Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen

donderdag 29 september 2022

10:00 - 13:00

Locatie
Stadhuishal
Voorzitter
Voorzitter commissie
Eind
maandag 26 september 2022 09:29
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen, die wordt gehouden op 29 september 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 2. Ter vaststelling:
  Conceptverslag commissie EDW 1 september 2022 (volgt)

 3. Geen.

 4. Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie en Klimaat, Dennis de Vries, Beleidsterrein: Vastgoed.

  Indicatieve behandeltijd: 105 minuten.
  Geagendeerd door: Ralph Peters D66, Mirthe Biemans, PvdA, Jantine Zwinkels, CDA,Nando Temming, Stadsbelang Utrecht,
  Veerle Smit, Volt,  Mahmut Sungur, DENK, Gertjan te Hoonte, VVD, Maarten van Heuven, PvdD, Annemarijn Oudejans S&S en Myrthe Minnaert BIJ1.

  De agenderende fracties willen graag de Raadsbrief Aanpak Koopkracht en energiecrisis agenderen. Specifiek willen we een aantal fracties in gesprek over de aanvullende maatregelen die kunnen worden genomen om de energiecrisis te bestrijden. (maatregelen om de koopkracht te versterken zijn reeds geagendeerd in de commissie OWE). Naast de reeds aangekondigde maatregelen in de brief willen we het college op pad sturen met extra aanvullende maatregelen die snel, concreet uitvoerbaar zijn. Te beginnen met de maatregelen die het college – aanvullend op de overgenomen motie (M229) - kan nemen in het eigen vastgoed waar de gemeente direct een elektriciteits- en gascontract voor heeft afgesloten. De woordvoerders ROGV op de portefeuille Vastgoed zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat.
  Daarnaast willen een aantal fracties ook in gesprek over de maatregelen die nu genoemd staan in de raadsbrief.

  Aanvullend op de brief zien de agenderende fracties nog meer aanvullende maatregelen die makkelijk en snel uitvoerbaar zijn om te nemen. Na deze commissiebehandeling hopen wij dat het college deze concrete maatregelen over kan nemen en uit kan voeren.