Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 30 mei 2024

11:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 30 mei 2024 19:41
Eind
vrijdag 31 mei 2024 01:07
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 30 mei 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 11:04 - 11:05
 2. 2

  08:35:24 - 08:34:56 - Steeg, Bert van
  08:35:13 - - Bode, Linda
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  08:33:44 - 08:33:33 - Şimşek, Iskender
  08:33:28 - 08:33:16 - Lok, Jelmer
  08:33:12 - 08:33:11 - Bode, Linda
  08:33:12 - 08:33:02 - Steeg, Bert van
  08:33:01 - 08:32:03 - Bode, Linda
  08:32:20 - 08:32:14 - Steeg, Bert van
  08:32:02 - 08:31:48 - Streefland, Rachel
  08:31:48 - 08:27:37 - Bode, Linda
  08:31:25 - 08:31:20 - Ramaker, Margreet
  08:30:49 - 08:30:46 - Ramaker, Margreet
  08:30:35 - 08:30:21 - Ramaker, Margreet
  08:30:15 - 08:30:08 - Steeg, Bert van
  08:29:31 - 08:29:20 - Stam, Titus
  08:27:38 - 08:27:00 - Steeg, Bert van
  08:27:01 - - Bode, Linda
  08:26:32 - 08:26:25 - Steeg, Bert van
 4. 3.1

 5. 3.5
  Bespreking jaarverslag als onderdeel van de jaarstukken
 6. 3.6

 7. 4

  Ter vaststelling: 
  Conceptverslag commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 18 april 2024.

 8. 5

  Ter vaststelling.

  08:25:09 - 08:24:56 - Stam, Titus
  08:24:39 - 08:24:28 - Nolten, Stevie
  08:24:20 - 08:23:09 - Dijkstra, Gert
  08:23:08 - 08:22:41 - Stam, Titus
 9. 6

  Geen.

 10. 7

  Ter kennisname: 
  Verslag Adviescommissie Controle en Financiën 21 maart 2024

 11. 8

  Wethouder: Streefland, Beleidsterrein: Personeel en Organisatie
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  De gemeente Utrecht participeert in de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA). De gemeente Utrecht wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2025-2028 en op de kadernota 2024.


  De gemeente Utrecht kan uiterlijk tot 7 juli 2024 een zienswijze indienen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2025-2028 Het Utrechts Archief
  08:17:51 - 08:17:12 - Steeg, Bert van
  08:17:15 - 08:17:13 - Bode, Linda
  08:17:12 - 08:16:56 - Ramaker, Margreet
  08:16:58 - 08:16:55 - Bode, Linda
  08:16:57 - 08:13:16 - Steeg, Bert van
  08:16:31 - 08:16:30 - Bode, Linda
  08:16:30 - 08:16:13 - Ramaker, Margreet
  08:16:13 - 08:16:11 - Bode, Linda
  08:15:46 - 08:15:45 - Bode, Linda
  08:13:16 - 08:13:13 - Bode, Linda
  08:13:11 - 08:11:03 - Ramaker, Margreet
  08:11:03 - 08:11:00 - Bode, Linda
  08:10:58 - 08:10:58 - Stam, Titus
  08:10:57 - 08:10:13 - Stam, Titus
  08:10:12 - 08:09:43 - Bode, Linda
  08:09:28 - 08:08:15 - Claasen, Fred
  08:08:16 - 08:08:07 - Bode, Linda
  08:08:06 - 08:08:05 - Bode, Linda
  08:08:05 - 08:07:34 - Ait Daoua, Achraf
  08:07:33 - 08:07:25 - Bode, Linda
  08:07:25 - 08:02:05 - Westra - van Til, Tabasum
  08:07:25 - 08:07:23 - Bode, Linda
  08:03:24 - 08:03:17 - Bode, Linda
  08:02:38 - 08:02:27 - Bode, Linda
  08:02:06 - 08:01:51 - Bode, Linda
  07:55:15 - 07:54:56 - Bode, Linda
  07:54:56 - 07:50:56 - Streefland, Rachel
  07:50:56 - 07:50:54 - Bode, Linda
  07:50:55 - 07:50:39 - Steeg, Bert van
  07:50:39 - 07:50:38 - Bode, Linda
  07:50:39 - 07:47:34 - Streefland, Rachel
  07:47:36 - 07:47:34 - Bode, Linda
  07:47:34 - 07:47:15 - Claasen, Fred
  07:47:22 - 07:47:20 - Bode, Linda
  07:47:21 - 07:43:36 - Streefland, Rachel
  07:43:36 - 07:43:34 - Bode, Linda
  07:43:35 - 07:43:04 - Steeg, Bert van
  07:43:05 - 07:41:52 - Streefland, Rachel
  07:43:04 - 07:43:03 - Bode, Linda
  07:41:53 - 07:41:52 - Bode, Linda
  07:41:50 - 07:41:41 - Ramaker, Margreet
  07:41:41 - 07:41:40 - Bode, Linda
  07:41:40 - 07:41:09 - Streefland, Rachel
  07:41:09 - 07:41:08 - Bode, Linda
  07:41:08 - 07:40:58 - Ramaker, Margreet
  07:40:58 - 07:40:28 - Streefland, Rachel
  07:40:58 - 07:40:57 - Bode, Linda
  07:40:29 - 07:40:27 - Bode, Linda
  07:40:26 - 07:40:16 - Leever, Romi
  07:40:16 - 07:40:15 - Bode, Linda
  07:40:15 - 07:39:19 - Streefland, Rachel
  07:39:28 - 07:39:27 - Claasen, Fred
  07:39:27 - 07:39:26 - Bode, Linda
  07:39:21 - 07:39:18 - Bode, Linda
  07:39:19 - 07:38:59 - Claasen, Fred
  07:38:59 - 07:38:58 - Bode, Linda
  07:38:59 - 07:35:32 - Streefland, Rachel
  07:35:32 - - Bode, Linda
 12. 9

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  De BghU stuurt de ontwerpbegroting BghU 2025 waarop u een zienswijze kunt indienen. Tevens wordt het meerjarenperspectief 2025-2028 geboden waarin de ontwikkelingen zijn vertaald naar planvorming en financiële consequenties. Daarnaast treft u, ter informatie, de jaarstukken 2023 en de concept controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. De gemeente Utrecht kan tot eind juni een zienswijze indienen.

  07:29:21 - 07:29:20 - Bode, Linda
  07:29:20 - 07:28:17 - Koning, Maarten
  07:28:23 - 07:28:00 - Bode, Linda
  07:28:17 - 07:28:10 - Koning, Maarten
  07:28:05 - 07:26:35 - Zweth, Rick van der
  07:26:35 - 07:26:28 - Bode, Linda
  07:26:27 - 07:25:30 - Ramaker, Margreet
  07:25:32 - 07:25:30 - Bode, Linda
  07:25:30 - 07:25:16 - Peters, Ralph
  07:25:16 - 07:25:15 - Bode, Linda
  07:25:14 - 07:25:01 - Ramaker, Margreet
  07:25:01 - 07:25:00 - Bode, Linda
  07:25:00 - 07:24:45 - Peters, Ralph
  07:24:44 - 07:24:11 - Ramaker, Margreet
  07:24:44 - 07:24:43 - Bode, Linda
  07:24:13 - 07:24:12 - Peters, Ralph
  07:24:11 - 07:24:10 - Bode, Linda
  07:24:11 - 07:23:46 - Peters, Ralph
  07:23:45 - 07:23:07 - Ramaker, Margreet
  07:23:45 - 07:23:45 - Bode, Linda
  07:23:08 - 07:23:05 - Bode, Linda
  07:23:06 - 07:22:26 - Ramaker, Margreet
  07:22:26 - 07:22:23 - Bode, Linda
  07:22:23 - 07:20:55 - Heuven, Maarten van
  07:20:57 - 07:20:54 - Bode, Linda
  07:20:55 - 07:20:25 - Ramaker, Margreet
  07:20:25 - 07:20:24 - Bode, Linda
  07:20:23 - 07:20:01 - Heuven, Maarten van
  07:20:01 - 07:20:00 - Bode, Linda
  07:20:00 - 07:19:37 - Ramaker, Margreet
  07:19:37 - 07:19:36 - Bode, Linda
  07:19:36 - 07:19:18 - Heuven, Maarten van
  07:19:18 - 07:19:17 - Bode, Linda
  07:19:16 - 07:19:03 - Ramaker, Margreet
  07:19:03 - 07:19:02 - Bode, Linda
  07:19:03 - 07:18:54 - Heuven, Maarten van
  07:18:55 - 07:18:53 - Bode, Linda
  07:18:53 - 07:18:47 - Heuven, Maarten van
  07:18:46 - 07:18:42 - Bode, Linda
  07:18:42 - 07:16:20 - Peters, Ralph
  07:16:20 - 07:16:18 - Bode, Linda
  07:16:16 - 07:16:03 - Nolten, Stevie
  07:16:04 - 07:15:51 - Bode, Linda
  07:15:56 - 07:15:23 - Graaf, Rik van der
  07:15:24 - 07:15:21 - Bode, Linda
  07:15:20 - 07:13:47 - Claasen, Fred
  07:13:47 - 07:13:42 - Bode, Linda
  07:13:43 - 07:13:16 - Steeg, Bert van
  07:13:16 - 07:13:14 - Bode, Linda
  07:13:14 - 07:12:53 - Maas, Ruud
  07:12:53 - 07:12:44 - Bode, Linda
  07:04:41 - 07:04:11 - Bode, Linda
  07:04:12 - 07:01:39 - Schilderman, Susanne
  07:01:40 - 07:01:39 - Bode, Linda
  07:01:39 - 07:01:25 - Zweth, Rick van der
  07:01:26 - 07:01:12 - Schilderman, Susanne
  07:01:25 - 07:01:24 - Bode, Linda
  07:01:13 - 07:01:12 - Bode, Linda
  07:01:13 - 07:01:00 - Zweth, Rick van der
  07:01:01 - 07:01:00 - Bode, Linda
  07:01:00 - 07:00:39 - Schilderman, Susanne
  07:00:41 - 07:00:39 - Bode, Linda
  07:00:38 - 07:00:30 - Ramaker, Margreet
  07:00:29 - 07:00:28 - Bode, Linda
  07:00:29 - 06:58:53 - Schilderman, Susanne
  07:00:06 - 07:00:05 - Bode, Linda
  06:58:55 - 06:58:53 - Bode, Linda
  06:58:54 - 06:58:35 - Zweth, Rick van der
  06:58:35 - 06:58:33 - Bode, Linda
  06:58:35 - 06:56:23 - Schilderman, Susanne
  06:56:26 - 06:56:25 - Bode, Linda
  06:56:24 - 06:55:59 - Ramaker, Margreet
  06:55:59 - 06:55:58 - Bode, Linda
  06:55:58 - 06:55:43 - Schilderman, Susanne
  06:55:44 - 06:55:43 - Bode, Linda
  06:55:43 - 06:55:22 - Ramaker, Margreet
  06:55:21 - 06:55:20 - Bode, Linda
  06:55:20 - 06:55:00 - Schilderman, Susanne
  06:55:00 - 06:54:59 - Bode, Linda
  06:54:59 - 06:54:34 - Ramaker, Margreet
  06:54:34 - 06:54:32 - Bode, Linda
  06:54:33 - 06:50:28 - Schilderman, Susanne
  06:53:53 - 06:53:52 - Bode, Linda
  06:50:28 - 06:50:18 - Bode, Linda
  06:50:17 - 06:49:37 - Zweth, Rick van der
  06:49:37 - 06:48:54 - Schilderman, Susanne
  06:49:36 - 06:49:33 - Bode, Linda
  06:48:54 - 06:48:41 - Bode, Linda
  06:48:41 - 06:48:18 - Heuven, Maarten van
  06:48:18 - 06:47:47 - Bode, Linda
  06:47:48 - 06:47:43 - Schilderman, Susanne
  06:47:45 - 06:47:15 - Bode, Linda
  06:47:16 - 06:47:10 - Schilderman, Susanne
  06:47:09 - - Bode, Linda
 13. 10

  Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Participatie
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  De voorgestelde Beleidsnota Samen stad maken ‘Geen Utrecht zonder U’ bevat de uitgangspunten bij de samenwerking tussen Utrechters en gemeente. Er wordt richting gegeven aan participatieprocessen, met leidende principes voor houding en gedrag voor ambtenaren, college en raadsleden. Daarnaast wordt het 'Kompas voor zeggenschap’ geïntroduceerd, een handvat voor een gesprek met Utrechters om te komen tot de best passende samenwerkingsvorm voor dat moment. Het kompas is bedoeld om verwachtingen over en weer helder te maken en stimuleert dat de principes voor houding en gedrag worden toegepast.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Samen stad maken
  05:35:06 - 05:30:16 - Dijkstra, Gert
  05:30:20 - 05:30:08 - Peters, Ralph
  05:29:03 - 05:28:38 - Peters, Ralph
  05:28:35 - 05:26:59 - Dijkstra, Gert
  05:27:23 - 05:26:53 - Peters, Ralph
  05:26:54 - 05:26:33 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:26:34 - 05:26:33 - Dijkstra, Gert
  05:26:34 - 05:26:32 - Peters, Ralph
  05:26:32 - 05:25:40 - Dijkstra, Gert
  05:25:45 - 05:25:40 - Peters, Ralph
  05:25:39 - 05:25:25 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:25:26 - 05:25:07 - Peters, Ralph
  05:25:25 - 05:25:08 - Dijkstra, Gert
  05:25:07 - 05:24:38 - Dekkers, Fred
  05:24:40 - 05:24:37 - Peters, Ralph
  05:24:37 - 05:24:14 - Dijkstra, Gert
  05:24:23 - 05:24:14 - Peters, Ralph
  05:24:14 - 05:24:00 - Dekkers, Fred
  05:24:01 - 05:23:59 - Peters, Ralph
  05:23:59 - 05:20:59 - Dijkstra, Gert
  05:23:34 - 05:23:25 - Peters, Ralph
  05:21:00 - 05:20:56 - Peters, Ralph
  05:20:49 - 05:20:44 - Peters, Ralph
  05:20:45 - 05:20:42 - Peters, Ralph
  05:20:34 - 05:20:03 - Meerding, Tess
  05:20:34 - 05:20:25 - Peters, Ralph
  05:20:05 - 05:20:03 - Peters, Ralph
  05:20:03 - 05:19:55 - Dijkstra, Gert
  05:19:54 - 05:19:52 - Peters, Ralph
  05:19:52 - 05:19:36 - Meerding, Tess
  05:19:36 - 05:19:29 - Dijkstra, Gert
  05:19:36 - 05:19:35 - Peters, Ralph
  05:19:32 - 05:19:27 - Peters, Ralph
  05:19:26 - 05:18:59 - Meerding, Tess
  05:19:00 - 05:18:58 - Peters, Ralph
  05:18:59 - 05:18:10 - Dijkstra, Gert
  05:18:14 - 05:18:10 - Peters, Ralph
  05:18:09 - 05:16:25 - Dijkstra, Gert
  05:16:26 - 05:16:20 - Peters, Ralph
  05:16:19 - 05:16:04 - Snijder, Ruben
  05:16:02 - 05:16:02 - Peters, Ralph
  05:16:01 - 05:15:26 - Dijkstra, Gert
  05:15:27 - 05:15:25 - Peters, Ralph
  05:15:25 - 05:15:14 - Snijder, Ruben
  05:15:13 - 05:15:13 - Peters, Ralph
  05:15:12 - 05:14:21 - Dijkstra, Gert
  05:14:19 - 05:14:17 - Peters, Ralph
  05:14:18 - 05:13:45 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:13:46 - 05:13:43 - Peters, Ralph
  05:13:44 - 05:12:44 - Dijkstra, Gert
  05:12:52 - 05:12:38 - Peters, Ralph
  05:12:39 - 05:12:25 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:12:25 - 05:12:24 - Peters, Ralph
  05:12:23 - 05:11:51 - Dijkstra, Gert
  05:12:01 - 05:11:50 - Peters, Ralph
  05:11:50 - 05:11:32 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:11:32 - 05:11:01 - Dijkstra, Gert
  05:11:31 - 05:10:48 - Peters, Ralph
  05:10:50 - 05:04:21 - Dekkers, Fred
  05:05:00 - 05:04:42 - Peters, Ralph
  05:04:41 - 05:04:19 - Dijkstra, Gert
  05:04:22 - 05:04:19 - Peters, Ralph
  05:04:19 - 05:01:31 - Dekkers, Fred
  05:03:19 - 05:03:12 - Peters, Ralph
  05:03:18 - 05:02:36 - Dijkstra, Gert
  05:02:06 - 05:01:30 - Peters, Ralph
  05:01:30 - 04:56:29 - Dekkers, Fred
  04:59:59 - 04:59:55 - Peters, Ralph
  04:59:55 - 04:59:40 - Dijkstra, Gert
  04:59:41 - 04:59:39 - Peters, Ralph
  04:59:22 - 04:59:17 - Peters, Ralph
  04:59:18 - 04:58:51 - Dijkstra, Gert
  04:59:02 - 04:58:51 - Peters, Ralph
  04:58:38 - 04:58:26 - Peters, Ralph
  04:56:29 - 04:56:26 - Peters, Ralph
  04:56:27 - 04:56:06 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:56:05 - 04:55:05 - Dekkers, Fred
  04:56:05 - 04:56:03 - Peters, Ralph
  04:55:04 - 04:55:02 - Peters, Ralph
  04:55:02 - 04:54:44 - Steeg, Bert van
  04:54:43 - 04:54:24 - Dekkers, Fred
  04:54:22 - 04:54:07 - Peters, Ralph
  04:54:08 - 04:53:23 - Maas, Ruud
  04:53:28 - 04:53:23 - Peters, Ralph
  04:53:22 - 04:53:15 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:53:15 - 04:53:13 - Peters, Ralph
  04:53:14 - 04:52:40 - Maas, Ruud
  04:52:49 - 04:52:40 - Peters, Ralph
  04:52:40 - 04:52:25 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:52:26 - 04:52:24 - Peters, Ralph
  04:52:24 - 04:51:37 - Maas, Ruud
  04:51:37 - 04:51:33 - Peters, Ralph
  04:51:33 - 04:50:50 - Maas, Ruud
  04:50:53 - 04:50:50 - Peters, Ralph
  04:50:51 - 04:50:32 - Dekkers, Fred
  04:50:38 - 04:50:30 - Peters, Ralph
  04:50:30 - 04:50:08 - Maas, Ruud
  04:50:07 - 04:50:05 - Peters, Ralph
  04:50:05 - 04:48:46 - Maas, Ruud
  04:48:47 - 04:48:44 - Peters, Ralph
  04:48:44 - 04:48:13 - Dijkstra, Gert
  04:48:18 - 04:48:15 - Peters, Ralph
  04:48:14 - 04:47:55 - Maas, Ruud
  04:47:54 - 04:47:53 - Peters, Ralph
  04:47:54 - 04:47:27 - Dijkstra, Gert
  04:47:42 - 04:47:24 - Peters, Ralph
  04:47:26 - 04:47:07 - Maas, Ruud
  04:47:08 - 04:46:59 - Peters, Ralph
  04:47:02 - 04:44:06 - Steeg, Bert van
  04:44:36 - 04:44:32 - Peters, Ralph
  04:44:33 - 04:44:07 - Dijkstra, Gert
  04:44:11 - 04:44:06 - Peters, Ralph
  04:44:03 - 04:41:56 - Steeg, Bert van
  04:44:03 - 04:44:03 - Steeg, Bert van
  04:43:32 - 04:43:22 - Peters, Ralph
  04:43:24 - 04:42:58 - Dijkstra, Gert
  04:43:07 - 04:42:50 - Peters, Ralph
  04:41:59 - 04:41:51 - Peters, Ralph
  04:41:58 - 04:41:27 - Dijkstra, Gert
  04:41:39 - 04:41:27 - Peters, Ralph
  04:41:26 - 04:40:08 - Steeg, Bert van
  04:40:46 - 04:40:41 - Peters, Ralph
  04:40:11 - 04:40:10 - Peters, Ralph
  04:40:10 - 04:39:39 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:39:46 - 04:39:38 - Peters, Ralph
  04:39:38 - 04:39:02 - Steeg, Bert van
  04:39:16 - 04:39:01 - Peters, Ralph
  04:39:01 - 04:38:51 - Peters, Ralph
  04:39:01 - 04:38:37 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:38:46 - 04:38:37 - Peters, Ralph
  04:38:36 - 04:38:17 - Steeg, Bert van
  04:38:20 - 04:38:14 - Peters, Ralph
  04:38:14 - 04:37:58 - Dekkers, Fred
  04:38:04 - 04:37:52 - Peters, Ralph
  04:37:53 - 04:37:19 - Steeg, Bert van
  04:37:29 - 04:37:15 - Peters, Ralph
  04:37:17 - 04:35:55 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:35:56 - 04:35:48 - Peters, Ralph
  04:35:51 - 04:35:50 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:35:49 - 04:35:35 - Maas, Ruud
  04:35:34 - 04:34:59 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:35:34 - 04:35:28 - Peters, Ralph
  04:34:59 - 04:34:57 - Peters, Ralph
  04:34:57 - 04:34:50 - Maas, Ruud
  04:34:50 - 04:34:48 - Peters, Ralph
  04:34:49 - 04:34:15 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:34:18 - 04:34:13 - Peters, Ralph
  04:34:12 - 04:33:51 - Dekkers, Fred
  04:34:02 - 04:33:51 - Peters, Ralph
  04:33:53 - 04:33:52 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:33:52 - 04:33:32 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:33:31 - 04:33:30 - Peters, Ralph
  04:33:29 - 04:33:26 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:33:25 - 04:33:16 - Peters, Ralph
  04:33:22 - 04:33:08 - Dijkstra, Gert
  04:33:13 - 04:33:12 - Peters, Ralph
  04:33:07 - 04:32:48 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:32:48 - 04:32:46 - Peters, Ralph
  04:32:47 - 04:32:29 - Dijkstra, Gert
  04:32:35 - 04:32:27 - Peters, Ralph
  04:32:29 - 04:30:04 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:30:04 - 04:29:45 - Peters, Ralph
  04:29:56 - 04:27:57 - Bemmel, Sjaak van
  04:28:00 - 04:27:56 - Peters, Ralph
  04:27:56 - 04:27:36 - Zweth, Rick van der
  04:27:36 - 04:27:13 - Bemmel, Sjaak van
  04:27:36 - 04:27:34 - Peters, Ralph
  04:27:15 - 04:27:12 - Peters, Ralph
  04:27:12 - 04:26:59 - Zweth, Rick van der
  04:27:00 - 04:26:58 - Peters, Ralph
  04:26:59 - 04:26:30 - Bemmel, Sjaak van
  04:26:31 - 04:26:07 - Peters, Ralph
  04:26:08 - 04:25:07 - Snijder, Ruben
  04:25:07 - 04:25:06 - Snijder, Ruben
  04:25:05 - 04:25:04 - Peters, Ralph
  04:25:04 - 04:24:56 - Zweth, Rick van der
  04:24:58 - 04:24:54 - Peters, Ralph
  04:24:54 - 04:24:45 - Snijder, Ruben
  04:24:45 - 04:24:43 - Peters, Ralph
  04:24:43 - 04:24:24 - Zweth, Rick van der
  04:24:30 - 04:24:21 - Peters, Ralph
  04:24:23 - 04:24:22 - Snijder, Ruben
  04:24:21 - 04:24:11 - Snijder, Ruben
  04:24:11 - 04:24:07 - Peters, Ralph
  04:24:06 - 04:22:03 - Snijder, Ruben
  04:22:08 - 04:21:54 - Peters, Ralph
  04:21:55 - 04:19:51 - Meerding, Tess
  04:19:53 - 04:19:45 - Peters, Ralph
  04:19:46 - 04:19:33 - Zweth, Rick van der
  04:19:34 - 04:19:32 - Peters, Ralph
  04:19:32 - 04:19:28 - Meerding, Tess
  04:19:29 - 04:19:28 - Peters, Ralph
  04:19:28 - 04:19:08 - Zweth, Rick van der
  04:19:09 - 04:19:07 - Peters, Ralph
  04:19:07 - 04:19:03 - Meerding, Tess
  04:19:03 - 04:18:38 - Zweth, Rick van der
  04:18:37 - 04:18:36 - Peters, Ralph
  04:18:37 - 04:18:02 - Meerding, Tess
  04:18:10 - 04:17:54 - Peters, Ralph
  04:18:00 - 04:17:14 - Dekkers, Fred
  04:17:46 - 04:17:01 - Peters, Ralph
  04:17:00 - 04:16:26 - Meerding, Tess
  04:16:27 - 04:16:24 - Peters, Ralph
  04:16:23 - 04:15:14 - Meerding, Tess
  04:15:17 - 04:15:13 - Peters, Ralph
  04:15:13 - 04:15:05 - Dekkers, Fred
  04:15:06 - 04:15:00 - Peters, Ralph
  04:15:04 - 04:15:03 - Dekkers, Fred
  04:15:00 - 04:14:51 - Meerding, Tess
  04:14:52 - 04:14:50 - Peters, Ralph
  04:14:46 - 04:13:38 - Meerding, Tess
  04:13:43 - 04:13:42 - Snijder, Ruben
  04:13:40 - 04:13:39 - Peters, Ralph
  04:13:39 - 04:13:30 - Snijder, Ruben
  04:13:30 - 04:13:29 - Peters, Ralph
  04:13:28 - 04:13:00 - Meerding, Tess
  04:13:00 - 04:12:48 - Peters, Ralph
  04:12:55 - 04:11:29 - Meerding, Tess
  04:11:29 - 04:11:29 - Peters, Ralph
  04:11:28 - 04:11:26 - Peters, Ralph
  04:11:26 - 04:11:16 - Dijkstra, Gert
  04:11:17 - 04:11:16 - Peters, Ralph
  04:11:15 - 04:10:56 - Meerding, Tess
  04:10:56 - 04:10:55 - Peters, Ralph
  04:10:55 - 04:10:41 - Dijkstra, Gert
  04:10:43 - 04:10:42 - Peters, Ralph
  04:10:40 - 04:10:22 - Meerding, Tess
  04:10:21 - 04:10:10 - Dijkstra, Gert
  04:10:21 - 04:10:19 - Peters, Ralph
  04:10:10 - 04:10:10 - Peters, Ralph
  04:10:08 - 04:09:40 - Meerding, Tess
  04:09:38 - 04:09:26 - Peters, Ralph
  04:09:33 - 04:08:44 - Zweth, Rick van der
  04:08:43 - 04:08:41 - Peters, Ralph
  04:08:43 - 04:08:42 - Maas, Ruud
  04:08:41 - 04:08:40 - Maas, Ruud
  04:08:40 - 04:08:39 - Maas, Ruud
  04:08:39 - 04:08:39 - Maas, Ruud
  04:08:36 - 04:08:05 - Maas, Ruud
  04:08:35 - 04:08:34 - Peters, Ralph
  04:08:05 - 04:07:57 - Zweth, Rick van der
  04:08:05 - 04:08:04 - Peters, Ralph
  04:07:57 - 04:07:56 - Peters, Ralph
  04:07:57 - 04:07:45 - Maas, Ruud
  04:07:45 - 04:07:43 - Peters, Ralph
  04:07:45 - 04:05:36 - Zweth, Rick van der
  04:07:17 - 04:07:16 - Peters, Ralph
  04:05:36 - 04:05:35 - Peters, Ralph
  04:05:35 - 04:05:24 - Dekkers, Fred
  04:05:24 - 04:05:20 - Peters, Ralph
  04:05:23 - 04:04:57 - Zweth, Rick van der
  04:05:04 - 04:04:55 - Peters, Ralph
  04:04:56 - 04:04:42 - Dekkers, Fred
  04:04:47 - 04:04:42 - Peters, Ralph
  04:04:42 - 04:04:23 - Zweth, Rick van der
  04:04:30 - 04:04:21 - Peters, Ralph
  04:04:21 - 04:04:07 - Dekkers, Fred
  04:04:08 - 04:04:06 - Peters, Ralph
  04:04:07 - 04:04:02 - Zweth, Rick van der
  04:04:04 - 04:04:01 - Peters, Ralph
  04:04:01 - 04:03:41 - Steeg, Bert van
  04:03:40 - 04:02:59 - Zweth, Rick van der
  04:03:40 - 04:03:39 - Peters, Ralph
  04:03:06 - 04:02:58 - Peters, Ralph
  04:02:58 - 04:02:37 - Steeg, Bert van
  04:02:42 - 04:02:37 - Peters, Ralph
  04:02:37 - 04:02:24 - Zweth, Rick van der
  04:02:28 - 04:02:24 - Peters, Ralph
  04:02:24 - 04:02:04 - Snijder, Ruben
  04:02:10 - 04:01:59 - Peters, Ralph
  04:02:02 - 04:01:27 - Zweth, Rick van der
  04:01:38 - 04:01:25 - Peters, Ralph
  04:01:25 - 04:01:03 - Snijder, Ruben
  04:01:08 - 04:01:03 - Peters, Ralph
  04:01:03 - 04:00:33 - Zweth, Rick van der
  04:00:44 - 04:00:30 - Peters, Ralph
  04:00:30 - 03:59:14 - Zweth, Rick van der
  03:59:15 - 03:59:14 - Dijkstra, Gert
  03:59:15 - 03:59:13 - Peters, Ralph
  03:59:13 - 03:58:58 - Dijkstra, Gert
  03:59:02 - 03:58:58 - Peters, Ralph
  03:58:58 - 03:58:48 - Zweth, Rick van der
  03:58:46 - 03:58:22 - Dijkstra, Gert
  03:58:46 - 03:58:45 - Peters, Ralph
  03:58:28 - 03:58:23 - Peters, Ralph
  03:58:22 - 03:57:56 - Zweth, Rick van der
  03:57:58 - 03:57:53 - Peters, Ralph
  03:57:54 - 03:57:40 - Dijkstra, Gert
  03:57:40 - 03:57:28 - Peters, Ralph
  03:57:39 - 03:56:25 - Zweth, Rick van der
  03:56:25 - 03:56:11 - Peters, Ralph
  03:56:10 - 03:55:56 - Snijder, Ruben
  03:55:56 - 03:55:54 - Peters, Ralph
  03:55:52 - 03:55:44 - Zweth, Rick van der
  03:55:47 - 03:55:45 - Peters, Ralph
  03:55:46 - 03:55:29 - Snijder, Ruben
  03:55:29 - 03:55:27 - Peters, Ralph
  03:55:26 - 03:54:50 - Zweth, Rick van der
  03:54:50 - 03:54:20 - Peters, Ralph
  03:39:14 - 03:38:58 - Peters, Ralph
  03:38:58 - 03:33:23 - Oosters, Eva
  03:37:43 - 03:37:25 - Peters, Ralph
  03:33:25 - 03:33:19 - Peters, Ralph
  03:33:21 - 03:33:02 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:33:03 - 03:33:01 - Peters, Ralph
  03:33:00 - 03:32:35 - Oosters, Eva
  03:32:38 - 03:32:36 - Peters, Ralph
  03:32:36 - 03:32:03 - Dekkers, Fred
  03:32:09 - 03:32:02 - Peters, Ralph
  03:32:01 - 03:28:05 - Oosters, Eva
  03:28:05 - 03:27:35 - Dekkers, Fred
  03:28:05 - 03:28:03 - Peters, Ralph
  03:27:48 - 03:27:34 - Peters, Ralph
  03:27:34 - 03:25:10 - Oosters, Eva
  03:26:55 - 03:26:33 - Peters, Ralph
  03:25:10 - 03:25:09 - Peters, Ralph
  03:25:09 - 03:24:56 - Dekkers, Fred
  03:24:55 - 03:24:54 - Peters, Ralph
  03:24:52 - 03:20:58 - Oosters, Eva
  03:24:45 - 03:24:43 - Peters, Ralph
  03:21:03 - 03:20:58 - Peters, Ralph
  03:20:57 - 03:20:56 - Peters, Ralph
  03:20:56 - 03:17:08 - Oosters, Eva
  03:17:10 - 03:17:01 - Peters, Ralph
  03:17:01 - 03:16:32 - Maas, Ruud
  03:16:34 - 03:16:31 - Peters, Ralph
  03:16:30 - 03:16:12 - Oosters, Eva
  03:16:11 - 03:16:10 - Peters, Ralph
  03:16:10 - 03:15:48 - Maas, Ruud
  03:15:49 - 03:15:47 - Peters, Ralph
  03:15:48 - 03:15:48 - Oosters, Eva
  03:15:47 - 03:15:31 - Oosters, Eva
  03:15:34 - 03:15:26 - Peters, Ralph
  03:15:26 - 03:14:55 - Meerding, Tess
  03:14:59 - 03:14:54 - Peters, Ralph
  03:14:52 - 03:14:21 - Oosters, Eva
  03:14:27 - 03:14:17 - Peters, Ralph
  03:14:17 - 03:12:40 - Oosters, Eva
  03:13:27 - 03:13:26 - Peters, Ralph
  03:12:43 - 03:12:42 - Peters, Ralph
  03:12:41 - 03:12:38 - Peters, Ralph
  03:12:37 - 03:12:18 - Steeg, Bert van
  03:12:19 - 03:12:10 - Peters, Ralph
  03:12:15 - 03:12:13 - Steeg, Bert van
  03:12:10 - 03:11:22 - Oosters, Eva
  03:11:23 - 03:11:20 - Peters, Ralph
  03:11:20 - 03:10:58 - Dekkers, Fred
  03:11:05 - 03:10:56 - Peters, Ralph
  03:10:58 - 03:08:42 - Oosters, Eva
  03:10:36 - 03:10:30 - Peters, Ralph
  03:08:45 - 03:08:40 - Peters, Ralph
  03:08:40 - 03:08:24 - Maas, Ruud
  03:08:25 - 03:08:24 - Peters, Ralph
  03:08:21 - 03:08:02 - Oosters, Eva
  03:08:07 - 03:08:01 - Peters, Ralph
  03:08:01 - 03:07:39 - Peters, Ralph
  03:08:01 - 03:07:41 - Maas, Ruud
  03:07:46 - 03:05:44 - Oosters, Eva
  03:05:41 - 03:05:02 - Oosters, Eva
  03:05:01 - 03:04:54 - Peters, Ralph
  03:04:57 - 03:04:36 - Dekkers, Fred
  03:04:35 - 03:04:34 - Peters, Ralph
  03:04:35 - 03:04:25 - Oosters, Eva
  03:04:24 - 03:04:14 - Peters, Ralph
  03:04:15 - 03:03:46 - Zweth, Rick van der
  03:03:49 - 03:03:09 - Peters, Ralph
  03:03:44 - 03:03:17 - Dijkstra, Gert
  03:03:05 - 03:01:56 - Oosters, Eva
  03:02:44 - 03:02:37 - Peters, Ralph
  03:01:59 - 03:01:55 - Peters, Ralph
  03:01:56 - 03:01:42 - Zweth, Rick van der
  03:01:45 - 03:01:41 - Peters, Ralph
  03:01:39 - 03:01:06 - Oosters, Eva
  03:01:12 - 03:01:05 - Peters, Ralph
  03:01:05 - 03:00:32 - Zweth, Rick van der
  03:00:55 - 03:00:32 - Peters, Ralph
  03:00:32 - 03:00:06 - Oosters, Eva
  03:00:06 - 03:00:04 - Peters, Ralph
  03:00:05 - 02:59:40 - Zweth, Rick van der
  02:59:52 - 02:59:39 - Peters, Ralph
  02:59:39 - 02:58:40 - Oosters, Eva
  02:58:39 - 02:58:16 - Peters, Ralph
  02:58:23 - 02:56:58 - Dekkers, Fred
  02:56:58 - 02:56:53 - Peters, Ralph
  02:56:55 - 02:56:03 - Steeg, Bert van
  02:56:08 - 02:55:25 - Peters, Ralph
  02:55:50 - 02:55:30 - Dijkstra, Gert
  02:55:27 - 02:55:18 - Maas, Ruud
  02:55:19 - 02:55:17 - Peters, Ralph
  02:55:17 - 02:55:12 - Bemmel, Sjaak van
  02:55:13 - 02:54:48 - Peters, Ralph
  02:55:10 - 02:54:58 - Meerding, Tess
  02:54:49 - 02:54:34 - Snijder, Ruben
  02:54:45 - 02:54:32 - Peters, Ralph
  02:54:29 - 02:54:26 - Oosters, Eva
  02:54:25 - 02:54:23 - Peters, Ralph
  02:54:22 - 02:54:08 - Peters, Ralph
  02:54:08 - 02:53:06 - Oosters, Eva
  02:53:06 - 02:53:03 - Peters, Ralph
  02:53:05 - 02:52:55 - Oosters, Eva
  02:52:57 - 02:52:07 - Peters, Ralph
  02:52:08 - 02:51:49 - Bemmel, Sjaak van
  02:52:05 - 02:51:35 - Peters, Ralph
  02:51:36 - 02:51:14 - Dekkers, Fred
  02:51:20 - 02:49:51 - Peters, Ralph
  02:50:51 - 02:50:36 - Dekkers, Fred
  02:50:06 - 02:50:03 - Steeg, Bert van
 14. 11

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  De VRU stuurt de voorlopige jaarstukken 2023, de resultaatbestemming 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. Als raad wordt u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen; deze moet uiteindelijk 24 juni kenbaar gemaakt worden aan het bestuur van de VRU.

  00:22:17 - 00:22:40 - Steeg, Bert van
  00:22:38 - 00:22:53 - Bode, Linda
  00:22:47 - 00:23:49 - Steeg, Bert van
  00:23:49 - 00:23:55 - Bode, Linda
  00:23:54 - 00:24:28 - Stam, Titus
  00:24:30 - 00:24:35 - Bode, Linda
  00:24:36 - 00:25:21 - Koning, Maarten
  00:25:21 - 00:25:32 - Bode, Linda
  00:26:25 - 00:26:35 - Bode, Linda
  00:26:35 - 00:30:49 - Dijksma, S.A.M.
  00:30:48 - - Bode, Linda
 15. 12

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 180 minuten
  Geagendeerd door: Stevie Nolten (BIJ1), Mahmut Sungur (DENK), Mahaar Fattal (GroenLinks), Partij Louise de Vries (Partij voor de Dieren), Tess Meerding (VVD),Titus Stam (PvdA), Ruud Maas (VOLT), Ruben Snijder (Student en Starter), Victor Paalman (Horizon), Maarten Koning (D66), Gert Dijkstra (EenUtrecht) en Derk van Bergen (ChristenUnie), Bert van Steeg (CDA)


  De fracties van BIJ1, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, Volt, Student & Starter, Horizon, D66, EenUtrecht , ChristenUnie en CDA willen samen met de burgemeester in debat over de pro-Palestina demonstraties en de politie inzet bij de Universiteit Utrecht van de afgelopen weken. Hierbij komt o.a. de totstandkoming en uitvoering van de ontruimingsbesluiten aan bod. Verder willen de partijen de gevolgen voor het gemeentelijk demonstratiebeleid, de stad, en de universiteit bespreken.


  Daarnaast wil DENK de banden bespreken die verschillende instanties uit onze stad hebben met Israël en wat er gedaan kan worden vanuit Utrecht als mensenrechtenstad tegen de genocide die gaande is in Palestina.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Spoeddebat politie inzet bij pro-Palestina demonstraties Universiteit Utrecht
  00:37:41 - 00:37:56 - Steeg, Bert van
  00:37:58 - 00:38:02 - Snijder, Ruben
  00:38:04 - 00:38:12 - Steeg, Bert van
  00:38:14 - 00:38:15 - Steeg, Bert van
  00:38:43 - 00:39:32 - Nolten, Stevie
  00:39:32 - 00:39:34 - Bode, Linda
  00:39:34 - 00:39:46 - Steeg, Bert van
  00:39:46 - 00:39:47 - Bode, Linda
  00:39:47 - 00:39:53 - Nolten, Stevie
  00:39:54 - 00:39:57 - Bode, Linda
  00:39:57 - 00:40:00 - Bode, Linda
  00:39:57 - 00:40:12 - Steeg, Bert van
  00:40:12 - 00:40:13 - Bode, Linda
  00:40:14 - 00:40:19 - Nolten, Stevie
  00:40:20 - 00:40:26 - Bode, Linda
  00:40:24 - 00:40:48 - Nolten, Stevie
  00:40:46 - 00:40:48 - Bode, Linda
  00:41:06 - 00:41:24 - Nolten, Stevie
  00:41:07 - 00:41:07 - Bode, Linda
  00:41:24 - 00:41:26 - Bode, Linda
  00:41:27 - 00:42:36 - Nolten, Stevie
  00:42:36 - 00:42:38 - Bode, Linda
  00:42:38 - 00:42:45 - Steeg, Bert van
  00:42:45 - 00:42:46 - Bode, Linda
  00:42:46 - 00:43:09 - Nolten, Stevie
  00:43:09 - 00:43:10 - Bode, Linda
  00:43:09 - 00:43:36 - Steeg, Bert van
  00:43:36 - 00:43:37 - Bode, Linda
  00:43:36 - 00:43:43 - Nolten, Stevie
  00:43:44 - 00:43:46 - Bode, Linda
  00:43:45 - 00:43:55 - Steeg, Bert van
  00:43:55 - 00:43:57 - Bode, Linda
  00:43:56 - 00:44:01 - Nolten, Stevie
  00:44:02 - 00:44:07 - Bode, Linda
  00:44:08 - 00:44:46 - Koning, Maarten
  00:44:43 - 00:44:44 - Bode, Linda
  00:44:46 - 00:44:47 - Bode, Linda
  00:44:47 - 00:45:12 - Nolten, Stevie
  00:45:12 - 00:45:13 - Bode, Linda
  00:45:14 - 00:45:31 - Koning, Maarten
  00:45:32 - 00:46:07 - Nolten, Stevie
  00:45:32 - 00:45:33 - Bode, Linda
  00:46:08 - 00:46:09 - Bode, Linda
  00:46:09 - 00:46:19 - Koning, Maarten
  00:46:19 - 00:46:25 - Bode, Linda
  00:46:20 - 00:46:26 - Nolten, Stevie
  00:46:26 - 00:46:28 - Bode, Linda
  00:46:29 - 00:47:02 - Meerding, Tess
  00:47:00 - 00:47:01 - Bode, Linda
  00:47:01 - 00:47:29 - Nolten, Stevie
  00:47:29 - 00:47:31 - Bode, Linda
  00:47:31 - 00:47:37 - Meerding, Tess
  00:47:37 - 00:47:40 - Bode, Linda
  00:47:40 - 00:48:13 - Sungur, Mahmut
  00:48:13 - 00:48:16 - Bode, Linda
  00:48:14 - 00:48:21 - Nolten, Stevie
  00:48:22 - 00:48:25 - Bode, Linda
  00:48:24 - 00:50:44 - Nolten, Stevie
  00:50:42 - 00:50:45 - Bode, Linda
  00:50:45 - 00:51:11 - Stam, Titus
  00:51:11 - 00:51:12 - Bode, Linda
  00:51:13 - 00:51:58 - Nolten, Stevie
  00:51:58 - 00:51:59 - Bode, Linda
  00:51:59 - 00:52:25 - Stam, Titus
  00:52:25 - 00:52:26 - Bode, Linda
  00:52:26 - 00:52:43 - Nolten, Stevie
  00:52:43 - 00:52:45 - Bode, Linda
  00:52:46 - 00:54:40 - Nolten, Stevie
  00:54:40 - 00:54:42 - Bode, Linda
  00:54:43 - 00:55:01 - Meerding, Tess
  00:55:00 - 00:55:01 - Bode, Linda
  00:55:01 - 00:55:39 - Nolten, Stevie
  00:55:38 - 00:55:39 - Bode, Linda
  00:55:40 - 00:56:08 - Meerding, Tess
  00:56:07 - 00:56:08 - Bode, Linda
  00:56:08 - 00:56:30 - Nolten, Stevie
  00:56:31 - 00:56:31 - Bode, Linda
  00:56:32 - 00:56:59 - Meerding, Tess
  00:56:59 - 00:57:00 - Bode, Linda
  00:56:59 - 00:57:16 - Nolten, Stevie
  00:57:16 - 00:57:19 - Bode, Linda
  00:57:19 - 00:57:38 - Koning, Maarten
  00:57:20 - 00:57:25 - Bode, Linda
  00:57:38 - 00:57:39 - Bode, Linda
  00:57:40 - 00:57:46 - Nolten, Stevie
  00:57:45 - 00:58:09 - Koning, Maarten
  00:57:45 - 00:57:46 - Bode, Linda
  00:58:10 - 00:58:51 - Nolten, Stevie
  00:58:10 - 00:58:10 - Bode, Linda
  00:58:51 - 00:58:52 - Bode, Linda
  00:58:53 - 00:59:08 - Koning, Maarten
  00:59:08 - 00:59:44 - Nolten, Stevie
  00:59:09 - 00:59:09 - Bode, Linda
  00:59:45 - 01:00:07 - Bode, Linda
  01:00:07 - 01:00:41 - Steeg, Bert van
  01:00:40 - 01:00:41 - Bode, Linda
  01:00:41 - 01:01:06 - Nolten, Stevie
  01:01:06 - 01:01:07 - Bode, Linda
  01:01:07 - 01:01:57 - Steeg, Bert van
  01:01:31 - 01:01:35 - Bode, Linda
  01:01:48 - 01:01:52 - Bode, Linda
  01:01:57 - 01:02:06 - Bode, Linda
  01:02:00 - 01:02:06 - Nolten, Stevie
  01:02:07 - 01:02:10 - Bode, Linda
  01:02:11 - 01:03:28 - Dijkstra, Gert
  01:02:32 - 01:02:38 - Bode, Linda
  01:02:33 - 01:02:33 - Nolten, Stevie
  01:02:37 - 01:02:38 - Nolten, Stevie
  01:02:39 - 01:02:53 - Bode, Linda
  01:03:03 - 01:03:04 - Bode, Linda
  01:03:03 - 01:03:04 - Nolten, Stevie
  01:03:05 - 01:03:07 - Bode, Linda
  01:03:24 - 01:03:26 - Nolten, Stevie
  01:03:25 - 01:03:31 - Bode, Linda
  01:03:33 - 01:03:49 - Nolten, Stevie
  01:03:50 - 01:03:55 - Bode, Linda
  01:03:54 - 01:23:59 - Sungur, Mahmut
  01:04:50 - 01:04:51 - Bode, Linda
  01:04:52 - 01:05:08 - Paalman, Victor
  01:05:09 - 01:05:10 - Bode, Linda
  01:05:23 - 01:05:25 - Bode, Linda
  01:05:25 - 01:05:25 - Paalman, Victor
  01:05:26 - 01:05:48 - Paalman, Victor
  01:05:47 - 01:05:49 - Bode, Linda
  01:05:52 - 01:05:55 - Bode, Linda
  01:07:23 - 01:07:25 - Bode, Linda
  01:07:25 - 01:08:04 - Paalman, Victor
  01:07:52 - 01:07:56 - Bode, Linda
  01:08:05 - 01:08:06 - Bode, Linda
  01:08:27 - 01:08:30 - Bode, Linda
  01:08:30 - 01:08:53 - Dijkstra, Gert
  01:08:33 - 01:08:34 - Bode, Linda
  01:08:50 - 01:08:55 - Bode, Linda
  01:09:21 - 01:09:23 - Bode, Linda
  01:09:23 - 01:09:32 - Bergen, Derk van
  01:09:32 - 01:09:33 - Bode, Linda
  01:10:01 - 01:10:02 - Bode, Linda
  01:10:02 - 01:10:14 - Bergen, Derk van
  01:10:14 - 01:10:15 - Bode, Linda
  01:10:53 - 01:10:55 - Bode, Linda
  01:10:55 - 01:11:22 - Meerding, Tess
  01:11:21 - 01:11:22 - Bode, Linda
  01:11:39 - 01:11:40 - Bode, Linda
  01:11:40 - 01:12:16 - Meerding, Tess
  01:12:12 - 01:12:16 - Bode, Linda
  01:12:17 - 01:12:19 - Bode, Linda
  01:12:46 - 01:12:50 - Bode, Linda
  01:12:50 - 01:13:02 - Koning, Maarten
  01:13:02 - 01:13:04 - Bode, Linda
  01:13:24 - 01:13:28 - Bode, Linda
  01:13:27 - 01:13:48 - Koning, Maarten
  01:13:49 - 01:13:50 - Bode, Linda
  01:14:34 - 01:14:35 - Bode, Linda
  01:14:35 - 01:14:50 - Koning, Maarten
  01:14:50 - 01:14:51 - Bode, Linda
  01:15:00 - 01:15:03 - Bode, Linda
  01:15:03 - 01:15:26 - Steeg, Bert van
  01:15:26 - 01:15:27 - Bode, Linda
  01:15:39 - 01:15:40 - Bode, Linda
  01:15:40 - 01:15:56 - Steeg, Bert van
  01:15:57 - 01:15:58 - Bode, Linda
  01:16:24 - 01:16:26 - Bode, Linda
  01:16:25 - 01:16:48 - Steeg, Bert van
  01:16:47 - 01:16:49 - Bode, Linda
  01:16:59 - 01:17:02 - Bode, Linda
  01:17:03 - 01:17:25 - Nolten, Stevie
  01:17:26 - 01:17:30 - Bode, Linda
  01:21:59 - 01:22:02 - Bode, Linda
  01:22:02 - 01:22:23 - Paalman, Victor
  01:22:22 - 01:22:24 - Bode, Linda
  01:22:55 - 01:23:01 - Bode, Linda
  01:23:01 - 01:23:27 - Nolten, Stevie
  01:23:27 - 01:23:34 - Bode, Linda
  01:23:45 - 01:23:54 - Bode, Linda
  01:23:59 - 01:24:05 - Bode, Linda
  01:24:04 - 01:26:41 - Fattal, Mahaar
  01:26:38 - 01:26:40 - Bode, Linda
  01:26:40 - 01:27:08 - Paalman, Victor
  01:27:08 - 01:27:09 - Bode, Linda
  01:27:09 - 01:27:38 - Fattal, Mahaar
  01:27:37 - 01:27:38 - Bode, Linda
  01:27:38 - 01:28:06 - Paalman, Victor
  01:28:06 - 01:28:08 - Bode, Linda
  01:28:07 - 01:28:39 - Fattal, Mahaar
  01:28:33 - 01:28:34 - Bode, Linda
  01:28:37 - 01:28:39 - Bode, Linda
  01:28:40 - 01:28:52 - Sungur, Mahmut
  01:28:52 - 01:28:54 - Bode, Linda
  01:28:53 - 01:29:05 - Fattal, Mahaar
  01:29:04 - 01:29:04 - Bode, Linda
  01:29:05 - 01:29:25 - Sungur, Mahmut
  01:29:24 - 01:29:25 - Bode, Linda
  01:29:25 - 01:30:43 - Fattal, Mahaar
  01:29:29 - 01:29:31 - Bode, Linda
  01:30:40 - 01:30:43 - Bode, Linda
  01:30:44 - 01:31:04 - Meerding, Tess
  01:31:03 - 01:31:04 - Bode, Linda
  01:31:04 - 01:31:54 - Fattal, Mahaar
  01:31:54 - 01:31:55 - Bode, Linda
  01:31:56 - 01:32:03 - Meerding, Tess
  01:32:03 - 01:32:06 - Bode, Linda
  01:32:05 - 01:34:44 - Fattal, Mahaar
  01:34:43 - 01:34:44 - Bode, Linda
  01:34:44 - 01:35:02 - Steeg, Bert van
  01:35:02 - 01:35:03 - Bode, Linda
  01:35:03 - 01:35:52 - Fattal, Mahaar
  01:35:51 - 01:35:52 - Bode, Linda
  01:35:52 - 01:36:08 - Steeg, Bert van
  01:36:08 - 01:36:36 - Fattal, Mahaar
  01:36:08 - 01:36:09 - Bode, Linda
  01:36:36 - 01:36:37 - Bode, Linda
  01:36:37 - 01:36:58 - Steeg, Bert van
  01:36:57 - 01:36:58 - Bode, Linda
  01:36:58 - 01:37:52 - Fattal, Mahaar
  01:37:52 - 01:37:54 - Bode, Linda
  01:37:55 - 01:40:41 - Fattal, Mahaar
  01:40:39 - 01:40:41 - Bode, Linda
  01:40:41 - 01:41:00 - Bergen, Derk van
  01:41:00 - 01:41:01 - Bode, Linda
  01:41:01 - 01:41:21 - Fattal, Mahaar
  01:41:21 - 01:41:23 - Bode, Linda
  01:41:22 - 01:41:53 - Bergen, Derk van
  01:41:53 - 01:41:54 - Bode, Linda
  01:41:54 - 01:42:35 - Fattal, Mahaar
  01:42:34 - 01:42:35 - Bode, Linda
  01:42:35 - 01:43:06 - Bergen, Derk van
  01:43:06 - 01:43:07 - Bode, Linda
  01:43:07 - 01:43:37 - Fattal, Mahaar
  01:43:36 - 01:43:39 - Bode, Linda
  01:43:39 - 01:44:02 - Steeg, Bert van
  01:44:02 - 01:44:03 - Bode, Linda
  01:44:03 - 01:44:40 - Fattal, Mahaar
  01:44:40 - 01:44:41 - Bode, Linda
  01:44:41 - 01:45:02 - Steeg, Bert van
  01:45:01 - 01:45:06 - Bode, Linda
  01:45:04 - 01:45:35 - Fattal, Mahaar
  01:45:33 - 01:45:36 - Bode, Linda
  01:45:35 - 01:46:03 - Steeg, Bert van
  01:46:02 - 01:46:06 - Bode, Linda
  01:46:05 - 01:46:07 - Steeg, Bert van
  01:46:07 - 01:46:09 - Bode, Linda
  01:46:08 - 01:46:08 - Fattal, Mahaar
  01:46:09 - 01:46:36 - Fattal, Mahaar
  01:46:34 - 01:46:36 - Bode, Linda
  01:46:36 - 01:46:46 - Nolten, Stevie
  01:46:44 - 01:46:55 - Bode, Linda
  01:46:56 - 01:47:00 - Bode, Linda
  01:46:59 - 01:48:18 - Fattal, Mahaar
  01:48:17 - 01:48:27 - Bode, Linda
  01:54:23 - 01:54:55 - Bode, Linda
  01:54:55 - 02:00:43 - Vries, Louise de
  02:00:43 - 02:00:47 - Bode, Linda
  02:00:50 - 02:01:20 - Meerding, Tess
  02:01:18 - 02:01:20 - Bode, Linda
  02:01:20 - 02:01:27 - Sungur, Mahmut
  02:01:28 - 02:01:29 - Bode, Linda
  02:01:29 - 02:01:59 - Meerding, Tess
  02:01:59 - 02:02:00 - Bode, Linda
  02:01:59 - 02:02:14 - Sungur, Mahmut
  02:02:14 - 02:02:15 - Bode, Linda
  02:02:15 - 02:02:43 - Meerding, Tess
  02:02:42 - 02:02:43 - Bode, Linda
  02:02:44 - 02:03:09 - Sungur, Mahmut
  02:03:10 - 02:03:11 - Bode, Linda
  02:03:11 - 02:03:41 - Meerding, Tess
  02:03:41 - 02:03:42 - Bode, Linda
  02:03:43 - 02:03:47 - Bode, Linda
  02:03:47 - 02:03:50 - Bode, Linda
  02:03:48 - 02:03:49 - Meerding, Tess
  02:03:50 - 02:04:00 - Nolten, Stevie
  02:04:01 - 02:04:04 - Meerding, Tess
  02:04:01 - 02:04:02 - Bode, Linda
  02:04:05 - 02:04:07 - Bode, Linda
  02:04:08 - 02:04:49 - Meerding, Tess
  02:04:47 - 02:04:49 - Bode, Linda
  02:04:49 - 02:04:59 - Sungur, Mahmut
  02:04:59 - 02:05:00 - Bode, Linda
  02:05:00 - 02:05:16 - Meerding, Tess
  02:05:16 - 02:05:22 - Bode, Linda
  02:05:20 - 02:05:37 - Paalman, Victor
  02:05:38 - 02:05:39 - Bode, Linda
  02:05:39 - 02:05:52 - Meerding, Tess
  02:05:52 - 02:05:54 - Bode, Linda
  02:05:54 - 02:06:09 - Sungur, Mahmut
  02:06:09 - 02:06:11 - Bode, Linda
  02:06:10 - 02:06:13 - Meerding, Tess
  02:06:14 - 02:06:17 - Bode, Linda
  02:06:17 - 02:07:16 - Meerding, Tess
  02:07:11 - 02:07:13 - Bode, Linda
  02:07:13 - 02:07:18 - Sungur, Mahmut
  02:07:18 - 02:07:19 - Meerding, Tess
  02:07:18 - 02:07:19 - Bode, Linda
  02:07:21 - 02:07:30 - Meerding, Tess
  02:07:29 - 02:07:29 - Nolten, Stevie
  02:07:30 - 02:07:30 - Nolten, Stevie
  02:07:31 - 02:07:40 - Bode, Linda
  02:07:40 - 02:08:09 - Nolten, Stevie
  02:08:09 - 02:08:10 - Bode, Linda
  02:08:10 - 02:08:47 - Meerding, Tess
  02:08:47 - 02:08:48 - Bode, Linda
  02:08:48 - 02:09:08 - Nolten, Stevie
  02:09:08 - 02:09:09 - Bode, Linda
  02:09:09 - 02:09:49 - Meerding, Tess
  02:09:50 - 02:09:50 - Bode, Linda
  02:09:51 - 02:10:13 - Nolten, Stevie
  02:10:13 - 02:10:14 - Bode, Linda
  02:10:14 - 02:10:45 - Meerding, Tess
  02:10:45 - 02:10:47 - Bode, Linda
  02:10:47 - 02:10:58 - Sungur, Mahmut
  02:10:57 - 02:10:58 - Bode, Linda
  02:10:58 - 02:11:20 - Meerding, Tess
  02:11:20 - 02:11:21 - Bode, Linda
  02:11:20 - 02:11:42 - Sungur, Mahmut
  02:11:43 - 02:11:44 - Bode, Linda
  02:11:43 - 02:12:06 - Meerding, Tess
  02:12:06 - 02:12:08 - Bode, Linda
  02:12:12 - 02:13:07 - Meerding, Tess
  02:13:05 - 02:13:08 - Bode, Linda
  02:13:09 - 02:13:23 - Nolten, Stevie
  02:13:22 - 02:13:23 - Bode, Linda
  02:13:24 - 02:13:52 - Meerding, Tess
  02:13:52 - 02:13:53 - Bode, Linda
  02:13:54 - 02:14:02 - Nolten, Stevie
  02:14:02 - 02:14:04 - Bode, Linda
  02:14:04 - 02:14:21 - Meerding, Tess
  02:14:21 - 02:14:22 - Bode, Linda
  02:14:22 - 02:14:25 - Nolten, Stevie
  02:14:25 - 02:14:26 - Bode, Linda
  02:14:26 - 02:14:49 - Meerding, Tess
  02:14:49 - 02:14:55 - Bode, Linda
  02:14:56 - 02:15:46 - Meerding, Tess
  02:15:46 - 02:15:49 - Bode, Linda
  02:15:49 - 02:16:23 - Dijkstra, Gert
  02:16:22 - 02:16:23 - Bode, Linda
  02:16:24 - 02:16:40 - Meerding, Tess
  02:16:40 - 02:16:41 - Bode, Linda
  02:16:41 - 02:17:18 - Dijkstra, Gert
  02:17:17 - 02:17:18 - Bode, Linda
  02:17:18 - 02:17:19 - Meerding, Tess
  02:17:19 - 02:17:47 - Meerding, Tess
  02:17:47 - 02:17:48 - Bode, Linda
  02:17:48 - 02:18:13 - Dijkstra, Gert
  02:18:13 - 02:18:14 - Bode, Linda
  02:18:14 - 02:18:38 - Meerding, Tess
  02:18:38 - 02:18:43 - Bode, Linda
  02:18:45 - 02:19:25 - Stam, Titus
  02:18:45 - 02:18:45 - Bode, Linda
  02:18:52 - 02:18:59 - Bode, Linda
  02:19:07 - 02:19:17 - Bode, Linda
  02:19:18 - 02:21:10 - Maas, Ruud
  02:21:09 - 02:21:12 - Bode, Linda
  02:21:12 - 02:21:25 - Bergen, Derk van
  02:21:26 - 02:21:27 - Bode, Linda
  02:21:28 - 02:22:00 - Maas, Ruud
  02:22:00 - 02:22:04 - Bode, Linda
  02:22:03 - 02:24:37 - Stam, Titus
  02:24:36 - 02:24:37 - Bode, Linda
  02:24:37 - 02:24:47 - Bergen, Derk van
  02:24:47 - 02:24:48 - Bode, Linda
  02:24:47 - 02:24:48 - Stam, Titus
  02:24:49 - 02:24:50 - Bode, Linda
  02:24:50 - 02:24:59 - Bergen, Derk van
  02:24:59 - 02:25:00 - Bode, Linda
  02:25:00 - 02:25:18 - Stam, Titus
  02:25:20 - 02:25:22 - Bode, Linda
  02:25:23 - 02:25:40 - Meerding, Tess
  02:25:39 - 02:25:40 - Bode, Linda
  02:25:40 - 02:26:09 - Stam, Titus
  02:26:09 - 02:26:10 - Bode, Linda
  02:26:12 - 02:26:40 - Meerding, Tess
  02:26:40 - 02:26:41 - Bode, Linda
  02:26:41 - 02:27:11 - Stam, Titus
  02:27:12 - 02:27:14 - Bode, Linda
  02:27:14 - 02:29:50 - Stam, Titus
  02:29:48 - 02:29:50 - Bode, Linda
  02:29:51 - 02:30:14 - Meerding, Tess
  02:30:13 - 02:30:14 - Bode, Linda
  02:30:15 - 02:30:35 - Stam, Titus
  02:30:35 - 02:30:38 - Bode, Linda
  02:30:38 - 02:31:00 - Stam, Titus
  02:30:58 - 02:31:00 - Bode, Linda
  02:31:00 - 02:31:30 - Nolten, Stevie
  02:31:29 - 02:31:30 - Bode, Linda
  02:31:30 - 02:32:11 - Stam, Titus
  02:32:11 - 02:32:12 - Bode, Linda
  02:32:13 - 02:32:20 - Nolten, Stevie
  02:32:20 - 02:32:22 - Bode, Linda
  02:32:21 - 02:32:38 - Stam, Titus
  02:32:39 - 02:32:41 - Bode, Linda
  02:32:41 - 02:32:52 - Stam, Titus
  02:32:52 - 02:32:55 - Bode, Linda
  02:32:54 - 02:33:21 - Bergen, Derk van
  02:33:21 - 02:33:22 - Bode, Linda
  02:33:21 - 02:34:04 - Stam, Titus
  02:34:04 - 02:34:05 - Bode, Linda
  02:34:06 - 02:34:24 - Bergen, Derk van
  02:34:24 - 02:34:25 - Bode, Linda
  02:34:25 - 02:34:54 - Stam, Titus
  02:34:55 - 02:34:56 - Bode, Linda
  02:34:56 - 02:35:20 - Bergen, Derk van
  02:35:20 - 02:35:21 - Bode, Linda
  02:35:21 - 02:35:45 - Stam, Titus
  02:35:45 - 02:35:48 - Bode, Linda
  02:35:47 - 02:36:10 - Steeg, Bert van
  02:36:07 - 02:36:11 - Bode, Linda
  02:36:11 - 02:36:57 - Stam, Titus
  02:36:57 - 02:36:57 - Bode, Linda
  02:36:58 - 02:37:18 - Steeg, Bert van
  02:37:18 - 02:37:21 - Bode, Linda
  02:37:18 - 02:37:43 - Stam, Titus
  02:37:43 - 02:37:44 - Bode, Linda
  02:37:44 - 02:37:55 - Steeg, Bert van
  02:37:54 - 02:37:55 - Bode, Linda
  02:37:55 - 02:38:15 - Stam, Titus
  02:38:16 - 02:38:22 - Bode, Linda
  02:38:23 - 02:38:28 - Snijder, Ruben
  02:38:27 - 02:38:30 - Bode, Linda
  02:47:16 - 02:47:42 - Bode, Linda
  02:47:41 - 02:48:30 - Snijder, Ruben
  02:48:30 - 02:48:32 - Bode, Linda
  02:48:33 - 02:48:45 - Bergen, Derk van
  02:48:46 - 02:48:59 - Snijder, Ruben
  02:48:46 - 02:48:46 - Bode, Linda
  02:48:59 - 02:49:00 - Bode, Linda
  02:49:01 - 02:52:12 - Snijder, Ruben
  02:52:12 - 02:52:16 - Bode, Linda
  02:52:18 - 02:52:44 - Meerding, Tess
  02:52:43 - 02:52:44 - Bode, Linda
  02:52:45 - 02:53:02 - Snijder, Ruben
  02:53:03 - 02:53:31 - Meerding, Tess
  02:53:03 - 02:53:04 - Bode, Linda
  02:53:31 - 02:53:33 - Bode, Linda
  02:53:33 - 02:53:59 - Snijder, Ruben
  02:53:59 - 02:54:02 - Bode, Linda
  02:54:02 - 02:54:04 - Snijder, Ruben
  02:54:03 - 02:54:05 - Bode, Linda
  02:54:05 - 02:54:15 - Bergen, Derk van
  02:54:15 - 02:54:21 - Snijder, Ruben
  02:54:15 - 02:54:16 - Bode, Linda
  02:54:22 - 02:54:36 - Bergen, Derk van
  02:54:22 - 02:54:23 - Bode, Linda
  02:54:37 - 02:54:38 - Bode, Linda
  02:54:37 - 02:54:41 - Snijder, Ruben
  02:54:42 - 02:54:43 - Bode, Linda
  02:54:44 - 02:55:39 - Snijder, Ruben
  02:55:39 - 02:55:43 - Bode, Linda
  02:55:43 - 02:57:06 - Paalman, Victor
  02:57:05 - 02:57:07 - Bode, Linda
  02:57:07 - 02:57:24 - Vries, Louise de
  02:57:22 - 02:57:49 - Paalman, Victor
  02:57:22 - 02:57:25 - Bode, Linda
  02:57:49 - 02:57:50 - Bode, Linda
  02:57:50 - 02:58:06 - Vries, Louise de
  02:58:07 - 02:58:18 - Paalman, Victor
  02:58:07 - 02:58:08 - Bode, Linda
  02:58:19 - 02:58:20 - Bode, Linda
  02:58:20 - 02:58:23 - Vries, Louise de
  02:58:24 - 02:58:42 - Paalman, Victor
  02:58:33 - 02:58:36 - Bode, Linda
  02:58:42 - 02:58:44 - Bode, Linda
  02:58:43 - 02:59:16 - Nolten, Stevie
  02:59:16 - 02:59:18 - Bode, Linda
  02:59:19 - 02:59:26 - Nolten, Stevie
  02:59:25 - 02:59:50 - Paalman, Victor
  02:59:25 - 02:59:27 - Bode, Linda
  02:59:50 - 02:59:51 - Bode, Linda
  02:59:51 - 03:00:00 - Nolten, Stevie
  03:00:00 - 03:00:17 - Paalman, Victor
  03:00:00 - 03:00:01 - Bode, Linda
  03:00:18 - 03:00:20 - Bode, Linda
  03:00:20 - 03:01:31 - Paalman, Victor
  03:01:26 - 03:01:31 - Bode, Linda
  03:01:31 - 03:01:51 - Sungur, Mahmut
  03:01:52 - 03:01:53 - Bode, Linda
  03:01:52 - 03:02:19 - Paalman, Victor
  03:02:19 - 03:02:20 - Bode, Linda
  03:02:20 - 03:02:38 - Sungur, Mahmut
  03:02:39 - 03:02:57 - Paalman, Victor
  03:02:39 - 03:02:40 - Bode, Linda
  03:02:58 - 03:03:00 - Bode, Linda
  03:02:59 - 03:05:17 - Paalman, Victor
  03:05:16 - 03:05:18 - Bode, Linda
  03:05:19 - 03:05:43 - Sungur, Mahmut
  03:05:42 - 03:05:43 - Bode, Linda
  03:05:43 - 03:06:09 - Paalman, Victor
  03:06:10 - 03:06:11 - Bode, Linda
  03:06:11 - 03:06:37 - Sungur, Mahmut
  03:06:36 - 03:06:39 - Paalman, Victor
  03:06:37 - 03:06:46 - Bode, Linda
  03:06:43 - 03:07:04 - Sungur, Mahmut
  03:07:04 - 03:07:16 - Bode, Linda
  03:07:12 - 03:07:31 - Sungur, Mahmut
  03:07:31 - 03:07:34 - Bode, Linda
  03:07:34 - 03:08:10 - Paalman, Victor
  03:08:11 - 03:08:13 - Bode, Linda
  03:08:14 - 03:08:18 - Bode, Linda
  03:08:18 - 03:08:36 - Koning, Maarten
  03:08:30 - 03:08:31 - Sungur, Mahmut
  03:08:32 - 03:08:34 - Bode, Linda
  03:08:34 - 03:08:51 - Sungur, Mahmut
  03:08:53 - 03:10:58 - Koning, Maarten
  03:08:53 - 03:08:56 - Bode, Linda
  03:09:57 - 03:09:59 - Bode, Linda
  03:10:00 - 03:10:05 - Sungur, Mahmut
  03:10:06 - 03:10:14 - Bode, Linda
  03:10:15 - 03:10:17 - Bode, Linda
  03:10:15 - 03:10:23 - Sungur, Mahmut
  03:10:23 - 03:11:00 - Bode, Linda
  03:10:23 - 03:10:53 - Fattal, Mahaar
  03:10:59 - 03:11:08 - Sungur, Mahmut
  03:11:08 - 03:11:11 - Bode, Linda
  03:11:11 - 03:13:28 - Koning, Maarten
  03:13:27 - 03:13:35 - Bode, Linda
  03:13:35 - 03:14:47 - Dijkstra, Gert
  03:14:46 - 03:14:52 - Bode, Linda
  03:14:52 - 03:16:18 - Bergen, Derk van
  03:16:17 - 03:16:20 - Bode, Linda
  03:16:20 - 03:16:45 - Nolten, Stevie
  03:16:45 - 03:16:47 - Bode, Linda
  03:16:46 - 03:16:58 - Bergen, Derk van
  03:16:59 - 03:17:00 - Bode, Linda
  03:17:01 - 03:17:05 - Bode, Linda
  03:17:04 - 03:17:29 - Vries, Louise de
  03:17:30 - 03:17:31 - Bode, Linda
  03:17:30 - 03:17:40 - Bergen, Derk van
  03:17:42 - 03:17:44 - Bode, Linda
  03:17:44 - 03:18:05 - Sungur, Mahmut
  03:18:05 - 03:18:06 - Bode, Linda
  03:18:06 - 03:18:20 - Bergen, Derk van
  03:18:21 - 03:18:22 - Bode, Linda
  03:18:22 - 03:18:42 - Sungur, Mahmut
  03:18:42 - 03:18:44 - Bode, Linda
  03:18:43 - 03:18:52 - Bergen, Derk van
  03:18:53 - 03:18:54 - Bode, Linda
  03:18:54 - 03:19:19 - Sungur, Mahmut
  03:19:19 - 03:19:26 - Bergen, Derk van
  03:19:19 - 03:19:20 - Bode, Linda
  03:19:27 - 03:19:30 - Bode, Linda
  03:19:29 - 03:20:22 - Bergen, Derk van
  03:20:20 - 03:20:22 - Bode, Linda
  03:20:23 - 03:20:38 - Nolten, Stevie
  03:20:38 - 03:20:39 - Bode, Linda
  03:20:39 - 03:21:18 - Bergen, Derk van
  03:21:19 - 03:21:20 - Bode, Linda
  03:21:20 - 03:22:04 - Bergen, Derk van
  03:22:03 - 03:22:05 - Bode, Linda
  03:22:05 - 03:22:28 - Nolten, Stevie
  03:22:29 - 03:22:39 - Bergen, Derk van
  03:22:29 - 03:22:30 - Bode, Linda
  03:22:39 - 03:22:41 - Bode, Linda
  03:22:41 - 03:23:02 - Bergen, Derk van
  03:22:59 - 03:23:03 - Bode, Linda
  03:23:03 - 03:23:21 - Sungur, Mahmut
  03:23:21 - 03:23:22 - Bode, Linda
  03:23:21 - 03:23:51 - Bergen, Derk van
  03:23:51 - 03:23:52 - Bode, Linda
  03:23:52 - 03:24:08 - Sungur, Mahmut
  03:24:08 - 03:24:10 - Bode, Linda
  03:24:09 - 03:24:24 - Bergen, Derk van
  03:24:24 - 03:24:26 - Bode, Linda
  03:24:25 - 03:24:47 - Bergen, Derk van
  03:24:47 - 03:24:53 - Bode, Linda
  03:24:51 - 03:44:34 - Steeg, Bert van
  03:26:34 - 03:26:35 - Bode, Linda
  03:26:36 - 03:27:00 - Fattal, Mahaar
  03:27:00 - 03:27:02 - Bode, Linda
  03:27:26 - 03:27:27 - Bode, Linda
  03:27:27 - 03:27:59 - Fattal, Mahaar
  03:27:59 - 03:28:00 - Bode, Linda
  03:28:18 - 03:28:22 - Bode, Linda
  03:28:23 - 03:28:43 - Nolten, Stevie
  03:28:43 - 03:28:44 - Bode, Linda
  03:29:11 - 03:29:12 - Bode, Linda
  03:30:00 - 03:30:04 - Bode, Linda
  03:30:05 - 03:30:20 - Nolten, Stevie
  03:30:20 - 03:30:21 - Bode, Linda
  03:30:36 - 03:30:37 - Bode, Linda
  03:30:37 - 03:30:37 - Nolten, Stevie
  03:30:38 - 03:30:42 - Nolten, Stevie
  03:30:42 - 03:30:43 - Bode, Linda
  03:31:29 - 03:31:31 - Bode, Linda
  03:31:32 - 03:32:14 - Sungur, Mahmut
  03:32:14 - 03:32:15 - Bode, Linda
  03:32:32 - 03:32:36 - Bode, Linda
  03:32:36 - 03:33:11 - Sungur, Mahmut
  03:33:11 - 03:33:13 - Bode, Linda
  03:33:32 - 03:33:35 - Bode, Linda
  03:33:37 - 03:34:19 - Dijkstra, Gert
  03:34:10 - 03:34:11 - Bode, Linda
  03:34:26 - 03:34:43 - Dijkstra, Gert
  03:34:27 - 03:34:28 - Bode, Linda
  03:34:44 - 03:34:44 - Bode, Linda
  03:35:18 - 03:36:02 - Dijkstra, Gert
  03:35:18 - 03:35:19 - Bode, Linda
  03:36:01 - 03:36:02 - Bode, Linda
  03:36:43 - 03:36:45 - Bode, Linda
  03:37:36 - 03:37:38 - Bode, Linda
  03:37:39 - 03:37:57 - Snijder, Ruben
  03:37:57 - 03:37:58 - Bode, Linda
  03:38:22 - 03:38:23 - Bode, Linda
  03:38:24 - 03:38:39 - Snijder, Ruben
  03:38:39 - 03:38:59 - Bode, Linda
  03:38:59 - 03:39:01 - Bode, Linda
  03:39:24 - 03:39:26 - Bode, Linda
  03:39:26 - 03:39:33 - Sungur, Mahmut
  03:39:57 - 03:39:58 - Bode, Linda
  03:39:58 - 03:40:32 - Sungur, Mahmut
  03:40:28 - 03:40:32 - Bode, Linda
  03:40:52 - 03:40:55 - Bode, Linda
  03:40:55 - 03:41:13 - Sungur, Mahmut
  03:41:18 - 03:41:20 - Bode, Linda
  03:41:20 - 03:42:07 - Nolten, Stevie
  03:42:07 - 03:42:08 - Bode, Linda
  03:42:20 - 03:42:28 - Bode, Linda
  03:42:28 - 03:42:38 - Nolten, Stevie
  03:42:38 - 03:42:50 - Bode, Linda
  03:43:17 - 03:43:18 - Bode, Linda
  03:44:33 - 03:44:49 - Bode, Linda
  03:44:51 - 03:45:12 - Meerding, Tess
  03:45:13 - 03:45:25 - Bode, Linda
  04:07:19 - 04:07:44 - Bode, Linda
  04:07:44 - 04:21:01 - Dijksma, S.A.M.
  04:20:58 - 04:21:01 - Bode, Linda
  04:21:01 - 04:21:06 - Sungur, Mahmut
  04:21:07 - 04:24:05 - Dijksma, S.A.M.
  04:21:07 - 04:21:08 - Bode, Linda
  04:24:03 - 04:24:06 - Bode, Linda
  04:24:06 - 04:24:47 - Nolten, Stevie
  04:24:47 - 04:24:48 - Bode, Linda
  04:24:47 - 04:27:23 - Dijksma, S.A.M.
  04:27:23 - 04:27:25 - Bode, Linda
  04:27:25 - 04:28:15 - Nolten, Stevie
  04:28:07 - 04:28:16 - Bode, Linda
  04:28:16 - 04:29:21 - Dijksma, S.A.M.
  04:29:17 - 04:29:19 - Bode, Linda
  04:29:21 - 04:29:48 - Nolten, Stevie
  04:29:46 - 04:30:01 - Dijksma, S.A.M.
  04:29:46 - 04:29:48 - Bode, Linda
  04:30:02 - 04:30:04 - Bode, Linda
  04:30:03 - 04:31:03 - Sungur, Mahmut
  04:31:03 - 04:31:04 - Bode, Linda
  04:31:03 - 04:32:13 - Dijksma, S.A.M.
  04:32:14 - 04:32:15 - Bode, Linda
  04:32:15 - 04:33:22 - Sungur, Mahmut
  04:33:22 - 04:33:23 - Bode, Linda
  04:33:22 - 04:34:05 - Dijksma, S.A.M.
  04:34:06 - 04:34:07 - Bode, Linda
  04:34:06 - 04:34:11 - Sungur, Mahmut
  04:34:11 - 04:34:13 - Bode, Linda
  04:34:12 - 04:35:21 - Dijksma, S.A.M.
  04:35:17 - 04:35:24 - Snijder, Ruben
  04:35:17 - 04:35:19 - Bode, Linda
  04:35:25 - 04:35:26 - Bode, Linda
  04:35:25 - 04:38:34 - Dijksma, S.A.M.
  04:38:33 - 04:38:35 - Bode, Linda
  04:38:34 - 04:38:59 - Vries, Louise de
  04:38:58 - 04:39:00 - Bode, Linda
  04:38:59 - 04:39:29 - Dijksma, S.A.M.
  04:39:29 - 04:39:31 - Bode, Linda
  04:39:30 - 04:39:39 - Vries, Louise de
  04:39:40 - 04:39:41 - Bode, Linda
  04:39:41 - 04:40:42 - Dijksma, S.A.M.
  04:40:43 - 04:40:45 - Bode, Linda
  04:40:45 - 04:41:15 - Vries, Louise de
  04:41:15 - 04:41:16 - Bode, Linda
  04:41:16 - 04:41:54 - Dijksma, S.A.M.
  04:41:52 - 04:41:54 - Bode, Linda
  04:41:54 - 04:42:17 - Sungur, Mahmut
  04:42:17 - 04:42:19 - Bode, Linda
  04:42:18 - 04:43:13 - Dijksma, S.A.M.
  04:43:13 - 04:43:14 - Bode, Linda
  04:43:13 - 04:43:39 - Sungur, Mahmut
  04:43:39 - 04:43:41 - Bode, Linda
  04:43:40 - 04:46:14 - Dijksma, S.A.M.
  04:46:12 - 04:46:15 - Bode, Linda
  04:46:13 - 04:47:18 - Sungur, Mahmut
  04:47:19 - 04:54:37 - Dijksma, S.A.M.
  04:47:19 - 04:47:20 - Bode, Linda
  04:47:43 - 04:47:44 - Bode, Linda
  04:54:29 - 04:54:38 - Bode, Linda
  04:54:36 - 04:54:43 - Sungur, Mahmut
  04:54:44 - 04:54:45 - Bode, Linda
  04:54:44 - 04:55:48 - Dijksma, S.A.M.
  04:55:47 - 04:55:48 - Bode, Linda
  04:55:48 - 04:56:26 - Nolten, Stevie
  04:56:26 - 04:56:27 - Bode, Linda
  04:56:26 - 04:57:11 - Dijksma, S.A.M.
  04:57:11 - 04:57:12 - Bode, Linda
  04:57:12 - 04:57:27 - Nolten, Stevie
  04:57:28 - 04:58:54 - Dijksma, S.A.M.
  04:57:28 - 04:57:29 - Bode, Linda
  04:58:54 - 04:58:55 - Bode, Linda
  04:58:54 - 04:59:21 - Nolten, Stevie
  04:59:21 - 05:00:32 - Dijksma, S.A.M.
  05:00:30 - 05:00:32 - Bode, Linda
  05:00:32 - 05:00:48 - Vries, Louise de
  05:00:48 - 05:00:49 - Bode, Linda
  05:00:48 - 05:02:36 - Dijksma, S.A.M.
  05:02:35 - 05:02:36 - Bode, Linda
  05:02:36 - 05:03:08 - Vries, Louise de
  05:03:08 - 05:06:15 - Dijksma, S.A.M.
  05:03:08 - 05:03:09 - Bode, Linda
  05:03:53 - 05:03:55 - Bode, Linda
  05:06:07 - 05:06:31 - Bode, Linda
  05:06:31 - 05:06:44 - Nolten, Stevie
  05:06:44 - 05:06:47 - Bode, Linda
  05:06:48 - 05:06:53 - Sungur, Mahmut
  05:06:53 - 05:06:55 - Bode, Linda
  05:06:56 - 05:07:08 - Fattal, Mahaar
  05:07:09 - 05:07:11 - Bode, Linda
  05:07:12 - 05:07:58 - Dijkstra, Gert
  05:07:52 - 05:07:58 - Bode, Linda
  05:07:59 - 05:08:07 - Meerding, Tess
  05:08:05 - 05:08:11 - Bode, Linda
  05:08:10 - 05:08:38 - Paalman, Victor
  05:08:38 - 05:08:40 - Bode, Linda
  05:08:40 - 05:09:02 - Vries, Louise de
  05:09:03 - 05:09:07 - Bode, Linda
  05:09:06 - 05:09:16 - Snijder, Ruben
  05:09:16 - 05:09:25 - Bode, Linda
  05:09:23 - 05:11:14 - Dijksma, S.A.M.
  05:11:11 - 05:11:14 - Bode, Linda
  05:11:14 - 05:11:42 - Stam, Titus
  05:11:42 - 05:12:41 - Dijksma, S.A.M.
  05:11:42 - 05:11:43 - Bode, Linda
  05:12:40 - 05:12:42 - Bode, Linda
  05:12:42 - 05:13:12 - Fattal, Mahaar
  05:13:12 - 05:15:10 - Dijksma, S.A.M.
  05:13:12 - 05:13:13 - Bode, Linda
  05:15:09 - 05:15:13 - Bode, Linda
  05:15:12 - 05:15:40 - Fattal, Mahaar
  05:15:40 - 05:15:41 - Bode, Linda
  05:15:41 - 05:19:01 - Dijksma, S.A.M.
  05:18:59 - 05:19:01 - Bode, Linda
  05:19:01 - 05:19:15 - Paalman, Victor
  05:19:16 - 05:19:17 - Bode, Linda
  05:19:17 - 05:20:37 - Dijksma, S.A.M.
  05:20:33 - 05:20:36 - Bode, Linda
  05:20:37 - 05:21:07 - Nolten, Stevie
  05:21:07 - 05:21:08 - Bode, Linda
  05:21:08 - 05:21:53 - Dijksma, S.A.M.
  05:21:49 - 05:21:51 - Bode, Linda
  05:21:51 - 05:22:08 - Vries, Louise de
  05:22:09 - 05:23:03 - Dijksma, S.A.M.
  05:22:09 - 05:22:10 - Bode, Linda
  05:23:03 - 05:23:04 - Bode, Linda
  05:23:04 - 05:23:17 - Vries, Louise de
  05:23:18 - 05:23:19 - Bode, Linda
  05:23:18 - 05:23:27 - Dijksma, S.A.M.
  05:23:29 - 05:23:40 - Dijksma, S.A.M.
  05:23:40 - 05:24:35 - Bode, Linda
  05:24:34 - 05:24:37 - Nolten, Stevie
  05:24:37 - 05:24:58 - Bode, Linda
  05:24:49 - 05:24:54 - Nolten, Stevie
  05:24:56 - 05:25:08 - Sungur, Mahmut
  05:25:08 - 05:25:14 - Bode, Linda
  05:25:13 - 05:25:32 - Dijkstra, Gert
  05:25:31 - 05:25:37 - Bode, Linda
  05:25:37 - 05:25:39 - Vries, Louise de
  05:25:41 - 05:25:54 - Bode, Linda
  05:26:09 - 05:26:32 - Bode, Linda
  14:50:59 - 14:51:18 - Raemakers, Erwin
  14:51:40 - 14:52:14 - Kawak, Aziz
  14:52:49 - 14:52:51 - Kool, Jacoline
  14:53:20 - 14:53:35 - Kool, Jacoline
  14:53:45 - 14:53:56 - Jansen, Patrick
  14:54:20 - 14:54:36 - Smit, Veerle
  14:54:46 - 14:55:14 - Maas, Ruud
  14:55:27 - 14:56:15 - Mulderij, Joop
  15:07:33 - 15:07:53 - Maas, Ruud
 16. 12.1

 17. 12.2

 18. 12.3

 19. 12.4

 20. 12.5

 21. 12.6

 22. 12.7