Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Onderwijs, Werk en Economie

donderdag 29 september 2022

10:00 - 15:15

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Voorzitter commissie
Eind
maandag 26 september 2022 09:29
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 29 september 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 2. Ter vaststelling:
  Conceptverslag openbare vergadering commissie OWE 1 september 2022.

 3. Geen.

 4. Wethouder: Voortman, Beleidsterrein: Werk en Inkomen
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten
  Geagendeerd door: Ilse Raaijmakers (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Venita Dada-Anthonij (D66), Lisanne Snippe (PvdD), Bina Chirino (CU), Esma Kendir (Student&Starter), Mahmut Sungur (DENK), Jurriaan Otto (EénUtrecht), Mariam Al-Saqaff (VVD), Cees Bos (SBU), Anton Stam (Volt), Noura oul Fakir (BIJ1) en Bert van Steeg (CDA)

  Doel en politieke punten:
  De fracties van PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, Student&Starter, DENK, EénUtrecht, VVD, SBU, Volt, BIJ1 en CDA willen de raadsbrief minimaeffectrapportage en de armoedemonitor agenderen voor een commissiedebat. Zij maken zich zorgen naar aanleiding van de cijfers in de armoedemonitor en de landelijke trends en willen graag met elkaar en het college in gesprek hoe we hier lokaal vervolg aan geven. Het college heeft ook een nieuw armoedebeleid aangekondigd en daar kunnen fracties dan nog input voor meegeven.

 5. Wethouder Eerenberg, Beleidsterrein: Onderwijs
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten, behandeling antwoord college (n.a.v. nog niet afgeronde commissiebehandeling 1 september 2022)
  Geagendeerd door H. Assen (PvdA); M. Vermeulen (Groenlinks); B. van der Wilt (D66); S. Nolten (Bij1); B. van Steeg (CDA); M. Al-Saqaff (VVD).

  Dit jaar zijn zo’n 250 Utrechtse leerlingen uitgeloot op de eerste middelbare school van hun keuze. Voor deze leerlingen en hun ouders is dit erg ingrijpend, te meer na uitloting ook vaak de scholen van hun tweede of derde keuze vol zitten. De methode waarmee de loting wordt uitgevoerd met een notaris is eerlijk maar niet transparant. De fracties willen in gesprek over deze methode (PoVo-regeling), de oorzaken dat geloot moet worden en mogelijk andere manieren hiermee om te gaan. We willen bijvoorbeeld inzicht in ervaringen in andere gemeenten. Mogelijk zijn er ook al lessen te leren obv de ervaringen met het nieuwe aanmeldbeleid voor de basisschool.
  We zien dit jaar dat er geloot is voor drie brede scholengemeenschappen en willen graag meer inzicht in de stromingen waar dit om gaat en wat dat zegt, ook in relatie tot de ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende jaren.
  Op basis van de uitkomsten van de Raadsinformatiebijeenkomst willen de fracties in gesprek met de wethouder en elkaar over de alternatieven voor de huidige methode van loting en manieren om komend jaar te voorkomen dat opnieuw zoveel Utrechtse leerlingen en hun ouders teleurgesteld zijn omdat zij uitgeloot worden op de eerste school van hun keuze en daardoor uiteindelijk zelfs buiten Utrecht een school moeten zoeken.

 6. Wethouder Eerenberg, Beleidsterrein: Onderwijs
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten

  De huidige verordening die regelt dat ouders in bepaalde situaties een vergoeding kunnen krijgen voor vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school is uit 2015. De VNG heeft een nieuwe modelverordening opgesteld. De Utrechtse verordening wordt met dit raadsvoorstel hieraan aangepast en is volgens het college hierdoor logischer en duidelijker. Het vaststellen van deze regeling is een wettelijke plicht van de gemeenteraad.
  De basisgedachte van de oude en nieuwe verordening is ouders en verzorgers financieel in de kosten te ondersteunen wanneer hun kind gebruik moet maken van een vorm van leerlingenvervoer.
  Vanwege een wetswijziging zijn het raadsvoorstel en bijlagen aangepast (STVV 7 september 2022).