Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Onderwijs, Werk en Economie

donderdag 17 februari 2022

09:30 - 17:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 17 februari 2022 13:45
Eind
donderdag 17 februari 2022 19:49
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 17 februari 2022 Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Locatie: Stadhuis Raadszaal (O), Stadhuis hal (M)

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:02 - 14:02
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 10 februari 2022 09:32 - 09:33
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 4. 3.3

 5. 6

  Wethouder: Eerenberg
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten

  De initiatiefnemer Hester Assen (PvdA), stelt de raad voor om de uitgangspuntennotitie Ongelijk investeren
  voor gelijke kansen vast te stellen en deze binnen de gemeente Utrecht in brede zin leidend te
  laten zijn binnen alle beleidsterreinen, met speciale aandacht voor o.m. onderwijs, jeugd,
  volksgezondheid en werk en inkomen. Ze vraagt om in beleidsdocumtenten duidelijk te maken hoe
  ongelijk geïnvesteerd wordt voor gelijke kansen en verzoekt het college een uitvoeringsplan
  hierover op te stellen.

  04:03:51 - 04:02:05 -
  04:02:05 - 03:57:25 - Assen, Hester
  03:57:26 - 03:57:15 -
  03:57:15 - 03:46:43 - Kleinrensink, Julia
  03:55:32 - 03:55:28 -
  03:55:27 - 03:55:15 - Zweth, Rick van der
  03:54:54 - 03:54:25 - Zweth, Rick van der
  03:53:54 - 03:53:26 - Zweth, Rick van der
  03:53:08 - 03:53:07 -
  03:48:28 - 03:48:23 -
  03:48:23 - 03:47:34 -
  03:46:43 - 03:46:41 -
  03:46:40 - 03:45:08 - Zweth, Rick van der
  03:46:03 - 03:45:42 - Kleinrensink, Julia
  03:45:07 - 03:44:42 - Kleinrensink, Julia
  03:44:42 - 03:44:32 -
  03:44:32 - 03:33:18 - Bakker, Has
  03:39:28 - 03:39:21 -
  03:38:02 - 03:37:58 -
  03:36:48 - 03:36:46 -
  03:36:46 - 03:36:09 - Zweth, Rick van der
  03:35:29 - 03:34:50 - Zweth, Rick van der
  03:33:32 - 03:32:55 - Zweth, Rick van der
  03:32:55 - 03:30:01 - Bakker, Has
  03:32:16 - 03:32:12 -
  03:32:12 - 03:31:37 - Kleinrensink, Julia
  03:30:21 - 03:30:18 -
  03:30:01 - 03:29:55 -
  03:29:56 - 03:27:35 - Sasbrink, Anne
  03:27:35 - 03:27:29 -
  03:27:27 - 03:25:48 -
  03:25:51 - 03:25:48 -
  03:25:49 - 03:25:36 - Bakker, Has
  03:25:36 - 03:24:18 -
  03:25:26 - 03:25:23 -
  03:25:25 - 03:25:22 - Bakker, Has
  03:25:21 - 03:25:20 -
  03:24:17 - 03:24:12 -
  03:24:11 - 03:22:45 - Meerding, Tess
  03:22:47 - 03:22:45 -
  03:22:45 - 03:21:53 - Zweth, Rick van der
  03:21:51 - 03:21:11 - Meerding, Tess
  03:21:11 - 03:20:48 - Zweth, Rick van der
  03:20:47 - 03:20:12 - Meerding, Tess
  03:20:13 - 03:20:12 -
  03:20:12 - 03:19:56 -
  03:19:55 - 03:19:12 - Meerding, Tess
  03:19:12 - 03:19:09 -
  03:19:09 - 03:18:38 - Kleinrensink, Julia
  03:18:37 - 03:18:03 - Meerding, Tess
  03:18:02 - 03:18:01 -
  03:18:00 - 03:17:27 - Meerding, Tess
  03:17:29 - 03:17:25 -
  03:17:27 - 03:17:10 - Kleinrensink, Julia
  03:17:10 - 03:16:24 - Meerding, Tess
  03:16:24 - 03:16:23 -
  03:16:21 - 03:16:00 - Meerding, Tess
  03:16:16 - 03:16:16 -
  03:16:02 - 03:15:56 -
  03:14:27 - 03:14:22 -
  03:14:23 - 03:12:42 - Steeg, Bert van
  03:12:44 - 03:12:44 -
  03:12:43 - 03:12:43 -
  03:12:43 - 03:12:42 -
  03:12:42 - 03:12:23 -
  03:12:22 - 03:11:37 - Steeg, Bert van
  03:11:42 - 03:11:39 -
  03:11:40 - 03:11:33 -
  03:11:34 - 03:10:21 - Steeg, Bert van
  03:10:21 - 03:10:13 -
  03:10:15 - 03:09:19 -
  03:09:18 - 03:09:11 -
  03:09:11 - 03:08:47 - Bakker, Has
  03:08:47 - 03:08:21 -
  03:08:19 - 03:08:17 -
  03:08:18 - 03:07:54 - Kleinrensink, Julia
  03:07:54 - 03:07:01 -
  03:06:59 - 03:06:32 - Kleinrensink, Julia
  03:06:31 - 03:06:17 -
  03:06:16 - 03:06:10 -
  03:06:12 - 02:57:37 - Zweth, Rick van der
  03:05:06 - 03:05:03 -
  03:05:03 - 03:04:51 - Kleinrensink, Julia
  03:04:24 - 03:03:45 - Kleinrensink, Julia
  03:03:19 - 03:03:08 - Kleinrensink, Julia
  03:03:01 - 03:02:58 -
  03:02:59 - 03:02:25 - Steeg, Bert van
  03:02:13 - 03:02:12 -
  03:02:11 - 03:00:52 - Bakker, Has
  02:59:42 - 02:58:48 - Bakker, Has
  02:57:38 - 02:57:21 -
  02:41:37 - 02:41:16 -
  02:41:17 - 02:28:19 - Eerenberg, Eelco
  02:28:23 - 02:28:23 -
  02:28:21 - 02:28:18 -
  02:28:18 - 02:27:44 - Kleinrensink, Julia
  02:27:43 - 02:27:05 - Eerenberg, Eelco
  02:27:06 - 02:27:03 -
  02:27:04 - 02:26:21 - Bakker, Has
  02:26:20 - 02:25:08 - Eerenberg, Eelco
  02:25:08 - 02:24:40 - Bakker, Has
  02:24:39 - 02:22:54 - Eerenberg, Eelco
  02:22:55 - 02:22:46 -
  02:22:48 - 02:07:37 - Assen, Hester
  02:17:35 - 02:17:32 -
  02:17:33 - 02:17:11 - Kleinrensink, Julia
  02:15:36 - 02:15:35 -
  02:15:13 - 02:15:11 -
  02:13:52 - 02:13:50 -
  02:13:51 - 02:13:38 - Steeg, Bert van
  02:12:50 - 02:12:33 - Steeg, Bert van
  02:11:11 - 02:10:46 - Steeg, Bert van
  02:10:05 - 02:10:03 -
  02:07:44 - 02:07:36 -
  02:07:37 - 02:07:16 - Kleinrensink, Julia
  02:07:15 - 02:07:02 - Assen, Hester
  02:07:01 - 02:06:42 -
  02:06:42 - 02:04:53 - Assen, Hester
  02:06:09 - 02:06:08 -
  02:05:48 - 02:05:37 -
  02:05:34 - 02:05:18 -
  02:05:18 - 02:03:51 - Kleinrensink, Julia
  02:03:51 - 02:03:47 -
  02:03:51 - 02:03:40 - Assen, Hester
  02:03:41 - 02:03:39 -
  02:03:40 - 02:02:48 - Kleinrensink, Julia
  02:02:48 - 02:02:40 -
  02:02:41 - 02:02:34 - Kleinrensink, Julia
  02:02:37 - 02:02:31 -
  02:02:31 - 02:00:47 - Bakker, Has
  02:00:48 - 02:00:37 -
  02:00:38 - 01:59:29 - Sasbrink, Anne
  01:59:28 - 01:59:24 -
  01:59:23 - 01:58:31 - Chirino, Bina
  01:58:32 - 01:58:22 -
  01:58:06 - 01:58:04 -
  01:58:03 - 01:56:57 - Steeg, Bert van
  01:56:57 - 01:56:51 -
  01:56:50 - 01:56:31 - Zweth, Rick van der
  01:56:30 - 01:56:18 -
  01:56:18 - 01:55:35 - Eerenberg, Eelco
  01:55:36 - 01:55:30 -
  01:55:31 - 01:54:01 - Assen, Hester
  01:54:00 - -
 6. 6.1

 7. 7

  Wethouder: Eerenberg, Klein Beleidsterrein: Jeugd en Jeugdzorg, Onderwijs
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten

  Geagendeerd door: Has Bakker, (D66), Hester Assen, (PvdA,) Bert van Steeg, (CDA), Tessa Sturkenboom, (Student en Starter), Maarten van Heuven, (PvdD), Mahmut Sungur, (Denk) en Marcel Vonk, (Groenlinks).

  Na een goede Raadsinformatiebijeenkomst werd duidelijk dat dit onderwerp breed leeft landelijk en in Utrecht. Het is belangrijk dat een gezonde leefstijl vroegtijdig wordt gestimuleerd omdat dit nu voor veel jongeren niet vanzelfsprekend is. Een gezonde voeding op scholen biedt daarvoor volgens de agenderende fracties een goed aanknopingspunt. Over de mogelijke start hiervan in Utrecht, mogelijke vormen van financiering, betrokkenheid van ouders en scholen en breder stimulerend beleid van gezonde voeding en beweging willen partijen graag in debat.

  01:47:32 - 01:44:06 - Bakker, Has
  01:45:26 - 01:45:22 -
  01:45:22 - 01:45:01 - Meerding, Tess
  01:44:08 - 01:44:06 -
  01:44:05 - 01:43:43 - Assen, Hester
  01:43:42 - 01:43:23 - Bakker, Has
  01:43:31 - 01:43:25 -
  01:43:24 - 01:43:01 -
  01:43:01 - 01:40:37 - Bakker, Has
  01:42:10 - 01:42:08 -
  01:42:08 - 01:41:49 - Assen, Hester
  01:41:30 - 01:41:29 -
  01:40:37 - 01:40:33 -
  01:40:34 - 01:40:11 -
  01:40:10 - 01:39:31 - Bakker, Has
  01:39:31 - 01:39:22 -
  01:39:22 - 01:36:07 - Assen, Hester
  01:36:07 - 01:36:01 -
  01:36:02 - 01:34:51 - Steeg, Bert van
  01:34:53 - 01:34:51 -
  01:34:50 - 01:34:17 - Bakker, Has
  01:34:17 - 01:32:37 - Steeg, Bert van
  01:32:37 - 01:32:23 -
  01:32:24 - 01:30:02 -
  01:30:03 - 01:29:58 -
  01:29:57 - 01:27:47 - Heuven, Maarten van
  01:27:51 - 01:27:45 -
  01:27:47 - 01:27:14 - Assen, Hester
  01:27:14 - 01:25:32 - Heuven, Maarten van
  01:26:32 - 01:26:04 - Assen, Hester
  01:25:31 - 01:25:21 -
  01:25:26 - 01:24:53 - Heuven, Maarten van
  01:24:53 - 01:24:44 -
  01:24:47 - 01:23:43 - Simsek, Iskender
  01:23:46 - 01:23:43 -
  01:23:44 - 01:23:25 - Assen, Hester
  01:23:23 - 01:23:04 - Simsek, Iskender
  01:23:01 - 01:22:33 - Assen, Hester
  01:22:31 - 01:22:17 - Simsek, Iskender
  01:22:17 - 01:22:16 -
  01:22:15 - 01:22:13 - Simsek, Iskender
  01:22:14 - 01:22:08 -
  01:22:06 - 01:20:18 - Kleinrensink, Julia
  01:20:19 - 01:20:12 -
  01:20:11 - 01:19:29 -
  01:19:29 - 01:19:25 -
  01:19:25 - 01:18:05 - Chirino, Bina
  01:18:07 - 01:18:02 -
  01:18:02 - 01:17:13 - Meerding, Tess
  01:17:16 - 01:17:12 -
  01:17:12 - 01:16:46 - Heuven, Maarten van
  01:16:45 - 01:16:06 - Meerding, Tess
  01:16:07 - 01:15:55 -
  01:15:55 - 01:12:22 - Eerenberg, Eelco
  01:12:27 - 01:12:27 -
  01:12:26 - 01:11:38 - Assen, Hester
  01:11:36 - 01:10:57 - Eerenberg, Eelco
  01:10:58 - 01:10:55 -
  01:10:55 - 01:10:32 - Heuven, Maarten van
  01:10:30 - 01:09:28 - Eerenberg, Eelco
  01:09:26 - 01:09:01 - Heuven, Maarten van
  01:08:59 - 01:07:04 - Eerenberg, Eelco
  01:07:07 - 01:07:02 -
  01:07:03 - 01:06:36 - Chirino, Bina
  01:06:36 - 01:05:48 - Eerenberg, Eelco
  01:06:36 - 01:05:39 - Chirino, Bina
  01:05:40 - 01:03:16 - Eerenberg, Eelco
  01:03:17 - 01:03:15 -
  01:03:16 - 01:03:00 -
  01:02:59 - 01:00:29 - Eerenberg, Eelco
  01:00:31 - 01:00:29 -
  01:00:29 - 00:59:46 - Assen, Hester
  00:59:45 - 00:56:08 - Eerenberg, Eelco
  00:56:10 - 00:56:06 -
  00:56:06 - 00:55:28 - Chirino, Bina
  00:55:28 - 00:53:27 - Eerenberg, Eelco
  00:53:28 - 00:53:25 -
  00:53:26 - 00:53:03 - Assen, Hester
  00:53:02 - 00:52:20 - Eerenberg, Eelco
  00:52:20 - 00:51:39 -
  00:51:43 - 00:51:30 - Eerenberg, Eelco
  00:51:39 - 00:51:31 -
  00:51:31 - 00:51:02 -
  00:17:09 - 00:17:27 -
  00:17:27 - -
 8. 7.1

 9. 8

  Wethouders: Klein , Beleidsterrein: Onderwijs
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Geagendeerd door:  Esma Kendir (Student & Starter), Melody Deldjou Fard (Groenlinks), Hester Assen (PvdA), Mohammed Saiah (D66)

  De fracties van Student & Starter, GroenLinks, D66 en PvdA willen graag verder in gesprek over de beantwoording van de raadsbrief ‘Resultaten gesprek over seksuele intimidatie in het onderwijs’, welke is binnengekomen naar aanleiding van de mondelinge vragen set ‘Seksuele intimidatie in het onderwijs’. En de beantwoording van schriftelijke vragen nr 147 ‘Signalen van angstcultuur op Utrechtse HKU kunst- en modeopleidingen’.
  Eerder zijn we in een Raadsinformatiebijeenkomst in gesprek gegaan met onderwijsinstellingen en studentenorganisaties om als raad verder geïnformeerd te worden over dit onderwerp. Naar aanleiding hiervan willen de agenderende fracties in de commissie in gesprek om het te hebben over de volgende vragen:
  Wat is de stand van zaken wat betreft het genoemd onderzoek in SV nr 147?
  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als raad voldoende zicht blijven behouden over dit onderwerp?
  Op welke wijze kan de gemeente studenten ondersteunen die niet weten waar ze terecht kunnen?
  Op welke wijze kan de gemeente onderwijsinstellingen voldoende ondersteunen om ongewenste praktijkvormen aan te pakken?

  00:19:51 - 00:20:16 -
  00:20:14 - 00:25:02 - Kendir, Esma
  00:25:02 - 00:25:08 -
  00:25:07 - 00:25:36 -
  00:25:36 - 00:26:32 - Kendir, Esma
  00:26:35 - 00:26:36 -
  00:26:35 - 00:26:58 -
  00:26:56 - 00:28:00 - Kendir, Esma
  00:28:00 - 00:28:02 -
  00:28:01 - 00:28:30 -
  00:28:30 - 00:29:40 - Kendir, Esma
  00:28:54 - 00:28:56 -
  00:29:41 - 00:29:52 -
  00:29:51 - 00:35:01 -
  00:33:16 - 00:33:21 -
  00:33:21 - 00:33:28 -
  00:33:55 - 00:33:56 -
  00:33:56 - 00:34:25 -
  00:35:00 - 00:35:10 -
  00:35:01 - 00:35:29 - Chirino, Bina
  00:35:29 - 00:36:18 -
  00:36:19 - 00:36:22 -
  00:36:20 - 00:36:53 - Assen, Hester
  00:36:54 - 00:38:54 -
  00:37:06 - 00:37:08 -
  00:38:54 - 00:39:01 -
  00:39:00 - 00:41:04 - Assen, Hester
  00:41:04 - 00:41:11 -
  00:41:10 - 00:45:31 -
  00:45:31 - 00:45:40 -
  00:45:39 - 00:46:08 -
  00:46:10 - 00:46:12 -
  00:46:11 - 00:46:23 -
  00:46:23 - 00:46:55 -
  00:46:57 - 00:47:15 -
  00:49:19 - 00:50:12 -
  00:50:06 - 00:50:55 -
  00:50:54 - 00:51:07 -
  00:51:09 - 00:51:21 -
  00:51:12 - 00:51:14 -
  00:51:20 - 00:54:56 - Chirino, Bina
  00:53:39 - 00:53:40 -
  00:53:41 - 00:54:14 - Assen, Hester
  00:54:56 - 00:55:06 -
  00:54:58 - 00:55:01 - Chirino, Bina
  00:55:05 - 00:55:53 - Meerding, Tess
  00:55:53 - 00:56:01 -
  00:55:59 - 00:57:22 - Steeg, Bert van
  00:57:20 - 00:57:29 -
  00:57:26 - 00:58:20 - Kendir, Esma
  00:58:20 - 00:59:20 - Steeg, Bert van
  00:59:21 - 00:59:27 -
  00:59:25 - 00:59:59 - Vries, Louise de
  01:00:00 - 01:00:08 -
  01:00:04 - 01:21:26 -
  01:21:26 - 01:23:13 -
  01:22:12 - 01:22:28 -
  01:23:12 - 01:23:27 -
  01:23:31 - 01:23:36 -
  01:23:34 - 01:23:46 - Kendir, Esma
  01:23:46 - 01:23:59 -
  01:23:47 - 01:23:49 -
  01:23:59 - 01:24:08 -
  01:24:10 - 01:24:11 -
  01:24:11 - 01:24:23 -
  01:24:24 - -
 10. 8.1

 11. 9

  Wethouder: Verschuure, Beleidsterrein: Economische zaken
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten

  Voor het aanvragen van een tijdelijk terras is een ondernemer precario en leges verschuldigd. Bij leges gaat het om de exploitatievergunning en in sommige gevallen om een omgevingsvergunning. De invordering van de leges en precario is aangehouden. Het college wil, net als in 2021, de kosten compenseren om zo ondernemers te ondersteunen in de coronacrisis.
  Het college vraagt de raad met dit voorstel de geldende tarieven aan te passen naar nul euro, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Het voorstel voorziet hiervoor in het wijzigen van de Verordening precariobelasting 2022, de Verordening van de leges omgevingsvergunning en de Verordening leges.
  De vergunningverlening voor de extra terrassen brengt extra kosten met zich mee. Op basis van het aantal gegunde terrassen in 2021 is dit begroot op € 70.000. Dit bedrag komt uit het derde maatregelenpakket corona (onderdeel investerings- en vestigingsklimaat).

  01:33:09 - 01:35:02 - Peters, Ralph
  01:35:02 - 01:35:11 -
  01:35:10 - 01:36:55 - Peters, Ralph
  01:35:12 - 01:35:39 - Heuven, Maarten van
  01:36:55 - 01:36:56 -
  01:36:56 - 01:37:24 - Heuven, Maarten van
  01:37:25 - 01:37:54 - Peters, Ralph
  01:37:51 - 01:37:56 -
  01:37:56 - 01:38:24 - Heuven, Maarten van
  01:38:24 - 01:38:25 - Heuven, Maarten van
  01:38:24 - 01:38:26 -
  01:38:26 - 01:38:49 - Zweth, Rick van der
  01:38:49 - 01:38:51 -
  01:38:50 - 01:39:14 -
  01:39:15 - 01:39:19 -
  01:39:18 - 01:39:39 -
  01:39:40 - 01:39:43 -
  01:39:42 - 01:39:51 -
  01:39:46 - 01:40:04 - Peters, Ralph
  01:39:53 - 01:40:05 -
  01:40:06 - 01:40:27 - Heuven, Maarten van
  01:40:27 - 01:41:59 - Peters, Ralph
  01:40:28 - 01:40:29 -
  01:42:00 - 01:42:16 -
  01:42:14 - 01:43:32 -
  01:43:31 - 01:43:35 -
  01:43:33 - 01:44:10 -
  01:44:10 - 01:44:13 -
  01:44:11 - 01:44:27 - Zweth, Rick van der
  01:44:26 - 01:44:28 -
  01:44:27 - 01:44:46 -
  01:44:46 - 01:44:48 -
  01:44:47 - 01:45:22 - Peters, Ralph
  01:45:22 - 01:45:32 -
  01:45:32 - 01:47:07 -
  01:47:06 - 01:47:12 -
  01:47:13 - 01:47:38 - Heuven, Maarten van
  01:47:40 - 01:47:42 -
  01:47:42 - 01:47:51 - Peters, Ralph
  01:47:52 - 01:48:03 - Heuven, Maarten van
  01:48:04 - 01:48:18 -
  01:48:18 - 01:48:37 -
  01:48:37 - 01:48:42 -
  01:48:41 - 01:49:15 -
  01:49:12 - 01:49:15 -
  01:49:15 - 01:49:34 - Peters, Ralph
  01:49:34 - 01:49:50 -
  01:49:48 - 01:49:51 -
  01:49:50 - 01:49:59 - Peters, Ralph
  01:49:59 - 01:50:23 -
  01:50:19 - 01:50:24 -
  01:50:23 - 01:50:37 - Peters, Ralph
  01:50:36 - 01:51:00 -
  01:50:44 - 01:50:46 -
  01:50:59 - 01:51:01 -
  01:51:00 - 01:51:28 -
  01:51:28 - 01:51:42 -
  01:51:38 - 01:51:40 -
  01:51:42 - 01:51:46 -
  01:51:46 - 01:51:55 -
  01:51:56 - 01:52:06 -
  01:52:02 - 01:52:23 - Peters, Ralph
  01:52:23 - 01:52:31 -
  01:52:32 - 01:52:37 -
  01:52:48 - 01:53:14 - Zweth, Rick van der
  01:52:58 - 01:52:59 -
  01:53:11 - 01:53:25 -
  01:54:04 - 01:54:05 -
  01:54:05 - 01:54:24 - Peters, Ralph
  01:54:24 - 01:54:30 -
  01:54:30 - 01:54:59 -
  01:54:58 - 01:54:59 -
  01:54:59 - 01:55:25 -
  01:55:25 - 01:55:26 -
  01:55:26 - 01:55:36 - Zweth, Rick van der
  01:55:37 - 01:55:43 -
  01:55:42 - 01:56:09 -
  01:56:09 - 01:56:12 - Zweth, Rick van der
  01:56:14 - 01:56:18 -
  01:56:19 - 01:56:23 -
  01:56:27 - 01:56:34 -
  01:56:33 - 01:57:00 -
  01:57:01 - 01:57:26 -
  01:57:10 - 02:07:08 -
  01:59:01 - 01:59:03 -
  01:59:03 - 01:59:27 -
  02:00:11 - 02:00:12 -
  02:00:12 - 02:00:35 -
  02:01:22 - 02:01:24 -
  02:01:24 - 02:02:09 -
  02:02:20 - 02:02:22 -
  02:03:26 - 02:03:28 -
  02:03:28 - 02:03:46 - Peters, Ralph
  02:06:00 - 02:06:01 -
  02:06:02 - 02:06:06 - Zweth, Rick van der
  02:07:06 - 02:07:08 -
  02:07:08 - 02:07:34 -
  02:07:35 - 02:09:03 -
  02:09:01 - 02:09:03 -
  02:09:03 - 02:09:26 -
  02:09:26 - 02:10:10 -
  02:10:09 - 02:10:12 -
  02:10:12 - 02:10:40 -
  02:10:41 - 02:11:08 -
  02:11:01 - 02:11:09 -
  02:11:10 - 02:11:11 -
  02:11:11 - 02:11:34 -
  02:11:32 - 02:11:42 -
  02:11:42 - 02:11:54 -
  02:11:46 - 02:11:49 -
  02:12:02 - 02:12:42 -
  02:12:05 - 02:12:19 - Peters, Ralph
  02:12:44 - 02:14:02 -
  02:12:57 - 02:13:09 -
  02:13:10 - 02:13:21 -
  02:14:09 - 02:14:31 -
  21:02:43 - 21:03:02 - Gastspreker 03
  21:04:40 - 21:04:42 - Gastspreker 03
  23:44:35 - 23:45:54 - Gastspreker 09
  23:47:11 - 23:47:43 - Gastspreker 10
  23:47:46 - 23:47:51 - Gastspreker 10
  00:15:26 - - Heijne, Rachel