Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 8 juni 2023

14:00 - 17:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 8 juni 2023 13:58
Eind
donderdag 8 juni 2023 16:53
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 8 juni 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 13:59
 2. 2

  00:02:00 - 00:02:14 - Meerding, Tess
  00:02:14 - - Peters, Ralph
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:02:49 - 00:03:17 - Zweth, Rick van der van der
  00:03:18 - 00:03:51 - Peters, Ralph
  00:03:50 - 00:03:59 - Zweth, Rick van der van der
  00:04:00 - 00:05:05 - Peters, Ralph
  00:05:05 - 00:05:22 - Steeg, Bert van van
  00:05:16 - 00:06:35 - Peters, Ralph
  00:06:35 - 00:06:42 - Steeg, Bert van van
  00:06:42 - 00:08:01 - Peters, Ralph
  00:08:01 - 00:08:07 - Zweth, Rick van der van der
  00:08:06 - 00:08:20 - Peters, Ralph
  00:08:22 - 00:08:37 - Peters, Ralph
  00:08:36 - 00:09:24 - Schilderman, Susanne
  00:09:10 - 00:09:38 - Peters, Ralph
  00:09:36 - 00:09:45 - Vasters, Joost
  00:09:44 - 00:09:52 - Peters, Ralph
  00:09:52 - 00:10:14 - Zweth, Rick van der van der
  00:10:01 - 00:10:05 - Peters, Ralph
  00:10:06 - 00:10:34 - Peters, Ralph
  00:10:30 - 00:11:06 - Schilderman, Susanne
  00:11:07 - 00:11:13 - Peters, Ralph
  00:11:13 - 00:11:43 - Steeg, Bert van van
  00:11:37 - 00:12:08 - Peters, Ralph
  00:12:08 - 00:12:20 - Vasters, Joost
  00:12:14 - 00:12:37 - Peters, Ralph
  00:12:37 - 00:13:06 - Peters, Ralph
  00:13:05 - 00:13:13 - Ramaker, Margreet
  00:13:10 - - Peters, Ralph
 4. 3.1
  Raadsvoorstel Wijziging van de APV Utrecht partiële herziening 2023
 5. 3.3
  Verzoek behandeling Raadsvoorstel uitwerking burgerberaad
 6. 3.6

 7. 4

  Ter vaststelling: Conceptverslag 11 mei 2023.

 8. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor commissie VBF 8 juni 2023

  Nr. 1. Brief GS aan BenW Utrecht IBT informatiebeheer over 2021-2022
  Nr. 2 Mail inzake APV - Verbod harddrugsgebruik openbare ruimte
  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 9. 7

  Ter informatie: Verslag adviescommissie Controle en Financiën 30 maart 2023

 10. 8

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten
  Geagendeerd door: Bert van Steeg (CDA)

  Iedere vier jaar stelt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een beleidsplan op om de prioriteiten voor de komende vier jaar te bepalen. Op 1 december 2022 heeft de gemeenteraad de VRU geïnformeerd over diens prioriteiten. Op basis van die brief en de brieven van de andere deelnemende gemeenteraden heeft de VRU een ontwerp-bestuursagenda 2024-2027 geschreven. De burgemeester heeft een concept-reactie geschreven gebaseerd op de prioriteiten van de raad & de ontwerp-bestuursagenda. Gezien het belang dat de commissie hecht aan de samenwerking binnen de VRU en de rol die deze bestuursagenda hierbij speelt, wil de commissie graag met de burgemeester over dit onderwerp. Daarbij wenst zij te spreken over de positie van de raad bij de gemeenschappelijke regelingen als de VRU. Daarnaast wil de CDA-fractie in gesprek over de kerntaken van de VRU en de extra ruimte die er is voor actuele veiligheidsvraagstukken. De fractie heeft daarbij vragen over de relatie tot de zorgen die leven bij de gemeente over de lokale capaciteit voor crisisbeheersing.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Reactie ontwerp-bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027: Conceptreactie
  00:16:52 - 00:19:58 - Steeg, Bert van van
  00:19:58 - 00:20:10 - Peters, Ralph
  00:20:10 - 00:21:06 - Koning, Maarten
  00:20:26 - 00:21:07 - Peters, Ralph
  00:21:06 - 00:21:29 - Steeg, Bert van van
  00:21:20 - 00:21:29 - Peters, Ralph
  00:21:30 - 00:22:07 - Koning, Maarten
  00:22:07 - 00:22:23 - Peters, Ralph
  00:22:19 - 00:26:08 - Dijksma, S.A.M.
  00:26:00 - 00:26:00 - Dekkers, Fred
  00:26:06 - 00:26:10 - Peters, Ralph
  00:26:10 - 00:26:55 - Steeg, Bert van van
  00:26:54 - 00:26:55 - Peters, Ralph
  00:26:55 - 00:29:08 - Dijksma, S.A.M.
  00:27:01 - 00:27:04 - Peters, Ralph
  00:28:45 - 00:29:11 - Peters, Ralph
  00:29:08 - 00:29:31 - Steeg, Bert van van
  00:29:30 - 00:29:33 - Peters, Ralph
  00:29:32 - 00:30:13 - Dijksma, S.A.M.
  00:30:13 - 00:30:15 - Peters, Ralph
  00:30:14 - 00:30:30 - Steeg, Bert van van
  00:30:30 - 00:30:31 - Peters, Ralph
  00:30:30 - 00:32:14 - Dijksma, S.A.M.
  00:30:43 - 00:30:45 - Peters, Ralph
  00:31:23 - 00:32:16 - Peters, Ralph
  00:32:16 - 00:32:23 - Steeg, Bert van van
  00:32:22 - 00:32:23 - Peters, Ralph
  00:32:23 - 00:33:24 - Dijksma, S.A.M.
  00:32:37 - 00:33:54 - Peters, Ralph
  00:33:26 - 00:33:30 - Steeg, Bert van van
  00:33:30 - 00:33:33 - Dijksma, S.A.M.
  00:33:53 - 00:34:00 - Steeg, Bert van van
  00:34:00 - 00:34:15 - Peters, Ralph
  00:34:16 - 00:34:19 - Şimşek, Iskender
  00:34:18 - - Peters, Ralph
 11. 9

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten
  Op basis van (her)ijking wordt de raad voorgesteld om het programma Open Utrecht onder de Regeling te laten vallen en u bij de volgende voortgangsrapportages een startdocument voor dit programma voor te leggen. Om de actualiteit van de tweede voortgangsrapportages te vergroten wordt voorgesteld om het aanbiedingsmoment van de tweede voortgangsrapportages risicovolle projecten te verplaatsen naar een maand na de tweede bestuursrapportages (oktober) en daarmee de voorbereiding over de zomerperiode te tillen.

  00:35:17 - 00:35:58 - Vasters, Joost
  00:35:57 - 00:36:01 - Peters, Ralph
  00:36:00 - 00:37:22 - Dekkers, Fred
  00:36:36 - 00:36:58 - Peters, Ralph
  00:36:59 - 00:37:00 - Peters, Ralph
  00:37:21 - 00:37:23 - Peters, Ralph
  00:37:23 - 00:37:32 - Ramaker, Margreet
  00:37:31 - 00:38:05 - Dekkers, Fred
  00:38:02 - 00:38:05 - Peters, Ralph
  00:38:05 - 00:38:23 - Ramaker, Margreet
  00:38:23 - 00:38:24 - Peters, Ralph
  00:38:24 - 00:38:51 - Dekkers, Fred
  00:38:47 - 00:38:54 - Peters, Ralph
  00:38:54 - 00:39:08 - Compagnie, Tijmen
  00:39:08 - 00:39:09 - Peters, Ralph
  00:39:10 - 00:39:35 - Dekkers, Fred
  00:39:34 - 00:39:40 - Peters, Ralph
  00:39:41 - 00:40:08 - Maas, Ruud
  00:40:07 - 00:40:12 - Peters, Ralph
  00:40:12 - 00:42:24 - Ramaker, Margreet
  00:42:24 - 00:42:30 - Peters, Ralph
  00:42:29 - 00:43:12 - Steeg, Bert van van
  00:43:13 - 00:43:15 - Peters, Ralph
  00:43:15 - 00:43:34 - Compagnie, Tijmen
  00:43:35 - 00:43:38 - Peters, Ralph
  00:43:37 - 00:44:05 - Zweth, Rick van der van der
  00:44:00 - 00:44:21 - Peters, Ralph
  00:44:21 - 00:47:36 - Streefland, Rachel
  00:47:36 - 00:47:37 - Peters, Ralph
  00:47:37 - 00:47:50 - Maas, Ruud
  00:47:49 - 00:47:53 - Peters, Ralph
  00:47:52 - 00:48:46 - Streefland, Rachel
  00:48:37 - 00:48:50 - Peters, Ralph
  00:48:48 - 00:49:16 - Steeg, Bert van van
  00:49:02 - 00:49:17 - Peters, Ralph
  00:49:17 - 00:51:11 - Streefland, Rachel
  00:50:37 - 00:51:12 - Peters, Ralph
  00:51:12 - 00:51:30 - Ramaker, Margreet
  00:51:31 - 00:51:32 - Peters, Ralph
  00:51:31 - 00:52:00 - Streefland, Rachel
  00:51:39 - 00:52:01 - Peters, Ralph
  00:52:01 - 00:52:09 - Ramaker, Margreet
  00:52:10 - 00:52:12 - Peters, Ralph
  00:52:10 - 00:52:53 - Streefland, Rachel
  00:52:25 - 00:52:55 - Peters, Ralph
  00:52:56 - 00:53:02 - Ramaker, Margreet
  00:53:02 - 00:53:03 - Peters, Ralph
  00:53:03 - 00:53:24 - Streefland, Rachel
  00:53:18 - 00:53:36 - Peters, Ralph
  00:53:35 - 00:54:40 - Schilderman, Susanne
  00:54:37 - 00:54:39 - Peters, Ralph
  00:54:39 - 00:54:50 - Dekkers, Fred
  00:54:45 - 00:54:54 - Peters, Ralph
  00:54:52 - 00:54:57 - Schilderman, Susanne
  00:54:54 - 00:54:55 - Dekkers, Fred
  00:54:57 - 00:55:01 - Dekkers, Fred
  00:55:01 - 00:55:10 - Peters, Ralph
  00:55:09 - 00:55:52 - Schilderman, Susanne
  00:55:50 - 00:55:52 - Peters, Ralph
  00:55:52 - 00:56:02 - Ramaker, Margreet
  00:56:03 - 00:56:04 - Peters, Ralph
  00:56:03 - 00:56:53 - Schilderman, Susanne
  00:56:17 - 00:56:18 - Peters, Ralph
  00:56:52 - 00:56:54 - Peters, Ralph
  00:56:53 - 00:56:55 - Ramaker, Margreet
  00:56:55 - 00:57:19 - Peters, Ralph
  00:56:56 - 00:57:16 - Ramaker, Margreet
  00:57:18 - 00:57:43 - Schilderman, Susanne
  00:57:35 - 00:57:47 - Peters, Ralph
  00:57:44 - 00:57:55 - Ramaker, Margreet
  00:57:56 - 00:58:04 - Peters, Ralph
  00:58:02 - 00:58:12 - Ramaker, Margreet
  00:58:13 - 00:58:17 - Peters, Ralph
  00:58:17 - 00:58:20 - Ramaker, Margreet
  00:58:19 - 00:58:43 - Peters, Ralph
  00:58:43 - 00:59:23 - Schilderman, Susanne
  00:59:19 - 00:59:22 - Peters, Ralph
  00:59:23 - 00:59:38 - Peters, Ralph
  00:59:37 - 00:59:49 - Ramaker, Margreet
  00:59:51 - 01:00:04 - Peters, Ralph
  01:00:03 - 01:00:21 - Schilderman, Susanne
  01:00:20 - 01:00:42 - Peters, Ralph
  01:00:42 - 01:01:01 - Zweth, Rick van der van der
  01:00:53 - 01:01:10 - Peters, Ralph
  01:01:12 - 01:01:13 - Peters, Ralph
  01:01:13 - 01:01:14 - Ramaker, Margreet
  01:01:13 - - Peters, Ralph
  01:01:31 - 01:01:31 - Dekkers, Fred
 12. 10

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten

  De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een verbonden partij die namens de gemeente Utrecht, een achttal overige gemeenten en het waterschap HDSR de lokale heffingen uitvoert. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2024-2027 van de BghU. In de nu voorliggende zienswijzebrief geeft de raad aan in te kunnen stemmen met de conceptmeerjarenbegroting en de BghU oproept zich te blijven inspannen om de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken en een analyse te maken over achteruitgaande kwaliteitsnormen en in het verlengde daarvan een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
  Het bestuur van de BghU verzoekt een eventuele zienswijze vóór 27 mei 2022 in te dienen. De vaststelling van de begroting staat gepland voor de vergadering van het bestuur van de BghU op 28 juni 2023.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze meerjarenbegroting BghU 2024-2027: verbeterplannen
  01:04:10 - 01:05:38 - Zweth, Rick van der van der
  01:05:34 - 01:05:37 - Peters, Ralph
  01:05:38 - 01:05:47 - Ramaker, Margreet
  01:05:47 - 01:05:48 - Peters, Ralph
  01:05:48 - 01:06:52 - Zweth, Rick van der van der
  01:06:14 - 01:06:15 - Peters, Ralph
  01:06:49 - 01:06:58 - Peters, Ralph
  01:06:59 - 01:08:12 - Hellevoort, Meike
  01:08:10 - 01:08:20 - Peters, Ralph
  01:08:20 - 01:09:21 - Ramaker, Margreet
  01:09:24 - 01:09:30 - Peters, Ralph
  01:09:29 - 01:09:55 - Vasters, Joost
  01:09:55 - 01:09:57 - Peters, Ralph
  01:09:58 - 01:10:01 - Peters, Ralph
  01:10:00 - 01:10:20 - Zweth, Rick van der van der
  01:10:19 - 01:10:21 - Peters, Ralph
  01:10:21 - 01:10:34 - Vasters, Joost
  01:10:33 - 01:10:42 - Peters, Ralph
  01:11:19 - 01:11:24 - Peters, Ralph
  01:11:24 - 01:12:46 - Broek, Job van den van den
  01:12:45 - 01:13:10 - Peters, Ralph
  01:16:03 - 01:16:14 - Peters, Ralph
  01:16:17 - 01:23:26 - Schilderman, Susanne
  01:23:25 - 01:23:28 - Peters, Ralph
  01:23:29 - 01:23:36 - Ramaker, Margreet
  01:23:36 - 01:23:39 - Peters, Ralph
  01:23:41 - 01:23:58 - Schilderman, Susanne
  01:23:54 - 01:24:04 - Peters, Ralph
  01:24:03 - 01:24:54 - Zweth, Rick van der van der
  01:24:55 - 01:24:56 - Peters, Ralph
  01:24:57 - 01:25:15 - Ramaker, Margreet
  01:25:17 - 01:25:20 - Peters, Ralph
  01:25:20 - 01:25:35 - Heuven, Maarten van van
  01:25:36 - 01:25:46 - Peters, Ralph
  01:25:45 - 01:27:08 - Schilderman, Susanne
  01:26:38 - 01:27:06 - Peters, Ralph
  01:27:08 - 01:27:11 - Peters, Ralph
  01:27:11 - 01:27:30 - Zweth, Rick van der van der
  01:27:29 - 01:27:58 - Peters, Ralph
  01:27:30 - 01:27:57 - Schilderman, Susanne
  01:27:58 - 01:28:11 - Zweth, Rick van der van der
  01:28:10 - 01:28:46 - Peters, Ralph
  01:28:12 - 01:29:24 - Schilderman, Susanne
  01:29:21 - 01:29:23 - Peters, Ralph
  01:29:24 - 01:29:31 - Ramaker, Margreet
  01:29:27 - 01:29:33 - Peters, Ralph
  01:29:33 - 01:30:04 - Schilderman, Susanne
  01:30:02 - 01:30:35 - Peters, Ralph
  01:30:35 - 01:30:48 - Zweth, Rick van der van der
  01:30:41 - - Peters, Ralph
 13. 11

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 105 minuten


  Dit voorstel beoogt een systeem van sturen en verantwoorden dat zorgt voor heldere kaders, die werken voor raad, college en organisatie. De verbetering van het systeem bestaat uit vier sporen:
  1. Standaardisatie in de beleidscyclus;
  2. Aanpassing van de programma-indeling van de begroting;
  3. Verbeteren van de opzet van de begroting;
  4. Verbeteren van de meerjarenprogramma’s.

  Voor de eerste drie sporen ligt nu een uitwerking voor, waarbij spoor 1 en 2 expliciete besluiten vragen. De uitwerking van het vierde spoor begint in het tweede kwartaal van 2023.
  Dit voorstel beoogt een systeem van sturen en verantwoorden dat zorgt voor heldere kaders, die werken voor raad, college en organisatie. De verbetering van het systeem bestaat uit vier sporen:
  1. Standaardisatie in de beleidscyclus;
  2. Aanpassing van de programma-indeling van de begroting;
  3. Verbeteren van de opzet van de begroting;
  4. Verbeteren van de meerjarenprogramma’s.

  Voor de eerste drie sporen ligt nu een uitwerking voor, waarbij spoor 1 en 2 expliciete besluiten vragen. De uitwerking van het vierde spoor begint in het tweede kwartaal van 2023.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanpassing beleidscyclus en programmabegroting: overzicht van effectindicatoren
  Raadsvoorstel Aanpassing beleidscyclus en programmabegroting: Raadsbrief prioritering van ongedekte doelstellingen
  01:31:28 - 01:31:36 - Snijder, Ruben
  01:31:32 - 01:32:28 - Peters, Ralph
  01:32:29 - 01:36:10 - Kleinrensink, Julia
  01:36:08 - 01:36:21 - Peters, Ralph
  01:36:20 - 01:38:23 - Zweth, Rick van der van der
  01:38:18 - 01:38:22 - Peters, Ralph
  01:38:22 - 01:38:40 - Ramaker, Margreet
  01:38:39 - 01:38:42 - Peters, Ralph
  01:38:41 - 01:38:56 - Zweth, Rick van der van der
  01:38:55 - 01:39:00 - Peters, Ralph
  01:38:57 - 01:39:09 - Ramaker, Margreet
  01:39:10 - 01:39:12 - Peters, Ralph
  01:39:10 - 01:40:09 - Zweth, Rick van der van der
  01:39:16 - 01:39:30 - Peters, Ralph
  01:40:05 - 01:40:14 - Peters, Ralph
  01:40:14 - 01:41:49 - Koning, Maarten
  01:41:47 - 01:41:53 - Peters, Ralph
  01:41:53 - 01:43:41 - Heuven, Maarten van van
  01:43:42 - 01:43:53 - Peters, Ralph
  01:43:54 - 01:43:55 - Peters, Ralph
  01:43:54 - 01:45:37 - Maas, Ruud
  01:43:58 - 01:43:59 - Peters, Ralph
  01:45:28 - 01:45:29 - Ramaker, Margreet
  01:45:30 - 01:45:41 - Peters, Ralph
  01:45:37 - 01:45:59 - Ramaker, Margreet
  01:45:59 - 01:46:01 - Peters, Ralph
  01:46:00 - 01:46:15 - Maas, Ruud
  01:46:16 - 01:46:20 - Peters, Ralph
  01:46:19 - 01:46:33 - Maas, Ruud
  01:46:32 - 01:46:40 - Peters, Ralph
  01:46:41 - 01:49:52 - Ramaker, Margreet
  01:49:51 - 01:49:59 - Peters, Ralph
  01:49:58 - 01:54:23 - Steeg, Bert van van
  01:52:49 - 01:52:53 - Peters, Ralph
  01:52:53 - 01:53:00 - Ramaker, Margreet
  01:54:23 - 01:54:29 - Peters, Ralph
  01:54:26 - 01:55:36 -
  01:55:36 - 01:55:40 - Peters, Ralph
  01:55:39 - 01:56:00 - Zweth, Rick van der van der
  01:55:59 - 01:56:01 - Peters, Ralph
  01:56:01 - 01:56:30 -
  01:56:32 - 01:56:38 - Peters, Ralph
  01:56:37 - 01:57:09 - Bergen, Derk van van
  01:57:10 - 01:57:30 - Peters, Ralph
  02:05:08 - 02:05:22 - Peters, Ralph
  02:05:22 - 02:10:07 - Schilderman, Susanne
  02:09:46 - 02:10:08 - Peters, Ralph
  02:10:08 - 02:10:33 - Heuven, Maarten van van
  02:10:32 - 02:10:35 - Peters, Ralph
  02:10:34 - 02:10:59 - Schilderman, Susanne
  02:10:54 - 02:10:58 - Peters, Ralph
  02:10:58 - 02:11:16 - Heuven, Maarten van van
  02:11:16 - 02:11:17 - Peters, Ralph
  02:11:18 - 02:12:03 - Schilderman, Susanne
  02:11:56 - 02:12:06 - Peters, Ralph
  02:12:05 - 02:12:43 - Ramaker, Margreet
  02:12:43 - 02:12:44 - Peters, Ralph
  02:12:44 - 02:13:32 - Schilderman, Susanne
  02:13:30 - 02:13:31 - Peters, Ralph
  02:13:31 - 02:13:47 - Ramaker, Margreet
  02:13:46 - 02:13:47 - Peters, Ralph
  02:13:47 - 02:19:09 - Schilderman, Susanne
  02:14:13 - 02:14:21 - Peters, Ralph
  02:19:07 - 02:19:10 - Peters, Ralph
  02:19:09 - 02:19:35 - Ramaker, Margreet
  02:19:36 - 02:19:37 - Peters, Ralph
  02:19:37 - 02:21:40 - Schilderman, Susanne
  02:21:23 - 02:21:42 - Peters, Ralph
  02:21:41 - 02:22:05 - Ramaker, Margreet
  02:22:06 - 02:22:07 - Peters, Ralph
  02:22:08 - 02:22:28 - Schilderman, Susanne
  02:22:27 - 02:22:30 - Peters, Ralph
  02:22:28 - 02:22:28 - Ramaker, Margreet
  02:22:30 - 02:22:43 - Schilderman, Susanne
  02:22:31 - 02:22:59 - Peters, Ralph
  02:22:44 - 02:22:59 - Ramaker, Margreet
  02:23:00 - 02:23:01 - Peters, Ralph
  02:23:02 - 02:23:14 - Schilderman, Susanne
  02:23:14 - 02:23:21 - Peters, Ralph
  02:23:15 - 02:23:21 - Ramaker, Margreet
  02:23:23 - 02:23:58 - Schilderman, Susanne
  02:23:53 - 02:24:06 - Peters, Ralph
  02:24:05 - 02:24:29 - Zweth, Rick van der van der
  02:24:28 - 02:24:40 - Peters, Ralph
  02:24:29 - 02:26:19 - Schilderman, Susanne
  02:26:05 - 02:26:20 - Peters, Ralph
  02:26:19 - 02:27:04 - Zweth, Rick van der van der
  02:26:59 - 02:27:12 - Peters, Ralph
  02:27:08 - 02:28:07 - Schilderman, Susanne
  02:28:01 - 02:28:08 - Peters, Ralph
  02:28:08 - 02:28:34 - Zweth, Rick van der van der
  02:28:32 - 02:28:35 - Peters, Ralph
  02:28:34 - 02:29:04 - Schilderman, Susanne
  02:28:55 - 02:29:10 - Peters, Ralph
  02:29:09 - 02:29:59 - Steeg, Bert van van
  02:29:42 - 02:30:04 - Peters, Ralph
  02:30:04 - 02:30:51 - Schilderman, Susanne
  02:30:33 - 02:30:52 - Peters, Ralph
  02:30:51 - 02:30:59 - Steeg, Bert van van
  02:30:58 - 02:31:57 - Peters, Ralph
  02:30:59 - 02:31:23 - Schilderman, Susanne
  02:31:56 - 02:32:25 - Zweth, Rick van der van der
  02:32:25 - 02:32:28 - Peters, Ralph
  02:32:27 - 02:33:04 - Schilderman, Susanne
  02:32:46 - 02:33:06 - Peters, Ralph
  02:33:06 - 02:33:35 - Ramaker, Margreet
  02:33:30 - 02:33:36 - Peters, Ralph
  02:33:38 - 02:40:49 - Schilderman, Susanne
  02:34:02 - 02:34:28 - Peters, Ralph
  02:34:49 - 02:34:50 - Peters, Ralph
  02:35:11 - 02:35:34 - Peters, Ralph
  02:35:39 - 02:35:44 - Peters, Ralph
  02:36:15 - 02:36:24 - Peters, Ralph
  02:39:14 - 02:39:16 - Peters, Ralph
  02:39:22 - 02:39:31 - Peters, Ralph
  02:40:34 - 02:40:44 - Peters, Ralph
  02:40:45 - 02:40:45 - Peters, Ralph
  02:40:45 - 02:40:58 - Ramaker, Margreet
  02:40:54 - 02:41:04 - Peters, Ralph
  02:41:03 - 02:43:37 - Schilderman, Susanne
  02:43:36 - 02:43:40 - Peters, Ralph
  02:43:41 - 02:43:56 - Ramaker, Margreet
  02:43:53 - 02:44:00 - Peters, Ralph
  02:44:01 - 02:44:25 - Kleinrensink, Julia
  02:44:24 - 02:44:35 - Peters, Ralph
  02:44:33 - 02:45:41 - Schilderman, Susanne
  02:45:42 - 02:45:51 - Peters, Ralph
  02:45:50 - 02:45:57 - Kleinrensink, Julia
  02:45:56 - 02:46:00 - Peters, Ralph
  02:45:58 - 02:46:40 - Schilderman, Susanne
  02:46:37 - 02:47:20 - Peters, Ralph
  02:47:18 - 02:47:19 - Schilderman, Susanne
  02:47:19 - 02:47:32 - Kleinrensink, Julia
  02:47:29 - 02:47:38 - Peters, Ralph
  02:47:38 - 02:47:57 - Schilderman, Susanne
  02:47:57 - 02:47:59 - Peters, Ralph
  02:47:59 - 02:48:04 - Ramaker, Margreet
  02:48:03 - - Peters, Ralph
  02:48:04 - 02:48:14 - Schilderman, Susanne
  02:48:55 - 02:49:03 - Steeg, Bert van van
 14. 12

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten
  Geagendeerd door: VVD, Volt, UtrechtSolidair, DENK, Stadsbelang Utrecht, PVV, CDA, EenUtrecht, D66 en S&S.


  Doel is bespreking van de aanpak en gebruik van deze eind februari ingestelde subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties. Benieuwd zijn we ook naar de bekendheid van deze regeling onder maatschappelijke organisaties.

 15. 13

  Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Participatie
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten

  Dit Raadsvoorstel zal in samenhang met agendapunt 14 worden behandeld.

  Op 10 maart 2022 is de motie ‘’Utrechts burgerberaad’’ aangenomen om een startvoorstel uit te werken om in Utrecht volgens de in deze motie geschetste randvoorwaarden te starten en ervaring op te gaan doen met enkele burgerberaden.
  Het startdocument burgerberaad is een uitwerking van deze motie en de opgave uit het coalitieakkoord.

 16. 14

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Geagendeerd door: Maarten van Heuven ( Partij voor de Dieren), Fred Dekkers (GroenLinks),
  Gert Dijkstra (EenUtrecht) en Ruud Maas (Volt)

  Deze brief zal in samenhang met agendapunt 13 worden behandeld.

  Het onderwerp jaarwisseling, inclusief lokaal vuurwerkverbod, komt al jaren met regelmaat terug in de raad. Bij de behandeling van het Raadsvoorstel ‘Vaststelling Besluit tot wijziging van de APV partiële herziening 2022’, waarin het college een experimenteerartikel aan de APV toevoegde om zo een lokaal vuurwerkverbod technisch mogelijk te maken, werd Motie 288/2022 ‘Doorzetten met een lokaal vuurwerkverbod’ aangenomen. Het college werd hiermee opgedragen te onderzoeken hoe een lokaal vuurwerkverbod in Utrecht voor de jaarwisseling van 2023/2024 eruit zou kunnen zien en hierover uiterlijk eind april te rapporteren naar de raad. Het college heeft deze opdracht niet nageleefd. Hierover en ook over de mogelijkheden van een lokaal vuurwerkverbod willen de partijen met de raad en met het college in debat. De partijen willen dit in samenhang met het raadsvoorstel ‘Startdocument burgerberaad’ behandelen, aangezien het college voorstelt dat het eerste burgerberaad over ‘oud & nieuw’ zou moeten gaan.