Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 30 mei 2024

09:00 - 10:45
Locatie

Stadhuis Burgemeesterskamer, Korte Minrebroederstraat 2

Voorzitter
Jantine Zwinkels
Toelichting

Agendapunt 1 t/m 6 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant. Agendapunt 7 t/m 9 worden behandeld in aanwezigheid van de accountant.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen
 2. 1.b
  Vaststellen agenda
 3. 2

 4. 3
  Ingekomen en verzonden stukken
 5. 4

  Toelichting door de accountant (presentatie verslag van bevindingen), reactie ambtelijke organisatie en gelegenheid tot het stellen van vragen.


  NB: de accountant is ook aanwezig bij het debat hierover op donderdagavond 20 juni.

 6. 4.2

 7. 5

 8. 5.1

 9. 6

  Do. 19 september 2024:
  - Opening, verslag en ingekomen stukken (tijd: 10 minuten)
  - Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten)
  - Vaststellen documenten aanbesteding (tijd: 30-45 minuten)
  - Voortgang S&V (opvolging van 21 maart) --> kan ook in oktober
  - Jaarverslag Concernaudit
  - Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten)
  - Afsluiting (tijd: 5 minuten)


  Zomersessie adviescie C&F Vrijdag 27 september 10.00-16.00 uur
  - Nota Verbonden partijen
  - Aanpassen Financiële verordening (denk aan budgetrecht) --> groepje 2 keer met elkaar vooraf (ligt stil bij stadskantoor).
  Hierbij de raadsbrief meenemen!
  - Update verbeterplan financiën

 10. 7

  Toelichting door de accountant.

 11. 8

  (Eventueel) advies/bijdrage opstellen bij de JS en/of VJN voor de commissie VBF.

 12. 9
  Rondvraag en sluiting