Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

donderdag 27 januari 2022

14:00 - 23:00

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 27 januari 2022 19:50
Eind
donderdag 27 januari 2022 20:18
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 27 januari 2022 2021. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  05:46:40 - 05:46:19 -
  05:46:18 - 05:46:12 -
  05:46:12 - 05:45:54 - Heijne, Rachel
  05:45:55 - 05:45:34 -
  05:45:35 - 05:45:23 - Heijne, Rachel
  05:45:24 - 05:45:03 - Koning, Maarten
  05:45:00 - 05:44:58 - Heijne, Rachel
  05:44:58 - 05:44:45 -
  05:44:44 - 05:44:23 - Heijne, Rachel
  05:44:23 - 05:44:06 -
  05:44:06 - 05:44:01 - Heijne, Rachel
  05:44:03 - 05:43:54 -
  05:43:55 - 05:43:48 - Heijne, Rachel
  05:43:44 - 05:43:30 - Heijne, Rachel
  05:43:31 - 05:42:52 - Koning, Maarten
  05:43:12 - 05:43:05 - Heijne, Rachel
  05:43:02 - 05:43:01 - Heijne, Rachel
  05:42:54 - 05:42:38 - Heijne, Rachel
  05:42:39 - 05:42:30 - Koning, Maarten
  05:42:31 - 05:42:14 - Heijne, Rachel
  05:42:15 - 05:41:31 -
  05:41:30 - 05:40:51 - Heijne, Rachel
  05:41:21 - 05:41:18 -
  05:41:04 - 05:41:01 -
  05:40:51 - 05:40:36 - Steeg, Bert van
  05:40:41 - 05:40:21 - Heijne, Rachel
  05:40:33 - 05:40:30 - Steeg, Bert van
  05:40:22 - 05:39:56 -
  05:39:56 - 05:39:50 - Heijne, Rachel
  05:39:50 - 05:39:09 - Steeg, Bert van
  05:39:08 - 05:39:03 - Heijne, Rachel
  05:39:04 - 05:38:39 -
  05:38:39 - 05:38:37 - Heijne, Rachel
  05:38:38 - 05:38:02 - Steeg, Bert van
  05:38:02 - 05:37:24 - Heijne, Rachel
  05:37:55 - 05:37:48 - Steeg, Bert van
  05:37:41 - 05:37:34 -
  05:37:24 - 05:37:03 -
  05:37:01 - 05:36:48 - Heijne, Rachel
  05:36:46 - 05:36:42 - Heijne, Rachel
  05:36:40 - - Heijne, Rachel
 2. 05:35:56 - 05:35:11 -
  05:35:20 - 05:34:54 - Heijne, Rachel
  05:35:20 - 05:34:59 - Dijksma, S.A.M.
  05:34:55 - 05:34:53 -
  05:34:55 - 05:34:34 -
  05:34:33 - 05:34:19 - Heijne, Rachel
  05:34:27 - 05:34:24 - Dijksma, S.A.M.
  05:34:22 - 05:33:50 -
  05:33:50 - 05:33:48 - Heijne, Rachel
  05:33:47 - 05:33:39 - Dijksma, S.A.M.
  05:33:41 - 05:33:39 - Heijne, Rachel
  05:33:40 - 05:33:15 -
  05:33:16 - 05:32:44 - Dijksma, S.A.M.
  05:32:44 - 05:32:40 - Heijne, Rachel
  05:32:40 - 05:32:28 -
  05:32:25 - 05:32:19 - Dijksma, S.A.M.
  05:32:19 - 05:32:16 - Heijne, Rachel
  05:32:16 - 05:32:05 - Bos, Cees
  05:32:03 - 05:31:44 - Dijksma, S.A.M.
  05:31:44 - 05:31:39 - Heijne, Rachel
  05:31:40 - 05:31:19 -
  05:31:18 - 05:30:48 - Dijksma, S.A.M.
  05:30:59 - 05:30:56 - Heijne, Rachel
  05:30:53 - 05:30:52 -
  05:30:48 - 05:30:46 - Heijne, Rachel
  05:30:47 - 05:30:35 -
  05:30:33 - - Heijne, Rachel
  05:30:33 - 05:30:31 - Dijksma, S.A.M.
 3. Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten

  Van de door de Veiligheidsregio Utrecht aangeboden
  concept Kadernota 2023. In de kadernota 2023 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2023
  opgenomen conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. De kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording. De begroting van 2023 wordt in het voorjaar van 2022 opgesteld. Voordat
  het bestuur de begroting 2023 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor een zienswijze aan de gemeente aangeboden.

 4. Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten.

  Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het principebesluit genomen tot het oprichten van een stichting Risicobeheer, die
  veiligheidsregio’s adviseert op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio’s verzekeringen inkoopt. De gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van
  een privaatrechtelijke rechtspersoon. De gemeenteraden van deelnemende VRU-gemeenten worden gevraagd hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de VRU. Op basis van alle reacties zal het Algemeen Bestuur van
  de VRU een definitief standpunt bepalen.

  05:18:41 - 05:16:42 -
  05:18:41 - 05:18:39 - Heijne, Rachel
  05:16:41 - 05:16:40 - Heijne, Rachel
  05:16:40 - 05:16:03 -
  05:16:02 - 05:15:56 - Heijne, Rachel
  05:15:56 - 05:15:43 - Meerding, Tess
  05:15:42 - 05:15:40 - Heijne, Rachel
  05:15:41 - 05:15:28 - Steeg, Bert van
  05:15:25 - 05:15:18 - Heijne, Rachel
  05:15:18 - 05:12:42 - Dijksma, S.A.M.
  05:12:41 - 05:12:38 - Heijne, Rachel
  05:12:39 - 05:12:21 -
  05:12:19 - 05:11:31 - Dijksma, S.A.M.
  05:11:31 - 05:11:28 - Heijne, Rachel
  05:11:29 - 05:10:55 -
  05:10:54 - 05:10:40 - Dijksma, S.A.M.
  05:10:40 - 05:10:03 - Heijne, Rachel
 5. Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare orde en Veiligheid
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten
  Geagendeerd door: Bert van Steeg, (CDA), Myrthe van Mil, (S&S), Hester Assen, (PvdA), Tess Meerding (VVD), Cees Bos, (SBU), Sophie Schers, (GroenLinks)

  Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst willen genoemde fracties in debat over de aanpak van straatintimidatie in Utrecht. Zij willen spreken over de huidige stand van zaken en hoe het beleid kan worden aangescherpt. Daarnaast willen zij ideeën en richting meegeven voor het aangekondigde plan van aanpak straatintimidatie. Naar aanleiding van de raadsinformatiebijeenkomst willen de fracties spreken over de manier waarop gedrag effectief kan worden beïnvloed en effectief omgegaan kan worden gegaan met meldingen. Als laatste wensen genoemde fracties stil te staan bij de onveilige plekken in de stad als het gaat om straatintimidatie en hoe deze plekken veiliger kunnen worden gemaakt.

  05:00:30 - 04:57:32 - Steeg, Bert van
  04:58:50 - 04:58:47 - Heijne, Rachel
  04:58:47 - 04:58:21 - Assen, Hester
  04:57:39 - 04:57:27 - Heijne, Rachel
  04:57:27 - 04:56:51 - Assen, Hester
  04:56:51 - 04:54:53 - Steeg, Bert van
  04:56:20 - 04:56:18 - Heijne, Rachel
  04:54:54 - 04:54:46 - Heijne, Rachel
  04:54:47 - 04:50:54 -
  04:53:20 - 04:53:17 - Heijne, Rachel
  04:53:17 - 04:52:56 - Meerding, Tess
  04:52:41 - 04:52:40 - Heijne, Rachel
  04:51:48 - 04:51:45 - Heijne, Rachel
  04:51:45 - 04:51:30 - Assen, Hester
  04:51:10 - 04:51:08 - Heijne, Rachel
  04:51:08 - 04:50:58 - Assen, Hester
  04:50:59 - 04:50:43 - Heijne, Rachel
  04:50:49 - 04:50:14 -
  04:50:26 - 04:50:15 - Heijne, Rachel
  04:50:21 - 04:50:20 - Simsek, Iskender
  04:50:16 - 04:50:07 - Simsek, Iskender
  04:50:06 - 04:46:55 -
  04:49:41 - 04:49:40 - Heijne, Rachel
  04:46:55 - 04:46:37 - Heijne, Rachel
  04:46:37 - 04:42:24 - Assen, Hester
  04:42:25 - 04:42:21 - Heijne, Rachel
  04:42:21 - 04:37:01 - Meerding, Tess
  04:37:01 - 04:36:46 - Heijne, Rachel
  04:36:44 - 04:36:42 - Heijne, Rachel
  04:36:37 - 04:36:31 - Heijne, Rachel
  04:36:31 - 04:33:06 -
  04:33:12 - 04:33:09 - Heijne, Rachel
  04:33:09 - 04:32:47 - Steeg, Bert van
  04:32:46 - 04:30:35 -
  04:32:45 - 04:32:43 - Heijne, Rachel
  04:31:46 - 04:31:44 - Heijne, Rachel
  04:30:37 - 04:30:27 - Heijne, Rachel
  04:30:28 - 04:29:12 - Vries, Louise de
  04:29:10 - 04:29:05 - Heijne, Rachel
  04:29:04 - 04:22:27 - Chirino, Bina
  04:26:44 - 04:26:41 - Heijne, Rachel
  04:26:32 - 04:26:27 - Heijne, Rachel
  04:26:27 - 04:26:01 - Meerding, Tess
  04:25:45 - 04:25:43 - Heijne, Rachel
  04:25:41 - 04:25:38 - Heijne, Rachel
  04:25:39 - 04:24:59 - Steeg, Bert van
  04:25:33 - 04:25:31 - Heijne, Rachel
  04:25:29 - 04:25:22 - Heijne, Rachel
  04:24:23 - 04:24:22 - Heijne, Rachel
  04:24:22 - 04:24:12 - Steeg, Bert van
  04:24:12 - 04:24:11 - Heijne, Rachel
  04:23:38 - 04:23:36 - Heijne, Rachel
  04:23:36 - 04:23:16 - Steeg, Bert van
  04:23:16 - 04:23:15 - Heijne, Rachel
  04:23:07 - 04:23:05 - Heijne, Rachel
  04:22:28 - 04:22:23 - Heijne, Rachel
  04:22:23 - 04:13:32 - Koning, Maarten
  04:18:05 - 04:18:02 - Heijne, Rachel
  04:18:02 - 04:17:30 - Steeg, Bert van
  04:16:22 - 04:16:20 - Heijne, Rachel
  04:16:20 - 04:15:57 - Steeg, Bert van
  04:15:24 - 04:15:23 - Heijne, Rachel
  04:15:23 - 04:15:02 - Steeg, Bert van
  04:14:28 - 04:14:26 - Heijne, Rachel
  04:13:33 - 04:13:09 - Heijne, Rachel
  04:03:23 - 03:56:44 - Dijksma, S.A.M.
  03:56:45 - 03:56:43 - Heijne, Rachel
  03:56:43 - 03:55:45 - Assen, Hester
  03:55:45 - 03:55:17 - Dijksma, S.A.M.
  03:55:21 - 03:55:17 - Heijne, Rachel
  03:55:18 - 03:54:40 - Assen, Hester
  03:54:39 - 03:50:26 - Dijksma, S.A.M.
  03:54:32 - 03:54:30 - Heijne, Rachel
  03:50:29 - 03:50:24 - Heijne, Rachel
  03:50:24 - 03:49:33 -
  03:49:32 - 03:45:20 - Dijksma, S.A.M.
  03:45:25 - 03:45:24 - Meerding, Tess
  03:45:25 - 03:45:21 - Heijne, Rachel
  03:45:20 - 03:45:03 - Meerding, Tess
  03:45:02 - 03:41:14 - Dijksma, S.A.M.
  03:41:15 - 03:41:14 - Heijne, Rachel
  03:41:13 - 03:40:23 -
  03:40:23 - 03:38:26 - Dijksma, S.A.M.
  03:38:28 - 03:38:25 - Heijne, Rachel
  03:38:27 - 03:38:11 -
  03:38:10 - 03:37:19 - Dijksma, S.A.M.
  03:37:21 - 03:37:10 - Heijne, Rachel
  03:37:11 - 03:37:11 - Steeg, Bert van
  03:37:08 - 03:36:33 - Steeg, Bert van
  03:36:33 - 03:36:26 - Heijne, Rachel
  03:36:33 - 03:36:31 - Dijksma, S.A.M.
  03:36:25 - 03:35:56 - Meerding, Tess
  03:35:58 - 03:35:47 - Heijne, Rachel
  03:35:47 - 03:35:29 - Chirino, Bina
  03:35:32 - 03:35:29 - Heijne, Rachel
  03:35:29 - 03:35:18 - Assen, Hester
  03:35:18 - 03:35:15 - Heijne, Rachel
  03:35:15 - 03:34:51 -
  03:34:51 - 03:34:44 - Heijne, Rachel
  03:34:44 - 03:32:51 - Dijksma, S.A.M.
  03:32:54 - 03:32:51 - Heijne, Rachel
  03:32:51 - 03:32:33 - Steeg, Bert van
  03:32:33 - 03:31:53 - Dijksma, S.A.M.
  03:31:54 - 03:31:52 - Heijne, Rachel
  03:31:50 - 03:31:45 - Steeg, Bert van
  03:31:49 - 03:31:42 - Heijne, Rachel
  03:31:40 - 03:31:35 - Heijne, Rachel
  03:31:39 - 03:31:37 - Dijksma, S.A.M.
  03:31:33 - 03:27:35 - Dijksma, S.A.M.
  03:31:32 - 03:31:29 - Heijne, Rachel
  03:27:34 - 03:27:11 - Heijne, Rachel
  03:27:09 - 03:26:49 - Steeg, Bert van
  03:26:49 - 03:26:40 - Heijne, Rachel
  03:26:40 - 03:26:22 - Assen, Hester
  03:26:22 - 03:26:13 - Heijne, Rachel
  03:26:14 - 03:26:01 - Meerding, Tess
  03:26:00 - 03:25:43 - Heijne, Rachel
 6. Burgemeester, Beleidsterrein: Bestuurlijke Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten.

  Het initiatiefvoorstel van Cees Bos (SBU) vult de referendumverordening aan zodat de bevoegdheid van de raad om een referendum te laten houden in de verordening wordt vastgelegd en in de verordening de reikwijdte wordt verduidelijkt.
  Het initiatiefvoorstel is in de raad van 7 oktober ter verdere behandeling aangeboden. Het college heeft omtrent het initiatiefvoorstel zijn wensen en bedenkingen als bedoeld in artikel 147a Gemeentewet op 2 november 2021 schriftelijk aan de raad kenbaar gemaakt.

  00:19:07 - 00:19:12 - Heijne, Rachel
  00:19:14 - 00:20:23 -
  00:20:23 - 00:20:28 - Heijne, Rachel
  00:20:28 - 00:20:46 - Zweth, Rick van der
  00:20:46 - 00:20:49 - Heijne, Rachel
  00:20:47 - 00:21:19 - Steeg, Bert van
  00:21:18 - 00:21:21 - Heijne, Rachel
  00:21:41 - 00:21:43 - Heijne, Rachel
  00:21:43 - 00:22:03 - Bakker, Has
  00:21:58 - 00:21:59 - Heijne, Rachel
  00:22:03 - 00:22:06 - Heijne, Rachel
  00:22:07 - 00:22:10 - Heijne, Rachel
  00:22:58 - 00:23:05 - Heijne, Rachel
  00:23:06 - 00:23:42 -
  00:23:42 - 00:23:46 - Heijne, Rachel
  00:23:47 - 00:24:29 - Heuven, Maarten van
  00:24:29 - 00:24:46 - Heijne, Rachel
  00:24:47 - 00:24:53 - Heijne, Rachel
  00:24:54 - 00:25:02 - Heijne, Rachel
  00:25:01 - 00:25:20 - Heuven, Maarten van
  00:25:08 - 00:25:15 - Heijne, Rachel
  00:25:20 - 00:25:22 - Heijne, Rachel
  00:25:25 - 00:25:28 - Heijne, Rachel
  00:26:04 - 00:26:13 - Heijne, Rachel
  00:26:27 - 00:26:29 - Heijne, Rachel
  00:26:28 - 00:27:20 -
  00:27:20 - 00:27:36 - Heijne, Rachel
  00:27:36 - 00:27:42 - Bakker, Has
  00:27:38 - 00:27:41 - Heijne, Rachel
  00:27:43 - 00:28:11 - Heijne, Rachel
 7. Burgemeester, Beleidsterrein: Bestuurlijke Zaken
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten

  Geagendeerd door:  Mahmut Sungur (DENK), Jantine Zwinkels (CDA)
  Al sinds de invoering van spreektijden in de commissie is dit punt een onderwerp van gesprek in het presidium. Er is structureel door met name kleinere fracties aangegeven dat de verdeling van spreektijden niet rechtvaardig is en de kleinere fracties onvoldoende ruimte geeft om hun politieke standpunt uit te dragen. DENK is van mening dat grote partijen geenszins beslag kunnen leggen op de spreektijd van kleinere partijen en hen de ruimte ontnemen om deel te nemen aan het politieke debat. We horen daar graag de zienswijze van het college op en gaan graag in debat met de overige fracties. Het onderliggend stuk betreft de Verordening op de raadscommissies Gemeente Utrecht.
  Een ander punt is de structureel toenemende werkdruk en daarmee gerelateerde ondersteuning/financiering van de raadsfracties. DENK is van mening dat het eerste uitgangspunt van de gemeenteraad zou moeten zijn het faciliteren van raadsfracties zodat zij hun controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak goed kunnen uitvoeren. Dat is het fundament van onze democratische rechtsstaat. Op dit moment is deze ondersteuning al beperkt en daar lijkt nu ook nog eens afbreuk aan gedaan te worden door de tijdelijke bijdrage die is afgesproken in 2019 niet structureel te maken. Graag gaan wij hierover in alle openheid in debat met als doel om het fractiebudget op een aanvaardbare peil te brengen zodat fracties hun medewerkers daadwerkelijk kunnen betalen op uurloon van 14 euro en het niet blijft bij een foto op twitter. Hierbij zal onder andere een parallel getrokken worden met de zevende wethouder (en staff), toenemende ambities en taken voor gemeenten, werkdruk in relatie tot gezondheid en goed werkgeverschap, vergelijking met de rest van G4 en het stemgedrag van geestverwanten aldaar etc. Ook de toenemende taken zoals het zelf organiseren van de RIB’s die eerder door de Griffie werden gedaan zullen aan bod komen. Het onderliggend stuk is de Verordening op Financiële Bijdrage aan Fracties Gemeente Utrecht 2019.