Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 24 november 2022

10:00 - 23:00

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 24 november 2022 09:48
Eind
donderdag 24 november 2022 16:54
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 24 november 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:12:27 - 00:12:35 - Maas, Ruud
  00:13:09 - - Streefland, Rachel
  00:13:13 - - Peters, Ralph
 2. 00:13:46 - 00:14:28 - Peters, Ralph
  00:13:48 - 00:14:03 - Steeg, Bert van
  00:14:28 - 00:14:44 - Streefland, Rachel
  00:14:43 - 00:15:02 - Peters, Ralph
  00:14:45 - 00:14:46 - Steeg, Bert van
  00:15:01 - 00:15:23 - Steeg, Bert van
  00:15:10 - 00:15:27 - Peters, Ralph
  00:15:25 - 00:15:50 - Streefland, Rachel
  00:15:52 - 00:16:03 - Peters, Ralph
  00:16:00 - 00:16:24 - Steeg, Bert van
  00:16:24 - 00:16:38 - Peters, Ralph
  00:16:38 - 00:16:54 - Fattal, Mahaar
  00:16:55 - 00:17:06 - Peters, Ralph
  00:17:01 - 00:17:16 - Vries, Louise de
  00:17:17 - 00:17:24 - Peters, Ralph
  00:17:22 - 00:17:32 - Compagnie, Tijmen
  00:17:28 - 00:18:12 - Peters, Ralph
  00:18:14 - 00:18:18 - Peters, Ralph
  00:18:18 - 00:19:01 - Steeg, Bert van
  00:18:41 - 00:19:29 - Peters, Ralph
  00:19:28 - 00:19:46 - Simsek, Iskender
  00:19:41 - 00:20:02 - Peters, Ralph
  00:20:01 - 00:20:11 - Vries, Louise de
  00:20:11 - 00:20:50 - Peters, Ralph
  00:21:18 - 00:21:25 - Peters, Ralph
  00:21:24 - 00:21:37 - Meerding, Tess
  00:21:37 - 00:21:57 - Peters, Ralph
  00:21:56 - 00:22:05 - Fattal, Mahaar
  00:22:05 - - Peters, Ralph
 3. Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:24:07 - 00:24:16 - Steeg, Bert van
  00:24:14 - 00:24:32 - Peters, Ralph
  00:24:36 - 00:26:01 - Peters, Ralph
  00:25:59 - 00:26:09 - Simsek, Iskender
  00:26:07 - 00:26:57 - Peters, Ralph
  00:26:57 - 00:27:51 - Dijkstra, Gert
  00:27:46 - 00:27:46 - Peters, Ralph
  00:27:48 - 00:28:09 - Peters, Ralph
  00:28:09 - 00:28:23 - Chirino, Bina
  00:28:24 - 00:28:28 - Peters, Ralph
  00:28:28 - 00:28:42 - Maas, Ruud
  00:28:39 - 00:28:42 - Peters, Ralph
  00:28:41 - 00:29:11 - Steeg, Bert van
  00:28:51 - 00:29:37 - Peters, Ralph
  00:29:37 - 00:30:25 - Dijkstra, Gert
  00:30:17 - 00:31:11 - Peters, Ralph
  00:30:27 - 00:30:42 - Meerding, Tess
  00:31:11 - 00:32:01 - Dijkstra, Gert
  00:31:37 - 00:32:04 - Peters, Ralph
  00:32:03 - 00:32:32 - Wilt, Berdien van der
  00:32:34 - 00:32:36 - Peters, Ralph
  00:32:36 - 00:32:52 - Hessel, Yvonne
  00:32:52 - 00:33:20 - Peters, Ralph
  00:33:26 - 00:33:28 - Peters, Ralph
  00:33:30 - 00:33:40 - Peters, Ralph
  00:33:41 - 00:34:25 - Meerding, Tess
  00:34:24 - 00:35:25 - Peters, Ralph
  00:34:45 - 00:34:57 - Wilt, Berdien van der
  00:35:01 - 00:35:05 - Raaijmakers, Ilse
  00:35:24 - 00:35:56 - Steeg, Bert van
  00:35:55 - 00:35:59 - Peters, Ralph
  00:35:58 - 00:36:01 - Chirino, Bina
  00:36:00 - 00:36:29 - Peters, Ralph
  00:36:29 - 00:36:41 - Steeg, Bert van
  00:36:40 - - Peters, Ralph
 4. Ter vaststelling:
  Conceptverslag vergadering 6 oktober 2022
  Geheim verslag vergadering 6 oktober 2022*

  *  Na een ambtelijk check is het voorstel om het geheime verslag openbaar te maken.

 5. Openbare lijst van ingekomen stukken voor commissie VBF 24  november 2022

  Nr. 1. Demonstratierecht onder druk - nieuw rapport Amnesty
  Nr. 2. Amendement A1 CDA en CU Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VeiligheidsRegio Utrecht, aangenomen

  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

  00:39:01 - 00:39:16 - Haan, Kelly de
  00:39:38 - 00:39:40 - Meerding, Tess
  00:45:38 - 00:46:21 - Peters, Ralph
  00:46:21 - 00:46:52 - Chirino, Bina
  00:46:51 - - Peters, Ralph
 6. Wethouder Streefland, beleidsterrein: Juridische Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Geagendeerd door: Margreet Ramaker (VVD), Jantine Zwinkels (CDA), Gert Dijkstra (EenUtrecht), PvdA, PVV, Volt en CU.

  De agenderende fracties hebben zich verbaasd over het feit dat het college de bestaande situatie waarbij de gemeente voor 1 miljoen euro het schip in gaat, zo lang heeft laten voortduren. We zijn er niet gerust op dat het college in control is en verwachten een meer proactieve houding en resultaatgerichtheid van het college bij het
  tijdig afwikkelen van beroep- en bezwaarprocedures. Daarom willen we op basis van onderstaande vragen in gesprek met het college.
  Vragen zijn:

  • Welke maatregelen treft het college om het totale bedrag aan dwangsommen met ingang van het jaar 2023 ten minstens op het niveau van het jaar 2018 te laten zijn?
  • Welke maatregelen treft het college voor de lopende beroeps- en bezwaarzaken en de WOB/Woo verzoeken waar mogelijke risico op dwangsommen zijn? Zijn deze in beeld gebracht? Zo ja, kan het college het plan van aanpak met de raad delen?
  • Welke maatregelen neemt het college om het aantal beroep- en bezwaarzaken voor te zijn door bijvoorbeeld toepassing van mediation, duidelijke communicatie? Welke aanpak staat het college voor?
   Bijlagen:
  • Beantwoording SV 2022 nr 140 over Het verkwanselen van bijna 1 miljoen euro door het missen van fatale termijnen.docx
  • Beantwoording SV 2022 nr. 144 Niet halen van termijnen in bezwaarprocedures (met antwoord)
  00:49:20 - 00:52:57 - Ramaker, Margreet
  00:52:57 - 00:53:11 - Peters, Ralph
  00:53:13 - 00:57:46 - Stellinga, Hessel
  00:56:45 - 00:56:46 - Peters, Ralph
  00:57:45 - 00:58:29 - Peters, Ralph
  00:58:29 - 00:58:41 - Dijkstra, Gert
  00:58:45 - 00:59:18 - Peters, Ralph
  00:59:12 - 00:59:13 - Raaijmakers, Ilse
  00:59:17 - 00:59:23 - Raaijmakers, Ilse
  00:59:24 - 00:59:37 - Peters, Ralph
  00:59:24 - 00:59:33 - Streefland, Rachel
  00:59:36 - 00:59:51 - Stellinga, Hessel
  00:59:50 - 01:00:00 - Peters, Ralph
  01:00:00 - 01:00:25 - Dijkstra, Gert
  01:00:29 - 01:00:33 - Peters, Ralph
  01:00:33 - 01:01:40 - Raaijmakers, Ilse
  01:01:41 - 01:01:56 - Peters, Ralph
  01:01:55 - 01:02:35 - Maas, Ruud
  01:02:34 - 01:02:41 - Peters, Ralph
  01:02:40 - 01:03:06 - Compagnie, Tijmen
  01:03:06 - 01:03:22 - Peters, Ralph
  01:03:22 - 01:04:18 - Wilt, Berdien van der
  01:04:18 - 01:04:20 - Peters, Ralph
  01:04:21 - 01:04:29 - Ramaker, Margreet
  01:04:29 - 01:04:30 - Peters, Ralph
  01:04:30 - 01:05:02 - Wilt, Berdien van der
  01:05:05 - 01:05:06 - Peters, Ralph
  01:05:06 - 01:05:22 - Dijkstra, Gert
  01:05:23 - 01:05:24 - Peters, Ralph
  01:05:24 - 01:06:10 - Wilt, Berdien van der
  01:06:11 - 01:06:15 - Peters, Ralph
  01:06:14 - 01:06:25 - Stellinga, Hessel
  01:06:24 - 01:06:38 - Peters, Ralph
  01:06:25 - 01:06:29 - Wilt, Berdien van der
  01:06:39 - 01:07:45 - Fattal, Mahaar
  01:07:46 - 01:07:50 - Peters, Ralph
  01:07:49 - 01:08:52 - Hessel, Yvonne
  01:08:53 - 01:09:07 - Peters, Ralph
  01:09:06 - 01:09:17 - Streefland, Rachel
  01:09:15 - 01:09:21 - Peters, Ralph
  01:09:22 - 01:09:24 - Peters, Ralph
  01:21:20 - 01:22:26 - Peters, Ralph
  01:40:22 - 01:40:25 - Peters, Ralph
  01:40:35 - 01:40:51 - Peters, Ralph
  01:40:50 - 01:44:49 - Streefland, Rachel
  01:44:47 - 01:44:51 - Peters, Ralph
  01:44:50 - 01:44:58 - Ramaker, Margreet
  01:44:59 - 01:45:33 - Streefland, Rachel
  01:44:59 - 01:45:00 - Peters, Ralph
  01:45:32 - 01:45:34 - Peters, Ralph
  01:45:34 - 01:46:00 - Ramaker, Margreet
  01:46:02 - 01:47:00 - Streefland, Rachel
  01:46:04 - 01:46:07 - Peters, Ralph
  01:46:43 - 01:47:01 - Peters, Ralph
  01:47:01 - 01:47:31 - Hessel, Yvonne
  01:47:31 - 01:47:37 - Peters, Ralph
  01:47:33 - 01:48:17 - Streefland, Rachel
  01:47:33 - 01:47:46 - Hessel, Yvonne
  01:47:45 - 01:47:47 - Peters, Ralph
  01:48:15 - 01:48:19 - Hessel, Yvonne
  01:48:15 - 01:48:31 - Peters, Ralph
  01:48:19 - 01:49:11 - Streefland, Rachel
  01:49:09 - 01:49:13 - Peters, Ralph
  01:49:13 - 01:49:51 - Stellinga, Hessel
  01:49:51 - 01:49:52 - Peters, Ralph
  01:49:51 - 01:50:12 - Streefland, Rachel
  01:50:13 - 01:50:14 - Peters, Ralph
  01:50:14 - 01:50:16 - Stellinga, Hessel
  01:50:16 - 01:50:37 - Peters, Ralph
  01:50:17 - 01:50:33 - Streefland, Rachel
  01:50:36 - 01:51:05 - Ramaker, Margreet
  01:51:05 - 01:51:27 - Streefland, Rachel
  01:51:05 - 01:51:06 - Peters, Ralph
  01:51:27 - 01:51:28 - Peters, Ralph
  01:51:27 - 01:51:39 - Ramaker, Margreet
  01:51:39 - 01:53:50 - Streefland, Rachel
  01:51:40 - 01:51:40 - Peters, Ralph
  01:51:55 - 01:51:57 - Peters, Ralph
  01:53:48 - 01:53:51 - Peters, Ralph
  01:53:52 - 01:54:03 - Wilt, Berdien van der
  01:54:03 - 01:54:04 - Peters, Ralph
  01:54:03 - 01:54:49 - Streefland, Rachel
  01:54:47 - 01:54:50 - Peters, Ralph
  01:54:48 - 01:55:02 - Wilt, Berdien van der
  01:55:01 - 01:56:24 - Streefland, Rachel
  01:55:01 - 01:55:02 - Peters, Ralph
  01:56:24 - 01:56:26 - Peters, Ralph
  01:56:26 - 01:56:36 - Ramaker, Margreet
  01:56:36 - 01:58:01 - Streefland, Rachel
  01:58:03 - 01:58:04 - Peters, Ralph
  01:58:05 - 01:58:07 - Stellinga, Hessel
  01:58:07 - 02:00:47 - Streefland, Rachel
  01:58:08 - 01:58:15 - Peters, Ralph
  01:58:30 - 01:58:31 - Peters, Ralph
  01:59:16 - 01:59:32 - Peters, Ralph
  01:59:59 - 02:00:01 - Peters, Ralph
  02:00:42 - 02:00:47 - Peters, Ralph
  02:00:45 - 02:00:56 - Stellinga, Hessel
  02:00:56 - 02:02:14 - Streefland, Rachel
  02:02:08 - 02:02:09 - Peters, Ralph
  02:02:10 - 02:02:17 - Stellinga, Hessel
  02:02:15 - 02:05:38 - Streefland, Rachel
  02:05:37 - 02:05:40 - Peters, Ralph
  02:05:39 - 02:05:57 - Raaijmakers, Ilse
  02:05:57 - 02:08:13 - Streefland, Rachel
  02:08:08 - 02:08:14 - Peters, Ralph
  02:08:13 - 02:08:29 - Wilt, Berdien van der
  02:08:29 - 02:09:46 - Streefland, Rachel
  02:09:39 - 02:09:48 - Peters, Ralph
  02:09:47 - 02:10:16 - Fattal, Mahaar
  02:10:17 - 02:10:44 - Streefland, Rachel
  02:10:44 - 02:10:46 - Peters, Ralph
  02:10:46 - 02:11:02 - Fattal, Mahaar
  02:11:01 - 02:11:26 - Streefland, Rachel
  02:11:04 - 02:11:07 - Peters, Ralph
  02:11:22 - 02:11:25 - Peters, Ralph
  02:11:27 - 02:12:04 - Streefland, Rachel
  02:12:06 - 02:12:18 - Peters, Ralph
  02:12:19 - 02:12:37 - Wilt, Berdien van der
  02:12:31 - 02:12:41 - Peters, Ralph
  02:12:37 - 02:13:28 - Streefland, Rachel
  02:13:27 - 02:13:31 - Peters, Ralph
  02:13:33 - 02:14:25 - Stellinga, Hessel
  02:13:39 - 02:13:50 - Peters, Ralph
  02:14:20 - 02:14:32 - Peters, Ralph
  02:14:24 - 02:15:23 - Streefland, Rachel
  02:15:22 - 02:15:39 - Peters, Ralph
  02:15:26 - 02:15:27 - Stellinga, Hessel
  02:15:34 - 02:16:16 - Hessel, Yvonne
  02:16:16 - 02:16:41 - Streefland, Rachel
  02:16:16 - 02:16:23 - Peters, Ralph
  02:16:42 - 02:17:30 - Peters, Ralph
  02:17:31 - 02:17:45 - Stellinga, Hessel
  02:17:36 - 02:17:43 - Peters, Ralph
  02:17:43 - 02:17:58 - Peters, Ralph
  02:17:49 - 02:17:50 - Stellinga, Hessel
  02:17:57 - 02:18:19 - Wilt, Berdien van der
  02:18:22 - 02:18:24 - Peters, Ralph
  02:18:26 - 02:18:34 - Streefland, Rachel
  02:18:36 - 02:18:46 - Wilt, Berdien van der
  02:18:37 - 02:18:44 - Peters, Ralph
  02:18:39 - 02:18:54 - Streefland, Rachel
  02:18:54 - - Peters, Ralph
  02:19:16 - 02:19:27 - Ramaker, Margreet
  02:19:27 - 02:19:42 - Stellinga, Hessel
  02:19:42 - 02:19:44 - Stellinga, Hessel
  02:19:59 - 02:20:18 - Streefland, Rachel
  02:20:20 - 02:20:34 - Ramaker, Margreet
 7. Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten

  Eénmaal in de vier jaar stelt het bestuur van de VRU een beleidsplan en het dekkingsplan van de brandweer vast, waarin het beleid is vastgelegd over de taken van de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan beslaat de periode van 2020 tot en met 2023. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om volgend kalenderjaar een nieuw beleidsplan vast te stellen voor de periode 2024 tot en
  met 2027. Het beleidsplan is (mede) gebaseerd op het voorliggende regionaal risicoprofiel.
  Per brief van 18 juli 2022 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het ontwerp Regionaal Risicoprofiel (RRP) 2023 ’Veiligheid in samenspel’ toegezonden. Uw raad is uitgenodigd om, uiterlijk 18 november 2022, een reactie te geven op het ontwerp RRP en om wensen kenbaar te maken ten aanzien van het op te nemen beleid in het nieuwe Beleidsplan 2024-
  2027.

  02:20:59 - 02:21:17 - Maas, Ruud
  02:21:03 - 02:21:22 - Peters, Ralph
  02:28:16 - 02:29:38 - Peters, Ralph
  02:36:36 - 02:36:57 - Peters, Ralph
  02:36:56 - 02:38:22 - Heuven, Maarten van
  02:38:23 - 02:38:29 - Peters, Ralph
  02:38:28 - 02:38:42 - Meerding, Tess
  02:38:42 - 02:38:43 - Peters, Ralph
  02:38:42 - 02:39:08 - Heuven, Maarten van
  02:39:08 - 02:39:19 - Peters, Ralph
  02:39:18 - 02:41:34 - Steeg, Bert van
  02:41:35 - 02:41:43 - Peters, Ralph
  02:41:44 - 02:42:26 - Meerding, Tess
  02:42:27 - 02:43:17 - Peters, Ralph
  02:43:17 - 02:43:21 - Streefland, Rachel
  02:43:20 - 02:43:28 - Peters, Ralph
  02:53:28 - 02:53:54 - Peters, Ralph
  02:53:54 - 02:59:56 - Streefland, Rachel
  02:59:56 - 02:59:58 - Peters, Ralph
  02:59:58 - 03:00:11 - Heuven, Maarten van
  03:00:08 - 03:00:16 - Peters, Ralph
  03:00:12 - 03:01:30 - Streefland, Rachel
  03:00:22 - 03:00:24 - Peters, Ralph
  03:01:25 - 03:01:53 - Peters, Ralph
  03:01:30 - 03:01:54 - Heuven, Maarten van
  03:01:51 - 03:05:58 - Streefland, Rachel
  03:01:56 - 03:02:43 - Peters, Ralph
  03:01:56 - 03:02:24 - Heuven, Maarten van
  03:02:44 - 03:02:46 - Peters, Ralph
  03:05:58 - - Peters, Ralph
  03:06:43 - 03:06:44 - Streefland, Rachel
 8. Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten

  Per brief van 22 augustus 2022 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een
  ontwerp-wijzigingsbesluit voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) VRU voor
  zienswijze aan uw raad aangeboden. Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk op 1 december 2022 een
  zienswijze in te dienen op het ontwerp wijzigingsbesluit.
  Het ontwerp-wijzigingsbesluit heeft betrekking op twee thema’s:
  a. Systematiek dagelijks bestuur.
  b. Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  04:13:40 - 04:16:09 - Koning, Maarten
  04:16:07 - 04:16:20 - Peters, Ralph
  04:16:21 - 04:16:47 - Meerding, Tess
  04:16:47 - 04:16:52 - Peters, Ralph
  04:16:51 - 04:17:49 - Steeg, Bert van
  04:17:21 - 04:17:26 - Peters, Ralph
  04:17:50 - 04:18:12 - Peters, Ralph
  04:26:39 - 04:26:45 - Peters, Ralph
  04:26:44 - 04:29:24 - Oosters, Eva
  04:29:21 - 04:29:26 - Peters, Ralph
  04:29:26 - 04:29:49 - Meerding, Tess
  04:29:50 - 04:29:51 - Peters, Ralph
  04:29:51 - 04:30:20 - Oosters, Eva
  04:30:20 - 04:30:23 - Peters, Ralph
  04:30:22 - 04:30:34 - Meerding, Tess
  04:30:35 - 04:30:36 - Peters, Ralph
  04:30:37 - 04:31:00 - Oosters, Eva
  04:31:00 - 04:31:03 - Peters, Ralph
  04:31:03 - 04:31:55 - Koning, Maarten
  04:31:40 - 04:32:00 - Peters, Ralph
  04:32:00 - 04:32:26 - Oosters, Eva
  04:32:27 - - Peters, Ralph
 9. Burgemeester, Wethouder Eerenberg. Beleidsterrein: Sekswerk
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten

  Geagendeerd door: Hester Assen (PvdA), Mahaar Fatal (Groenlinks), Dirk Jan van Vliet (D66), Annemarijn Oudejans (S&S), Louise de Vries (PvdD), Stevie Nolten (Bij1),Tess Meerding (VVD), Cees Bos (SBU), Ismail El Abassi (Denk), Derk van Bergen (Christenunie), Ruud Maas (Volt), David Bosch (PVV), Bert van Steeg (CDA), Gert Dijkstra (EenUtrecht).

  Donderdag 22 september is het advies van de commissie Sorgdrager gepresenteerd. Onze fracties willen graag in gesprek met de wethouder over de bevindingen en de wijze waarop fracties deze bevindingen duiden. Zo kan de raad hierover ook met elkaar in debat en aangeven welke elementen voor hen prioriteit hebben zodat dit meegenomen kan worden in de uitwerking van de aanbevelingen.
  We vragen dat naast wethouder Eerenberg ook burgemeester Dijksma aanwezig is omdat in het advies ook ingegaan wordt op zaken die binnen haar portefeuille vallen.

 10. Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Participatie
  Indicatieve behandeltijd: 150 minuten
  Geagendeerd door: EenUtrecht, Gert Dijkstra, D66 Utrecht, Berdien van der Wilt, PvdA Utrecht, Rick van der Zweth, Volt Utrecht, Ruud Maas, VVD Utrecht, Tess Meerding, CDA, Bert van Steeg, PVV, David Bosch, Christen Unie, Bina Chirino, GroenLinks, Fred Dekkers

  Gesprek in 2 delen: (A) eerst over ‘waar staan we’ én (B) vervolgens over ‘wat betekent dat voor onze ambities en inzet op participatie en zeggenschap?
  (A) Waar staan we en hoe organiseren we dat beter – samen met Utrechters?
  Vanuit EenUtrecht is er de wens om aan de hand van vier vragen na te gaan hoe we de huidige participatie en zeggenschap in de stad beoordelen en hoe we dat met elkaar mogelijk (nog) beter kunnen organiseren. Daarbij onderscheiden we (i) burgerparticipatie in het domein van de gemeente van (ii) zeggenschap met overheidsparticipatie; nader beschreven in de notitie ‘Op weg naar een Utrechts Sociaal Akkoord’. De vier vragen zijn:
  (1) Vinden we dat het veel beter kan en moet met de participatie en zeggenschap in onze stad of gaat het al best goed?
  (2) Hoe belangrijk is het dat we inzetten op een te vernieuwen participatiecultuur bij de gemeente of is de huidige omgang (cultuur) met participatie en zeggenschap prima?
  (3) Hebben we behoefte (of niet) aan een gezamenlijke visie ‘van meepraten naar gedeeld eigenaarschap’ – met het onderscheid van burgerparticipatie versus zeggenschap bij burgers?
  (4) Helpt het ons als we de vernieuwing van participatie en zeggenschap in Utrecht (in opdracht van de gemeenteraad) laten adviseren/bekritiseren door een regiegroep met raadsleden, actieve en gelote burgers; bij voorkeur in een door de gemeenteraad in te stellen ZEGGENSCHAPSRAAD die tevens formeel functioneert als een adviescollege van de gemeenteraad als het gaat over participatie en zeggenschap?
  (B) Wat betekent dat voor onze ambities en inzet op participatie en zeggenschap?
  Aanvullend agenderen de fracties van D66 Utrecht, PvdA Utrecht, Volt Utrecht, VVD Utrecht, CDA, PVV, Christen Unie, GroenLinks mee vanuit de wens om een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van participatie en het programma ‘samen stad maken’ te bespreken in de commissie. De fractie betrekt daarin graag de beantwoording van de vragen over de toekomst wijkplatforms, de ambities als omschreven in het coalitieakkoord (waaronder ook het klimaatberaad) en de meest recente (nog te verwachten) updates o.a. vanuit opvolging motie 95 (Utrechts Burgerberaad) en motie 96 (Geef Utrechters meer invloed). Bespreking dient om meer richting te geven aan de invulling en uitvoering van de in het akkoord geschetste ambities op participatie en zeggenschap in samenhang met het lopende programma Samen Stad Maken.

  04:33:24 - 04:33:28 - Bergen, Derk van
  04:33:27 - 04:33:32 - Peters, Ralph
  04:35:42 - 04:36:40 - Peters, Ralph
  04:36:40 - 04:36:59 - Dijkstra, Gert
  04:36:59 - 04:37:49 - Peters, Ralph
  04:37:49 - 04:40:41 - Dijkstra, Gert
  04:40:41 - 04:40:43 - Peters, Ralph
  04:40:43 - 04:41:11 - Kendir, Esma
  04:41:12 - 04:41:13 - Peters, Ralph
  04:41:13 - 04:42:13 - Dijkstra, Gert
  04:41:56 - 04:42:17 - Peters, Ralph
  04:42:17 - 04:42:53 - Bosch, David
  04:42:53 - 04:43:01 - Peters, Ralph
  04:43:03 - 04:43:20 - Dijkstra, Gert
  04:43:17 - 04:43:20 - Peters, Ralph
  04:43:21 - 04:44:10 - Bosch, David
  04:44:07 - 04:44:11 - Peters, Ralph
  04:44:11 - 04:45:10 - Dijkstra, Gert
  04:44:37 - 04:45:10 - Peters, Ralph
  04:45:10 - 04:45:47 - Bosch, David
  04:45:47 - 04:45:49 - Peters, Ralph
  04:45:49 - 04:46:30 - Dijkstra, Gert
  04:45:54 - 04:46:34 - Peters, Ralph
  04:46:31 - 04:46:39 - Bosch, David
  04:46:39 - 04:46:43 - Peters, Ralph
  04:46:42 - 04:46:50 - Dijkstra, Gert
  04:46:47 - 04:46:57 - Peters, Ralph
  04:46:59 - 04:47:00 - Peters, Ralph
  04:46:59 - 04:47:34 - Simsek, Iskender
  04:47:29 - 04:47:34 - Peters, Ralph
  04:47:36 - 04:48:22 - Dijkstra, Gert
  04:47:53 - 04:48:26 - Peters, Ralph
  04:48:26 - 04:49:00 - Steeg, Bert van
  04:49:00 - 04:49:03 - Peters, Ralph
  04:49:03 - 04:50:06 - Dijkstra, Gert
  04:49:06 - 04:50:41 - Peters, Ralph
  04:50:07 - 04:50:30 - Steeg, Bert van
  04:50:39 - 04:51:33 - Chirino, Bina
  04:51:33 - 04:51:36 - Peters, Ralph
  04:51:35 - 04:53:30 - Dijkstra, Gert
  04:52:27 - 04:53:33 - Peters, Ralph
  04:53:32 - 04:54:00 - Chirino, Bina
  04:53:51 - 04:54:10 - Peters, Ralph
  04:54:10 - 04:54:49 - Wilt, Berdien van der
  04:54:48 - 04:54:49 - Peters, Ralph
  04:54:50 - 04:55:50 - Dijkstra, Gert
  04:55:35 - 04:55:52 - Peters, Ralph
  04:55:52 - 04:56:21 - Wilt, Berdien van der
  04:56:19 - 04:56:25 - Peters, Ralph
  04:56:24 - 04:57:19 - Dekkers, Fred
  04:57:17 - 04:57:23 - Peters, Ralph
  04:57:21 - 04:57:25 - Dijkstra, Gert
  04:57:24 - 04:57:57 - Dekkers, Fred
  04:57:24 - 04:57:26 - Peters, Ralph
  04:57:50 - 04:58:01 - Peters, Ralph
  04:58:01 - 04:59:37 - Dijkstra, Gert
  04:58:39 - 04:59:42 - Peters, Ralph
  04:59:43 - 04:59:57 - Zweth, Rick van der
  04:59:57 - 05:00:05 - Peters, Ralph
  05:00:07 - 05:01:00 - Dijkstra, Gert
  05:01:01 - 05:01:08 - Peters, Ralph
  05:01:09 - 05:02:49 - Wilt, Berdien van der
  05:02:39 - 05:02:50 - Peters, Ralph
  05:02:49 - 05:02:59 - Bosch, David
  05:02:59 - 05:03:03 - Peters, Ralph
  05:03:01 - 05:03:30 - Wilt, Berdien van der
  05:03:25 - 05:03:33 - Peters, Ralph
  05:03:32 - 05:03:56 - Bosch, David
  05:03:51 - 05:03:57 - Peters, Ralph
  05:03:56 - 05:04:29 - Wilt, Berdien van der
  05:04:25 - 05:04:30 - Peters, Ralph
  05:04:30 - 05:04:43 - Bosch, David
  05:04:43 - 05:05:08 - Peters, Ralph
  05:04:45 - 05:05:06 - Wilt, Berdien van der
  05:05:08 - 05:05:37 - Meerding, Tess
  05:05:32 - 05:05:38 - Peters, Ralph
  05:05:38 - 05:06:07 - Wilt, Berdien van der
  05:05:57 - 05:06:08 - Peters, Ralph
  05:06:09 - 05:06:39 - Meerding, Tess
  05:06:24 - 05:06:43 - Peters, Ralph
  05:06:43 - 05:07:30 - Dijkstra, Gert
  05:07:02 - 05:07:31 - Peters, Ralph
  05:07:32 - 05:08:11 - Wilt, Berdien van der
  05:08:05 - 05:08:13 - Peters, Ralph
  05:08:12 - 05:08:48 - Dijkstra, Gert
  05:08:42 - 05:08:49 - Peters, Ralph
  05:08:49 - 05:08:52 - Wilt, Berdien van der
  05:08:52 - 05:09:00 - Peters, Ralph
  05:09:01 - 05:09:22 - Stam, Anton
  05:09:22 - 05:09:23 - Peters, Ralph
  05:09:23 - 05:10:04 - Wilt, Berdien van der
  05:10:04 - 05:10:05 - Peters, Ralph
  05:10:06 - 05:10:33 - Stam, Anton
  05:10:27 - 05:10:34 - Peters, Ralph
  05:10:35 - 05:10:47 - Wilt, Berdien van der
  05:10:48 - 05:10:51 - Peters, Ralph
  05:10:50 - 05:11:22 - Chirino, Bina
  05:11:22 - 05:11:24 - Peters, Ralph
  05:11:23 - 05:12:19 - Wilt, Berdien van der
  05:12:20 - 05:13:08 - Peters, Ralph
  05:12:20 - 05:12:50 - Bosch, David
  05:13:08 - 05:13:39 - Chirino, Bina
  05:13:41 - 05:13:43 - Peters, Ralph
  05:13:44 - 05:14:25 - Wilt, Berdien van der
  05:14:25 - 05:14:27 - Peters, Ralph
  05:14:26 - 05:14:38 - Dijkstra, Gert
  05:14:38 - 05:14:39 - Peters, Ralph
  05:14:40 - 05:15:07 - Wilt, Berdien van der
  05:15:08 - 05:15:09 - Peters, Ralph
  05:15:10 - 05:15:17 - Dijkstra, Gert
  05:15:12 - 05:15:13 - Bosch, David
  05:15:14 - 05:15:35 - Bosch, David
  05:15:14 - 05:15:17 - Peters, Ralph
  05:15:22 - 05:15:38 - Peters, Ralph
  05:15:39 - 05:15:55 - Dijkstra, Gert
  05:15:55 - 05:15:58 - Peters, Ralph
  05:15:57 - 05:16:05 - Wilt, Berdien van der
  05:16:05 - 05:16:09 - Peters, Ralph
  05:16:10 - 05:17:04 - Wilt, Berdien van der
  05:17:04 - 05:17:06 - Peters, Ralph
  05:17:05 - 05:17:14 - Zweth, Rick van der
  05:17:12 - 05:17:14 - Peters, Ralph
  05:17:15 - 05:17:50 - Wilt, Berdien van der
  05:17:51 - 05:17:54 - Peters, Ralph
  05:17:54 - 05:18:09 - Dijkstra, Gert
  05:18:08 - 05:18:10 - Peters, Ralph
  05:18:11 - 05:18:30 - Wilt, Berdien van der
  05:18:31 - 05:18:33 - Peters, Ralph
  05:18:32 - 05:18:58 - Dijkstra, Gert
  05:18:50 - 05:18:58 - Peters, Ralph
  05:18:58 - 05:19:34 - Wilt, Berdien van der
  05:19:33 - 05:19:35 - Peters, Ralph
  05:19:35 - 05:19:57 - Dijkstra, Gert
  05:19:51 - 05:20:03 - Peters, Ralph
  05:20:03 - 05:20:38 - Dekkers, Fred
  05:20:29 - 05:20:39 - Peters, Ralph
  05:20:40 - 05:21:01 - Wilt, Berdien van der
  05:21:01 - 05:21:06 - Peters, Ralph
  05:21:06 - 05:22:32 - Wilt, Berdien van der
  05:22:28 - 05:22:34 - Peters, Ralph
  05:22:34 - 05:22:47 - Simsek, Iskender
  05:22:46 - 05:22:48 - Peters, Ralph
  05:22:49 - 05:22:50 - Wilt, Berdien van der
  05:22:51 - 05:22:55 - Peters, Ralph
  05:22:54 - 05:23:02 - Chirino, Bina
  05:23:02 - 05:23:05 - Peters, Ralph
  05:23:03 - 05:23:53 - Wilt, Berdien van der
  05:23:45 - 05:23:58 - Peters, Ralph
  05:23:57 - 05:24:08 - Chirino, Bina
  05:24:06 - 05:24:11 - Peters, Ralph
  05:24:11 - 05:24:37 - Wilt, Berdien van der
  05:24:32 - 05:24:45 - Peters, Ralph
  05:24:42 - 05:25:34 - Wilt, Berdien van der
  05:25:35 - 05:26:08 - Peters, Ralph
  05:26:09 - 05:27:57 - Zweth, Rick van der
  05:27:30 - 05:27:40 - Peters, Ralph
  05:27:40 - 05:27:44 - Dijkstra, Gert
  05:27:44 - 05:27:46 - Peters, Ralph
  05:27:55 - 05:27:57 - Peters, Ralph
  05:27:57 - 05:28:07 - Dijkstra, Gert
  05:28:06 - 05:28:07 - Peters, Ralph
  05:28:07 - 05:28:34 - Zweth, Rick van der
  05:28:34 - 05:28:35 - Peters, Ralph
  05:28:35 - 05:29:10 - Dijkstra, Gert
  05:28:57 - 05:29:05 - Peters, Ralph
  05:29:09 - 05:29:12 - Peters, Ralph
  05:29:12 - 05:29:38 - Zweth, Rick van der
  05:29:36 - 05:29:40 - Peters, Ralph
  05:29:39 - 05:30:07 - Dekkers, Fred
  05:29:58 - 05:30:08 - Peters, Ralph
  05:30:08 - 05:30:32 - Zweth, Rick van der
  05:30:16 - 05:30:32 - Peters, Ralph
  05:30:33 - 05:30:50 - Meerding, Tess
  05:30:50 - 05:30:55 - Peters, Ralph
  05:30:51 - 05:32:18 - Zweth, Rick van der
  05:31:01 - 05:31:03 - Peters, Ralph
  05:32:15 - 05:32:19 - Peters, Ralph
  05:32:19 - 05:32:33 - Wilt, Berdien van der
  05:32:32 - 05:32:34 - Peters, Ralph
  05:32:35 - 05:35:30 - Zweth, Rick van der
  05:33:01 - 05:33:02 - Peters, Ralph
  05:35:26 - 05:35:32 - Peters, Ralph
  05:35:32 - 05:35:54 - Dijkstra, Gert
  05:35:52 - 05:35:56 - Peters, Ralph
  05:35:55 - 05:36:47 - Zweth, Rick van der
  05:36:18 - 05:36:25 - Peters, Ralph
  05:36:45 - 05:36:51 - Peters, Ralph
  05:36:51 - 05:37:34 - Dijkstra, Gert
  05:37:19 - 05:37:36 - Peters, Ralph
  05:37:36 - 05:38:07 - Zweth, Rick van der
  05:38:01 - 05:38:08 - Peters, Ralph
  05:38:08 - 05:38:23 - Dijkstra, Gert
  05:38:23 - 05:38:25 - Peters, Ralph
  05:38:24 - 05:38:41 - Zweth, Rick van der
  05:38:42 - 05:38:57 - Peters, Ralph
  05:38:56 - 05:40:28 - Stam, Anton
  05:40:26 - 05:40:28 - Peters, Ralph
  05:40:28 - 05:40:40 - Chirino, Bina
  05:40:39 - 05:40:41 - Peters, Ralph
  05:40:41 - 05:41:12 - Stam, Anton
  05:41:01 - 05:41:14 - Peters, Ralph
  05:41:14 - 05:42:14 - Stam, Anton
  05:42:13 - 05:42:15 - Peters, Ralph
  05:42:16 - 05:42:37 - Wilt, Berdien van der
  05:42:37 - 05:42:38 - Peters, Ralph
  05:42:38 - 05:42:50 - Stam, Anton
  05:42:49 - 05:42:51 - Peters, Ralph
  05:42:51 - 05:43:02 - Wilt, Berdien van der
  05:42:59 - 05:43:05 - Peters, Ralph
  05:43:03 - 05:43:36 - Stam, Anton
  05:43:32 - 05:43:40 - Peters, Ralph
  05:43:40 - 05:44:01 - Dijkstra, Gert
  05:43:56 - 05:44:01 - Peters, Ralph
  05:44:02 - 05:44:31 - Stam, Anton
  05:44:31 - 05:44:32 - Peters, Ralph
  05:44:32 - 05:45:08 - Dijkstra, Gert
  05:44:54 - 05:45:08 - Peters, Ralph
  05:45:09 - 05:45:34 - Stam, Anton
  05:45:34 - 05:45:36 - Peters, Ralph
  05:45:37 - 05:48:00 - Stam, Anton
  05:47:10 - 05:47:12 - Peters, Ralph
  05:47:56 - 05:48:08 - Peters, Ralph
  05:48:08 - 05:48:57 - Meerding, Tess
  05:48:52 - 05:48:58 - Peters, Ralph
  05:48:56 - 05:49:08 - Bosch, David
  05:49:08 - 05:49:10 - Peters, Ralph
  05:49:09 - 05:49:37 - Meerding, Tess
  05:49:35 - 05:49:39 - Peters, Ralph
  05:49:40 - 05:49:57 - Wilt, Berdien van der
  05:49:56 - 05:49:58 - Peters, Ralph
  05:49:58 - 05:50:39 - Meerding, Tess
  05:50:27 - 05:50:40 - Peters, Ralph
  05:50:41 - 05:50:58 - Wilt, Berdien van der
  05:50:57 - 05:51:00 - Peters, Ralph
  05:50:59 - 05:51:12 - Meerding, Tess
  05:51:11 - 05:51:20 - Peters, Ralph
  05:51:21 - 05:52:01 - Meerding, Tess
  05:52:00 - 05:52:01 - Peters, Ralph
  05:52:02 - 05:52:13 - Wilt, Berdien van der
  05:52:13 - 05:52:14 - Peters, Ralph
  05:52:14 - 05:52:35 - Meerding, Tess
  05:52:35 - 05:52:37 - Peters, Ralph
  05:52:37 - 05:52:57 - Zweth, Rick van der
  05:52:56 - 05:52:58 - Peters, Ralph
  05:52:58 - 05:53:39 - Meerding, Tess
  05:53:31 - 05:53:39 - Peters, Ralph
  05:53:38 - 05:54:01 - Zweth, Rick van der
  05:53:58 - 05:54:03 - Peters, Ralph
  05:54:02 - 05:54:30 - Meerding, Tess
  05:54:23 - 05:54:32 - Peters, Ralph
  05:54:31 - 05:54:49 - Zweth, Rick van der
  05:54:48 - 05:54:50 - Peters, Ralph
  05:54:49 - 05:55:23 - Meerding, Tess
  05:55:20 - 05:55:28 - Peters, Ralph
  05:55:28 - 05:55:47 - Chirino, Bina
  05:55:44 - 05:55:47 - Peters, Ralph
  05:55:47 - 05:56:13 - Meerding, Tess
  05:56:13 - 05:56:16 - Peters, Ralph
  05:56:17 - 05:57:04 - Meerding, Tess
  05:56:58 - 05:57:04 - Peters, Ralph
  05:57:05 - 05:57:16 - Dijkstra, Gert
  05:57:14 - 05:57:16 - Peters, Ralph
  05:57:18 - 05:57:44 - Meerding, Tess
  05:57:36 - 05:57:49 - Peters, Ralph
  05:57:47 - 05:58:18 - Dijkstra, Gert
  05:58:10 - 05:58:29 - Peters, Ralph
  05:58:19 - 05:59:08 - Meerding, Tess
  05:59:06 - 05:59:09 - Peters, Ralph
  05:59:09 - 05:59:32 - Dekkers, Fred
  05:59:33 - 05:59:34 - Peters, Ralph
  05:59:33 - 05:59:50 - Meerding, Tess
  05:59:49 - 05:59:51 - Peters, Ralph
  05:59:51 - 06:00:02 - Dekkers, Fred
  05:59:59 - 06:00:09 - Peters, Ralph
  06:00:03 - 06:00:08 - Dekkers, Fred
  06:00:09 - 06:00:33 - Meerding, Tess
  06:00:21 - 06:00:36 - Peters, Ralph
  06:00:36 - 06:01:08 - Wilt, Berdien van der
  06:01:08 - 06:01:10 - Peters, Ralph
  06:01:09 - 06:01:23 - Meerding, Tess
  06:01:22 - 06:01:29 - Peters, Ralph
  06:01:28 - 06:01:45 - Wilt, Berdien van der
  06:01:46 - 06:01:49 - Peters, Ralph
  06:01:48 - 06:02:56 - Meerding, Tess
  06:02:56 - 06:03:36 - Peters, Ralph
  06:03:01 - 06:03:02 - Dijkstra, Gert
  06:03:03 - 06:03:22 - Zweth, Rick van der
  06:03:37 - 06:03:47 - Dijkstra, Gert
  06:03:47 - 06:03:47 - Peters, Ralph
  06:03:48 - 06:04:08 - Meerding, Tess
  06:04:08 - 06:04:14 - Peters, Ralph
  06:04:12 - 06:07:31 - Steeg, Bert van
  06:07:31 - 06:07:39 - Peters, Ralph
  06:07:39 - 06:12:25 - Bosch, David
  06:11:30 - 06:11:33 - Peters, Ralph
  06:11:32 - 06:11:51 - Wilt, Berdien van der
  06:11:51 - 06:11:56 - Peters, Ralph
  06:12:22 - 06:12:25 - Peters, Ralph
  06:12:26 - 06:13:00 - Dekkers, Fred
  06:12:57 - 06:13:01 - Peters, Ralph
  06:13:01 - 06:13:14 - Bosch, David
  06:13:12 - 06:13:15 - Peters, Ralph
  06:13:12 - 06:13:58 - Dekkers, Fred
  06:13:32 - 06:14:02 - Peters, Ralph
  06:13:58 - 06:15:07 - Bosch, David
  06:14:22 - 06:15:11 - Peters, Ralph
  06:15:11 - 06:15:37 - Dekkers, Fred
  06:15:31 - 06:15:48 - Peters, Ralph
  06:15:44 - 06:18:22 - Bosch, David
  06:18:18 - 06:18:20 - Peters, Ralph
  06:18:20 - 06:18:36 - Wilt, Berdien van der
  06:18:36 - 06:19:23 - Peters, Ralph
  06:18:39 - 06:19:35 - Bosch, David
  06:19:35 - 06:20:02 - Peters, Ralph
  06:20:03 - 06:23:54 - Chirino, Bina
  06:23:54 - 06:24:03 - Peters, Ralph
  06:24:04 - 06:31:44 - Dekkers, Fred
  06:26:13 - 06:26:20 - Peters, Ralph
  06:26:21 - 06:26:47 - Bosch, David
  06:26:31 - 06:26:33 - Peters, Ralph
  06:26:46 - 06:26:48 - Peters, Ralph
  06:27:19 - 06:27:33 - Peters, Ralph
  06:27:32 - 06:27:50 - Bosch, David
  06:27:41 - 06:28:28 - Peters, Ralph
  06:28:31 - 06:28:33 - Peters, Ralph
  06:28:34 - 06:28:44 - Bosch, David
  06:28:42 - 06:29:06 - Peters, Ralph
  06:29:06 - 06:29:14 - Stam, Anton
  06:29:14 - 06:29:24 - Peters, Ralph
  06:31:04 - 06:31:30 - Peters, Ralph
  06:31:12 - 06:31:43 - Bosch, David
  06:31:43 - 06:31:49 - Peters, Ralph
  06:31:46 - 06:31:48 - Dekkers, Fred
  06:31:48 - 06:32:08 - Bosch, David
  06:32:08 - 06:32:10 - Peters, Ralph
  06:32:08 - 06:32:26 - Dekkers, Fred
  06:32:27 - 06:32:28 - Peters, Ralph
  06:32:29 - 06:35:33 - Dekkers, Fred
  06:35:09 - 06:35:47 - Peters, Ralph
  06:35:43 - 06:36:07 - Stam, Anton
  06:36:07 - 06:36:12 - Peters, Ralph
  06:36:13 - 06:36:38 - Dekkers, Fred
  06:36:39 - 06:36:40 - Peters, Ralph
  06:36:41 - 06:37:01 - Stam, Anton
  06:36:55 - 06:37:01 - Peters, Ralph
  06:37:00 - 06:37:54 - Dekkers, Fred
  06:37:40 - 06:38:04 - Peters, Ralph
  06:38:05 - 06:38:43 - Kendir, Esma
  06:38:44 - 06:38:58 - Dekkers, Fred
  06:38:44 - 06:38:46 - Peters, Ralph
  06:38:57 - 06:38:59 - Peters, Ralph
  06:38:58 - 06:39:23 - Kendir, Esma
  06:39:23 - 06:39:47 - Peters, Ralph
  06:39:26 - 06:39:44 - Dekkers, Fred
  06:39:46 - 06:40:50 - Kendir, Esma
  06:40:50 - 06:40:53 - Peters, Ralph
  06:40:52 - 06:43:16 - Simsek, Iskender
  06:43:16 - 06:43:50 - Peters, Ralph
  06:43:50 - 06:43:56 - Bosch, David
  06:43:57 - 06:44:39 - Peters, Ralph
  06:43:58 - 06:44:13 - Wilt, Berdien van der
  06:44:19 - 06:44:26 - Meerding, Tess
  06:44:27 - 06:44:37 - Simsek, Iskender
  06:53:20 - 06:53:36 - Peters, Ralph
  06:53:37 - 06:57:23 - Oosters, Eva
  06:57:21 - 06:57:23 - Peters, Ralph
  06:57:23 - 06:57:42 - Bosch, David
  06:57:39 - 06:57:43 - Peters, Ralph
  06:57:43 - 06:58:04 - Oosters, Eva
  06:58:05 - 06:58:15 - Bosch, David
  06:58:06 - 06:58:07 - Peters, Ralph
  06:58:13 - 06:58:16 - Peters, Ralph
  06:58:17 - 06:59:45 - Oosters, Eva
  06:58:46 - 06:58:47 - Peters, Ralph
  06:59:44 - 06:59:46 - Peters, Ralph
  06:59:46 - 06:59:57 - Zweth, Rick van der
  06:59:57 - 06:59:59 - Peters, Ralph
  06:59:57 - 07:00:12 - Oosters, Eva
  07:00:12 - 07:00:13 - Peters, Ralph
  07:00:13 - 07:00:20 - Zweth, Rick van der
  07:00:20 - 07:00:21 - Peters, Ralph
  07:00:21 - 07:01:27 - Oosters, Eva
  07:01:27 - 07:01:39 - Peters, Ralph
  07:01:38 - 07:02:05 - Bosch, David
  07:02:04 - 07:02:06 - Peters, Ralph
  07:02:06 - 07:02:23 - Oosters, Eva
  07:02:24 - 07:02:26 - Peters, Ralph
  07:02:26 - 07:02:45 - Dekkers, Fred
  07:02:44 - 07:02:45 - Peters, Ralph
  07:02:47 - 07:03:09 - Oosters, Eva
  07:03:09 - 07:03:11 - Peters, Ralph
  07:03:11 - 07:03:25 - Wilt, Berdien van der
  07:03:25 - 07:03:33 - Peters, Ralph
  07:03:25 - 07:03:27 - Oosters, Eva
  07:03:33 - 07:03:44 - Dijkstra, Gert
  07:03:43 - 07:03:46 - Oosters, Eva
  07:03:43 - 07:03:48 - Peters, Ralph
  07:03:46 - 07:04:14 - Dijkstra, Gert
  07:04:01 - 07:04:15 - Peters, Ralph
  07:04:03 - 07:04:33 - Oosters, Eva
  07:04:33 - 07:04:35 - Peters, Ralph
  07:04:35 - 07:04:52 - Chirino, Bina
  07:04:52 - 07:04:56 - Peters, Ralph
  07:04:52 - 07:04:59 - Oosters, Eva
  07:05:00 - 07:05:27 - Peters, Ralph
  07:13:05 - - Deldjou Fard, Melody