Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Participatie

donderdag 23 mei 2024

17:30 - 19:45
Locatie

Stadhuis Burgemeesterskamer, Korte Minrebroederstraat 2

Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting

Bij agendapunt 3b zijn programmadirecteur Samen Stad Maken en de wethouder participatie aanwezig.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen
 3. 2.a

 4. 2.b

 5. 3

  In afgelopen vergaderingen heeft de adviescommissie Participatie gewerkt aan een advies over de rol van de gemeenteraad in participatietrajecten. In deze vergadering ligt er een conceptadvies. De adviescommissie zal dit conceptadvies bespreken. Naar aanleiding hiervan wordt een definitieve versie gemaakt en met de gehele raad worden gedeeld.

 6. 3.a

  Hoofdstuk 1 en 2 van het advies gaan over het perspectief van de adviescommissie op participatie, over de waarden, de werkprincipes en wat Utrechters van de gemeenteraad mogen verwachten.

 7. 3.b

  De hoofdstukken 3 en 4 gaan over de rol van de gemeenteraad in participatietrajecten, zowel voor, tijdens als na. Ook gaan ze over wat er nodig is om die rollen goed te kunnen vervullen.

 8. 3.c

  Hoofdstuk 4 gaat over hoe je als raad na oplevering van het advies in gesprek blijft over de rol van de raad in participatie en hoe je als raad daarin handelt.

 9. 3.d

  Dit is de laatste vergadering van de adviescommissie. Deze laatste vergadering dient als laatste input voor het conceptadvies, dat hierna afgerond wordt. We maken daarom afspraken over hoe we dit verslag definitief maken en hoe het vervolgtraject eruit ziet.

 10. 4

  De motie M56 ‘Participeren kun je leren’ draagt het dagelijks bestuur van de raad (DB) op om het gesprek aan te gaan met een representatieve groep Utrechters over welke raadsinstrumenten voor participatie men wenselijk vindt en over hoe deze zouden moeten worden vormgegeven. Het DB heeft besloten om de adviescommissie Participatie om advies te vragen over dit traject en over onder de aandacht brengen van instrumenten. Dit advies moet worden uitgewerkt.


  Daarnaast constateert het dagelijks bestuur dat participatie een belangrijk en structureel onderwerp is en stelt de adviescommissie Participatie de vraag of zij van deze commissie daarom een structurele commissie wil maken.

 11. 5
  Afsluiting