Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvoorstellen weekoverzicht

zondag 14 mei 2023

00:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 1

  AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie JWCS van 25 mei is de bijlage Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2024-2027 HUA bij het raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2024 - 2027 Het Utrechts Archief aangepast (30 mei 2023, Raadsvoorstellen weekoverzicht 4 juni 2023).

 2. 2

  AANPASSING: De aanpassingen in het erratum zijn in Jaarstukken 2022 verwerkt (26 juni 2023, Raadsvoorstellen weekoverzicht 2 juli 2023).

 3. 3

  AANPASSING: De aanpassingen in het erratum zijn in Resultaatbestemming 2022 verwerkt (26 juni 2023, Raadsvoorstellen weekoverzicht 2 juli 2023).

 4. 4

  AANPASSING: Er is een technische aanpassing gedaan in de bijlage Huisvestingsverordening bij het raadsvoorstel Vaststelling Huisvestingsverordening gemeente Utrecht (10 mei 2023, Raadsvoorstellen weekoverzicht 14 mei 2023).

  AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie EDVW van 20 april 2023 is het raadsvoorstel ‘Vaststelling Huisvestingsverordening gemeente Utrecht’ aangepast (21 april 2023, Raadsvoorstellen weekoverzicht 23 april 2023).

 5. 5

  AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie EDVW van 1 juni zijn het raadsvoorstel ‘Zienswijzemogelijkheid ontwerp Programmabegroting 2024 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht’ en de bijlage ’Zienswijzebrief Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht’ aangepast (14 juni 2023, Raadsvoorstellen weekoverzicht 18 juni 2023).


  22-05-2023: Ontbrekende bijlagen 'Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Begroting 2024 RUD Utrecht getekend GS en HJ' en 'Programmabegroting 2024 RUD Utrecht' toegevoegd.

 6. 6

  AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie EDVW van 1 juni is het raadsvoorstel ‘Overzicht mogelijke locaties tijdelijk wonen 2023’ aangepast (13 juni 2023, Raadsvoorstellen weekoverzicht 18 juni 2023).


  23-4-2024 Gedeeltelijke openbare versie bijlage 'Lijst mogelijke locaties tijdelijk wonen d.d. 1 mei 2023' toegevoegd.