Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen

donderdag 8 februari 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 15 februari 2024 10:57
Eind
donderdag 15 februari 2024 10:57
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen, die wordt gehouden op 8 februari 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:11 - 10:11
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 8 februari 2024 10:11 - 10:12
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 4. 3.1
  Netcongestie
 5. 3.2
  Raadsbrief Bodemenergieplan en Interferentiegebied Papendorp Groenewoud
 6. 3.3

 7. 4

  Ter vaststelling:


  Conceptverslag commissie EDVW 21 december 2023

 8. 5

 9. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor de commissie EDVW 23 november 2023


  Nr. 1 Melding van Afvaldumping bij Ondergrondse Containers Antoniushof 


  Nr. 2 Nog steeds rotzooi


  Nr. 3 Zwerfvuil en volle containers

 10. 7

  Wethouder: De Vries, beleidsterrein: Vastgoed
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door Hester Assen (PvdA), Fred Dekkers (GroenLinks), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Miraç Usta (DENK), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Dirk-Jan van Vliet (D66), Gertjan te Hoonte (VVD) en Jantine Zwinkels (CDA)


  Dinsdag 10 oktober 2023 heeft de raad de Raadsbrief Tijdelijk beheer leegstand mogen ontvangen. De fracties van de PvdA, Groenlinks, Utrecht Solidair, DENK, EenUtrecht en D66 willen over de inhoud van de brief met elkaar en de wethouder in debat.
  Leegstand is iets dat we ten tijde van grote woningnood en het gebrek aan betaalbare werk- en maakruimtes moeten voorkomen en wanneer dit wel optreedt maximaal moeten benutten, matchend met de ambities van het college. De agenderende fracties willen zowel ingaan op korte leegstand (6 maanden) als langer en wat de mogelijkheden zijn met de invulling van deze panden.


  De VVD wil ook graag in gesprek over de raadsbrief met name over de inzet van tijdelijk beheer bij ruimtelijke projecten

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Tijdelijk beheer leegstand: raadsbrief in Q4
  Raadsbrief Tijdelijk beheer leegstand: technische sessie
 11. 8

  Wethouder: De Vries, beleidsterrein: Wonen en Volkshuisvesting
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door Rick van der Zweth (PvdA), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Annemarijn Oudejans (Student & Starter), David Bosch (UtrechtNu!), Lenno van Straalen (ChristenUnie), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Myrthe Minnaert (BIJ1), Tess Meerding (VVD) en Maarten Koning (D66)


  Graag agenderen de genoemde fracties de ‘Raadsbrief Samenwerkingsafspraken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties 2023 - 2026’ inclusief de nieuwe ‘Leidraad sloop/nieuwbouw’ voor commissiebehandeling.


  De fracties gaan graag in debat over de hoofdthema’s: 1) Vergroten sociale voorraad, 2) Betaalbare woonlasten, 3) Verduurzaming van de woningvoorraad, 4) Zorgen voor kwalitatief goede woningen, 5) Goed huisvesten van aandachtsgroepen en 6) Werken aan leefbare en veilige wijken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Samenwerkingsafspraken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties 2023 - 2026 en de nieuwe Leidraad sloop/nieuwbouw: samenwerkingsafspraken
 12. 9

  Wethouder: De Vries, beleidsterrein: Wonen en Volkshuisvesting
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten


  Geagendeerd door Miraç Usta (DENK), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Myrthe Minnaert (BIJ1) en Maarten Koning (D66)


  De agenderende fracties willen graag de raadsbrief ''Betaalbaar wonen en inzet fonds betaalbare koop'' agenderen voor debat in de commissie. In de commissie willen we meedenken over hoe het fonds meerzijdig ingezet kan worden om meer voordelen te halen uit deze inzet.

 13. 10

  Wethouder: Schilderman, beleidsterrein: Circulaire Economie
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Utrecht heeft de ambitie om in 2050 een circulaire stad te zijn, waarin er geen primaire grondstoffen meer worden gebruikt en er geen of nauwelijks afval meer is. De Visie Utrecht Circulair 2050 is een aanvulling op de ruimtelijke koers voor de stad. De ambities, zoals in de visie opgenomen, worden vertaald in meetbare circulaire beleidsdoelen, welke in 2024 als onderdeel van de Beleidsnota Utrecht Circulair 2030 aan de raad worden voorgelegd.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Visie Utrecht Circulair 2050: doneerbeugels
  14:54:27 - 14:54:23 - Steeg, Bert van
  14:54:22 - 14:54:06 - Hoonte, Gertjan te
  14:54:04 - 14:53:39 - Cornielje, Joachim
  14:53:44 - 14:53:39 - Steeg, Bert van
  14:53:39 - 14:53:17 - Hoonte, Gertjan te
  14:53:15 - 14:52:53 - Cornielje, Joachim
  14:52:55 - 14:52:53 - Steeg, Bert van
  14:52:54 - 14:52:34 - Hoonte, Gertjan te
  14:52:37 - 14:51:24 - Cornielje, Joachim
  14:52:23 - 14:52:22 - Steeg, Bert van
  14:51:25 - 14:51:23 - Steeg, Bert van
  14:51:24 - 14:50:56 - Peters, Ralph
  14:50:56 - 14:50:27 - Cornielje, Joachim
  14:50:28 - 14:50:23 - Steeg, Bert van
  14:50:28 - 14:50:06 - Peters, Ralph
  14:50:04 - 14:48:33 - Cornielje, Joachim
  14:49:21 - 14:49:16 - Steeg, Bert van
  14:48:34 - 14:48:30 - Steeg, Bert van
  14:48:29 - 14:47:28 - Hoonte, Gertjan te
  14:47:30 - 14:47:26 - Steeg, Bert van
  14:47:27 - 14:47:04 - Heijne, Rachel
  14:47:03 - 14:46:32 - Hoonte, Gertjan te
  14:46:32 - 14:46:28 - Steeg, Bert van
  14:46:30 - 14:46:19 - Heijne, Rachel
  14:46:18 - 14:45:53 - Hoonte, Gertjan te
  14:46:05 - 14:45:50 - Steeg, Bert van
  14:45:52 - 14:45:41 - Peters, Ralph
  14:45:39 - 14:44:59 - Hoonte, Gertjan te
  14:45:04 - 14:44:57 - Steeg, Bert van
  14:44:59 - 14:44:53 - Peters, Ralph
  14:44:51 - 14:44:18 - Hoonte, Gertjan te
  14:44:20 - 14:44:15 - Steeg, Bert van
  14:44:17 - 14:41:20 - Cornielje, Joachim
  14:41:48 - 14:41:45 - Steeg, Bert van
  14:41:46 - 14:41:20 - Cornielje, Joachim
  14:41:21 - 14:39:31 - Hoonte, Gertjan te
  14:40:48 - 14:40:31 - Steeg, Bert van
  14:39:30 - 14:39:23 - Steeg, Bert van
  14:39:23 - 14:34:33 - Heuven, Maarten van
  14:34:34 - 14:34:29 - Steeg, Bert van
  14:34:29 - 14:32:33 - Stellinga, Hessel
  14:32:34 - 14:32:26 - Steeg, Bert van
  14:32:26 - 14:30:04 - Passier, Charlotte
  14:32:22 - 14:32:20 - Steeg, Bert van
  14:30:04 - 14:29:49 - Steeg, Bert van
  14:30:02 - 14:29:24 - Peters, Ralph
  14:29:23 - 14:29:01 - Passier, Charlotte
  14:29:01 - 14:28:48 - Steeg, Bert van
  14:28:58 - 14:28:19 - Passier, Charlotte
  14:28:19 - 14:28:14 - Steeg, Bert van
  14:28:14 - 14:26:20 - Straalen, Lenno van
  14:26:22 - 14:26:19 - Steeg, Bert van
  14:26:19 - 14:26:02 - Hoonte, Gertjan te
  14:26:01 - 14:25:25 - Straalen, Lenno van
  14:25:50 - 14:25:49 - Steeg, Bert van
  14:25:26 - 14:25:24 - Steeg, Bert van
  14:25:24 - 14:24:59 - Hoonte, Gertjan te
  14:24:58 - 14:24:36 - Straalen, Lenno van
  14:24:38 - 14:24:36 - Steeg, Bert van
  14:24:36 - 14:24:19 - Hoonte, Gertjan te
  14:24:17 - 14:24:02 - Straalen, Lenno van
  14:24:02 - 14:24:01 - Steeg, Bert van
  14:24:01 - 14:23:54 - Hoonte, Gertjan te
  14:23:53 - 14:23:06 - Straalen, Lenno van
  14:23:42 - 14:23:40 - Steeg, Bert van
  14:23:06 - 14:23:04 - Steeg, Bert van
  14:23:04 - 14:22:37 - Hoonte, Gertjan te
  14:22:36 - 14:22:22 - Straalen, Lenno van
  14:22:22 - 14:22:18 - Steeg, Bert van
  14:22:21 - 14:22:07 - Hoonte, Gertjan te
  14:22:06 - 14:21:53 - Straalen, Lenno van
  14:21:53 - 14:21:26 - Steeg, Bert van
  14:12:36 - 14:12:24 - Steeg, Bert van
  14:12:24 - 14:09:00 - Schilderman, Susanne
  14:08:58 - 14:08:56 - Steeg, Bert van
  14:08:57 - 14:08:27 - Peters, Ralph
  14:08:26 - 14:04:12 - Schilderman, Susanne
  14:04:15 - 14:04:11 - Steeg, Bert van
  14:04:13 - 14:03:26 - Peters, Ralph
  14:04:07 - 14:04:02 - Steeg, Bert van
  14:04:01 - 14:03:33 - Steeg, Bert van
  14:03:25 - 14:03:09 - Schilderman, Susanne
  14:03:13 - 14:03:10 - Steeg, Bert van
  14:03:10 - 14:02:54 - Passier, Charlotte
  14:02:54 - 14:02:02 - Schilderman, Susanne
  14:02:02 - 14:02:00 - Steeg, Bert van
  14:02:00 - 14:01:46 - Hoonte, Gertjan te
  14:01:45 - 14:00:03 - Schilderman, Susanne
  14:01:30 - 14:01:29 - Steeg, Bert van
  14:00:03 - 14:00:01 - Steeg, Bert van
  14:00:02 - 13:59:27 - Peters, Ralph
  13:59:27 - 13:59:04 - Schilderman, Susanne
  13:59:05 - 13:58:38 - Peters, Ralph
  13:59:04 - 13:59:03 - Steeg, Bert van
  13:58:38 - 13:58:27 - Schilderman, Susanne
  13:58:28 - 13:58:26 - Steeg, Bert van
  13:58:27 - 13:58:00 - Peters, Ralph
  13:58:00 - 13:56:56 - Schilderman, Susanne
  13:57:32 - 13:57:30 - Steeg, Bert van
  13:56:58 - 13:56:55 - Steeg, Bert van
  13:56:55 - 13:56:46 - Hoonte, Gertjan te
  13:56:44 - 13:55:49 - Schilderman, Susanne
  13:55:50 - 13:55:46 - Steeg, Bert van
  13:55:49 - 13:55:11 - Peters, Ralph
  13:55:12 - 13:54:56 - Schilderman, Susanne
  13:54:57 - 13:54:53 - Steeg, Bert van
  13:54:54 - 13:54:51 - Schilderman, Susanne
  13:54:52 - 13:54:48 - Steeg, Bert van
  13:54:52 - 13:54:33 - Hoonte, Gertjan te
  13:54:33 - 13:54:29 - Steeg, Bert van
  13:54:30 - 13:54:23 - Hoonte, Gertjan te
  13:54:22 - 13:54:14 - Steeg, Bert van
  13:54:20 - 13:52:31 - Schilderman, Susanne
  13:52:32 - 13:52:29 - Steeg, Bert van
  13:52:29 - 13:50:45 - Schilderman, Susanne
  13:50:46 - 13:50:43 - Steeg, Bert van
  13:50:44 - 13:50:37 - Cornielje, Joachim
  13:50:38 - 13:48:18 - Schilderman, Susanne
  13:48:20 - 13:48:18 - Steeg, Bert van
  13:48:18 - 13:48:10 - Hoonte, Gertjan te
  13:48:08 - 13:47:49 - Schilderman, Susanne
  13:47:51 - 13:47:49 - Steeg, Bert van
  13:47:50 - 13:47:37 - Hoonte, Gertjan te
  13:47:36 - 13:45:11 - Schilderman, Susanne
  13:47:03 - 13:47:01 - Steeg, Bert van
  13:45:12 - 13:45:10 - Steeg, Bert van
  13:45:11 - 13:44:36 - Heuven, Maarten van
  13:44:36 - 13:43:43 - Schilderman, Susanne
  13:43:48 - 13:43:44 - Steeg, Bert van
  13:43:45 - 13:43:21 - Heuven, Maarten van
  13:43:21 - 13:40:19 - Schilderman, Susanne
  13:43:19 - 13:43:17 - Steeg, Bert van
  13:40:19 - 13:40:17 - Steeg, Bert van
  13:40:17 - 13:39:49 - Stellinga, Hessel
  13:40:09 - 13:39:46 - Steeg, Bert van
  13:39:47 - 13:39:26 - Stellinga, Hessel
  13:39:24 - 13:36:07 - Schilderman, Susanne
  13:36:09 - 13:36:05 - Steeg, Bert van
  13:36:05 - 13:35:53 - Passier, Charlotte
  13:35:53 - 13:34:24 - Schilderman, Susanne
  13:34:24 - 13:34:12 - Steeg, Bert van
  13:34:15 - 13:34:00 - Straalen, Lenno van
  13:34:01 - 13:34:00 - Steeg, Bert van
  13:33:59 - 13:33:03 - Heijne, Rachel
  13:33:04 - 13:32:58 - Steeg, Bert van
  13:33:01 - 13:32:31 - Stellinga, Hessel
  13:32:31 - 13:32:23 - Steeg, Bert van
  13:32:28 - 13:32:02 - Hoonte, Gertjan te
  13:32:12 - 13:31:47 - Steeg, Bert van
  13:31:54 - 13:31:48 - Schilderman, Susanne
  13:28:38 - 13:28:29 - Steeg, Bert van
  13:28:38 - 13:27:16 - Schilderman, Susanne
  13:27:17 - 13:27:15 - Steeg, Bert van
  13:27:15 - 13:26:56 - Heijne, Rachel
  13:26:55 - 13:23:59 - Schilderman, Susanne
  13:25:10 - 13:25:08 - Steeg, Bert van
  13:23:59 - 13:23:54 - Steeg, Bert van
  13:23:58 - 13:23:34 - Straalen, Lenno van
  13:23:34 - 13:23:20 - Schilderman, Susanne
  13:23:18 - 13:23:16 - Steeg, Bert van
  13:23:18 - 13:23:02 - Hoonte, Gertjan te
  13:23:13 - 13:23:08 - Steeg, Bert van
  13:23:08 - 13:22:52 - Schilderman, Susanne
  13:22:54 - 13:21:46 - Steeg, Bert van
  13:22:52 - 13:22:40 - Hoonte, Gertjan te
  13:22:31 - 13:22:26 - Stellinga, Hessel
  13:21:47 - 13:21:23 - Hoonte, Gertjan te
  13:21:39 - 13:21:24 - Steeg, Bert van
  13:21:22 - 13:20:01 - Steeg, Bert van
  13:21:20 - 13:21:11 - Stellinga, Hessel
  13:21:07 - 13:20:58 - Peters, Ralph
  13:20:51 - 13:20:47 - Straalen, Lenno van
  13:20:29 - 13:20:24 - Schilderman, Susanne
 14. 11

  Wethouder: Van Hooijdonk, beleidsterrein: Energie en Klimaat
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door Gertjan te Hoonte (VVD), Kirsten Alblas (ChristenUnie), Ralph Peters (D66), Rachel Heijne (GroenLinks) en Charlotte Passier (Volt)


  Het college heeft de raad geïnformeerd over RES2.0, de fractie van de VVD wil graag met de andere fracties en het college in gesprek over de brief. In bijzonder de status en positie van Planmer en de rol van de raad daarin. Het afgegeven stappenplan en de wijze waarop toekomstige besluitvorming plaatsvindt alsmede de inhoud van de genoemde gebieden en voorstellen.


  NB: Raadsbrief notitie reikwijdte e.v. van 17 januari jl. is ter kennisgeving toegevoegd, omdat deze brief nieuwe informatie bevat t.o.v. de brief van 19 december jl. De brief van 17 januari is zelf niet het onderwerp van de agendering.

  13:16:37 - 13:15:37 - Steeg, Bert van
  13:15:44 - 13:15:43 - Hoonte, Gertjan te
  13:15:39 - 13:14:01 - Vintges, Jelle
  13:14:03 - 13:14:00 - Steeg, Bert van
  13:14:00 - 13:13:45 - Peters, Ralph
  13:13:44 - 13:13:30 - Vintges, Jelle
  13:13:30 - 13:13:29 - Steeg, Bert van
  13:13:27 - 13:12:14 - Vintges, Jelle
  13:12:14 - 13:12:11 - Steeg, Bert van
  13:12:13 - 13:11:40 - Peters, Ralph
  13:11:38 - 13:11:18 - Vintges, Jelle
  13:11:18 - 13:11:15 - Steeg, Bert van
  13:11:18 - 13:10:46 - Peters, Ralph
  13:10:45 - 13:10:40 - Steeg, Bert van
  13:10:45 - 13:10:25 - Vintges, Jelle
  13:10:25 - 13:09:57 - Peters, Ralph
  13:10:25 - 13:10:05 - Steeg, Bert van
  13:09:57 - 13:09:44 - Steeg, Bert van
  13:09:44 - 13:08:40 - Hoonte, Gertjan te
  13:08:39 - 13:08:34 - Steeg, Bert van
  13:08:38 - 13:07:44 - Peters, Ralph
  13:08:15 - 13:08:11 - Hoonte, Gertjan te
  13:08:14 - 13:05:37 - Steeg, Bert van
  13:07:43 - 13:07:04 - Hoonte, Gertjan te
  13:06:48 - 13:06:27 - Peters, Ralph
  13:06:22 - 13:05:42 - Dijkstra, Gert
  13:06:05 - 13:06:01 - Hoonte, Gertjan te
  13:05:41 - 13:05:22 - Stellinga, Hessel
  13:05:22 - 13:03:52 - Steeg, Bert van
  13:05:20 - 13:05:18 - Hoonte, Gertjan te
  13:04:56 - 13:03:59 - Hoonte, Gertjan te
  13:03:52 - 13:02:59 - Dijkstra, Gert
  13:03:03 - 13:02:40 - Hoonte, Gertjan te
  13:02:39 - 13:02:31 - Steeg, Bert van
  13:02:39 - 13:01:27 - Dijkstra, Gert
  13:02:23 - 13:01:28 - Hoonte, Gertjan te
  13:01:27 - 13:01:02 - Steeg, Bert van
  13:01:26 - 13:00:38 - Dijkstra, Gert
  13:00:37 - 13:00:09 - Hoonte, Gertjan te
  13:00:26 - 13:00:06 - Steeg, Bert van
  13:00:06 - 12:59:03 - Heijne, Rachel
  12:59:15 - 12:59:03 - Steeg, Bert van
  12:59:02 - 12:58:11 - Hoonte, Gertjan te
  12:58:35 - 12:58:10 - Steeg, Bert van
  12:58:10 - 12:57:51 - Heijne, Rachel
  12:57:50 - 12:57:20 - Hoonte, Gertjan te
  12:57:20 - 12:57:19 - Steeg, Bert van
  12:57:19 - 12:56:58 - Heijne, Rachel
  12:56:59 - 12:56:36 - Steeg, Bert van
  12:56:56 - 12:56:53 - Hoonte, Gertjan te
  12:56:46 - 12:56:25 - Hoonte, Gertjan te
  12:56:25 - 12:56:21 - Steeg, Bert van
  12:56:21 - 12:55:49 - Alblas, Kirsten
  12:55:49 - 12:55:43 - Steeg, Bert van
  12:55:45 - 12:55:36 - Hoonte, Gertjan te
  12:55:33 - 12:55:07 - Alblas, Kirsten
  12:55:05 - 12:55:03 - Steeg, Bert van
  12:55:03 - 12:54:25 - Dijkstra, Gert
  12:54:31 - 12:54:26 - Steeg, Bert van
  12:54:24 - 12:53:51 - Alblas, Kirsten
  12:53:53 - 12:53:46 - Steeg, Bert van
  12:53:48 - 12:53:19 - Dijkstra, Gert
  12:53:22 - 12:53:20 - Steeg, Bert van
  12:53:19 - 12:53:11 - Alblas, Kirsten
  12:53:10 - 12:52:58 - Steeg, Bert van
  12:53:08 - 12:52:49 - Cornielje, Joachim
  12:52:50 - 12:52:46 - Steeg, Bert van
  12:52:46 - 12:51:25 - Peters, Ralph
  12:51:25 - 12:51:18 - Steeg, Bert van
  12:51:18 - 12:50:44 - Heijne, Rachel
  12:50:43 - 12:50:39 - Steeg, Bert van
  12:50:39 - 12:48:36 - Passier, Charlotte
  12:48:36 - 12:48:22 - Steeg, Bert van
  12:48:23 - 12:47:48 - Cornielje, Joachim
  12:47:48 - 12:47:45 - Steeg, Bert van
  12:47:45 - 12:46:01 - Stellinga, Hessel
  12:46:03 - 12:46:00 - Steeg, Bert van
  12:46:01 - 12:45:40 - Vintges, Jelle
  12:45:40 - 12:45:34 - Steeg, Bert van
  12:45:35 - 12:45:00 - Stellinga, Hessel
  12:45:00 - 12:44:56 - Steeg, Bert van
  12:44:56 - 12:44:44 - Peters, Ralph
  12:44:44 - 12:44:40 - Steeg, Bert van
  12:44:44 - 12:44:41 - Stellinga, Hessel
  12:44:40 - 12:44:30 - Stellinga, Hessel
  12:44:30 - 12:44:28 - Steeg, Bert van
  12:44:29 - 12:44:18 - Peters, Ralph
  12:44:16 - 12:44:05 - Stellinga, Hessel
  12:44:04 - 12:43:55 - Steeg, Bert van
  12:43:57 - 12:43:32 - Dijkstra, Gert
  12:43:43 - 12:43:09 - Steeg, Bert van
  12:43:12 - 12:40:42 - Dijkstra, Gert
  12:40:41 - 12:40:26 - Steeg, Bert van
  12:40:29 - 12:36:52 - Hooijdonk, Lot van
  12:38:07 - 12:38:05 - Steeg, Bert van
  12:38:06 - 12:37:58 - Stellinga, Hessel
  12:37:32 - 12:37:30 - Steeg, Bert van
  12:37:31 - 12:37:23 - Stellinga, Hessel
  12:36:51 - 12:36:49 - Steeg, Bert van
  12:36:49 - 12:36:30 - Hoonte, Gertjan te
  12:36:28 - 12:34:06 - Hooijdonk, Lot van
  12:35:57 - 12:35:55 - Steeg, Bert van
  12:34:12 - 12:34:10 - Steeg, Bert van
  12:34:11 - 12:34:00 - Peters, Ralph
  12:33:59 - 12:33:28 - Hooijdonk, Lot van
  12:33:28 - 12:33:28 - Steeg, Bert van
  12:33:27 - 12:33:26 - Steeg, Bert van
  12:33:27 - 12:33:21 - Peters, Ralph
  12:33:20 - 12:33:17 - Hooijdonk, Lot van
  12:33:16 - 12:32:50 - Peters, Ralph
  12:32:50 - 12:32:33 - Hooijdonk, Lot van
  12:32:35 - 12:32:25 - Steeg, Bert van
  12:32:26 - 12:32:17 - Hoonte, Gertjan te
  12:32:13 - 12:32:10 - Steeg, Bert van
  12:32:13 - 12:29:11 - Hooijdonk, Lot van
  12:29:23 - 12:29:13 - Steeg, Bert van
  12:29:14 - 12:28:23 - Passier, Charlotte
  12:28:22 - 12:24:46 - Hooijdonk, Lot van
  12:27:19 - 12:27:15 - Steeg, Bert van
  12:27:14 - 12:27:08 - Passier, Charlotte
  12:26:33 - 12:26:32 - Steeg, Bert van
  12:24:49 - 12:24:49 - Steeg, Bert van
  12:24:47 - 12:24:44 - Steeg, Bert van
  12:24:46 - 12:24:37 - Stellinga, Hessel
  12:24:35 - 12:20:48 - Hooijdonk, Lot van
  12:23:49 - 12:23:45 - Steeg, Bert van
  12:23:45 - 12:23:36 - Steeg, Bert van
  12:20:54 - 12:20:46 - Steeg, Bert van
  12:20:48 - 12:20:41 - Stellinga, Hessel
  12:20:42 - 12:20:34 - Steeg, Bert van
  12:20:33 - 12:20:23 - Steeg, Bert van
  12:20:28 - 12:20:23 - Hoonte, Gertjan te
  12:20:20 - 12:20:16 - Steeg, Bert van
  12:20:16 - 12:19:52 - Hooijdonk, Lot van
  12:19:51 - 12:19:02 - Stellinga, Hessel
  12:19:51 - 12:19:48 - Steeg, Bert van
  12:19:09 - 12:19:08 - Steeg, Bert van
  12:19:02 - 12:18:34 - Hooijdonk, Lot van
  12:18:40 - 12:18:33 - Steeg, Bert van
  12:18:32 - 12:18:15 - Hoonte, Gertjan te
  12:18:13 - 12:17:34 - Hooijdonk, Lot van
  12:17:43 - 12:17:34 - Steeg, Bert van
  12:17:34 - 12:17:19 - Hoonte, Gertjan te
  12:17:18 - 12:16:46 - Hooijdonk, Lot van
  12:16:55 - 12:16:55 - Steeg, Bert van
  12:16:54 - 12:16:44 - Steeg, Bert van
  12:16:46 - 12:16:38 - Hoonte, Gertjan te
  12:16:37 - 12:15:35 - Hooijdonk, Lot van
  12:16:14 - 12:16:12 - Steeg, Bert van
  12:15:41 - 12:15:37 - Steeg, Bert van
  12:15:40 - 12:14:59 - Dijkstra, Gert
  12:15:17 - 12:14:58 - Steeg, Bert van
  12:14:58 - 12:12:15 - Hooijdonk, Lot van
  12:14:12 - 12:14:10 - Steeg, Bert van
  12:12:14 - 12:12:03 - Steeg, Bert van
  12:12:03 - 12:11:48 - Hoonte, Gertjan te
  12:11:48 - 12:11:46 - Steeg, Bert van
  12:11:46 - 12:11:33 - Hooijdonk, Lot van
  12:11:31 - 12:11:16 - Steeg, Bert van
  12:11:30 - 12:11:26 - Hoonte, Gertjan te
  12:11:17 - 12:10:36 - Stellinga, Hessel
  12:11:13 - 12:11:12 - Steeg, Bert van
  12:10:35 - 12:09:39 - Hooijdonk, Lot van
  12:09:38 - 12:09:33 - Steeg, Bert van
  12:09:37 - 12:09:23 - Stellinga, Hessel
  12:09:23 - 12:08:35 - Hooijdonk, Lot van
  12:08:59 - 12:08:58 - Steeg, Bert van
  12:08:35 - 12:08:33 - Steeg, Bert van
  12:08:33 - 12:08:26 - Stellinga, Hessel
  12:08:23 - 12:07:50 - Hooijdonk, Lot van
  12:07:50 - 12:04:47 - Steeg, Bert van
  12:07:32 - 12:06:50 - Hoonte, Gertjan te
  12:06:26 - 12:06:04 - Hoonte, Gertjan te
  12:05:48 - 12:05:46 - Dijkstra, Gert
  12:05:44 - 12:05:30 - Passier, Charlotte
  12:05:30 - 12:05:23 - Dijkstra, Gert
  12:05:22 - 12:05:13 - Stellinga, Hessel