Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 30 maart 2023

10:00 - 17:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 30 maart 2023 09:50
Eind
donderdag 30 maart 2023 16:30
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 30 maart 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:44 - -
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 30 maart 2023 10:02 - 10:04
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:14:44 - 00:14:46 - Ramaker, Margreet
  00:14:47 - 00:14:48 -
  00:14:48 - 00:14:59 -
  00:14:59 - 00:15:44 - Ramaker, Margreet
  00:15:44 - 00:16:09 -
  00:15:49 - 00:15:52 - Dijkstra, Gert
  00:16:09 - 00:16:22 - Ramaker, Margreet
  00:16:17 - 00:16:29 -
  00:16:59 - 00:17:29 -
  00:17:29 - 00:17:35 - Fattal, Mahaar
  00:17:36 - 00:17:42 -
  00:17:42 - 00:18:06 - Ramaker, Margreet
  00:18:06 - 00:18:31 -
  00:18:30 - 00:18:38 - Oudejans, Annemarijn
  00:18:39 - 00:18:45 -
  00:18:50 - 00:19:10 -
  00:19:10 - 00:19:48 - Nolten, Stevie
  00:19:48 - 00:20:23 -
  00:19:53 - 00:19:55 - Nolten, Stevie
  00:20:02 - 00:20:09 - Nolten, Stevie
  00:20:22 - 00:20:26 - Fattal, Mahaar
  00:20:28 - 00:20:30 -
  00:20:30 - 00:20:41 - Steeg, Bert van van
  00:20:41 - 00:20:55 -
  00:20:54 - 00:22:04 - Dijkstra, Gert
  00:21:26 - 00:21:40 -
  00:22:02 - 00:22:05 -
  00:22:06 - 00:22:11 - Oudejans, Annemarijn
  00:22:10 - 00:22:14 -
  00:22:14 - 00:22:28 -
  00:22:28 - 00:22:30 -
  00:22:30 - 00:22:35 - Maas, Ruud
  00:22:34 - 00:22:39 -
  00:22:40 - 00:22:47 - Meerding, Tess
  00:22:46 - 00:22:54 -
  00:22:53 - 00:22:55 - Koning, Maarten
  00:22:56 - 00:23:19 -
  00:23:01 - 00:23:03 - Steeg, Bert van van
  00:23:07 - 00:23:09 - Fattal, Mahaar
  00:23:19 - 00:23:23 - Bergen, Derk van van
  00:23:24 - 00:24:41 -
  00:23:58 - 00:24:23 - Dijkstra, Gert
  00:24:34 - 00:24:40 - Dijkstra, Gert
  00:24:41 - 00:24:44 - Vries, Louise de de
  00:24:45 - 00:24:58 -
 4. 3.3

 5. 4

  Ter vaststelling:
  Conceptverslag openbare vergadering commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën  23 februari 2023.

 6. 5

  Ter vaststelling.

  00:25:33 - 00:25:50 - Vries, Louise de de
  00:25:52 - 00:26:08 -
  00:26:07 - 00:27:27 -
  00:26:30 - 00:26:53 -
  00:27:27 - -
  00:27:38 - 00:27:53 -
 7. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor commissie VBF 30 maart 2023


  Nr. 1. Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
  Nr. 2. Overlast Junkies in en rond Hoog Catharijne door bedelen en drugsjunkies
  Nr. 3. Feiten en vragen over de handhaving tegen Rue d'Amsterdam
  Nr. 4. Concept ontwerp programmabegroting 2024-2027 HUA ter zienswijze, kadernota 2023 en jaarstukken 2022
            HUA inclusief controleverklaring accountant.


  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 8. 7

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  De raad wordt gevraagd het beleidskader cameratoezicht 2023 -2026 vast te stellen. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het beleidskader cameratoezicht 2019-2022 zijn (A) meer flexibel cameratoezicht. Voorgesteld wordt tien camera’s aan het totaal aantal beschikbare openbare orde camera’s toe te voegen. Toegewerkt wordt naar een betere verdeling tussen vast en flexibel cameratoezicht, door het aantal flexibele camera’s uit te breiden van zes naar 16 en vaste camera’s als ze aan vervanging toe zijn, op plekken waar dat mogelijk is, te vervangen voor flexibele camera’s. Het totaal aantal actieve openbare orde camera’s, vast of flexibel, zal maximaal 91 zijn; (B) ruimte om te experimenteren met software die de privacy, efficiency en effectiviteit van het cameratoezicht ten goede komt.

  00:30:02 - 00:31:08 - Meerding, Tess
  00:31:05 - 00:31:08 -
  00:31:09 - 00:31:42 - Koning, Maarten
  00:31:42 - 00:31:43 -
  00:31:43 - 00:32:14 - Meerding, Tess
  00:32:13 - 00:32:15 -
  00:32:14 - 00:32:35 - Koning, Maarten
  00:32:36 - 00:32:39 -
  00:32:40 - 00:33:26 - Meerding, Tess
  00:33:25 - 00:33:27 -
  00:33:27 - 00:33:43 - Koning, Maarten
  00:33:43 - 00:33:44 -
  00:33:43 - 00:34:02 - Meerding, Tess
  00:34:01 - 00:34:07 -
  00:34:06 - 00:34:27 -
  00:34:27 - 00:34:27 -
  00:34:28 - 00:35:02 - Meerding, Tess
  00:35:00 - 00:35:03 -
  00:35:03 - 00:35:11 -
  00:35:12 - 00:35:13 -
  00:35:13 - 00:35:28 - Meerding, Tess
  00:35:28 - 00:35:29 -
  00:35:29 - 00:35:44 -
  00:35:44 - 00:35:45 -
  00:35:45 - 00:35:47 - Meerding, Tess
  00:35:47 - 00:35:53 -
  00:35:54 - 00:36:52 - Meerding, Tess
  00:36:51 - 00:36:52 -
  00:36:52 - 00:37:12 - Steeg, Bert van van
  00:37:12 - 00:37:13 -
  00:37:13 - 00:37:38 - Meerding, Tess
  00:37:38 - 00:37:39 -
  00:37:41 - 00:37:42 -
  00:37:41 - 00:38:09 - Steeg, Bert van van
  00:38:08 - 00:38:10 -
  00:38:10 - 00:39:32 - Meerding, Tess
  00:38:18 - 00:38:19 -
  00:39:30 - 00:39:33 -
  00:39:33 - 00:39:47 - Fattal, Mahaar
  00:39:47 - 00:39:48 -
  00:39:48 - 00:40:30 - Meerding, Tess
  00:40:30 - 00:40:31 -
  00:40:31 - 00:40:55 - Fattal, Mahaar
  00:40:55 - 00:40:57 -
  00:40:56 - 00:41:29 - Meerding, Tess
  00:41:30 - 00:41:34 -
  00:41:34 - 00:42:03 - Dijkstra, Gert
  00:41:55 - 00:42:04 -
  00:42:04 - 00:42:32 - Meerding, Tess
  00:42:32 - 00:42:34 -
  00:42:33 - 00:43:03 - Dijkstra, Gert
  00:43:03 - 00:43:05 -
  00:43:06 - 00:43:12 - Meerding, Tess
  00:43:10 - 00:43:16 -
  00:43:15 - 00:44:00 - Steeg, Bert van van
  00:43:57 - 00:44:01 -
  00:44:01 - 00:44:08 - Meerding, Tess
  00:44:06 - 00:44:11 -
  00:44:10 - 00:45:08 - Meerding, Tess
  00:45:06 - 00:45:09 -
  00:45:09 - 00:45:48 - Koning, Maarten
  00:45:48 - 00:45:49 -
  00:45:50 - 00:46:06 - Meerding, Tess
  00:46:07 - 00:46:08 -
  00:46:08 - 00:46:35 - Koning, Maarten
  00:46:36 - 00:46:50 -
  00:46:36 - 00:46:37 - Meerding, Tess
  00:46:37 - 00:46:53 - Meerding, Tess
  00:46:54 - 00:46:56 -
  00:46:57 - 00:47:36 - Meerding, Tess
  00:47:35 - 00:47:39 -
  00:47:39 - 00:48:32 - Koning, Maarten
  00:48:32 - 00:48:33 -
  00:48:34 - 00:49:32 - Meerding, Tess
  00:49:31 - 00:49:35 -
  00:49:32 - 00:49:52 - Koning, Maarten
  00:49:52 - 00:49:55 -
  00:49:54 - 00:50:21 - Meerding, Tess
  00:50:20 - 00:50:48 -
  00:50:48 - 00:51:29 - Fattal, Mahaar
  00:51:28 - 00:51:30 -
  00:51:30 - 00:51:50 - Dijkstra, Gert
  00:51:39 - 00:51:50 -
  00:51:51 - 00:52:16 - Fattal, Mahaar
  00:52:17 - 00:52:18 -
  00:52:17 - 00:53:14 - Dijkstra, Gert
  00:52:24 - 00:52:26 -
  00:52:27 - 00:52:40 -
  00:53:14 - 00:53:21 -
  00:53:15 - 00:53:16 - Fattal, Mahaar
  00:53:21 - 00:54:08 - Fattal, Mahaar
  00:54:09 - 00:54:10 -
  00:54:09 - 00:54:50 - Dijkstra, Gert
  00:54:50 - 00:54:55 -
  00:54:52 - 00:54:53 - Fattal, Mahaar
  00:54:54 - 00:56:32 - Fattal, Mahaar
  00:55:23 - 00:55:24 -
  00:56:28 - 00:56:32 -
  00:56:32 - 00:56:40 - Steeg, Bert van van
  00:56:38 - 00:56:39 -
  00:56:39 - 00:56:43 - Fattal, Mahaar
  00:56:42 - 00:56:55 - Steeg, Bert van van
  00:56:55 - 00:57:07 - Fattal, Mahaar
  00:57:07 - 00:57:27 - Steeg, Bert van van
  00:57:29 - 00:57:34 -
  00:57:29 - 00:57:36 - Fattal, Mahaar
  00:57:34 - 00:57:42 -
  00:57:37 - 00:57:46 - Fattal, Mahaar
  00:57:46 - 00:57:49 -
  00:57:49 - 00:58:05 - Koning, Maarten
  00:58:06 - 00:58:07 -
  00:58:07 - 00:58:44 - Fattal, Mahaar
  00:58:12 - 00:58:13 -
  00:58:39 - 00:58:39 -
  00:58:43 - 00:58:45 -
  00:58:46 - 00:59:26 - Meerding, Tess
  00:59:24 - 00:59:26 -
  00:59:26 - 00:59:59 - Fattal, Mahaar
  00:59:56 - 01:00:02 -
  01:00:03 - 01:00:37 - Meerding, Tess
  01:00:37 - 01:00:38 -
  01:00:38 - 01:00:49 - Fattal, Mahaar
  01:00:48 - 01:00:50 -
  01:00:51 - 01:01:04 - Meerding, Tess
  01:01:03 - 01:01:05 -
  01:01:05 - 01:01:33 - Fattal, Mahaar
  01:01:30 - 01:01:44 -
  01:01:45 - 01:02:40 - Fattal, Mahaar
  01:02:37 - 01:02:38 -
  01:02:39 - 01:02:41 -
  01:02:41 - 01:03:11 -
  01:03:11 - 01:03:12 -
  01:03:12 - 01:05:01 - Fattal, Mahaar
  01:05:00 - 01:05:07 -
  01:05:05 - 01:05:28 - Steeg, Bert van van
  01:05:28 - 01:05:29 -
  01:05:29 - 01:05:59 - Fattal, Mahaar
  01:05:58 - 01:06:06 -
  01:06:05 - 01:06:24 - Bergen, Derk van van
  01:06:24 - 01:06:25 -
  01:06:25 - 01:06:53 - Fattal, Mahaar
  01:06:51 - 01:06:53 -
  01:06:53 - 01:07:27 - Fattal, Mahaar
  01:07:28 - 01:07:31 -
  01:07:32 - 01:08:22 - Maas, Ruud
  01:08:20 - 01:08:31 -
  01:08:31 - 01:09:14 -
  01:09:12 - 01:09:15 -
  01:09:14 - 01:09:27 - Steeg, Bert van van
  01:09:27 - 01:09:28 -
  01:09:27 - 01:10:00 -
  01:10:01 - 01:10:02 -
  01:10:02 - 01:10:32 - Steeg, Bert van van
  01:10:31 - 01:10:34 -
  01:10:32 - 01:10:40 -
  01:10:40 - 01:11:01 -
  01:11:01 - 01:11:02 -
  01:11:03 - 01:11:17 - Steeg, Bert van van
  01:11:16 - 01:11:26 -
  01:11:26 - 01:11:34 -
  01:11:33 - 01:11:57 - Meerding, Tess
  01:11:56 - 01:11:57 -
  01:11:57 - 01:12:12 -
  01:12:09 - 01:12:13 -
  01:12:14 - 01:12:37 - Meerding, Tess
  01:12:36 - 01:12:56 -
  01:12:37 - 01:12:38 -
  01:12:56 - 01:12:57 -
  01:12:58 - 01:13:19 - Meerding, Tess
  01:13:19 - 01:13:20 -
  01:13:19 - 01:13:42 -
  01:13:41 - 01:13:45 -
  01:13:45 - 01:13:53 - Dijkstra, Gert
  01:13:53 - 01:13:54 -
  01:13:54 - 01:14:06 -
  01:14:04 - 01:14:05 -
  01:14:05 - 01:14:28 - Dijkstra, Gert
  01:14:26 - 01:14:29 -
  01:14:28 - 01:15:20 -
  01:15:20 - 01:15:22 -
  01:15:22 - 01:16:10 - Dijkstra, Gert
  01:16:09 - 01:16:12 -
  01:16:11 - 01:16:41 -
  01:16:41 - 01:16:47 -
  01:16:46 - 01:17:16 - Steeg, Bert van van
  01:17:15 - 01:17:16 -
  01:17:16 - 01:17:45 -
  01:17:43 - 01:17:47 -
  01:17:46 - 01:18:47 - Steeg, Bert van van
  01:18:41 - 01:18:49 -
  01:18:47 - 01:19:33 -
  01:19:33 - 01:19:37 -
  01:19:34 - 01:19:57 - Steeg, Bert van van
  01:19:57 - 01:20:05 -
  01:20:04 - 01:20:29 -
  01:20:26 - 01:20:36 -
  01:20:36 - 01:23:16 -
  01:23:17 - 01:23:21 -
  01:23:21 - 01:23:37 - Meerding, Tess
  01:23:37 - 01:23:38 -
  01:23:38 - 01:23:47 -
  01:23:48 - 01:23:51 -
  01:23:50 - 01:24:04 - Meerding, Tess
  01:24:04 - 01:24:04 -
  01:24:05 - 01:24:37 -
  01:24:38 - 01:24:59 -
  01:24:57 - 01:25:43 - Steeg, Bert van van
  01:25:42 - 01:25:44 -
  01:25:43 - 01:26:12 - Koning, Maarten
  01:26:10 - 01:26:11 -
  01:26:11 - 01:29:24 - Steeg, Bert van van
  01:26:34 - 01:26:36 -
  01:26:37 - 01:26:51 - Koning, Maarten
  01:26:52 - 01:26:54 -
  01:28:26 - 01:28:28 -
  01:28:29 - 01:28:56 - Nolten, Stevie
  01:29:21 - 01:29:27 -
  01:29:25 - 01:29:40 - Nolten, Stevie
  01:29:41 - 01:29:42 -
  01:29:42 - 01:32:06 - Steeg, Bert van van
  01:30:06 - 01:30:08 -
  01:32:07 - 01:32:22 -
  01:37:23 - 01:37:44 -
  01:37:43 - 01:41:47 - Nolten, Stevie
  01:41:44 - 01:41:46 -
  01:41:46 - 01:41:57 - Steeg, Bert van van
  01:41:57 - 01:42:33 - Nolten, Stevie
  01:42:34 - 01:42:34 -
  01:42:34 - 01:42:51 - Steeg, Bert van van
  01:42:51 - 01:42:52 -
  01:42:53 - 01:43:11 - Nolten, Stevie
  01:43:09 - 01:43:11 -
  01:43:11 - 01:43:40 - Steeg, Bert van van
  01:43:40 - 01:43:41 -
  01:43:41 - 01:44:18 - Nolten, Stevie
  01:44:14 - 01:44:21 -
  01:44:22 - 01:44:49 -
  01:44:49 - 01:44:50 -
  01:44:50 - 01:45:02 - Nolten, Stevie
  01:45:02 - 01:45:04 -
  01:45:04 - 01:45:23 -
  01:45:23 - 01:45:24 -
  01:45:23 - 01:45:35 - Nolten, Stevie
  01:45:35 - 01:45:36 -
  01:45:37 - 01:45:49 -
  01:45:50 - 01:45:51 -
  01:45:50 - 01:46:14 - Nolten, Stevie
  01:46:14 - 01:46:16 -
  01:46:18 - 01:46:57 - Nolten, Stevie
  01:46:57 - 01:47:02 -
  01:47:02 - 01:53:09 - Koning, Maarten
  01:51:54 - 01:51:56 -
  01:51:56 - 01:52:14 -
  01:52:14 - 01:52:15 -
  01:53:02 - 01:53:06 -
  01:53:06 - 01:53:35 - Dijkstra, Gert
  01:53:35 - 01:54:13 - Koning, Maarten
  01:53:36 - 01:53:37 -
  01:54:15 - 01:54:23 -
  01:54:22 - 01:54:45 - Koning, Maarten
  01:54:46 - 01:54:49 -
  01:54:49 - 01:55:01 -
  01:55:02 - 01:55:02 -
  01:55:02 - 01:55:41 - Koning, Maarten
  01:55:41 - 01:55:42 -
  01:55:42 - 01:55:59 -
  01:55:59 - 01:56:00 -
  01:56:00 - 01:56:45 - Koning, Maarten
  01:56:45 - 01:56:47 -
  01:56:46 - 01:57:20 -
  01:57:20 - 01:57:21 -
  01:57:21 - 01:57:53 - Koning, Maarten
  01:57:53 - 01:58:09 -
  01:58:10 - 01:58:23 - Dijkstra, Gert
  01:58:21 - 01:58:21 -
  01:58:23 - 01:58:23 -
  01:58:24 - 01:59:07 - Koning, Maarten
  01:59:07 - 01:59:09 -
  01:59:08 - 01:59:40 - Dijkstra, Gert
  01:59:40 - 01:59:40 -
  01:59:41 - 02:00:12 - Koning, Maarten
  02:00:13 - 02:00:25 -
  02:00:25 - 02:03:35 - Vries, Louise de de
  02:03:33 - 02:03:37 -
  02:03:37 - 02:03:58 - Bergen, Derk van van
  02:03:59 - 02:04:02 -
  02:04:00 - 02:04:17 - Vries, Louise de de
  02:04:18 - 02:04:21 -
  02:04:21 - 02:05:06 - Vries, Louise de de
  02:05:06 - 02:05:08 -
  02:05:08 - 02:05:16 -
  02:05:15 - 02:05:17 -
  02:05:16 - 02:05:33 - Vries, Louise de de
  02:05:35 - 02:05:36 -
  02:05:36 - 02:06:38 - Vries, Louise de de
  02:06:39 - 02:06:45 -
  02:06:45 - 02:08:15 - Şimşek, Iskender
  02:08:15 - 02:08:20 -
  02:08:18 - 02:10:18 - Bergen, Derk van van
  02:10:18 - 02:10:24 -
  02:10:23 - 02:10:38 - Steeg, Bert van van
  02:10:37 - 02:10:39 -
  02:10:40 - 02:11:03 - Bergen, Derk van van
  02:11:04 - 02:11:04 -
  02:11:05 - 02:11:26 - Steeg, Bert van van
  02:11:26 - 02:11:27 -
  02:11:26 - 02:11:59 - Bergen, Derk van van
  02:12:00 - 02:12:03 -
  02:12:02 - 02:12:20 - Steeg, Bert van van
  02:12:21 - 02:12:35 -
  02:12:26 - 02:13:01 - Dijkstra, Gert
  02:12:59 - 02:13:01 -
  02:13:02 - 02:13:25 - Bergen, Derk van van
  02:13:27 - 02:13:33 -
  02:13:32 - 02:14:54 - Dijkstra, Gert
  02:14:51 - 02:14:54 -
  02:14:54 - 02:15:14 - Koning, Maarten
  02:15:15 - 02:15:16 -
  02:15:16 - 02:15:55 - Dijkstra, Gert
  02:15:39 - 02:15:56 -
  02:15:55 - 02:16:18 - Koning, Maarten
  02:16:19 - 02:16:20 -
  02:16:20 - 02:17:28 - Dijkstra, Gert
  02:17:19 - 02:17:28 -
  02:17:29 - 02:17:45 - Koning, Maarten
  02:17:45 - 02:17:46 -
  02:17:47 - 02:18:30 - Dijkstra, Gert
  02:18:29 - 02:18:31 -
  02:18:32 - 02:18:56 -
  02:18:57 - 02:18:57 -
  02:18:58 - 02:20:21 - Dijkstra, Gert
  02:20:17 - 02:20:21 -
  02:20:22 - 02:20:33 -
  02:20:33 - 02:20:48 -
  02:20:34 - 02:20:46 - Dijkstra, Gert
  02:20:50 - 02:23:55 - Dijkstra, Gert
  02:23:54 - 02:24:04 -
  02:24:01 - 02:24:39 -
  02:24:38 - 02:24:43 -
  02:24:43 - 02:27:14 -
  02:27:13 - 02:27:16 -
  02:27:15 - 02:27:33 - Koning, Maarten
  02:27:33 - 02:27:33 -
  02:27:33 - 02:28:09 -
  02:28:09 - 02:28:10 -
  02:28:11 - 02:28:38 - Koning, Maarten
  02:28:38 - 02:28:39 -
  02:28:40 - 02:29:08 -
  02:29:09 - 02:29:27 -
  02:29:27 - 02:42:49 - Dijksma, S.A.M.
  02:42:51 - 02:42:53 -
  02:42:53 - 02:43:15 - Steeg, Bert van van
  02:43:14 - 02:43:14 -
  02:43:15 - 02:43:40 - Dijksma, S.A.M.
  02:43:39 - 02:43:40 -
  02:43:41 - 02:44:07 - Steeg, Bert van van
  02:44:08 - 02:44:09 -
  02:44:08 - 02:44:46 - Dijksma, S.A.M.
  02:44:42 - 02:44:48 -
  02:44:48 - 02:45:04 - Nolten, Stevie
  02:45:05 - 02:45:55 - Dijksma, S.A.M.
  02:45:55 - 02:45:56 -
  02:45:56 - 02:46:13 - Nolten, Stevie
  02:46:13 - 02:50:34 - Dijksma, S.A.M.
  02:50:33 - 02:50:35 -
  02:50:36 - 02:50:56 - Meerding, Tess
  02:50:57 - 02:50:58 -
  02:50:57 - 02:51:31 - Dijksma, S.A.M.
  02:51:30 - 02:51:44 -
  02:51:43 - 02:52:06 -
  02:52:06 - 02:52:35 - Dijksma, S.A.M.
  02:52:34 - 02:53:02 -
  02:53:03 - 02:53:38 - Steeg, Bert van van
  02:53:39 - 02:53:43 -
  02:53:41 - 02:54:01 - Vries, Louise de de
  02:54:00 - 02:54:04 -
  02:54:04 - 02:54:16 - Nolten, Stevie
  02:54:16 - 02:54:18 -
  02:54:19 - 02:54:28 - Şimşek, Iskender
  02:54:27 - 02:54:30 -
  02:54:30 - 02:54:45 - Meerding, Tess
  02:54:45 - 02:54:55 -
  02:54:56 - 02:56:25 - Dijksma, S.A.M.
  02:56:20 - 02:56:26 -
  02:56:26 - 02:56:49 - Vries, Louise de de
  02:56:51 - 02:59:35 - Dijksma, S.A.M.
  02:56:51 - 02:56:51 -
  02:57:14 - 02:57:20 -
  02:59:23 - 02:59:38 -
  02:59:39 - 03:00:14 - Nolten, Stevie
  03:00:09 - 03:00:10 - Dijksma, S.A.M.
  03:00:15 - 03:00:20 - Dijksma, S.A.M.
  03:00:18 - 03:00:26 -
  03:00:24 - 03:00:44 - Şimşek, Iskender
  03:00:43 - 03:01:03 - Dijksma, S.A.M.
  03:00:44 - 03:00:44 -
  03:00:56 - 03:01:03 -
  03:01:06 - 03:01:10 -
  03:01:09 - 03:01:26 - Şimşek, Iskender
  03:01:23 - 03:01:27 - Dijksma, S.A.M.
  03:01:26 - 03:02:04 -
  03:01:29 - 03:01:40 - Şimşek, Iskender
  03:02:04 - 03:02:19 - Meerding, Tess
  03:02:19 - 03:02:29 -
  03:02:28 - 03:03:04 - Steeg, Bert van van
  03:03:04 - 03:03:10 -
  03:03:09 - 03:03:26 - Fattal, Mahaar
  03:03:26 - 03:03:27 -
  03:03:27 - 03:03:55 - Steeg, Bert van van
  03:03:55 - 03:04:09 -
  03:04:07 - 03:04:08 -
  03:04:08 - 03:04:27 - Nolten, Stevie
  03:04:28 - 03:04:31 -
  03:04:31 - 03:05:42 - Koning, Maarten
  03:05:42 - 03:05:48 -
  03:05:46 - 03:05:53 - Vries, Louise de de
  03:05:54 - 03:06:01 -
  03:06:01 - 03:06:14 - Dijkstra, Gert
  03:06:15 - 03:06:30 -
  03:06:28 - 03:10:36 - Dijksma, S.A.M.
  03:10:36 - 03:10:39 -
  03:10:38 - 03:11:00 - Dijkstra, Gert
  03:10:56 - 03:11:34 - Dijksma, S.A.M.
  03:11:28 - 03:14:31 -
  03:11:56 - 03:12:21 - Dijksma, S.A.M.
  03:12:49 - 03:13:01 - Dijksma, S.A.M.
  03:13:02 - 03:13:04 - Dijksma, S.A.M.
  03:13:05 - 03:13:06 - Dijksma, S.A.M.
  03:13:20 - 03:13:30 - Dijksma, S.A.M.
  03:13:32 - 03:13:38 - Dijksma, S.A.M.
  03:14:16 - 03:14:21 - Nolten, Stevie
  03:14:22 - 03:14:25 - Steeg, Bert van van
  03:14:26 - 03:14:42 - Koning, Maarten
  03:14:38 - 03:14:56 -
  03:14:45 - 03:14:53 - Dijkstra, Gert
  03:14:56 - 03:15:01 - Şimşek, Iskender
  03:15:00 - 03:15:33 -
  04:10:03 - -
 9. 8

  Burgemeester, Beleidsterrein: Handhaving
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten


  Geagendeerd door: Lisanne Snippe (Partij voor de Dieren), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), David Bosch (PVV), Bert van Steeg (CDA), Mahaar Fattal (GroenLinks), Maarten Koning (D66), Derk van Bergen (CU), Tess Meerding (VVD).


  De fracties agenderen de Raadsbrief Handhavingsprogramma 2023 en het Handhavingsprogramma 2023 voor een commissiebespreking. Doel van het commissiedebat is om uiteenlopende aandachtspunten aan het college mee te geven voor het programma, waaronder handhaving op illegale kap en boombeschadiging (vanuit de Partij voor de Dieren) en lachgas en straatintimidatie (vanuit CDA).

  04:11:25 - 04:11:38 -
  04:11:36 - 04:56:39 - Dijksma, S.A.M.
  04:15:51 - 04:16:04 -
  04:16:08 - 04:19:11 - Steeg, Bert van van
  04:19:12 - 04:19:17 -
  04:19:18 - 04:20:47 - Fattal, Mahaar
  04:20:47 - 04:20:50 -
  04:20:49 - 04:21:32 - Koning, Maarten
  04:21:32 - 04:21:34 -
  04:21:33 - 04:22:10 - Fattal, Mahaar
  04:22:09 - 04:22:14 -
  04:22:15 - 04:29:53 - Koning, Maarten
  04:27:03 - 04:27:08 -
  04:27:08 - 04:27:32 - Steeg, Bert van van
  04:27:33 - 04:27:34 -
  04:28:09 - 04:28:10 -
  04:28:11 - 04:28:34 - Steeg, Bert van van
  04:29:49 - 04:29:59 -
  04:29:58 - 04:32:09 - Bergen, Derk van van
  04:32:10 - 04:32:17 -
  04:32:17 - 04:34:10 - Meerding, Tess
  04:34:10 - 04:34:21 -
  04:34:21 - 04:36:05 - Nolten, Stevie
  04:36:06 - 04:36:11 -
  04:36:11 - 04:37:50 - Maas, Ruud
  04:37:48 - 04:37:53 -
  04:37:53 - 04:38:13 -
  04:38:14 - 04:38:26 - Maas, Ruud
  04:38:27 - 04:38:34 -
  04:38:35 - 04:40:26 -
  04:40:26 - 04:40:46 -
  04:46:51 - 04:46:52 -
  04:47:05 - 04:47:25 -
  04:47:26 - 04:56:39 - Dijksma, S.A.M.
  04:56:35 - 04:56:40 -
  04:56:39 - 04:57:21 - Steeg, Bert van van
  04:57:21 - 04:59:50 - Dijksma, S.A.M.
  04:59:46 - 04:59:56 -
  04:59:50 - 05:00:10 - Nolten, Stevie
  05:00:12 - 05:02:19 - Dijksma, S.A.M.
  05:02:16 - 05:02:20 -
  05:02:19 - 05:02:40 - Koning, Maarten
  05:02:44 - 05:04:18 - Dijksma, S.A.M.
  05:04:17 - 05:04:18 -
  05:04:19 - 05:04:36 - Bergen, Derk van van
  05:04:37 - 05:08:22 - Dijksma, S.A.M.
  05:08:21 - 05:08:26 -
  05:08:26 - 05:09:00 -
  05:09:00 - 05:10:32 - Dijksma, S.A.M.
  05:10:32 - 05:10:35 -
  05:10:34 - 05:11:22 -
  05:11:22 - 05:11:37 - Dijksma, S.A.M.
  05:11:37 - 05:11:46 -
  05:11:45 - 05:14:47 - Schilderman, Susanne
  05:14:47 - 05:14:56 -
  05:14:56 - 05:15:06 - Bergen, Derk van van
  05:15:06 - 05:15:09 - Dijksma, S.A.M.
  05:15:08 - 05:15:23 - Bergen, Derk van van
  05:15:27 - 05:15:37 -
  05:15:37 - 05:15:43 - Bergen, Derk van van
  05:15:48 - 05:15:55 -
  05:15:55 - 05:16:22 -
  05:16:22 - 05:16:25 -
  05:16:25 - 05:16:33 - Maas, Ruud
  05:16:31 - 05:16:35 -
  05:16:36 - 05:16:47 - Steeg, Bert van van
  05:16:47 - 05:16:55 -
  05:16:58 - 05:17:48 - Dijksma, S.A.M.
  05:17:48 - 05:18:01 - Schilderman, Susanne
  05:18:03 - 05:18:28 -
  05:18:27 - 05:18:43 - Dijksma, S.A.M.
  05:18:42 - 05:19:05 -
  05:18:46 - 05:18:47 - Dijksma, S.A.M.
  05:19:05 - 05:19:12 -
  05:19:11 - -
  05:19:13 - 05:19:22 - Steeg, Bert van van
  05:19:24 - 05:19:25 - Fattal, Mahaar
  05:19:27 - 05:19:40 - Koning, Maarten
  05:19:42 - 05:19:44 - Bergen, Derk van van
 10. 9

  Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Participatie
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het inwonerparticipatiebeleid van de gemeente Utrecht. Een onderzoek naar de ervaringen met en resultaten van het inwonerparticipatiebeleid van de gemeente Utrecht’

 11. 10

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  Geagendeerd door: Ruud Maas (Volt), Yvonne Hessels (UtrechtSolidair), Rik van der Graaf (ChristenUnie), VVD, D66 (Joost Vasters), CDA (Bert van Steeg) en EenUtrecht, Rick van der Zweth (PvdA)


  Op 21 februari ontvingen we de raadsbrief eerste reactie op bespreeknotitie werkwijze bij financiële voorstellen. Wij gaan daar als commissie graag over in debat met de wethouder. Verschillende partijen hebben aangegeven zich hierbij aan te willen sluiten. Uitgangspunt is hierbij de bespreeknotitie van de adviescommissie control en financiën over de werkwijze. Hierin worden een aantal suggesties gedaan over hoe college en raad omgaan met voorstellen in deze raad zonder financiële dekking, meestal bij moties. De notitie is in samenspraak met de accountant tot stand gekomen. In haar beantwoording bespreekt de wethouder een aantal aandachtspunten voor verdere bespreking. Het lijkt ons goed die achtereenvolgens met elkaar te bediscussiëren.

  05:27:37 - 05:29:41 - Maas, Ruud
  05:29:41 - 05:29:54 -
  05:29:55 - 05:30:18 - Hellevoort, Meike
  05:30:16 - 05:30:19 -
  05:30:19 - 05:30:47 - Maas, Ruud
  05:30:47 - 05:30:48 -
  05:30:49 - 05:31:03 - Hellevoort, Meike
  05:31:03 - 05:31:04 -
  05:31:04 - 05:31:25 - Maas, Ruud
  05:31:25 - 05:31:26 -
  05:31:27 - 05:31:47 - Hellevoort, Meike
  05:31:46 - 05:31:53 - Maas, Ruud
  05:31:53 - 05:31:58 -
  05:31:57 - 05:32:12 - Ramaker, Margreet
  05:32:14 - 05:32:15 -
  05:32:14 - 05:32:34 - Maas, Ruud
  05:32:36 - 05:32:44 -
  05:32:44 - 05:33:13 - Vasters, Joost
  05:33:13 - 05:33:14 -
  05:33:14 - 05:33:41 - Maas, Ruud
  05:33:41 - 05:33:42 -
  05:33:42 - 05:34:01 - Vasters, Joost
  05:33:56 - 05:33:58 - Maas, Ruud
  05:34:01 - 05:34:11 - Maas, Ruud
  05:34:11 - 05:34:17 -
  05:34:17 - 05:36:32 - Chirino, Bina
  05:36:32 - 05:36:38 -
  05:36:38 - 05:36:59 - Zweth, Rick van der van der
  05:37:00 - 05:37:22 - Chirino, Bina
  05:37:22 - 05:37:26 -
  05:37:26 - 05:39:53 - Ramaker, Margreet
  05:39:54 - 05:39:59 -
  05:40:00 - 05:41:06 - Vasters, Joost
  05:40:47 - 05:40:52 -
  05:40:53 - 05:41:04 - Ramaker, Margreet
  05:41:07 - 05:41:28 - Vasters, Joost
  05:41:27 - 05:41:29 -
  05:41:28 - 05:41:45 - Ramaker, Margreet
  05:41:47 - 05:42:15 - Vasters, Joost
  05:42:15 - 05:42:17 -
  05:42:17 - 05:42:52 - Vasters, Joost
  05:42:48 - 05:42:50 - Maas, Ruud
  05:42:50 - 05:42:53 -
  05:42:52 - 05:43:18 - Maas, Ruud
  05:43:19 - 05:44:03 - Vasters, Joost
  05:44:02 - 05:44:07 -
  05:44:06 - 05:44:22 - Zweth, Rick van der van der
  05:44:24 - 05:44:39 - Vasters, Joost
  05:44:40 - 05:45:03 - Zweth, Rick van der van der
  05:44:40 - 05:44:41 -
  05:45:05 - 05:45:43 - Vasters, Joost
  05:45:43 - 05:45:44 -
  05:45:44 - 05:46:05 - Zweth, Rick van der van der
  05:46:06 - 05:46:53 - Vasters, Joost
  05:46:52 - 05:46:57 -
  05:46:58 - 05:47:13 - Chirino, Bina
  05:47:15 - 05:47:27 - Vasters, Joost
  05:47:27 - 05:47:29 -
  05:47:30 - 05:47:36 - Ramaker, Margreet
  05:47:39 - 05:47:45 - Vasters, Joost
  05:47:43 - 05:47:46 -
  05:47:45 - 05:48:03 - Ramaker, Margreet
  05:48:04 - 05:48:05 -
  05:48:05 - 05:48:12 - Vasters, Joost
  05:48:12 - 05:48:35 - Ramaker, Margreet
  05:48:37 - 05:49:02 - Vasters, Joost
  05:49:02 - 05:49:06 -
  05:49:05 - 05:49:17 - Ramaker, Margreet
  05:49:18 - 05:49:19 -
  05:49:18 - 05:49:22 - Vasters, Joost
  05:49:22 - 05:49:26 -
  05:49:25 - 05:50:35 - Vasters, Joost
  05:50:35 - 05:50:42 -
  05:50:42 - 05:53:25 - Steeg, Bert van van
  05:53:25 - 05:53:31 -
  05:53:32 - 05:57:25 - Zweth, Rick van der van der
  05:57:24 - 05:57:26 -
  05:57:27 - 05:57:43 - Chirino, Bina
  05:57:43 - 05:58:29 - Zweth, Rick van der van der
  05:58:32 - 05:58:55 - Chirino, Bina
  05:58:32 - 05:58:33 -
  05:58:56 - 05:59:29 - Zweth, Rick van der van der
  05:59:29 - 05:59:33 -
  05:59:30 - 05:59:33 - Zweth, Rick van der van der
  05:59:34 - 06:00:10 - Vasters, Joost
  06:00:11 - 06:00:38 - Zweth, Rick van der van der
  06:00:37 - 06:00:38 -
  06:00:38 - 06:00:57 - Vasters, Joost
  06:00:55 - 06:01:18 - Zweth, Rick van der van der
  06:01:19 - 06:01:23 -
  06:01:24 - 06:01:39 - Ramaker, Margreet
  06:01:40 - 06:01:55 - Zweth, Rick van der van der
  06:01:55 - 06:02:02 - Ramaker, Margreet
  06:02:03 - 06:02:39 - Zweth, Rick van der van der
  06:02:39 - 06:02:40 -
  06:02:40 - 06:02:54 - Ramaker, Margreet
  06:02:55 - 06:03:27 - Zweth, Rick van der van der
  06:03:28 - 06:03:32 -
  06:03:32 - 06:03:53 - Hellevoort, Meike
  06:03:52 - 06:04:31 - Zweth, Rick van der van der
  06:04:32 - 06:04:50 -
  06:04:49 - 06:05:39 -
  06:05:41 - 06:05:59 -
  06:05:58 - 06:06:38 - Şimşek, Iskender
  06:06:38 - 06:06:42 -
  06:06:43 - 06:07:20 - Hellevoort, Meike
  06:07:20 - 06:07:25 -
  06:07:26 - 06:07:42 - Zweth, Rick van der van der
  06:07:42 - 06:08:06 - Hellevoort, Meike
  06:08:04 - 06:08:05 -
  06:08:06 - 06:08:21 - Zweth, Rick van der van der
  06:08:22 - 06:08:36 - Hellevoort, Meike
  06:08:33 - 06:08:40 -
  06:08:40 - 06:09:06 - Maas, Ruud
  06:09:06 - 06:09:30 - Hellevoort, Meike
  06:09:30 - 06:09:30 -
  06:09:31 - 06:09:31 -
  06:09:31 - 06:09:46 - Maas, Ruud
  06:09:47 - 06:09:51 -
  06:09:51 - 06:10:14 - Ramaker, Margreet
  06:10:14 - 06:10:28 - Hellevoort, Meike
  06:10:27 - 06:10:27 -
  06:10:28 - 06:10:59 - Ramaker, Margreet
  06:11:00 - 06:11:16 - Hellevoort, Meike
  06:11:15 - 06:11:26 -
  06:11:26 - 06:12:59 - Heuven, Maarten van van
  06:12:56 - 06:13:00 -
  06:13:00 - 06:13:32 - Chirino, Bina
  06:13:32 - 06:14:07 - Heuven, Maarten van van
  06:14:07 - 06:14:09 -
  06:14:08 - 06:14:22 - Chirino, Bina
  06:14:22 - 06:15:05 - Heuven, Maarten van van
  06:15:06 - 06:15:10 -
  06:15:10 - 06:15:33 - Maas, Ruud
  06:15:34 - 06:15:49 -
  06:15:37 - 06:15:40 - Maas, Ruud
  06:15:47 - 06:16:05 - Zweth, Rick van der van der
  06:16:06 - 06:16:21 - Heuven, Maarten van van
  06:16:22 - 06:16:35 -
  06:16:35 - 06:22:38 - Schilderman, Susanne
  06:22:36 - 06:22:39 -
  06:22:39 - 06:23:05 - Zweth, Rick van der van der
  06:23:06 - 06:24:56 - Schilderman, Susanne
  06:24:54 - 06:24:55 -
  06:24:55 - 06:25:26 - Zweth, Rick van der van der
  06:25:27 - 06:26:15 - Schilderman, Susanne
  06:26:13 - 06:26:16 -
  06:26:17 - 06:26:43 - Ramaker, Margreet
  06:26:44 - 06:27:58 - Schilderman, Susanne
  06:27:56 - 06:27:58 -
  06:27:58 - 06:28:26 - Ramaker, Margreet
  06:28:27 - 06:31:19 - Schilderman, Susanne
  06:31:17 - 06:31:20 -
  06:31:19 - 06:31:37 - Ramaker, Margreet
  06:31:39 - 06:32:23 - Schilderman, Susanne
  06:32:18 - 06:32:22 -
  06:32:22 - 06:32:56 - Ramaker, Margreet
  06:32:57 - 06:35:39 - Schilderman, Susanne
  06:35:40 - 06:35:56 -
  06:35:55 - 06:36:25 - Vasters, Joost
  06:36:26 - 06:37:56 - Schilderman, Susanne
  06:37:54 - 06:39:28 -
  06:38:13 - 06:38:24 - Maas, Ruud
  06:38:27 - 06:38:38 - Chirino, Bina
  06:38:40 - 06:38:46 - Ramaker, Margreet
  06:38:50 - 06:38:52 - Vasters, Joost
  07:11:12 - - Deldjou Fard, Melody