Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen

donderdag 20 januari 2022

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 20 januari 2022 20:30
Eind
donderdag 20 januari 2022 23:28
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen, die wordt gehouden op 20 januari  2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  10:22:35 - 10:21:44 -
  10:21:43 - 10:21:11 -
  10:21:11 - 10:21:07 -
  10:21:08 - 10:21:05 - Koning, Maarten
  10:21:04 - 10:21:03 -
  10:21:02 - 10:20:31 - Zwinkels, Jantine
  10:20:31 - 10:20:24 -
  10:20:25 - 10:20:19 -
  10:20:19 - 10:19:41 -
  10:20:05 - 10:19:55 -
  10:19:38 - 10:19:27 - Zweth, Rick van der
  10:19:26 - 10:18:58 -
  10:18:59 - 10:18:33 - Zwinkels, Jantine
  10:18:33 - 10:18:08 -
  10:18:07 - 10:17:52 - Zwinkels, Jantine
  10:17:51 - -
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 20 januari 2022 10:12
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  10:16:28 - 10:16:15 -
  10:16:22 - 10:16:19 -
  10:16:13 - 10:15:25 -
  10:15:25 - 10:15:16 - Zweth, Rick van der
  10:15:15 - 10:15:11 -
  10:15:10 - 10:14:56 -
  10:14:55 - 10:14:14 -
  10:14:14 - 10:13:48 -
  10:13:48 - -
 4. 3.4

 5. 6

  Wethouders: Diepeveen, Verschuure, Beleidsterreinen: Grondzaken, Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten.


  In de raadsbrief Taskforce Versneld toevoegen tijdelijke woonruimte, 1e kwartaalrapportage Q4 2021, doet het college verslag van de viersporenaanpak om meer tijdelijke woonruimte toe te voegen aan de Utrechtse woningmarkt. Een van de sporen is het zoeken naar locaties voor tijdelijk wonen. Binnen dit spoor zijn 2 locaties aangemerkt om tijdelijk wonen mogelijk te maken, het BEFU-terrein en de Pagelaan 1. Deze locaties bevinden zich in de wijk Hoograven en zijn gelegen in de geluidszone van de A12. De realisatie van permanente woningen op het BEFU-terrein is voorlopig niet mogelijk omdat daarvoor eerst geluidsaneringsmaatregelen voor de A12 moeten worden genomen. Die waren gekoppeld aan het Tracébesluit over de A27. Gezien de hoge druk op de woningmarkt wordt nu voorgesteld om hier onder bepaalde randvoorwaarden tijdelijke woningen voor 10 jaar te realiseren. Om dit te doen is het nodig de oude grondexploitatie te sluiten en een nieuwe te openen. In het raadsvoorstel vraagt het college de raad hiermee in te stemmen, alsmede met het voorstel om de voorgenomen woningbouwplannen voor permanent wonen voorlopig niet te vervolgen en de grond ten behoeve van de tijdelijke ontwikkeling te verhuren aan een nog te selecteren partij. Het college stelt daarbij een aantal richtinggevende ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor. Verder heeft het college intentiedocument Pagelaan 1 vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente gaat onderzoeken om te bepalen hoe en hoeveel tijdelijke woonunits gerealiseerd kunnen worden.

  10:10:09 - 10:09:51 - Zwinkels, Jantine
  10:09:50 - 10:09:30 -
  10:09:38 - 10:09:38 - Zwinkels, Jantine
  10:09:31 - 10:08:01 -
  10:07:58 - 10:07:13 -
  10:07:12 - 10:04:07 -
  10:04:10 - 10:04:06 -
  10:04:05 - 09:56:12 -
  10:02:41 - 10:02:38 -
  10:02:38 - 10:02:12 - Zwinkels, Jantine
  10:02:13 - 10:02:12 -
  10:01:24 - 10:01:22 -
  10:01:22 - 10:00:58 -
  10:00:58 - 10:00:57 -
  10:00:09 - 10:00:05 -
  10:00:05 - 09:59:44 -
  09:59:44 - 09:59:43 -
  09:59:28 - 09:59:28 -
  09:58:51 - 09:58:49 -
  09:58:49 - 09:58:23 - Zwinkels, Jantine
  09:58:24 - 09:58:22 -
  09:57:52 - 09:57:50 -
  09:56:13 - 09:56:06 -
  09:56:06 - 09:46:05 - Koning, Maarten
  09:53:00 - 09:52:56 -
  09:52:55 - 09:52:30 - Zwinkels, Jantine
  09:52:01 - 09:52:00 -
  09:51:59 - 09:51:38 - Zwinkels, Jantine
  09:51:38 - 09:51:38 -
  09:51:02 - 09:50:55 -
  09:50:56 - 09:50:30 - Zwinkels, Jantine
  09:50:30 - 09:50:26 -
  09:50:25 - 09:50:00 -
  09:50:00 - 09:49:58 -
  09:49:43 - 09:49:37 -
  09:49:38 - 09:49:08 -
  09:49:09 - 09:49:08 -
  09:48:23 - 09:48:22 -
  09:47:19 - 09:47:00 -
  09:47:02 - 09:46:45 -
  09:46:44 - 09:46:44 -
  09:46:08 - 09:46:02 -
  09:46:02 - 09:45:44 - Zweth, Rick van der
  09:45:44 - 09:45:43 -
  09:45:44 - 09:45:43 - Koning, Maarten
  09:45:42 - 09:45:30 -
  09:45:31 - 09:43:05 - Sasbrink, Anne
  09:43:08 - 09:43:02 -
  09:43:01 - 09:42:39 -
  09:42:39 - 09:42:37 -
  09:42:38 - 09:41:03 - Sasbrink, Anne
  09:42:10 - 09:42:09 -
  09:41:03 - 09:40:58 -
  09:40:58 - 09:38:45 -
  09:38:44 - 09:38:39 -
  09:38:40 - 09:34:37 - Zweth, Rick van der
  09:37:35 - 09:37:34 -
  09:37:34 - 09:37:07 - Zwinkels, Jantine
  09:37:08 - 09:37:01 -
  09:36:53 - 09:36:52 -
  09:34:36 - 09:34:29 -
  09:34:30 - 09:34:18 -
  09:34:17 - 09:34:16 -
  09:34:15 - 09:33:49 - Zweth, Rick van der
  09:33:48 - 09:33:45 -
  09:33:44 - 09:33:33 -
  09:33:33 - 09:33:32 -
  09:33:32 - 09:33:09 - Zweth, Rick van der
  09:33:10 - 09:33:07 -
  09:33:06 - 09:32:32 -
  09:33:02 - 09:32:23 -
  09:32:25 - 09:31:15 -
  09:31:19 - 09:31:13 -
  09:31:14 - 09:30:52 - Zweth, Rick van der
  09:30:51 - 09:30:50 -
  09:30:51 - 09:30:01 -
  09:30:03 - 09:30:00 -
  09:30:00 - 09:29:36 - Zweth, Rick van der
  09:29:37 - 09:29:35 -
  09:29:34 - 09:29:12 -
  09:29:12 - 09:29:05 -
  09:29:05 - 09:28:44 -
  09:28:44 - 09:26:02 -
  09:26:02 - 09:25:44 -
  09:25:44 - 09:23:12 -
  09:23:46 - 09:23:39 -
  09:23:39 - 09:23:22 - Zwinkels, Jantine
  09:23:22 - 09:23:20 -
  09:23:11 - 09:22:55 -
  09:22:55 - 09:20:35 - Zwinkels, Jantine
  09:20:35 - 09:20:32 -
  09:20:33 - 09:19:23 - Essabiri, Hamza
  09:19:23 - 09:19:18 -
  09:19:17 - 09:14:56 -
  09:17:43 - 09:17:32 -
  09:16:35 - 09:16:29 -
  09:16:30 - 09:16:17 -
  09:16:16 - 09:16:16 -
  09:16:13 - 09:16:11 -
  09:14:57 - 09:14:42 -
  09:14:44 - 09:10:26 -
  09:12:55 - 09:12:42 -
  09:10:28 - 09:10:26 -
  09:10:26 - 09:10:09 -
  09:10:11 - 09:10:07 -
  09:10:06 - 09:09:08 -
  09:09:10 - 09:09:09 -
  09:09:07 - 09:08:48 -
  09:08:48 - 09:08:47 -
  09:08:48 - 09:08:22 -
  09:08:24 - 09:08:20 -
  09:08:21 - 09:07:40 -
  09:07:40 - 09:07:39 -
  09:07:39 - 09:07:33 -
  09:07:37 - 09:07:27 -
  09:07:28 - 09:06:41 -
  09:06:40 - 09:06:39 -
  09:06:39 - 09:06:07 -
  09:06:05 - 09:06:03 -
  09:06:01 - 09:05:28 -
  09:05:28 - 09:05:22 -
  09:05:24 - 09:05:06 -
  09:05:06 - 09:05:05 -
  09:05:03 - 09:04:42 -
  09:04:42 - 09:04:40 -
  09:04:36 - 09:03:51 -
  09:03:56 - 09:03:51 -
  09:03:51 - 09:03:41 -
  09:03:42 - 09:03:41 -
  09:03:40 - 09:03:03 -
  09:03:03 - 09:03:02 -
  09:03:01 - 09:02:39 -
  09:02:38 - 09:02:37 -
  09:02:37 - 08:58:39 -
  09:02:08 - 09:01:56 -
  08:58:41 - 08:58:34 -
  08:58:34 - 08:58:08 -
  08:58:09 - 08:58:08 -
  08:58:08 - 08:57:33 -
  08:57:33 - 08:57:32 -
  08:57:31 - 08:57:00 -
  08:57:00 - 08:56:59 -
  08:56:59 - 08:52:12 -
  08:52:12 - 08:52:11 -
  08:52:11 - 08:51:47 -
  08:51:47 - 08:51:46 -
  08:51:46 - 08:48:39 -
  08:51:24 - 08:51:20 -
  08:51:19 - 08:51:08 - Zweth, Rick van der
  08:51:07 - 08:51:06 -
  08:48:40 - 08:48:38 -
  08:48:38 - 08:48:14 -
  08:48:13 - 08:48:12 -
  08:48:13 - 08:47:41 -
  08:47:55 - 08:47:53 -
  08:47:53 - 08:47:42 -
  08:47:46 - 08:47:43 -
  08:47:41 - 08:44:18 -
  08:46:08 - 08:46:05 -
  08:46:05 - 08:45:47 - Zweth, Rick van der
  08:45:48 - 08:45:47 -
  08:45:43 - 08:45:28 - Zweth, Rick van der
  08:44:17 - 08:44:14 -
  08:44:13 - 08:44:10 -
  08:44:08 - 08:43:42 -
  08:43:44 - 08:43:42 -
  08:43:42 - 08:43:02 -
  08:43:02 - 08:42:57 -
  08:42:57 - 08:42:29 -
  08:42:30 - 08:42:29 -
  08:42:28 - 08:42:12 -
  08:42:12 - 08:41:20 -
  08:42:12 - 08:42:07 -
  08:42:10 - 08:41:53 -
  08:41:54 - 08:41:53 -
  08:41:20 - 08:41:13 -
  08:41:13 - 08:40:45 -
  08:40:48 - 08:40:43 -
  08:40:44 - 08:39:36 -
  08:40:22 - 08:40:17 -
  08:40:18 - 08:40:01 - Essabiri, Hamza
  08:40:01 - 08:40:01 -
  08:39:35 - 08:39:34 -
  08:39:35 - 08:39:21 - Essabiri, Hamza
  08:39:21 - 08:39:19 -
  08:39:20 - 08:33:47 -
  08:34:41 - 08:34:39 -
  08:34:39 - 08:34:28 - Zwinkels, Jantine
  08:34:27 - 08:34:26 -
  08:34:25 - 08:34:23 - Zwinkels, Jantine
  08:33:48 - 08:33:45 -
  08:33:46 - 08:33:26 -
  08:33:45 - 08:33:44 -
  08:33:25 - 08:33:18 -
  08:33:25 - 08:33:24 -
  08:33:18 - 08:33:01 -
  08:33:02 - 08:32:59 -
  08:33:01 - 08:33:00 -
  08:33:01 - 08:32:45 -
  08:32:46 - 08:32:44 -
  08:32:45 - 08:26:55 -
  08:31:44 - 08:31:41 -
  08:31:41 - 08:31:35 - Zwinkels, Jantine
  08:31:36 - 08:31:35 -
  08:31:21 - 08:31:09 -
  08:30:22 - 08:30:20 -
  08:30:20 - 08:30:02 - Zwinkels, Jantine
  08:30:01 - 08:30:01 -
  08:29:33 - 08:29:32 -
  08:26:54 - 08:26:40 -
  08:26:49 - 08:26:47 -
  08:26:40 - 08:26:21 - Sasbrink, Anne
  08:26:20 - 08:26:19 -
  08:26:18 - 08:25:53 -
  08:25:52 - 08:25:45 -
  08:25:45 - 08:25:13 -
  08:25:14 - 08:25:07 -
  08:25:08 - 08:25:03 -
  08:25:05 - 08:25:01 -
  08:25:04 - 08:24:50 - Essabiri, Hamza
  08:24:49 - 08:24:48 -
  08:24:47 - 08:23:41 -
  08:23:40 - 08:23:31 -
  08:23:31 - 08:22:51 - Sasbrink, Anne
  08:22:51 - 08:22:46 -
  08:22:45 - 08:22:17 -
  08:22:16 - 08:22:12 -
  08:22:12 - 08:21:57 -
  08:21:57 - 08:21:52 -
  08:21:53 - 08:19:46 -
  08:19:45 - 08:19:28 -
  08:19:29 - 08:19:20 -
  08:19:20 - 08:18:59 -
  08:18:59 - 08:18:45 - Sasbrink, Anne
  08:18:45 - 08:18:42 -
  08:18:41 - 08:18:32 -
  08:18:37 - 08:17:23 -
  08:17:24 - 08:17:14 - Zweth, Rick van der
  08:17:13 - -
  08:17:07 - 08:16:59 -
 6. 6.1

 7. 7

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Milieu en Emisieloos vervoer
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht heeft op 3 december 2021 de Ontwerp Kadernota 2023 aangeboden aan de raad en stelt de raad in de gelegenheid hierop met een zienswijze te reageren. Reageren kan uiterlijk tot 18 februari 2022.
  In de Kadernota 2023 schetst de RUD de ambitie voor de lange termijn waarin ingespeeld wordt op ontwikkelingen als de komst van de Omgevingswet, de noodzaak om het klimaat beter te beschermen en over te stappen op duurzame energie. De Ontwerp Kadernota sluit af met de financiële inzichten die van invloed zullen zijn op de programmabegroting van 2023.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid Kadernota RUD Utrecht 2023: reflectie taken
  08:08:57 - 08:07:09 -
  08:07:09 - 08:07:04 -
  08:07:03 - 08:04:39 - Sasbrink, Anne
  08:04:39 - 08:04:31 -
  08:04:20 - 08:04:07 -
  08:04:06 - 08:03:01 - Zwinkels, Jantine
  08:03:00 - 08:02:58 -
  08:02:59 - 08:02:36 -
  08:02:38 - 08:02:35 -
  08:02:34 - 08:01:38 - Zwinkels, Jantine
  08:01:46 - 08:01:35 -
  08:01:35 - 08:01:04 -
  08:01:05 - 08:01:03 -
  08:01:03 - 08:00:15 - Zwinkels, Jantine
  08:00:18 - 08:00:14 -
  08:00:12 - 08:00:09 - Zwinkels, Jantine
  08:00:11 - 08:00:05 -
  08:00:06 - 07:58:29 -
  07:58:29 - 07:58:24 -
  07:58:24 - 07:56:37 -
  07:56:36 - 07:56:20 -
  07:56:20 - 07:52:59 - Eerenberg, Eelco
  07:52:59 - 07:52:58 -
  07:52:59 - 07:51:45 -
  07:51:44 - 07:51:43 -
  07:51:42 - 07:49:00 - Eerenberg, Eelco
  07:49:02 - 07:49:00 -
  07:49:00 - 07:48:35 -
  07:48:36 - 07:48:33 -
  07:48:34 - 07:42:20 - Eerenberg, Eelco
  07:47:58 - 07:47:36 -
  07:47:12 - 07:47:04 -
  07:42:20 - 07:42:11 -
  07:42:10 - 07:41:33 -
  07:41:33 - 07:41:24 -
  07:41:24 - 07:41:00 -
  07:41:00 - 07:40:46 -
  07:40:57 - 07:40:51 -
  07:40:46 - 07:40:26 -
  07:40:26 - 07:39:54 -
  07:40:16 - 07:40:08 -
  07:39:55 - 07:39:44 - Raaijmakers, Ilse
  07:39:44 - 07:39:27 -
  07:39:26 - 07:38:58 - Zwinkels, Jantine
  07:39:22 - 07:39:18 -
  07:38:58 - 07:38:57 -
  07:38:57 - 07:38:10 - Eerenberg, Eelco
  07:38:12 - 07:38:10 -
  07:38:10 - 07:37:57 - Zwinkels, Jantine
  07:37:57 - 07:37:56 -
  07:37:56 - 07:36:32 - Eerenberg, Eelco
  07:36:34 - 07:36:26 -
  07:36:26 - 07:35:49 -
  07:35:52 - 07:35:48 -
  07:35:48 - 07:35:37 - Eerenberg, Eelco
  07:35:39 - 07:33:40 -
 8. 8

  Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie
  Opgesteld door de Rekenkamer Utrecht
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  De Rekenkamer voert een onderzoek uit de Energietransitie dat uit drie delen bestaat. In februari 2021 is een rekenkamerbrief over de informatievoorziening gepubliceerd. Dit raadsvoorstel gaat over het tweede deelonderzoek, waarin de projecten Zon op dak en het Stimuleren van particuliere woningeigenaren worden doorgelicht. Het derde deelonderzoek gaat over de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en is in uitvoering.
  De rekenkamer wil met dit onderzoek de gemeenteraad inzicht geven in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de genoemde twee projecten uit het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. Daarnaast is onderzocht of de raad in positie is (geweest) om haar controlerende taak uit te voeren. Ook is gekeken naar het perspectief van inwoners. De Rekenkamer concludeert dat de energietransitie een complexe maatschappelijke opgave is waarvoor het noodzakelijk is dat de gemeente een visie ontwikkelt, doelen stelt, monitort, evalueert en projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie bijstelt. De onderzochte projecten laten zien dat dit nog onvoldoende gebeurt. Hierdoor is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de projecten niet vast te stellen, terwijl daarmee de gemeente de aanpak kan optimaliseren en bewuste keuzes kan maken om nieuwe projecten op te starten, lopende projecten aan te passen of projecten te beëindigen. De rekenkamer ziet dat dit bij sommige onderzochte projecten al gebeurt en ziet aanwijzingen dat dit de effectiviteit van die projecten vergroot. Het huidige onderzoek bevestigt de conclusie uit de eerdere rekenkamerbrief dat de raad veel informatie ontvangt, maar dat het beeld over voortgang en resultaten niet volledig is. Ook komt in dit onderzoek uitgebreider naar voren dat concrete criteria voor de keuze van projecten ontbreken en dat evalueren en leren verbeterpunten zijn. De Rekenkamer doet acht aanbevelingen en verzoekt het college de raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

  06:27:36 - 06:22:34 -
  06:24:53 - 06:24:47 -
  06:24:49 - 06:24:38 - Hoonte, Gertjan te
  06:24:38 - 06:24:36 -
  06:22:34 - 06:22:26 -
  06:22:30 - 06:22:13 -
  06:22:12 - 06:21:34 -
  06:22:12 - 06:22:10 -
  06:22:08 - 06:22:07 -
  06:21:35 - 06:21:29 -
  06:21:30 - 06:21:09 - Steeg, Bert van
  06:21:10 - 06:21:08 -
  06:21:09 - 06:20:33 -
  06:20:34 - 06:20:30 -
  06:20:32 - 06:20:01 - Steeg, Bert van
  06:20:01 - 06:19:59 -
  06:20:00 - 06:19:05 -
  06:19:25 - 06:19:25 -
  06:19:24 - 06:18:54 -
  06:19:02 - 06:19:01 - Hoonte, Gertjan te
  06:18:54 - 06:18:06 - Hoonte, Gertjan te
  06:18:08 - 06:18:05 -
  06:18:03 - 06:17:55 -
  06:17:56 - 06:17:54 -
  06:17:55 - 06:17:44 - Hoonte, Gertjan te
  06:17:51 - 06:16:16 -
  06:17:05 - 06:16:59 -
  06:17:05 - 06:16:47 - Hoonte, Gertjan te
  06:16:46 - 06:16:45 -
  06:16:20 - 06:16:14 -
  06:16:15 - 06:16:07 - Hoonte, Gertjan te
  06:16:09 - 06:16:06 -
  06:16:07 - 06:15:50 -
  06:15:50 - 06:15:47 -
  06:15:47 - 06:15:26 -
  06:15:27 - 06:15:26 -
  06:15:27 - 06:14:59 -
  06:14:59 - 06:14:57 -
  06:14:57 - 06:14:17 -
  06:14:22 - 06:14:14 -
  06:14:20 - 06:13:18 -
  06:13:24 - 06:13:12 -
  06:13:12 - 06:11:34 - Hoonte, Gertjan te
  06:11:39 - 06:11:31 -
  06:11:33 - 06:11:26 -
  06:11:27 - 06:11:25 -
  06:11:25 - 06:05:31 - Hoonte, Gertjan te
  06:10:57 - 06:10:51 -
  06:10:53 - 06:10:31 -
  06:10:33 - 06:10:28 -
  06:10:02 - 06:09:49 -
  06:09:51 - 06:09:33 -
  06:09:32 - 06:09:22 -
  06:09:02 - 06:08:51 -
  06:05:31 - 06:05:27 -
  06:05:27 - 06:04:58 -
  06:05:06 - 06:04:54 -
  06:04:55 - 06:04:25 -
  06:04:26 - 06:04:16 -
  06:04:24 - 05:59:43 - Hoonte, Gertjan te
  06:04:10 - 06:04:08 -
  06:04:10 - 06:03:59 -
  06:03:17 - 06:03:15 -
  06:03:16 - 06:02:41 -
  06:03:13 - 06:02:39 -
  06:02:36 - 06:02:32 -
  06:02:34 - 06:02:07 -
  06:02:07 - 06:02:06 -
  06:01:29 - 06:01:20 -
  06:01:21 - 06:00:52 -
  06:00:51 - 06:00:50 -
  05:59:59 - 05:59:31 -
  05:59:29 - 05:55:00 -
  05:55:09 - 05:54:57 -
  05:54:58 - 05:54:28 -
  05:54:33 - 05:54:26 -
  05:54:27 - 05:53:37 -
  05:53:42 - 05:53:27 -
  05:53:33 - 05:52:48 - Hoonte, Gertjan te
  05:52:49 - 05:52:46 -
  05:52:47 - 05:52:21 -
  05:52:21 - 05:52:15 -
  05:52:16 - 05:51:18 -
  05:51:44 - 05:51:09 -
  05:51:15 - 05:51:12 -
  05:51:10 - 05:50:45 -
  05:50:45 - 05:49:25 -
  05:50:40 - 05:50:35 -
  05:50:27 - 05:49:59 -
  05:49:46 - 05:49:39 -
  05:49:26 - 05:40:52 -
  05:40:55 - 05:40:47 -
  05:40:46 - 05:39:20 - Gastspreker 08
  05:39:22 - 05:39:14 -
  05:39:14 - 05:35:57 - Zwanenberg, Pepijn
  05:37:46 - 05:37:42 -
  05:37:41 - 05:37:26 -
  05:37:26 - 05:37:25 -
  05:36:57 - 05:36:56 -
  05:36:01 - 05:35:54 -
  05:35:55 - 05:35:25 - Hoonte, Gertjan te
  05:35:25 - 05:35:21 -
  05:35:24 - 05:35:06 - Zwanenberg, Pepijn
  05:35:07 - 05:35:03 -
  05:35:05 - 05:34:36 - Hoonte, Gertjan te
  05:34:35 - 05:34:34 -
  05:34:34 - 05:34:09 - Zwanenberg, Pepijn
  05:34:11 - 05:34:04 -
  05:34:05 - 05:33:36 - Hoonte, Gertjan te
  05:33:36 - 05:33:30 -
  05:33:35 - 05:33:32 - Zwanenberg, Pepijn
  05:33:31 - 05:32:53 -
  05:32:53 - 05:32:50 -
  05:32:52 - 05:32:17 - Zwanenberg, Pepijn
  05:32:29 - 05:32:12 -
  05:32:13 - 05:31:56 - Steeg, Bert van
  05:31:56 - 05:31:55 -
  05:31:56 - 05:31:32 - Zwanenberg, Pepijn
  05:31:32 - 05:31:29 -
  05:31:30 - 05:29:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:29:58 - 05:29:45 -
  05:29:45 - 05:22:19 - Steeg, Bert van
  05:27:53 - 05:27:44 -
  05:27:44 - 05:27:08 -
  05:27:08 - 05:27:07 -
  05:26:35 - 05:26:31 -
  05:26:31 - 05:26:14 - Hoonte, Gertjan te
  05:26:14 - 05:26:12 -
  05:25:49 - 05:25:47 -
  05:23:26 - 05:23:14 -
  05:23:15 - 05:23:02 - Hoonte, Gertjan te
  05:23:04 - 05:23:01 -
  05:22:43 - 05:22:42 -
  05:22:19 - 05:22:16 -
  05:22:15 - 05:18:07 -
  05:18:07 - 05:18:02 -
  05:18:02 - 05:16:23 -
  05:17:59 - 05:17:55 -
  05:16:23 - 05:16:15 -
  05:14:20 - 05:14:13 -
  05:14:13 - 05:13:57 - Hoonte, Gertjan te
  05:13:57 - 05:13:55 -
  05:13:13 - 05:13:11 -
  05:10:35 - 05:10:30 -
  05:10:31 - 05:09:53 -
  05:09:54 - 05:09:43 -
  05:05:52 - 05:05:42 -
  05:05:41 - 04:22:29 - Hooijdonk, Lot van
  05:01:08 - 05:01:04 -
  05:01:03 - 05:00:53 -
  05:00:52 - 05:00:51 -
  05:00:01 - 04:59:55 -
  04:59:56 - 04:59:45 - Hoonte, Gertjan te
  04:59:44 - 04:59:43 -
  04:59:11 - 04:59:10 -
  04:55:47 - 04:55:43 -
  04:55:43 - 04:55:11 -
  04:55:11 - 04:55:10 -
  04:46:41 - 04:46:34 -
  04:46:35 - 04:46:19 -
  04:46:19 - 04:46:17 -
  04:44:41 - 04:44:31 -
  04:44:31 - 04:43:39 -
  04:43:39 - 04:43:37 -
  04:39:51 - 04:39:46 -
  04:39:47 - 04:39:28 - Steeg, Bert van
  04:39:29 - 04:39:28 -
  04:39:08 - 04:39:05 -
  04:39:07 - 04:39:00 - Steeg, Bert van
  04:39:01 - 04:38:59 -
  04:38:04 - 04:38:01 -
  04:38:01 - 04:37:32 -
  04:37:33 - 04:37:32 -
  04:36:50 - 04:36:48 -
  04:35:32 - 04:35:29 -
  04:35:29 - 04:35:08 - Gastspreker 08
  04:35:07 - 04:35:07 -
  04:33:55 - 04:33:42 -
  04:33:42 - 04:33:34 -
  04:33:33 - 04:33:32 -
  04:33:04 - 04:33:03 -
  04:33:03 - 04:32:33 -
  04:32:34 - 04:32:33 -
  04:32:10 - 04:32:06 -
  04:32:08 - 04:31:37 -
  04:31:37 - 04:31:34 -
  04:31:35 - 04:31:19 -
  04:31:19 - 04:31:18 -
  04:29:39 - 04:29:36 -
  04:29:36 - 04:29:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:29:14 - 04:29:12 -
  04:28:28 - 04:28:05 -
  04:28:06 - 04:27:31 - Gastspreker 08
  04:27:33 - 04:27:03 -
  04:27:25 - 04:27:08 - Gastspreker 08
  04:26:43 - 04:26:41 -
  04:26:42 - 04:26:12 - Hoonte, Gertjan te
  04:26:12 - 04:26:10 -
  04:25:34 - 04:25:24 -
  04:25:25 - 04:25:10 - Hoonte, Gertjan te
  04:25:13 - 04:25:09 -
  04:24:50 - 04:24:49 -
  04:22:36 - 04:22:33 -
  04:22:34 - 04:21:58 -
  04:22:04 - 04:21:35 -
  04:21:56 - 04:21:42 -
  04:21:34 - 04:20:54 - Hooijdonk, Lot van
  04:20:56 - 04:20:47 -
  04:20:50 - 04:20:42 -
  04:20:42 - 04:20:40 -
  04:20:40 - 04:19:37 - Hooijdonk, Lot van
  04:19:36 - 04:19:26 -
  04:19:27 - 04:19:09 - Hoonte, Gertjan te
  04:19:09 - 04:18:51 -
  04:18:51 - 04:18:18 -
  04:18:18 - 04:17:53 -
  04:18:10 - 04:17:56 - Hoonte, Gertjan te
  04:17:54 - 04:17:53 -
  04:17:52 - 04:17:14 -
  04:17:15 - 04:17:00 -
  04:17:13 - 04:17:00 - Hoonte, Gertjan te
  04:16:59 - 04:16:59 -
  04:16:59 - 04:16:54 -
  04:16:55 - 04:16:00 -
  04:16:52 - 04:16:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:35 - -
 9. 9

  Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Geagendeerd door: Gertjan te Hoonte (VVD), Tim Schipper (SP), Jantine Zwinkels (CDA), Cees Bos (SBU) en de PVV-fractie


  De fracties van de VVD, SP, CDA, SBU, PVV hebben in de commissie EDW aangegeven de raadsbrief (4488442/20211103/MW) Evaluatie Kluswoningen en stand van zaken Stichting Energietransitie Utrecht (SETU) te willen agenderen voor bespreking in de commissie. Het rapport betreft een kritische evaluatie van een doorlopen project voor het realiseren van energiezuinige woningen in Utrecht. De agenderende fracties willen graag met de wethouder in debat over het onderzoeksrapport en de daarbij in de raadsbrief gegeven reflectie. Daarnaast worden in de raadsbrief vragen opgeworpen waarop de raadsleden hun gedachten willen meegeven.

  04:09:43 - 04:09:42 -
  04:09:42 - 04:05:21 - Hoonte, Gertjan te
  04:07:33 - 04:07:29 -
  04:07:30 - 04:07:11 - Gastspreker 08
  04:07:12 - 04:07:10 -
  04:05:24 - 04:05:18 -
  04:05:19 - 04:05:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:07 - 04:05:05 -
  04:05:05 - 04:03:00 - Hoonte, Gertjan te
  04:04:33 - 04:04:24 -
  04:04:24 - 04:04:02 - Gastspreker 08
  04:04:03 - 04:04:01 -
  04:03:01 - 04:02:54 -
  04:02:55 - 03:59:55 -
  03:59:55 - 03:59:48 -
  03:59:47 - 03:57:37 - Stellinga, Hessel
  03:57:39 - 03:57:07 -
  03:57:34 - 03:57:27 - Stellinga, Hessel
  03:57:08 - 03:56:10 - Gastspreker 08
  03:56:12 - 03:56:07 -
  03:56:08 - 03:54:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:40 - 03:54:29 -
  03:53:45 - 03:53:33 -
  03:53:35 - 03:53:18 -
  03:53:18 - 03:53:08 -
  03:53:13 - 03:41:14 - Hooijdonk, Lot van
  03:46:29 - 03:46:25 -
  03:46:25 - 03:46:09 - Hoonte, Gertjan te
  03:46:09 - 03:46:05 -
  03:46:03 - 03:45:47 - Hoonte, Gertjan te
  03:45:46 - 03:45:45 -
  03:45:27 - 03:45:07 - Stellinga, Hessel
  03:45:24 - 03:45:05 -
  03:41:15 - -
  03:41:02 - 03:40:48 - Hoonte, Gertjan te
  03:40:44 - 03:40:42 -
 10. 10

  Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Geagendeerd door: Jelmer Schreuder (D66), PvdA-fractie, Rachel Heijne (GroenLinks), PVV-fractie, Gertjan te Hoonte (VVD), Jantine Zwinkels (CDA), Tessa Sturkenboom, (Student en Starter)


  Het college heeft de raad op 2 december geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de Energievisie. In dit stuk moet vrijwel het gehele beleid van Utrecht samenkomen met betrekking tot de energietransitie: van infrastructuur en subsidies, tot participatie en energieprojecten, en alle bijbehorende beleidsregels. Alhoewel de raad hier via verschillende moties al incidenteel kaders voor meegegeven heeft, is de Energievisie als geheel nog niet besproken om kaders vooraf mee te geven. Er is geen startnotitie aan vooraf gegaan. Dit stuk was van origine gepland voor het voorjaar van 2022, maar is nu uitgesteld tot eind 2022. Met het bespreken van de raadsbrief geeft dit de raad de gelegenheid om eventuele extra kaders mee te geven. Daarnaast heeft de Rekenkamer op 2 december een rapport uitgebracht over het huidige energiebeleid waarvan de lessen ook te verwerken zijn in deze visie.
  Agenderende fracties gaan graag in gesprek met het college en de raad over de kaders waarbinnen de Energievisie uitgewerkt wordt. Hierbij in het bijzonder aandacht voor:
  • Participatie: financiële participatie, ondersteuning en rol buurtinitiatieven, uitkomsten stadsgesprek
  • Kaders energieprojecten: welke kaders zijn er voor energieprojecten van verschillende bronnen (voor zowel elektriciteit als warmte).
  • Infrastructuur (voor zover niet behandeld bij Raadsvoorstel Verordening Kabels en Leidingen)
  • Energiebesparing (voor zover niet opgenomen in Programma/Actieplan Besparen)
  • Rol van de gemeente bij verschillende aspecten van de energietransitie: eigenaar, regisseur, subsidieverstrekker, procesbegeleider, wetgever, aanjager, etc.
  • Financiële kaders. Welke uitgangspunten kiezen we als oplossingen niet kostenneutraal zijn? Wat mogen we verwachten van bewoners, bedrijven of het Rijk?

  00:05:10 - 00:19:59 -
  00:09:35 - 00:09:41 -
  00:09:41 - 00:09:47 - Zwinkels, Jantine
  00:09:48 - 00:09:49 -
  00:10:32 - 00:10:33 -
  00:10:33 - 00:10:52 - Zwinkels, Jantine
  00:10:52 - 00:10:53 -
  00:11:53 - 00:12:06 -
  00:12:06 - 00:12:30 - Zwinkels, Jantine
  00:12:29 - 00:12:30 -
  00:12:45 - 00:12:50 -
  00:12:51 - 00:13:21 -
  00:13:21 - 00:13:22 -
  00:13:43 - 00:13:45 -
  00:14:15 - 00:14:16 -
  00:14:43 - 00:14:45 -
  00:15:08 - 00:15:09 -
  00:15:36 - 00:15:39 -
  00:15:55 - 00:15:56 -
  00:16:29 - 00:16:32 -
  00:16:36 - 00:16:42 -
  00:18:11 - 00:18:16 -
  00:18:17 - 00:18:42 - Heuven, Maarten van
  00:18:42 - 00:18:42 -
  00:19:05 - 00:19:06 -
  00:19:57 - 00:20:03 -
  00:20:03 - 00:22:00 -
  00:21:55 - 00:22:01 -
  00:22:27 - 00:22:27 -
  00:22:28 - 00:26:09 -
  00:22:39 - 00:22:41 -
  00:22:41 - 00:23:00 - Heuven, Maarten van
  00:23:00 - 00:23:01 -
  00:23:18 - 00:23:20 -
  00:23:19 - 00:23:30 - Heuven, Maarten van
  00:23:30 - 00:23:31 -
  00:23:42 - 00:23:43 -
  00:24:05 - 00:24:07 -
  00:24:25 - 00:24:27 -
  00:24:55 - 00:24:57 -
  00:25:23 - 00:25:25 -
  00:26:03 - 00:26:11 -
  00:26:10 - 00:26:23 -
  00:26:23 - 00:26:24 -
  00:26:24 - 00:28:54 -
  00:26:44 - 00:26:46 -
  00:26:46 - 00:26:56 -
  00:26:57 - 00:26:58 -
  00:27:15 - 00:27:27 -
  00:28:55 - 00:29:01 -
  00:29:02 - 00:42:08 -
  00:30:15 - 00:30:17 -
  00:30:17 - 00:30:25 -
  00:30:25 - 00:30:26 -
  00:30:45 - 00:30:49 -
  00:31:07 - 00:31:08 -
  00:31:26 - 00:31:27 -
  00:31:28 - 00:31:31 -
  00:31:31 - 00:31:59 - Zwinkels, Jantine
  00:31:58 - 00:32:00 -
  00:32:29 - 00:32:32 -
  00:33:17 - 00:33:18 -
  00:33:24 - 00:33:24 -
  00:34:04 - 00:34:06 -
  00:34:06 - 00:34:16 -
  00:34:16 - 00:34:16 -
  00:34:38 - 00:34:40 -
  00:35:02 - 00:35:20 -
  00:35:37 - 00:35:38 -
  00:35:51 - 00:35:52 -
  00:36:16 - 00:36:17 -
  00:36:38 - 00:36:40 -
  00:37:07 - 00:37:08 -
  00:37:45 - 00:37:58 -
  00:38:00 - 00:38:09 -
  00:39:00 - 00:39:04 -
  00:39:33 - 00:39:34 -
  00:39:57 - 00:39:58 -
  00:40:16 - 00:40:17 -
  00:40:33 - 00:40:35 -
  00:42:07 - 00:42:22 -
  00:45:24 - 00:45:28 -
  00:45:27 - 00:45:47 -
  00:45:48 - 00:45:48 -
  00:46:23 - 00:46:24 -
  00:46:25 - 00:46:37 -
  00:46:37 - 00:46:45 -
  00:46:53 - 00:46:56 -
  00:47:46 - 00:47:52 -
  00:47:53 - 00:51:44 - Zwinkels, Jantine
  00:51:46 - 00:51:49 -
  00:51:49 - 00:52:04 -
  00:52:04 - 00:52:05 -
  00:52:06 - 00:53:01 - Zwinkels, Jantine
  00:53:00 - 00:53:13 -
  00:53:03 - 00:53:04 - Zwinkels, Jantine
  00:53:05 - 00:53:08 - Zwinkels, Jantine
  00:53:13 - 00:53:39 -
  00:53:39 - 00:53:40 -
  00:53:41 - 00:54:14 - Zwinkels, Jantine
  00:54:13 - 00:54:15 -
  00:54:15 - 00:54:34 -
  00:54:33 - 00:54:34 -
  00:54:35 - 00:55:07 - Zwinkels, Jantine
  00:55:06 - 00:55:08 -
  00:55:11 - 00:55:25 -
  00:55:25 - 00:59:31 -
  00:59:31 - 00:59:44 -
  00:59:44 - 01:01:44 - Heuven, Maarten van
  01:01:43 - 01:01:50 -
  01:01:50 - 01:03:14 -
  01:03:12 - 01:03:47 -
  01:03:47 - 01:41:49 - Hooijdonk, Lot van
  01:07:50 - 01:07:53 -
  01:07:52 - 01:08:17 -
  01:07:55 - 01:07:55 -
  01:08:17 - 01:08:18 -
  01:09:02 - 01:09:04 -
  01:09:04 - 01:09:23 -
  01:09:23 - 01:09:24 -
  01:10:16 - 01:10:18 -
  01:10:19 - 01:10:32 -
  01:11:11 - 01:11:14 -
  01:11:13 - 01:11:32 -
  01:11:32 - 01:11:37 -
  01:11:58 - 01:12:00 -
  01:13:03 - 01:13:05 -
  01:13:05 - 01:13:21 - Heuven, Maarten van
  01:13:21 - 01:13:22 -
  01:14:06 - 01:14:07 -
  01:14:07 - 01:14:09 -
  01:17:42 - 01:17:44 -
  01:17:43 - 01:18:28 -
  01:18:27 - 01:18:29 -
  01:20:26 - 01:20:31 -
  01:23:14 - 01:23:17 -
  01:23:18 - 01:23:34 - Zwinkels, Jantine
  01:23:34 - 01:23:35 -
  01:24:57 - 01:25:00 -
  01:25:00 - 01:25:20 - Zwinkels, Jantine
  01:25:13 - 01:25:15 -
  01:25:30 - 01:25:32 - Zwinkels, Jantine
  01:26:16 - 01:26:17 -
  01:26:17 - 01:26:28 -
  01:26:28 - 01:26:29 -
  01:31:12 - 01:31:14 -
  01:31:13 - 01:31:35 - Heuven, Maarten van
  01:31:35 - 01:31:36 -
  01:32:12 - 01:32:18 -
  01:32:17 - 01:32:31 - Heuven, Maarten van
  01:32:30 - 01:32:31 -
  01:36:36 - 01:36:38 -
  01:36:39 - 01:37:11 -
  01:37:10 - 01:37:12 -
  01:38:20 - 01:38:21 -
  01:38:20 - 01:39:10 -
  01:38:59 - 01:39:11 -
  01:39:57 - 01:40:12 -
  01:40:13 - 01:41:27 -
  01:41:26 - 01:41:29 -
  01:41:42 - 01:41:46 -
  01:42:27 - 01:42:29 -
  01:42:30 - 01:42:59 -
  01:42:51 - 01:43:00 -
  01:43:08 - 01:43:11 -
  01:43:38 - 01:43:58 -
  01:43:59 - 01:50:06 - Hooijdonk, Lot van
  01:47:04 - 01:47:11 -
  01:47:07 - 01:47:24 -
  01:47:25 - 01:47:26 -
  01:48:43 - 01:48:44 -
  01:48:45 - 01:49:19 -
  01:49:18 - 01:49:19 -
  01:50:05 - 01:50:17 -
  01:50:18 - 01:50:35 - Zwinkels, Jantine
  01:50:34 - 01:50:41 -
  01:50:35 - 01:51:23 - Hooijdonk, Lot van
  01:51:23 - 01:51:42 -
  01:51:41 - 01:51:55 -
  01:51:55 - 01:52:01 -
  01:52:00 - 01:52:10 -
  01:52:12 - 01:52:24 -
  01:52:16 - 01:52:33 -
  01:52:32 - 01:52:36 -
  01:52:35 - 01:53:17 - Zwinkels, Jantine
  01:53:13 - 01:53:31 -
  01:53:31 - 01:53:49 - Hooijdonk, Lot van
  01:53:48 - 01:54:08 -
  01:54:10 - 01:54:27 - Zwinkels, Jantine
  01:54:27 - 01:54:33 - Zwinkels, Jantine
  01:54:32 - 01:54:35 -
  01:55:07 - 01:55:38 -
  01:55:38 - 01:55:59 - Heuven, Maarten van
  01:55:59 - 01:56:25 -
  02:00:42 - -
 11. 10.1

 12. 10.3

 13. 10.6

 14. 11

  Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Geagendeerd door: Gertjan te Hoonte (VVD), Cees Bos (SBU), David Bosch (PVV), PvdA-fractie


  Op vrijdag 10 december is de raadsbrief 4445445/20211207/HK
  Voortgang energielandschap Rijnenburg en Reijerscop aan de raad gestuurd. De brief kon op de commissievergadering van 9 december nog niet geagendeerd worden.
  De fracties van VVD, SBU, PVV, PvdA willen het verzoek indienen de brief alsnog te agenderen voor de eerstvolgende commissie vergadering van EDW.
  Voor de VVD, SBU, PVV zit de noodzaak voor de spoedige bespreking o.a. in het voornemen in de brief tot het sluiten van de Intentie- en plankostenovereenkomst en de in die passage opgenomen financiële uitgangspunten. Partijen zijn van mening dat dit het budgetrecht van de raad kan raken. Ook is bij de vaststelling van de visie energielandschap voor deze financiële afspraken telkens verwezen naar een ‘samenwerkingsovereenkomst’ en ‘bestemmingsplan’. Vanwege het bestemmingsplan is dit altijd een moment van een raadsbesluit. De fracties willen nu daarom zo snel mogelijk met de wethouder in gesprek over de status van de in de brief opgenomen voorstellen en over de kaders waarbinnen deze zijn gemaakt. Daarnaast willen ze elkaar en andere fracties in debat over de wenselijkheid van het financiële voorstel.
  Ook hebben de fracties VVD, SBU, PVV vragen over de passage n.a.v. het Nevele arrest waarin wordt gesteld dat in de MER onderzocht wordt of lokale normen gesteld moeten worden. Partijen gaan graag in gesprek over de wenselijkheid dat deze lokale normen door de toekomstige exploitant worden opgesteld. Tot slot willen partijen een reactie kunnen geven op de NRD.
  De Fractie van de PvdA onderschrijft de noodzaak van het energielandschap Rijnenburg, maar wil graag met andere fracties en college in gesprek over de haalbaarheid daarvan. Gesprekken over het plaatsen van windmolens lopen al lang stroef en moeizaam, zowel met omwonenden als grondeigenaren. Daarom wil ze graag in debat over de termijn waarop het energielandschap moet worden ingevoerd, ook in combinatie met enerzijds de wooncrisis, anderzijds de klimaatcrisis.

  02:03:33 - 02:03:34 -
  02:03:34 - 02:04:08 -
  02:04:08 - 02:04:09 -
  02:05:02 - 02:05:13 -
  02:06:09 - 02:06:19 -
  02:06:19 - 02:06:51 - Koning, Maarten
  02:06:50 - 02:06:52 -
  02:07:14 - 02:07:27 -
  02:07:27 - 02:08:05 - Koning, Maarten
  02:08:05 - 02:08:06 -
  02:08:36 - 02:08:42 -
  02:08:42 - 02:09:41 -
  02:09:03 - 02:09:04 -
  02:09:06 - 02:09:13 -
  02:09:36 - 02:09:42 -
  02:10:01 - 02:10:54 -
  02:11:02 - 02:11:04 -
  02:11:05 - 02:11:15 -
  02:11:15 - 02:11:16 -
  02:11:46 - 02:11:47 -
  02:11:48 - 02:12:02 -
  02:12:03 - 02:12:04 -
  02:12:23 - 02:12:33 -
  02:14:04 - 02:14:14 -
  02:14:13 - 02:14:47 - Koning, Maarten
  02:14:46 - 02:14:47 -
  02:15:02 - 02:15:04 -
  02:15:04 - 02:15:24 - Koning, Maarten
  02:15:23 - 02:15:24 -
  02:15:53 - 02:16:01 -
  02:16:02 - 02:17:20 -
  02:17:20 - 02:17:38 -
  02:17:38 - 02:18:13 - Koning, Maarten
  02:18:13 - 02:18:18 -
  02:18:18 - 02:18:30 -
  02:18:30 - 02:18:31 -
  02:18:31 - 02:19:26 - Koning, Maarten
  02:19:12 - 02:19:30 -
  02:19:57 - 02:19:58 -
  02:19:58 - 02:20:36 - Koning, Maarten
  02:20:32 - 02:20:38 -
  02:21:04 - 02:21:17 -
  02:21:17 - 02:21:55 - Koning, Maarten
  02:21:56 - 02:22:00 -
  02:22:26 - 02:22:26 -
  02:22:27 - 02:22:51 - Koning, Maarten
  02:22:51 - 02:22:57 -
  02:22:58 - 02:23:35 - Zwinkels, Jantine
  02:23:33 - 02:23:35 -
  02:23:37 - 02:24:09 - Koning, Maarten
  02:24:09 - 02:24:11 -
  02:24:11 - 02:24:34 - Zwinkels, Jantine
  02:24:35 - 02:24:36 -
  02:24:35 - 02:25:29 - Koning, Maarten
  02:25:29 - 02:25:31 -
  02:25:30 - 02:25:31 - Zwinkels, Jantine
  02:25:31 - 02:25:54 - Zwinkels, Jantine
  02:25:51 - 02:25:58 -
  02:25:56 - 02:26:12 - Koning, Maarten
  02:26:12 - 02:26:23 -
  02:26:47 - 02:26:50 -
  02:26:49 - 02:27:30 - Koning, Maarten
  02:27:30 - 02:27:50 -
  02:28:02 - 02:28:03 -
  02:28:04 - 02:28:34 - Koning, Maarten
  02:28:33 - 02:28:44 -
  02:28:45 - 02:29:21 -
  02:29:21 - 02:29:23 -
  02:29:29 - 02:29:30 -
  02:29:31 - 02:30:07 -
  02:30:06 - 02:30:08 -
  02:30:15 - 02:30:15 -
  02:30:16 - 02:30:29 -
  02:30:26 - 02:30:36 -
  02:30:37 - 02:31:35 -
  02:30:42 - 02:30:46 -
  02:31:35 - 02:31:43 -
  02:31:44 - 02:32:29 - Zwinkels, Jantine
  02:32:29 - 02:32:49 -
  02:32:52 - 02:47:17 - Hooijdonk, Lot van
  02:36:13 - 02:36:15 -
  02:36:16 - 02:36:27 - Zwinkels, Jantine
  02:36:26 - 02:36:28 -
  02:36:30 - 02:36:41 - Zwinkels, Jantine
  02:37:19 - 02:37:21 -
  02:37:21 - 02:37:36 - Zwinkels, Jantine
  02:38:27 - 02:38:29 -
  02:39:27 - 02:39:28 -
  02:40:05 - 02:40:09 -
  02:40:18 - 02:40:19 -
  02:41:02 - 02:41:03 -
  02:41:05 - 02:41:05 -
  02:42:09 - 02:42:12 -
  02:42:32 - 02:42:33 -
  02:42:58 - 02:42:59 -
  02:43:00 - 02:43:23 - Zwinkels, Jantine
  02:43:24 - 02:43:25 -
  02:43:49 - 02:43:54 -
  02:43:52 - 02:44:02 - Zwinkels, Jantine
  02:44:03 - 02:44:04 -
  02:44:33 - 02:44:35 -
  02:44:34 - 02:45:13 - Koning, Maarten
  02:45:13 - 02:45:14 -
  02:45:39 - 02:45:44 -
  02:46:02 - 02:46:07 -
  02:46:44 - 02:46:49 -
  02:46:49 - 02:47:13 - Zwinkels, Jantine
  02:47:14 - 02:47:14 - Zwinkels, Jantine
  02:47:14 - 02:47:44 -
  02:47:16 - 02:47:28 - Zwinkels, Jantine
  02:47:45 - 02:48:13 -
  02:48:12 - 02:48:20 -
  02:48:21 - 02:49:10 - Zwinkels, Jantine
  02:49:05 - 02:49:15 -
  02:49:13 - 02:49:28 -
  02:49:22 - 02:49:23 -
  02:49:28 - 02:49:33 -
  02:49:33 - 02:50:00 - Zwinkels, Jantine
  02:49:57 - 02:50:24 -
  02:50:25 - 02:56:07 - Hooijdonk, Lot van
  02:51:20 - 02:51:29 -
  02:54:42 - 02:54:50 -
  02:55:06 - 02:55:09 -
  02:55:09 - 02:55:19 - Zwinkels, Jantine
  02:55:20 - 02:55:22 -
  02:56:06 - 02:56:34 -
  02:57:02 - 02:57:17 -
  02:57:17 - 02:57:21 -
  02:57:23 - 02:58:11 -
  00:00:35 - -