Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 12 oktober 2023

10:00 - 17:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 12 oktober 2023 09:47
Eind
donderdag 12 oktober 2023 16:47
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 12 oktober 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:13:36 - 00:13:48 - Nederhand, Beau
  00:13:47 - 00:14:07 - Bode, Linda
  00:13:54 - 00:14:08 - Minnaert, Myrthe
  00:14:12 - - Bode, Linda
 2. 2

  00:14:47 - 00:15:09 - Zweth, Rick van der van der
  00:15:10 - - Bode, Linda
  00:15:14 - 00:15:27 - Meerding, Tess
  00:15:29 - 00:15:43 - Dijkstra, Gert
  00:15:54 - 00:16:09 - Ramaker, Margreet
  00:18:02 - 00:18:22 - Zweth, Rick van der van der
  00:18:26 - 00:18:36 - Ramaker, Margreet
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:19:00 - 00:19:15 - Ramaker, Margreet
  00:19:22 - 00:19:35 - Ramaker, Margreet
  00:19:45 - 00:20:04 - Dekkers, Fred
  00:20:10 - 00:20:30 - Ramaker, Margreet
  00:21:06 - 00:21:20 - Ramaker, Margreet
  00:21:21 - 00:22:21 - Zweth, Rick van der van der
  00:22:24 - 00:22:26 - Bode, Linda
  00:22:25 - 00:22:41 - Ramaker, Margreet
  00:22:42 - 00:22:44 - Bode, Linda
  00:22:44 - 00:23:00 - Dijkstra, Gert
  00:23:01 - 00:23:02 - Bode, Linda
  00:23:02 - 00:23:20 - Steeg, Bert van van
  00:23:23 - 00:23:43 - Bode, Linda
  00:23:25 - 00:23:40 - Dekkers, Fred
  00:23:42 - 00:24:10 - Zweth, Rick van der van der
  00:24:10 - 00:24:12 - Bode, Linda
  00:24:12 - 00:24:18 - Bergen, Derk van van
  00:24:19 - 00:24:28 - Bode, Linda
  00:24:25 - 00:25:12 - Zweth, Rick van der van der
  00:25:12 - 00:25:36 - Bode, Linda
  00:25:13 - 00:25:28 - Bergen, Derk van van
  00:25:29 - 00:25:48 - Steeg, Bert van van
  00:25:48 - 00:25:50 - Bode, Linda
  00:25:49 - 00:26:30 - Zweth, Rick van der van der
  00:26:30 - 00:26:52 - Bode, Linda
  00:26:32 - 00:26:51 - Ramaker, Margreet
  00:26:53 - 00:31:03 - Bode, Linda
  00:27:34 - 00:27:35 - Zweth, Rick van der van der
  00:27:38 - 00:27:47 - Wilt, Berdien van der van der
  00:28:29 - 00:28:59 - Zweth, Rick van der van der
  00:29:25 - 00:29:43 - Ramaker, Margreet
  00:29:48 - 00:29:50 - Steeg, Bert van van
  00:30:01 - 00:30:02 - Claasen, Fred
  00:30:12 - 00:30:28 - Dekkers, Fred
  00:31:03 - 00:31:12 - Nederhand, Beau
  00:31:15 - 00:31:21 - Bode, Linda
  00:31:18 - 00:31:27 - Wilt, Berdien van der van der
  00:31:28 - 00:31:44 - Nederhand, Beau
  00:31:46 - 00:32:03 - Dekkers, Fred
  00:31:47 - 00:32:06 - Bode, Linda
  00:32:06 - 00:32:44 - Dijkstra, Gert
  00:32:45 - 00:32:47 - Bode, Linda
  00:32:47 - 00:33:03 - Nederhand, Beau
  00:33:04 - 00:33:14 - Bode, Linda
  00:33:15 - 00:33:28 - Nederhand, Beau
  00:33:29 - 00:33:33 - Bode, Linda
  00:33:34 - 00:33:55 - Oosters, Eva
  00:33:56 - 00:33:58 - Bode, Linda
  00:33:58 - 00:34:39 - Dijkstra, Gert
  00:34:39 - 00:34:57 - Nederhand, Beau
  00:34:40 - 00:34:42 - Bode, Linda
  00:34:58 - 00:35:24 - Dijkstra, Gert
  00:35:25 - - Bode, Linda
 4. 3.3
  Raadsvoorstel Gedragscode 2023
 5. 3.4

 6. 3.5
  Vertragingen inning lokale belastingen
 7. 3.6

  Ter kennisname: 
  Aanbiedingsbrief Rapport 'Inspraak mag geen vinkje zijn' van het Ombudsloket Utrecht
  .

 8. 4

  Ter vaststelling:
  Conceptverslag 20 juni 2023 VJN 
  Conceptverslag 8 juni 2023 
  Conceptverslag 15 juni 2023 
  Conceptverslag 14 september 2023

 9. 5

 10. 6

  Geen.

 11. 7

  Ter kennisname: 
  Verslag Adviescommissie Controle en Financiën 8 juni 2023

 12. 8

  Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Participatie
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten.
  Geagendeerd door: Berdien van der Wilt (D66), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Tess Meerding (VVD), Bert van Steeg (CDA), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), Fred Dekkers (GroenLinks), Rick van der Zweth (PvdA), Ruud Maas (Volt), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) en Ruben Snijder (Student en Starter).


  De verschillende fracties willen graag met de wethouder in gesprek over de voorgestelde doorontwikkeling van de wijkplatforms. Zij willen daarbij o.a. stil staan bij de vooraf genoemde uitgangspunten en in hoeverre dit voorstel hieraan voldoet, het gaat dan om:
  • Behoefte aan continuïteit en permanente platforms
  • Betrekken van meer gemêleerde groepen (inclusiviteit)
  • Maatwerk per wijk
  • Gemeente in verbinding met de stad (wijk/buurt)
  • Dialoog tussen bewoners, ondernemers, andere betrokkenen in wijken en de gemeente.
  Daarnaast willen zij reflecteren op de suggesties die het college doet voor de (mogelijke) uitbreiding van de rol van het wijkplatform (zoals het toevoegen van de mogelijkheid tot het uitvoeren van wijkenquêtes en de betrokkenheid bij het werken met wijk/buurtbudgetten).

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Toekomst Wijkplatforms 2023 - 2026
  00:38:37 - 00:40:34 - Wilt, Berdien van der van der
  00:40:34 - 00:40:36 - Bode, Linda
  00:40:36 - 00:41:01 - Dijkstra, Gert
  00:41:00 - 00:41:01 - Bode, Linda
  00:41:01 - 00:41:30 - Wilt, Berdien van der van der
  00:41:29 - 00:41:31 - Bode, Linda
  00:41:30 - 00:42:02 - Dijkstra, Gert
  00:41:48 - 00:41:50 - Bode, Linda
  00:41:48 - 00:41:52 - Wilt, Berdien van der van der
  00:41:55 - 00:42:03 - Bode, Linda
  00:42:03 - 00:42:24 - Wilt, Berdien van der van der
  00:42:24 - 00:42:25 - Bode, Linda
  00:42:25 - 00:42:33 - Dijkstra, Gert
  00:42:30 - 00:42:44 - Wilt, Berdien van der van der
  00:42:31 - 00:42:36 - Bode, Linda
  00:42:45 - 00:42:47 - Bode, Linda
  00:42:48 - 00:43:02 - Meerding, Tess
  00:43:02 - 00:43:27 - Wilt, Berdien van der van der
  00:43:27 - 00:43:28 - Bode, Linda
  00:43:28 - 00:43:40 - Meerding, Tess
  00:43:39 - 00:44:00 - Wilt, Berdien van der van der
  00:43:40 - 00:43:41 - Bode, Linda
  00:44:01 - 00:44:03 - Bode, Linda
  00:44:03 - 00:45:23 - Wilt, Berdien van der van der
  00:45:25 - 00:45:26 - Bode, Linda
  00:45:25 - 00:45:50 - Dekkers, Fred
  00:45:50 - 00:45:51 - Bode, Linda
  00:45:51 - 00:46:23 - Wilt, Berdien van der van der
  00:46:24 - 00:46:27 - Bode, Linda
  00:46:28 - 00:47:34 - Wilt, Berdien van der van der
  00:47:33 - 00:47:36 - Bode, Linda
  00:47:36 - 00:47:59 - Dijkstra, Gert
  00:47:55 - 00:48:00 - Bode, Linda
  00:47:59 - 00:48:15 - Wilt, Berdien van der van der
  00:48:16 - 00:48:18 - Bode, Linda
  00:48:18 - 00:48:47 - Wilt, Berdien van der van der
  00:48:48 - 00:48:56 - Bode, Linda
  00:48:51 - 00:49:06 - Dijkstra, Gert
  00:49:05 - 00:49:09 - Bode, Linda
  00:49:07 - 00:49:35 - Wilt, Berdien van der van der
  00:49:37 - 00:49:39 - Bode, Linda
  00:49:38 - 00:50:10 - Steeg, Bert van van
  00:50:11 - 00:50:12 - Bode, Linda
  00:50:11 - 00:50:49 - Wilt, Berdien van der van der
  00:50:50 - 00:50:57 - Bode, Linda
  00:50:55 - 00:55:04 - Dijkstra, Gert
  00:52:59 - 00:53:02 - Bode, Linda
  00:53:02 - 00:53:48 - Wilt, Berdien van der van der
  00:53:31 - 00:53:33 - Bode, Linda
  00:53:48 - 00:53:49 - Bode, Linda
  00:54:59 - 00:55:05 - Bode, Linda
  00:55:03 - 00:55:04 - Wilt, Berdien van der van der
  00:55:05 - 00:55:33 - Wilt, Berdien van der van der
  00:55:33 - 00:55:35 - Bode, Linda
  00:55:34 - 00:56:16 - Dijkstra, Gert
  00:56:15 - 00:56:17 - Bode, Linda
  00:56:17 - 00:57:05 - Dekkers, Fred
  00:57:06 - 00:57:08 - Bode, Linda
  00:57:07 - 01:03:58 - Dijkstra, Gert
  00:58:01 - 00:58:03 - Bode, Linda
  01:02:06 - 01:02:09 - Bode, Linda
  01:02:09 - 01:02:30 - Wilt, Berdien van der van der
  01:03:54 - 01:04:01 - Bode, Linda
  01:04:01 - 01:04:20 - Wilt, Berdien van der van der
  01:04:20 - 01:04:22 - Bode, Linda
  01:04:22 - 01:04:39 - Dijkstra, Gert
  01:04:39 - 01:04:41 - Bode, Linda
  01:04:40 - 01:04:59 - Wilt, Berdien van der van der
  01:04:59 - 01:05:00 - Bode, Linda
  01:05:00 - 01:05:44 - Dijkstra, Gert
  01:05:43 - 01:05:47 - Bode, Linda
  01:05:46 - 01:05:56 - Steeg, Bert van van
  01:05:56 - 01:05:57 - Bode, Linda
  01:05:57 - 01:06:50 - Dijkstra, Gert
  01:06:17 - 01:06:20 - Bode, Linda
  01:06:51 - 01:06:53 - Bode, Linda
  01:06:53 - 01:06:53 - Dekkers, Fred
  01:06:55 - 01:07:42 - Dekkers, Fred
  01:07:41 - 01:07:43 - Bode, Linda
  01:07:43 - 01:08:10 - Dijkstra, Gert
  01:08:09 - 01:08:11 - Bode, Linda
  01:08:13 - 01:09:30 - Dijkstra, Gert
  01:09:29 - 01:09:33 - Bode, Linda
  01:09:34 - 01:11:28 - Meerding, Tess
  01:11:26 - 01:11:29 - Bode, Linda
  01:11:29 - 01:11:54 - Dijkstra, Gert
  01:11:53 - 01:11:55 - Bode, Linda
  01:11:55 - 01:12:03 - Meerding, Tess
  01:12:02 - 01:12:04 - Bode, Linda
  01:12:03 - 01:12:29 - Dijkstra, Gert
  01:12:27 - 01:12:30 - Bode, Linda
  01:12:29 - 01:12:39 - Meerding, Tess
  01:12:39 - 01:12:41 - Bode, Linda
  01:12:39 - 01:13:07 - Dijkstra, Gert
  01:13:06 - 01:13:08 - Bode, Linda
  01:13:08 - 01:13:26 - Meerding, Tess
  01:13:26 - 01:13:28 - Bode, Linda
  01:13:27 - 01:13:39 - Zweth, Rick van der van der
  01:13:39 - 01:13:40 - Bode, Linda
  01:13:40 - 01:14:14 - Meerding, Tess
  01:14:13 - 01:14:15 - Bode, Linda
  01:14:15 - 01:14:31 - Zweth, Rick van der van der
  01:14:30 - 01:14:33 - Bode, Linda
  01:14:31 - 01:15:00 - Meerding, Tess
  01:15:00 - 01:15:01 - Bode, Linda
  01:15:00 - 01:15:20 - Zweth, Rick van der van der
  01:15:21 - 01:15:22 - Bode, Linda
  01:15:21 - 01:15:57 - Meerding, Tess
  01:15:57 - 01:15:59 - Bode, Linda
  01:15:59 - 01:16:45 - Dekkers, Fred
  01:16:45 - 01:16:46 - Bode, Linda
  01:16:46 - 01:16:55 - Meerding, Tess
  01:16:54 - 01:16:57 - Bode, Linda
  01:16:57 - 01:17:12 -
  01:17:13 - 01:17:14 - Bode, Linda
  01:17:14 - 01:17:47 - Meerding, Tess
  01:17:46 - 01:17:58 -
  01:17:48 - 01:17:49 - Bode, Linda
  01:17:58 - 01:18:00 - Bode, Linda
  01:18:00 - 01:18:37 - Meerding, Tess
  01:18:38 - 01:18:40 - Bode, Linda
  01:18:42 - 01:19:48 - Meerding, Tess
  01:19:46 - 01:19:50 - Bode, Linda
  01:19:50 - 01:28:24 - Steeg, Bert van van
  01:21:58 - 01:22:00 - Bode, Linda
  01:22:00 - 01:22:12 - Wilt, Berdien van der van der
  01:22:12 - 01:22:13 - Bode, Linda
  01:22:55 - 01:22:56 - Bode, Linda
  01:22:56 - 01:23:08 - Wilt, Berdien van der van der
  01:23:08 - 01:23:09 - Bode, Linda
  01:23:39 - 01:23:40 - Bode, Linda
  01:23:40 - 01:24:01 - Wilt, Berdien van der van der
  01:24:01 - 01:24:02 - Bode, Linda
  01:24:33 - 01:24:35 - Bode, Linda
  01:24:35 - 01:25:06 - Dekkers, Fred
  01:25:06 - 01:25:07 - Bode, Linda
  01:25:32 - 01:25:35 - Bode, Linda
  01:25:35 - 01:25:59 - Dijkstra, Gert
  01:25:55 - 01:25:57 - Bode, Linda
  01:26:25 - 01:27:00 - Dijkstra, Gert
  01:26:25 - 01:26:26 - Bode, Linda
  01:26:58 - 01:27:00 - Bode, Linda
  01:27:47 - 01:27:49 - Bode, Linda
  01:28:23 - 01:28:27 - Bode, Linda
  01:28:27 - 01:31:15 -
  01:31:09 - 01:31:11 - Bode, Linda
  01:31:11 - 01:31:27 - Wilt, Berdien van der van der
  01:31:24 - 01:32:10 -
  01:31:27 - 01:31:28 - Bode, Linda
  01:31:36 - 01:31:39 - Bode, Linda
  01:32:11 - 01:32:14 - Bode, Linda
  01:32:13 - 01:32:33 - Wilt, Berdien van der van der
  01:32:33 - 01:32:35 - Bode, Linda
  01:32:34 - 01:32:40 -
  01:32:41 - 01:32:46 - Bode, Linda
  01:32:45 - 01:38:30 - Dekkers, Fred
  01:33:54 - 01:33:56 - Bode, Linda
  01:33:57 - 01:34:10 - Dijkstra, Gert
  01:34:09 - 01:34:10 - Bode, Linda
  01:34:49 - 01:34:51 - Bode, Linda
  01:34:51 - 01:35:10 - Dijkstra, Gert
  01:35:10 - 01:35:11 - Bode, Linda
  01:36:17 - 01:36:19 - Bode, Linda
  01:36:18 - 01:36:50 - Dijkstra, Gert
  01:36:49 - 01:36:50 - Bode, Linda
  01:37:11 - 01:37:14 - Bode, Linda
  01:37:14 - 01:37:39 -
  01:38:30 - 01:38:32 - Bode, Linda
  01:38:34 - 01:41:08 - Dekkers, Fred
  01:41:09 - 01:41:21 - Bode, Linda
  01:41:20 - 01:43:06 - Zweth, Rick van der van der
  01:43:06 - 01:43:07 - Bode, Linda
  01:43:08 - 01:43:29 - Dekkers, Fred
  01:43:29 - 01:43:31 - Bode, Linda
  01:43:30 - 01:45:34 - Zweth, Rick van der van der
  01:45:34 - 01:45:35 - Bode, Linda
  01:45:36 - 01:45:44 - Dijkstra, Gert
  01:45:44 - 01:45:45 - Bode, Linda
  01:45:45 - 01:46:22 - Zweth, Rick van der van der
  01:46:23 - 01:46:24 - Bode, Linda
  01:46:25 - 01:46:50 - Wilt, Berdien van der van der
  01:46:50 - 01:47:34 - Zweth, Rick van der van der
  01:46:50 - 01:46:51 - Bode, Linda
  01:47:34 - 01:47:35 - Bode, Linda
  01:47:35 - 01:47:50 - Wilt, Berdien van der van der
  01:47:50 - 01:47:51 - Bode, Linda
  01:47:50 - 01:48:08 - Zweth, Rick van der van der
  01:48:10 - 01:48:11 - Bode, Linda
  01:48:11 - 01:48:22 - Wilt, Berdien van der van der
  01:48:23 - 01:48:38 - Zweth, Rick van der van der
  01:48:23 - 01:48:24 - Bode, Linda
  01:48:38 - 01:48:44 - Bode, Linda
  01:48:44 - 01:49:36 -
  01:49:34 - 01:49:36 - Bode, Linda
  01:49:36 - 01:49:48 - Dekkers, Fred
  01:49:47 - 01:49:49 - Bode, Linda
  01:49:49 - 01:50:46 -
  01:49:57 - 01:49:58 - Bode, Linda
  01:50:46 - 01:51:06 - Bode, Linda
  02:07:52 - 02:08:08 - Bode, Linda
  02:08:10 - 02:10:28 - Oosters, Eva
  02:10:27 - 02:10:29 - Bode, Linda
  02:10:28 - 02:11:10 - Dijkstra, Gert
  02:11:09 - 02:11:10 - Bode, Linda
  02:11:10 - 02:11:58 - Oosters, Eva
  02:11:57 - 02:11:59 - Bode, Linda
  02:11:59 - 02:12:40 - Dijkstra, Gert
  02:12:40 - 02:12:41 - Bode, Linda
  02:12:41 - 02:15:08 - Oosters, Eva
  02:13:29 - 02:13:31 - Bode, Linda
  02:15:08 - 02:15:09 - Bode, Linda
  02:15:10 - 02:15:43 - Dekkers, Fred
  02:15:43 - 02:15:45 - Bode, Linda
  02:15:44 - 02:16:43 - Oosters, Eva
  02:16:39 - 02:16:44 - Bode, Linda
  02:16:44 - 02:16:54 - Zweth, Rick van der van der
  02:16:54 - 02:16:55 - Bode, Linda
  02:16:55 - 02:17:36 - Oosters, Eva
  02:17:36 - 02:17:37 - Bode, Linda
  02:17:37 - 02:17:52 - Zweth, Rick van der van der
  02:17:52 - 02:17:54 - Bode, Linda
  02:17:54 - 02:18:18 - Oosters, Eva
  02:18:18 - 02:18:22 - Bode, Linda
  02:18:23 - 02:18:51 - Meerding, Tess
  02:18:51 - 02:18:53 - Bode, Linda
  02:18:52 - 02:19:19 - Oosters, Eva
  02:19:20 - 02:19:21 - Bode, Linda
  02:19:21 - 02:19:38 - Meerding, Tess
  02:19:37 - 02:19:38 - Bode, Linda
  02:19:38 - 02:20:15 - Oosters, Eva
  02:20:15 - 02:20:17 - Bode, Linda
  02:20:17 - 02:20:44 - Dijkstra, Gert
  02:20:45 - 02:20:46 - Dijkstra, Gert
  02:20:45 - 02:20:47 - Bode, Linda
  02:20:48 - 02:21:14 - Oosters, Eva
  02:21:14 - 02:21:16 - Bode, Linda
  02:21:15 - 02:21:25 - Dijkstra, Gert
  02:21:26 - 02:21:28 - Bode, Linda
  02:21:29 - 02:21:54 - Oosters, Eva
  02:21:55 - 02:21:58 - Bode, Linda
  02:21:57 - 02:22:19 - Steeg, Bert van van
  02:22:19 - 02:22:20 - Bode, Linda
  02:22:20 - 02:22:59 - Oosters, Eva
  02:22:59 - 02:23:00 - Bode, Linda
  02:23:00 - 02:23:21 - Steeg, Bert van van
  02:23:21 - 02:23:22 - Bode, Linda
  02:23:22 - 02:24:07 - Oosters, Eva
  02:24:08 - 02:24:11 - Bode, Linda
  02:24:11 - 02:24:54 - Dekkers, Fred
  02:24:54 - 02:24:56 - Bode, Linda
  02:24:56 - 02:25:26 - Oosters, Eva
  02:25:22 - 02:25:26 - Bode, Linda
  02:25:25 - 02:25:47 -
  02:25:46 - 02:25:48 - Bode, Linda
  02:25:48 - 02:27:49 - Oosters, Eva
  02:27:48 - 02:27:50 - Bode, Linda
  02:27:50 - 02:28:15 - Wilt, Berdien van der van der
  02:28:15 - 02:28:16 - Bode, Linda
  02:28:17 - 02:28:32 - Oosters, Eva
  02:28:32 - 02:28:34 - Bode, Linda
  02:28:33 - 02:28:57 - Wilt, Berdien van der van der
  02:28:57 - 02:28:58 - Bode, Linda
  02:28:58 - 02:29:12 - Oosters, Eva
  02:29:12 - 02:29:13 - Bode, Linda
  02:29:13 - 02:29:45 - Dekkers, Fred
  02:29:45 - 02:29:47 - Bode, Linda
  02:29:47 - 02:31:43 - Oosters, Eva
  02:30:02 - 02:30:03 - Bode, Linda
  02:31:43 - 02:31:44 - Bode, Linda
  02:31:44 - 02:32:04 - Dekkers, Fred
  02:32:04 - 02:32:05 - Bode, Linda
  02:32:06 - 02:32:34 - Oosters, Eva
  02:32:35 - 02:32:37 - Bode, Linda
  02:32:36 - 02:33:48 - Oosters, Eva
  02:33:48 - 02:33:49 - Bode, Linda
  02:33:49 - 02:34:03 - Wilt, Berdien van der van der
  02:34:03 - 02:34:04 - Bode, Linda
  02:34:03 - 02:34:25 - Oosters, Eva
  02:34:24 - 02:34:26 - Bode, Linda
  02:34:26 - 02:34:45 - Wilt, Berdien van der van der
  02:34:46 - 02:34:47 - Bode, Linda
  02:34:48 - 02:38:17 - Oosters, Eva
  02:35:02 - 02:35:03 - Bode, Linda
  02:38:16 - 02:38:18 - Bode, Linda
  02:38:18 - 02:38:37 - Steeg, Bert van van
  02:38:38 - 02:38:39 - Bode, Linda
  02:38:39 - 02:39:37 - Oosters, Eva
  02:39:36 - 02:39:38 - Bode, Linda
  02:39:37 - 02:39:58 - Steeg, Bert van van
  02:39:59 - 02:40:00 - Bode, Linda
  02:39:59 - 02:40:36 - Oosters, Eva
  02:40:36 - 02:40:38 - Bode, Linda
  02:40:37 - 02:40:59 - Steeg, Bert van van
  02:40:58 - 02:41:00 - Bode, Linda
  02:41:00 - 02:42:44 - Oosters, Eva
  02:41:13 - 02:41:15 - Bode, Linda
  02:42:44 - 02:42:45 - Bode, Linda
  02:42:45 - 02:43:09 - Wilt, Berdien van der van der
  02:43:09 - 02:43:10 - Bode, Linda
  02:43:10 - 02:43:41 - Oosters, Eva
  02:43:41 - 02:43:43 - Bode, Linda
  02:43:42 - 02:43:58 - Dijkstra, Gert
  02:43:59 - 02:44:00 - Bode, Linda
  02:44:00 - 02:44:13 - Oosters, Eva
  02:44:12 - 02:44:13 - Bode, Linda
  02:44:13 - 02:44:22 - Dijkstra, Gert
  02:44:22 - 02:44:23 - Bode, Linda
  02:44:23 - 02:45:10 - Oosters, Eva
  02:45:09 - 02:45:14 - Bode, Linda
  02:45:11 - 02:45:12 - Dijkstra, Gert
  02:45:13 - 02:45:36 - Dijkstra, Gert
  02:45:36 - 02:45:38 - Bode, Linda
  02:45:38 - 02:46:48 - Oosters, Eva
  02:46:06 - 02:46:07 - Bode, Linda
  02:46:41 - 02:46:42 - Bode, Linda
  02:46:45 - 02:46:48 - Bode, Linda
  02:46:48 - 02:47:04 -
  02:47:03 - 02:47:05 - Bode, Linda
  02:47:05 - 02:49:49 - Oosters, Eva
  02:49:49 - 02:49:53 - Bode, Linda
  02:49:53 - 02:50:20 - Dekkers, Fred
  02:50:21 - 02:50:23 - Bode, Linda
  02:50:24 - 02:50:35 - Bode, Linda
  02:50:29 - 02:50:41 - Meerding, Tess
  02:50:41 - 02:50:52 - Bode, Linda
  02:50:55 - 02:52:12 - Oosters, Eva
  02:52:11 - 02:52:56 - Bode, Linda
  02:52:56 - 02:53:28 - Wilt, Berdien van der van der
  02:53:28 - 02:53:30 - Bode, Linda
  02:53:29 - 02:53:52 - Dijkstra, Gert
  02:53:51 - 02:53:53 - Bode, Linda
  02:53:52 - 02:54:19 - Zweth, Rick van der van der
  02:54:18 - 02:54:20 - Bode, Linda
  02:54:20 - 02:54:39 - Oosters, Eva
  02:54:38 - 02:54:39 - Bode, Linda
  02:54:39 - 02:54:48 - Zweth, Rick van der van der
  02:54:48 - 02:54:57 - Bode, Linda
  02:54:57 - 02:55:06 - Dijkstra, Gert
  02:55:06 - 02:55:07 - Bode, Linda
  02:55:06 - 02:55:12 - Steeg, Bert van van
  02:55:14 - 02:55:24 - Dekkers, Fred
  02:55:14 - 02:55:23 - Bode, Linda
  02:55:25 - 02:55:26 - Bode, Linda
  02:55:26 - 02:55:35 - Meerding, Tess
  02:55:36 - - Bode, Linda
 13. 8.1

 14. 9

  Wethouder: Streefland, Beleidsterrein: Personeel en Organisatie
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Geagendeerd door: Dirk-Jan van Vliet (D66), Ilse Raaijmakers (PvdA), Bert van Steeg (CDA), Mahaar Fattal (GroenLinks), Ruud Maas (Volt), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), Bina Chirino (ChristenUnie), margreet Ramaker(VVd), Esma Kendir (Student en Starter)


  Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst over de ‘Digitale Stad’ hebben de agenderende partijen enkele specifieke onderwerpen die vallen onder het onderwerp ‘digitale stad’, waarover ze graag met de wethouder en andere partijen in debat willen gaan. Aangezien het de ‘digitale stad’ een breed onderwerp is, kiezen de agenderende partijen ervoor om specifiek in te gaan op die specifieke onderwerpen. Die onderwerpen zijn:
  •De digitaliseringskloof, hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven meedoen?
  ◦ Met hierbij speciale aandacht voor de positie van ouderen en mensen met een beperking;
  ◦ Speciale aandacht voor ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’
  ◦ Hoe verbeteren we de digivaardigheden van Utrechters?
  ◦ Wat zijn de alternatieven voor mensen die digitaal niet mee kunnen doen?
  • Algoritmes, wanneer willen we deze inzetten en wanneer niet en hoe houden we overzicht van welke algoritmes er gebruikt worden?

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Actieagenda Digitale Stad 2023
  02:58:54 - 03:02:41 - Aït Daoua, Achraf
  03:02:39 - 03:02:40 - Bode, Linda
  03:02:41 - 03:03:30 - Ramaker, Margreet
  03:03:11 - 03:03:31 - Bode, Linda
  03:03:30 - 03:03:31 - Aït Daoua, Achraf
  03:03:31 - 03:03:31 - Bode, Linda
  03:03:31 - 03:03:47 - Ramaker, Margreet
  03:03:48 - 03:03:49 - Bode, Linda
  03:03:48 - 03:03:56 - Aït Daoua, Achraf
  03:03:57 - 03:04:00 - Bode, Linda
  03:04:00 - 03:04:19 - Steeg, Bert van van
  03:04:20 - 03:04:23 - Aït Daoua, Achraf
  03:04:20 - 03:04:21 - Bode, Linda
  03:04:22 - 03:04:37 - Steeg, Bert van van
  03:04:23 - 03:04:23 - Bode, Linda
  03:04:37 - 03:04:38 - Bode, Linda
  03:04:38 - 03:04:43 - Aït Daoua, Achraf
  03:04:41 - 03:04:43 - Bode, Linda
  03:04:41 - 03:05:11 - Steeg, Bert van van
  03:05:11 - 03:05:12 - Bode, Linda
  03:05:12 - 03:07:05 - Aït Daoua, Achraf
  03:05:31 - 03:05:33 - Bode, Linda
  03:07:03 - 03:07:05 - Bode, Linda
  03:07:05 - 03:07:31 -
  03:07:31 - 03:07:33 - Bode, Linda
  03:07:33 - 03:07:56 - Aït Daoua, Achraf
  03:07:56 - 03:07:57 - Bode, Linda
  03:07:57 - 03:08:19 -
  03:08:19 - 03:09:42 - Aït Daoua, Achraf
  03:08:20 - 03:08:21 - Bode, Linda
  03:08:23 - 03:08:25 - Bode, Linda
  03:09:13 - 03:09:15 - Bode, Linda
  03:09:41 - 03:09:49 - Bode, Linda
  03:09:47 - 03:09:50 - Aït Daoua, Achraf
  03:09:50 - 03:09:59 - Bode, Linda
  03:09:59 - 03:10:52 - Raaijmakers, Ilse
  03:10:50 - 03:10:52 - Bode, Linda
  03:10:52 - 03:11:07 - Ramaker, Margreet
  03:11:07 - 03:11:08 - Bode, Linda
  03:11:07 - 03:11:25 - Raaijmakers, Ilse
  03:11:26 - 03:11:28 - Bode, Linda
  03:11:28 - 03:12:44 - Raaijmakers, Ilse
  03:12:42 - 03:12:43 - Bode, Linda
  03:12:44 - 03:13:10 - Graaf, Rik van der van der
  03:13:09 - 03:13:10 - Bode, Linda
  03:13:11 - 03:13:22 - Raaijmakers, Ilse
  03:13:22 - 03:13:32 - Graaf, Rik van der van der
  03:13:32 - 03:14:50 - Raaijmakers, Ilse
  03:13:32 - 03:13:33 - Bode, Linda
  03:13:45 - 03:13:46 - Bode, Linda
  03:14:51 - 03:14:52 - Bode, Linda
  03:14:51 - 03:14:53 -
  03:14:53 - 03:15:22 -
  03:15:23 - 03:15:24 - Bode, Linda
  03:15:23 - 03:15:39 - Raaijmakers, Ilse
  03:15:40 - 03:15:42 - Bode, Linda
  03:15:42 - 03:16:00 -
  03:16:00 - 03:16:11 - Bode, Linda
  03:16:01 - 03:16:29 - Raaijmakers, Ilse
  03:16:30 - 03:16:39 - Bode, Linda
  04:14:04 - 04:14:48 - Peters, Ralph
  04:14:48 - 04:21:14 - Steeg, Bert van van
  04:16:06 - 04:16:09 - Peters, Ralph
  04:16:09 - 04:16:17 - Raaijmakers, Ilse
  04:16:16 - 04:16:17 - Peters, Ralph
  04:21:14 - 04:21:19 - Peters, Ralph
  04:21:19 - 04:21:28 - Raaijmakers, Ilse
  04:21:28 - 04:21:57 - Steeg, Bert van van
  04:21:57 - 04:21:59 - Peters, Ralph
  04:21:57 - 04:22:34 - Raaijmakers, Ilse
  04:22:32 - 04:22:35 - Peters, Ralph
  04:22:35 - 04:23:08 - Steeg, Bert van van
  04:22:59 - 04:23:13 - Peters, Ralph
  04:23:15 - 04:24:59 - Fattal, Mahaar
  04:24:58 - 04:25:01 - Peters, Ralph
  04:25:00 - 04:25:11 - Graaf, Rik van der van der
  04:25:12 - 04:25:40 - Fattal, Mahaar
  04:25:13 - 04:25:13 - Peters, Ralph
  04:25:36 - 04:25:42 - Peters, Ralph
  04:25:43 - 04:26:03 -
  04:26:01 - 04:26:04 - Peters, Ralph
  04:26:04 - 04:26:36 - Fattal, Mahaar
  04:26:30 - 04:26:37 - Peters, Ralph
  04:26:36 - 04:26:59 - Aït Daoua, Achraf
  04:26:58 - 04:27:00 - Peters, Ralph
  04:26:59 - 04:29:06 - Fattal, Mahaar
  04:27:08 - 04:27:10 - Peters, Ralph
  04:29:04 - 04:29:09 - Peters, Ralph
  04:29:08 - 04:29:27 - Raaijmakers, Ilse
  04:29:24 - 04:29:27 - Peters, Ralph
  04:29:28 - 04:30:09 - Fattal, Mahaar
  04:29:58 - 04:30:12 - Peters, Ralph
  04:30:12 - 04:30:34 - Raaijmakers, Ilse
  04:30:34 - 04:30:35 - Peters, Ralph
  04:30:35 - 04:31:11 - Fattal, Mahaar
  04:31:03 - 04:31:14 - Peters, Ralph
  04:31:14 - 04:33:59 - Fattal, Mahaar
  04:33:58 - 04:34:05 - Peters, Ralph
  04:34:05 - 04:35:02 - Nederhand, Beau
  04:35:01 - 04:35:09 - Peters, Ralph
  04:35:09 - 04:39:38 -
  04:39:38 - 04:39:44 - Peters, Ralph
  04:39:43 - 04:42:21 - Graaf, Rik van der van der
  04:42:17 - 04:42:23 - Peters, Ralph
  04:42:22 - 04:42:58 - Ramaker, Margreet
  04:42:50 - 04:43:04 - Peters, Ralph
  04:43:03 - 04:43:41 - Graaf, Rik van der van der
  04:43:35 - 04:43:40 - Peters, Ralph
  04:43:40 - 04:43:52 - Ramaker, Margreet
  04:43:51 - 04:43:52 - Peters, Ralph
  04:43:53 - 04:44:13 - Graaf, Rik van der van der
  04:44:12 - 04:44:14 - Peters, Ralph
  04:44:14 - 04:44:25 - Ramaker, Margreet
  04:44:25 - 04:44:26 - Peters, Ralph
  04:44:26 - 04:44:48 - Graaf, Rik van der van der
  04:44:38 - 04:44:49 - Peters, Ralph
  04:44:49 - 04:45:30 - Aït Daoua, Achraf
  04:45:00 - 04:45:29 - Peters, Ralph
  04:45:30 - 04:45:52 - Graaf, Rik van der van der
  04:45:46 - 04:45:52 - Peters, Ralph
  04:45:52 - 04:46:02 - Aït Daoua, Achraf
  04:46:00 - 04:46:08 - Graaf, Rik van der van der
  04:46:01 - 04:46:10 - Peters, Ralph
  04:46:09 - 04:47:04 - Aït Daoua, Achraf
  04:46:16 - 04:46:19 - Peters, Ralph
  04:46:29 - 04:47:05 - Peters, Ralph
  04:47:05 - 04:47:32 - Graaf, Rik van der van der
  04:47:21 - 04:47:45 - Peters, Ralph
  04:47:45 - 04:48:07 - Steeg, Bert van van
  04:48:06 - 04:48:08 - Peters, Ralph
  04:48:08 - 04:48:16 - Graaf, Rik van der van der
  04:48:15 - 04:48:24 - Peters, Ralph
  04:48:24 - 04:52:36 - Ramaker, Margreet
  04:52:36 - 04:52:44 - Peters, Ralph
  04:52:43 - 04:56:57 -
  04:56:58 - 04:57:03 - Peters, Ralph
  04:57:02 - 04:57:16 -
  04:57:14 - 04:57:19 - Peters, Ralph
  04:57:16 - 04:57:50 -
  04:57:52 - 04:58:18 - Peters, Ralph
  05:13:13 - 05:13:53 - Peters, Ralph
  05:13:39 - 05:19:11 - Streefland, Rachel
  05:13:53 - 05:14:06 -
  05:14:05 - 05:14:28 - Peters, Ralph
  05:18:51 - 05:19:12 - Peters, Ralph
  05:19:13 - 05:19:49 - Aït Daoua, Achraf
  05:19:40 - 05:19:45 - Peters, Ralph
  05:19:45 - 05:20:19 - Streefland, Rachel
  05:20:13 - 05:20:20 - Peters, Ralph
  05:20:18 - 05:20:53 - Aït Daoua, Achraf
  05:20:33 - 05:20:53 - Peters, Ralph
  05:20:53 - 05:25:06 - Streefland, Rachel
  05:21:23 - 05:21:27 - Peters, Ralph
  05:25:05 - 05:25:06 - Peters, Ralph
  05:25:06 - 05:25:20 - Raaijmakers, Ilse
  05:25:20 - 05:26:50 - Streefland, Rachel
  05:25:21 - 05:25:22 - Peters, Ralph
  05:26:49 - 05:26:50 - Peters, Ralph
  05:26:50 - 05:27:01 - Raaijmakers, Ilse
  05:27:01 - 05:27:02 - Peters, Ralph
  05:27:01 - 05:28:33 - Streefland, Rachel
  05:27:22 - 05:27:23 - Peters, Ralph
  05:28:33 - 05:28:36 - Peters, Ralph
  05:28:35 - 05:28:42 - Raaijmakers, Ilse
  05:28:42 - 05:30:41 - Streefland, Rachel
  05:28:43 - 05:28:43 - Peters, Ralph
  05:29:31 - 05:29:31 - Peters, Ralph
  05:30:42 - 05:30:43 - Peters, Ralph
  05:30:43 - 05:31:04 - Steeg, Bert van van
  05:31:00 - 05:31:04 - Peters, Ralph
  05:31:05 - 05:31:49 - Streefland, Rachel
  05:31:49 - 05:31:50 - Peters, Ralph
  05:31:50 - 05:32:01 - Steeg, Bert van van
  05:31:59 - 05:32:01 - Peters, Ralph
  05:32:01 - 05:32:34 - Streefland, Rachel
  05:32:32 - 05:32:34 - Peters, Ralph
  05:32:34 - 05:32:45 - Steeg, Bert van van
  05:32:45 - 05:33:24 - Streefland, Rachel
  05:33:25 - 05:33:27 - Peters, Ralph
  05:33:27 - 05:33:33 - Aït Daoua, Achraf
  05:33:31 - 05:33:32 - Peters, Ralph
  05:33:32 - 05:34:08 - Streefland, Rachel
  05:34:02 - 05:34:10 - Peters, Ralph
  05:34:10 - 05:35:08 - Streefland, Rachel
  05:35:10 - 05:35:24 - Streefland, Rachel
  05:35:10 - 05:35:13 - Peters, Ralph
  05:35:23 - 05:35:37 - Steeg, Bert van van
  05:35:23 - 05:35:26 - Peters, Ralph
  05:35:37 - 05:37:24 - Streefland, Rachel
  05:35:37 - 05:35:39 - Peters, Ralph
  05:37:25 - 05:37:27 - Peters, Ralph
  05:37:27 - 05:37:42 - Ramaker, Margreet
  05:37:41 - 05:37:42 - Peters, Ralph
  05:37:45 - 05:40:37 - Streefland, Rachel
  05:40:18 - 05:40:19 - Peters, Ralph
  05:40:36 - 05:40:37 - Peters, Ralph
  05:40:37 - 05:40:51 - Fattal, Mahaar
  05:40:52 - 05:40:53 - Peters, Ralph
  05:40:53 - 05:41:51 - Streefland, Rachel
  05:41:51 - 05:41:54 - Peters, Ralph
  05:41:54 - 05:42:11 - Nederhand, Beau
  05:42:08 - 05:42:10 - Peters, Ralph
  05:42:11 - 05:43:09 - Streefland, Rachel
  05:42:26 - 05:42:33 - Peters, Ralph
  05:43:08 - 05:43:09 - Peters, Ralph
  05:43:09 - 05:43:23 -
  05:43:21 - 05:43:22 - Peters, Ralph
  05:43:21 - 05:43:44 - Streefland, Rachel
  05:43:43 - 05:43:47 -
  05:43:44 - 05:43:49 - Peters, Ralph
  05:43:50 - 05:49:04 - Streefland, Rachel
  05:45:55 - 05:46:00 - Peters, Ralph
  05:49:03 - 05:49:04 - Peters, Ralph
  05:49:05 - 05:49:14 -
  05:49:13 - 05:49:15 - Peters, Ralph
  05:49:15 - 05:49:33 - Streefland, Rachel
  05:49:31 - 05:49:34 - Peters, Ralph
  05:49:34 - 05:49:46 - Streefland, Rachel
  05:49:41 - 05:49:51 - Peters, Ralph
  05:49:50 - 05:50:15 -
  05:50:07 - 05:50:22 - Peters, Ralph
  05:50:15 - 05:51:35 - Streefland, Rachel
  05:51:35 - 05:51:36 - Peters, Ralph
  05:51:35 - 05:52:05 -
  05:51:49 - 05:52:05 - Peters, Ralph
  05:52:05 - 05:53:20 - Streefland, Rachel
  05:52:13 - 05:52:33 - Peters, Ralph
  05:52:35 - 05:52:37 - Peters, Ralph
  05:53:20 - 05:53:22 - Peters, Ralph
  05:53:22 - 05:53:38 -
  05:53:28 - 05:53:39 - Peters, Ralph
  05:53:39 - 05:54:13 - Streefland, Rachel
  05:54:04 - 05:54:24 - Peters, Ralph
  05:54:24 - 05:54:42 - Nederhand, Beau
  05:54:41 - 05:54:43 - Peters, Ralph
  05:54:42 - 05:54:45 - Streefland, Rachel
  05:54:44 - 05:54:47 - Peters, Ralph
  05:54:49 - 05:55:08 -
  05:54:52 - 05:55:01 - Peters, Ralph
  05:55:06 - 05:55:09 - Peters, Ralph
  05:55:06 - 05:55:14 - Streefland, Rachel
  05:55:14 - 05:55:16 - Peters, Ralph
  05:55:16 - 05:55:33 -
  05:55:33 - 05:55:34 - Peters, Ralph
  05:55:34 - 05:56:06 - Streefland, Rachel
  05:56:07 - 05:56:14 - Peters, Ralph
  05:56:15 - 05:56:34 - Aït Daoua, Achraf
  05:56:22 - 05:56:23 - Peters, Ralph
  05:56:23 - 05:56:33 - Streefland, Rachel
  05:56:33 - 05:56:36 - Peters, Ralph
  05:56:36 - 05:56:45 - Fattal, Mahaar
  05:56:44 - 05:56:45 - Peters, Ralph
  05:56:46 - 05:57:27 - Streefland, Rachel
  05:57:28 - 05:58:16 - Peters, Ralph
  05:58:16 - 05:58:38 - Streefland, Rachel
  05:58:20 - 05:58:31 - Peters, Ralph
  05:58:31 - 05:59:05 - Peters, Ralph
  05:59:04 - 05:59:34 - Streefland, Rachel
  05:59:30 - 05:59:56 - Peters, Ralph
  05:59:57 - 05:59:59 - Peters, Ralph
  05:59:59 - 06:00:16 -
  06:00:02 - 06:00:24 - Peters, Ralph
  06:00:25 - 06:00:32 - Fattal, Mahaar
  06:00:32 - 06:00:34 - Peters, Ralph
  06:00:34 - 06:00:45 - Aït Daoua, Achraf
  06:00:43 - 06:00:47 - Peters, Ralph
  06:00:47 - 06:01:01 -
  06:01:01 - 06:01:06 - Peters, Ralph
  06:01:05 - 06:01:13 - Raaijmakers, Ilse
  06:01:11 - 06:01:17 - Peters, Ralph
  06:01:17 - 06:01:26 - Steeg, Bert van van
  06:01:21 - 06:01:33 - Peters, Ralph
  06:04:14 - - Peters, Ralph
 15. 10

  wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
  Geagendeerd door: Ilse Raaijmakers (PvdA), Rik van der Graaf (ChristenUnie), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Fred Claassen (GroenLinks), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Berdien van der Wilt (D66), Stevie Nolten (Bij1), en Esma Kendir (Student en Starter).


  De raad heeft in februari 2022 een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen een voorstel te doen hoe we bij de aanbesteding van een nieuw contract een minimaal uurloon van 14 euro per uur kunnen hanteren. In juli hebben we als raad een brief ontvangen waarin enkele mogelijkheden worden genoemd. De raad wil in gesprek over de uitvoer van deze mogelijkheden en de genoemde juridische en financiële aspecten. Ook wil de raad in gesprek over de mogelijkheden van een minimumloon van 16 euro per uur en hoe we het bedrag in de toekomst gaan bepalen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Minimumloon 14 euro bij aanbestedingen
  06:05:17 - 06:07:24 - Raaijmakers, Ilse
  06:07:22 - 06:07:24 - Peters, Ralph
  06:07:24 - 06:07:43 - Steeg, Bert van van
  06:07:41 - 06:07:43 - Peters, Ralph
  06:07:42 - 06:08:03 - Raaijmakers, Ilse
  06:07:48 - 06:08:08 - Peters, Ralph
  06:08:06 - 06:08:08 - Raaijmakers, Ilse
  06:08:09 - 06:10:11 - Raaijmakers, Ilse
  06:10:11 - 06:10:13 - Peters, Ralph
  06:10:13 - 06:10:32 - Steeg, Bert van van
  06:10:26 - 06:10:32 - Peters, Ralph
  06:10:31 - 06:10:59 - Raaijmakers, Ilse
  06:10:59 - 06:11:01 - Peters, Ralph
  06:11:00 - 06:11:20 - Steeg, Bert van van
  06:11:20 - 06:11:21 - Peters, Ralph
  06:11:21 - 06:11:54 - Raaijmakers, Ilse
  06:11:55 - 06:11:56 - Peters, Ralph
  06:11:57 - 06:12:22 - Wilt, Berdien van der van der
  06:12:23 - 06:12:54 - Raaijmakers, Ilse
  06:12:24 - 06:12:25 - Peters, Ralph
  06:12:55 - 06:12:59 - Peters, Ralph
  06:12:59 - 06:13:38 - Ramaker, Margreet
  06:13:36 - 06:13:42 - Peters, Ralph
  06:13:40 - 06:14:00 - Raaijmakers, Ilse
  06:14:00 - 06:14:02 - Peters, Ralph
  06:14:01 - 06:14:28 - Ramaker, Margreet
  06:14:21 - 06:14:29 - Peters, Ralph
  06:14:29 - 06:14:48 - Raaijmakers, Ilse
  06:14:45 - 06:14:54 - Peters, Ralph
  06:14:53 - 06:16:50 - Graaf, Rik van der van der
  06:16:49 - 06:16:50 - Peters, Ralph
  06:16:51 - 06:17:14 - Ramaker, Margreet
  06:17:03 - 06:17:16 - Peters, Ralph
  06:17:16 - 06:17:52 - Graaf, Rik van der van der
  06:17:37 - 06:17:59 - Peters, Ralph
  06:17:59 - 06:20:43 - Claasen, Fred
  06:19:17 - 06:19:32 - Peters, Ralph
  06:19:32 - 06:19:43 - Wilt, Berdien van der van der
  06:19:43 - 06:19:43 - Peters, Ralph
  06:19:59 - 06:20:01 - Peters, Ralph
  06:20:01 - 06:20:28 - Ramaker, Margreet
  06:20:28 - 06:20:29 - Peters, Ralph
  06:20:35 - 06:20:42 - Peters, Ralph
  06:20:41 - 06:21:03 - Ramaker, Margreet
  06:21:02 - 06:21:04 - Peters, Ralph
  06:21:04 - 06:21:47 - Claasen, Fred
  06:21:42 - 06:21:58 - Peters, Ralph
  06:21:58 - 06:22:59 - Wilt, Berdien van der van der
  06:22:43 - 06:23:01 - Peters, Ralph
  06:23:00 - 06:23:19 - Raaijmakers, Ilse
  06:23:04 - 06:23:05 - Peters, Ralph
  06:23:17 - 06:23:20 - Peters, Ralph
  06:23:20 - 06:23:59 - Wilt, Berdien van der van der
  06:23:53 - 06:24:00 - Peters, Ralph
  06:24:00 - 06:24:18 - Raaijmakers, Ilse
  06:24:18 - 06:24:19 - Peters, Ralph
  06:24:18 - 06:24:34 - Wilt, Berdien van der van der
  06:24:34 - 06:24:38 - Peters, Ralph
  06:24:37 - 06:26:12 - Wilt, Berdien van der van der
  06:25:55 - 06:26:14 - Peters, Ralph
  06:26:14 - 06:26:40 - Graaf, Rik van der van der
  06:26:32 - 06:26:38 - Peters, Ralph
  06:26:39 - 06:27:05 - Wilt, Berdien van der van der
  06:27:03 - 06:27:08 - Peters, Ralph
  06:27:06 - 06:27:17 - Graaf, Rik van der van der
  06:27:17 - 06:27:28 - Peters, Ralph
  06:27:27 - 06:28:12 -
  06:28:14 - 06:28:15 - Peters, Ralph
  06:28:16 - 06:28:24 - Graaf, Rik van der van der
  06:28:23 - 06:28:24 - Peters, Ralph
  06:28:23 - 06:28:45 -
  06:28:42 - 06:28:47 - Peters, Ralph
  06:28:47 - 06:29:05 - Steeg, Bert van van
  06:29:05 - 06:29:28 -
  06:29:05 - 06:29:06 - Peters, Ralph
  06:29:27 - 06:29:38 - Peters, Ralph
  06:29:37 - 06:30:29 - Steeg, Bert van van
  06:30:25 - 06:30:31 - Peters, Ralph
  06:30:30 - 06:30:43 - Raaijmakers, Ilse
  06:30:44 - 06:30:59 - Steeg, Bert van van
  06:30:59 - 06:31:00 - Peters, Ralph
  06:30:59 - 06:31:13 - Raaijmakers, Ilse
  06:31:12 - 06:31:14 - Peters, Ralph
  06:31:13 - 06:31:30 - Steeg, Bert van van
  06:31:29 - 06:31:31 - Peters, Ralph
  06:31:31 - 06:31:41 - Raaijmakers, Ilse
  06:31:42 - 06:31:51 - Peters, Ralph
  06:31:48 - 06:32:20 - Şimşek, Iskender
  06:32:20 - 06:32:43 - Peters, Ralph
  06:39:57 - 06:40:11 - Peters, Ralph
  06:40:10 - 06:46:54 - Schilderman, Susanne
  06:46:27 - 06:46:56 - Peters, Ralph
  06:46:56 - 06:47:22 - Raaijmakers, Ilse
  06:47:07 - 06:47:23 - Peters, Ralph
  06:47:23 - 06:48:05 - Schilderman, Susanne
  06:48:03 - 06:48:04 - Peters, Ralph
  06:48:04 - 06:48:17 - Graaf, Rik van der van der
  06:48:13 - 06:48:17 - Peters, Ralph
  06:48:17 - 06:50:12 - Schilderman, Susanne
  06:48:51 - 06:48:53 - Peters, Ralph
  06:50:03 - 06:50:15 - Peters, Ralph
  06:50:15 - 06:50:23 - Raaijmakers, Ilse
  06:50:24 - 06:50:38 - Peters, Ralph
  06:50:25 - 06:51:44 - Schilderman, Susanne
  06:50:42 - 06:50:43 - Peters, Ralph
  06:51:42 - 06:51:43 - Peters, Ralph
  06:51:44 - 06:51:45 - Peters, Ralph
  06:51:46 - 06:52:30 - Schilderman, Susanne
  06:52:28 - 06:52:29 - Peters, Ralph
  06:52:30 - 06:53:01 - Wilt, Berdien van der van der
  06:52:59 - 06:53:01 - Peters, Ralph
  06:53:01 - 06:53:30 - Schilderman, Susanne
  06:53:28 - 06:53:29 - Peters, Ralph
  06:53:29 - 06:53:46 - Wilt, Berdien van der van der
  06:53:41 - 06:53:46 - Peters, Ralph
  06:53:46 - 06:55:15 - Schilderman, Susanne
  06:54:16 - 06:54:17 - Peters, Ralph
  06:55:15 - 06:55:15 - Peters, Ralph
  06:55:16 - 06:55:37 -
  06:55:30 - 06:55:37 - Peters, Ralph
  06:55:38 - 06:56:59 - Schilderman, Susanne
  06:55:45 - 06:56:41 - Peters, Ralph
  06:56:49 - 06:57:18 - Steeg, Bert van van
  06:56:58 - 06:57:00 - Peters, Ralph
  06:57:18 - 06:57:19 - Peters, Ralph
  06:57:19 - 06:58:07 - Schilderman, Susanne
  06:57:33 - 06:57:42 - Peters, Ralph
  06:58:07 - 06:58:43 - Peters, Ralph
  06:58:44 - 06:59:11 - Schilderman, Susanne
  06:58:50 - 06:59:21 - Peters, Ralph
  06:59:21 - 06:59:34 - Raaijmakers, Ilse
  06:59:33 - 06:59:46 - Peters, Ralph
  06:59:47 - 06:59:55 -
  06:59:55 - - Peters, Ralph