Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mens en Samenleving

donderdag 10 juni 2021

10:00 - 21:00

Locatie
Stadhuishal
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 10 juni 2021 19:47
Eind
donderdag 10 juni 2021 20:37
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op 10 juni 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zowel fysiek als digitaal. De gemeenteraad houdt zich dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  • Het conceptverslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 27 mei 2021, ter vaststelling.
 1. Aanvang:10.00 uur. FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 30 min.
  Presidium
  Met de voorgestelde aanpassingen van de Verordening op de burgeragendering en het burgerinitiatief gemeenteraad Utrecht worden de procedures ten aanzien van zowel het indienen van een verzoek als de behandeling ervan verduidelijkt en aangescherpt naar aanleiding van de ervaringen die de afgelopen twee jaar zijn opgedaan. Over twee jaar zullen de instrumenten uit de verordening in brede zin worden geëvalueerd, mede in het licht van andere mogelijkheden die burgers hebben om te participeren en in contact te komen met de raad. Daarnaast worden een tweetal bevoegdheden die door de raad aan de griffier worden gemandateerd verankerd in de Mandaatregeling van de gemeenteraad.

  09:42:07 - 09:38:30 - Dekkers, Fred
  09:41:12 - 09:41:03 -
  09:41:05 - 09:40:49 -
  09:40:51 - 09:40:47 -
  09:40:31 - 09:40:27 -
  09:40:27 - 09:40:16 - Zwinkels, Jantine
  09:40:15 - 09:40:13 -
  09:39:53 - 09:39:33 -
  09:39:34 - 09:39:24 - Sungur, Mahmut
  09:39:23 - 09:39:21 -
  09:38:59 - 09:38:55 -
  09:38:30 - 09:38:09 -
  09:38:19 - 09:38:07 - Zweth, Rick van der
  09:38:06 - 09:38:02 -
  09:38:02 - 09:37:37 - Zwanenberg, Pepijn
  09:37:37 - 09:37:23 -
  09:37:29 - 09:37:12 - Zweth, Rick van der
  09:37:11 - 09:37:10 -
  09:37:10 - 09:36:57 - Zwinkels, Jantine
  09:36:57 - 09:36:47 -
  09:36:50 - 09:36:11 - Bakker, Has
  09:36:11 - 09:35:48 -
  09:35:58 - 09:35:32 - Dekkers, Fred
  09:35:30 - 09:35:15 -
  09:35:17 - 09:34:45 - Zwanenberg, Pepijn
  09:34:45 - 09:34:17 -
  09:34:40 - 09:34:33 - Bakker, Has
  09:34:18 - 09:33:02 - Zweth, Rick van der
  09:33:02 - 09:32:47 - Zweth, Rick van der
  09:33:02 - 09:32:58 -
  09:33:00 - 09:31:59 - Bakker, Has
  09:31:59 - 09:31:52 -
  09:31:53 - 09:31:48 - Zweth, Rick van der
  09:31:48 - 09:31:04 - Bakker, Has
  09:31:48 - 09:31:45 -
  09:31:03 - 09:30:56 -
  09:30:57 - 09:30:27 -
  09:30:28 - 09:30:23 -
  09:30:25 - 09:29:47 - Zwinkels, Jantine
  09:29:46 - 09:29:41 -
  09:29:44 - 09:28:37 -
  09:28:37 - 09:28:33 -
  09:28:34 - 09:28:22 - Zwinkels, Jantine
  09:28:22 - 09:28:17 -
  09:28:21 - 09:28:11 -
  09:28:10 - 09:28:02 -
  09:28:03 - 09:27:23 -
  09:27:24 - 09:27:19 -
  09:27:21 - 09:26:56 - Sungur, Mahmut
  09:26:56 - 09:26:50 -
  09:26:52 - 09:26:20 -
  09:26:20 - 09:26:05 -
  09:26:11 - 09:25:27 - Gastspreker 05
  09:25:44 - 09:25:09 -
  09:25:22 - 09:22:39 - Gastspreker 05
  09:22:39 - 09:22:12 -
  09:22:22 - 09:22:16 - Zwanenberg, Pepijn
  09:17:48 - 09:17:36 -
  09:17:37 - 09:15:23 - Zwanenberg, Pepijn
  09:16:44 - 09:16:21 -
  09:15:26 - 09:15:22 -
  09:15:21 - 09:14:53 -
  09:14:53 - 09:14:50 -
  09:14:51 - 09:14:08 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:08 - 09:14:01 -
  09:14:01 - 09:13:49 - Zwinkels, Jantine
  09:13:58 - 09:13:57 -
  09:13:51 - 09:13:42 -
  09:13:41 - 09:13:18 - Zwanenberg, Pepijn
  09:13:18 - 09:13:03 -
  09:13:04 - 09:12:35 - Dekkers, Fred
  09:12:35 - 09:12:11 -
  09:12:34 - 09:12:23 - Zwanenberg, Pepijn
  09:12:18 - 09:12:17 - Zwinkels, Jantine
  09:12:16 - 09:12:02 - Zwinkels, Jantine
  09:12:01 - 09:11:43 -
  09:11:43 - 09:11:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:11:37 - 09:09:07 -
  09:11:32 - 09:11:29 - Sungur, Mahmut
  09:11:28 - 09:11:23 -
  09:11:24 - 09:11:13 - Zweth, Rick van der
  09:11:12 - 09:11:07 -
  09:10:58 - 09:10:51 - Gastspreker 05
  09:10:29 - 09:10:24 -
  09:10:21 - 09:10:11 - Sungur, Mahmut
  09:10:09 - 09:09:41 - Gastspreker 05
  09:04:50 - 09:03:56 -
  09:04:17 - 09:04:03 - Dekkers, Fred
  09:04:01 - 09:03:52 -
  09:04:00 - 09:03:58 - Dekkers, Fred
  09:03:57 - 09:03:49 - Dekkers, Fred
  09:03:48 - -
 2. Indicatieve aanvang: 10.35 uur. FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 120 min.
  Beleidsveld: Wijkgericht Werken en Participatie - wethouder Klein
  Met het raadsvoorstel wil het college invulling geven aan motie M2019/424 Samen stad maken op de Utrechtse manier door participatie en initiatief. De motie is aangenomen op 21 november 2019 toen het Actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier is vastgesteld. Het college legt in het raadsvoorstel de ambities, de leidende principes en de agenda met actielijnen voor aan de raad om in Utrecht gewortelde initiatieven te ondersteunen, ontwikkelen en benutten. Het college wil met het vaststellen van het ‘Actieprogramma Samen stad maken: Initiatief’ de actielijnen, fasering en prioritering verder vormgeven in samenwerking met de partners in de stad.

  09:03:07 - 08:57:47 - Dekkers, Fred
  09:00:58 - 09:00:52 -
  09:00:53 - 09:00:41 - Zwinkels, Jantine
  09:00:02 - 08:59:48 -
  08:58:45 - 08:58:40 -
  08:58:42 - 08:58:21 - Zweth, Rick van der
  08:57:48 - 08:57:47 -
  08:57:47 - 08:57:36 - Zweth, Rick van der
  08:57:33 - 08:49:49 - Dekkers, Fred
  08:57:31 - 08:57:29 -
  08:55:37 - 08:55:32 -
  08:55:35 - 08:55:13 -
  08:54:39 - 08:54:37 -
  08:54:38 - 08:54:18 -
  08:53:53 - 08:53:50 -
  08:53:13 - 08:53:08 -
  08:53:10 - 08:52:51 - Zwinkels, Jantine
  08:52:30 - 08:52:23 -
  08:52:23 - 08:52:10 -
  08:51:47 - 08:51:45 -
  08:49:50 - 08:49:38 -
  08:49:39 - 08:43:03 - Zweth, Rick van der
  08:47:06 - 08:47:02 -
  08:47:02 - 08:46:49 - Zwinkels, Jantine
  08:46:37 - 08:46:35 -
  08:46:26 - 08:46:19 -
  08:46:22 - 08:45:51 - Bakker, Has
  08:45:50 - 08:45:47 -
  08:45:49 - 08:45:30 - Dekkers, Fred
  08:45:29 - 08:45:28 -
  08:44:17 - 08:44:06 -
  08:44:09 - 08:44:05 - Dekkers, Fred
  08:44:04 - 08:44:02 -
  08:43:59 - 08:43:38 - Dekkers, Fred
  08:43:56 - 08:43:55 -
  08:43:30 - 08:43:27 -
  08:43:02 - 08:42:56 -
  08:42:56 - 08:39:16 - Zwinkels, Jantine
  08:39:16 - 08:39:10 -
  08:39:10 - 08:38:34 -
  08:38:32 - 08:38:31 -
  08:38:32 - 08:37:20 - Zwinkels, Jantine
  08:37:20 - 08:37:18 -
  08:37:18 - 08:36:52 - Bakker, Has
  08:36:56 - 08:36:50 -
  08:36:51 - 08:36:28 - Dekkers, Fred
  08:36:28 - 08:36:23 -
  08:36:23 - 08:35:12 - Zwinkels, Jantine
  08:35:31 - 08:35:05 -
  08:35:06 - 08:23:29 - Bakker, Has
  08:31:52 - 08:31:43 -
  08:31:45 - 08:31:30 - Zweth, Rick van der
  08:30:47 - 08:30:45 -
  08:30:46 - 08:30:29 - Zweth, Rick van der
  08:30:29 - 08:30:28 -
  08:30:28 - 08:30:06 - Dekkers, Fred
  08:29:46 - 08:29:43 -
  08:28:27 - 08:28:22 -
  08:28:25 - 08:28:09 - Zweth, Rick van der
  08:28:01 - 08:28:00 -
  08:27:40 - 08:27:11 -
  08:27:11 - 08:26:48 - Zwinkels, Jantine
  08:25:45 - 08:25:42 -
  08:23:29 - 08:23:22 -
  08:23:22 - 08:20:41 -
  08:20:49 - 08:20:39 -
  08:20:40 - 08:20:30 - Bakker, Has
  08:20:30 - 08:20:20 -
  08:20:23 - 08:20:21 -
  08:20:22 - 08:20:09 - Bakker, Has
  08:20:08 - 08:17:59 -
  08:19:43 - 08:19:41 -
  08:18:00 - 08:17:53 -
  08:17:53 - 08:10:15 -
  08:15:11 - 08:15:03 -
  08:15:05 - 08:14:39 - Zwinkels, Jantine
  08:14:11 - 08:14:04 -
  08:14:05 - 08:13:42 - Sungur, Mahmut
  08:13:41 - 08:13:38 -
  08:13:38 - 08:13:04 - Bakker, Has
  08:12:30 - 08:12:29 -
  08:12:29 - 08:12:07 - Bakker, Has
  08:12:05 - 08:12:00 -
  08:12:00 - 08:10:58 -
  08:10:57 - 08:10:55 -
  08:10:17 - 08:10:08 -
  08:10:09 - 08:06:22 - Sungur, Mahmut
  08:06:22 - 08:06:11 -
  08:06:11 - 08:04:06 -
  08:04:06 - 08:03:56 -
  08:03:57 - 07:59:33 -
  07:59:32 - 07:59:22 -
  07:59:23 - 07:56:37 - Gastspreker 05
  07:56:36 - 07:56:11 -
  07:56:26 - 07:56:18 -
  07:36:09 - 07:35:20 -
  07:35:36 - 07:29:26 -
  07:29:28 - 07:29:23 -
  07:29:23 - 07:29:02 - Zweth, Rick van der
  07:29:03 - 07:28:24 -
  07:28:27 - 07:28:21 -
  07:28:22 - 07:27:34 - Dekkers, Fred
  07:27:33 - 07:23:12 -
  07:26:42 - 07:26:39 -
  07:23:14 - 07:23:10 -
  07:23:10 - 07:22:31 - Bakker, Has
  07:22:30 - 07:22:25 -
  07:22:29 - 07:22:21 -
  07:22:25 - 07:21:54 -
  07:21:55 - 07:21:54 -
  07:21:54 - 07:19:18 -
  07:19:19 - 07:19:16 -
  07:19:17 - 07:18:50 - Zweth, Rick van der
  07:18:50 - 07:18:49 -
  07:18:48 - 07:18:48 -
  07:18:47 - 07:17:53 -
  07:17:54 - 07:17:51 -
  07:17:52 - 07:17:42 - Zweth, Rick van der
  07:17:41 - 07:14:06 -
  07:17:22 - 07:17:21 -
  07:14:10 - 07:14:01 -
  07:14:02 - 07:13:07 - Gastspreker 05
  07:13:07 - 07:13:06 -
  07:13:06 - 07:05:02 -
  07:12:23 - 07:12:21 -
  07:05:02 - 07:04:59 -
  07:05:00 - 07:04:45 -
  07:04:45 - 07:03:04 -
  07:04:22 - 07:04:22 -
  07:04:20 - 07:04:19 -
  07:03:46 - 07:03:03 -
  07:03:07 - 07:02:27 -
  07:02:27 - 06:57:00 -
  07:01:48 - 07:01:46 -
  06:57:02 - 06:56:55 -
  06:56:55 - 06:55:53 - Gastspreker 05
  06:55:53 - 06:55:52 -
  06:55:52 - 06:55:08 -
  06:55:07 - 06:54:53 -
  06:54:54 - 06:54:29 -
  06:54:30 - 06:54:26 -
  06:54:26 - 06:53:52 - Zwinkels, Jantine
  06:53:51 - 06:53:50 -
  06:53:50 - 06:53:11 - Dekkers, Fred
  06:53:11 - 06:53:05 -
  06:53:04 - 06:52:38 - Zweth, Rick van der
  06:52:38 - 06:52:32 -
  06:52:32 - 06:49:13 -
  06:49:13 - 06:49:12 -
  06:49:13 - 06:48:57 - Zweth, Rick van der
  06:48:57 - 06:48:31 -
  06:48:32 - 06:48:29 -
  06:48:31 - 06:47:57 - Zweth, Rick van der
  06:47:54 - 06:47:40 -
  06:47:41 - 06:46:56 -
  06:46:56 - 06:46:54 -
  06:46:55 - 06:46:01 - Dekkers, Fred
  06:46:44 - 06:46:37 -
  06:46:00 - 06:45:54 -
  06:45:55 - 06:45:34 - Zwinkels, Jantine
  06:45:34 - 06:45:33 -
  06:45:32 - 06:45:04 -
  06:45:04 - 06:44:42 -
  06:44:43 - 06:44:27 -
  06:44:26 - 06:44:24 -
  06:44:24 - 06:43:56 - Dekkers, Fred
  06:43:58 - 06:43:36 -
  06:43:37 - 06:43:28 - Sungur, Mahmut
  06:43:25 - 06:43:06 - Dekkers, Fred
  06:43:18 - 06:43:17 - Sungur, Mahmut
  06:43:13 - 06:43:05 -
  06:43:06 - 06:43:06 - Sungur, Mahmut
  06:42:44 - 06:42:43 -
  06:42:43 - 06:42:38 - Bakker, Has
  06:42:38 - 06:42:24 -
  06:42:24 - 06:42:00 - Zweth, Rick van der
  06:42:00 - 06:41:58 -
  06:41:57 - 06:41:37 - Bakker, Has
  06:41:37 - 06:41:35 -
  06:41:34 - 06:41:17 -
  06:41:16 - 06:41:14 -
  06:41:13 - 06:40:44 -
  06:40:43 - 06:40:41 -
  06:40:40 - 06:39:55 - Zwinkels, Jantine
  06:39:56 - 06:39:07 -
  06:39:08 - 06:39:03 - Zweth, Rick van der
  06:39:03 - 06:38:52 -
  06:39:01 - 06:38:56 - Sungur, Mahmut
  06:38:52 - 06:38:22 -
  06:38:28 - 06:38:09 -
  06:38:09 - 06:37:12 -
  06:38:04 - 06:37:50 - Dekkers, Fred
  06:37:49 - 06:37:36 - Bakker, Has
  06:31:04 - -
 3. Indicatieve aanvang: 12.40 uur. FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 15 min.
  Beleidsveld: Juridische Zaken - wethouder Klein
  De Verordening op de elektronische bekendmaking uit 2013 wordt grotendeels overbodig door de per 1 juli 2021 inwerkingtredende Wet elektronische publicaties. Daarmee vervallen ook de eerder aangewezen locaties voor terinzagelegging van raadsstukken. Het college stelt voor om, net als voor collegestukken, het Stadskantoor aan te wijzen als locatie waar wettelijk voorgeschreven terinzageleggingen van stukken van de gemeenteraad fysiek ter inzage worden gelegd. Daarnaast wordt voorgesteld het kader Regelgevingsbeleid en juridisch kwaliteitskader verordeningen uit 2003 in te trekken omdat dit kader verouderd is en de kwaliteit van Utrechtse regelingen inmiddels op andere wijze is geborgd (er wordt gewerkt met de VNG-publicatie 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever).

  06:30:20 - 06:29:22 -
  06:29:25 - 06:29:20 -
  06:26:38 - 06:26:32 -
  06:26:32 - 06:25:52 - Bakker, Has
  06:25:51 - 06:25:47 -
  06:25:47 - 06:25:20 - Zwinkels, Jantine
  06:25:20 - 06:25:08 -
  06:25:12 - 06:22:23 -
  06:22:26 - 06:21:03 -
  06:21:18 - 06:21:16 -
  06:21:17 - 06:21:07 - Zwinkels, Jantine
  06:21:04 - 06:19:54 -
  06:19:56 - 06:19:34 -
  06:19:52 - 06:19:29 -
  06:19:35 - 06:16:45 -
  06:16:45 - 06:15:08 -
  06:15:26 - 06:14:33 -
  06:14:35 - 06:14:15 -
  06:14:16 - 06:13:59 - Zwinkels, Jantine
  06:13:59 - 06:12:08 -
  06:13:53 - 06:13:36 -
  06:12:58 - 06:12:51 - Zwinkels, Jantine
  06:12:22 - 06:12:10 - Zwinkels, Jantine
  05:45:22 - 05:44:30 -
  05:44:31 - 05:43:34 -
  05:44:24 - 05:44:04 - Assen, Hester
  05:43:35 - 05:31:09 -
  05:43:01 - 05:42:40 -
  05:42:55 - 05:42:09 -
  05:42:39 - 05:42:34 -
  05:42:34 - 05:42:30 -
  05:42:27 - 05:42:21 -
  05:40:56 - 05:40:50 -
  05:40:51 - 05:40:24 -
  05:40:23 - 05:40:14 -
  05:40:05 - 05:39:38 -
  05:40:03 - 05:39:40 -
  05:39:34 - 05:39:26 -
  05:36:21 - 05:36:16 -
  05:36:17 - 05:35:31 -
  05:35:31 - 05:35:29 -
  05:34:58 - 05:34:49 -
  05:34:54 - 05:34:33 - Assen, Hester
  05:34:33 - 05:34:29 -
  05:34:31 - 05:33:51 -
  05:33:50 - 05:33:40 -
  05:33:19 - 05:33:13 -
  05:33:17 - 05:32:25 -
  05:32:25 - 05:32:16 -
  05:32:23 - 05:31:59 -
  05:31:58 - 05:31:06 -
  05:31:09 - 05:30:53 -
  05:31:07 - 05:30:23 -
  05:30:53 - 05:30:52 -
  05:30:41 - 05:30:16 -
  05:30:39 - 05:30:26 -
  05:30:18 - 05:28:04 -
  05:28:03 - 05:27:57 -
  05:27:59 - 05:25:17 -
  05:25:17 - 05:25:11 -
  05:25:12 - 05:24:11 -
  05:24:10 - 05:24:05 -
  05:24:06 - 05:20:34 - Assen, Hester
  05:20:33 - 05:20:22 -
  05:20:24 - 05:19:16 -
  05:19:17 - 05:19:14 -
  05:19:15 - 05:18:01 - Steeg, Bert van
  05:18:02 - 05:17:46 -
  05:17:52 - 05:14:24 -
  05:14:25 - 05:14:16 -
  05:14:23 - 05:14:21 -
  05:14:20 - 05:14:01 - Assen, Hester
  05:14:02 - 05:13:41 -
  05:14:01 - 05:14:00 -
  05:14:00 - 05:13:44 -
  05:13:41 - 05:09:31 -
  05:09:33 - 05:09:28 -
  05:09:31 - 05:09:17 -
  05:09:16 - 05:09:14 -
  05:09:15 - 05:07:34 -
  05:07:39 - 05:07:13 -
  05:07:33 - 05:07:17 -
  05:07:17 - 05:05:16 -
  05:06:45 - 05:06:44 -
  05:05:20 - 05:04:28 -
  05:05:15 - 05:04:29 -
  05:04:31 - 05:02:52 -
  05:02:52 - 05:02:49 -
  05:02:51 - 05:02:14 -
  05:02:13 - 05:02:10 -
  05:02:12 - 05:01:29 - Assen, Hester
  05:01:29 - 05:01:28 -
  05:01:28 - 05:00:23 -
  05:00:26 - 05:00:24 -
  05:00:25 - 04:59:44 -
  04:59:44 - 04:58:33 -
  04:59:43 - 04:59:41 -
  04:59:42 - 04:59:10 - Steeg, Bert van
  04:59:15 - 04:58:38 - Assen, Hester
  04:58:37 - 04:57:47 -
  04:57:46 - 04:57:42 -
  04:57:42 - 04:54:42 -
  04:56:19 - 04:56:13 -
  04:55:03 - 04:54:59 -
  04:55:00 - 04:54:36 - Assen, Hester
  04:54:35 - 04:54:31 -
  04:54:30 - 04:52:40 -
  04:52:43 - 04:52:23 -
  04:52:37 - 04:52:10 -
  04:52:09 - 04:52:07 -
  04:52:09 - 04:51:16 -
  04:52:06 - 04:52:06 -
  04:51:16 - 04:50:45 -
  04:51:12 - 04:51:06 - Assen, Hester
  04:51:06 - 04:51:04 -
  04:50:44 - 04:50:34 -
  04:50:36 - 04:49:40 -
  04:50:33 - 04:50:14 -
  04:50:13 - 04:50:13 -
  04:50:09 - 04:49:58 -
  04:49:39 - 04:49:24 -
  04:49:26 - 04:49:19 -
  04:49:24 - 04:49:02 -
  04:48:58 - 04:48:33 -
  04:48:58 - 04:48:49 -
  04:38:06 - 04:37:28 -
  04:37:28 - 04:34:26 - Deldjou Fard, Melody
  04:34:26 - 04:34:22 -
  04:34:23 - 04:30:28 -
  04:30:28 - 04:30:18 -
  04:30:16 - 04:29:10 - Meerding, Tess
  04:29:10 - 04:29:01 -
  04:26:35 - 04:26:29 -
  04:26:29 - 04:23:27 - Assen, Hester
  04:23:30 - 04:23:22 -
  04:23:22 - 04:22:36 - Steeg, Bert van
  04:22:54 - 04:22:34 -
  04:22:36 - 04:22:07 -
  04:22:07 - 04:21:01 - Steeg, Bert van
  04:22:07 - 04:22:02 -
  04:21:50 - 04:21:42 -
  04:21:01 - 04:20:54 -
  04:20:55 - 04:19:27 -
  04:19:28 - 04:19:23 -
  04:19:23 - 04:18:33 - Vries, Louise de
  04:18:33 - 04:18:29 -
  04:18:28 - 04:17:50 -
  04:17:50 - 04:17:19 -
  04:17:46 - 04:17:39 - Sungur, Mahmut
  04:17:23 - 03:58:52 - Voortman, Linda
  04:11:15 - 04:11:11 -
  04:11:12 - 04:10:35 - Deldjou Fard, Melody
  04:10:34 - 04:10:17 -
  04:10:15 - 04:10:13 -
  04:08:55 - 04:08:38 -
  04:08:41 - 04:07:33 -
  04:07:32 - 04:07:31 -
  04:07:16 - 04:07:12 -
  04:07:15 - 04:06:11 -
  04:06:10 - 04:06:09 -
  04:05:46 - 04:05:44 -
  04:05:44 - 04:05:27 - Assen, Hester
  04:05:27 - 04:05:26 -
  04:04:53 - 04:04:32 -
  04:04:03 - 04:03:59 -
  04:03:50 - 04:03:45 -
  04:03:17 - 04:03:01 -
  04:02:58 - 04:02:56 -
  04:02:29 - 04:02:25 -
  04:02:26 - 04:02:17 - Meerding, Tess
  04:02:17 - 04:02:16 -
  04:00:44 - 04:00:41 -
  04:00:32 - 04:00:28 -
  04:00:00 - 03:59:50 - Steeg, Bert van
  03:59:59 - 03:59:49 -
  03:59:02 - 03:58:52 -
  03:58:58 - 03:58:31 - Assen, Hester
  03:58:31 - 03:58:13 -
  03:58:29 - 03:57:22 - Voortman, Linda
  03:58:24 - 03:57:10 - Assen, Hester
  03:57:42 - 03:56:41 -
  03:56:49 - 03:56:03 - Voortman, Linda
  03:56:16 - 03:56:08 - Steeg, Bert van
  03:56:10 - 03:53:55 -
  03:55:30 - 03:55:18 - Voortman, Linda
  03:55:13 - 03:55:08 - Deldjou Fard, Melody
  03:54:46 - 03:54:21 - Voortman, Linda
  00:14:17 - -
 4. Indicatieve aanvang: 14.00 uur. FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 75 min.
  Beleidsveld: Maatschappelijke Ondersteuning - wethouder Van Ooijen
  In het raadsvoorstel stelt het college voor om een structurele regionale aanpak te ontwikkelen voor stelsel overstijgende, prikkelarme opvangvoorzieningen. Daarnaast stelt het college voor om in Utrecht een pilot te starten waarmee maximaal 25 prikkelarme zorgplekken op tijdelijke locaties worden gerealiseerd voor moeilijk plaatsbare dak- en thuislozen. Hiermee wordt overlast beperkt en wordt de zorg voor betreffende personen verbeterd. Het is de bedoeling om deze pilot (financieel) onder te brengen in het living lab Eerst een (t)huis.

 5. Aanvang: 15.20 uur. FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 45 min.
  Beleidsveld: Diversiteit - wethouder Voortman
  Geagendeerd door M. Deldjou Fard (GroenLinks) en A.M. Pod (D66)
  De fracties van GroenLinks en D66 willen in gesprek met het college over rechten en positie van meisjes en vrouwen in Utrecht en hoe deze een plek krijgen in beleid en uitvoering. Om de positie van meisjes en vrouwen te borgen en gelijke rechten creëren is het belangrijk dat de gemeente zich hier concreet en actief voor inspant. Het college geeft in de verschillende beantwoordingen van de Schriftelijke Vragen aan dat de positie van meisjes en vrouwen geborgd is in het beleid. De agenderende fracties denken dat er manieren zijn om dit beter te doen en zien daarvoor goede voorbeelden, onder meer in het rapport van Atria.
  Fracties willen onder meer met andere partijen en de wethouder in gesprek over:

  • Het gebruik van data om op verschillende terreinen expliciet(er) te kijken naar de positie van vrouwen en meisjes;
  • De mogelijkheden om het effect van het beleid binnen verschillende programma’s op vrouwen en meisjes structureler te monitoren
  • Welke extra stappen nog meer mogelijk zijn om de rechten en positie van
   meisjes en vrouwen in Utrecht nog verder te versterken?
 6. Aanvang: 20.00 uur. FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 60 min.
  Beleidsveld: Openbare orde en Veiligheid - Burgemeester Dijksma
  Zienswijze voorlopige jaarstukken 2020 VRU
  De voorlopige jaarstukken 2020 sluiten aan bij de eerdere zienswijzen en kennen een positief resultaat van 2,1 mio. Het voorstel is dit resultaat te storten in een tijdelijke bestemmingsreserve, een OMS (openbaar Meld Systeem) fonds, overeenkomstig de zienswijze op de kadernota 2022, onder voorwaarde dat het gaat om een tijdelijke reserve die niet hoger mag zijn dan de gederfde inkomsten in de desbetreffende periode.
  Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 VRU
  De ontwerpbegroting 2022 is in lijn met de zienswijze op de concept kadernota 2022. Aandachtspunten: 1. de huidige context van financiële onzekerheid en krapte in de gemeentefinanciën dwingt gemeenten en hun verbonden partijen om extra kritisch te zijn op de kosten en daarmee de bijdrage van de gemeente. 2. Kostenstijging FLO-overgangsrecht (Functioneel leeftijdsontslag)

  00:16:36 - 00:17:46 -
  00:17:45 - 00:17:54 -
  00:17:54 - 00:19:52 -
  00:19:52 - 00:19:56 -
  00:20:46 - 00:20:58 -
  00:21:40 - 00:21:46 -
  00:21:46 - 00:22:21 - Zwinkels, Jantine
  00:22:21 - 00:22:25 -
  00:22:26 - 00:22:47 -
  00:22:47 - 00:22:54 -
  00:22:54 - 00:24:09 - Meerding, Tess
  00:24:09 - 00:24:13 -
  00:24:14 - 00:25:09 -
  00:24:22 - 00:24:25 -
  00:25:08 - 00:25:13 -
  00:25:12 - 00:25:36 -
  00:25:37 - 00:25:51 -
  00:25:47 - 00:29:13 - Dijksma, S.A.M.
  00:29:08 - 00:29:49 -
  00:29:26 - 00:34:28 - Dijksma, S.A.M.
  00:34:14 - 00:34:24 -
  00:34:23 - 00:35:23 -
  00:35:13 - 00:35:25 -
  00:35:25 - 00:36:11 - Dijksma, S.A.M.
  00:36:11 - 00:36:12 -
  00:36:12 - 00:36:34 -
  00:36:34 - 00:36:50 -
  00:36:35 - 00:36:38 - Dijksma, S.A.M.
  00:36:49 - 00:37:25 -
  00:37:11 - 00:37:26 -
  00:37:26 - 00:38:37 - Dijksma, S.A.M.
  00:38:01 - 00:38:03 -
  00:38:28 - 00:38:42 -
  00:38:35 - 00:38:54 -
  00:38:55 - 00:39:21 - Dijksma, S.A.M.
  00:39:19 - 00:39:23 -
  00:39:24 - 00:39:50 - Zwinkels, Jantine
  00:39:51 - 00:39:52 -
  00:39:51 - 00:41:32 - Dijksma, S.A.M.
  00:41:31 - 00:44:06 -
  00:42:57 - 00:43:08 -
  00:43:19 - 00:43:23 - Dijksma, S.A.M.