Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Onderwijs, Werk en Economie

donderdag 21 april 2022

10:00 - 12:00

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 21 april 2022 09:51
Eind
donderdag 21 april 2022 14:42
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 21 april 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

00:11:18 - 00:11:31 - Hornsveld, Ingeborg
00:11:32 - - Zweth, Rick van der
00:13:04 - 00:13:32 - Fattal, Mahaar
00:13:44 - - Steeg, Bert van

Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

00:13:57 - 00:14:01 - Snippe, Lisanne
00:14:04 - 00:14:08 - Al-Saqaff, Mariam
00:14:11 - 00:14:13 - Al-Saqaff, Mariam
00:15:43 - 00:16:25 - Snippe, Lisanne
00:16:42 - 00:16:51 - Assen, Hester
00:17:00 - 00:17:25 - Assen, Hester
00:17:35 - 00:17:47 - Assen, Hester
00:18:07 - 00:18:38 - Assen, Hester
00:18:37 - 00:19:23 - Zweth, Rick van der
00:18:41 - 00:18:55 - Assen, Hester
00:19:21 - 00:19:32 - Assen, Hester
00:19:32 - - Zweth, Rick van der
00:19:37 - 00:19:56 - Wilt, Berdien van der
00:19:49 - 00:19:58 - Vermeulen, Maartje
00:19:57 - 00:20:46 - Assen, Hester
00:21:04 - 00:21:09 - Steeg, Bert van

Ter vaststelling:

  • Conceptverslag openbare commissie Onderwijs, Werk en Economie d.d. 17 februari 2022
  • Conceptverslag openbare commissie Onderwijs, Werk en Economie d.d. 22 februari 2022
  • Geheim Conceptverslag besloten commissie Onderwijs, Werk en Economie d.d. 22 februari 2022

Wethouder: Verschuure, Beleidsterrein: Economische Zaken
Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
Opgesteld door de Rekenkamer Utrecht

De Rekenkamer heeft het economisch beleid van de gemeente Utrecht onderzocht. In het rapport ‘De balans opmaken. Een
onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht’ presenteert zij de resultaten. In het bijbehorende raadsvoorstel doet zij 7 aanbevelingen aan de raad, waaronder een verzoek aan het college om een samenhangend overzicht van de gemeentelijke inzet en voor de raad controleerbare doelen op te stellen en om de raad binnen 6 weken met een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop het college de aanbevelingen uitvoert.

00:26:30 - 00:27:47 - Zweth, Rick van der
00:27:36 - 00:33:01 - Al-Saqaff, Mariam
00:29:30 - 00:29:35 - Zweth, Rick van der
00:29:35 - 00:29:55 - Steeg, Bert van
00:29:54 - 00:30:13 - Zweth, Rick van der
00:30:12 - 00:30:40 - Peters, Ralph
00:30:38 - 00:30:42 - Zweth, Rick van der
00:31:04 - 00:31:06 - Zweth, Rick van der
00:31:05 - 00:31:18 - Peters, Ralph
00:31:18 - 00:31:19 - Zweth, Rick van der
00:31:22 - 00:31:25 - Zweth, Rick van der
00:32:57 - 00:33:38 - Zweth, Rick van der
00:33:38 - 00:34:49 - Peters, Ralph
00:34:46 - 00:34:50 - Zweth, Rick van der
00:34:50 - 00:34:59 - Steeg, Bert van
00:34:57 - 00:34:59 - Zweth, Rick van der
00:34:57 - 00:34:59 - Peters, Ralph
00:35:00 - 00:35:13 - Steeg, Bert van
00:35:12 - 00:35:14 - Zweth, Rick van der
00:35:13 - 00:36:01 - Peters, Ralph
00:35:59 - 00:36:06 - Zweth, Rick van der
00:36:05 - 00:36:39 - Steeg, Bert van
00:36:29 - 00:36:44 - Zweth, Rick van der
00:36:39 - 00:37:05 - Peters, Ralph
00:36:58 - 00:37:06 - Zweth, Rick van der
00:37:06 - 00:37:30 - Al-Saqaff, Mariam
00:37:25 - 00:37:27 - Zweth, Rick van der
00:37:27 - 00:39:16 - Peters, Ralph
00:37:31 - 00:37:33 - Zweth, Rick van der
00:37:46 - 00:37:56 - Zweth, Rick van der
00:39:14 - 00:39:17 - Zweth, Rick van der
00:39:17 - 00:39:25 - Steeg, Bert van
00:39:25 - 00:39:26 - Zweth, Rick van der
00:39:25 - 00:39:53 - Peters, Ralph
00:39:49 - 00:39:55 - Zweth, Rick van der
00:39:53 - 00:40:11 - Steeg, Bert van
00:40:10 - 00:40:12 - Zweth, Rick van der
00:40:11 - 00:40:14 - Peters, Ralph
00:40:14 - 00:40:19 - Zweth, Rick van der
00:40:17 - 00:40:33 - Steeg, Bert van
00:40:32 - 00:40:33 - Zweth, Rick van der
00:40:32 - 00:41:07 - Peters, Ralph
00:41:06 - 00:41:08 - Zweth, Rick van der
00:41:09 - 00:43:18 - Peters, Ralph
00:43:19 - 00:43:29 - Zweth, Rick van der
00:43:29 - 00:50:55 - Steeg, Bert van
00:44:38 - 00:44:39 - Zweth, Rick van der
00:44:39 - 00:45:13 - Peters, Ralph
00:45:49 - 00:45:52 - Zweth, Rick van der
00:46:35 - 00:46:42 - Zweth, Rick van der
00:46:43 - 00:47:00 - Al-Saqaff, Mariam
00:47:28 - 00:47:31 - Zweth, Rick van der
00:47:31 - 00:47:45 - Al-Saqaff, Mariam
00:47:44 - 00:47:45 - Zweth, Rick van der
00:48:06 - 00:48:11 - Zweth, Rick van der
00:48:26 - 00:48:27 - Zweth, Rick van der
00:48:40 - 00:48:57 - Zweth, Rick van der
00:50:52 - 00:51:06 - Zweth, Rick van der
00:51:08 - 00:52:00 - Maas, Ruud
00:51:58 - 00:52:05 - Zweth, Rick van der
00:52:05 - 00:53:17 - Talhaoui, Mohamed
00:53:17 - 00:53:20 - Zweth, Rick van der
00:53:20 - 00:53:50 - Talhaoui, Mohamed
00:53:21 - 00:53:43 - Al-Saqaff, Mariam
00:53:40 - 00:53:41 - Zweth, Rick van der
00:53:48 - 00:53:57 - Zweth, Rick van der
00:53:57 - 00:57:13 - Brink, Sabrina van den
00:56:28 - 00:56:30 - Zweth, Rick van der
00:56:31 - 00:56:56 - Steeg, Bert van
00:56:56 - 00:56:58 - Zweth, Rick van der
00:57:07 - 00:57:10 - Zweth, Rick van der
00:57:11 - 00:57:16 - Zweth, Rick van der
00:57:16 - 00:58:33 - Chirino, Bina
00:58:26 - 00:58:30 - Zweth, Rick van der
00:58:31 - 00:59:55 - Fattal, Mahaar
00:59:46 - 00:59:53 - Zweth, Rick van der
00:59:53 - 01:00:22 - Peters, Ralph
01:00:21 - 01:00:54 - Fattal, Mahaar
01:00:48 - 01:00:58 - Zweth, Rick van der
01:00:58 - 01:01:21 - Fattal, Mahaar
01:01:20 - 01:01:24 - Zweth, Rick van der
01:01:23 - 01:01:45 - Snippe, Lisanne
01:01:46 - 01:02:33 - Fattal, Mahaar
01:02:26 - 01:02:34 - Zweth, Rick van der
01:02:33 - 01:02:42 - Snippe, Lisanne
01:02:42 - 01:02:42 - Zweth, Rick van der
01:02:43 - 01:03:09 - Fattal, Mahaar
01:03:08 - 01:03:11 - Zweth, Rick van der
01:03:10 - 01:03:27 - Snippe, Lisanne
01:03:28 - 01:04:07 - Fattal, Mahaar
01:03:58 - 01:04:10 - Zweth, Rick van der
01:04:10 - 01:04:57 - Peters, Ralph
01:04:37 - 01:05:09 - Zweth, Rick van der
01:05:08 - 01:06:17 - Fattal, Mahaar
01:05:49 - 01:05:53 - Zweth, Rick van der
01:06:16 - 01:06:20 - Zweth, Rick van der
01:06:19 - 01:06:34 - Steeg, Bert van
01:06:33 - 01:07:05 - Fattal, Mahaar
01:07:05 - 01:07:06 - Zweth, Rick van der
01:07:07 - 01:07:12 - Steeg, Bert van
01:07:13 - 01:07:13 - Zweth, Rick van der
01:07:13 - 01:07:25 - Fattal, Mahaar
01:07:23 - 01:07:32 - Zweth, Rick van der
01:08:32 - 01:08:36 - Zweth, Rick van der
01:08:40 - 01:15:01 - Snippe, Lisanne
01:10:01 - 01:10:03 - Zweth, Rick van der
01:10:03 - 01:10:35 - Peters, Ralph
01:10:28 - 01:10:36 - Zweth, Rick van der
01:10:41 - 01:10:46 - Zweth, Rick van der
01:11:33 - 01:11:35 - Zweth, Rick van der
01:11:34 - 01:12:09 - Peters, Ralph
01:12:08 - 01:12:10 - Zweth, Rick van der
01:12:44 - 01:13:00 - Zweth, Rick van der
01:12:52 - 01:12:57 - Peters, Ralph
01:12:59 - 01:13:31 - Peters, Ralph
01:13:32 - 01:13:35 - Zweth, Rick van der
01:13:45 - 01:13:51 - Zweth, Rick van der
01:15:01 - 01:15:05 - Zweth, Rick van der
01:15:06 - 01:15:31 - Wiegant, Ruurt
01:15:33 - 01:16:46 - Zweth, Rick van der
01:19:39 - 01:19:41 - Gastspreker 09
01:39:07 - 01:40:20 - Zweth, Rick van der
01:39:31 - 01:40:00 - Al-Saqaff, Mariam
01:40:21 - 01:53:03 - Gastspreker 09
01:41:55 - 01:41:57 - Zweth, Rick van der
01:41:57 - 01:42:22 - Snippe, Lisanne
01:42:22 - 01:42:23 - Zweth, Rick van der
01:42:59 - 01:43:03 - Zweth, Rick van der
01:45:22 - 01:45:26 - Zweth, Rick van der
01:45:25 - 01:45:48 - Peters, Ralph
01:45:48 - 01:45:49 - Zweth, Rick van der
01:46:36 - 01:46:37 - Zweth, Rick van der
01:46:37 - 01:46:49 - Peters, Ralph
01:46:50 - 01:46:51 - Zweth, Rick van der
01:47:29 - 01:47:41 - Zweth, Rick van der
01:49:56 - 01:49:58 - Zweth, Rick van der
01:49:58 - 01:50:07 - Peters, Ralph
01:50:07 - 01:50:08 - Zweth, Rick van der
01:50:19 - 01:50:39 - Peters, Ralph
01:50:20 - 01:50:23 - Zweth, Rick van der
01:50:39 - 01:50:42 - Zweth, Rick van der
01:51:18 - 01:51:23 - Zweth, Rick van der
01:51:24 - 01:51:38 - Chirino, Bina
01:51:35 - 01:51:36 - Zweth, Rick van der
01:51:54 - 01:52:04 - Zweth, Rick van der
01:53:05 - 01:59:09 - Gastspreker 09
01:53:05 - 01:53:06 - Zweth, Rick van der
01:56:25 - 01:56:28 - Zweth, Rick van der
01:56:28 - 01:56:36 - Peters, Ralph
01:56:31 - 01:56:32 - Zweth, Rick van der
01:56:36 - 01:56:37 - Zweth, Rick van der
01:56:41 - 01:56:56 - Zweth, Rick van der
01:56:47 - 01:56:49 - Peters, Ralph
01:56:54 - 01:57:09 - Peters, Ralph
01:58:07 - 01:58:41 - Zweth, Rick van der
01:59:05 - 01:59:19 - Zweth, Rick van der
01:59:19 - 01:59:30 - Chirino, Bina
01:59:29 - 01:59:31 - Zweth, Rick van der
01:59:35 - 01:59:59 - Otto, Juriaan
01:59:53 - 02:00:03 - Zweth, Rick van der
02:00:04 - 02:01:38 - Gastspreker 09
02:01:36 - 02:01:50 - Zweth, Rick van der
02:01:50 - 02:14:54 - Verschuure, Klaas
02:06:45 - 02:06:55 - Zweth, Rick van der
02:06:55 - 02:07:26 - Al-Saqaff, Mariam
02:07:21 - 02:07:25 - Zweth, Rick van der
02:08:26 - 02:08:37 - Zweth, Rick van der
02:08:47 - 02:09:00 - Zweth, Rick van der
02:09:01 - 02:09:36 - Al-Saqaff, Mariam
02:09:27 - 02:09:37 - Zweth, Rick van der
02:10:09 - 02:10:29 - Zweth, Rick van der
02:14:37 - 02:16:23 - Zweth, Rick van der
02:15:11 - 02:15:22 - Talhaoui, Mohamed
02:15:26 - 02:15:48 - Al-Saqaff, Mariam
02:15:51 - 02:16:01 - Steeg, Bert van
02:16:07 - 02:16:18 - Otto, Juriaan
02:16:24 - 02:18:44 - Verschuure, Klaas
02:16:50 - 02:16:53 - Zweth, Rick van der
02:16:54 - 02:16:59 - Al-Saqaff, Mariam
02:16:59 - 02:17:00 - Zweth, Rick van der
02:17:29 - 02:17:38 - Zweth, Rick van der
02:18:08 - 02:18:23 - Steeg, Bert van
02:18:42 - 02:19:20 - Zweth, Rick van der
02:19:20 - 02:19:46 - Talhaoui, Mohamed
02:19:45 - 02:19:50 - Zweth, Rick van der
02:19:51 - 02:20:05 - Otto, Juriaan
02:20:01 - 02:20:35 - Zweth, Rick van der
02:20:37 - 02:21:06 - Al-Saqaff, Mariam
02:21:06 - 02:21:20 - Zweth, Rick van der
02:21:21 - 02:21:51 - Verschuure, Klaas
02:21:52 - 02:22:05 - Zweth, Rick van der
02:21:59 - 02:22:36 - Gastspreker 09
02:22:37 - 02:23:11 - Zweth, Rick van der
02:23:10 - 02:23:21 - Peters, Ralph
02:23:20 - 02:23:26 - Zweth, Rick van der
02:23:25 - 02:23:46 - Steeg, Bert van
02:23:35 - 02:24:04 - Zweth, Rick van der
02:24:03 - 02:24:12 - Snippe, Lisanne
02:24:10 - 02:25:15 - Zweth, Rick van der
02:24:46 - 02:25:10 - Verschuure, Klaas
02:25:14 - 02:25:29 - Al-Saqaff, Mariam
02:25:27 - 02:25:28 - Zweth, Rick van der
02:25:28 - 02:26:27 - Zweth, Rick van der
02:25:29 - 02:25:34 - Verschuure, Klaas