Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 11 mei 2023

14:00 - 17:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 11 mei 2023 13:46
Eind
donderdag 11 mei 2023 16:56
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 11 mei 2023 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:02 - 14:02
 2. 2

  00:16:23 - 00:16:30 - Meerding, Tess
  00:16:30 - 00:16:34 -
  00:16:33 - 00:16:38 - Dijkstra, Gert
  00:16:38 - 00:16:44 -
  00:17:37 - -
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:20:09 - 00:20:09 - Fattal, Mahaar
  00:20:10 - 00:20:12 - Fattal, Mahaar
  00:20:14 - 00:20:18 - Fattal, Mahaar
  00:20:21 - 00:20:29 -
  00:20:23 - 00:20:40 - Fattal, Mahaar
  00:20:42 - 00:20:45 -
  00:20:45 - 00:20:56 - Koning, Maarten
  00:20:56 - 00:22:35 -
  00:22:34 - 00:22:50 - Corten, Gijs
  00:22:52 - 00:23:01 -
  00:22:59 - 00:23:00 - Corten, Gijs
  00:23:03 - 00:23:26 - Corten, Gijs
  00:23:26 - 00:23:28 -
  00:23:30 - 00:23:54 - Koning, Maarten
  00:23:55 - 00:24:21 -
  00:24:21 - 00:24:38 -
  00:24:40 - 00:25:26 -
  00:25:26 - 00:25:45 - Koning, Maarten
  00:25:46 - 00:26:10 -
  00:26:01 - 00:26:06 - Koning, Maarten
  00:26:09 - 00:26:34 - Meerding, Tess
  00:26:35 - 00:26:38 -
  00:26:38 - 00:26:54 - Corten, Gijs
  00:26:51 - 00:27:22 -
  00:27:22 - 00:27:28 - Steeg, Bert van van
  00:27:30 - 00:27:34 -
  00:27:33 - 00:28:06 - Dijkstra, Gert
  00:28:06 - 00:28:12 -
  00:28:11 - 00:28:21 -
  00:28:22 - 00:29:21 -
  00:29:19 - 00:29:41 - Steeg, Bert van van
  00:29:34 - 00:30:18 -
  00:30:15 - 00:31:20 - Koning, Maarten
  00:31:19 - 00:31:26 -
  00:31:26 - 00:31:31 - Bergen, Derk van van
  00:31:31 - 00:32:36 -
  00:32:37 - 00:32:44 - Dijkstra, Gert
  00:32:44 - -
 4. 3.3

 5. 3.5

 6. 4

  Ter vaststelling:


  Conceptverslag vergadering VBF 30 maart 2023
  Conceptverslag vergadering VBF 18 april  2023

 7. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor commissie VBF 18 april 2023
  Nr. 1.  Nachtvisie en nachtcultuur




  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 8. 7

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  Na instemming van de gemeenteraden en de besturen van de veiligheidsregio’s is in 2022 de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s (het expertisebureau) opgericht voor de advisering op het gebied van risicobeheer bij ongevallen en schade en de gezamenlijke inkoop van verzekeringen. Het
  onderhavige voorstel gaat over de, destijds al aangekondigde, oprichting van een waarborgfonds voor de dekking van niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen.


  Per brief van 14 februari 2023 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het ontwerpbesluit tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s aan de gemeenteraad aangeboden. Daarbij is de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 12
  mei 2023 wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  00:35:40 - 00:36:04 - Steeg, Bert van van
  00:36:05 - 00:36:16 -
  00:36:11 - 00:36:35 - Dijksma, S.A.M.
  00:36:35 - -
 9. 8

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten


  Per brief van 17 februari 2023 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht het concept-Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU) 2023 aan het college van B&W aangeboden. Daarbij is het college in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 19 juni 2023 een besluit te nemen over de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
  De aanleiding voor wijziging van de GR VRU is tweeledig:
  - Systematiek dagelijks bestuur: het bestuur van de VRU heeft de wens om de samenstelling en zittingstermijnen van het dagelijks bestuur aan te passen, in verband met de doorstroming en portefeuilleverdeling, alsmede de continuïteit van het lidmaatschap van de mplaatsvervangend voorzitter.
  - Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen: per 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden en die noopt tot het wijzigen van de GR VRU.

  00:38:02 - 00:38:12 - Koning, Maarten
  00:38:13 - -
  00:38:23 - 00:38:25 - Dijksma, S.A.M.
 10. 9

  Burgemeester, Beleidsterrein: Handhaving
  Indicatieve behandeltijd: 15 minuten


  Met de vaststelling van de Verordening adressen gemeente Utrecht worden de taken uit artikel 6 Wet basisregistratie adressen en gebouwen, behalve het indelen van woonplaatsen, door de raad aan burgemeester en wethouders gedelegeerd. Ook worden de regels die op het indelen van de openbare ruimte en het toekennen van nummeraanduidingen gebundeld in één verordening.
  De regels zijn meer opgesteld in duidelijke taal. Door de vaststelling van deze verordening moeten artikel 5:18 en artikel
  5:19 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 worden aangepast. In deze artikelen is geregeld dat rechthebbenden van gebouwen het aanbrengen van aanduidingen (huisnummers en straatnaamborden) moeten gedogen en dat het verboden is om deze aanduidingen te verwijderen.

  00:39:17 - 00:40:00 - Koning, Maarten
  00:40:01 - 00:40:10 -
  00:40:09 - 00:41:02 - Dijksma, S.A.M.
  00:41:03 - -
 11. 10

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Geagendeerd door:
  Derk van Bergen (CU), Mahaar Fattal (GroenLinks), Bert van Steeg (CDA), Ruud Maas (VOLT), Tess Meerding (VVD), Lisanne Snippe (PvdD)


  Mensenhandel is in Utrecht een groot probleem, dat zich veelal onder de oppervlakte van de samenleving afspeelt. Eerder sprak de commissie hier al over in oktober 2022 aan de hand van het regioplan Mensenhandel zichtbaar maken. De agenderende fracties gaan graag met elkaar en met de burgemeester in gesprek over de Agenda tegen uitbuiting en de inzet van de gemeente zoals die hierin wordt voorgesteld. Centraal in dit plan staan drie lijnen: voorkomen, bijdragen aan bestrijding en beschermen en opvangen.
  De agenderende fracties willen in debat over deze agenda en de daarin gestelde prioriteiten.

  00:41:34 - 00:41:41 -
  00:41:41 - 00:41:53 -
  00:45:00 - 00:46:12 -
  00:46:12 - 00:47:54 - Bergen, Derk van van
  00:47:52 - 00:47:57 -
  00:47:57 - 00:48:17 -
  00:48:17 - 00:48:18 -
  00:48:17 - 00:48:41 - Bergen, Derk van van
  00:48:43 - 00:48:44 -
  00:48:44 - 00:49:16 - Bergen, Derk van van
  00:49:14 - 00:49:17 -
  00:49:17 - 00:49:35 - Vries, Louise de de
  00:49:36 - 00:49:36 -
  00:49:36 - 00:50:02 - Bergen, Derk van van
  00:50:03 - 00:50:06 -
  00:50:06 - 00:52:05 - Bergen, Derk van van
  00:52:05 - 00:52:12 -
  00:52:11 - 00:53:42 - Fattal, Mahaar
  00:53:43 - 00:53:52 -
  00:53:50 - 00:57:34 - Steeg, Bert van van
  00:55:25 - 00:55:28 -
  00:55:27 - 00:55:53 -
  00:57:35 - 00:57:44 -
  00:57:44 - 01:00:34 - Meerding, Tess
  01:00:33 - 01:00:43 -
  01:00:40 - 01:02:37 - Vries, Louise de de
  01:02:35 - 01:02:39 -
  01:02:37 - 01:02:38 - Steeg, Bert van van
  01:02:39 - 01:02:45 - Şimşek, Iskender
  01:02:42 - 01:02:50 -
  01:02:50 - 01:03:27 - Şimşek, Iskender
  01:03:28 - 01:03:28 -
  01:03:29 - 01:03:49 - Vries, Louise de de
  01:03:52 - 01:03:57 -
  01:03:57 - 01:04:11 - Steeg, Bert van van
  01:04:10 - 01:04:11 -
  01:04:12 - 01:04:21 - Vries, Louise de de
  01:04:22 - 01:04:22 -
  01:04:24 - 01:04:39 - Steeg, Bert van van
  01:04:40 - 01:05:16 - Vries, Louise de de
  01:05:16 - 01:05:18 -
  01:05:18 - 01:05:27 - Steeg, Bert van van
  01:05:28 - 01:05:37 - Vries, Louise de de
  01:05:38 - 01:05:41 -
  01:05:40 - 01:07:29 - Vries, Louise de de
  01:07:31 - 01:08:02 -
  01:08:03 - 01:09:55 -
  01:09:55 - 01:10:03 -
  01:10:03 - 01:12:34 - Koning, Maarten
  01:10:15 - 01:10:20 -
  01:12:34 - 01:12:38 -
  01:12:39 - 01:14:30 -
  01:14:30 - 01:14:40 -
  01:14:39 - 01:14:55 - Şimşek, Iskender
  01:14:56 - 01:15:12 -
  01:23:45 - 01:24:13 -
  01:24:12 - 01:28:33 - Dijksma, S.A.M.
  01:28:31 - 01:28:34 -
  01:28:34 - 01:28:54 - Bergen, Derk van van
  01:28:55 - 01:40:00 - Dijksma, S.A.M.
  01:39:55 - 01:39:59 -
  01:39:59 - 01:40:44 -
  01:40:44 - 01:41:55 - Dijksma, S.A.M.
  01:41:55 - 01:41:58 -
  01:41:55 - 01:42:22 -
  01:41:59 - 01:42:04 -
  01:42:24 - 01:46:12 - Dijksma, S.A.M.
  01:46:13 - 01:46:14 -
  01:46:15 - 01:46:54 -
  01:46:54 - 01:48:42 - Dijksma, S.A.M.
  01:48:41 - 01:48:57 -
  01:48:57 - 01:49:08 - Vries, Louise de de
  01:49:08 - 01:49:16 - Dijksma, S.A.M.
  01:49:16 - 01:49:49 -
  01:49:49 - 01:50:09 - Dijksma, S.A.M.
  01:50:02 - 01:50:26 -
  01:50:27 - -
  01:50:44 - 01:50:59 - Bergen, Derk van van
 12. 11

  Wethouder: Eelco Eerenberg, Beleidsterrein: Bestuurlijke Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten
  Geagendeerd door:
  Hester Assen (PvdA), Esma Kendir (Student en Starter), Derk van Bergen (CU), Julia Kleinrensink(GroenLinks)


  We willen in een commissiedebat graag in debat over de bevonden scheidslijnen en hoe we die duiden. Daarnaast zijn scheidslijnen niet alleen feitelijk en gebaseerd op data maar is de beleving daarvan door bewoners ook relevant. Daarom willen we graag in debat gaan over de wijze waarop ervaringskennis wordt meegenomen in de uitwerking die in Q3 naar de raad komt. Ook willen wij de Raadsbrief over ongelijk investeren mee te nemen.

  02:00:26 - 02:00:35 - Wilt, Berdien van der van der
  02:00:35 - 02:00:47 -
  02:00:48 - 02:03:45 -
  02:03:42 - 02:03:49 -
  02:03:57 - 02:04:04 -
  02:04:27 - 02:04:51 -
  02:04:52 - 02:04:53 -
  02:04:54 - 02:05:40 -
  02:05:38 - 02:05:41 -
  02:05:41 - 02:05:54 - Wilt, Berdien van der van der
  02:05:54 - 02:06:32 -
  02:06:34 - 02:06:36 -
  02:06:36 - 02:06:58 - Steeg, Bert van van
  02:06:58 - 02:07:00 -
  02:07:01 - 02:07:22 - Steeg, Bert van van
  02:07:23 - 02:08:04 -
  02:08:03 - 02:08:06 -
  02:08:05 - 02:08:23 - Steeg, Bert van van
  02:08:22 - 02:09:06 -
  02:09:07 - 02:09:08 -
  02:09:10 - 02:10:12 -
  02:10:12 - 02:10:16 -
  02:10:16 - 02:10:31 - Steeg, Bert van van
  02:10:31 - 02:10:35 -
  02:10:35 - 02:10:49 - Steeg, Bert van van
  02:10:48 - 02:11:02 -
  02:11:03 - 02:11:38 - Steeg, Bert van van
  02:11:32 - 02:11:33 -
  02:11:37 - 02:11:59 -
  02:11:59 - 02:12:05 -
  02:12:04 - 02:12:30 - Şimşek, Iskender
  02:12:30 - 02:12:57 -
  02:12:58 - 02:13:18 -
  02:12:58 - 02:13:00 - Şimşek, Iskender
  02:13:16 - 02:13:46 - Şimşek, Iskender
  02:13:46 - 02:14:11 -
  02:14:12 - 02:14:14 -
  02:14:13 - 02:14:43 - Şimşek, Iskender
  02:14:32 - 02:14:36 -
  02:14:34 - 02:15:00 -
  02:15:00 - 02:16:21 -
  02:16:19 - 02:16:22 -
  02:16:22 - 02:16:41 - Wilt, Berdien van der van der
  02:16:41 - 02:17:29 -
  02:17:28 - 02:17:29 -
  02:17:30 - 02:17:52 - Wilt, Berdien van der van der
  02:17:51 - 02:18:28 -
  02:18:28 - 02:18:30 -
  02:18:30 - 02:20:31 -
  02:20:31 - 02:20:33 -
  02:20:33 - 02:21:00 - Kleinrensink, Julia
  02:21:00 - 02:21:44 -
  02:21:44 - 02:21:46 -
  02:21:45 - 02:22:21 - Kleinrensink, Julia
  02:22:23 - 02:23:24 -
  02:23:19 - 02:23:39 -
  02:23:39 - 02:24:01 -
  02:24:01 - 02:24:14 -
  02:24:01 - 02:24:02 -
  02:24:14 - 02:24:24 -
  02:24:24 - 02:24:59 - Wilt, Berdien van der van der
  02:24:51 - 02:24:55 -
  02:24:52 - 02:24:53 -
  02:24:55 - 02:25:02 -
  02:25:02 - 02:25:30 -
  02:25:30 - 02:25:37 -
  02:25:36 - 02:29:51 - Kleinrensink, Julia
  02:29:50 - 02:29:57 -
  02:29:57 - 02:32:10 - Wilt, Berdien van der van der
  02:32:08 - 02:32:10 -
  02:32:10 - 02:32:39 -
  02:32:39 - 02:33:14 - Wilt, Berdien van der van der
  02:33:16 - 02:33:16 -
  02:33:17 - 02:34:38 - Wilt, Berdien van der van der
  02:34:38 - 02:34:43 -
  02:34:44 - 02:35:18 -
  02:35:19 - 02:36:35 - Wilt, Berdien van der van der
  02:36:04 - 02:36:17 -
  02:36:36 - 02:36:48 -
  02:36:52 - 02:39:37 - Ramaker, Margreet
  02:39:38 - 02:39:44 -
  02:39:42 - 02:41:48 - Steeg, Bert van van
  02:41:49 - 02:41:51 -
  02:41:50 - 02:42:29 - Wilt, Berdien van der van der
  02:42:29 - 02:42:48 - Steeg, Bert van van
  02:42:49 - 02:42:50 -
  02:42:50 - 02:43:05 - Wilt, Berdien van der van der
  02:43:06 - 02:43:17 - Steeg, Bert van van
  02:43:20 - 02:43:24 -
  02:43:23 - 02:44:05 -
  02:44:05 - 02:44:25 - Steeg, Bert van van
  02:44:26 - 02:44:40 -
  02:44:41 - 02:55:31 - Eerenberg, Eelco
  02:55:31 - 02:55:34 -
  02:55:34 - 02:56:01 - Wilt, Berdien van der van der
  02:56:02 - 02:57:05 - Eerenberg, Eelco
  02:57:05 - 02:57:06 -
  02:57:07 - 02:57:37 -
  02:57:38 - 02:57:48 - Eerenberg, Eelco
  02:57:47 - 02:57:47 -
  02:57:48 - 02:58:08 -
  02:58:08 - 02:58:40 - Kleinrensink, Julia
  02:58:40 - 03:07:26 - Eerenberg, Eelco
  03:07:26 - 03:07:34 -
  03:07:35 - 03:08:01 - Wilt, Berdien van der van der
  03:08:02 - 03:08:23 - Eerenberg, Eelco
  03:08:24 - -
  03:09:13 - 03:09:19 -