Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 12 mei 2022

14:00 - 16:15
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 12 mei 2022 13:49
Eind
maandag 16 mei 2022 13:41
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 12 mei  2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 14.00u.

 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 12 mei 2022 14:03 - 14:04
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:16:56 - 00:17:04 - Wilt, Berdien van der
  00:17:03 - 00:17:54 - Sungur, Mahmut
  00:17:49 - 00:17:55 - Bakker, Has
  00:17:54 - 00:18:08 - Biemans, Mirthe
  00:18:09 - 00:18:20 - Wilt, Berdien van der
  00:18:09 - 00:18:33 - Bakker, Has
  00:18:32 - 00:18:54 - Sungur, Mahmut
  00:18:51 - 00:19:48 - Bakker, Has
  00:18:55 - 00:19:12 - Wilt, Berdien van der
  00:19:47 - 00:20:24 - Dijkstra, Gert
  00:20:35 - 00:21:45 - Bakker, Has
  00:20:41 - 00:22:15 - Dijkstra, Gert
  00:22:14 - 00:22:36 - Bakker, Has
  00:22:17 - 00:23:13 - Zwinkels, Jantine
  00:23:14 - 00:23:44 - Bakker, Has
  00:23:20 - 00:23:22 - Dijkstra, Gert
  00:23:41 - 00:23:57 - Sungur, Mahmut
  00:23:57 - 00:24:11 - Bakker, Has
  00:23:59 - 00:24:34 - Dijkstra, Gert
  00:24:31 - 00:24:52 - Bakker, Has
  00:25:39 - 00:25:44 - Bakker, Has
  00:25:41 - 00:26:01 - Sungur, Mahmut
  00:26:02 - 00:26:42 - Bakker, Has
  00:26:40 - 00:27:11 - Dijkstra, Gert
  00:27:12 - 00:27:47 - Bakker, Has
  00:27:55 - 00:28:07 - Bakker, Has
  00:28:05 - 00:28:37 - Chirino, Bina
  00:28:36 - 00:28:46 - Bakker, Has
  00:28:45 - 00:29:11 - Sungur, Mahmut
  00:29:10 - 00:29:26 - Bakker, Has
  00:29:24 - 00:29:35 - Zwinkels, Jantine
  00:29:32 - 00:30:05 - Sungur, Mahmut
  00:30:07 - - Bakker, Has
 4. 3.2
  Jeugdcriminaliteit
 5. 3.3
  Raadsvoorstel zienswijze VRU Voorlopige jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 tevens geactualiseerde begroting 2022
 6. 3.4
  Raadsbrieven Vergunningsplicht autobranche bedrijventerrein Nieuw Overvecht
 7. 3.5

 8. 4

  Ter vaststelling:

  • Conceptverslag openbare commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën d.d. 24 februari 2022
  • Conceptverslag openbare commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën d.d. 8 maart 2022
 9. 5

  Ter informatie:

  • Verslag adviescommissie Controle en Financiën 17 februari 2022
  00:31:32 - 00:31:50 - Zwinkels, Jantine
  00:31:45 - - Bakker, Has
 10. 6

  00:32:14 - 00:32:48 - Dijkstra, Gert
  00:32:46 - 00:33:03 - Bakker, Has
  00:32:58 - 00:33:18 -
  00:33:13 - 00:33:24 - Bakker, Has
  00:33:13 - 00:33:15 - Dijkstra, Gert
  00:33:24 - 00:34:07 - Vries, Louise de
  00:34:08 - 00:34:33 - Bakker, Has
  00:34:29 - 00:34:43 -
  00:34:43 - 00:34:46 - Bakker, Has
  00:34:46 - 00:34:56 - Vries, Louise de
  00:34:57 - 00:35:16 - Bakker, Has
  00:38:46 - - Bakker, Has
 11. 7

  Wethouder: Klein, Beleidsterrein: Financiën
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten.

  De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een verbonden partij die namens de gemeente Utrecht, een negental overige gemeenten en het waterschap
  de lokale heffingen uitvoert. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen
  op de meerjarenbegroting 2023-2026 van de BghU. In de nu voorliggende zienswijzebrief geeft de
  raad aan dat hij kan instemmen met de conceptmeerjarenbegroting waarin het weerstandvermogen weer op peil is gebracht. Tevens roept de raad de BghU op zich te blijven inspannen om de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken.

  00:39:20 - 00:39:40 - Zwinkels, Jantine
  00:39:40 - 00:40:03 - Bakker, Has
  00:39:52 - 00:40:07 -
  00:40:08 - 00:40:52 - Bakker, Has
  00:40:51 - 00:41:44 - Vries, Louise de
  00:41:45 - 00:41:53 - Bakker, Has
  00:41:51 - 00:42:07 - Sungur, Mahmut
  00:42:06 - 00:42:08 - Bakker, Has
  00:42:07 - 00:42:32 - Vries, Louise de
  00:42:33 - 00:42:41 - Bakker, Has
  00:42:41 - 00:44:00 - Hellevoort, Meike
  00:43:58 - 00:44:03 - Bakker, Has
  00:44:03 - 00:45:28 - Wilt, Berdien van der
  00:45:29 - 00:45:32 - Bakker, Has
  00:45:33 - 00:47:28 - Zwinkels, Jantine
  00:47:29 - 00:47:33 - Wilt, Berdien van der
  00:47:30 - 00:47:36 - Bakker, Has
  00:47:34 - 00:47:48 - Wilt, Berdien van der
  00:47:48 - 00:47:49 - Bakker, Has
  00:47:51 - 00:48:32 - Zwinkels, Jantine
  00:48:33 - 00:48:41 - Bakker, Has
  00:48:40 - 00:49:05 - Sungur, Mahmut
  00:49:06 - 00:49:31 - Bakker, Has
  00:49:21 - 00:49:27 -
  00:55:24 - 00:56:49 - Bakker, Has
  00:56:25 - 00:56:43 - Dijkstra, Gert
  00:56:48 - 00:57:49 -
  00:57:47 - 00:57:55 - Bakker, Has
  00:57:54 - 00:58:02 - Vries, Louise de
  00:58:01 - 00:58:04 - Bakker, Has
  00:58:03 - 00:58:35 -
  00:58:34 - 00:58:37 - Bakker, Has
  00:58:36 - 00:58:49 - Vries, Louise de
  00:58:50 - 00:58:55 - Bakker, Has
  00:58:51 - 00:59:04 -
  00:59:02 - 00:59:14 - Bakker, Has
  00:59:15 - 01:06:50 -
  01:06:51 - 01:07:16 - Bakker, Has
  01:07:15 - 01:08:09 -
  01:08:09 - 01:08:36 - Bakker, Has
  01:08:37 - 01:08:52 - Zwinkels, Jantine
  01:08:52 - 01:08:54 - Bakker, Has
  01:08:54 - 01:09:26 -
  01:09:28 - 01:09:39 - Bakker, Has
  01:09:38 - 01:09:59 - Wilt, Berdien van der
  01:10:01 - 01:11:05 - Bakker, Has
  01:10:02 - 01:10:10 -
  01:11:04 - 01:11:30 - Vries, Louise de
  01:11:42 - 01:11:47 - Bakker, Has
  01:11:46 - 01:12:18 - Hellevoort, Meike
  01:12:17 - 01:12:44 - Bakker, Has
  01:12:44 - 01:13:20 - Zwinkels, Jantine
  01:13:21 - 01:13:27 - Bakker, Has
  01:13:26 - 01:14:04 - Biemans, Mirthe
  01:14:05 - 01:14:28 - Bakker, Has
  01:14:27 - 01:16:32 -
  01:16:34 - 01:17:59 - Bakker, Has
  01:24:48 - - Bakker, Has
 12. 8

  Wethouder: Voortman, Beleidsterrein: Juridische Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Afzender: Berdien van der Wilt (D66), Bert van Steeg (CDA), Dimitri Gilissen (VVD), Sophie Schers (GL), Irene Sinteur (PvdA)
  De agenderende fractie van D66, CDA, VVD, GL en PvdA willen de volgende zaken met het college bespreken:
  Is een verklaring te vinden of te duiden voor de stijging van het aantal en de complexiteit van Wob-verzoeken? Kunnen we verwachten dat na mei 2022 deze stijging zal doorzetten?
  Ziet het college juridische mogelijkheid om de termijn van 8 weken aan te passen naar gelang de ingewikkeldheid van het verzoek?
  Hoe er wordt gecommuniceerd naar indieners over het moment waarop aan het wob-verzoek kan worden voldaan
  Daarnaast willen de agenderende fracties richting geven op de vraag hoe we als gemeente op een robuuste manier om moeten gaan met ons archief, digitale vaardigheden van het personeel, en de capaciteitsproblemen. Zodanig dat we geen boetes of problemen riskeren richting de invoering van de nieuwe Woo wet in mei 2022.
  De fractie van de PvdA agendeert graag mee met de Wob agendering met de volgende aanvullende punten:
  Welke ondersteuning van indieners van Wob-verzoeken is mogelijk om tot kwalitatief betere verzoeken te komen?
  Welke afspraken zijn mogelijk over terugkoppeling aan verzoekers indien beantwoording meer tijd kost?
  Wat zijn de mogelijkheden voor het toetsen van de kwaliteit van de beantwoording van Wob-verzoeken?

  01:26:52 - 01:28:52 - Wilt, Berdien van der
  01:28:48 - 01:28:52 - Bakker, Has
  01:28:51 - 01:29:02 - Sungur, Mahmut
  01:29:02 - 01:29:04 - Bakker, Has
  01:29:03 - 01:29:25 - Wilt, Berdien van der
  01:29:24 - 01:29:40 - Bakker, Has
  01:29:27 - 01:30:38 - Wilt, Berdien van der
  01:30:38 - 01:30:52 - Bakker, Has
  01:30:53 - 01:31:59 - Zwinkels, Jantine
  01:32:01 - 01:32:10 - Bakker, Has
  01:32:08 - 01:34:21 - Ramaker, Margreet
  01:34:21 - 01:34:23 - Ramaker, Margreet
  01:34:23 - 01:34:31 - Bakker, Has
  01:34:28 - 01:35:54 - Fattal, Mahaar
  01:35:52 - 01:35:57 - Bakker, Has
  01:35:54 - 01:36:50 - Fattal, Mahaar
  01:35:57 - 01:36:14 - Wilt, Berdien van der
  01:36:14 - 01:36:15 - Bakker, Has
  01:36:45 - 01:36:52 - Bakker, Has
  01:36:51 - 01:37:14 - Wilt, Berdien van der
  01:37:13 - 01:37:14 - Bakker, Has
  01:37:14 - 01:37:17 - Fattal, Mahaar
  01:37:17 - 01:37:19 - Bakker, Has
  01:37:20 - 01:37:41 - Fattal, Mahaar
  01:37:40 - 01:37:47 - Bakker, Has
  01:37:47 - 01:41:02 - Biemans, Mirthe
  01:40:31 - 01:40:41 - Bakker, Has
  01:40:34 - 01:41:08 - Sungur, Mahmut
  01:41:08 - 01:41:38 - Biemans, Mirthe
  01:41:09 - 01:41:12 - Bakker, Has
  01:41:38 - 01:41:41 - Bakker, Has
  01:41:40 - 01:42:01 - Sungur, Mahmut
  01:42:01 - 01:42:15 - Bakker, Has
  01:42:02 - 01:42:06 - Biemans, Mirthe
  01:42:12 - 01:42:27 - Ramaker, Margreet
  01:42:26 - 01:42:30 - Bakker, Has
  01:42:30 - 01:43:03 - Biemans, Mirthe
  01:43:02 - 01:43:15 - Bakker, Has
  01:43:06 - 01:43:17 - Dijkstra, Gert
  01:43:16 - 01:43:26 - Bakker, Has
  01:43:27 - 01:43:36 - Bakker, Has
  01:43:33 - 01:43:42 - Dijkstra, Gert
  01:43:39 - 01:44:21 - Bakker, Has
  01:44:20 - 01:45:16 - Dijkstra, Gert
  01:45:13 - 01:45:18 - Bakker, Has
  01:45:17 - 01:45:37 - Wilt, Berdien van der
  01:45:37 - 01:46:04 - Bakker, Has
  01:45:40 - 01:45:47 - Dijkstra, Gert
  01:46:05 - 01:47:40 - Dijkstra, Gert
  01:47:39 - 01:47:46 - Bakker, Has
  01:47:45 - 01:48:48 - Compagnie, Tijmen
  01:48:48 - 01:49:02 - Bakker, Has
  01:49:03 - 01:49:06 - Voortman, Linda
  01:49:05 - 01:49:11 - Bakker, Has
  01:53:38 - 01:53:43 - Bakker, Has
  01:53:42 - 02:21:52 - Voortman, Linda
  01:56:15 - 01:56:24 - Bakker, Has
  01:56:23 - 01:56:38 - Sungur, Mahmut
  01:56:33 - 01:56:39 - Bakker, Has
  01:57:03 - 01:57:03 - Bakker, Has
  01:59:36 - 01:59:43 - Bakker, Has
  01:59:40 - 02:00:03 - Biemans, Mirthe
  02:00:02 - 02:00:03 - Bakker, Has
  02:00:41 - 02:00:45 - Bakker, Has
  02:00:41 - 02:01:31 - Ramaker, Margreet
  02:00:57 - 02:00:58 - Bakker, Has
  02:03:44 - 02:04:24 - Bakker, Has
  02:04:24 - 02:04:52 - Biemans, Mirthe
  02:05:11 - 02:05:12 - Bakker, Has
  02:08:03 - 02:08:39 - Wilt, Berdien van der
  02:08:05 - 02:08:09 - Bakker, Has
  02:09:32 - 02:09:56 - Wilt, Berdien van der
  02:09:33 - 02:09:40 - Bakker, Has
  02:09:43 - 02:09:44 - Bakker, Has
  02:10:30 - 02:10:36 - Bakker, Has
  02:10:36 - 02:11:10 - Ramaker, Margreet
  02:12:51 - 02:13:21 - Bakker, Has
  02:13:20 - 02:14:28 - Zwinkels, Jantine
  02:14:28 - 02:14:35 - Bakker, Has
  02:14:34 - 02:14:49 - Wilt, Berdien van der
  02:14:50 - 02:14:53 - Bakker, Has
  02:15:57 - 02:16:01 - Bakker, Has
  02:16:00 - 02:16:26 - Zwinkels, Jantine
  02:16:27 - 02:16:39 - Bakker, Has
  02:17:39 - 02:17:47 - Bakker, Has
  02:17:45 - 02:18:21 - Sungur, Mahmut
  02:19:05 - 02:19:37 - Zwinkels, Jantine
  02:20:27 - 02:20:35 - Bakker, Has
  02:20:34 - 02:20:46 - Biemans, Mirthe
  02:20:47 - 02:20:52 - Bakker, Has
  02:21:45 - 02:22:19 - Bakker, Has
  02:22:18 - 02:23:04 - Wilt, Berdien van der
  02:23:05 - 02:23:24 - Bakker, Has
  02:23:24 - 02:23:52 - Zwinkels, Jantine
  02:23:52 - 02:24:23 - Bakker, Has
  02:23:55 - 02:23:57 - Fattal, Mahaar
  02:23:59 - 02:24:01 - Biemans, Mirthe
  02:24:02 - 02:24:03 - Ramaker, Margreet
  02:24:04 - 02:25:17 - Ramaker, Margreet
  02:24:04 - 02:24:06 - Dijkstra, Gert
  02:24:58 - 02:25:55 - Bakker, Has
  02:25:21 - 02:25:57 - Voortman, Linda
  02:25:56 - 02:26:35 - Bakker, Has
  02:26:31 - 02:27:00 - Voortman, Linda
  02:27:00 - 02:27:08 - Bakker, Has
  02:27:05 - 02:27:16 - Sungur, Mahmut
  02:27:15 - 02:27:46 - Bakker, Has
  02:27:15 - 02:27:33 - Voortman, Linda