Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 9 juni 2022

09:30 - 13:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 9 juni 2022 09:13
Eind
vrijdag 10 juni 2022 13:48
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 9 juni 2022. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanvang: 9.30 uur

 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 9 juni 2022 09:33 - 09:34
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:21:26 - 00:21:42 - Wilt, Berdien van der
  00:21:45 - 00:21:56 - Meerding, Tess
  00:22:26 - 00:23:28 - Dijkstra, Gert
  00:23:18 - 00:23:39 - Bakker, Has
  00:23:39 - 00:24:23 - Dijkstra, Gert
  00:24:20 - 00:26:49 - Bakker, Has
  00:24:49 - 00:25:41 - Wilt, Berdien van der
  00:25:47 - 00:26:01 - Wilt, Berdien van der
  00:26:04 - 00:26:44 - Maas, Ruud
  00:27:23 - 00:27:51 - Bakker, Has
  00:27:49 - 00:28:12 - Assen, Hester
  00:28:11 - 00:30:06 - Bakker, Has
  00:28:14 - 00:28:44 - Graaf, Rik van der
  00:28:49 - 00:28:56 - Fattal, Mahaar
  00:29:09 - 00:29:13 - Vries, Louise de
  00:29:18 - 00:29:21 - Nolten, Stevie
  00:29:26 - 00:29:28 - Meerding, Tess
  00:30:08 - 00:31:27 - Bakker, Has
  00:30:50 - 00:31:02 - Dijkstra, Gert
  00:31:07 - 00:31:33 - Dijkstra, Gert
  00:31:34 - 00:32:22 - Bakker, Has
  00:31:49 - 00:32:16 - Meerding, Tess
  00:32:22 - 00:32:42 - Graaf, Rik van der
  00:32:39 - - Bakker, Has
  00:32:59 - 00:33:14 - Meerding, Tess
 4. 3.2

 5. 3.3

 6. 4

  • Conceptverslag openbare vergadering Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën van 12 mei 2022; ter vaststelling.
  • Verslag Adviescommissie Controle en Financiën van 21 april 2022; ter informatie.
 7. 6

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten
  Op 28 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022. Conform geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden uitgenodigd hierop hun zienswijze tegeven. Het college bereidt deze zienswijze voor. Deze is nog in voorbereiding.

 8. 7

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid, (MBO, OOV, Welzijn)
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten
  Geagendeerd door B. van Steeg, (CDA), T. Meerding, (VVD) H. Assen, (PvdA) en M. Fattal ( GroenLinks) en de fractie van de ChristenUnie.
  De afgelopen jaren zijn er steeds meer signalen dat jongeren in Utrecht op steeds vroegere leeftijd betrokken raken bij zware criminaliteit. Met name in de grote steden is er sprake van steeds jongere daders die een criminele carrière ontwikkelen. Recent pleegden jongeren van 13 jaar een woningoverval. Daarnaast zijn messen en andere wapens steeds vaker in omloop onder jongeren. Uit een onderzoek van Bureau Broekhuizen blijkt dat Utrecht slecht scoort ook in vergelijking met andere grote steden. Ook politie en OM signaleren dat de situatie in Utrecht problematisch is op dit vlak. In algemene zin komt deze trend ook in de notitie “Grenzen stellen, perspectief bieden” aan de orde.
  De fracties van CDA, VVD en PvdA, GL en CU willen spreken over de manier waarop deze trend van verjonging kan worden gestopt en hoe oorzaken kunnen worden weggenomen. Daarbij willen zij specifiek richting geven aan de uitwerking van de nota Grenzen Stellen Perspectief Bieden, zodat de problematiek van jeugdcriminaliteit meer specifieke aandacht krijgt in de verdere aanpak van ondermijning en drugscriminaliteit. Daarnaast willen zij kijken naar de mogelijkheden om de verjonging van criminaliteit in Utrecht tegen te gaan.

  00:45:18 - 00:49:50 - Steeg, Bert van
  00:49:50 - 00:50:04 - Bakker, Has
  00:50:05 - 00:52:42 - Meerding, Tess
  00:52:41 - 00:52:45 - Bakker, Has
  00:52:45 - 00:53:04 - Assen, Hester
  00:53:03 - 00:53:05 - Bakker, Has
  00:53:04 - 00:53:20 - Meerding, Tess
  00:53:20 - 00:53:27 - Bakker, Has
  00:53:21 - 00:53:26 - Assen, Hester
  00:53:27 - 00:53:29 - Bakker, Has
  00:53:28 - 00:53:54 - Meerding, Tess
  00:53:53 - 00:53:55 - Bakker, Has
  00:53:56 - 00:54:50 - Meerding, Tess
  00:54:48 - 00:54:54 - Bakker, Has
  00:54:53 - 00:57:47 - Assen, Hester
  00:57:45 - 00:57:50 - Bakker, Has
  00:57:47 - 00:57:52 - Dijkstra, Gert
  00:57:53 - 01:00:14 - Assen, Hester
  00:58:16 - 00:58:19 - Bakker, Has
  01:00:15 - 01:00:20 - Bakker, Has
  01:00:20 - 01:00:48 - Dijkstra, Gert
  01:00:45 - 01:01:20 - Assen, Hester
  01:01:10 - 01:01:11 - Bakker, Has
  01:01:23 - 01:01:27 - Bakker, Has
  01:01:27 - 01:06:11 - Fattal, Mahaar
  01:06:12 - 01:06:20 - Bakker, Has
  01:06:18 - 01:07:58 - Graaf, Rik van der
  01:07:57 - 01:08:20 - Bakker, Has
  01:08:20 - 01:09:19 - Nolten, Stevie
  01:09:20 - 01:09:26 - Bakker, Has
  01:09:26 - 01:09:33 - Steeg, Bert van
  01:09:34 - 01:10:02 - Nolten, Stevie
  01:09:59 - 01:10:04 - Bakker, Has
  01:10:02 - 01:10:08 - Steeg, Bert van
  01:10:08 - 01:10:16 - Nolten, Stevie
  01:10:18 - 01:10:24 - Bakker, Has
  01:10:24 - 01:11:12 - Dijkstra, Gert
  01:11:13 - 01:11:20 - Bakker, Has
  01:11:16 - 01:11:25 - Assen, Hester
  01:11:26 - 01:11:32 - Dijkstra, Gert
  01:11:33 - 01:11:38 - Bakker, Has
  01:11:38 - 01:18:43 - Koning, Maarten
  01:13:23 - 01:13:27 - Bakker, Has
  01:13:27 - 01:13:59 - Assen, Hester
  01:14:46 - 01:14:49 - Bakker, Has
  01:15:29 - 01:15:33 - Bakker, Has
  01:15:32 - 01:15:54 - Steeg, Bert van
  01:16:56 - 01:16:57 - Bakker, Has
  01:16:56 - 01:17:33 - Steeg, Bert van
  01:17:00 - 01:17:05 - Bakker, Has
  01:18:17 - 01:18:21 - Bakker, Has
  01:18:43 - 01:18:50 - Bakker, Has
  01:18:49 - 01:21:35 - Abassi, Ismail el
  01:20:05 - 01:20:08 - Bakker, Has
  01:20:08 - 01:20:40 - Assen, Hester
  01:21:27 - 01:21:40 - Bakker, Has
  01:21:35 - 01:21:54 - Assen, Hester
  01:21:53 - 01:21:56 - Bakker, Has
  01:21:54 - 01:28:37 - Abassi, Ismail el
  01:22:16 - 01:22:19 - Bakker, Has
  01:22:18 - 01:22:42 - Assen, Hester
  01:22:40 - 01:22:49 - Bakker, Has
  01:22:47 - 01:23:13 - Meerding, Tess
  01:23:12 - 01:23:14 - Bakker, Has
  01:23:36 - 01:23:42 - Bakker, Has
  01:23:42 - 01:24:19 - Dijkstra, Gert
  01:24:20 - 01:24:21 - Bakker, Has
  01:25:16 - 01:25:22 - Bakker, Has
  01:25:19 - 01:25:42 - Dijkstra, Gert
  01:26:13 - 01:26:18 - Bakker, Has
  01:26:15 - 01:26:48 - Steeg, Bert van
  01:26:51 - 01:26:53 - Bakker, Has
  01:27:30 - 01:27:32 - Bakker, Has
  01:27:31 - 01:27:49 - Steeg, Bert van
  01:28:09 - 01:28:17 - Bakker, Has
  01:28:37 - 01:28:41 - Bakker, Has
  01:28:41 - 01:28:58 - Koning, Maarten
  01:28:57 - 01:32:02 - Abassi, Ismail el
  01:29:35 - 01:29:40 - Bakker, Has
  01:29:40 - 01:30:04 - Koning, Maarten
  01:30:04 - 01:30:08 - Bakker, Has
  01:30:29 - 01:30:41 - Bakker, Has
  01:30:41 - 01:31:09 - Fattal, Mahaar
  01:31:09 - 01:31:13 - Bakker, Has
  01:31:53 - 01:32:15 - Bakker, Has
  01:32:14 - 01:38:18 - Dijksma, S.A.M.
  01:38:17 - 01:38:20 - Bakker, Has
  01:38:18 - 01:38:32 -
  01:38:30 - 01:38:31 - Bakker, Has
  01:38:31 - 01:42:48 - Dijksma, S.A.M.
  01:39:06 - 01:39:06 - Bakker, Has
  01:42:21 - 01:42:54 - Bakker, Has
  01:42:49 - 01:43:12 - Steeg, Bert van
  01:43:12 - 01:43:24 - Dijksma, S.A.M.
  01:43:21 - 01:43:23 - Bakker, Has
  01:43:22 - 01:43:26 - Steeg, Bert van
  01:43:26 - 01:44:03 - Dijksma, S.A.M.
  01:44:02 - 01:44:05 - Bakker, Has
  01:44:03 - 01:44:19 - Steeg, Bert van
  01:44:19 - 01:45:04 - Dijksma, S.A.M.
  01:44:37 - 01:44:37 - Bakker, Has
  01:44:54 - 01:45:08 - Bakker, Has
  01:45:05 - 01:45:28 - Assen, Hester
  01:45:27 - 01:46:40 - Dijksma, S.A.M.
  01:46:39 - 01:46:42 - Bakker, Has
  01:46:41 - 01:47:14 - Assen, Hester
  01:47:14 - 01:48:57 - Dijksma, S.A.M.
  01:47:27 - 01:47:31 - Bakker, Has
  01:47:36 - 01:47:40 - Bakker, Has
  01:48:41 - 01:49:14 - Bakker, Has
  01:49:13 - 01:49:36 - Steeg, Bert van
  01:49:37 - 01:51:01 - Dijksma, S.A.M.
  01:51:00 - 01:51:03 - Bakker, Has
  01:51:01 - 01:51:22 - Steeg, Bert van
  01:51:21 - 01:52:26 - Dijksma, S.A.M.
  01:52:25 - 01:52:28 - Bakker, Has
  01:52:26 - 01:52:49 - Steeg, Bert van
  01:52:49 - 02:04:29 - Dijksma, S.A.M.
  01:52:55 - 01:52:56 - Bakker, Has
  02:04:23 - 02:04:31 - Bakker, Has
  02:04:29 - 02:05:18 - Abassi, Ismail el
  02:05:15 - 02:05:20 - Bakker, Has
  02:05:17 - 02:06:16 - Dijksma, S.A.M.
  02:06:02 - 02:06:27 - Bakker, Has
  02:06:17 - 02:07:11 - Abassi, Ismail el
  02:07:09 - 02:07:14 - Bakker, Has
  02:07:12 - 02:07:48 - Dijksma, S.A.M.
  02:07:50 - 02:07:53 - Bakker, Has
  02:07:52 - 02:08:17 - Abassi, Ismail el
  02:08:15 - 02:08:19 - Bakker, Has
  02:08:18 - 02:08:19 - Dijksma, S.A.M.
  02:08:20 - - Bakker, Has
  02:09:12 - 02:09:20 - Dijksma, S.A.M.
  02:09:25 - 02:09:42 - Graaf, Rik van der
  02:09:34 - 02:09:45 - Dijksma, S.A.M.
  02:10:05 - 02:11:01 - Assen, Hester
  02:10:40 - 02:10:51 - Dijksma, S.A.M.
  02:11:00 - 02:11:10 - Steeg, Bert van
  02:11:10 - 02:11:17 - Meerding, Tess
  02:11:18 - 02:11:21 - Assen, Hester
  02:11:22 - 02:11:24 - Fattal, Mahaar
  02:11:25 - 02:11:26 - Graaf, Rik van der
 9. 8

  Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten
  Geagendeerd door T. Meerding (VVD), H. Assen (PvdA), D. Bosch (PVV), B. van Steeg (CDA
  Doel van de agendering is het bespreken van de rapportage van het Verwey Jonkerinstituut. Specifiek willen de fracties in gesprek over de conclusies en aanbevelingen (van de
  gesprekstafels) uit het rapport en over wat wij hier als gemeente mee gaan doen. De fracties willen graag met elkaar reflecteren op het geschetste beeld omtrent de sociale veiligheid in Lombok en bespreken welke acties hierop zouden moeten volgen en welke aanpak gewenst is. Zij willen hierbij ingaan op een aanpak voor zowel de lange- als
  de korte termijn en op de financiële middelen hiervoor. Ook willen zij de burgemeester bevragen over haar visie op het rapport.

  02:21:14 - 02:22:18 - Bakker, Has
  02:22:18 - 02:25:11 - Meerding, Tess
  02:25:09 - 02:25:15 - Bakker, Has
  02:25:13 - 02:25:24 - Bosch, David
  02:25:25 - 02:25:50 - Meerding, Tess
  02:25:48 - 02:25:50 - Bakker, Has
  02:25:50 - 02:25:54 - Bosch, David
  02:25:54 - 02:27:13 - Meerding, Tess
  02:26:01 - 02:26:03 - Bakker, Has
  02:27:13 - 02:27:17 - Bakker, Has
  02:27:17 - 02:33:57 - Assen, Hester
  02:28:16 - 02:28:26 - Bakker, Has
  02:28:25 - 02:29:00 - Koning, Maarten
  02:28:58 - 02:29:01 - Bakker, Has
  02:29:36 - 02:29:42 - Bakker, Has
  02:29:41 - 02:30:03 - Bosch, David
  02:29:59 - 02:30:05 - Bakker, Has
  02:30:12 - 02:30:16 - Bakker, Has
  02:30:35 - 02:30:46 - Bakker, Has
  02:33:57 - 02:34:10 - Bakker, Has
  02:34:09 - 02:35:45 - Bosch, David
  02:35:16 - 02:35:19 - Bakker, Has
  02:35:18 - 02:35:24 - Abassi, Ismail el
  02:35:24 - 02:35:31 - Bakker, Has
  02:35:27 - 02:35:35 - Abassi, Ismail el
  02:35:31 - 02:35:50 - Bakker, Has
  02:35:46 - 02:35:56 - Abassi, Ismail el
  02:35:57 - 02:36:45 - Bakker, Has
  02:35:57 - 02:36:09 - Bosch, David
  02:36:09 - 02:36:24 - Abassi, Ismail el
  02:36:25 - 02:36:34 - Bosch, David
  02:36:34 - 02:36:41 - Abassi, Ismail el
  02:36:44 - 02:37:06 - Bosch, David
  02:36:50 - 02:36:55 - Bakker, Has
  02:36:52 - 02:37:01 - Assen, Hester
  02:37:05 - 02:37:07 - Assen, Hester
  02:37:06 - 02:38:22 - Bakker, Has
  02:37:07 - 02:37:17 - Assen, Hester
  02:37:15 - 02:37:30 - Bosch, David
  02:37:31 - 02:37:57 - Assen, Hester
  02:37:57 - 02:38:15 - Bosch, David
  02:38:21 - 02:38:47 - Bosch, David
  02:38:37 - 02:38:49 - Bakker, Has
  02:38:47 - 02:38:58 - Nolten, Stevie
  02:38:56 - 02:40:04 - Bakker, Has
  02:39:00 - 02:39:26 - Bosch, David
  02:39:28 - 02:39:34 - Nolten, Stevie
  02:39:35 - 02:39:39 - Bosch, David
  02:39:44 - 02:39:59 - Nolten, Stevie
  02:39:59 - 02:40:19 - Bosch, David
  02:40:20 - 02:40:47 - Bakker, Has
  02:40:23 - 02:40:44 - Fattal, Mahaar
  02:40:47 - 02:41:11 - Bosch, David
  02:41:12 - 02:41:18 - Bakker, Has
  02:41:14 - 02:41:44 - Fattal, Mahaar
  02:41:44 - 02:42:13 - Bakker, Has
  02:41:45 - 02:42:08 - Bosch, David
  02:42:08 - 02:42:37 - Bosch, David
  02:42:11 - 02:42:29 - Abassi, Ismail el
  02:42:29 - 02:42:29 - Bakker, Has
  02:42:30 - 02:42:31 - Bakker, Has
  02:42:36 - 02:43:00 - Abassi, Ismail el
  02:42:37 - 02:43:38 - Bakker, Has
  02:42:59 - 02:43:08 - Bosch, David
  02:43:08 - 02:43:16 - Abassi, Ismail el
  02:43:16 - 02:45:43 - Bosch, David
  02:45:42 - 02:45:45 - Bakker, Has
  02:45:45 - 02:46:22 - Assen, Hester
  02:46:23 - 02:46:30 - Bakker, Has
  02:46:23 - 02:47:08 - Bosch, David
  02:47:08 - 02:47:10 - Bakker, Has
  02:47:09 - 02:47:38 - Assen, Hester
  02:47:36 - 02:47:40 - Bakker, Has
  02:47:38 - 02:48:26 - Bosch, David
  02:48:24 - 02:48:30 - Bakker, Has
  02:48:28 - 02:48:46 - Assen, Hester
  02:48:45 - 02:48:47 - Bakker, Has
  02:48:47 - 02:49:22 - Bosch, David
  02:48:52 - 02:48:59 - Bakker, Has
  02:48:54 - 02:48:54 - Assen, Hester
  02:49:15 - 02:49:30 - Bakker, Has
  02:49:28 - 02:49:56 - Bosch, David
  02:49:57 - 02:50:12 - Bakker, Has
  02:50:08 - 02:50:32 - Abassi, Ismail el
  02:50:28 - 02:51:03 - Bakker, Has
  02:50:33 - 02:50:44 - Bosch, David
  02:50:44 - 02:50:58 - Abassi, Ismail el
  02:51:00 - 02:52:00 - Assen, Hester
  02:51:56 - 02:52:30 - Bakker, Has
  02:52:03 - 02:52:23 - Bosch, David
  02:52:29 - 02:53:14 - Koning, Maarten
  02:53:14 - 02:53:29 - Bakker, Has
  02:53:17 - 02:54:07 - Bosch, David
  02:53:38 - 02:53:51 - Bakker, Has
  02:54:07 - 02:54:19 - Bakker, Has
  02:54:18 - 02:55:57 - Steeg, Bert van
  02:55:56 - 02:56:12 - Bakker, Has
  02:56:10 - 02:57:40 - Dijkstra, Gert
  02:57:21 - 02:57:43 - Bakker, Has
  02:57:42 - 02:58:13 - Bosch, David
  02:58:10 - 02:58:13 - Bakker, Has
  02:58:13 - 02:58:38 - Dijkstra, Gert
  02:58:37 - 02:58:48 - Bakker, Has
  02:58:48 - 02:59:29 - Fattal, Mahaar
  02:59:23 - 03:00:32 - Bakker, Has
  02:59:31 - 02:59:41 - Steeg, Bert van
  02:59:41 - 02:59:54 - Fattal, Mahaar
  02:59:55 - 03:00:00 - Steeg, Bert van
  03:00:00 - 03:00:05 - Fattal, Mahaar
  03:00:05 - 03:00:25 - Assen, Hester
  03:00:24 - 03:00:41 - Fattal, Mahaar
  03:00:40 - 03:01:06 - Bakker, Has
  03:00:43 - 03:00:58 - Assen, Hester
  03:00:58 - 03:01:38 - Fattal, Mahaar
  03:01:37 - 03:01:41 - Bakker, Has
  03:01:40 - 03:04:38 - Koning, Maarten
  03:02:18 - 03:02:49 - Bakker, Has
  03:02:20 - 03:02:46 - Dijkstra, Gert
  03:03:16 - 03:03:23 - Bakker, Has
  03:04:37 - 03:04:42 - Bakker, Has
  03:04:41 - 03:05:00 - Maas, Ruud
  03:05:01 - 03:05:41 - Bakker, Has
  03:05:04 - 03:05:37 - Koning, Maarten
  03:05:38 - 03:05:46 - Maas, Ruud
  03:05:45 - 03:07:11 - Bakker, Has
  03:05:47 - 03:06:06 - Abassi, Ismail el
  03:06:26 - 03:06:48 - Koning, Maarten
  03:06:50 - 03:07:05 - Meerding, Tess
  03:07:11 - 03:08:23 - Nolten, Stevie
  03:08:23 - 03:08:26 - Bakker, Has
  03:08:25 - 03:08:44 - Bosch, David
  03:08:41 - 03:09:26 - Bakker, Has
  03:08:45 - 03:09:06 - Nolten, Stevie
  03:09:12 - 03:09:24 - Meerding, Tess
  03:09:24 - 03:09:41 - Nolten, Stevie
  03:09:33 - 03:09:34 - Bakker, Has
  03:09:43 - 03:10:05 - Bakker, Has
  03:09:46 - 03:09:57 - Meerding, Tess
  03:09:57 - 03:10:00 - Nolten, Stevie
  03:10:04 - 03:10:35 - Vries, Louise de
  03:10:36 - 03:10:43 - Bakker, Has
  03:10:40 - 03:11:36 - Abassi, Ismail el
  03:11:36 - 03:14:07 - Bakker, Has
  03:11:39 - 03:12:09 - Assen, Hester
  03:12:08 - 03:13:34 - Abassi, Ismail el
  03:12:53 - 03:13:34 - Assen, Hester
  03:13:36 - 03:13:55 - Bosch, David
  03:13:55 - 03:14:31 - Abassi, Ismail el
  03:14:30 - 03:14:45 - Bakker, Has
  03:14:45 - 03:18:51 - Dijksma, S.A.M.
  03:18:44 - 03:18:45 - Bakker, Has
  03:18:47 - 03:19:29 - Bakker, Has
  03:18:52 - 03:19:27 - Abassi, Ismail el
  03:19:27 - 03:20:30 - Dijksma, S.A.M.
  03:20:22 - 03:20:22 - Bakker, Has
  03:20:25 - 03:21:16 - Bakker, Has
  03:20:31 - 03:21:05 - Abassi, Ismail el
  03:21:15 - 03:22:46 - Dijksma, S.A.M.
  03:22:26 - 03:22:51 - Bakker, Has
  03:22:50 - 03:23:24 - Bosch, David
  03:23:23 - 03:23:25 - Bakker, Has
  03:23:24 - 03:24:56 - Dijksma, S.A.M.
  03:24:55 - 03:24:59 - Bakker, Has
  03:24:57 - 03:25:35 - Bosch, David
  03:25:31 - 03:25:42 - Bakker, Has
  03:25:33 - 03:26:12 - Dijksma, S.A.M.
  03:26:10 - 03:26:30 - Bakker, Has
  03:26:30 - 03:26:44 - Nolten, Stevie
  03:26:47 - 03:27:17 - Dijksma, S.A.M.
  03:27:15 - 03:27:21 - Bakker, Has
  03:27:20 - 03:28:40 - Dijkstra, Gert
  03:28:15 - 03:28:41 - Bakker, Has
  03:28:42 - 03:29:53 - Dijksma, S.A.M.
  03:29:19 - 03:29:55 - Bakker, Has
  03:29:54 - 03:35:46 - Dijksma, S.A.M.
  03:35:46 - 03:36:49 - Bakker, Has
  03:36:10 - 03:36:22 - Meerding, Tess
  03:36:26 - 03:36:40 - Dijkstra, Gert
  03:36:47 - 03:37:39 - Dijksma, S.A.M.
  03:37:27 - - Bakker, Has
  03:37:41 - 03:37:42 - Dijksma, S.A.M.
  03:37:47 - 03:37:52 - Dijksma, S.A.M.
  03:38:05 - 03:38:17 - Meerding, Tess
  03:38:19 - 03:38:21 - Assen, Hester
  03:38:27 - 03:38:29 - Steeg, Bert van