Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Participatie

donderdag 11 april 2024

17:00 - 20:00
Locatie

0.11, Kleine Trouwzaal (Stadhuis Utrecht)

Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting

Bij agendapunt 4 is de programmadirecteur Samen Stad Maken aanwezig.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen
 3. 2.a

 4. 2.b

 5. 3

  We bespreken het vierde hoofdstuk van het advies: ‘Leren en reflecteren: hoe behouden we deze manier van werken en bouwen we reflectie in?’. De deelvragen die centraal staan zijn:

  • Hoe organiseren we dit?
  • Hoe blijft dit advies bewegelijk? Wat als de raad iets aan dit advies wil veranderen?
 6. 4

  We ronden de bespreking van het tweede hoofdstuk van het advies af, door te reflecteren op een aantal casussen, aan de hand van eerder besproken uitgangspunten en rollen van de raad. Bij de bespreking van casussen betrekken we ook het derde hoofdstuk van het advies ‘Wat is er nodig om de rol van de raad te verankeren in het raadswerk? (procedures en werkwijze)’. De deelvragen die daarbij centraal staan zijn:

  • Op welke momenten en op welke manier heeft raad aandacht voor participatie?
  • Wat verwachten we van het college om de rol van de raad mogelijk te maken?
 7. 5

  We bespreken de volgende bijeenkomst op 23 mei. Dan staat de bespreking van het conceptadvies op de agenda. De verwachting is dat dit conceptadvies uiterlijk in de week na het meireces naar de adviescommissie verstuurd kan worden. Wat verwachten we van de bijeenkomst? En is er voor deze bijeenkomst voorbereiding nodig?

 8. 6
  Reflectie en rondvraag