Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen

donderdag 17 november 2022

10:00 - 16:45

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 17 november 2022 09:49
Eind
donderdag 17 november 2022 16:26
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen, die wordt gehouden op 17 november 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:12:41 - 00:12:57 - Bos, Cees
  00:12:57 - 00:13:31 - Vries, Dennis de
  00:13:31 - 00:13:39 - Bos, Cees
  00:13:39 - 00:14:52 - Vries, Dennis de
  00:14:51 - 00:14:55 - Bos, Cees
  00:14:55 - 00:15:42 - Hooijdonk, Lot van
  00:15:43 - 00:16:25 - Bos, Cees
  00:16:09 - 00:16:17 - Hooijdonk, Lot van
  00:16:26 - 00:16:37 - Heijne, Rachel
  00:16:37 - 00:16:53 - Bos, Cees
  00:17:21 - 00:17:47 - Bos, Cees
  00:17:23 - 00:17:35 - Heijne, Rachel
  00:17:34 - 00:17:46 - Vos, Mariska de
  00:17:48 - - Bos, Cees
 2. Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:19:47 - 00:20:00 - Heijne, Rachel
  00:20:01 - 00:20:17 - Bos, Cees
  00:20:17 - 00:20:31 - Pagter, Marijn de
  00:20:31 - - Bos, Cees
 3. Ter vaststelling:
  Conceptverslag commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen van 29 september en 6 oktober 2022.

 4. Openbare lijst van ingekomen stukken voor commissie EDW 17 november 2022
  nr. 1 Petitie Energiecompensatie voor alle studenten!
  nr. 2 Mail vergeten oorzaak woningnood

  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

  00:23:28 - 00:23:32 - Pagter, Marijn de
  00:23:33 - 00:23:58 - Bos, Cees
  00:23:55 - 00:24:22 - Dijkstra, Gert
  00:24:24 - - Bos, Cees
 5. Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie en Klimaat
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten

  Vaststelling van het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht maakt het juridisch mogelijk om in dit deel van Overvecht-Noord de woningen kookgasvrij te maken en de gewenste overgang naar elektrisch koken mogelijk te maken. Dit plan faciliteert het volledig kookgasvrij maken van de circa 320 woningen in het plangebied.
  Het project en dit ontwerpbestemmingsplan dragen daarnaast ook bij aan het behalen van de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid, in het bijzonder de warmtetransitie van de gebouwde omgeving.

  00:25:46 - 00:25:47 - Bos, Cees
  00:25:47 - 00:26:21 - Heijne, Rachel
  00:26:21 - 00:26:24 - Bos, Cees
  00:26:24 - 00:27:37 - Peters, Ralph
  00:27:38 - 00:27:40 - Bos, Cees
  00:27:40 - 00:27:59 - Heuven, Maarten van
  00:28:00 - 00:28:03 - Bos, Cees
  00:28:04 - 00:28:44 - Smit, Veerle
  00:28:45 - 00:28:47 - Bos, Cees
  00:28:54 - 00:28:59 - Bos, Cees
  00:29:00 - 00:29:40 - Raaijmakers, Ilse
  00:29:39 - 00:29:42 - Bos, Cees
  00:29:41 - 00:30:06 - Peters, Ralph
  00:30:07 - 00:30:47 - Raaijmakers, Ilse
  00:30:48 - 00:30:49 - Bos, Cees
  00:30:50 - 00:32:16 - Raaijmakers, Ilse
  00:32:18 - 00:32:22 - Bos, Cees
  00:32:51 - 00:32:55 - Bos, Cees
  00:32:54 - 00:34:14 - Alblas, Kirsten
  00:34:13 - 00:34:16 - Bos, Cees
  00:34:16 - 00:36:19 - Pagter, Marijn de
  00:36:19 - 00:36:21 - Bos, Cees
  00:36:21 - 00:36:55 - Raaijmakers, Ilse
  00:36:54 - 00:37:20 - Pagter, Marijn de
  00:37:21 - 00:37:38 - Raaijmakers, Ilse
  00:37:38 - 00:37:59 - Pagter, Marijn de
  00:38:01 - 00:38:12 - Bos, Cees
  00:38:13 - 00:39:44 - Minnaert, Myrthe
  00:39:44 - 00:39:45 - Bos, Cees
  00:39:46 - 00:39:54 - Bos, Cees
  00:39:53 - 00:41:21 - Usta, Mirac
  00:41:21 - 00:41:25 - Bos, Cees
  00:41:25 - 00:41:53 - Oudejans, Annemarijn
  00:41:54 - 00:42:06 - Bos, Cees
  00:42:04 - 00:57:54 - Hooijdonk, Lot van
  00:46:06 - 00:46:10 - Bos, Cees
  00:46:09 - 00:46:33 - Usta, Mirac
  00:46:34 - 00:46:35 - Bos, Cees
  00:46:59 - 00:47:00 - Bos, Cees
  00:47:01 - 00:47:14 - Usta, Mirac
  00:47:19 - 00:47:19 - Usta, Mirac
  00:47:24 - 00:47:27 - Bos, Cees
  00:47:27 - 00:48:13 - Raaijmakers, Ilse
  00:51:40 - 00:51:43 - Bos, Cees
  00:51:43 - 00:52:01 - Usta, Mirac
  00:54:23 - 00:54:26 - Bos, Cees
  00:54:25 - 00:54:39 - Heuven, Maarten van
  00:55:11 - 00:55:14 - Bos, Cees
  00:55:12 - 00:55:40 - Peters, Ralph
  00:57:44 - 00:58:04 - Bos, Cees
  00:58:04 - 00:58:24 - Raaijmakers, Ilse
  00:58:25 - 00:59:26 - Hooijdonk, Lot van
  00:59:28 - 00:59:47 - Raaijmakers, Ilse
  00:59:48 - 01:00:02 - Hooijdonk, Lot van
  01:00:03 - - Bos, Cees
  01:00:17 - 01:00:20 - Hooijdonk, Lot van
  01:00:48 - 01:01:01 - Heuven, Maarten van
 6. Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie en Klimaat
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten

  Geagendeerd door: Ralph Peters (D66), Rachel Heijne, (GroenLinks), Charlotte Passier, (VOLT), Ilse Raaijmakers, (PvdA),  Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Bina Chrino (Christenunie), Maarten van Heuven (PvdD).

  Tijdens de commissiebehandeling willen we met de raadsfracties spreken over het aangekondigde klimaatpanel en daarmee de uitvoering van motie 2022/100.
  In deze motie wordt o.a. opgeroepen een uitwerking te geven over de mate waarin deelnemers invloed krijgen op de uitwerking van het beleid, oftewel het mandaat dat de deelnemers hebben. Hierover willen de fracties met elkaar en met de wethouder in gesprek. Daarnaast willen de agenderende fracties in gesprek met elkaar of er ook nog een Klimaatberaad nodig is en zo ja, hoe dit panel voorbereidend werk kan verrichten hiervoor. Denk bijvoorbeeld aan de vraagstukken die tijdens een klimaatberaad behandeld kunnen worden.
  Verder willen de fracties bespreken hoe en of we toetsen of de deelnemers een goede representatie zijn van de Utrechtse samenleving en mocht bij de eerste bijeenkomst blijken dat er groepen duidelijk ondervertegenwoordigd zijn, hoe we zorgen dat deze mensen ook gehoord worden.
  Tot slot willen we bespreken op welke manier we geïnformeerd worden over de uitkomsten en hoe de uitkomsten van het klimaatpanel worden meegenomen in de ontwikkeling van het klimaatbeleid.
  Omdat de startbijeenkomst van het klimaatpanel al plaatsvindt op 12 december, wensen de agenderende fracties bovenstaande al voor aanvang van het panel te bespreken. Voorstel is om het met spoed op de agenda van de commissie EDW van 17 november te behandelen.

  01:10:10 - 01:13:44 - Peters, Ralph
  01:13:42 - 01:13:46 - Bos, Cees
  01:13:46 - 01:14:26 - Heijne, Rachel
  01:14:27 - 01:15:03 - Peters, Ralph
  01:15:04 - 01:15:26 - Heijne, Rachel
  01:15:26 - 01:16:56 - Peters, Ralph
  01:16:41 - 01:16:53 - Bos, Cees
  01:16:55 - 01:16:58 - Bos, Cees
  01:16:58 - 01:17:29 - Heijne, Rachel
  01:17:30 - 01:17:37 - Bos, Cees
  01:17:37 - 01:17:52 - Raaijmakers, Ilse
  01:17:52 - 01:18:37 - Peters, Ralph
  01:18:37 - 01:18:40 - Bos, Cees
  01:18:40 - 01:19:15 - Raaijmakers, Ilse
  01:19:15 - 01:20:03 - Peters, Ralph
  01:20:03 - 01:20:05 - Bos, Cees
  01:20:04 - 01:20:30 - Raaijmakers, Ilse
  01:20:29 - 01:20:53 - Peters, Ralph
  01:20:30 - 01:20:31 - Bos, Cees
  01:20:54 - 01:21:00 - Bos, Cees
  01:21:01 - 01:21:11 - Heuven, Maarten van
  01:21:12 - 01:21:53 - Peters, Ralph
  01:21:53 - 01:21:54 - Bos, Cees
  01:21:54 - 01:22:27 - Heuven, Maarten van
  01:22:27 - 01:22:51 - Peters, Ralph
  01:22:52 - 01:23:11 - Heuven, Maarten van
  01:23:11 - 01:23:19 - Peters, Ralph
  01:23:20 - 01:23:22 - Bos, Cees
  01:23:23 - 01:24:02 - Peters, Ralph
  01:24:03 - 01:24:10 - Bos, Cees
  01:24:11 - 01:24:36 - Dijkstra, Gert
  01:24:37 - 01:25:07 - Peters, Ralph
  01:25:09 - 01:26:21 - Dijkstra, Gert
  01:26:13 - 01:26:21 - Bos, Cees
  01:26:21 - 01:27:07 - Peters, Ralph
  01:27:08 - 01:27:09 - Bos, Cees
  01:27:08 - 01:27:45 - Dijkstra, Gert
  01:27:45 - 01:28:16 - Peters, Ralph
  01:28:17 - 01:28:30 - Bos, Cees
  01:28:30 - 01:30:13 - Heijne, Rachel
  01:30:09 - 01:30:13 - Bos, Cees
  01:30:13 - 01:30:56 - Peters, Ralph
  01:30:58 - 01:31:23 - Heijne, Rachel
  01:31:24 - 01:31:26 - Bos, Cees
  01:31:25 - 01:31:57 - Heijne, Rachel
  01:31:58 - 01:32:01 - Bos, Cees
  01:32:00 - 01:32:26 - Peters, Ralph
  01:32:26 - 01:32:38 - Heijne, Rachel
  01:32:39 - 01:32:45 - Bos, Cees
  01:32:44 - 01:33:11 - Heuven, Maarten van
  01:33:13 - 01:33:28 - Heijne, Rachel
  01:33:29 - 01:33:46 - Heuven, Maarten van
  01:33:47 - 01:34:05 - Heijne, Rachel
  01:34:06 - 01:34:35 - Heuven, Maarten van
  01:34:35 - 01:35:01 - Heijne, Rachel
  01:35:03 - 01:35:12 - Bos, Cees
  01:35:12 - 01:35:41 - Dijkstra, Gert
  01:35:43 - 01:36:01 - Heijne, Rachel
  01:36:02 - 01:36:13 - Dijkstra, Gert
  01:36:14 - 01:36:17 - Heijne, Rachel
  01:36:20 - 01:37:04 - Dijkstra, Gert
  01:37:03 - 01:37:04 - Bos, Cees
  01:37:05 - 01:37:22 - Heijne, Rachel
  01:37:27 - 01:37:35 - Bos, Cees
  01:37:34 - 01:38:01 - Smit, Veerle
  01:38:02 - 01:38:17 - Heijne, Rachel
  01:38:19 - 01:38:33 - Smit, Veerle
  01:38:19 - 01:38:20 - Bos, Cees
  01:38:34 - 01:38:42 - Heijne, Rachel
  01:38:44 - 01:39:02 - Bos, Cees
  01:38:46 - 01:39:43 - Peters, Ralph
  01:39:43 - 01:39:54 - Heijne, Rachel
  01:39:56 - 01:40:18 - Bos, Cees
  01:40:33 - 01:40:43 - Bos, Cees
  01:40:43 - 01:44:16 - Smit, Veerle
  01:42:22 - 01:42:24 - Bos, Cees
  01:42:25 - 01:42:37 - Heijne, Rachel
  01:42:37 - 01:42:38 - Bos, Cees
  01:44:03 - 01:44:29 - Heijne, Rachel
  01:44:31 - 01:45:22 - Smit, Veerle
  01:45:22 - 01:45:31 - Bos, Cees
  01:45:31 - 01:45:47 - Heijne, Rachel
  01:45:48 - 01:45:52 - Bos, Cees
  01:45:51 - 01:46:04 - Raaijmakers, Ilse
  01:46:05 - 01:46:16 - Smit, Veerle
  01:46:17 - 01:46:58 - Raaijmakers, Ilse
  01:46:20 - 01:46:22 - Bos, Cees
  01:46:59 - 01:47:40 - Smit, Veerle
  01:47:41 - 01:48:07 - Raaijmakers, Ilse
  01:47:41 - 01:47:42 - Bos, Cees
  01:48:08 - 01:48:29 - Smit, Veerle
  01:48:30 - 01:48:38 - Bos, Cees
  01:48:39 - 01:48:54 - Peters, Ralph
  01:48:54 - 01:49:00 - Smit, Veerle
  01:49:00 - 01:49:19 - Peters, Ralph
  01:49:20 - 01:49:45 - Smit, Veerle
  01:49:46 - 01:49:48 - Bos, Cees
  01:49:49 - 01:50:58 - Smit, Veerle
  01:50:58 - 01:51:00 - Bos, Cees
  01:50:59 - 01:51:12 - Peters, Ralph
  01:51:15 - 01:51:58 - Smit, Veerle
  01:51:58 - 01:52:06 - Bos, Cees
  01:51:58 - 01:51:59 - Oudejans, Annemarijn
  01:52:07 - 01:52:28 - Oudejans, Annemarijn
  01:52:29 - 01:52:45 - Smit, Veerle
  01:52:46 - 01:52:47 - Bos, Cees
  01:52:48 - 01:53:43 - Smit, Veerle
  01:53:45 - 01:53:52 - Bos, Cees
  01:53:52 - 01:54:48 - Raaijmakers, Ilse
  01:54:47 - 01:54:50 - Bos, Cees
  01:54:50 - 01:55:12 - Heuven, Maarten van
  01:55:13 - 01:55:36 - Raaijmakers, Ilse
  01:55:37 - 01:56:07 - Heuven, Maarten van
  01:56:08 - 01:56:34 - Raaijmakers, Ilse
  01:56:34 - 01:56:36 - Bos, Cees
  01:56:35 - 01:56:56 - Raaijmakers, Ilse
  01:56:55 - 01:57:02 - Bos, Cees
  01:57:01 - 01:57:35 - Dijkstra, Gert
  01:57:36 - 01:57:54 - Raaijmakers, Ilse
  01:57:56 - 01:58:04 - Bos, Cees
  01:58:03 - 01:59:02 - Oudejans, Annemarijn
  01:59:02 - 01:59:10 - Bos, Cees
  01:59:10 - 02:03:02 - Alblas, Kirsten
  02:02:43 - 02:02:47 - Bos, Cees
  02:02:47 - 02:03:01 - Smit, Veerle
  02:03:03 - 02:03:13 - Alblas, Kirsten
  02:03:13 - 02:04:17 - Alblas, Kirsten
  02:04:16 - 02:04:29 - Bos, Cees
  02:04:27 - 02:06:25 - Heuven, Maarten van
  02:06:25 - 02:06:40 - Bos, Cees
  02:07:24 - 02:07:37 - Bos, Cees
  02:07:41 - 02:08:23 - Meerding, Tess
  02:08:21 - 02:08:25 - Bos, Cees
  02:08:25 - 02:08:39 - Heijne, Rachel
  02:08:40 - 02:09:03 - Meerding, Tess
  02:09:02 - 02:09:29 - Heijne, Rachel
  02:09:29 - 02:09:51 - Meerding, Tess
  02:09:51 - 02:09:52 - Bos, Cees
  02:09:52 - 02:10:00 - Heijne, Rachel
  02:10:01 - 02:11:03 - Meerding, Tess
  02:10:21 - 02:10:22 - Bos, Cees
  02:11:00 - 02:11:06 - Bos, Cees
  02:11:06 - 02:11:40 - Peters, Ralph
  02:11:41 - 02:11:41 - Bos, Cees
  02:11:41 - 02:12:39 - Meerding, Tess
  02:12:39 - 02:13:21 - Peters, Ralph
  02:13:21 - 02:14:03 - Meerding, Tess
  02:14:02 - 02:14:05 - Bos, Cees
  02:14:02 - 02:14:42 - Peters, Ralph
  02:14:23 - 02:14:26 - Bos, Cees
  02:14:43 - 02:15:14 - Meerding, Tess
  02:15:13 - 02:15:33 - Bos, Cees
  02:15:33 - 02:15:53 - Heijne, Rachel
  02:15:55 - 02:16:33 - Meerding, Tess
  02:16:30 - 02:16:38 - Bos, Cees
  02:16:37 - 02:17:01 - Smit, Veerle
  02:17:02 - 02:18:03 - Meerding, Tess
  02:17:25 - 02:17:27 - Bos, Cees
  02:18:04 - 02:18:09 - Bos, Cees
  02:18:10 - 02:19:49 - Minnaert, Myrthe
  02:18:50 - 02:18:55 - Bos, Cees
  02:18:55 - 02:19:07 - Dijkstra, Gert
  02:19:22 - 02:19:23 - Bos, Cees
  02:19:49 - 02:19:54 - Bos, Cees
  02:19:54 - 02:22:39 - Dijkstra, Gert
  02:22:35 - 02:22:42 - Bos, Cees
  02:22:42 - 02:23:15 - Peters, Ralph
  02:23:16 - 02:23:59 - Dijkstra, Gert
  02:23:58 - 02:24:02 - Bos, Cees
  02:23:59 - 02:25:04 - Peters, Ralph
  02:24:11 - 02:24:14 - Bos, Cees
  02:25:05 - 02:27:05 - Dijkstra, Gert
  02:26:56 - 02:27:15 - Bos, Cees
  02:26:59 - 02:27:01 - Peters, Ralph
  02:27:09 - 02:27:53 - Peters, Ralph
  02:27:42 - 02:27:45 - Bos, Cees
  02:27:54 - 02:27:55 - Bos, Cees
  02:27:56 - 02:28:02 - Dijkstra, Gert
  02:28:02 - 02:28:37 - Peters, Ralph
  02:28:08 - 02:28:09 - Bos, Cees
  02:28:37 - 02:29:25 - Bos, Cees
  02:29:26 - 02:29:44 - Dijkstra, Gert
  02:29:46 - 02:30:00 - Dijkstra, Gert
  02:30:01 - 02:30:11 - Bos, Cees
  02:30:10 - 02:31:02 - Temming, Nando
  02:31:04 - 02:31:30 - Bos, Cees
  02:39:15 - 02:39:47 - Bos, Cees
  02:39:47 - 03:05:47 - Hooijdonk, Lot van
  02:44:59 - 02:45:02 - Bos, Cees
  02:45:02 - 02:45:41 - Peters, Ralph
  02:48:14 - 02:48:18 - Bos, Cees
  02:48:19 - 02:49:03 - Alblas, Kirsten
  02:49:47 - 02:49:48 - Bos, Cees
  02:49:49 - 02:50:12 - Alblas, Kirsten
  02:50:41 - 02:50:43 - Bos, Cees
  02:50:42 - 02:51:28 - Alblas, Kirsten
  02:53:06 - 02:53:09 - Bos, Cees
  02:53:08 - 02:53:23 - Smit, Veerle
  02:54:04 - 02:54:06 - Bos, Cees
  02:54:06 - 02:54:39 - Smit, Veerle
  02:54:38 - 02:54:42 - Bos, Cees
  03:01:08 - 03:01:16 - Bos, Cees
  03:01:15 - 03:01:36 - Minnaert, Myrthe
  03:02:59 - 03:03:06 - Bos, Cees
  03:03:01 - 03:03:20 - Peters, Ralph
  03:03:55 - 03:04:01 - Bos, Cees
  03:03:59 - 03:04:14 - Heuven, Maarten van
  03:05:21 - 03:05:26 - Bos, Cees
  03:05:25 - 03:06:02 - Smit, Veerle
  03:05:43 - 03:05:43 - Bos, Cees
  03:06:02 - 03:08:15 - Hooijdonk, Lot van
  03:08:15 - 03:08:29 - Bos, Cees
  03:08:29 - 03:08:46 - Smit, Veerle
  03:08:47 - 03:09:16 - Hooijdonk, Lot van
  03:09:17 - 03:09:19 - Bos, Cees
  03:09:19 - 03:09:44 - Stellinga, Hessel
  03:09:45 - 03:10:54 - Hooijdonk, Lot van
  03:10:55 - 03:11:18 - Bos, Cees
  03:11:13 - 03:11:26 - Vos, Mariska de
  03:11:26 - 03:11:54 - Bos, Cees
  03:11:55 - 03:12:20 - Heuven, Maarten van
  03:12:21 - 03:12:26 - Bos, Cees
  03:12:27 - 03:12:41 - Peters, Ralph
  03:12:41 - 03:12:44 - Bos, Cees
  03:12:44 - 03:12:55 - Raaijmakers, Ilse
  03:12:56 - 03:12:58 - Bos, Cees
  03:12:57 - 03:13:08 - Smit, Veerle
  03:13:08 - 03:13:16 - Bos, Cees
  03:13:15 - 03:13:18 - Heijne, Rachel
  03:13:18 - 03:13:27 - Bos, Cees
  03:13:21 - 03:13:49 - Dijkstra, Gert
  03:13:48 - 03:14:18 - Bos, Cees
  03:13:51 - 03:14:02 - Dijkstra, Gert
  03:14:16 - 03:14:44 - Peters, Ralph
  03:14:44 - 03:16:21 - Bos, Cees
  03:14:56 - 03:15:09 - Dijkstra, Gert
  03:15:21 - 03:15:22 - Dijkstra, Gert
  03:15:27 - 03:15:46 - Dijkstra, Gert
  03:16:20 - 03:16:23 - Oudejans, Annemarijn
  03:16:27 - 03:16:29 - Oudejans, Annemarijn
  03:16:30 - - Bos, Cees
 7. Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie en Klimaat
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten.

  Geagendeerd door: Gertjan te Hoonte (VVD), PVV, Stadsbelang, Eén Utrecht, Volt

  De raad is middels een Raadsbrief (5731) geïnformeerd over het Voorontwerp en de vergunningsaanvraag voor windmolens Rijnenburg en Reijerscop. De agenderende fracties willen met elkaar en de wethouder in gesprek over de inhoud van de brief. De vraagstelling richt zich enerzijds op hoe het planologische traject nu wordt doorlopen en de positie van de raad hierin. Hierbij kijken de fractie in het bijzonder naar hoe de huidige raadsbrief zich verhoudt tot eerdere raadsbrieven, in het bijzonder ook de raadsbrief (5522) over het voorgenomen voorkeursalternatief en de Reactienota NRD, waarin een procedure is geschetst. Ook willen de fracties in gesprek over de MER-procedure en het (nu niet) delen van de rapportage.
  Het tweede deel van de vraagstukken richt zich op de inhoudelijke keuzen die nu gemaakt lijken te worden, bijvoorbeeld op het gebied van de hoogte en de positie van windmolens ook irt de nu geplande woningbouw, het openhouden van de optie van meer windmolens en het ontbreken van de geplande zonne-energie.
  VOLT wil het gaat graag in gesprek over de totstandkoming van de milieuregels (o.a. de regels opgenomen voor de beperking van geluid en slagschaduw) en het (nu niet) consulteren van de raad, omwonenden en andere belanghebbenden over wat zij belangrijk vinden voor lokale kaders en welke onderzoeken zij belangrijk vinden voor lokale kaders.

  04:11:46 - 04:15:41 - Hoonte, Gertjan te
  04:15:40 - 04:15:46 - Steeg, Bert van
  04:15:45 - 04:15:53 - Peters, Ralph
  04:15:53 - 04:15:55 - Steeg, Bert van
  04:15:55 - 04:15:58 - Hoonte, Gertjan te
  04:15:59 - 04:16:27 - Peters, Ralph
  04:15:59 - 04:16:03 - Steeg, Bert van
  04:16:26 - 04:16:29 - Steeg, Bert van
  04:16:27 - 04:16:38 - Hoonte, Gertjan te
  04:16:36 - 04:16:41 - Steeg, Bert van
  04:16:37 - 04:16:41 - Peters, Ralph
  04:16:40 - 04:17:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:17:13 - 04:17:14 - Steeg, Bert van
  04:17:15 - 04:17:18 - Steeg, Bert van
  04:17:18 - 04:17:35 - Heijne, Rachel
  04:17:35 - 04:17:37 - Steeg, Bert van
  04:17:37 - 04:18:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:18:07 - 04:18:10 - Steeg, Bert van
  04:18:07 - 04:18:31 - Heijne, Rachel
  04:18:08 - 04:18:09 - Hoonte, Gertjan te
  04:18:32 - 04:18:33 - Steeg, Bert van
  04:18:33 - 04:19:08 - Hoonte, Gertjan te
  04:19:08 - 04:19:10 - Steeg, Bert van
  04:19:11 - 04:21:47 - Hoonte, Gertjan te
  04:20:47 - 04:20:50 - Steeg, Bert van
  04:20:49 - 04:21:08 - Heijne, Rachel
  04:21:08 - 04:21:12 - Steeg, Bert van
  04:21:12 - 04:21:16 - Steeg, Bert van
  04:21:47 - 04:21:54 - Steeg, Bert van
  04:21:50 - 04:22:13 - Heijne, Rachel
  04:22:13 - 04:22:18 - Steeg, Bert van
  04:22:18 - 04:22:51 - Hoonte, Gertjan te
  04:22:50 - 04:22:55 - Steeg, Bert van
  04:22:54 - 04:23:36 - Heijne, Rachel
  04:23:07 - 04:23:15 - Steeg, Bert van
  04:23:36 - 04:24:25 - Steeg, Bert van
  04:23:39 - 04:24:22 - Hoonte, Gertjan te
  04:24:24 - 04:25:02 - Peters, Ralph
  04:24:57 - 04:25:04 - Steeg, Bert van
  04:25:02 - 04:25:28 - Hoonte, Gertjan te
  04:25:23 - 04:25:30 - Steeg, Bert van
  04:25:26 - 04:25:54 - Peters, Ralph
  04:25:53 - 04:25:56 - Steeg, Bert van
  04:25:55 - 04:26:37 - Hoonte, Gertjan te
  04:26:35 - 04:26:35 - Steeg, Bert van
  04:26:35 - 04:26:40 - Steeg, Bert van
  04:26:37 - 04:27:12 - Peters, Ralph
  04:27:12 - 04:28:08 - Steeg, Bert van
  04:27:14 - 04:28:43 - Hoonte, Gertjan te
  04:28:44 - 04:28:56 - Steeg, Bert van
  04:28:51 - 04:37:27 - Daniëls, Reindert
  04:31:28 - 04:31:32 - Steeg, Bert van
  04:31:30 - 04:31:37 - Peters, Ralph
  04:31:37 - 04:31:41 - Steeg, Bert van
  04:31:38 - 04:31:57 - Peters, Ralph
  04:31:57 - 04:32:00 - Steeg, Bert van
  04:32:23 - 04:32:26 - Steeg, Bert van
  04:32:24 - 04:32:40 - Peters, Ralph
  04:32:39 - 04:33:05 - Steeg, Bert van
  04:33:05 - 04:33:21 - Heijne, Rachel
  04:33:21 - 04:33:37 - Steeg, Bert van
  04:34:57 - 04:35:06 - Steeg, Bert van
  04:35:05 - 04:35:22 - Peters, Ralph
  04:35:22 - 04:35:24 - Steeg, Bert van
  04:35:55 - 04:35:58 - Steeg, Bert van
  04:35:57 - 04:36:10 - Peters, Ralph
  04:36:10 - 04:36:16 - Steeg, Bert van
  04:37:26 - 04:37:30 - Steeg, Bert van
  04:37:30 - 04:38:01 - Temming, Nando
  04:37:58 - 04:38:02 - Steeg, Bert van
  04:38:01 - 04:38:16 - Peters, Ralph
  04:38:15 - 04:38:17 - Steeg, Bert van
  04:38:16 - 04:38:21 - Temming, Nando
  04:38:22 - 04:38:33 - Steeg, Bert van
  04:38:22 - 04:38:31 - Peters, Ralph
  04:38:33 - 04:38:43 - Temming, Nando
  04:38:42 - 04:38:44 - Steeg, Bert van
  04:38:43 - 04:39:06 - Peters, Ralph
  04:39:05 - 04:39:08 - Steeg, Bert van
  04:39:07 - 04:40:33 - Temming, Nando
  04:39:23 - 04:39:25 - Steeg, Bert van
  04:40:33 - 04:40:40 - Steeg, Bert van
  04:40:41 - 04:41:23 - Dijkstra, Gert
  04:41:18 - 04:41:26 - Steeg, Bert van
  04:41:25 - 04:42:05 - Heijne, Rachel
  04:42:04 - 04:42:06 - Steeg, Bert van
  04:42:05 - 04:43:06 - Dijkstra, Gert
  04:42:53 - 04:43:09 - Steeg, Bert van
  04:43:09 - 04:43:46 - Heijne, Rachel
  04:43:33 - 04:43:47 - Steeg, Bert van
  04:43:48 - 04:44:10 - Dijkstra, Gert
  04:44:11 - 04:44:16 - Steeg, Bert van
  04:44:11 - 04:44:40 - Heijne, Rachel
  04:44:40 - 04:44:47 - Steeg, Bert van
  04:44:43 - 04:45:09 - Hoonte, Gertjan te
  04:44:43 - 04:44:45 - Dijkstra, Gert
  04:45:05 - 04:45:26 - Steeg, Bert van
  04:45:26 - 04:46:09 - Dijkstra, Gert
  04:45:53 - 04:46:12 - Steeg, Bert van
  04:46:11 - 04:47:16 - Peters, Ralph
  04:46:35 - 04:47:19 - Steeg, Bert van
  04:47:20 - 04:48:08 - Dijkstra, Gert
  04:47:29 - 04:48:04 - Steeg, Bert van
  04:48:07 - 04:48:16 - Steeg, Bert van
  04:48:16 - 04:48:39 - Hoonte, Gertjan te
  04:48:39 - 04:48:40 - Steeg, Bert van
  04:48:41 - 04:49:49 - Dijkstra, Gert
  04:49:32 - 04:49:53 - Steeg, Bert van
  04:49:52 - 04:50:34 - Smit, Veerle
  04:50:19 - 04:50:36 - Steeg, Bert van
  04:50:35 - 04:51:36 - Dijkstra, Gert
  04:50:48 - 04:51:41 - Steeg, Bert van
  04:51:42 - 04:52:20 - Dijkstra, Gert
  04:52:17 - 04:52:20 - Steeg, Bert van
  04:52:19 - 04:52:34 - Peters, Ralph
  04:52:33 - 04:52:51 - Steeg, Bert van
  04:52:35 - 04:52:50 - Dijkstra, Gert
  04:52:50 - 04:52:58 - Peters, Ralph
  04:52:59 - 04:53:04 - Steeg, Bert van
  04:52:59 - 04:53:27 - Dijkstra, Gert
  04:53:27 - 04:53:30 - Steeg, Bert van
  04:53:29 - 04:53:41 - Hoonte, Gertjan te
  04:53:41 - 04:53:47 - Steeg, Bert van
  04:53:42 - 04:54:11 - Dijkstra, Gert
  04:54:06 - 04:54:11 - Steeg, Bert van
  04:54:11 - 04:56:17 - Dijkstra, Gert
  04:56:18 - 04:56:26 - Steeg, Bert van
  04:56:25 - 04:58:09 - Smit, Veerle
  04:58:06 - 04:58:09 - Steeg, Bert van
  04:58:09 - 04:58:41 - Dijkstra, Gert
  04:58:39 - 04:58:41 - Steeg, Bert van
  04:58:41 - 04:59:32 - Smit, Veerle
  04:59:24 - 04:59:34 - Steeg, Bert van
  04:59:34 - 04:59:52 - Dijkstra, Gert
  04:59:51 - 04:59:55 - Smit, Veerle
  04:59:52 - 04:59:58 - Steeg, Bert van
  04:59:57 - 05:00:27 - Hoonte, Gertjan te
  05:00:27 - 05:00:27 - Steeg, Bert van
  05:00:27 - 05:01:16 - Smit, Veerle
  05:00:28 - 05:00:31 - Steeg, Bert van
  05:01:16 - 05:01:18 - Steeg, Bert van
  05:01:17 - 05:01:36 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:36 - 05:01:38 - Steeg, Bert van
  05:01:37 - 05:01:57 - Smit, Veerle
  05:01:58 - 05:02:00 - Steeg, Bert van
  05:01:59 - 05:02:17 - Hoonte, Gertjan te
  05:02:16 - 05:02:21 - Steeg, Bert van
  05:02:17 - 05:02:31 - Smit, Veerle
  05:02:28 - 05:02:36 - Steeg, Bert van
  05:02:34 - 05:03:07 - Peters, Ralph
  05:03:06 - 05:03:15 - Steeg, Bert van
  05:03:07 - 05:03:16 - Smit, Veerle
  05:03:15 - 05:03:21 - Steeg, Bert van
  05:03:16 - 05:03:27 - Peters, Ralph
  05:03:27 - 05:03:36 - Steeg, Bert van
  05:03:28 - 05:03:44 - Smit, Veerle
  05:03:46 - 05:03:50 - Steeg, Bert van
  05:03:46 - 05:03:59 - Peters, Ralph
  05:03:58 - 05:04:17 - Smit, Veerle
  05:03:59 - 05:04:00 - Steeg, Bert van
  05:04:17 - 05:04:37 - Steeg, Bert van
  05:04:36 - 05:05:03 - Heijne, Rachel
  05:05:04 - 05:05:06 - Steeg, Bert van
  05:05:05 - 05:05:12 - Smit, Veerle
  05:05:11 - 05:05:28 - Heijne, Rachel
  05:05:11 - 05:05:15 - Steeg, Bert van
  05:05:28 - 05:05:30 - Steeg, Bert van
  05:05:29 - 05:06:27 - Smit, Veerle
  05:06:27 - 05:06:31 - Steeg, Bert van
  05:06:31 - 05:08:19 - Smit, Veerle
  05:08:17 - 05:08:24 - Steeg, Bert van
  05:08:23 - 05:08:41 - Daniëls, Reindert
  05:08:41 - 05:08:43 - Steeg, Bert van
  05:08:42 - 05:09:09 - Smit, Veerle
  05:09:10 - 05:09:35 - Steeg, Bert van
  05:09:35 - 05:10:15 - Heijne, Rachel
  05:10:10 - 05:10:15 - Steeg, Bert van
  05:10:15 - 05:10:36 - Hoonte, Gertjan te
  05:10:36 - 05:10:38 - Steeg, Bert van
  05:10:38 - 05:11:03 - Heijne, Rachel
  05:11:04 - 05:11:06 - Steeg, Bert van
  05:11:05 - 05:11:22 - Hoonte, Gertjan te
  05:11:22 - 05:11:25 - Steeg, Bert van
  05:11:22 - 05:11:31 - Heijne, Rachel
  05:11:32 - 05:11:37 - Steeg, Bert van
  05:11:33 - 05:11:54 - Hoonte, Gertjan te
  05:11:55 - 05:11:59 - Steeg, Bert van
  05:11:56 - 05:12:11 - Heijne, Rachel
  05:12:01 - 05:12:14 - Steeg, Bert van
  05:12:14 - 05:12:36 - Stellinga, Hessel
  05:12:36 - 05:12:38 - Steeg, Bert van
  05:12:37 - 05:12:45 - Heijne, Rachel
  05:12:46 - 05:12:49 - Steeg, Bert van
  05:12:48 - 05:13:00 - Stellinga, Hessel
  05:13:00 - 05:13:06 - Steeg, Bert van
  05:13:05 - 05:13:39 - Daniëls, Reindert
  05:13:30 - 05:13:43 - Steeg, Bert van
  05:13:39 - 05:13:58 - Heijne, Rachel
  05:13:56 - 05:13:58 - Steeg, Bert van
  05:14:00 - 05:14:20 - Heijne, Rachel
  05:14:21 - 05:14:24 - Steeg, Bert van
  05:14:25 - 05:15:10 - Hoonte, Gertjan te
  05:14:27 - 05:14:28 - Steeg, Bert van
  05:15:10 - 05:15:11 - Steeg, Bert van
  05:15:11 - 05:15:29 - Heijne, Rachel
  05:15:30 - 05:15:32 - Steeg, Bert van
  05:15:31 - 05:16:02 - Hoonte, Gertjan te
  05:15:59 - 05:16:10 - Steeg, Bert van
  05:16:04 - 05:16:21 - Heijne, Rachel
  05:16:21 - 05:16:52 - Steeg, Bert van
  05:16:22 - 05:16:37 - Hoonte, Gertjan te
  05:16:39 - 05:16:48 - Heijne, Rachel
  05:16:51 - 05:17:15 - Dijkstra, Gert
  05:17:14 - 05:17:16 - Steeg, Bert van
  05:17:16 - 05:17:33 - Heijne, Rachel
  05:17:34 - 05:17:40 - Steeg, Bert van
  05:17:35 - 05:17:58 - Dijkstra, Gert
  05:17:49 - 05:18:01 - Steeg, Bert van
  05:17:59 - 05:18:15 - Heijne, Rachel
  05:18:17 - 05:18:21 - Steeg, Bert van
  05:18:19 - 05:18:43 - Dijkstra, Gert
  05:18:36 - 05:18:43 - Steeg, Bert van
  05:18:44 - 05:19:04 - Heijne, Rachel
  05:19:04 - 05:19:07 - Steeg, Bert van
  05:19:05 - 05:19:29 - Peters, Ralph
  05:19:28 - 05:19:38 - Steeg, Bert van
  05:19:44 - 05:24:49 - Stellinga, Hessel
  05:24:49 - 05:24:55 - Steeg, Bert van
  05:24:55 - 05:25:54 - Peters, Ralph
  05:25:49 - 05:25:55 - Steeg, Bert van
  05:25:54 - 05:26:47 - Hoonte, Gertjan te
  05:26:33 - 05:26:48 - Steeg, Bert van
  05:26:47 - 05:27:18 - Peters, Ralph
  05:27:18 - 05:27:20 - Steeg, Bert van
  05:27:19 - 05:27:44 - Hoonte, Gertjan te
  05:27:44 - 05:27:45 - Steeg, Bert van
  05:27:45 - 05:28:44 - Peters, Ralph
  05:28:36 - 05:28:49 - Steeg, Bert van
  05:28:45 - 05:29:13 - Hoonte, Gertjan te
  05:29:05 - 05:29:16 - Steeg, Bert van
  05:29:13 - 05:29:44 - Peters, Ralph
  05:29:45 - 05:29:53 - Steeg, Bert van
  05:29:53 - 05:31:03 - Stellinga, Hessel
  05:30:35 - 05:31:07 - Steeg, Bert van
  05:31:02 - 05:31:26 - Peters, Ralph
  05:31:21 - 05:31:41 - Steeg, Bert van
  05:31:27 - 05:31:40 - Stellinga, Hessel
  05:31:40 - 05:32:10 - Peters, Ralph
  05:31:47 - 05:32:21 - Steeg, Bert van
  05:32:11 - 05:32:42 - Stellinga, Hessel
  05:32:26 - 05:33:25 - Steeg, Bert van
  05:32:42 - 05:33:02 - Peters, Ralph
  05:33:25 - 05:34:28 - Peters, Ralph
  05:33:45 - 05:33:59 - Steeg, Bert van
  05:34:29 - 05:34:34 - Steeg, Bert van
  05:34:33 - 05:35:28 - Smit, Veerle
  05:35:26 - 05:35:50 - Steeg, Bert van
  05:35:28 - 05:35:49 - Peters, Ralph
  05:35:52 - 05:35:55 - Steeg, Bert van
  05:35:54 - 05:37:26 - Dijkstra, Gert
  05:36:39 - 05:37:19 - Steeg, Bert van
  05:37:19 - 05:37:38 - Steeg, Bert van
  05:37:25 - 05:37:28 - Peters, Ralph
  05:37:38 - 05:37:48 - Steeg, Bert van
  05:42:34 - 05:42:46 - Steeg, Bert van
  05:42:56 - 05:43:05 - Steeg, Bert van
  05:43:06 - 05:43:12 - Peters, Ralph
  05:43:07 - 05:43:10 - Steeg, Bert van
  05:43:11 - 05:43:34 - Steeg, Bert van
  05:43:15 - 05:43:34 - Dijkstra, Gert
  05:43:31 - 05:44:41 - Peters, Ralph
  05:44:41 - 05:44:46 - Steeg, Bert van
  05:44:45 - 05:44:54 - Daniëls, Reindert
  05:44:54 - 05:44:58 - Steeg, Bert van
  05:44:55 - 05:45:10 - Peters, Ralph
  05:45:11 - 05:45:13 - Steeg, Bert van
  05:45:13 - 05:45:37 - Hoonte, Gertjan te
  05:45:36 - 05:45:37 - Steeg, Bert van
  05:45:38 - 05:46:08 - Peters, Ralph
  05:46:05 - 05:46:25 - Hoonte, Gertjan te
  05:46:06 - 05:46:30 - Steeg, Bert van
  05:46:21 - 05:46:39 - Peters, Ralph
  05:46:38 - 05:46:41 - Steeg, Bert van
  05:46:40 - 05:47:17 - Hoonte, Gertjan te
  05:47:17 - 05:47:18 - Steeg, Bert van
  05:47:18 - 05:47:33 - Peters, Ralph
  05:47:32 - 05:47:51 - Steeg, Bert van
  05:47:47 - 05:48:20 - Alblas, Kirsten
  05:48:20 - 05:48:25 - Steeg, Bert van
  05:48:25 - 05:49:29 - Heuven, Maarten van
  05:48:36 - 05:48:42 - Steeg, Bert van
  05:49:29 - 05:49:42 - Steeg, Bert van
  05:49:41 - 05:50:30 - Oudejans, Annemarijn
  05:50:30 - 05:50:36 - Steeg, Bert van
  05:50:36 - 05:50:36 - Hoonte, Gertjan te
  05:50:37 - 05:50:51 - Hoonte, Gertjan te
  05:50:51 - 05:50:52 - Steeg, Bert van
  05:50:52 - 05:50:58 - Oudejans, Annemarijn
  05:50:59 - 05:51:04 - Steeg, Bert van
  05:51:01 - 05:51:08 - Hoonte, Gertjan te
  05:51:07 - 05:51:10 - Steeg, Bert van
  05:51:08 - 05:51:12 - Oudejans, Annemarijn
  05:51:13 - 05:51:16 - Steeg, Bert van
  05:51:14 - 05:51:24 - Hoonte, Gertjan te
  05:51:24 - 05:51:32 - Steeg, Bert van
  05:51:25 - 05:51:50 - Oudejans, Annemarijn
  05:51:50 - 05:51:55 - Steeg, Bert van
  05:51:56 - 05:52:08 - Daniëls, Reindert
  05:52:07 - 05:52:15 - Steeg, Bert van
  05:52:10 - 05:52:35 - Oudejans, Annemarijn
  05:52:32 - 05:52:39 - Steeg, Bert van
  05:52:39 - 05:53:33 - Usta, Mirac
  05:53:33 - 05:53:38 - Steeg, Bert van
  05:53:37 - 05:54:19 - Zweth, Rick van der
  05:54:19 - 05:54:22 - Steeg, Bert van
  05:54:22 - 05:54:41 - Stellinga, Hessel
  05:54:40 - 05:54:42 - Steeg, Bert van
  05:54:41 - 05:54:43 - Stellinga, Hessel
  05:54:42 - 05:54:56 - Zweth, Rick van der
  05:54:56 - 05:54:58 - Steeg, Bert van
  05:54:57 - 05:55:05 - Stellinga, Hessel
  05:55:05 - 05:55:16 - Zweth, Rick van der
  05:55:05 - 05:55:18 - Steeg, Bert van
  05:55:19 - 05:55:25 - Steeg, Bert van
  05:55:23 - 05:55:56 - Hoonte, Gertjan te
  05:55:56 - 05:55:58 - Steeg, Bert van
  05:55:57 - 05:56:19 - Zweth, Rick van der
  05:56:19 - 05:56:20 - Steeg, Bert van
  05:56:20 - 05:56:43 - Hoonte, Gertjan te
  05:56:42 - 05:56:52 - Steeg, Bert van
  05:56:44 - 05:57:06 - Zweth, Rick van der
  05:57:06 - 05:57:11 - Steeg, Bert van
  05:57:07 - 05:57:24 - Hoonte, Gertjan te
  05:57:24 - 05:57:30 - Steeg, Bert van
  05:57:24 - 05:57:38 - Zweth, Rick van der
  05:57:38 - 05:57:41 - Steeg, Bert van
  05:57:42 - 05:58:18 - Dijkstra, Gert
  05:57:52 - 05:58:27 - Steeg, Bert van
  05:58:19 - 05:58:42 - Zweth, Rick van der
  05:58:42 - 05:58:45 - Steeg, Bert van
  05:58:44 - 05:59:37 - Dijkstra, Gert
  05:59:13 - 05:59:36 - Steeg, Bert van
  05:59:36 - 06:00:06 - Zweth, Rick van der
  06:00:03 - 06:01:33 - Steeg, Bert van
  06:00:36 - 06:00:40 - Peters, Ralph
  06:00:49 - 06:00:52 - Hoonte, Gertjan te
  06:01:29 - 06:04:47 - Hooijdonk, Lot van
  06:03:05 - 06:03:14 - Steeg, Bert van
  06:03:15 - 06:03:36 - Stellinga, Hessel
  06:03:36 - 06:03:38 - Steeg, Bert van
  06:04:07 - 06:04:09 - Steeg, Bert van
  06:04:08 - 06:04:18 - Stellinga, Hessel
  06:04:18 - 06:04:21 - Steeg, Bert van
  06:04:20 - 06:04:57 - Hoonte, Gertjan te
  06:04:57 - 06:04:58 - Steeg, Bert van
  06:04:58 - 06:20:33 - Hooijdonk, Lot van
  06:07:17 - 06:07:20 - Steeg, Bert van
  06:07:20 - 06:07:39 - Hoonte, Gertjan te
  06:07:36 - 06:07:40 - Steeg, Bert van
  06:08:08 - 06:08:10 - Steeg, Bert van
  06:09:51 - 06:09:56 - Steeg, Bert van
  06:09:54 - 06:10:19 - Hoonte, Gertjan te
  06:10:20 - 06:10:21 - Steeg, Bert van
  06:10:45 - 06:10:47 - Steeg, Bert van
  06:11:30 - 06:11:33 - Steeg, Bert van
  06:11:31 - 06:11:48 - Stellinga, Hessel
  06:11:34 - 06:11:36 - Steeg, Bert van
  06:11:48 - 06:11:49 - Steeg, Bert van
  06:12:07 - 06:12:21 - Stellinga, Hessel
  06:12:07 - 06:12:09 - Steeg, Bert van
  06:12:21 - 06:12:23 - Steeg, Bert van
  06:12:36 - 06:12:37 - Steeg, Bert van
  06:12:37 - 06:12:50 - Stellinga, Hessel
  06:12:50 - 06:12:51 - Steeg, Bert van
  06:13:13 - 06:13:16 - Steeg, Bert van
  06:14:17 - 06:14:25 - Steeg, Bert van
  06:14:25 - 06:14:46 - Smit, Veerle
  06:14:40 - 06:14:47 - Steeg, Bert van
  06:16:02 - 06:16:05 - Steeg, Bert van
  06:16:03 - 06:16:27 - Smit, Veerle
  06:16:26 - 06:16:28 - Steeg, Bert van
  06:17:27 - 06:17:29 - Steeg, Bert van
  06:17:28 - 06:17:37 - Smit, Veerle
  06:17:36 - 06:17:39 - Steeg, Bert van
  06:18:05 - 06:18:06 - Steeg, Bert van
  06:20:30 - 06:20:32 - Steeg, Bert van
  06:20:32 - 06:21:12 - Hoonte, Gertjan te
  06:21:12 - 06:21:13 - Steeg, Bert van
  06:21:13 - 06:33:08 - Hooijdonk, Lot van
  06:21:52 - 06:21:53 - Steeg, Bert van
  06:21:53 - 06:22:18 - Hoonte, Gertjan te
  06:22:20 - 06:22:21 - Steeg, Bert van
  06:22:40 - 06:22:44 - Steeg, Bert van
  06:22:44 - 06:23:12 - Dijkstra, Gert
  06:23:12 - 06:23:14 - Steeg, Bert van
  06:23:42 - 06:23:46 - Steeg, Bert van
  06:23:44 - 06:24:08 - Hoonte, Gertjan te
  06:24:08 - 06:24:09 - Steeg, Bert van
  06:24:20 - 06:24:22 - Steeg, Bert van
  06:24:22 - 06:24:42 - Zweth, Rick van der
  06:24:43 - 06:24:45 - Steeg, Bert van
  06:25:24 - 06:25:25 - Steeg, Bert van
  06:25:25 - 06:25:42 - Zweth, Rick van der
  06:25:42 - 06:25:45 - Steeg, Bert van
  06:27:16 - 06:27:17 - Steeg, Bert van
  06:27:17 - 06:27:34 - Hoonte, Gertjan te
  06:27:35 - 06:27:36 - Steeg, Bert van
  06:27:53 - 06:27:54 - Steeg, Bert van
  06:29:53 - 06:29:54 - Steeg, Bert van
  06:33:07 - 06:33:19 - Steeg, Bert van
  06:33:17 - 06:33:18 - Daniëls, Reindert
  06:33:19 - 06:33:29 - Dijkstra, Gert
  06:33:24 - 06:33:56 - Steeg, Bert van
  06:33:32 - 06:33:43 - Dijkstra, Gert
  06:33:44 - 06:33:54 - Daniëls, Reindert
  06:33:58 - 06:34:05 - Steeg, Bert van
  06:33:58 - 06:33:58 - Hooijdonk, Lot van
  06:33:58 - 06:34:03 - Hoonte, Gertjan te
  06:34:03 - 06:35:26 - Hooijdonk, Lot van
  06:35:27 - 06:36:03 - Dijkstra, Gert
  06:35:28 - 06:36:22 - Steeg, Bert van
  06:36:03 - 06:36:07 - Hooijdonk, Lot van
  06:36:21 - 06:36:40 - Hoonte, Gertjan te
  06:36:40 - 06:37:04 - Steeg, Bert van
  07:10:44 - - Passier, Charlotte
 8. Wethouder: Oosters, beleidsterrein: Milieu
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten

  De raad heeft de ontwerp bestuursrapportage 2022 met de tweede begrotingswijziging 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ontvangen. De RUD stelt de raad in de gelegenheid voor 9 december 2022 te reageren op deze  tweede en eerste  begrotingswijziging.