Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Controle en Financiën

donderdag 26 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Stadhuis Burgemeesterskamer, Korte Minrebroederstraat 2

Toelichting

Agendapunt 1 t/m 6 worden behandeld in aanwezigheid van de (medewerkers van) de afdeling Concernmanagement Financiën, Inkoop en Juridische Zaken/Concern Control, de voorzitter/secretaris van de Rekenkamer en de accountant.
Agendapunt 7 wordt behandeld in aanwezigheid van de accountant.
Agendapunt 8 & 9 worden behandeld met de adviescie C&F.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen en vaststellen agenda
 2. 2

 3. 3

  • Provincie Utrecht beoordeling begroting 2023 (ter kennis name).

 4. 4

  • Toelichting door de ambtelijke organisatie en mogelijkheid om vragen hierover te stellen.

 5. 5

 6. 6

  • Sessie met studenten op 26 januari van 18.00-19.30.
  • Wintersessie vrijdag 3 februari 2023 (10.00-15.00) op het stadskantoor.
  • Het Jaarplan wordt elke vergadering indien nodig geactualiseerd. Wordt ingestemd met deze onderwerpen voor de volgende vergadering?
  Do. 23 februari
   Vergadering adviescommissie (90 minuten)
   Opening, verslag en ingekomen stukken (tijd: 10 minuten)
   1e begrotingswijziging (tijd: 10 minuten)
   Aanpak raadstoets (tijd: 15 minuten)
   Update status adviezen realisatie en begroting (eens per kwartaal tijd: 15 minuten)
   PM
   Vooruitblik volgende vergadering (tijd: 5 minuten)
   Afsluiting (5 minuten)
  ****************************************************************************************
  NB: 5 minuten wissel pauze, zodat we het laatste deel van de vergadering gebruiken om een advies richting de commissies te formuleren dan wel met elkaar in gesprek te gaan over voorliggende onderwerpen. Voor afsluiting een korte rondvraag richting ambtelijke organisatie door de voorzitter.

 7. 7
  Voortgang controle accountant
 8. 8

  • Voorstel om jaar te verlengen. Zijn er aandachtspunten die jullie willen meegeven?

 9. 9

  • Vervolgtraject bespreeknotitie financiële dekkingen.