Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport

donderdag 14 april 2022

10:00 - 12:30
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 14 april 2022 09:49
Eind
donderdag 14 april 2022 10:18
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport , die wordt gehouden op 14 april 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 10.00u.

 2. 2

  00:13:22 - 00:13:56 - Sasbrink, Anne
  00:13:56 - 00:13:58 - Heijne, Rachel
  00:13:57 - 00:14:04 - Steeg, Bert van
  00:14:03 - 00:14:06 - Heijne, Rachel
  00:14:06 - 00:14:19 - Ramaker, Margreet
  00:14:19 - - Heijne, Rachel
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:17:34 - 00:18:06 - Deldjou Fard, Melody
  00:18:06 - 00:18:23 - Heijne, Rachel
  00:18:23 - 00:18:43 - Steeg, Bert van
  00:18:45 - 00:19:10 - Heijne, Rachel
  00:19:09 - 00:19:23 - Talhaoui, Mohamed
  00:19:12 - 00:19:23 - Heijne, Rachel
  00:19:25 - 00:19:28 - Heijne, Rachel
  00:19:29 - 00:19:57 - Talhaoui, Mohamed
  00:19:32 - 00:19:47 - Heijne, Rachel
  00:19:55 - 00:20:21 - Heijne, Rachel
  00:20:00 - 00:20:31 - Talhaoui, Mohamed
  00:20:22 - 00:20:37 - Heijne, Rachel
  00:20:38 - 00:22:25 - Heijne, Rachel
  00:21:48 - 00:22:08 - Steeg, Bert van
  00:22:09 - 00:22:11 -
  00:22:26 - 00:22:31 -
  00:22:27 - 00:22:35 - Heijne, Rachel
  00:22:29 - 00:22:43 - Pagter, Marijn de
  00:22:44 - 00:22:45 - Heijne, Rachel
  00:22:45 - 00:22:56 - Sasbrink, Anne
  00:22:47 - 00:22:57 - Heijne, Rachel
  00:22:57 - 00:22:59 -
  00:22:58 - 00:22:59 - Heijne, Rachel
  00:23:00 - 00:23:10 - Heijne, Rachel
  00:23:12 - 00:23:37 - Heijne, Rachel
  00:23:37 - 00:23:42 - Sasbrink, Anne
  00:23:46 - 00:24:33 - Heijne, Rachel
  00:24:32 - 00:24:41 - Talhaoui, Mohamed
  00:24:41 - 00:24:52 - Heijne, Rachel
  00:24:52 - 00:25:14 -
  00:25:13 - 00:25:29 - Heijne, Rachel
  00:25:30 - 00:25:36 - Heijne, Rachel
  00:25:39 - 00:26:48 - Heijne, Rachel
  00:26:48 - 00:27:18 - Ramaker, Margreet
  00:26:58 - 00:27:19 - Heijne, Rachel
  00:27:18 - 00:27:27 - Steeg, Bert van
  00:27:27 - - Heijne, Rachel
 4. 3.2

 5. 3.3
  Nog te ontvangen: Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GGDrU
 6. 3.4
  Nog te ontvangen: Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2023-2026 HUA
 7. 3.5
  Interactieve sessie Jeugd en WMO
 8. 3.6
  Interactieve sessie Sportagenda
 9. 3.7

 10. 4

  Vaststellen:

  • Conceptverslag openbare commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport d.d. 10 februari 2022
 11. 6

  Dit agendapunt is doorgeschoven naar een volgende commissievergadering.
  Wethouder: Klein, Beleidsterrein: Cultuur
  Indicatieve behandeltijd:120 minuten
  Geagendeerd door Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren), Melody Deldjou Fard ( GroenLinks), Cees Bos ( Stadsbelang Utrecht), Esma Kendir (Student&Starter), Hester Assen (PvdA), Bina Chirino (CU), Has Bakker (D66), Bert van Steeg (CDA), Mahmut Sungur (DENK)
  Het vorige college heeft besloten tot een forse bezuiniging op de lokale omroep, met ingang van de volgende concessieperiode in 2023.
  Dat terwijl goede en onafhankelijke lokale journalistiek van onmisbare waarde is voor het betrekken van alle inwoners, voor controle op de democratie en voor het publieke debat.
  In het adviesrapport Toekomst Lokale Omroep (bijlage bij de raadsbrief), wordt het Utrechtse medialandschap beschouwd en worden diverse aanbevelingen gedaan.
  De agenderende fracties gaan graag in de commissie in debat over deze aanbevelingen.
  Daarbij willen de fracties onder meer ingaan op de wenselijkheid deze op te volgen en de noodzakelijkheid om de voorgenomen bezuiniging al dan niet door te zetten en de afwegingen daaromtrent. De fractie van DENK wil daarbij ook ingaan op de vermeende objectiviteit.