Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport

donderdag 8 december 2022

10:00 - 13:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 8 december 2022 09:48
Eind
donderdag 8 december 2022 12:23
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport , die wordt gehouden op 8 december 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:14:03 - 00:14:07 - Nederhand, Beau
  00:14:06 - 00:14:09 - Heijne, Rachel
  00:14:10 - 00:14:41 -
  00:14:37 - 00:14:41 - Heijne, Rachel
  00:14:41 - 00:14:42 - Heijne, Rachel
  00:14:42 - - Heijne, Rachel
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 8 december 2022 10:03 - 10:03
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:15:55 - 00:15:56 - Heijne, Rachel
  00:15:56 - 00:15:59 - Heijne, Rachel
  00:16:00 - 00:16:07 - Nederhand, Beau
  00:16:03 - 00:16:09 - Heijne, Rachel
  00:16:08 - 00:16:35 - Ramaker, Margreet
  00:16:34 - 00:16:48 - Heijne, Rachel
  00:16:47 - 00:16:51 - Raaijmakers, Ilse
  00:16:50 - 00:17:01 - Heijne, Rachel
  00:16:54 - 00:16:56 - Bergen, Derk van
  00:16:58 - 00:17:04 - Bergen, Derk van
  00:17:02 - 00:17:03 - Heijne, Rachel
  00:17:04 - 00:17:46 - Heijne, Rachel
  00:17:46 - 00:18:14 - Raaijmakers, Ilse
  00:18:13 - 00:18:24 - Heijne, Rachel
  00:18:24 - 00:18:27 - Oul Fakir, Noura
  00:18:27 - 00:18:57 - Heijne, Rachel
  00:18:56 - 00:19:16 -
  00:19:14 - 00:19:31 - Heijne, Rachel
  00:19:23 - 00:19:30 -
  00:19:30 - 00:19:36 - Steeg, Bert van
  00:19:32 - 00:19:33 - Heijne, Rachel
  00:19:36 - 00:19:42 - Steeg, Bert van
  00:19:40 - 00:20:03 - Heijne, Rachel
  00:20:02 - 00:20:26 -
  00:20:26 - 00:20:55 - Heijne, Rachel
  00:20:54 - 00:21:49 - Steeg, Bert van
  00:21:50 - 00:22:07 - Heijne, Rachel
  00:22:04 - 00:22:15 - Bergen, Derk van
  00:22:12 - 00:23:46 - Heijne, Rachel
  00:23:47 - 00:23:48 - Heijne, Rachel
  00:23:47 - 00:24:01 -
  00:24:05 - 00:24:27 - Heijne, Rachel
  00:24:26 - 00:25:17 -
  00:25:16 - 00:25:40 - Heijne, Rachel
  00:25:46 - 00:25:54 - Heijne, Rachel
  00:25:55 - 00:26:26 - Heijne, Rachel
  00:26:21 - 00:27:00 - Steeg, Bert van
  00:26:49 - 00:26:51 - Heijne, Rachel
  00:26:56 - 00:27:16 - Heijne, Rachel
  00:27:16 - 00:27:27 - Heijne, Rachel
  00:27:27 - 00:27:54 - Ramaker, Margreet
  00:27:53 - 00:28:08 - Heijne, Rachel
  00:28:08 - 00:28:26 -
  00:28:26 - 00:28:29 - Heijne, Rachel
  00:28:28 - 00:28:48 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:28:48 - 00:28:50 - Heijne, Rachel
  00:28:51 - 00:29:04 - Ramaker, Margreet
  00:29:04 - 00:29:11 - Heijne, Rachel
  00:29:10 - 00:29:18 - Hornsveld, Ingeborg
  00:29:18 - 00:29:55 - Heijne, Rachel
  00:29:54 - 00:30:04 -
  00:30:04 - 00:30:45 - Heijne, Rachel
  00:30:46 - 00:31:21 - Oudejans, Annemarijn
  00:31:21 - 00:31:58 - Heijne, Rachel
  00:31:58 - 00:32:34 - Raaijmakers, Ilse
  00:32:35 - 00:32:46 - Heijne, Rachel
  00:32:45 - 00:32:53 - Bergen, Derk van
  00:32:53 - 00:32:54 - Heijne, Rachel
  00:32:56 - 00:32:58 - Heijne, Rachel
  00:33:02 - 00:34:02 - Heijne, Rachel
  00:33:58 - 00:34:16 - Ramaker, Margreet
  00:34:03 - 00:34:03 - Heijne, Rachel
  00:34:09 - 00:34:26 - Heijne, Rachel
  00:34:27 - 00:35:15 - Heijne, Rachel
  00:35:19 - - Heijne, Rachel
 4. 3.2
  Ruimte voor Street Culture
 5. 3.3

 6. 3.4
  Technische sessie meerjarenstrategie Jeugd
 7. 4

  Ter vaststelling:


  Conceptverslag vergadering 3 november 2022

 8. 5

  Ter vaststelling

  00:36:39 - 00:36:48 - Ramaker, Margreet
  00:36:52 - 00:37:11 - Oul Fakir, Noura
  00:37:12 - 00:37:25 - Ramaker, Margreet
  00:37:44 - 00:38:07 - Raaijmakers, Ilse
  00:38:07 - 00:38:16 - Heijne, Rachel
  00:38:27 - 00:38:31 - Heijne, Rachel
  00:38:32 - 00:38:53 - Ramaker, Margreet
  00:38:53 - 00:39:18 - Heijne, Rachel
  00:38:59 - 00:39:06 - Ramaker, Margreet
  00:39:18 - 00:39:24 - Voortman, Linda
  00:39:21 - - Heijne, Rachel
 9. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor de commissie JWCS 8 december 2022


  Nr. 1 Adviesbrief commissariaat voor de media d.d. 11 november 2022


  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 10. 7

  Wethouder: Linda Voortman, beleidsterrein: Wmo en Welzijn


  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door: Bert van Steeg (CDA), Ilse Raaijmakers (PvdA), Nadia Stylianou (D66), Bina Chirino (CU), Margreet Ramaker (VVD), Ingeborg Hornsveld (GroenLinks)


  De fracties van CDA, PvdA, D66, CU, VVD en GL willen naar aanleiding van de raadsinformatiebijeenkomst in debat over de stand van zaken van de Eenzaamheidsaanpak. Zij willen praten over de manier waarop het netwerk verder kan worden versterkt. Daarnaast willen ze praten over mogelijkheden om de aanpak meer richting te geven en de opbrengst van de aanpak beter te monitoren. Hierbij wensen zij onder andere stil te staan bij de relatie tussen armoede en eenzaamheid en normalisering van het thema eenzaamheid, onderwerpen die uit de informatiebijeenkomst naar voren kwamen. Daarnaast willen zij spreken over de stijgende eenzaamheid onder zowel jongeren als (migranten)ouderen, en daarbij specifiek aandacht vragen voor zelfstandig wonende 65-plussers. Als laatste willen zij stilstaan bij de financiering van de aanpak.

  00:40:50 - 00:40:54 - Steeg, Bert van
  00:40:53 - 00:41:05 - Heijne, Rachel
  00:41:02 - 00:43:50 - Steeg, Bert van
  00:43:51 - 00:43:53 - Heijne, Rachel
  00:43:54 - 00:44:00 - Stylianou, Nadia
  00:44:00 - 00:44:58 - Steeg, Bert van
  00:44:58 - 00:45:01 - Heijne, Rachel
  00:45:01 - 00:45:34 - Stylianou, Nadia
  00:45:32 - 00:45:38 - Heijne, Rachel
  00:45:38 - 00:46:24 - Steeg, Bert van
  00:46:24 - 00:46:28 - Heijne, Rachel
  00:46:28 - 00:47:04 - Ramaker, Margreet
  00:47:04 - 00:47:54 - Steeg, Bert van
  00:47:54 - 00:48:02 - Heijne, Rachel
  00:48:02 - 00:50:02 - Raaijmakers, Ilse
  00:50:03 - 00:50:11 - Heijne, Rachel
  00:50:09 - 00:53:00 - Stylianou, Nadia
  00:53:01 - 00:53:07 - Heijne, Rachel
  00:53:07 - 00:54:37 - Bergen, Derk van
  00:54:36 - 00:54:38 - Heijne, Rachel
  00:54:39 - 00:54:53 - Ramaker, Margreet
  00:54:54 - 00:55:23 - Bergen, Derk van
  00:55:23 - 00:55:25 - Heijne, Rachel
  00:55:24 - 00:55:29 - Ramaker, Margreet
  00:55:29 - 00:55:30 - Heijne, Rachel
  00:55:30 - 00:55:45 - Bergen, Derk van
  00:55:47 - 00:55:48 - Heijne, Rachel
  00:55:48 - 00:56:16 - Bergen, Derk van
  00:56:17 - 00:56:19 - Heijne, Rachel
  00:56:20 - 00:56:28 - Raaijmakers, Ilse
  00:56:27 - 00:56:41 - Bergen, Derk van
  00:56:42 - 00:56:48 - Heijne, Rachel
  00:56:49 - 00:58:45 - Ramaker, Margreet
  00:58:42 - 00:58:44 - Heijne, Rachel
  00:58:44 - 00:58:59 - Stylianou, Nadia
  00:58:56 - 00:59:00 - Ramaker, Margreet
  00:59:01 - 00:59:08 - Heijne, Rachel
  00:59:08 - 01:03:22 - Hornsveld, Ingeborg
  01:03:24 - 01:03:42 - Heijne, Rachel
  01:03:42 - 01:05:26 - Şimşek, Iskender
  01:05:27 - 01:05:34 - Heijne, Rachel
  01:05:32 - 01:06:43 -
  01:06:44 - 01:06:48 - Heijne, Rachel
  01:06:48 - 01:08:30 -
  01:08:30 - 01:08:34 - Heijne, Rachel
  01:08:34 - 01:09:21 - Nederhand, Beau
  01:09:23 - 01:09:44 - Heijne, Rachel
  01:14:56 - 01:15:15 - Heijne, Rachel
  01:15:15 - 01:39:39 - Voortman, Linda
  01:21:10 - 01:21:11 - Heijne, Rachel
  01:21:10 - 01:21:25 - Steeg, Bert van
  01:23:49 - 01:23:50 - Heijne, Rachel
  01:23:50 - 01:24:00 - Raaijmakers, Ilse
  01:25:52 - 01:25:54 - Heijne, Rachel
  01:25:53 - 01:26:20 - Raaijmakers, Ilse
  01:28:37 - 01:28:40 - Heijne, Rachel
  01:28:40 - 01:28:55 - Stylianou, Nadia
  01:29:24 - 01:29:28 - Heijne, Rachel
  01:29:28 - 01:29:57 -
  01:31:20 - 01:31:22 - Heijne, Rachel
  01:31:22 - 01:31:39 - Şimşek, Iskender
  01:31:40 - 01:31:41 - Heijne, Rachel
  01:34:24 - 01:34:27 - Heijne, Rachel
  01:34:27 - 01:34:31 - Heijne, Rachel
  01:34:32 - 01:35:05 - Hornsveld, Ingeborg
  01:36:04 - 01:36:13 - Heijne, Rachel
  01:37:06 - 01:37:10 - Heijne, Rachel
  01:37:10 - 01:37:19 - Şimşek, Iskender
  01:37:19 - 01:37:22 - Heijne, Rachel
  01:39:36 - 01:39:47 - Heijne, Rachel
  01:39:47 - 01:40:07 - Raaijmakers, Ilse
  01:40:06 - 01:40:11 - Heijne, Rachel
  01:40:12 - 01:40:31 - Stylianou, Nadia
  01:40:23 - 01:40:28 - Voortman, Linda
  01:40:31 - 01:40:34 - Heijne, Rachel
  01:40:34 - 01:40:48 - Hornsveld, Ingeborg
  01:40:48 - 01:40:59 - Heijne, Rachel
  01:40:58 - 01:42:10 - Voortman, Linda
  01:42:11 - 01:43:01 - Heijne, Rachel
  01:43:01 - 01:43:34 - Steeg, Bert van
  01:43:35 - 01:43:52 - Heijne, Rachel
  01:43:52 - 01:44:04 - Steeg, Bert van
  01:43:58 - 01:44:15 - Heijne, Rachel
  01:52:30 - 01:53:29 - Heijne, Rachel
  01:53:28 - 01:54:54 - Ramaker, Margreet
  01:54:52 - 01:54:55 - Heijne, Rachel
  01:54:55 - 01:55:06 - Steeg, Bert van
  01:55:07 - 01:55:56 - Ramaker, Margreet
  01:55:51 - 01:55:53 - Heijne, Rachel
  01:55:56 - 01:56:00 - Heijne, Rachel
  01:56:01 - 01:56:24 -
  01:56:25 - 01:57:09 - Ramaker, Margreet
  01:57:09 - 01:57:11 - Heijne, Rachel
  01:57:11 - 01:57:20 -
  01:57:20 - 01:57:24 - Ramaker, Margreet
  01:57:24 - 01:57:26 - Heijne, Rachel
  01:57:27 - 01:58:05 - Ramaker, Margreet
  01:58:04 - 01:58:06 - Heijne, Rachel
  01:58:06 - 01:58:22 - Steeg, Bert van
  01:58:23 - 01:58:52 - Ramaker, Margreet
  01:58:52 - 01:58:54 - Heijne, Rachel
  01:58:53 - 01:59:10 - Steeg, Bert van
  01:59:10 - 01:59:39 - Ramaker, Margreet
  01:59:39 - 01:59:41 - Heijne, Rachel
  01:59:40 - 01:59:49 - Steeg, Bert van
  01:59:49 - 01:59:52 - Ramaker, Margreet
  01:59:51 - 01:59:53 - Heijne, Rachel
  01:59:54 - 02:00:35 - Ramaker, Margreet
  02:00:34 - 02:00:39 - Heijne, Rachel
  02:00:39 - 02:00:41 -
  02:00:42 - 02:00:56 -
  02:00:58 - 02:01:48 - Ramaker, Margreet
  02:01:47 - 02:01:49 - Heijne, Rachel
  02:01:49 - 02:02:11 -
  02:02:11 - 02:02:39 - Ramaker, Margreet
  02:02:41 - 02:02:46 - Heijne, Rachel
  02:02:47 - 02:02:56 - Hornsveld, Ingeborg
  02:02:56 - 02:03:07 - Heijne, Rachel
  02:03:07 - 02:03:55 - Nederhand, Beau
  02:03:16 - 02:03:19 - Heijne, Rachel
  02:03:54 - 02:03:56 - Heijne, Rachel
  02:03:56 - 02:04:15 - Steeg, Bert van
  02:04:15 - 02:04:38 - Nederhand, Beau
  02:04:38 - 02:04:53 - Heijne, Rachel
  02:04:53 - 02:05:33 -
  02:05:28 - 02:05:29 - Heijne, Rachel
  02:05:30 - 02:05:41 - Heijne, Rachel
  02:05:42 - 02:05:58 - Steeg, Bert van
  02:05:58 - 02:06:35 -
  02:06:36 - 02:06:38 - Heijne, Rachel
  02:06:37 - 02:06:56 - Steeg, Bert van
  02:06:56 - 02:07:07 -
  02:07:03 - 02:07:08 - Heijne, Rachel
  02:07:08 - 02:07:19 - Steeg, Bert van
  02:07:19 - 02:07:50 -
  02:07:50 - 02:07:56 - Heijne, Rachel
  02:07:57 - 02:08:17 -
  02:08:02 - 02:08:03 - Heijne, Rachel
  02:08:18 - 02:08:23 - Heijne, Rachel
  02:08:24 - 02:08:53 - Steeg, Bert van
  02:08:53 - 02:08:57 - Heijne, Rachel
  02:08:58 - 02:09:07 - Nederhand, Beau
  02:09:07 - 02:09:39 - Steeg, Bert van
  02:09:39 - 02:09:51 - Heijne, Rachel
  02:09:51 - 02:10:37 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:10:34 - 02:10:37 - Heijne, Rachel
  02:10:38 - 02:11:18 - Ramaker, Margreet
  02:11:18 - 02:11:24 - Heijne, Rachel
  02:11:20 - 02:11:51 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:11:52 - 02:12:12 - Heijne, Rachel
  02:23:21 - 02:23:32 - Heijne, Rachel
  02:25:14 - 02:25:18 - Heijne, Rachel
  02:25:18 - 02:25:54 - Nederhand, Beau
  02:25:25 - 02:25:29 - Heijne, Rachel
  02:28:32 - 02:28:36 - Heijne, Rachel
  02:28:36 - 02:30:55 - Oosters, Eva
  02:28:40 - 02:28:45 - Heijne, Rachel
  02:30:55 - 02:31:05 - Heijne, Rachel
  02:31:06 - 02:31:41 - Ramaker, Margreet
  02:31:42 - 02:31:48 - Heijne, Rachel
  02:31:48 - 02:32:32 - Oosters, Eva
  02:32:32 - 02:32:50 - Heijne, Rachel
  02:32:53 - 02:33:31 - Ramaker, Margreet
  02:33:31 - 02:33:37 - Heijne, Rachel
  02:33:40 - 02:33:42 - Heijne, Rachel
  02:33:42 - 02:33:49 -
  02:33:49 - 02:33:54 - Ramaker, Margreet
  02:33:52 - 02:34:02 - Heijne, Rachel
  02:34:02 - 02:34:29 - Oosters, Eva
  02:34:29 - 02:34:55 - Heijne, Rachel
  00:12:06 - - Bos, Cees
 11. 8

  Wethouder: Eva Oosters, beleidsterrein: Cultuur


  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  Geagendeerd door: Margreet Ramaker (VVD), Ruud Maas (Volt), Bert van Steeg (CDA) en Hester Assen (PvdA)


  In de brief 'Verlenging huidige cultuursubsidieperiode bij Rijk en gemeente' (d.d.26 oktober 2022) staat gemeld dat de raad in september 2023 de uitgangspuntennotitie voorgelegd krijgt. De brief verwijst tevens naar de afhankelijkheid van de culturele organisaties in onze stad wat betreft landelijke financiering naast dat de cultuurnotasystematiek van onze gemeente gelijk oploopt met die van de landelijke. Daarom willen de agenderende partijen graag met de wethouder in gesprek over:
  - De toekomst van de Utrechtse culturele infrastructuur
  - Ruimte voor dynamiek in de Utrechtse culturele infrastructuur door onder meer open te staan voor jonge makers
  - Het proces inclusief betrokkenheid van de raad en de culturele organisaties in onze stad voor het bereiken van de uitgangspunten voor de cultuurperiode 2025-2028