Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 26 januari 2023

09:30 - 17:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 26 januari 2023 09:18
Eind
donderdag 26 januari 2023 16:32
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 26 januari 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:13:44 - 00:13:51 - Dijkstra, Gert
  00:13:51 - 00:13:56 -
  00:13:56 - 00:14:06 - Ramaker, Margreet
  00:14:03 - -
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 26 januari 2023 09:32 - 09:33
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:17:16 - 00:17:36 - Zweth, Rick van der
  00:17:36 - 00:17:57 -
  00:17:59 - 00:18:21 -
  00:18:21 - 00:18:37 - Dijkstra, Gert
  00:18:38 - 00:18:40 -
  00:18:40 - 00:18:52 - Koning, Maarten
  00:18:47 - 00:19:38 -
  00:18:53 - 00:19:06 - Steeg, Bert van
  00:19:39 - 00:19:53 - Zweth, Rick van der
  00:19:46 - 00:20:04 -
  00:20:03 - 00:20:43 - Steeg, Bert van
  00:20:21 - 00:20:30 -
  00:20:28 - 00:20:41 - Chirino, Bina
  00:20:42 - 00:20:49 -
  00:20:49 - 00:21:08 - Ramaker, Margreet
  00:20:56 - 00:21:12 -
  00:21:15 - 00:21:42 -
  00:21:42 - 00:21:59 - Zweth, Rick van der
  00:22:02 - 00:22:23 -
  00:22:23 - 00:22:45 -
  00:22:44 - 00:22:56 -
  00:22:56 - 00:23:52 - Dijkstra, Gert
  00:23:50 - 00:24:25 -
  00:24:26 - 00:25:00 - Dijkstra, Gert
  00:25:00 - 00:25:05 -
  00:25:04 - 00:25:36 - Steeg, Bert van
  00:25:37 - 00:25:59 -
  00:25:38 - 00:26:32 - Dijkstra, Gert
  00:26:28 - 00:26:38 -
  00:26:38 - 00:26:51 - Ramaker, Margreet
  00:26:50 - 00:27:30 -
  00:27:30 - 00:28:11 - Heuven, Maarten van
  00:28:12 - 00:28:20 -
  00:28:20 - 00:28:24 - Koning, Maarten
  00:28:25 - 00:28:30 -
  00:28:30 - 00:28:32 -
  00:28:33 - 00:29:23 -
  00:29:23 - 00:29:55 - Dijkstra, Gert
  00:29:54 - 00:30:04 -
  00:30:04 - 00:30:23 - Steeg, Bert van
  00:30:24 - 00:31:09 -
  00:30:29 - 00:30:57 - Steeg, Bert van
  00:31:09 - 00:31:14 - Kleinrensink, Julia
  00:31:15 - 00:31:28 -
  00:31:18 - 00:31:21 - Chirino, Bina
  00:31:28 - 00:31:36 - Steeg, Bert van
  00:31:41 - 00:32:02 -
  00:32:02 - 00:32:35 -
  00:32:15 - 00:32:22 -
  00:32:36 - 00:32:47 -
  00:32:47 - 00:33:53 - Dijkstra, Gert
  00:33:43 - 00:34:11 -
  00:33:54 - 00:34:04 - Dijkstra, Gert
  00:34:11 - 00:34:33 - Koning, Maarten
  00:34:33 - -
  00:34:48 - 00:35:03 - Dijkstra, Gert
 4. 3.2
  Raadsbrief inhoudelijke uitgangspunten programmabegroting en beleidscyclus nieuwe stijl
 5. 3.4

 6. 4

  Ter vaststelling:
  Conceptverslag commissie VBF 15 december 2022.

 7. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor commissie VBF 26 januari 2023


  Nr. 1. Petitie drugsoverlast Lucasbolwerk e.o. 22 december
  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 8. 7

  Ter Kennisname:
  Verslag Adviescommissie Controle en Financiën 17 november 2022

 9. 8

  Burgemeester, Beleidsterrein: Bestuurlijke Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door: (VOLT), (VVD), (CDA), (EenUtrecht)


  De Rekenkamer heeft op 19 oktober 2022 een brief naar de gemeenteraad en het college gestuurd met haar zienswijze op het coalitieakkoord in relatie tot de navolgbaarheid van de uitvoering en de verantwoording hierover. De conclusies zijn een herhaling uit eerdere rapporten: er wordt onder meer geconstateerd dat de concreetheid van ambities en doelen beter kan en dat de aansluiting van ambities en maatregelen niet volledig is. Het is van belang om de ontwikkeling en uitvoering van (nieuw) beleid goed te kunnen volgen. Het stelt de raad in staat om de voortgang op dossiers inzichtelijk te hebben, na te gaan of de doelen met deze inzet behaald kunnen worden en waar nodig op tijd bij te sturen. Volt, VVD, EenUtrecht en CDA willen graag het debat voeren op hoe dit structureel te verbeteren.


  Aangezien dit alle beleidsvelden raakt en er vele voorbeelden zijn, willen we dat het hele college hierbij aanwezig is.

  00:45:23 - 00:49:05 - Bode, Linda
  00:48:52 - 00:49:03 -
  00:49:03 - 00:49:48 - Koning, Maarten
  00:49:45 - 00:49:50 -
  00:49:49 - 00:50:40 - Bode, Linda
  00:50:41 - 00:50:42 -
  00:50:44 - 00:50:45 - Bode, Linda
  00:50:44 - 00:50:47 -
  00:51:25 - 00:51:43 -
  00:51:44 - 00:52:13 - Bode, Linda
  00:52:13 - 00:52:14 -
  00:52:30 - 00:52:33 -
  00:52:33 - 00:52:59 - Bode, Linda
  00:52:48 - 00:52:51 -
  00:52:56 - 00:53:00 -
  00:52:58 - 00:53:11 - Ramaker, Margreet
  00:53:11 - 00:53:13 -
  00:53:12 - 00:53:34 - Bode, Linda
  00:53:35 - 00:53:37 -
  00:53:39 - 00:55:06 - Bode, Linda
  00:55:04 - 00:55:06 -
  00:55:06 - 00:55:19 - Steeg, Bert van
  00:55:19 - 00:55:26 -
  00:55:20 - 00:55:44 - Bode, Linda
  00:55:43 - 00:55:44 -
  00:55:44 - 00:55:59 - Steeg, Bert van
  00:56:00 - 00:56:17 - Bode, Linda
  00:56:00 - 00:56:00 -
  00:56:17 - 00:56:18 -
  00:56:18 - 00:56:31 - Steeg, Bert van
  00:56:31 - 00:56:32 -
  00:56:32 - 00:56:42 - Bode, Linda
  00:56:41 - 00:56:44 -
  00:56:44 - 00:56:58 - Koning, Maarten
  00:56:58 - 00:57:12 - Bode, Linda
  00:56:58 - 00:57:00 -
  00:57:12 - 00:57:31 -
  00:57:32 - 00:59:37 - Bode, Linda
  00:59:29 - 00:59:35 -
  00:59:35 - 00:59:44 - Zweth, Rick van der
  00:59:44 - 00:59:45 -
  00:59:45 - 01:00:09 - Bode, Linda
  01:00:08 - 01:00:09 -
  01:00:10 - 01:00:37 - Zweth, Rick van der
  01:00:37 - 01:00:37 -
  01:00:37 - 01:01:08 - Bode, Linda
  01:01:06 - 01:01:07 -
  01:01:07 - 01:01:33 - Zweth, Rick van der
  01:01:33 - 01:01:35 -
  01:01:34 - 01:01:48 - Bode, Linda
  01:01:48 - 01:01:50 -
  01:01:53 - 01:03:43 - Bode, Linda
  01:03:39 - 01:03:42 -
  01:03:43 - 01:03:58 - Dijkstra, Gert
  01:03:58 - 01:04:00 -
  01:03:59 - 01:04:19 - Bode, Linda
  01:04:21 - 01:04:22 -
  01:04:23 - 01:04:27 -
  01:04:27 - 01:04:43 - Ramaker, Margreet
  01:04:43 - 01:04:44 -
  01:04:45 - 01:05:17 - Bode, Linda
  01:05:18 - 01:05:32 -
  01:05:32 - 01:05:44 - Zweth, Rick van der
  01:05:45 - 01:05:45 -
  01:05:46 - 01:06:20 - Bode, Linda
  01:06:14 - 01:06:20 -
  01:06:20 - 01:06:37 - Zweth, Rick van der
  01:06:35 - 01:06:37 -
  01:06:38 - 01:06:43 - Bode, Linda
  01:06:43 - 01:06:46 -
  01:06:45 - 01:07:07 - Zweth, Rick van der
  01:07:07 - 01:07:08 -
  01:07:08 - 01:07:41 - Bode, Linda
  01:07:40 - 01:07:41 -
  01:07:41 - 01:08:15 - Zweth, Rick van der
  01:08:14 - 01:08:17 -
  01:08:15 - 01:08:28 - Bode, Linda
  01:08:30 - 01:08:37 -
  01:08:39 - 01:09:22 - Bode, Linda
  01:09:23 - 01:09:28 -
  01:09:28 - 01:10:31 - Dijkstra, Gert
  01:10:17 - 01:10:32 -
  01:10:31 - 01:10:58 - Bode, Linda
  01:10:58 - 01:11:00 -
  01:10:59 - 01:11:12 - Dijkstra, Gert
  01:11:11 - 01:11:12 -
  01:11:13 - 01:11:33 - Bode, Linda
  01:11:33 - 01:11:40 -
  01:11:40 - 01:12:15 - Kleinrensink, Julia
  01:12:16 - 01:12:17 -
  01:12:16 - 01:12:57 - Bode, Linda
  01:12:56 - 01:12:59 -
  01:12:58 - 01:13:40 - Kleinrensink, Julia
  01:13:29 - 01:13:49 -
  01:13:49 - 01:14:53 - Koning, Maarten
  01:14:24 - 01:14:43 -
  01:14:53 - 01:14:55 -
  01:14:54 - 01:15:11 - Bode, Linda
  01:15:11 - 01:15:14 -
  01:15:13 - 01:15:55 - Koning, Maarten
  01:15:55 - 01:15:57 -
  01:15:56 - 01:16:18 - Bode, Linda
  01:16:18 - 01:16:28 -
  01:16:20 - 01:16:44 - Koning, Maarten
  01:16:44 - 01:16:50 -
  01:16:48 - 01:17:14 - Steeg, Bert van
  01:17:15 - 01:17:18 -
  01:17:15 - 01:17:24 - Bode, Linda
  01:17:24 - 01:17:25 -
  01:17:26 - 01:17:53 - Steeg, Bert van
  01:17:48 - 01:17:52 -
  01:17:52 - 01:18:02 - Bode, Linda
  01:18:02 - 01:18:05 -
  01:18:05 - 01:18:48 - Heuven, Maarten van
  01:18:49 - 01:18:50 -
  01:18:49 - 01:19:24 - Bode, Linda
  01:19:25 - 01:19:45 -
  01:19:45 - 01:23:05 - Ramaker, Margreet
  01:23:05 - 01:23:08 -
  01:23:08 - 01:23:40 - Koning, Maarten
  01:23:39 - 01:23:39 -
  01:23:40 - 01:24:24 - Ramaker, Margreet
  01:24:24 - 01:24:26 -
  01:24:26 - 01:24:57 - Koning, Maarten
  01:24:46 - 01:24:59 -
  01:24:59 - 01:25:43 - Ramaker, Margreet
  01:25:44 - 01:25:49 -
  01:25:49 - 01:26:20 - Zweth, Rick van der
  01:26:20 - 01:26:21 -
  01:26:20 - 01:26:50 - Ramaker, Margreet
  01:26:50 - 01:26:57 -
  01:26:57 - 01:29:15 - Dijkstra, Gert
  01:29:06 - 01:29:19 -
  01:29:17 - 01:29:37 -
  01:29:37 - 01:29:40 -
  01:29:38 - 01:30:51 - Dijkstra, Gert
  01:30:37 - 01:30:58 -
  01:30:56 - 01:31:52 - Koning, Maarten
  01:31:49 - 01:31:55 -
  01:31:55 - 01:33:10 - Dijkstra, Gert
  01:32:36 - 01:33:18 -
  01:33:18 - 01:34:20 - Koning, Maarten
  01:34:03 - 01:34:25 -
  01:34:22 - 01:35:13 - Dijkstra, Gert
  01:35:05 - 01:35:13 -
  01:35:14 - 01:37:14 - Dijkstra, Gert
  01:37:13 - 01:37:20 -
  01:37:19 - 01:39:10 - Steeg, Bert van
  01:38:05 - 01:38:08 -
  01:38:08 - 01:38:26 - Koning, Maarten
  01:38:25 - 01:38:27 -
  01:39:06 - 01:39:11 -
  01:39:11 - 01:39:26 - Koning, Maarten
  01:39:24 - 01:39:27 -
  01:39:25 - 01:39:55 - Steeg, Bert van
  01:39:56 - 01:39:57 -
  01:39:57 - 01:40:37 - Koning, Maarten
  01:40:36 - 01:41:09 - Steeg, Bert van
  01:40:37 - 01:40:39 -
  01:41:09 - 01:41:14 -
  01:41:11 - 01:41:15 - Steeg, Bert van
  01:41:14 - 01:41:41 - Zweth, Rick van der
  01:41:40 - 01:41:42 -
  01:41:42 - 01:42:17 - Steeg, Bert van
  01:42:11 - 01:42:18 -
  01:42:17 - 01:42:48 - Zweth, Rick van der
  01:42:49 - 01:42:50 -
  01:42:50 - 01:43:05 - Steeg, Bert van
  01:43:06 - 01:43:07 -
  01:43:07 - 01:43:30 - Zweth, Rick van der
  01:43:30 - 01:43:46 - Steeg, Bert van
  01:43:31 - 01:43:33 -
  01:43:47 - 01:44:09 -
  01:43:54 - 01:43:56 - Ramaker, Margreet
  01:44:08 - 01:44:33 - Ramaker, Margreet
  01:44:33 - 01:44:34 -
  01:44:35 - 01:45:06 - Steeg, Bert van
  01:45:06 - 01:45:07 -
  01:45:08 - 01:45:21 - Ramaker, Margreet
  01:45:21 - 01:48:20 - Steeg, Bert van
  01:45:22 - 01:45:22 -
  01:45:45 - 01:45:53 -
  01:48:21 - 01:48:48 -
  01:48:49 - 01:49:58 - Zweth, Rick van der
  01:49:55 - 01:49:58 -
  01:49:57 - 01:50:16 - Steeg, Bert van
  01:50:16 - 01:51:57 - Zweth, Rick van der
  01:50:17 - 01:50:17 -
  01:50:31 - 01:50:33 -
  01:51:57 - 01:52:03 -
  01:52:02 - 01:52:55 -
  01:52:55 - 01:52:59 -
  01:53:00 - 01:54:06 - Heuven, Maarten van
  01:54:06 - 01:54:12 -
  01:54:11 - 01:55:32 - Graaf, Rik van der
  01:54:22 - 01:54:33 -
  01:55:27 - 01:55:32 -
  01:55:31 - 01:55:48 - Ramaker, Margreet
  01:55:48 - 01:55:49 -
  01:55:49 - 01:56:35 - Graaf, Rik van der
  01:56:24 - 01:56:35 -
  01:56:35 - 01:56:42 - Ramaker, Margreet
  01:56:39 - 01:56:44 -
  01:56:44 - 01:56:50 - Graaf, Rik van der
  01:56:48 - 01:56:52 -
  01:56:53 - 01:57:13 - Graaf, Rik van der
  01:57:14 - 01:57:32 -
  02:02:05 - 02:02:41 -
  02:02:41 - 02:04:59 - Schilderman, Susanne
  02:04:56 - 02:05:03 -
  02:05:00 - 02:05:24 - Bode, Linda
  02:05:24 - 02:05:25 -
  02:05:25 - 02:05:37 - Schilderman, Susanne
  02:05:35 - 02:05:38 -
  02:05:38 - 02:05:52 - Steeg, Bert van
  02:05:52 - 02:05:52 -
  02:05:52 - 02:08:27 - Schilderman, Susanne
  02:07:16 - 02:07:27 -
  02:08:27 - 02:08:28 -
  02:08:29 - 02:08:39 - Bode, Linda
  02:08:39 - 02:08:40 -
  02:08:40 - 02:11:35 - Schilderman, Susanne
  02:09:04 - 02:09:05 -
  02:11:34 - 02:11:37 -
  02:11:37 - 02:12:04 - Bode, Linda
  02:12:04 - 02:12:08 -
  02:12:06 - 02:14:22 - Schilderman, Susanne
  02:12:07 - 02:12:10 - Bode, Linda
  02:14:20 - 02:14:23 -
  02:14:23 - 02:14:39 - Zweth, Rick van der
  02:14:38 - 02:14:39 -
  02:14:39 - 02:15:28 - Schilderman, Susanne
  02:15:28 - 02:15:30 -
  02:15:31 - 02:15:39 -
  02:15:32 - 02:15:33 - Schilderman, Susanne
  02:15:39 - 02:15:59 - Ramaker, Margreet
  02:16:00 - 02:16:02 -
  02:16:00 - 02:17:32 - Schilderman, Susanne
  02:17:31 - 02:17:34 -
  02:17:34 - 02:18:10 - Dijkstra, Gert
  02:18:08 - 02:18:10 -
  02:18:11 - 02:19:17 - Schilderman, Susanne
  02:18:53 - 02:18:55 -
  02:19:16 - 02:19:17 -
  02:19:19 - 02:20:09 - Dijkstra, Gert
  02:20:09 - 02:20:11 -
  02:20:10 - 02:21:52 - Schilderman, Susanne
  02:21:48 - 02:21:50 -
  02:21:49 - 02:22:39 - Dijkstra, Gert
  02:22:39 - 02:22:40 -
  02:22:40 - 02:23:34 - Schilderman, Susanne
  02:23:32 - 02:23:34 -
  02:23:33 - 02:24:23 - Dijkstra, Gert
  02:24:07 - 02:24:07 -
  02:24:22 - 02:24:27 -
  02:24:24 - 02:25:57 - Schilderman, Susanne
  02:25:56 - 02:25:57 -
  02:25:57 - 02:26:29 - Steeg, Bert van
  02:26:30 - 02:27:11 - Schilderman, Susanne
  02:26:30 - 02:26:31 -
  02:27:10 - 02:27:51 - Steeg, Bert van
  02:27:10 - 02:27:11 -
  02:27:51 - 02:27:52 -
  02:27:51 - 02:29:23 - Schilderman, Susanne
  02:29:23 - 02:29:24 -
  02:29:24 - 02:29:39 - Steeg, Bert van
  02:29:40 - 02:29:40 -
  02:29:41 - 02:30:33 - Schilderman, Susanne
  02:30:31 - 02:30:33 -
  02:30:33 - 02:31:04 - Zweth, Rick van der
  02:30:48 - 02:30:54 -
  02:31:02 - 02:31:23 - Schilderman, Susanne
  02:31:23 - 02:31:24 -
  02:31:23 - 02:31:39 - Zweth, Rick van der
  02:31:38 - 02:32:48 - Schilderman, Susanne
  02:31:39 - 02:31:40 -
  02:32:48 - 02:36:26 - Hooijdonk, Lot van
  02:32:48 - 02:32:51 -
  02:36:14 - 02:36:17 -
  02:36:17 - 02:36:42 - Bode, Linda
  02:36:41 - 02:38:45 - Hooijdonk, Lot van
  02:36:42 - 02:36:44 -
  02:37:39 - 02:37:43 -
  02:38:46 - 02:39:37 -
  02:39:38 - 02:40:24 - Bode, Linda
  02:40:10 - 02:40:36 -
  02:40:29 - 02:40:38 - Bode, Linda
  02:40:38 - 02:40:54 -
  02:40:42 - 02:40:53 - Ramaker, Margreet
  02:40:55 - 02:41:02 -
  02:40:57 - 02:41:45 - Koning, Maarten
  02:41:45 - 02:42:26 -
  02:42:27 - 02:42:59 - Dijkstra, Gert
  02:42:57 - 02:43:02 -
  02:43:01 - 02:43:13 - Steeg, Bert van
  02:43:13 - 02:43:28 -
  02:48:16 - -
 10. 9

  Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten
  Geagendeerd door: Margreet Ramaker
  (VVD), Ruud Maas (VOLT).


  VVD en Volt beschouwen de twee raadsbrieven van 5 juli en 13 december als processtukken. Naar onze mening is de raad zelf aan zet voor het bepalen van zijn positie en invulling in de begrotingscyclus. Met deze agendering doen de beide fracties alvast inhoudelijk enkele voorzetten ter versterking van de positie van de raad in de begrotingscyclus.

  02:48:50 - 02:51:10 - Ramaker, Margreet
  02:51:12 - 02:51:16 -
  02:51:17 - 02:53:05 - Maas, Ruud
  02:53:06 - 02:53:16 -
  02:53:17 - 02:53:30 - Hellevoort, Meike
  02:53:29 - 02:53:53 -
  02:53:53 - 02:56:00 - Schilderman, Susanne
  02:55:54 - 02:55:55 -
  02:55:55 - 02:56:30 - Ramaker, Margreet
  02:56:31 - 02:57:07 - Schilderman, Susanne
  02:56:31 - 02:56:33 -
  02:57:08 - 02:57:13 -
  02:57:09 - 02:57:29 - Maas, Ruud
  02:57:30 - 02:59:42 - Schilderman, Susanne
  02:57:30 - 02:57:30 -
  02:59:42 - 02:59:42 -
  02:59:43 - 03:00:04 - Maas, Ruud
  03:00:04 - 03:00:13 - Schilderman, Susanne
  03:00:13 - -
  03:00:30 - 03:00:31 - Maas, Ruud
 11. 10

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve Behandeltijd: 45 minuten


  De raad heeft de kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor het begrotingsjaar 2024 ontvangen. De kadernota is op 7 november jl. behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU. Daarbij zijn de adviezen van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid betrokken. In de tabel in bijlage 1 zijn de mutaties van de gemeentelijke bijdragen en vergoedingen aan de VRU opgenomen. De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in de Bestuursagenda VRU 2024-2027. Het regionale risicoprofiel vormt de basis voor de bestuursagenda. Op dit moment worden de reacties van de raden op de eerste versie van het regionale risicoprofiel verzameld en wordt input gevraagd op het te voeren beleid voor de komende beleidsperiode. Op 24 november 2022 heeft de commissie VBF over dit risicoprofiel gesproken. De bestuurlijke bespreking en besluitvorming hierover vindt plaats in de eerste helft van 2023.

  03:07:40 - 03:07:52 - Zweth, Rick van der
  03:07:50 - 03:08:16 -
  03:08:17 - 03:09:53 - Steeg, Bert van
  03:09:53 - 03:10:02 -
  03:10:03 - 03:10:19 - Koning, Maarten
  03:10:19 - 03:10:22 -
  03:10:23 - 03:10:28 - Ramaker, Margreet
  03:10:29 - 03:10:42 -
  03:10:41 - 03:13:38 - Dijksma, S.A.M.
  03:13:38 - -
 12. 11

  Burgemeester, Beleidsterrein: Bestuurlijke Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
  Geagendeerd door: Marijn de Pagter (VVD), Rick van der Zweth (PvdA),  Maarten Koning (D66), Esma Kendir (S&S), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Jantine Zwinkels (CDA)


  De coronacrisis heeft de hele wereld, en dus ook Utrecht, twee jaar lang in zijn greep gehouden. De Universiteit Utrecht en Crisisplan B.V. hebben onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Utrecht, ook de gemeenteraad, hebben gehandeld. De VVD, PvdA, D66, S&S, GL en CDA willen het rapport "Grote stad, langdurige crisis. Leren van twee jaar Utrechtse Corona-ervaringen" bespreken tijdens een debat in de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën. Het debat is gericht op het leren van de crisis en te bepalen hoe de gemeenteraad haar positie kan versterken in vergelijkbare crises.


  Op 10 oktober 2022 sprak het presidium over het rapport ‘Grote Stad, langdurige crisis, Leren van twee jaar Utrechtse corona-ervaringen’.
  Uit het verslag: Gelet op de positie van de gemeenteraad valt het presidium twee zaken op in het rapport: enerzijds de opmerkingen over de informatievoorziening aan de raad (waaronder het niveau van de besprekingen, de informatiebehoefte van de raad en de brieven die naar de raad gestuurd zijn). Anderzijds is het rapport kritisch over de betrokkenheid van raadsleden bij het onderzoek. Naar aanleiding daarvan verzoekt het presidium om scherpere attendering voor deelname aan dergelijke onderzoeken. Het presidium gaat ervan uit dat dit rapport nader wordt besproken in de commissie en daar door de leden geagendeerd zal worden.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Reactie Rapport Coronalessen Gemeente Utrecht: gesprek stakeholders
  03:15:05 - 03:15:13 - Bergen, Derk van
  03:15:11 - 03:15:32 -
  03:17:30 - 03:18:03 -
  03:18:15 - 03:22:20 - Pagter, Marijn de
  03:22:20 - 03:22:22 -
  03:22:22 - 03:22:51 - Kleinrensink, Julia
  03:22:51 - 03:22:53 -
  03:22:52 - 03:23:57 - Pagter, Marijn de
  03:23:54 - 03:23:58 -
  03:23:59 - 03:24:16 - Steeg, Bert van
  03:24:16 - 03:24:17 -
  03:24:17 - 03:24:45 - Pagter, Marijn de
  03:24:45 - 03:24:46 -
  03:24:45 - 03:25:09 - Steeg, Bert van
  03:25:10 - 03:25:49 - Pagter, Marijn de
  03:25:10 - 03:25:11 -
  03:25:50 - 03:26:04 -
  03:26:03 - 03:26:28 - Kleinrensink, Julia
  03:26:28 - 03:26:45 -
  03:26:29 - 03:26:33 - Pagter, Marijn de
  03:26:44 - 03:27:09 - Steeg, Bert van
  03:27:09 - 03:27:12 -
  03:27:11 - 03:30:17 - Pagter, Marijn de
  03:30:17 - 03:30:25 -
  03:30:25 - 03:31:01 - Zweth, Rick van der
  03:30:57 - 03:31:00 -
  03:31:00 - 03:31:18 - Pagter, Marijn de
  03:31:18 - 03:34:36 - Zweth, Rick van der
  03:31:19 - 03:31:21 -
  03:34:35 - 03:34:37 -
  03:34:37 - 03:34:52 - Steeg, Bert van
  03:34:53 - 03:35:22 - Zweth, Rick van der
  03:35:23 - 03:35:23 -
  03:35:24 - 03:35:50 - Steeg, Bert van
  03:35:49 - 03:35:51 -
  03:35:49 - 03:37:34 - Zweth, Rick van der
  03:36:18 - 03:36:19 -
  03:37:34 - 03:37:54 -
  04:44:28 - 04:44:45 -
  04:44:46 - 04:50:25 - Koning, Maarten
  04:50:26 - 04:50:33 -
  04:50:33 - 04:52:32 - Oudejans, Annemarijn
  04:52:33 - 04:52:39 -
  04:52:39 - 04:56:27 - Kleinrensink, Julia
  04:56:27 - 04:56:34 -
  04:56:34 - 05:00:59 - Steeg, Bert van
  05:01:00 - 05:01:19 -
  05:01:21 - 05:03:46 - Heuven, Maarten van
  05:03:47 - 05:03:54 -
  05:03:50 - 05:05:28 - Compagnie, Tijmen
  05:05:30 - 05:05:41 -
  05:05:42 - 05:09:07 - Dijksma, S.A.M.
  05:09:08 - 05:09:18 - Dijksma, S.A.M.
  05:09:08 - 05:09:12 -
  05:09:12 - 05:09:23 - Pagter, Marijn de
  05:09:24 - 05:19:35 - Dijksma, S.A.M.
  05:09:49 - 05:09:54 -
  05:19:33 - 05:19:36 -
  05:19:36 - 05:20:04 - Kleinrensink, Julia
  05:20:03 - 05:20:04 -
  05:20:04 - 05:23:53 - Dijksma, S.A.M.
  05:22:19 - 05:22:41 -
  05:22:21 - 05:22:56 - Steeg, Bert van
  05:22:42 - 05:22:42 -
  05:23:49 - 05:23:53 -
  05:23:51 - 05:24:10 - Steeg, Bert van
  05:24:10 - 05:24:11 -
  05:24:10 - 05:27:11 - Dijksma, S.A.M.
  05:24:21 - 05:24:22 -
  05:27:13 - 05:27:17 -
  05:27:17 - 05:28:15 - Heuven, Maarten van
  05:28:15 - 05:28:16 -
  05:28:15 - 05:29:40 - Dijksma, S.A.M.
  05:29:40 - -
  05:30:41 - 05:30:47 - Dijksma, S.A.M.
  05:31:01 - 05:31:10 - Pagter, Marijn de
 13. 12

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door: Bert van Steeg, (CDA ), Mahaar Fattal (GroenLinks), Tess Meerding, (VVD Utrecht,), David Bosch (PVV),  Gert Dijkstra, (EénUtrecht),  Hester Assen (PvdA), Bina Chirino (CU), Stefan Gailard (Stadsbelang Utrecht), Berdien van der Wilt (D66), Esma Kendir (Student & Starter), Gert Dijkstra (EénUtrecht).


  De gemeenteraad werd onlangs geïnformeerd over het nieuwe Actieplan Straatintimidatie. De fracties van CDA, GroenLinks, VVD, PVV en EénUtrecht juichen het toe dat er nu een nieuwe aanpak ligt. Genoemde fracties herkennen de gestelde prioriteiten, die ook in een eerder debat met de Raad aan de orde zijn gekomen. Zij willen met het college en andere fracties in debat over de manier waarop de verschillende plannen en projecten ten uitvoer kunnen worden gebracht met het beschikbaar gestelde budget. Daarnaast wensen genoemde fracties concrete suggesties te doen die de aanpak verder kan versterken, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, handhaving en inrichting van de openbare ruimte.

  05:39:47 - 05:43:27 - Steeg, Bert van
  05:41:06 - 05:41:12 -
  05:41:11 - 05:41:51 - Koning, Maarten
  05:41:49 - 05:41:52 -
  05:42:35 - 05:42:39 -
  05:42:39 - 05:43:00 - Fattal, Mahaar
  05:43:00 - 05:43:01 -
  05:43:24 - 05:43:31 -
  05:43:26 - 05:43:26 - Fattal, Mahaar
  05:43:30 - 05:43:42 - Fattal, Mahaar
  05:43:42 - 05:43:43 -
  05:43:43 - 05:45:40 - Steeg, Bert van
  05:44:04 - 05:44:06 -
  05:45:41 - 05:45:50 -
  05:45:50 - 05:46:30 - Fattal, Mahaar
  05:46:30 - 05:46:31 -
  05:46:32 - 05:46:44 - Steeg, Bert van
  05:46:44 - 05:46:45 -
  05:46:44 - 05:47:53 - Fattal, Mahaar
  05:47:53 - 05:47:56 -
  05:47:54 - 05:48:12 - Steeg, Bert van
  05:48:12 - 05:48:13 -
  05:48:13 - 05:49:11 - Fattal, Mahaar
  05:49:10 - 05:49:12 -
  05:49:13 - 05:49:27 - Ramaker, Margreet
  05:49:27 - 05:49:27 -
  05:49:27 - 05:49:35 - Fattal, Mahaar
  05:49:34 - 05:49:35 -
  05:49:36 - 05:49:53 - Ramaker, Margreet
  05:49:53 - 05:49:54 -
  05:49:53 - 05:50:25 - Fattal, Mahaar
  05:50:24 - 05:50:27 -
  05:50:26 - 05:50:37 - Ramaker, Margreet
  05:50:37 - 05:50:37 -
  05:50:38 - 05:50:45 - Fattal, Mahaar
  05:50:42 - 05:50:48 -
  05:50:48 - 05:51:01 - Şimşek, Iskender
  05:51:01 - 05:51:02 -
  05:51:01 - 05:51:56 - Fattal, Mahaar
  05:51:06 - 05:51:08 -
  05:51:55 - 05:51:57 -
  05:51:57 - 05:52:23 - Şimşek, Iskender
  05:52:24 - 05:55:58 - Fattal, Mahaar
  05:52:24 - 05:52:24 -
  05:52:54 - 05:52:55 -
  05:55:58 - 05:56:05 -
  05:56:05 - 05:59:08 - Ramaker, Margreet
  05:59:08 - 05:59:29 -
  05:59:29 - 06:02:36 - Leever, Romi
  06:02:36 - 06:02:45 -
  06:02:45 - 06:03:43 - Bos, Cees
  06:03:42 - 06:03:44 -
  06:03:44 - 06:04:05 - Leever, Romi
  06:04:05 - 06:04:07 -
  06:04:07 - 06:04:41 - Bos, Cees
  06:04:41 - 06:04:43 -
  06:04:43 - 06:05:36 - Leever, Romi
  06:05:00 - 06:05:01 -
  06:05:36 - 06:05:44 -
  06:05:44 - 06:07:56 - Bergen, Derk van
  06:07:56 - 06:08:11 -
  06:07:58 - 06:08:05 - Bergen, Derk van
  06:08:15 - 06:10:37 - Bos, Cees
  06:10:38 - 06:10:45 -
  06:10:45 - 06:15:12 - Koning, Maarten
  06:15:11 - 06:15:17 -
  06:15:15 - 06:18:18 -
  06:18:18 - 06:18:29 -
  06:18:24 - 06:18:26 - Bos, Cees
  06:18:29 - 06:18:56 - Bos, Cees
  06:18:56 - 06:18:58 -
  06:18:59 - 06:19:17 -
  06:19:17 - 06:19:18 -
  06:19:18 - 06:19:47 - Bos, Cees
  06:19:47 - 06:19:49 -
  06:19:49 - 06:20:08 -
  06:20:08 - 06:20:10 -
  06:20:09 - 06:20:32 - Bos, Cees
  06:20:26 - 06:20:33 -
  06:20:33 - 06:20:47 -
  06:20:48 - 06:21:03 -
  06:21:03 - 06:23:30 - Şimşek, Iskender
  06:23:30 - 06:23:37 -
  06:23:35 - 06:26:11 -
  06:26:10 - 06:26:28 -
  06:33:13 - 06:33:33 -
  06:33:31 - 06:35:53 - Dijksma, S.A.M.
  06:35:51 - 06:35:53 -
  06:35:53 - 06:36:07 - Steeg, Bert van
  06:36:05 - 06:36:13 -
  06:36:07 - 06:40:04 - Dijksma, S.A.M.
  06:39:51 - 06:40:05 -
  06:40:05 - 06:40:13 - Fattal, Mahaar
  06:40:12 - 06:40:14 -
  06:40:13 - 06:44:55 - Dijksma, S.A.M.
  06:44:54 - 06:44:59 -
  06:44:58 - 06:45:13 - Ramaker, Margreet
  06:45:14 - 06:47:40 - Dijksma, S.A.M.
  06:47:41 - 06:47:42 -
  06:47:43 - 06:48:03 - Ramaker, Margreet
  06:48:04 - 06:48:34 - Dijksma, S.A.M.
  06:48:35 - 06:48:37 -
  06:48:37 - 06:48:58 - Ramaker, Margreet
  06:49:00 - 06:54:24 - Dijksma, S.A.M.
  06:54:21 - 06:54:24 -
  06:54:24 - 06:56:35 - Bos, Cees
  06:54:52 - 06:54:53 - Dijksma, S.A.M.
  06:56:06 - 06:56:36 -
  06:56:35 - 06:58:20 - Dijksma, S.A.M.
  06:58:19 - 06:58:28 - Bos, Cees
  06:58:26 - 06:58:37 - Dijksma, S.A.M.
  06:58:35 - 06:58:53 - Bos, Cees
  06:58:43 - 06:58:50 - Dijksma, S.A.M.
  06:58:43 - 06:58:58 -
  06:58:52 - 07:01:47 - Dijksma, S.A.M.
  07:01:45 - 07:01:49 -
  07:01:48 - 07:01:53 - Şimşek, Iskender
  07:01:54 - 07:01:56 -
  07:01:55 - 07:02:09 - Şimşek, Iskender
  07:02:08 - 07:04:04 - Dijksma, S.A.M.
  07:04:02 - 07:04:14 -
  07:04:02 - 07:04:06 -
  07:04:14 - 07:05:36 - Dijksma, S.A.M.
  07:05:36 - 07:06:07 -
  07:06:06 - 07:06:18 - Zweth, Rick van der
  07:06:08 - 07:07:21 -
  07:06:25 - 07:07:03 - Bos, Cees
  07:07:19 - 07:07:20 - Fattal, Mahaar
  07:07:22 - 07:07:46 - Leever, Romi
  07:07:23 - 07:07:23 -
  07:07:45 - 07:07:49 -
  07:07:48 - 07:07:55 - Fattal, Mahaar
  07:07:56 - 07:08:07 -
  07:08:03 - 07:08:08 - Dijksma, S.A.M.
  07:08:04 - 07:08:18 - Fattal, Mahaar
  07:08:16 - 07:08:23 -
  07:08:22 - 07:09:17 - Dijksma, S.A.M.
  07:09:14 - 07:09:17 -
  07:09:17 - 07:09:35 - Leever, Romi
  07:09:36 - 07:10:22 - Dijksma, S.A.M.
  07:10:23 - 07:10:26 -
  07:10:26 - 07:10:41 - Dijksma, S.A.M.
  07:10:42 - 07:10:45 -
  07:10:44 - 07:10:51 - Fattal, Mahaar
  07:10:51 - 07:12:26 -
  07:11:27 - 07:11:41 - Steeg, Bert van
  07:11:42 - 07:11:45 - Steeg, Bert van
  07:11:53 - 07:11:55 - Fattal, Mahaar
  07:12:10 - 07:12:13 - Fattal, Mahaar
  07:12:17 - 07:12:37 - Ramaker, Margreet
  07:12:37 - 07:14:11 -
  07:12:40 - 07:12:43 - Leever, Romi
  07:12:46 - 07:12:52 - Bergen, Derk van
  07:12:55 - 07:13:08 - Bos, Cees
  07:13:10 - 07:13:17 - Koning, Maarten
  07:42:10 - - Graaf, Rik van der