Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Onderwijs, Werk en Economie

dinsdag 25 januari 2022

20:30 - 22:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
dinsdag 25 januari 2022 20:15
Eind
dinsdag 25 januari 2022 23:04
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 25 januari 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:16:17 - 00:16:38 -
  00:16:34 - -
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 25 januari 2022 20:32 - 20:32
 3. 3

  Wethouders: Verschuure en Voortman, Beleidsterreinen: Economische zaken, Werk & inkomen
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten

  Geagendeerd door:  Ralph Peters (D66), Martijn van Dalen (VVD), Esma Kendir (S&S), David Bosch (PVV), Cees Bos (SBU), Bert van Steeg (CDA) en Fred Dekkers (GroenLinks), Ilse Raaijmakers (PvdA)

  De agenderende fracties constateren dat – als gevolg van de coronacrisis – de rek bij Utrechtse ondernemers er volledig uit is. Zij worden echter wel gecompenseerd d.m.v. de landelijke steunpakketten, maar dit is geen volledige compensatie. Tijdens de commissiebehandeling willen wij met het college van B&W en andere partijen in gesprek gaan over de manieren waarop wij Utrechtse ondernemers die onevenredig hard geraakt zijn perspectief kunnen bieden als hun sector weer open kan. De reden waarom de agenderende fracties dit onderwerp op zeer korte termijn willen agenderen zit hem in de zeer urgente behoefte aan perspectief voor ondernemers. In het meest positieve scenario mogen volgende week alle sectoren weer open (onder restrictie). Voordat dat zo ver is, is het goed om als gemeente wat het college binnen de lokale regels kan doen om ondernemers te ondersteunen als hun sector weer open mag.
  Voor de horeca kan bijvoorbeeld gedacht worden aan versoepeling van de regels rondom de tijdelijke terrassen. Daarnaast willen de agenderende fracties bespreken wat de gemeente financieel kan betekenen voor deze ondernemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen rondom het heffen van gemeentelijke belastingen. Tot slot willen wij kijken hoe ondernemers en gemeente samen kunnen optrekken bij het organiseren van festiviteiten rondom Utrecht 900.
  Aanvullende agendering GroenLinks en PvdA:
  GroenLinks ondersteunt het voorstel voor een debat in de commissie OWE. Wat GroenLinks betreft zijn en blijven tijdelijke extra terrassen gekoppeld aan eventuele 1,5 meter maatregelen. GroenLinks wil extra aandacht voor groepen die nu nog niet of weinig gecompenseerd worden zoals ondernemers die in het jaar voor corona geen of weinig omzet hadden omdat ze later gestart zijn of verbouwing hadden. En ze wil extra aandacht voor ZZP’ers onder meer in cultuursector. Zij wil van het college horen wat de stand van zaken is met coronapakketten.