Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 18 april 2024

09:00 - 10:30
Locatie

Stadhuis Burgemeesterskamer, Korte Minrebroederstraat 2

Voorzitter
Jantine Zwinkels
Toelichting

Agendapunt 1 t/m 7 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant.
Agendapunt 8 t/m 9 worden behandeld zonder de ambtelijke organisatie.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

 4. 5

 5. 6

 6. 7

  · Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering?  zie agenda

 7. 8
  Voortgang accountantscontrole
 8. 9
  Rondvraag en sluiting