Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 20 juni 2024

15:00 - 17:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 20 juni 2024 14:18
Eind
donderdag 20 juni 2024 16:35
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 20 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen 14:31 - 14:32
 2. 2
  Vaststellen van de agenda 20 juni 2024 14:32 - 14:33
 3. 3

  Burgemeester: Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Ingediend door: Bert van Steeg (CDA)


  Dit initiatiefvoorstel wil de barrière tussen de fysieke en online wereld slechten ten aanzien van de aanpak van online ordeverstoring. Daartoe wordt voorgesteld de APV te moderniseren met toevoeging van een bepaling om achteraf ingrijpen door de burgemeester mogelijk te maken. Ook wordt ingezet op het vergroten van bewustwording en het uitwerken van een protocol dat het delen van gevoelige content bij grootschalige veiligheidsincidenten moet tegengaan.

  00:16:16 - 00:18:09 - Steeg, Bert van van
  00:18:08 - 00:18:14 - Bode, Linda
  00:18:15 - 00:22:11 - Koning, Maarten
  00:20:10 - 00:20:13 - Bode, Linda
  00:20:13 - 00:20:44 - Zwinkels, Jantine
  00:20:44 - 00:20:45 - Bode, Linda
  00:21:05 - 00:21:06 - Bode, Linda
  00:22:11 - 00:22:15 - Bode, Linda
  00:22:16 - 00:23:28 - Maas, Ruud
  00:23:27 - 00:23:32 - Bode, Linda
  00:23:30 - 00:23:47 - Zwinkels, Jantine
  00:23:47 - 00:23:48 - Bode, Linda
  00:23:49 - 00:24:12 - Maas, Ruud
  00:24:12 - 00:24:13 - Bode, Linda
  00:24:13 - 00:24:34 - Zwinkels, Jantine
  00:24:34 - 00:24:48 - Maas, Ruud
  00:24:34 - 00:24:35 - Bode, Linda
  00:24:49 - 00:24:52 - Bode, Linda
  00:24:51 - 00:25:05 - Zwinkels, Jantine
  00:25:04 - 00:25:11 - Bode, Linda
  00:25:10 - 00:28:02 - Bergen, Derk van van
  00:28:02 - 00:28:05 - Bode, Linda
  00:28:04 - 00:30:03 - Fattal, Mahaar
  00:30:02 - 00:30:04 - Bode, Linda
  00:30:04 - 00:30:18 - Bergen, Derk van van
  00:30:18 - 00:30:19 - Bode, Linda
  00:30:19 - 00:30:25 - Fattal, Mahaar
  00:30:25 - 00:30:26 - Bode, Linda
  00:30:26 - 00:30:41 - Bergen, Derk van van
  00:30:40 - 00:30:42 - Bode, Linda
  00:30:41 - 00:30:57 - Fattal, Mahaar
  00:30:58 - 00:31:03 - Bode, Linda
  00:31:04 - 00:34:01 - Meerding, Tess
  00:34:01 - 00:34:04 - Bode, Linda
  00:34:04 - 00:36:02 - Stam, Titus
  00:36:02 - 00:36:07 - Bode, Linda
  00:36:07 - 00:37:08 - Beekmans, Marie-Louise
  00:37:06 - 00:37:08 - Bode, Linda
  00:37:08 - 00:37:22 - Bergen, Derk van van
  00:37:23 - 00:37:24 - Bode, Linda
  00:37:25 - 00:38:00 - Beekmans, Marie-Louise
  00:38:00 - 00:38:01 - Bode, Linda
  00:38:01 - 00:38:11 - Bergen, Derk van van
  00:38:11 - 00:38:12 - Bode, Linda
  00:38:12 - 00:38:24 - Beekmans, Marie-Louise
  00:38:24 - 00:38:27 - Bode, Linda
  00:38:26 - 00:38:57 - Beekmans, Marie-Louise
  00:38:56 - 00:38:58 - Bode, Linda
  00:38:59 - 00:39:33 - Zwinkels, Jantine
  00:39:34 - 00:39:35 - Bode, Linda
  00:39:35 - 00:40:04 - Beekmans, Marie-Louise
  00:40:04 - 00:40:05 - Bode, Linda
  00:40:06 - 00:40:42 - Beekmans, Marie-Louise
  00:40:42 - 00:40:46 - Bode, Linda
  00:40:47 - 00:41:46 - Heuven, Maarten van van
  00:41:45 - 00:41:46 - Bode, Linda
  00:41:47 - 00:42:02 - Zwinkels, Jantine
  00:42:02 - 00:42:03 - Bode, Linda
  00:42:03 - 00:42:55 - Heuven, Maarten van van
  00:42:24 - 00:42:31 - Bode, Linda
  00:42:56 - 00:43:03 - Bode, Linda
  00:43:03 - 00:45:10 - Paalman, Victor
  00:45:10 - 00:45:11 - Bode, Linda
  00:45:12 - 00:45:35 - Bergen, Derk van van
  00:45:36 - 00:46:10 - Paalman, Victor
  00:45:37 - 00:45:37 - Bode, Linda
  00:46:10 - 00:46:12 - Bode, Linda
  00:46:12 - 00:46:22 - Bergen, Derk van van
  00:46:22 - 00:46:55 - Paalman, Victor
  00:46:23 - 00:46:24 - Bode, Linda
  00:46:55 - 00:47:02 - Bode, Linda
  00:47:02 - 00:48:11 - Zwinkels, Jantine
  00:48:11 - 00:48:37 - Bode, Linda
  00:48:38 - 00:49:53 - Dijksma, S.A.M.
  00:49:52 - 00:49:53 - Bode, Linda
  00:49:54 - 00:50:11 - Koning, Maarten
  00:50:11 - 00:57:24 - Dijksma, S.A.M.
  00:50:12 - 00:50:13 - Bode, Linda
  00:55:52 - 00:55:54 - Bode, Linda
  00:57:24 - 00:57:32 - Bode, Linda
  01:06:09 - 01:06:22 - Bode, Linda
  01:06:19 - 01:09:08 - Steeg, Bert van van
  01:09:06 - 01:09:08 - Bode, Linda
  01:09:21 - 01:15:21 - Steeg, Bert van van
  01:09:24 - 01:09:25 - Bode, Linda
  01:12:05 - 01:12:06 - Bode, Linda
  01:12:07 - 01:12:24 - Maas, Ruud
  01:12:22 - 01:12:23 - Bode, Linda
  01:13:50 - 01:13:53 - Bode, Linda
  01:15:07 - 01:15:09 - Bode, Linda
  01:15:09 - 01:15:35 - Maas, Ruud
  01:15:34 - 01:16:20 - Steeg, Bert van van
  01:15:35 - 01:15:36 - Bode, Linda
  01:16:19 - 01:16:20 - Bode, Linda
  01:16:20 - 01:16:42 - Maas, Ruud
  01:16:42 - 01:16:44 - Bode, Linda
  01:16:42 - 01:22:11 - Steeg, Bert van van
  01:16:44 - 01:16:46 - Maas, Ruud
  01:16:46 - 01:16:50 - Bode, Linda
  01:17:13 - 01:17:15 - Bode, Linda
  01:17:57 - 01:17:59 - Bode, Linda
  01:17:59 - 01:18:10 - Bergen, Derk van van
  01:18:10 - 01:18:11 - Bode, Linda
  01:18:41 - 01:18:42 - Bode, Linda
  01:22:09 - 01:22:17 - Bode, Linda
  01:22:17 - 01:22:32 - Koning, Maarten
  01:22:32 - 01:22:34 - Bode, Linda
  01:22:34 - 01:22:45 - Meerding, Tess
  01:22:44 - 01:22:51 - Bode, Linda
  01:22:51 - 01:23:00 - Bergen, Derk van van
  01:22:59 - 01:23:06 - Bode, Linda
  01:23:06 - 01:24:44 - Dijksma, S.A.M.
  01:24:43 - 01:24:45 - Bode, Linda
  01:24:45 - 01:24:55 - Koning, Maarten
  01:24:55 - 01:24:56 - Bode, Linda
  01:24:55 - 01:25:39 - Dijksma, S.A.M.
  01:25:40 - 01:25:42 - Bode, Linda
  01:25:42 - 01:27:09 - Steeg, Bert van van
  01:27:08 - 01:27:25 - Bode, Linda
  01:27:25 - 01:27:57 - Steeg, Bert van van
  01:27:46 - 01:27:51 - Bode, Linda
  01:27:56 - 01:28:11 - Bode, Linda
  01:28:14 - 01:28:18 - Bode, Linda
  01:28:17 - 01:28:39 - Koning, Maarten
  01:28:39 - 01:29:38 - Bode, Linda
  01:29:15 - 01:29:46 - Koning, Maarten
  01:29:47 - 01:30:04 - Bode, Linda
  01:29:49 - 01:30:12 - Dijksma, S.A.M.
  01:29:59 - 01:30:05 - Koning, Maarten
  01:30:12 - - Bode, Linda
 4. 3.1

 5. 4

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid, Wethouder Oosters, Beleidsterrein: Participatie, Wethouder Streefland, Beleidsterrein: Personeel en Organisatie.
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten.


  Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op advies van de Adviescommissie Controle en Financiën op 21 maart 2024 ingestemd met het voorstel om de P&C cyclus aan te passen. Een van de wijzigingen is om de bespreking van de jaarstukken te splitsen in de het financiële deel van het jaarverslag (bespreking in de commissie Financiën, met de wethouder Financiën en in aanwezigheid van de accountant) en het inhoudelijke programmadeel van het jaarverslag (bespreking in de overige commissies met de desbetreffende wethouder).


  Doelstelling van de separate behandeling is om de controlerende rol van de raad ten aanzien van de jaarstukken nog meer accent te geven.


  Om die reden wordt aan u voorgesteld op 20 juni de op die dag beschikbare tijd van 60 minuten voor onze raadscommissie te reserveren voor bespreking van het jaarverslag (programmadeel en relevante paragrafen zoals investeringen/grondbeleid voor de commissie). De bespreking kan uiteraard ook betrekking hebben op (eerder gehouden) raadstoetsen.


  Op 20 juni zijn de technische sessies geweest en zijn de schriftelijke vragen beantwoord ten aanzien van de jaarstukken. In de avond is de commissie financiën gepland voor de bespreking van de jaarrekening en de financiële paragrafen.

  01:33:30 - 01:35:20 - Meerding, Tess
  01:35:20 - 01:35:23 - Bode, Linda
  01:35:24 - 01:38:46 - Dekkers, Fred
  01:38:47 - 01:38:53 - Bode, Linda
  01:38:53 - 01:41:30 - Steeg, Bert van van
  01:41:30 - 01:41:33 - Bode, Linda
  01:41:32 - 01:42:08 - Aït Daoua, Achraf
  01:42:06 - 01:42:09 - Bode, Linda
  01:42:09 - 01:42:24 - Paalman, Victor
  01:42:25 - 01:44:16 - Aït Daoua, Achraf
  01:42:25 - 01:42:25 - Bode, Linda
  01:42:29 - 01:42:32 - Bode, Linda
  01:44:08 - 01:44:12 - Bode, Linda
  01:44:13 - 01:44:17 - Bode, Linda
  01:44:18 - 01:44:19 - Bode, Linda
  01:44:19 - 01:45:07 - Heuven, Maarten van van
  01:45:03 - 01:45:07 - Bode, Linda
  01:45:08 - 01:45:38 - Meerding, Tess
  01:45:38 - 01:45:39 - Bode, Linda
  01:45:39 - 01:45:57 - Heuven, Maarten van van
  01:45:57 - 01:45:59 - Bode, Linda
  01:45:59 - 01:46:18 - Heuven, Maarten van van
  01:46:18 - 01:46:20 - Bode, Linda
  01:47:49 - 01:47:57 - Bode, Linda
  01:47:56 - 01:48:03 - Stam, Titus
  01:47:59 - 01:48:00 - Bode, Linda
  01:48:02 - 01:48:08 - Bode, Linda
  01:48:07 - 01:50:13 - Maas, Ruud
  01:50:06 - 01:50:13 - Bode, Linda
  01:50:14 - 01:50:16 - Bode, Linda
  01:50:17 - 01:50:43 - Paalman, Victor
  01:50:44 - 01:51:03 - Bode, Linda
  01:51:03 - 01:52:06 - Dijksma, S.A.M.
  01:51:58 - 01:52:06 - Bode, Linda
  01:51:58 - 01:52:14 - Steeg, Bert van van
  01:52:15 - 01:54:34 - Dijksma, S.A.M.
  01:52:15 - 01:52:16 - Bode, Linda
  01:52:30 - 01:52:31 - Bode, Linda
  01:54:32 - 01:54:33 - Bode, Linda
  01:54:33 - 01:54:48 - Steeg, Bert van van
  01:54:48 - 01:54:50 - Bode, Linda
  01:54:51 - 01:56:23 - Dijksma, S.A.M.
  01:56:22 - 01:56:23 - Bode, Linda
  01:56:24 - 01:56:38 - Paalman, Victor
  01:56:38 - 01:56:39 - Bode, Linda
  01:56:39 - 02:00:28 - Dijksma, S.A.M.
  01:57:03 - 01:57:04 - Bode, Linda
  02:00:28 - 02:00:32 - Bode, Linda
  02:00:33 - 02:04:22 - Streefland, Rachel
  02:04:19 - 02:04:22 - Bode, Linda
  02:04:21 - 02:04:36 - Stam, Titus
  02:04:36 - 02:06:06 - Streefland, Rachel
  02:04:36 - 02:04:37 - Bode, Linda
  02:06:06 - 02:06:08 - Bode, Linda
  02:06:09 - 02:07:07 - Oosters, Eva
  02:07:08 - 02:07:09 - Bode, Linda
  02:07:10 - 02:07:26 - Dekkers, Fred
  02:07:24 - 02:07:25 - Bode, Linda
  02:07:27 - 02:08:11 - Oosters, Eva
  02:08:11 - 02:08:22 - Bode, Linda
  02:08:25 - 02:08:47 - Meerding, Tess
  02:08:47 - 02:08:50 - Bode, Linda
  02:08:50 - 02:09:31 - Dekkers, Fred
  02:09:28 - 02:09:44 - Bode, Linda
  02:09:50 - 02:10:49 - Dijksma, S.A.M.
  02:10:44 - 02:10:46 - Bode, Linda
  02:10:47 - 02:11:02 - Meerding, Tess
  02:11:02 - 02:11:04 - Bode, Linda
  02:11:03 - 02:12:51 - Dijksma, S.A.M.
  02:12:53 - 02:12:55 - Bode, Linda
  02:12:55 - 02:13:10 - Steeg, Bert van van
  02:12:56 - 02:13:01 - Bode, Linda
  02:13:10 - 02:13:13 - Bode, Linda
  02:13:11 - 02:13:31 - Dijksma, S.A.M.
  02:13:34 - 02:16:07 - Streefland, Rachel
  02:13:34 - 02:13:37 - Bode, Linda
  02:16:07 - 02:16:12 - Bode, Linda
  02:16:12 - 02:16:27 - Dekkers, Fred
  02:16:28 - 02:16:31 - Bode, Linda
  02:16:30 - 02:16:35 - Dijksma, S.A.M.
  02:16:35 - 02:16:46 - Bode, Linda
  02:16:46 - 02:16:59 - Paalman, Victor
  02:16:59 - 02:17:03 - Bode, Linda
  02:17:02 - 02:17:02 - Dijksma, S.A.M.
  02:17:04 - 02:17:46 - Bode, Linda
  02:42:25 - - Hoonte, Gertjan te