Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen

donderdag 15 december 2022

10:00 - 11:45
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 15 december 2022 09:49
Eind
donderdag 15 december 2022 11:40
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen, die wordt gehouden op 15 december 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:12:26 - 00:12:34 - Sasbrink, Anne
  00:12:36 - 00:13:05 - Bos, Cees
  00:13:05 - 00:13:28 - Heijne, Rachel
  00:13:26 - 00:13:27 - Bos, Cees
  00:13:28 - 00:13:46 - Bos, Cees
  00:13:45 - 00:14:16 - Peters, Ralph
  00:14:16 - 00:14:17 - Bos, Cees
  00:14:18 - 00:14:19 - Bos, Cees
  00:14:18 - 00:14:35 - Heijne, Rachel
  00:14:20 - 00:14:35 - Bos, Cees
  00:14:36 - 00:14:37 - Bos, Cees
  00:14:38 - 00:14:40 - Heijne, Rachel
  00:14:39 - - Bos, Cees
  00:14:57 - 00:15:13 - Heijne, Rachel
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van15 december 2022 10:05 - 10:06
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:16:57 - 00:17:41 - Peters, Ralph
  00:17:47 - 00:17:54 - Alblas, Kirsten
  00:17:58 - 00:18:01 - Dijkstra, Harm
  00:18:42 - 00:18:49 - Alblas, Kirsten
  00:18:50 - 00:18:53 - Minnaert, Myrthe
  00:19:26 - 00:19:50 - Vos, Mariska de
  00:19:49 - 00:23:42 - Bos, Cees
  00:19:53 - 00:20:11 - Peters, Ralph
  00:20:03 - 00:20:09 - Dijkstra, Harm
  00:23:08 - 00:23:38 - Sasbrink, Anne
  00:23:42 - 00:23:57 - Hooijdonk, Lot van
  00:23:57 - 00:28:47 - Bos, Cees
  00:26:24 - 00:26:44 - Peters, Ralph
  00:27:24 - 00:27:43 - Peters, Ralph
  00:27:54 - 00:28:01 - Peters, Ralph
  00:28:47 - 00:29:05 - Heijne, Rachel
  00:29:05 - 00:29:17 - Bos, Cees
  00:29:09 - 00:29:23 - Vos, Mariska de
  00:29:25 - 00:30:10 - Bos, Cees
  00:31:05 - 00:31:09 - Bos, Cees
  00:31:09 - 00:31:12 - Peters, Ralph
  00:31:13 - - Bos, Cees
 4. 3.1
  RIB Raadsbrief Transportschaarste op het elektriciteitsnet
 5. 3.2
  Raadsbrief Buurtagenda’s Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn
 6. 3.3
  RIB Tijdelijke woningen bij de Wetering-Zuid
 7. 3.4

 8. 3.5

 9. 4

  Ter vaststelling:
  Conceptverslag commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen 17 november 2022

 10. 6

  Geen.

 11. 7

  wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie en Klimaat
  Indicatieve behandeltijd: 15 minuten


  In juni 2021 heeft de gemeenteraad het Warmteplan Beursgebied vastgesteld en het college gemandateerd de energieprestatie van het warmtesysteem van de winnende partij op te nemen en het Warmteplan in werking te laten treden. Helaas is toen in het raadsbesluit niet opgenomen dat aan het college mandaat wordt verleend om het Warmteplan te wijzigen en/of tussentijds te actualiseren. Een actualisatie van het Warmteplan is wel noodzakelijk zodat het aansluit bij de huidige geplande aantallen aansluitingen. De raad wordt derhalve verzocht het college mandaat te verlenen voor deze
  administratieve handeling.

  00:34:46 - 00:34:55 - Bos, Cees
  00:34:55 - 00:37:20 - Hooijdonk, Lot van
  00:37:19 - 00:37:33 - Bos, Cees
  00:37:33 - 00:37:39 - Hoonte, Gertjan te
  00:37:41 - 00:37:48 - Bos, Cees
  00:37:50 - 00:38:24 - Bos, Cees
  00:37:52 - 00:38:14 - Hooijdonk, Lot van
  00:38:14 - 00:38:22 - Peters, Ralph
  00:40:50 - - Bos, Cees
 12. 7.1

 13. 8

  Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Milieu en Emissieloos Vervoer
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten


  De raad heeft de ontwerp Kadernota 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ontvangen. De RUD stelt de raad in de gelegenheid voor 13 januari 2023 hierop te reageren. Het college heeft een concept zienswijze opgesteld.

  00:41:46 - 00:42:22 - Raaijmakers, Ilse
  00:42:25 - 00:42:29 - Bos, Cees
  00:42:29 - 00:44:36 - Dijkstra, Harm
  00:44:29 - 00:44:33 - Bos, Cees
  00:44:33 - 00:44:55 - Sasbrink, Anne
  00:44:57 - 00:44:58 - Dijkstra, Harm
  00:45:00 - 00:45:02 - Dijkstra, Harm
  00:45:00 - 00:45:09 - Bos, Cees
  00:45:03 - 00:45:40 - Dijkstra, Harm
  00:45:41 - 00:45:44 - Bos, Cees
  00:45:43 - 00:46:01 - Sasbrink, Anne
  00:45:51 - 00:45:56 - Dijkstra, Harm
  00:46:02 - 00:46:51 - Dijkstra, Harm
  00:46:52 - 00:47:12 - Sasbrink, Anne
  00:47:13 - 00:47:18 - Dijkstra, Harm
  00:47:18 - 00:47:25 - Bos, Cees
  00:47:24 - 00:47:39 - Heijne, Rachel
  00:47:40 - 00:48:10 - Dijkstra, Harm
  00:48:13 - 00:48:23 - Heijne, Rachel
  00:48:24 - 00:48:45 - Dijkstra, Harm
  00:48:45 - 00:48:56 - Bos, Cees
  00:49:02 - 00:50:01 - Dijkstra, Harm
  00:50:03 - 00:50:10 - Bos, Cees
  00:50:09 - 00:51:06 - Peters, Ralph
  00:51:05 - 00:51:07 - Bos, Cees
  00:51:08 - 00:51:39 - Heijne, Rachel
  00:51:39 - 00:52:00 - Peters, Ralph
  00:52:00 - 00:52:20 - Heijne, Rachel
  00:52:20 - 00:52:57 - Peters, Ralph
  00:52:20 - 00:52:22 - Bos, Cees
  00:52:57 - 00:53:21 - Heijne, Rachel
  00:53:22 - 00:53:34 - Peters, Ralph
  00:53:35 - 00:53:37 - Bos, Cees
  00:53:37 - 00:54:10 -
  00:54:10 - 00:54:29 - Peters, Ralph
  00:54:30 - 00:54:31 - Bos, Cees
  00:54:30 - 00:54:45 -
  00:54:45 - 00:55:12 - Peters, Ralph
  00:55:13 - 00:55:37 -
  00:55:37 - 00:58:00 - Peters, Ralph
  00:55:45 - 00:55:47 - Bos, Cees
  00:57:59 - 00:58:06 - Bos, Cees
  00:58:06 - 00:59:02 -
  00:59:04 - 00:59:09 - Bos, Cees
  00:59:04 - 00:59:06 - Dijkstra, Harm
  00:59:08 - 00:59:36 - Dijkstra, Harm
  00:59:37 - 01:00:21 -
  01:00:22 - 01:00:38 - Dijkstra, Harm
  01:00:39 - 01:01:01 -
  01:01:02 - 01:01:33 - Dijkstra, Harm
  01:01:33 - 01:02:07 -
  01:01:33 - 01:01:38 - Bos, Cees
  01:02:08 - 01:02:10 - Bos, Cees
  01:02:10 - 01:02:38 - Hoonte, Gertjan te
  01:02:39 - 01:03:36 -
  01:03:05 - 01:03:07 - Bos, Cees
  01:03:35 - 01:03:41 - Bos, Cees
  01:03:39 - 01:04:04 - Heijne, Rachel
  01:04:05 - 01:04:09 - Bos, Cees
  01:04:06 - 01:04:14 -
  01:04:12 - 01:04:21 - Bos, Cees
  01:04:15 - 01:04:18 - Peters, Ralph
  01:04:20 - 01:04:56 - Peters, Ralph
  01:04:57 - 01:05:37 - Peters, Ralph
  01:04:57 - 01:05:19 -
  01:05:38 - 01:06:13 -
  01:05:50 - 01:05:52 - Bos, Cees
  01:06:16 - 01:06:21 - Bos, Cees
  01:06:22 - 01:07:52 - Sasbrink, Anne
  01:07:50 - 01:07:58 - Bos, Cees
  01:07:59 - 01:08:25 - Dijkstra, Harm
  01:08:25 - 01:08:32 - Bos, Cees
  01:08:25 - 01:08:25 - Sasbrink, Anne
  01:08:27 - 01:08:32 - Dijkstra, Harm
  01:08:33 - 01:09:22 - Sasbrink, Anne
  01:09:24 - 01:10:07 - Sasbrink, Anne
  01:09:24 - 01:09:25 - Bos, Cees
  01:10:07 - 01:10:15 - Bos, Cees
  01:10:16 - 01:11:25 -
  01:11:25 - 01:11:28 - Bos, Cees
  01:11:28 - 01:13:18 - Heijne, Rachel
  01:13:15 - 01:13:19 - Bos, Cees
  01:13:19 - 01:13:47 - Dijkstra, Harm
  01:13:48 - 01:14:26 - Heijne, Rachel
  01:14:22 - 01:14:37 - Bos, Cees
  01:14:39 - 01:15:11 - Dijkstra, Harm
  01:15:11 - 01:15:14 - Bos, Cees
  01:15:11 - 01:15:37 - Heijne, Rachel
  01:15:37 - 01:15:38 - Bos, Cees
  01:15:39 - 01:17:05 - Heijne, Rachel
  01:17:06 - 01:17:15 - Bos, Cees
  01:17:16 - 01:18:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:18:16 - 01:18:22 - Bos, Cees
  01:18:22 - 01:19:00 - Dijkstra, Harm
  01:19:00 - 01:20:26 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:26 - 01:20:48 - Bos, Cees
  01:34:50 - 01:35:30 - Bos, Cees
  01:35:30 - 01:36:50 - Oosters, Eva
  01:36:49 - 01:36:52 - Bos, Cees
  01:36:52 - 01:37:13 - Dijkstra, Harm
  01:37:15 - 01:37:41 - Oosters, Eva
  01:37:40 - 01:37:43 - Bos, Cees
  01:37:44 - 01:38:08 - Heijne, Rachel
  01:38:08 - 01:39:30 - Oosters, Eva
  01:39:29 - 01:39:34 - Bos, Cees
  01:39:33 - 01:39:34 - Oosters, Eva
  01:39:34 - 01:40:05 - Peters, Ralph
  01:40:06 - 01:40:31 - Oosters, Eva
  01:40:29 - 01:40:55 - Peters, Ralph
  01:40:29 - 01:40:33 - Bos, Cees
  01:40:56 - 01:42:37 - Oosters, Eva
  01:41:25 - 01:41:25 - Bos, Cees
  01:42:35 - 01:42:37 - Bos, Cees
  01:42:37 - 01:42:43 -
  01:42:43 - 01:45:54 - Oosters, Eva
  01:45:54 - 01:46:00 - Bos, Cees
  01:45:56 - 01:46:23 - Peters, Ralph
  01:46:29 - 01:46:49 - Oosters, Eva
  01:46:47 - 01:47:28 - Peters, Ralph
  01:46:50 - 01:46:54 - Bos, Cees
  01:47:30 - 01:47:39 - Oosters, Eva
  01:47:38 - 01:48:12 - Bos, Cees
  01:48:12 - 01:48:35 - Sasbrink, Anne
  01:48:35 - 01:48:57 - Bos, Cees
  01:48:58 - 01:49:05 - Bos, Cees
  01:49:05 - 01:49:35 - Oosters, Eva
  01:49:33 - - Bos, Cees