Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 15 februari 2024

11:00 - 23:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 15 februari 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 15 februari 2024
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 4. 3.1

 5. 3.2

  DENK  wil met spoed in debat over berichtgeving in het kader van de komst van de islamitische prediker Mohamed Hoblos naar Utrecht. De fractie wil onder andere in debat over de drang om een islamitische prediker te weren uit deze stad en hoe de inzet en houding van de burgemeester in deze kwestie zich verhoudt ten aanzien van andere kwesties die hebben gespeeld in de stad.
  De CU, VVD en het CDA willen met het college in debat over het voorgevallen incident en de rol van het college daarin. Daarnaast willen zij bespreken hoe dergelijke situaties in het vervolg eerder ondervangen kunnen worden.


  Voorgesteld wordt dit onderwerp inhoudelijk te bespreken op en toe te voegen aan de agenda van de commissie VBF van 15 februari 2024.

 6. 3.5
  Uitvoeringsprogramma Vergroten Digitale Weerbaarheid
 7. 3.6

 8. 4

  Ter vaststelling: 
  Conceptverslag commissie Veiligheid, bestuur en Financiën 11 januari 2024.

 9. 6

  Geen.

 10. 7

 11. 8

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Geagendeerd door: Ruud Maas (Volt), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Margreet Ramaker (VVD)


  Naar aanleiding van de bespreking van de managementletter met de accountant in de adviescommissie Controle en Financiën. In de presentatie van de accountant werd duidelijk dat er met name zorgen zijn over de capaciteit en de gevolgen daarvan voor de uitvoering. Daarom willen de agenderende fracties graag met de wethouder(s) in debat over de inhoud van de managementletter, de aanbevelingen en de reactie van het college daarop, alsmede de mogelijke gevolgen voor de gemeente, het college en de raad.

 12. 9

  Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Participatie
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten
  Ingediend door: Gert Dijkstra (EenUtrecht)


  EenUtrecht stelt voor om het instellen van gemeenschapsraden mogelijk te maken, ten einde actief burgerschap en eigenaarschap van Utrechters voor hun wijk/buurt te versterken. Dit initiatiefvoorstel biedt daartoe een kader, met o.a. een uitwerking van de bevoegdheden van de gemeenschapsraden, ondersteuning door de gemeente en andere randvoorwaarden.

 13. 9.1

 14. 10

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
  Ingediend door: David Bosch, UtrechtNu!


  De afgelopen jaren wordt in Utrecht steeds meer overlast ervaren door bedelaars, onder andere door georganiseerde bendes. Dit voorstel is bedoeld om optreden tegen overlastgevende bedelaars en georganiseerde bendes mogelijk te maken door voor de zomerperiode 2024 een verbod op bedelen in te stellen in de gehele stad. Dit behelst een wijziging van de APV.
  De voorgestelde wijziging wordt gezien als pilot. Na afloop wordt voorgesteld de ervaringen vast te leggen en te evalueren.

 15. 10.1

 16. 11

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Geagendeerd door: Bert van Steeg (CDA ), Derk van Bergen (ChristenUnie), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Tess Meerding (VVD), Hester Assen (PvdA), Maarten Koning (D66),
  Lisanne Snippe (PvdD), Ruud Maas (Volt),David Bosch (UtrechtNu!), Mahaar Fattal (GroenLinks), Esma Kendir (Student & Starter)


  Naar aanleiding van de raadsbrief van d.d. 28 november 2023 over de voortgangsrapportage van “Grenzen Stellen, Perspectief Bieden” willen de fracties van CDA, CU, VVD, US, D66, PvdA, PvdD, Volt, UtrechtNu!, GL en S&S in debat. In de voortgangsrapportage van “Grenzen stellen, perspectief bieden” wordt de stand van zaken en de resultaten van de aanpak, die twee jaar geleden zijn geïntroduceerd, beschreven. De genoemde fracties willen in debat over de voortgang en willen de aanpak bijsturen. Zij willen in het bijzonder stilstaan bij de vraag in hoeverre de aanpak succesvol is om criminele carrières en doorgroei te voorkomen. Daarbij zullen de effectiviteit van de persoonsgerichte aanpak (PGA) en de aanpak van plofkraken belangrijke onderwerpen zijn in het debat.