Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen

donderdag 13 juni 2024

14:00 - 17:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 13 juni 2024 13:45
Eind
donderdag 13 juni 2024 15:33
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen, die wordt gehouden op 13 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:15:02 - 00:15:23 - Cornielje, Joachim
  00:15:29 - 00:15:40 - Cornielje, Joachim
  00:15:46 - 00:16:32 - Peters, Ralph
  00:16:35 - 00:16:54 - Dijkstra, Harm
  00:17:11 - 00:17:42 - Peters, Ralph
  00:18:04 - 00:18:14 - Hoonte, Gertjan te
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 13 juni 2024 14:04 - 14:05
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:19:34 - 00:19:57 - Heijne, Rachel
  00:20:00 - 00:20:01 - Vasters, Joost
  00:20:26 - 00:20:30 - Alblas, Kirsten
  00:20:32 - 00:21:20 - Alblas, Kirsten
  00:21:21 - 00:21:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:22:15 - 00:22:37 - Hoonte, Gertjan te
  00:22:44 - 00:22:52 - Oosters, Eva
  00:23:05 - 00:23:46 - Minnaert, Myrthe
  00:23:50 - 00:23:59 - Tuijl, Noa van
  00:24:01 - 00:24:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:07 - 00:24:21 - Hoonte, Gertjan te
  00:24:22 - 00:24:39 - Minnaert, Myrthe
  00:24:41 - 00:24:48 - Alblas, Kirsten
 4. 3.3
  Technische sessie Toegankelijk maken Utrechts Vastgoed
 5. 3.4

 6. 4

  Ter vaststelling:


  Conceptverslag bijeenkomst commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen 23 mei 2024

 7. 6

  Geen.

 8. 7

  Wethouder: Oosters, beleidsterrein: Milieu en Emissieloos vervoer
  Indicatieve behandeltijd: 15 minuten


  Met het voorstel wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) toegezonden ontwerp Programmabegroting 2025. De raad wordt met de voorliggende zienswijzebrief voorgesteld te besluiten dat zij geen bedenkingen heeft ten aanzien van de inhoud van de ontwerp Programmabegroting 2025.

  00:26:57 - 00:27:30 - Vasters, Joost
  00:27:31 - 00:27:41 - Steeg, Bert van
  00:27:41 - 00:28:18 - Oosters, Eva
  00:28:19 - 00:28:52 - Vasters, Joost
  00:28:19 - 00:28:22 - Steeg, Bert van
  00:28:52 - 00:29:02 - Oosters, Eva
  00:29:03 - 00:29:05 - Steeg, Bert van
  00:29:06 - 00:29:21 - Hoonte, Gertjan te
  00:29:22 - 00:29:36 - Oosters, Eva
  00:29:37 - 00:29:50 - Steeg, Bert van
  00:29:50 - 00:29:50 - Steeg, Bert van
  00:29:50 - 00:29:51 - Steeg, Bert van
  00:29:51 - 00:30:00 - Steeg, Bert van
  00:29:59 - 00:30:25 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:12 - 00:30:37 - Steeg, Bert van
  00:30:36 - 00:31:04 - Vasters, Joost
  00:30:57 - 00:31:28 - Steeg, Bert van
  00:31:11 - 00:31:52 - Heijne, Rachel
  00:31:45 - 00:31:59 - Steeg, Bert van
  00:31:58 - 00:32:12 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:12 - - Steeg, Bert van
 9. 8

  Wethouder: Oosters, beleidsterrein: Milieu en Emissieloos vervoer
  Indicatieve behandeltijd: 15 minuten


  Het voorstel betreft het wijzigen van de Legesverordening Utrecht 2024, zodat daarin de tarieven worden opgenomen voor het heffen van leges voor het afhandelen van ontheffingsaanvragen voor de nul-emissiezone bedrijfs- en vrachtauto’s.

  00:33:06 - 00:33:09 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:20 - 00:33:34 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:37 - 00:33:44 - Hoonte, Gertjan te
 10. 9

  Wethouder: Schilderman, beleidsterrein: Circulaire Economie
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  Met het vaststellen van de voorliggende afvalstoffenverordening voldoet de gemeente aan de verplichtingen voor het afvalbeleid die voortvloeien uit de recente wijzigingen van de Omgevingswet, de wet Dieren en besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen (GIHA). De voorliggende Afvalstoffenverordening volgt de modelverordening van de VNG.

  00:39:38 - 00:41:07 - Heuven, Maarten van
  00:41:07 - 00:41:11 - Steeg, Bert van
  00:41:10 - 00:42:36 - Straalen, Lenno van
  00:42:37 - 00:42:41 - Steeg, Bert van
  00:42:41 - 00:43:22 - Vasters, Joost
  00:43:21 - 00:43:26 - Steeg, Bert van
  00:43:26 - 00:45:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:10 - 00:45:17 - Steeg, Bert van
  00:45:16 - 00:45:42 - Dijkstra, Harm
  00:45:42 - 00:46:01 - Steeg, Bert van
  00:45:51 - 00:46:00 - Schilderman, Susanne
  00:47:32 - 00:47:41 - Steeg, Bert van
  00:47:40 - 00:53:52 - Schilderman, Susanne
  00:53:51 - 00:53:53 - Steeg, Bert van
  00:53:53 - 00:54:13 - Heuven, Maarten van
  00:54:15 - 00:54:31 - Schilderman, Susanne
  00:54:30 - 00:54:32 - Steeg, Bert van
  00:54:30 - 00:54:46 - Heuven, Maarten van
  00:54:47 - 00:54:52 - Steeg, Bert van
  00:54:47 - 00:58:34 - Schilderman, Susanne
  00:54:59 - 00:55:12 - Steeg, Bert van
  00:58:32 - 00:58:48 - Steeg, Bert van
  00:58:34 - 00:58:54 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:54 - 00:59:52 - Schilderman, Susanne
  00:59:50 - 00:59:52 - Steeg, Bert van
  00:59:51 - 01:00:17 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:19 - 01:00:39 - Schilderman, Susanne
  01:00:38 - 01:00:48 - Steeg, Bert van
  01:00:48 - 01:01:15 - Straalen, Lenno van
  01:01:16 - 01:02:29 - Schilderman, Susanne
  01:02:29 - 01:03:25 - Steeg, Bert van
  01:03:04 - 01:03:10 - Schilderman, Susanne
  01:03:29 - 01:03:29 - Steeg, Bert van
  01:06:13 - - Steeg, Bert van
 11. 10

  Wethouder: De Vries, beleidsterrein: Wonen en Volkshuisvesting
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Met het raadsvoorstel wordt de betaalbaarheidsgrens voor nieuwbouwwoningen niet langer gekoppeld aan de NHG-grens, maar aan de betaalbaarheidsgrens van het Rijk. Daarnaast wordt de reikwijdte van het anti-speculatiebeding gelijkgetrokken met de reikwijdte van de opkoopbescherming.

  01:07:03 - 01:07:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:45 - 01:07:51 - Steeg, Bert van
  01:07:51 - 01:08:49 - Oudejans, Annemarijn
  01:08:50 - 01:08:55 - Steeg, Bert van
  01:08:55 - 01:10:02 - Straalen, Lenno van
  01:10:02 - 01:10:07 - Steeg, Bert van
  01:10:07 - 01:11:49 - Hoonte, Gertjan te
  01:11:50 - 01:11:53 - Steeg, Bert van
  01:11:53 - 01:12:48 - Wilt, Berdien van der
  01:12:48 - 01:12:55 - Steeg, Bert van
  01:12:55 - 01:13:47 - Cornielje, Joachim
  01:13:43 - 01:13:46 - Steeg, Bert van
  01:13:47 - 01:14:02 - Wilt, Berdien van der
  01:14:03 - 01:14:18 - Cornielje, Joachim
  01:14:17 - 01:14:20 - Steeg, Bert van
  01:14:19 - 01:14:35 - Wilt, Berdien van der
  01:14:35 - 01:15:00 - Cornielje, Joachim
  01:14:56 - 01:15:03 - Steeg, Bert van
  01:15:03 - 01:15:29 - Straalen, Lenno van
  01:15:29 - 01:15:43 - Cornielje, Joachim
  01:15:43 - 01:15:46 - Steeg, Bert van
  01:15:45 - 01:15:56 - Wilt, Berdien van der
  01:15:56 - 01:16:14 - Cornielje, Joachim
  01:16:04 - 01:16:19 - Steeg, Bert van
  01:16:19 - 01:16:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:16:44 - 01:16:56 - Cornielje, Joachim
  01:16:55 - 01:16:56 - Steeg, Bert van
  01:16:56 - 01:17:07 - Hoonte, Gertjan te
  01:17:08 - 01:17:19 - Cornielje, Joachim
  01:17:19 - 01:17:20 - Steeg, Bert van
  01:17:20 - 01:17:32 - Hoonte, Gertjan te
  01:17:33 - 01:17:38 - Cornielje, Joachim
  01:17:35 - 01:17:40 - Steeg, Bert van
  01:17:40 - 01:18:10 - Oudejans, Annemarijn
  01:18:10 - 01:18:44 - Cornielje, Joachim
  01:18:43 - 01:18:46 - Steeg, Bert van
  01:18:45 - 01:19:08 - Oudejans, Annemarijn
  01:19:08 - 01:19:29 - Cornielje, Joachim
  01:19:28 - 01:19:30 - Steeg, Bert van
  01:19:30 - 01:19:47 - Oudejans, Annemarijn
  01:19:48 - 01:20:18 - Cornielje, Joachim
  01:20:08 - 01:20:13 - Steeg, Bert van
  01:20:17 - 01:20:24 - Steeg, Bert van
  01:20:24 - 01:20:34 - Smit, Veerle
  01:20:34 - 01:21:11 - Cornielje, Joachim
  01:21:04 - 01:21:23 - Steeg, Bert van
  01:21:23 - 01:21:51 - Krul, Anneloes
  01:21:51 - 01:22:12 - Steeg, Bert van
  01:22:09 - 01:26:11 - Vries, Dennis de
  01:26:09 - 01:26:12 - Steeg, Bert van
  01:26:12 - 01:26:24 - Wilt, Berdien van der
  01:26:24 - 01:26:42 - Vries, Dennis de
  01:26:42 - 01:26:43 - Steeg, Bert van
  01:26:43 - 01:27:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:27:19 - 01:27:22 - Steeg, Bert van
  01:27:22 - 01:27:57 - Vries, Dennis de
  01:27:50 - 01:27:58 - Steeg, Bert van
  01:27:58 - 01:28:24 - Hoonte, Gertjan te
  01:28:25 - 01:28:50 - Vries, Dennis de
  01:28:50 - 01:28:52 - Steeg, Bert van
  01:28:51 - 01:28:52 - Vries, Dennis de
  01:28:51 - 01:29:20 - Hoonte, Gertjan te
  01:29:13 - 01:29:20 - Steeg, Bert van
  01:29:21 - 01:29:49 - Vries, Dennis de
  01:29:32 - 01:29:39 - Steeg, Bert van
  01:29:46 - 01:29:50 - Steeg, Bert van
  01:29:49 - 01:30:13 - Usta, Mirac
  01:30:12 - 01:30:13 - Steeg, Bert van
  01:30:13 - 01:33:08 - Vries, Dennis de
  01:30:47 - 01:30:49 - Steeg, Bert van
  01:33:05 - 01:33:09 - Steeg, Bert van
  01:33:08 - 01:33:22 - Wilt, Berdien van der
  01:33:22 - 01:36:08 - Vries, Dennis de
  01:33:33 - 01:33:35 - Steeg, Bert van
  01:36:07 - 01:36:09 - Steeg, Bert van
  01:36:09 - 01:36:28 - Straalen, Lenno van
  01:36:28 - 01:36:44 - Vries, Dennis de
  01:36:43 - 01:36:45 - Steeg, Bert van
  01:36:44 - 01:36:53 - Straalen, Lenno van
  01:36:53 - 01:38:24 - Vries, Dennis de
  01:38:22 - 01:38:26 - Steeg, Bert van
  01:38:26 - 01:38:49 - Wilt, Berdien van der
  01:38:49 - 01:39:32 - Vries, Dennis de
  01:39:31 - 01:40:00 - Steeg, Bert van
  01:40:01 - 01:42:45 - Dijkstra, Gert
  01:42:02 - 01:42:02 - Steeg, Bert van
  01:42:04 - 01:42:05 - Steeg, Bert van
  01:42:44 - 01:42:51 - Steeg, Bert van
  01:42:51 - 01:43:14 - Straalen, Lenno van
  01:43:16 - 01:43:22 - Steeg, Bert van
  01:43:22 - 01:43:50 - Wilt, Berdien van der
  01:43:52 - 01:43:59 - Steeg, Bert van
  01:43:57 - 01:46:25 - Vries, Dennis de
  01:46:25 - 01:47:23 - Steeg, Bert van
  01:46:48 - 01:46:59 - Vries, Dennis de
  01:47:18 - 01:47:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:23 - 01:47:31 - Steeg, Bert van
  01:47:32 - 01:48:06 - Steeg, Bert van
  01:47:34 - 01:47:43 - Dijkstra, Gert
  06:15:28 - - Peters, Ralph