Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 12 mei 2022

14:00 - 16:15

Locatie
Stadhuishal
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 12 mei 2022 13:49
Eind
maandag 16 mei 2022 13:41
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 12 mei  2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Aanvang: 14.00u.

Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

00:16:56 - 00:17:04 - Wilt, Berdien van der
00:17:03 - 00:17:54 - Sungur, Mahmut
00:17:49 - 00:17:55 - Bakker, Has
00:17:54 - 00:18:08 - Biemans, Mirthe
00:18:09 - 00:18:20 - Wilt, Berdien van der
00:18:09 - 00:18:33 - Bakker, Has
00:18:32 - 00:18:54 - Sungur, Mahmut
00:18:51 - 00:19:48 - Bakker, Has
00:18:55 - 00:19:12 - Wilt, Berdien van der
00:19:47 - 00:20:24 - Dijkstra, Gert
00:20:35 - 00:21:45 - Bakker, Has
00:20:41 - 00:22:15 - Dijkstra, Gert
00:22:14 - 00:22:36 - Bakker, Has
00:22:17 - 00:23:13 - Zwinkels, Jantine
00:23:14 - 00:23:44 - Bakker, Has
00:23:20 - 00:23:22 - Dijkstra, Gert
00:23:41 - 00:23:57 - Sungur, Mahmut
00:23:57 - 00:24:11 - Bakker, Has
00:23:59 - 00:24:34 - Dijkstra, Gert
00:24:31 - 00:24:52 - Bakker, Has
00:25:39 - 00:25:44 - Bakker, Has
00:25:41 - 00:26:01 - Sungur, Mahmut
00:26:02 - 00:26:42 - Bakker, Has
00:26:40 - 00:27:11 - Dijkstra, Gert
00:27:12 - 00:27:47 - Bakker, Has
00:27:55 - 00:28:07 - Bakker, Has
00:28:05 - 00:28:37 - Chirino, Bina
00:28:36 - 00:28:46 - Bakker, Has
00:28:45 - 00:29:11 - Sungur, Mahmut
00:29:10 - 00:29:26 - Bakker, Has
00:29:24 - 00:29:35 - Zwinkels, Jantine
00:29:32 - 00:30:05 - Sungur, Mahmut
00:30:07 - - Bakker, Has

Ter vaststelling:

  • Conceptverslag openbare commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën d.d. 24 februari 2022
  • Conceptverslag openbare commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën d.d. 8 maart 2022

Ter informatie:

  • Verslag adviescommissie Controle en Financiën 17 februari 2022
00:31:32 - 00:31:50 - Zwinkels, Jantine
00:31:45 - - Bakker, Has
00:32:14 - 00:32:48 - Dijkstra, Gert
00:32:46 - 00:33:03 - Bakker, Has
00:32:58 - 00:33:18 - Klein, Anke
00:33:13 - 00:33:24 - Bakker, Has
00:33:13 - 00:33:15 - Dijkstra, Gert
00:33:24 - 00:34:07 - Vries, Louise de
00:34:08 - 00:34:33 - Bakker, Has
00:34:29 - 00:34:43 - Klein, Anke
00:34:43 - 00:34:46 - Bakker, Has
00:34:46 - 00:34:56 - Vries, Louise de
00:34:57 - 00:35:16 - Bakker, Has
00:38:46 - - Bakker, Has

Wethouder: Klein, Beleidsterrein: Financiën
Indicatieve behandeltijd: 30 minuten.

De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een verbonden partij die namens de gemeente Utrecht, een negental overige gemeenten en het waterschap
de lokale heffingen uitvoert. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen
op de meerjarenbegroting 2023-2026 van de BghU. In de nu voorliggende zienswijzebrief geeft de
raad aan dat hij kan instemmen met de conceptmeerjarenbegroting waarin het weerstandvermogen weer op peil is gebracht. Tevens roept de raad de BghU op zich te blijven inspannen om de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken.

00:39:20 - 00:39:40 - Zwinkels, Jantine
00:39:40 - 00:40:03 - Bakker, Has
00:39:52 - 00:40:07 - Klein, Anke
00:40:08 - 00:40:52 - Bakker, Has
00:40:51 - 00:41:44 - Vries, Louise de
00:41:45 - 00:41:53 - Bakker, Has
00:41:51 - 00:42:07 - Sungur, Mahmut
00:42:06 - 00:42:08 - Bakker, Has
00:42:07 - 00:42:32 - Vries, Louise de
00:42:33 - 00:42:41 - Bakker, Has
00:42:41 - 00:44:00 - Hellevoort, Meike
00:43:58 - 00:44:03 - Bakker, Has
00:44:03 - 00:45:28 - Wilt, Berdien van der
00:45:29 - 00:45:32 - Bakker, Has
00:45:33 - 00:47:28 - Zwinkels, Jantine
00:47:29 - 00:47:33 - Wilt, Berdien van der
00:47:30 - 00:47:36 - Bakker, Has
00:47:34 - 00:47:48 - Wilt, Berdien van der
00:47:48 - 00:47:49 - Bakker, Has
00:47:51 - 00:48:32 - Zwinkels, Jantine
00:48:33 - 00:48:41 - Bakker, Has
00:48:40 - 00:49:05 - Sungur, Mahmut
00:49:06 - 00:49:31 - Bakker, Has
00:49:21 - 00:49:27 - Klein, Anke
00:55:24 - 00:56:49 - Bakker, Has
00:56:25 - 00:56:43 - Dijkstra, Gert
00:56:48 - 00:57:49 - Klein, Anke
00:57:47 - 00:57:55 - Bakker, Has
00:57:54 - 00:58:02 - Vries, Louise de
00:58:01 - 00:58:04 - Bakker, Has
00:58:03 - 00:58:35 - Klein, Anke
00:58:34 - 00:58:37 - Bakker, Has
00:58:36 - 00:58:49 - Vries, Louise de
00:58:50 - 00:58:55 - Bakker, Has
00:58:51 - 00:59:04 - Klein, Anke
00:59:02 - 00:59:14 - Bakker, Has
00:59:15 - 01:06:50 - Klein, Anke
01:06:51 - 01:07:16 - Bakker, Has
01:07:15 - 01:08:09 - Klein, Anke
01:08:09 - 01:08:36 - Bakker, Has
01:08:37 - 01:08:52 - Zwinkels, Jantine
01:08:52 - 01:08:54 - Bakker, Has
01:08:54 - 01:09:26 - Klein, Anke
01:09:28 - 01:09:39 - Bakker, Has
01:09:38 - 01:09:59 - Wilt, Berdien van der
01:10:01 - 01:11:05 - Bakker, Has
01:10:02 - 01:10:10 - Klein, Anke
01:11:04 - 01:11:30 - Vries, Louise de
01:11:42 - 01:11:47 - Bakker, Has
01:11:46 - 01:12:18 - Hellevoort, Meike
01:12:17 - 01:12:44 - Bakker, Has
01:12:44 - 01:13:20 - Zwinkels, Jantine
01:13:21 - 01:13:27 - Bakker, Has
01:13:26 - 01:14:04 - Biemans, Mirthe
01:14:05 - 01:14:28 - Bakker, Has
01:14:27 - 01:16:32 - Klein, Anke
01:16:34 - 01:17:59 - Bakker, Has
01:24:48 - - Bakker, Has

Wethouder: Voortman, Beleidsterrein: Juridische Zaken
Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
Afzender: Berdien van der Wilt (D66), Bert van Steeg (CDA), Dimitri Gilissen (VVD), Sophie Schers (GL), Irene Sinteur (PvdA)
De agenderende fractie van D66, CDA, VVD, GL en PvdA willen de volgende zaken met het college bespreken:
Is een verklaring te vinden of te duiden voor de stijging van het aantal en de complexiteit van Wob-verzoeken? Kunnen we verwachten dat na mei 2022 deze stijging zal doorzetten?
Ziet het college juridische mogelijkheid om de termijn van 8 weken aan te passen naar gelang de ingewikkeldheid van het verzoek?
Hoe er wordt gecommuniceerd naar indieners over het moment waarop aan het wob-verzoek kan worden voldaan
Daarnaast willen de agenderende fracties richting geven op de vraag hoe we als gemeente op een robuuste manier om moeten gaan met ons archief, digitale vaardigheden van het personeel, en de capaciteitsproblemen. Zodanig dat we geen boetes of problemen riskeren richting de invoering van de nieuwe Woo wet in mei 2022.
De fractie van de PvdA agendeert graag mee met de Wob agendering met de volgende aanvullende punten:
Welke ondersteuning van indieners van Wob-verzoeken is mogelijk om tot kwalitatief betere verzoeken te komen?
Welke afspraken zijn mogelijk over terugkoppeling aan verzoekers indien beantwoording meer tijd kost?
Wat zijn de mogelijkheden voor het toetsen van de kwaliteit van de beantwoording van Wob-verzoeken?

01:26:52 - 01:28:52 - Wilt, Berdien van der
01:28:48 - 01:28:52 - Bakker, Has
01:28:51 - 01:29:02 - Sungur, Mahmut
01:29:02 - 01:29:04 - Bakker, Has
01:29:03 - 01:29:25 - Wilt, Berdien van der
01:29:24 - 01:29:40 - Bakker, Has
01:29:27 - 01:30:38 - Wilt, Berdien van der
01:30:38 - 01:30:52 - Bakker, Has
01:30:53 - 01:31:59 - Zwinkels, Jantine
01:32:01 - 01:32:10 - Bakker, Has
01:32:08 - 01:34:21 - Ramaker, Margreet
01:34:21 - 01:34:23 - Ramaker, Margreet
01:34:23 - 01:34:31 - Bakker, Has
01:34:28 - 01:35:54 - Fattal, Mahaar
01:35:52 - 01:35:57 - Bakker, Has
01:35:54 - 01:36:50 - Fattal, Mahaar
01:35:57 - 01:36:14 - Wilt, Berdien van der
01:36:14 - 01:36:15 - Bakker, Has
01:36:45 - 01:36:52 - Bakker, Has
01:36:51 - 01:37:14 - Wilt, Berdien van der
01:37:13 - 01:37:14 - Bakker, Has
01:37:14 - 01:37:17 - Fattal, Mahaar
01:37:17 - 01:37:19 - Bakker, Has
01:37:20 - 01:37:41 - Fattal, Mahaar
01:37:40 - 01:37:47 - Bakker, Has
01:37:47 - 01:41:02 - Biemans, Mirthe
01:40:31 - 01:40:41 - Bakker, Has
01:40:34 - 01:41:08 - Sungur, Mahmut
01:41:08 - 01:41:38 - Biemans, Mirthe
01:41:09 - 01:41:12 - Bakker, Has
01:41:38 - 01:41:41 - Bakker, Has
01:41:40 - 01:42:01 - Sungur, Mahmut
01:42:01 - 01:42:15 - Bakker, Has
01:42:02 - 01:42:06 - Biemans, Mirthe
01:42:12 - 01:42:27 - Ramaker, Margreet
01:42:26 - 01:42:30 - Bakker, Has
01:42:30 - 01:43:03 - Biemans, Mirthe
01:43:02 - 01:43:15 - Bakker, Has
01:43:06 - 01:43:17 - Dijkstra, Gert
01:43:16 - 01:43:26 - Bakker, Has
01:43:27 - 01:43:36 - Bakker, Has
01:43:33 - 01:43:42 - Dijkstra, Gert
01:43:39 - 01:44:21 - Bakker, Has
01:44:20 - 01:45:16 - Dijkstra, Gert
01:45:13 - 01:45:18 - Bakker, Has
01:45:17 - 01:45:37 - Wilt, Berdien van der
01:45:37 - 01:46:04 - Bakker, Has
01:45:40 - 01:45:47 - Dijkstra, Gert
01:46:05 - 01:47:40 - Dijkstra, Gert
01:47:39 - 01:47:46 - Bakker, Has
01:47:45 - 01:48:48 - Compagnie, Tijmen
01:48:48 - 01:49:02 - Bakker, Has
01:49:03 - 01:49:06 - Voortman, Linda
01:49:05 - 01:49:11 - Bakker, Has
01:53:38 - 01:53:43 - Bakker, Has
01:53:42 - 02:21:52 - Voortman, Linda
01:56:15 - 01:56:24 - Bakker, Has
01:56:23 - 01:56:38 - Sungur, Mahmut
01:56:33 - 01:56:39 - Bakker, Has
01:57:03 - 01:57:03 - Bakker, Has
01:59:36 - 01:59:43 - Bakker, Has
01:59:40 - 02:00:03 - Biemans, Mirthe
02:00:02 - 02:00:03 - Bakker, Has
02:00:41 - 02:00:45 - Bakker, Has
02:00:41 - 02:01:31 - Ramaker, Margreet
02:00:57 - 02:00:58 - Bakker, Has
02:03:44 - 02:04:24 - Bakker, Has
02:04:24 - 02:04:52 - Biemans, Mirthe
02:05:11 - 02:05:12 - Bakker, Has
02:08:03 - 02:08:39 - Wilt, Berdien van der
02:08:05 - 02:08:09 - Bakker, Has
02:09:32 - 02:09:56 - Wilt, Berdien van der
02:09:33 - 02:09:40 - Bakker, Has
02:09:43 - 02:09:44 - Bakker, Has
02:10:30 - 02:10:36 - Bakker, Has
02:10:36 - 02:11:10 - Ramaker, Margreet
02:12:51 - 02:13:21 - Bakker, Has
02:13:20 - 02:14:28 - Zwinkels, Jantine
02:14:28 - 02:14:35 - Bakker, Has
02:14:34 - 02:14:49 - Wilt, Berdien van der
02:14:50 - 02:14:53 - Bakker, Has
02:15:57 - 02:16:01 - Bakker, Has
02:16:00 - 02:16:26 - Zwinkels, Jantine
02:16:27 - 02:16:39 - Bakker, Has
02:17:39 - 02:17:47 - Bakker, Has
02:17:45 - 02:18:21 - Sungur, Mahmut
02:19:05 - 02:19:37 - Zwinkels, Jantine
02:20:27 - 02:20:35 - Bakker, Has
02:20:34 - 02:20:46 - Biemans, Mirthe
02:20:47 - 02:20:52 - Bakker, Has
02:21:45 - 02:22:19 - Bakker, Has
02:22:18 - 02:23:04 - Wilt, Berdien van der
02:23:05 - 02:23:24 - Bakker, Has
02:23:24 - 02:23:52 - Zwinkels, Jantine
02:23:52 - 02:24:23 - Bakker, Has
02:23:55 - 02:23:57 - Fattal, Mahaar
02:23:59 - 02:24:01 - Biemans, Mirthe
02:24:02 - 02:24:03 - Ramaker, Margreet
02:24:04 - 02:25:17 - Ramaker, Margreet
02:24:04 - 02:24:06 - Dijkstra, Gert
02:24:58 - 02:25:55 - Bakker, Has
02:25:21 - 02:25:57 - Voortman, Linda
02:25:56 - 02:26:35 - Bakker, Has
02:26:31 - 02:27:00 - Voortman, Linda
02:27:00 - 02:27:08 - Bakker, Has
02:27:05 - 02:27:16 - Sungur, Mahmut
02:27:15 - 02:27:46 - Bakker, Has
02:27:15 - 02:27:33 - Voortman, Linda