  05:15:07 - 05:14:50 -
  05:14:54 - -
 4. Wethouder: Diepeveen, Beleidsterrein: Openbare Ruimte
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten
  Voortzetting behandeling 16 december 2021, beantwoording openstaande vragen n.a.v. raadsbrief en tweede termijn

  Op 18 oktober 2018 kwam tijdens de commissie S&R over de Programmabegroting en het nieuwe plan watertaken, het thema klimaatadaptatie aan de orde. Het gemeentelijk plan watertaken wordt herzien tot een Visie Water en Riolering en daarbij heeft het college aangegeven ook met een plan te komen hoe we ons voorbereiden en aanpassen op het veranderende klimaat. Daarom is besloten om een Visie Klimaatadaptatie te maken. Het bestuurlijk proces voor beide visies wordt gelijktijdig en samen doorlopen.

  De Visie Klimaatadaptatie Utrecht beschrijft de gevolgen van klimaatverandering voor Utrecht en de wijze waarop Utrecht daar mee wil omgaan. Hoe is en blijft Utrecht een stad die is voorbereid op het veranderende klimaat, waar het in de toekomst prettig is om te wonen, te werken en te verblijven. Er zijn beleidsdoelen opgenomen en er wordt invulling gegeven aan de realisatie.

  De Visie Water en Riolering Utrecht bevat de gemeentelijke visie en strategie voor het omgaan met afvalwater, hemelwater, grondwateroverlast en het oppervlaktewater dat de gemeente in onderhoud heeft. De visie geeft voor water en riolering invulling aan de maatschappelijke opgaves basis op orde, gezonde leefomgeving en een circulaire en klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige stad.

  05:13:57 - 05:13:31 -
  05:13:32 - 05:10:00 -
  05:11:04 - 05:11:00 -
  05:10:59 - 05:10:45 - Zwinkels, Jantine
  05:10:31 - 05:10:29 - Zwinkels, Jantine
  05:10:29 - 05:10:26 -
  05:10:01 - 05:09:55 -
  05:09:56 - 05:09:12 -
  05:09:15 - 05:09:11 -
  05:09:10 - 05:08:43 - Zwinkels, Jantine
  05:08:43 - 05:08:11 -
  05:08:11 - 05:08:09 -
  05:08:09 - 05:07:40 - Zwinkels, Jantine
  05:07:40 - 05:07:06 -
  05:07:06 - 05:07:03 -
  05:07:02 - 05:06:56 - Zwinkels, Jantine
  05:06:55 - 05:06:50 -
  05:06:54 - 05:06:51 -
  05:06:49 - 05:06:27 -
  05:06:27 - 05:05:51 -
  05:05:49 - 05:05:46 -
  05:05:45 - 05:05:00 -
  05:04:59 - 05:04:53 -
  05:04:54 - 05:03:56 - Graaf, Rik van der
  05:03:59 - 05:03:50 -
  05:03:50 - 05:02:10 -
  05:02:09 - 05:02:03 -
  05:02:03 - 05:00:03 - Sasbrink, Anne
  05:00:03 - 04:59:56 -
  05:00:03 - 04:59:55 -
  04:59:56 - 04:59:39 - Sasbrink, Anne
  04:59:56 - 04:59:15 -
  04:59:39 - 04:59:33 -
  04:59:33 - 04:58:40 -
  04:58:41 - 04:58:36 -
  04:58:37 - 04:57:48 - Zweth, Rick van der
  04:57:48 - 04:57:43 -
  04:57:42 - 04:55:57 - Zwinkels, Jantine
  04:55:57 - 04:55:51 -
  04:55:52 - 04:55:25 -
  04:55:25 - 04:55:08 -
  04:55:12 - 04:51:03 -
  04:51:07 - 04:51:02 -
  04:51:03 - 04:50:53 - Sasbrink, Anne
  04:50:51 - 04:49:16 -
  04:49:17 - 04:49:16 -
  04:49:16 - 04:48:52 -
  04:48:49 - 04:48:01 -
  04:48:01 - 04:48:01 -
  04:48:00 - 04:47:38 -
  04:47:36 - 04:30:36 -
  04:47:20 - 04:47:14 -
  04:43:11 - 04:43:07 -
  04:43:06 - 04:42:42 - Zwinkels, Jantine
  04:40:29 - 04:40:24 -
  04:40:25 - 04:40:08 - Graaf, Rik van der
  04:35:43 - 04:35:31 -
  04:30:37 - 04:30:25 -
  04:30:29 - 04:30:28 -
  04:30:27 - 04:30:09 - Zwinkels, Jantine
  04:30:09 - 04:30:04 -
  04:30:07 - 04:30:06 -
  04:30:06 - 04:30:03 -
  04:30:03 - 04:29:47 -
  04:29:51 - 04:29:38 -
  04:29:38 - 04:28:56 -
  04:29:00 - 04:28:59 -
  04:28:55 - 04:28:25 - Zwinkels, Jantine
  04:28:25 - 04:28:20 -
  04:28:20 - -
 5. Wethouder: Diepeveen, Beleidsterrein: Openbare Ruimte
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten

  Binnen de Utrechtse moslimgemeenschap is er al lange tijd een dringende behoefte aan een eigen Islamitische begraafplaats. De beschikking over een eigen begraafplaats stelt moslims in de gemeente Utrecht in de gelegenheid om in hun eigen gemeente te worden begraven en daarbij, binnen de wettelijke mogelijkheden, zelf invulling te geven aan de uitoefening van rituelen en de religieuze noodzaak van een niet onderbroken (eeuwigdurende) grafrust.

  04:23:07 - 04:20:08 - Zweth, Rick van der
  04:20:08 - 04:20:04 -
  04:20:04 - 04:19:10 -
  04:19:15 - 04:19:11 -
  04:19:10 - 04:18:55 - Zweth, Rick van der
  04:18:54 - 04:16:08 -
  04:16:32 - 04:16:10 -
  04:16:12 - 04:15:50 -
  04:15:50 - 04:12:26 -
  04:14:57 - 04:14:55 -
  04:12:26 - 04:12:18 -
  04:12:17 - 04:11:22 - Graaf, Rik van der
  04:11:22 - 04:11:18 -
  04:09:58 - 04:09:55 -
  04:08:40 - 04:08:36 -
  04:08:29 - 04:07:37 -
  04:07:37 - 04:05:42 - Deldjou Fard, Melody
  04:05:44 - 04:05:39 -
  04:05:39 - 04:05:26 - Zweth, Rick van der
  04:05:25 - 04:04:56 - Deldjou Fard, Melody
  04:04:56 - 04:04:49 -
  04:04:50 - 04:04:37 -
  04:04:38 - 04:04:33 -
  04:04:33 - 04:03:46 -
  04:03:45 - 04:03:40 -
  04:03:39 - 03:51:21 -
  03:59:43 - 03:59:38 -
  03:59:37 - 03:59:11 -
  03:58:34 - 03:58:30 -
  03:58:28 - 03:58:23 -
  03:58:23 - 03:58:12 -
  03:57:42 - 03:57:36 -
  03:57:33 - 03:57:33 -
  03:57:32 - 03:56:49 -
  03:56:16 - 03:56:14 -
  03:56:13 - 03:56:06 -
  03:56:04 - 03:55:58 -
  03:55:42 - 03:55:37 -
  03:55:36 - 03:54:53 -
  03:51:23 - 03:51:08 -
  03:51:12 - 03:47:30 -
  03:47:34 - 03:47:30 -
  03:47:30 - 03:47:18 - Zweth, Rick van der
  03:47:15 - 03:42:15 -
  03:42:13 - 03:42:11 -
  03:42:10 - 03:41:36 -
  03:41:36 - 03:39:06 -
  03:39:30 - 03:39:24 -
  03:39:19 - 03:39:08 -
  03:39:08 - 03:38:12 -
  03:38:19 - 03:38:11 -
  03:38:10 - 03:37:12 -
  03:37:16 - 03:37:10 -
  03:37:12 - 03:34:52 -
  03:34:53 - 03:34:49 -
  03:34:50 - 03:33:46 -
  03:33:45 - 03:32:53 -
  03:32:53 - 03:32:51 -
  03:32:51 - 03:32:24 -
  03:32:29 - 03:31:42 -
  03:31:43 - 03:31:41 -
  03:31:42 - 03:31:30 -
  03:31:30 - 03:30:11 -
  03:30:14 - 03:30:10 -
  03:30:10 - 03:29:56 -
  03:29:56 - 03:29:31 -
  03:29:48 - 03:23:58 -
  03:25:38 - 03:25:38 -
  03:25:38 - 03:25:35 -
  03:25:34 - 03:25:04 -
  03:25:04 - 03:25:03 -
  03:23:58 - 03:23:40 -
  03:23:42 - 03:23:05 -
  03:23:04 - 03:23:02 -
  03:23:02 - 03:22:03 -
  03:22:02 - 03:21:34 -
  03:21:39 - 03:21:34 -
  03:21:33 - 03:20:53 -
  03:20:52 - 03:19:25 -
  03:19:31 - 03:19:23 -
  03:19:24 - 03:18:34 -
  03:18:34 - 03:17:08 -
  03:17:08 - 03:17:01 -
  03:17:04 - 03:15:52 -
  03:15:55 - 03:15:49 -
  03:15:50 - 03:14:31 -
  03:14:32 - 03:14:29 -
  03:14:29 - 03:13:04 -
  03:13:04 - 03:12:48 -
  03:12:49 - 03:12:28 -
  03:12:32 - 03:12:25 -
  03:12:25 - 03:12:09 - Deldjou Fard, Melody
  03:12:09 - 03:12:06 -
  03:12:08 - 03:12:05 -
  03:12:05 - 03:11:53 -
  03:11:56 - 03:11:48 -
  03:11:46 - 03:09:50 -
  03:11:12 - 03:11:06 -
  03:10:45 - 03:10:41 -
  03:09:52 - 03:09:47 -
  03:09:48 - 03:09:19 -
  03:09:18 - 03:09:16 -
  03:09:16 - 03:08:42 -
  03:09:03 - 03:07:59 -
  03:08:07 - 03:07:04 - Zweth, Rick van der
  03:07:05 - 03:06:58 -
  03:06:59 - 03:06:09 -
  03:06:08 - 03:06:00 -
  03:06:01 - 03:04:43 -
  03:04:47 - 03:04:44 -
  03:04:45 - 03:04:11 - Zweth, Rick van der
  03:04:12 - 03:02:43 -
  03:02:42 - 03:02:35 -
  03:02:36 - 03:02:16 - Rijnders, Danielle
  03:02:18 - 03:01:34 -
  03:01:57 - 03:01:53 -
  02:58:13 - -
 6. Wethouder; Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Groen
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten.

  De gemeente heeft voorstellen ontvangen om te komen tot een nieuwe toekomstige samenwerking voor de recreatieschappen. De voorstellen zijn op 2 november jl. aan de deelnemers gezonden. Aanvullend is op 18 november 2021 nadere informatie toegezonden. Aan de deelnemers van wordt gevraagd een besluit te nemen en daarmee in te stemmen met de voorgelegde keuze. De reactie wordt voorbereid door het college.

  02:57:55 - 02:57:32 - Hooijdonk, Lot van
  02:57:33 - 02:57:09 -
  02:57:09 - 02:54:57 - Sasbrink, Anne
  02:54:57 - 02:54:51 -
  02:54:51 - 02:54:04 -
  02:54:04 - 02:54:00 -
  02:54:01 - 02:53:00 - Graaf, Rik van der
  02:53:03 - 02:52:58 -
  02:52:58 - 02:52:35 -
  02:52:34 - 02:52:30 -
  02:52:30 - 02:51:44 -
  02:51:44 - 02:51:41 -
  02:51:24 - 02:51:20 -
  02:51:21 - 02:50:46 -
  02:50:46 - 02:50:40 -
  02:50:39 - 02:50:23 -
  02:50:25 - 02:50:14 -
  02:50:15 - 02:42:21 - Hooijdonk, Lot van
  02:46:59 - 02:46:55 -
  02:46:55 - 02:46:27 -
  02:42:41 - 02:42:33 -
  02:42:24 - 02:42:12 -
  02:42:15 - 02:41:17 - Hooijdonk, Lot van
  02:41:23 - 02:41:15 -
  02:41:16 - 02:41:02 - Sasbrink, Anne
  02:41:01 - 02:40:39 - Hooijdonk, Lot van
  02:40:39 - 02:39:46 -
  00:09:40 - - Hoonte, Gertjan te
 7. Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Groen
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten

  Geagendeerd door:  Partij voor de Dieren, Anne Sasbrink ,PvdA, Lau Bosse,
  GroenLinks, Heleen de Boer, D66, Corine van Dun, VVD, Erik van der Marel, Tessa Sturkenboom, Student en starter
  Het college heeft de evaluatie van het bomenbeleid uitgevoerd en de uitkomsten middels een raadsbrief naar de raad toegezonden op 22 november 2021. Het college kondigt een strategie voor meer groen aan, waarover de raad in Q1 geïnformeerd wordt.
  In de evaluatie zijn veel suggesties uit het commissiedebat van 1 april meegenomen. Echter niet alle suggesties hebben een plek gekregen, en in de tussentijd zijn ook andere aandachtspunten ontstaan. Daarover willen de agenderende fracties graag met de fracties en het college in debat voordat het raadsvoorstel naar de raad komt.

  00:10:02 - 00:10:03 - Hoonte, Gertjan te
  00:10:33 - 00:11:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:11:17 - 00:11:22 -
  00:13:20 - 00:14:21 - Sasbrink, Anne
  00:13:23 - 00:13:24 - Graaf, Rik van der
  00:14:19 - 00:14:33 - Hoonte, Gertjan te
  00:14:31 - 00:15:00 - Sasbrink, Anne
  00:14:38 - 00:14:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:14:57 - 00:15:01 - Hoonte, Gertjan te
  00:15:02 - 00:15:22 -
  00:15:21 - 00:16:01 - Sasbrink, Anne
  00:16:04 - 00:16:08 - Hoonte, Gertjan te
  00:16:22 - 00:18:36 - Sasbrink, Anne
  00:16:53 - 00:16:54 - Hoonte, Gertjan te
  00:16:55 - 00:17:12 -
  00:18:36 - 00:18:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:18:37 - 00:19:07 -
  00:19:08 - 00:19:45 - Sasbrink, Anne
  00:19:45 - 00:19:48 - Hoonte, Gertjan te
  00:19:46 - 00:20:38 - Sasbrink, Anne
  00:20:36 - 00:20:40 - Hoonte, Gertjan te
  00:20:39 - 00:21:15 - Zwinkels, Jantine
  00:21:15 - 00:21:52 - Sasbrink, Anne
  00:21:51 - 00:21:52 - Hoonte, Gertjan te
  00:21:53 - 00:22:13 - Zwinkels, Jantine
  00:22:14 - 00:22:55 - Sasbrink, Anne
  00:22:55 - 00:22:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:22:58 - 00:23:08 - Zwinkels, Jantine
  00:23:09 - 00:24:21 - Sasbrink, Anne
  00:24:22 - 00:24:31 - Hoonte, Gertjan te
  00:24:33 - 00:29:15 -
  00:25:25 - 00:25:27 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:27 - 00:25:40 -
  00:26:18 - 00:26:20 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:20 - 00:26:53 -
  00:27:18 - 00:27:42 - Hoonte, Gertjan te
  00:27:42 - 00:27:57 - Sasbrink, Anne
  00:28:03 - 00:28:09 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:08 - 00:28:14 - Sasbrink, Anne
  00:28:33 - 00:28:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:29:17 - 00:29:21 - Hoonte, Gertjan te
  00:29:21 - 00:32:40 -
  00:32:36 - 00:32:40 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:41 - 00:33:02 - Zwinkels, Jantine
  00:33:03 - 00:33:37 -
  00:33:39 - 00:33:40 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:40 - 00:33:47 -
  00:33:49 - 00:34:39 -
  00:34:07 - 00:34:09 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:40 - 00:34:46 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:47 - 00:40:28 -
  00:36:32 - 00:36:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:36:36 - 00:36:56 - Sasbrink, Anne
  00:37:39 - 00:37:40 - Hoonte, Gertjan te
  00:37:41 - 00:38:03 -
  00:38:15 - 00:38:23 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:28 - 00:38:29 - Hoonte, Gertjan te
  00:40:28 - 00:40:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:40:36 - 00:41:20 - Pagter, Marijn de
  00:41:22 - 00:41:28 - Hoonte, Gertjan te
  00:41:29 - 00:43:25 - Dotinga, Boukje
  00:43:25 - 00:43:35 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:35 - 00:43:35 -
  00:43:36 - 00:44:54 -
  00:44:55 - 00:44:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:44:58 - 00:46:52 - Graaf, Rik van der
  00:46:51 - 00:46:54 - Hoonte, Gertjan te
  00:46:55 - 00:48:45 - Zwinkels, Jantine
  00:48:31 - 00:48:32 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:44 - 00:49:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:49:13 - 01:17:23 - Hooijdonk, Lot van
  00:51:48 - 00:51:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:51:49 - 00:52:17 - Graaf, Rik van der
  00:53:57 - 00:54:16 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:01 - 00:54:44 -
  00:55:08 - 00:55:13 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:12 - 00:55:29 - Zwinkels, Jantine
  00:56:02 - 00:56:04 - Hoonte, Gertjan te
  00:56:04 - 00:56:10 - Zwinkels, Jantine
  00:56:32 - 00:56:34 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:25 - 01:03:26 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:26 - 01:03:50 -
  01:04:20 - 01:04:29 -
  01:04:22 - 01:04:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:31 - 01:05:32 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:32 - 01:05:41 - Sasbrink, Anne
  01:07:23 - 01:07:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:07:26 - 01:07:51 - Graaf, Rik van der
  01:10:21 - 01:10:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:10:22 - 01:10:37 - Sasbrink, Anne
  01:10:53 - 01:11:25 - Sasbrink, Anne
  01:10:54 - 01:10:57 - Hoonte, Gertjan te
  01:11:21 - 01:11:34 - Hoonte, Gertjan te
  01:17:22 - 01:17:27 - Hoonte, Gertjan te
  01:17:27 - 01:17:59 -
  01:18:00 - 01:18:00 - Hoonte, Gertjan te
  01:18:00 - 01:18:52 - Hooijdonk, Lot van
  01:18:49 - 01:18:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:18:59 - 01:19:07 - Hoonte, Gertjan te
  01:19:08 - 01:19:25 - Zwinkels, Jantine
  01:19:26 - 01:19:33 - Hoonte, Gertjan te
  01:19:33 - 01:19:45 - Hooijdonk, Lot van
  01:19:42 - 01:19:49 - Hoonte, Gertjan te
  01:19:45 - 01:19:48 - Hooijdonk, Lot van
  01:19:49 - 01:20:12 - Zwinkels, Jantine
  01:20:08 - 01:20:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:13 - 01:20:47 - Hooijdonk, Lot van
  01:20:47 - 01:21:19 - Hoonte, Gertjan te
  01:21:31 - 01:21:53 - Hoonte, Gertjan te
  01:21:46 - 01:21:51 - Sasbrink, Anne
 8. Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Mobiliteit
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
  Dit agendapunt wordt in samenhang met agendapunt 11 behandeld.

  Kansrijke ontwikkelrichtingen voor de eerste stappen van de Schaalsprong OV zijn door het college in een tweetal studies met de provincie Utrecht uitgewerkt. Op basis hiervan stelt het college voor een aantal uitgangspunten te formuleren voor de nadere invulling van de Schaalsprong OV waar de gemeente samen met partners aan wil werken. Het college neemt deze uitgangspunten mee als onze inzet in de gesprekken met Rijk, de Provincie Utrecht, de spoorsector en regio over dit onderwerp, met als doel te komen tot gezamenlijke besluitvorming over de Schaalsprong OV, passend bij de groei van de stad en de principes van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

 9. Wethouder: Van Hooijdonk, Verschuure, Beleidsterreinen: Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
  Dit agendapunt wordt in samenhang met agendapunt 10 behandeld.

  Geagendeerd door: Susanne Schilderman, D66, Tessa Sturkenboom, S&S
  Marijn de Pagter, VVD, Ilse Raaijmakers, PvdA, Maarten van Heuve, PvdD, Rik van der Graaf, CU, Heleen de Boer, GroenLinks
  Stefan Gaillard, SBU, David Bosch, PVV, Bert van Steeg, CDA, Tim Schipper, SP, Ilse Raaijmakers (PvdA).

  Op 15 december werd het regeerakkoord gepresenteerd. Daarin wordt specifiek de regio de kans geboden om te werken aan een alternatieve invulling van de A27 bij Amelisweerd. De partijen D66, S&S, VVD, PvdA, PvdD, CU, GroenLinks, SBU, PVV, CDA en SP vinden dat het college deze handschoen in samenwerking met de regio voortvarend op moet pakken. Over de wijze waarop dit moet zij graag dit debat aan. Zij gaan dit debat graag aan in de breedte van de wijze waarop dit genoemd staat in het regeerakkoord, te weten: “We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.” Nog aangevuld met aandacht voor het onderwerp van de middelen voor de 14 versnellingsgebieden, waar 'Groot Merwede' er één van is.

  Gegeven dat dit de gehele infrastructuur raakt combineren de woordvoerders deze graag met het raadsvoorstel: ‘Eerste stappen schaalsprong OV’
  Voorgesteld is om zowel de wethouder Mobiliteit als de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling uit te nodigen.