Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

donderdag 4 april 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 4 april 2024 19:49
Eind
vrijdag 5 april 2024 16:25
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op 4 april 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:00 - 10:01
 2. 2

  09:47:32 - 09:47:21 - Al-Saqaff, Mariam
  09:47:22 - 09:46:56 - Hoonte, Gertjan te
  09:46:55 - 09:46:30 - Al-Saqaff, Mariam
  09:46:31 - 09:46:16 - Hoonte, Gertjan te
  09:46:16 - - Al-Saqaff, Mariam
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  09:45:02 - 09:44:55 - Al-Saqaff, Mariam
  09:44:45 - 09:44:19 - Al-Saqaff, Mariam
  09:44:06 - 09:42:16 - Al-Saqaff, Mariam
  09:42:13 - 09:40:41 - Al-Saqaff, Mariam
  09:40:41 - 09:39:59 - Hoonte, Gertjan te
  09:39:56 - 09:39:44 - Al-Saqaff, Mariam
  09:39:45 - 09:39:27 - Hoonte, Gertjan te
  09:39:26 - 09:39:24 - Al-Saqaff, Mariam
  09:38:46 - 09:38:39 - Al-Saqaff, Mariam
  09:38:43 - 09:38:43 - Hoonte, Gertjan te
  09:38:40 - 09:38:12 - Hoonte, Gertjan te
  09:38:11 - 09:38:10 - Al-Saqaff, Mariam
  09:38:10 - 09:37:53 - Graaf, Rik van der
  09:37:53 - 09:37:41 - Al-Saqaff, Mariam
  09:37:42 - 09:37:01 - Claasen, Fred
  09:37:09 - 09:36:52 - Al-Saqaff, Mariam
  09:36:55 - 09:35:55 - Claasen, Fred
  09:36:27 - 09:35:55 - Al-Saqaff, Mariam
  09:35:46 - 09:33:36 - Al-Saqaff, Mariam
  09:33:14 - 09:33:02 - Al-Saqaff, Mariam
  09:33:02 - 09:32:27 - Hoonte, Gertjan te
  09:32:27 - 09:32:21 - Al-Saqaff, Mariam
  09:32:22 - 09:32:07 - Graaf, Rik van der
  09:32:09 - 09:32:02 - Al-Saqaff, Mariam
  09:32:03 - 09:31:56 - Heuven, Maarten van
  09:31:55 - 09:31:36 - Al-Saqaff, Mariam
  09:31:32 - 09:31:05 - Al-Saqaff, Mariam
  09:31:24 - 09:31:17 - Claasen, Fred
  09:31:05 - 09:30:46 - Hoonte, Gertjan te
  09:30:46 - 09:30:39 - Al-Saqaff, Mariam
  09:30:08 - 09:29:59 - Al-Saqaff, Mariam
  09:30:00 - 09:29:37 - Voortman, Linda
  09:29:37 - 09:29:29 - Al-Saqaff, Mariam
  09:29:31 - 09:29:20 - Claasen, Fred
  09:29:06 - 09:28:21 - Al-Saqaff, Mariam
  09:28:55 - 09:28:31 - Claasen, Fred
  09:28:08 - 09:27:17 - Claasen, Fred
  09:27:58 - 09:27:55 - Al-Saqaff, Mariam
  09:27:17 - 09:27:16 - Al-Saqaff, Mariam
  09:27:03 - 09:27:00 - Al-Saqaff, Mariam
  09:27:02 - 09:26:29 - Graaf, Rik van der
  09:26:30 - 09:26:29 - Al-Saqaff, Mariam
  09:26:29 - - Al-Saqaff, Mariam
 4. 3.5

 5. 3.6
  Werkbezoek projecten Centrum
 6. 3.7
  Agenda commissievergadering 16 mei 2024
 7. 3.8

 8. 4

  Voorgesteld wordt de verslagen van de vergaderingen van 7 maart en 14 maart vast te stellen.  Tevens wordt voorgesteld de geheimhouding van het geheime verslag van 7 maart 2024 op te heffen omdat de grondslag van de geheimhouding niet meer aanwezig is.
  Openbaar conceptverslag commissie Ruimtelijke  Ordening en Grondzaken van 7 maart 2024 
  Geheim conceptverslag commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 7 maart 2024
  Openbaar conceptverslag commissie Ruimtelijke Ordening en grondzaken 14 maart 2024

 9. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken 4 april 2024
  Nr. 1 bouwplannen / Omgevingsvisie Overvecht
  Nr. 2 Afzien handhaven voorbereidingsbesluit inzake tabaksspeciaalzaken


  Het ingekomen stuk met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 10. 7

  Wethouder: Voortman, Beleidsterrein: Grondzaken
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten.


  Het college stelt aan de raad voor een voorkeursrechtbeschikking te nemen voor een gebied met meerdere onroerende zaken aan de Ravellaan Noord.


  Wanneer de raad daarmee instemt, krijgt de gemeente voorrang bij de aankoop van de aangewezen gronden en heeft de gemeente daarmee dus een eerste recht van koop op deze onroerende zaken. Hiermee ontstaat een grotere kans op verwerving van de onroerende zaken binnen dit gebied.


  Gedurende 4 weken vanaf het moment waarop het collegebesluit (beschikking college) is bekendgemaakt (20 februari 2024) zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de raad. Er is 1 zienswijze ingediend. Een reactie van het college op de zienswijze volgt na 26 maart 2024. Voor de behandeling van dit raadsvoorstel geldt een wettelijke termijn: de raad moet uiterlijk op 13 mei 2024 een besluit nemen. Feitelijk betekent dat agendering voor de raadsvergadering van 25 april 2024.

  09:21:37 - 09:20:30 - Al-Saqaff, Mariam
  09:20:32 - 09:19:56 - Zweth, Rick van der
  09:20:00 - 09:19:50 - Al-Saqaff, Mariam
  09:19:52 - 09:19:43 - Bode, Linda
  09:19:43 - 09:19:42 - Al-Saqaff, Mariam
  09:19:42 - 09:19:30 - Zweth, Rick van der
  09:19:30 - 09:19:02 - Al-Saqaff, Mariam
  09:19:24 - 09:19:03 - Hoonte, Gertjan te
  09:19:02 - 09:18:44 - Zweth, Rick van der
  09:19:01 - 09:19:00 - Al-Saqaff, Mariam
  09:18:46 - 09:18:45 - Hoonte, Gertjan te
  09:18:44 - 09:18:41 - Al-Saqaff, Mariam
  09:18:43 - 09:18:22 - Hoonte, Gertjan te
  09:18:22 - 09:18:20 - Al-Saqaff, Mariam
  09:18:20 - 09:17:51 - Zweth, Rick van der
  09:17:52 - 09:17:49 - Al-Saqaff, Mariam
  09:17:49 - 09:17:30 - Hoonte, Gertjan te
  09:17:30 - 09:17:28 - Al-Saqaff, Mariam
  09:17:29 - 09:16:56 - Zweth, Rick van der
  09:16:56 - 09:16:51 - Al-Saqaff, Mariam
  09:16:38 - 09:16:37 - Al-Saqaff, Mariam
  09:16:37 - 09:16:08 - Zweth, Rick van der
  09:16:09 - 09:16:06 - Al-Saqaff, Mariam
  09:15:54 - 09:15:51 - Al-Saqaff, Mariam
  09:15:52 - 09:15:23 - Zweth, Rick van der
  09:15:24 - 09:15:20 - Al-Saqaff, Mariam
  09:15:17 - 09:15:16 - Al-Saqaff, Mariam
  09:15:16 - 09:15:14 - Zweth, Rick van der
  09:15:13 - 09:15:08 - Al-Saqaff, Mariam
  09:15:09 - 09:14:20 - Zweth, Rick van der
  09:14:26 - 09:14:18 - Al-Saqaff, Mariam
  09:14:18 - 09:13:53 - Hoonte, Gertjan te
  09:13:54 - 09:13:53 - Al-Saqaff, Mariam
  09:13:53 - 09:13:10 - Zweth, Rick van der
  09:13:10 - 09:13:08 - Al-Saqaff, Mariam
  09:13:08 - 09:12:42 - Hoonte, Gertjan te
  09:12:42 - 09:12:41 - Al-Saqaff, Mariam
  09:12:41 - 09:12:09 - Zweth, Rick van der
  09:12:09 - 09:11:59 - Al-Saqaff, Mariam
  09:11:59 - 09:11:21 - Hoonte, Gertjan te
  09:11:21 - 09:11:19 - Al-Saqaff, Mariam
  09:11:20 - 09:10:58 - Zweth, Rick van der
  09:10:59 - 09:10:55 - Al-Saqaff, Mariam
  09:10:55 - 09:10:14 - Zweth, Rick van der
  09:10:13 - 09:10:10 - Al-Saqaff, Mariam
  09:10:12 - 09:09:40 - Vliet, Dirk-Jan van
  09:09:40 - 09:09:39 - Al-Saqaff, Mariam
  09:09:39 - 09:09:08 - Zweth, Rick van der
  09:09:08 - 09:09:01 - Al-Saqaff, Mariam
  09:09:01 - 09:08:06 - Hoonte, Gertjan te
  09:08:08 - 09:08:02 - Al-Saqaff, Mariam
  09:08:03 - 09:07:38 - Zweth, Rick van der
  09:07:38 - 09:07:34 - Al-Saqaff, Mariam
  09:07:34 - 09:07:25 - Hoonte, Gertjan te
  09:07:24 - 09:07:23 - Al-Saqaff, Mariam
  09:07:23 - 09:06:55 - Zweth, Rick van der
  09:06:58 - 09:06:52 - Al-Saqaff, Mariam
  09:06:53 - 09:06:32 - Hoonte, Gertjan te
  09:06:35 - 09:06:05 - Al-Saqaff, Mariam
  09:06:27 - 09:06:10 - Hoonte, Gertjan te
  09:06:07 - 09:05:39 - Stellinga, Hessel
  09:05:39 - 09:05:38 - Al-Saqaff, Mariam
  09:05:38 - 09:05:29 - Zweth, Rick van der
  09:05:30 - 09:05:27 - Al-Saqaff, Mariam
  09:05:28 - 09:05:23 - Stellinga, Hessel
  09:05:24 - 09:05:02 - Al-Saqaff, Mariam
  09:05:03 - 09:03:49 - Zwanenberg, Pepijn
  09:03:49 - 09:03:40 - Al-Saqaff, Mariam
  09:03:44 - 09:03:19 - Hoonte, Gertjan te
  09:03:18 - 09:03:14 - Al-Saqaff, Mariam
  09:03:18 - 09:02:26 - Zwanenberg, Pepijn
  09:02:32 - 09:02:21 - Al-Saqaff, Mariam
  09:02:21 - 09:01:47 - Hoonte, Gertjan te
  09:01:50 - 09:01:45 - Al-Saqaff, Mariam
  09:01:45 - 09:01:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:01:39 - 09:01:35 - Al-Saqaff, Mariam
  09:01:35 - 09:01:19 - Hoonte, Gertjan te
  09:01:19 - 09:01:18 - Al-Saqaff, Mariam
  09:01:18 - 09:00:54 - Zwanenberg, Pepijn
  09:00:55 - 09:00:52 - Al-Saqaff, Mariam
  09:00:52 - 09:00:46 - Hoonte, Gertjan te
  09:00:46 - 09:00:43 - Al-Saqaff, Mariam
  09:00:45 - 09:00:31 - Zwanenberg, Pepijn
  09:00:31 - 09:00:22 - Al-Saqaff, Mariam
  09:00:21 - 09:00:14 - Al-Saqaff, Mariam
  09:00:15 - 08:59:33 - Stellinga, Hessel
  08:59:35 - 08:59:31 - Al-Saqaff, Mariam
  08:59:31 - 08:59:23 - Minnaert, Myrthe
  08:59:23 - 08:59:22 - Al-Saqaff, Mariam
  08:59:22 - 08:59:11 - Stellinga, Hessel
  08:59:10 - 08:59:07 - Al-Saqaff, Mariam
  08:59:07 - 08:58:55 - Minnaert, Myrthe
  08:58:55 - 08:58:14 - Stellinga, Hessel
  08:58:54 - 08:58:53 - Al-Saqaff, Mariam
  08:58:18 - 08:58:14 - Al-Saqaff, Mariam
  08:58:11 - 08:56:31 - Stellinga, Hessel
  08:56:33 - 08:56:29 - Al-Saqaff, Mariam
  08:56:29 - 08:56:05 - Graaf, Rik van der
  08:56:07 - 08:56:04 - Al-Saqaff, Mariam
  08:56:04 - 08:56:03 - Stellinga, Hessel
  08:56:02 - 08:55:46 - Stellinga, Hessel
  08:55:45 - 08:55:07 - Graaf, Rik van der
  08:55:45 - 08:55:40 - Al-Saqaff, Mariam
  08:55:08 - 08:55:04 - Al-Saqaff, Mariam
  08:55:07 - 08:54:40 - Stellinga, Hessel
  08:54:40 - 08:54:34 - Al-Saqaff, Mariam
  08:54:34 - 08:54:10 - Zwanenberg, Pepijn
  08:54:09 - 08:54:08 - Al-Saqaff, Mariam
  08:54:09 - 08:53:42 - Stellinga, Hessel
  08:53:41 - 08:53:39 - Al-Saqaff, Mariam
  08:53:39 - 08:53:34 - Zwanenberg, Pepijn
  08:53:34 - 08:53:31 - Stellinga, Hessel
  08:53:34 - 08:53:33 - Al-Saqaff, Mariam
  08:53:31 - 08:53:30 - Al-Saqaff, Mariam
  08:53:30 - 08:53:24 - Zwanenberg, Pepijn
  08:53:25 - 08:53:24 - Al-Saqaff, Mariam
  08:53:24 - 08:53:19 - Stellinga, Hessel
  08:53:18 - 08:53:14 - Al-Saqaff, Mariam
  08:53:08 - 08:52:09 - Stellinga, Hessel
  08:52:12 - 08:52:07 - Al-Saqaff, Mariam
  08:52:08 - 08:51:50 - Zweth, Rick van der
  08:51:50 - 08:51:49 - Al-Saqaff, Mariam
  08:51:50 - 08:51:25 - Stellinga, Hessel
  08:51:24 - 08:51:22 - Al-Saqaff, Mariam
  08:51:23 - 08:51:06 - Zweth, Rick van der
  08:51:06 - 08:51:05 - Al-Saqaff, Mariam
  08:51:05 - 08:50:59 - Stellinga, Hessel
  08:50:58 - 08:50:56 - Al-Saqaff, Mariam
  08:50:56 - 08:50:36 - Zweth, Rick van der
  08:50:36 - 08:50:34 - Al-Saqaff, Mariam
  08:50:36 - 08:50:12 - Stellinga, Hessel
  08:50:11 - 08:50:01 - Al-Saqaff, Mariam
  08:50:01 - 08:49:28 - Stellinga, Hessel
  08:49:27 - 08:49:18 - Al-Saqaff, Mariam
  08:49:18 - 08:49:02 - Snijder, Ruben
  08:49:03 - 08:49:02 - Al-Saqaff, Mariam
  08:49:01 - 08:48:07 - Stellinga, Hessel
  08:48:31 - 08:47:45 - Al-Saqaff, Mariam
  08:47:45 - 08:43:01 - Hoonte, Gertjan te
  08:43:01 - 08:42:47 - Al-Saqaff, Mariam
  08:42:48 - 08:42:22 - Snijder, Ruben
  08:42:22 - 08:42:20 - Al-Saqaff, Mariam
  08:42:20 - 08:42:02 - Hoonte, Gertjan te
  08:42:05 - 08:41:55 - Al-Saqaff, Mariam
  08:41:57 - 08:41:57 - Snijder, Ruben
  08:41:56 - 08:41:44 - Hoonte, Gertjan te
  08:41:44 - 08:41:42 - Al-Saqaff, Mariam
  08:41:42 - 08:41:33 - Snijder, Ruben
  08:41:33 - 08:41:30 - Al-Saqaff, Mariam
  08:41:31 - 08:41:14 - Hoonte, Gertjan te
  08:41:14 - 08:41:12 - Al-Saqaff, Mariam
  08:41:13 - 08:40:47 - Snijder, Ruben
  08:40:47 - 08:40:44 - Al-Saqaff, Mariam
  08:40:43 - 08:40:06 - Snijder, Ruben
  08:40:07 - 08:40:04 - Al-Saqaff, Mariam
  08:40:04 - 08:39:54 - Bode, Linda
  08:39:55 - 08:39:53 - Al-Saqaff, Mariam
  08:39:54 - 08:39:41 - Snijder, Ruben
  08:39:40 - 08:39:39 - Al-Saqaff, Mariam
  08:39:40 - 08:39:34 - Bode, Linda
  08:39:34 - 08:39:33 - Al-Saqaff, Mariam
  08:39:32 - 08:39:17 - Snijder, Ruben
  08:39:16 - 08:39:13 - Al-Saqaff, Mariam
  08:39:13 - 08:39:04 - Bode, Linda
  08:39:04 - 08:39:02 - Al-Saqaff, Mariam
  08:39:02 - 08:38:48 - Snijder, Ruben
  08:38:47 - 08:38:41 - Al-Saqaff, Mariam
  08:38:43 - 08:38:32 - Stellinga, Hessel
  08:38:41 - 08:38:41 - Snijder, Ruben
  08:38:32 - 08:38:31 - Al-Saqaff, Mariam
  08:38:31 - 08:38:26 - Snijder, Ruben
  08:38:26 - 08:38:24 - Al-Saqaff, Mariam
  08:38:24 - 08:38:12 - Stellinga, Hessel
  08:38:11 - 08:38:10 - Al-Saqaff, Mariam
  08:38:11 - 08:37:57 - Snijder, Ruben
  08:37:57 - 08:37:54 - Al-Saqaff, Mariam
  08:37:55 - 08:37:46 - Stellinga, Hessel
  08:37:46 - 08:37:45 - Al-Saqaff, Mariam
  08:37:45 - 08:37:42 - Snijder, Ruben
  08:37:41 - 08:37:38 - Al-Saqaff, Mariam
  08:37:38 - 08:37:22 - Snijder, Ruben
  08:37:20 - 08:37:14 - Al-Saqaff, Mariam
  08:37:13 - 08:36:18 - Heuven, Maarten van
  08:36:17 - 08:36:09 - Al-Saqaff, Mariam
  08:36:12 - 08:35:27 - Bode, Linda
  08:35:29 - 08:35:26 - Al-Saqaff, Mariam
  08:35:27 - 08:35:19 - Zweth, Rick van der
  08:35:19 - 08:35:18 - Al-Saqaff, Mariam
  08:35:18 - 08:35:04 - Bode, Linda
  08:35:05 - 08:35:03 - Al-Saqaff, Mariam
  08:35:03 - 08:34:46 - Zweth, Rick van der
  08:34:47 - 08:34:46 - Al-Saqaff, Mariam
  08:34:46 - 08:34:23 - Bode, Linda
  08:34:23 - 08:34:20 - Al-Saqaff, Mariam
  08:34:20 - 08:33:24 - Bode, Linda
  08:33:23 - 08:33:15 - Al-Saqaff, Mariam
  08:33:15 - 08:32:56 - Zweth, Rick van der
  08:32:57 - 08:32:56 - Al-Saqaff, Mariam
  08:32:56 - 08:32:39 - Bode, Linda
  08:32:39 - 08:32:38 - Al-Saqaff, Mariam
  08:32:38 - 08:32:16 - Zweth, Rick van der
  08:32:17 - 08:32:15 - Al-Saqaff, Mariam
  08:32:16 - 08:32:02 - Bode, Linda
  08:32:02 - 08:31:51 - Al-Saqaff, Mariam
  08:31:53 - 08:31:15 - Usta, Mirac
  08:31:14 - 08:31:06 - Al-Saqaff, Mariam
  08:31:07 - 08:30:36 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:30:36 - 08:30:31 - Al-Saqaff, Mariam
  08:30:31 - 08:30:04 - Stellinga, Hessel
  08:30:05 - 08:30:03 - Al-Saqaff, Mariam
  08:30:04 - 08:29:53 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:29:52 - 08:29:51 - Al-Saqaff, Mariam
  08:29:51 - 08:29:29 - Stellinga, Hessel
  08:29:29 - 08:29:27 - Al-Saqaff, Mariam
  08:29:28 - 08:29:05 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:29:05 - 08:29:03 - Al-Saqaff, Mariam
  08:29:03 - 08:28:58 - Stellinga, Hessel
  08:28:58 - 08:28:57 - Al-Saqaff, Mariam
  08:28:58 - 08:28:42 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:28:42 - 08:28:39 - Al-Saqaff, Mariam
  08:28:40 - 08:28:21 - Hoonte, Gertjan te
  08:28:21 - 08:28:19 - Al-Saqaff, Mariam
  08:28:19 - 08:28:03 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:28:03 - 08:28:01 - Al-Saqaff, Mariam
  08:28:02 - 08:27:35 - Hoonte, Gertjan te
  08:27:36 - 08:27:34 - Al-Saqaff, Mariam
  08:27:34 - 08:27:14 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:27:13 - 08:27:10 - Al-Saqaff, Mariam
  08:27:10 - 08:26:53 - Hoonte, Gertjan te
  08:26:55 - 08:26:51 - Al-Saqaff, Mariam
  08:26:51 - 08:26:39 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:26:38 - 08:26:32 - Al-Saqaff, Mariam
  08:26:33 - 08:25:40 - Minnaert, Myrthe
  08:25:39 - 08:25:33 - Al-Saqaff, Mariam
  08:25:32 - 08:24:43 - Graaf, Rik van der
  08:24:47 - 08:24:42 - Al-Saqaff, Mariam
  08:24:42 - 08:24:07 - Hoonte, Gertjan te
  08:24:13 - 08:23:50 - Al-Saqaff, Mariam
  08:24:06 - 08:24:03 - Graaf, Rik van der
  08:24:05 - 08:23:52 - Hoonte, Gertjan te
  08:23:50 - 08:23:13 - Graaf, Rik van der
  08:23:13 - 08:23:04 - Al-Saqaff, Mariam
  08:23:05 - 08:22:34 - Hoonte, Gertjan te
  08:22:34 - 08:22:30 - Al-Saqaff, Mariam
  08:22:34 - 08:22:04 - Graaf, Rik van der
  08:22:04 - 08:22:01 - Al-Saqaff, Mariam
  08:22:01 - 08:21:46 - Hoonte, Gertjan te
  08:21:46 - 08:21:45 - Al-Saqaff, Mariam
  08:21:44 - 08:21:09 - Graaf, Rik van der
  08:21:09 - 08:21:05 - Al-Saqaff, Mariam
  08:21:05 - 08:20:48 - Stellinga, Hessel
  08:20:48 - 08:20:46 - Al-Saqaff, Mariam
  08:20:46 - 08:20:08 - Graaf, Rik van der
  08:20:08 - 08:20:06 - Al-Saqaff, Mariam
  08:20:06 - 08:19:42 - Stellinga, Hessel
  08:19:42 - 08:19:39 - Al-Saqaff, Mariam
  08:19:40 - 08:19:22 - Graaf, Rik van der
  08:19:22 - 08:19:20 - Al-Saqaff, Mariam
  08:19:20 - 08:19:08 - Stellinga, Hessel
  08:19:08 - 08:19:07 - Al-Saqaff, Mariam
  08:19:07 - 08:18:54 - Graaf, Rik van der
  08:18:55 - 08:18:45 - Al-Saqaff, Mariam
  08:18:46 - 08:18:31 - Zweth, Rick van der
  08:18:31 - 08:18:30 - Al-Saqaff, Mariam
  08:18:30 - 08:18:12 - Graaf, Rik van der
  08:18:13 - 08:18:10 - Al-Saqaff, Mariam
  08:18:10 - 08:17:54 - Usta, Mirac
  08:17:54 - 08:17:52 - Al-Saqaff, Mariam
  08:17:52 - 08:17:30 - Graaf, Rik van der
  08:17:29 - 08:17:26 - Al-Saqaff, Mariam
  08:17:23 - 08:17:21 - Graaf, Rik van der
  08:17:22 - 08:16:51 - Al-Saqaff, Mariam
  08:17:03 - 08:17:02 - Snijder, Ruben
  07:48:07 - 07:47:58 - Al-Saqaff, Mariam
  07:48:02 - 07:47:07 - Voortman, Linda
  07:47:11 - 07:47:06 - Al-Saqaff, Mariam
  07:47:06 - 07:46:50 - Hoonte, Gertjan te
  07:47:00 - 07:24:08 - Voortman, Linda
  07:46:50 - 07:46:49 - Al-Saqaff, Mariam
  07:46:28 - 07:46:27 - Al-Saqaff, Mariam
  07:45:34 - 07:45:26 - Al-Saqaff, Mariam
  07:45:26 - 07:45:11 - Hoonte, Gertjan te
  07:45:11 - 07:45:10 - Al-Saqaff, Mariam
  07:44:50 - 07:44:48 - Al-Saqaff, Mariam
  07:44:48 - 07:44:35 - Hoonte, Gertjan te
  07:44:35 - 07:44:34 - Al-Saqaff, Mariam
  07:44:01 - 07:43:58 - Al-Saqaff, Mariam
  07:43:57 - 07:43:45 - Stellinga, Hessel
  07:43:47 - 07:43:44 - Al-Saqaff, Mariam
  07:43:07 - 07:43:04 - Al-Saqaff, Mariam
  07:43:03 - 07:42:34 - Stellinga, Hessel
  07:42:37 - 07:42:33 - Al-Saqaff, Mariam
  07:41:57 - 07:41:55 - Al-Saqaff, Mariam
  07:41:56 - 07:41:51 - Stellinga, Hessel
  07:41:52 - 07:41:50 - Al-Saqaff, Mariam
  07:41:25 - 07:41:22 - Al-Saqaff, Mariam
  07:41:22 - 07:40:51 - Hoonte, Gertjan te
  07:41:21 - 07:41:18 - Al-Saqaff, Mariam
  07:41:00 - 07:40:46 - Al-Saqaff, Mariam
  07:40:40 - 07:40:28 - Al-Saqaff, Mariam
  07:39:38 - 07:39:33 - Al-Saqaff, Mariam
  07:39:33 - 07:39:15 - Zweth, Rick van der
  07:39:16 - 07:39:15 - Al-Saqaff, Mariam
  07:38:59 - 07:38:39 - Zweth, Rick van der
  07:38:59 - 07:38:58 - Al-Saqaff, Mariam
  07:38:40 - 07:38:39 - Al-Saqaff, Mariam
  07:38:29 - 07:38:26 - Al-Saqaff, Mariam
  07:38:14 - 07:38:10 - Al-Saqaff, Mariam
  07:38:09 - 07:37:45 - Zweth, Rick van der
  07:37:45 - 07:37:45 - Al-Saqaff, Mariam
  07:37:18 - 07:37:17 - Al-Saqaff, Mariam
  07:36:00 - 07:35:58 - Al-Saqaff, Mariam
  07:35:58 - 07:35:49 - Stellinga, Hessel
  07:35:50 - 07:35:48 - Al-Saqaff, Mariam
  07:35:43 - 07:35:42 - Al-Saqaff, Mariam
  07:34:15 - 07:34:13 - Al-Saqaff, Mariam
  07:34:13 - 07:34:06 - Hoonte, Gertjan te
  07:34:07 - 07:34:06 - Al-Saqaff, Mariam
  07:32:49 - 07:32:46 - Al-Saqaff, Mariam
  07:32:47 - 07:32:39 - Hoonte, Gertjan te
  07:32:39 - 07:32:38 - Al-Saqaff, Mariam
  07:32:17 - 07:32:14 - Al-Saqaff, Mariam
  07:32:14 - 07:32:05 - Hoonte, Gertjan te
  07:32:05 - 07:32:04 - Al-Saqaff, Mariam
  07:31:54 - 07:31:53 - Al-Saqaff, Mariam
  07:30:56 - 07:30:54 - Al-Saqaff, Mariam
  07:30:54 - 07:30:29 - Hoonte, Gertjan te
  07:30:29 - 07:30:28 - Al-Saqaff, Mariam
  07:30:07 - 07:30:05 - Al-Saqaff, Mariam
  07:30:05 - 07:29:55 - Hoonte, Gertjan te
  07:29:55 - 07:29:54 - Al-Saqaff, Mariam
  07:29:44 - 07:29:27 - Hoonte, Gertjan te
  07:29:44 - 07:29:43 - Al-Saqaff, Mariam
  07:29:27 - 07:29:26 - Al-Saqaff, Mariam
  07:29:00 - 07:28:58 - Al-Saqaff, Mariam
  07:27:54 - 07:27:52 - Al-Saqaff, Mariam
  07:27:52 - 07:27:44 - Snijder, Ruben
  07:27:45 - 07:27:44 - Al-Saqaff, Mariam
  07:26:31 - 07:26:29 - Al-Saqaff, Mariam
  07:26:29 - 07:26:24 - Bode, Linda
  07:26:25 - 07:26:24 - Al-Saqaff, Mariam
  07:25:58 - 07:25:51 - Al-Saqaff, Mariam
  07:25:52 - 07:25:38 - Bode, Linda
  07:25:40 - 07:25:39 - Al-Saqaff, Mariam
  07:25:15 - 07:25:13 - Al-Saqaff, Mariam
  07:24:09 - 07:23:56 - Al-Saqaff, Mariam
  07:23:56 - 07:23:40 - Stellinga, Hessel
  07:23:43 - 07:23:41 - Al-Saqaff, Mariam
  07:23:41 - 07:23:11 - Voortman, Linda
  07:23:40 - 07:23:40 - Al-Saqaff, Mariam
  07:23:11 - 07:22:49 - Al-Saqaff, Mariam
  07:22:50 - 07:22:34 - Hoonte, Gertjan te
  07:22:35 - 07:21:11 - Al-Saqaff, Mariam
  07:22:31 - 07:22:27 - Hoonte, Gertjan te
  07:22:22 - 07:22:14 - Stellinga, Hessel
  07:22:15 - 07:22:05 - Zweth, Rick van der
  07:22:02 - 07:21:53 - Bode, Linda
  07:21:51 - 07:21:48 - Snijder, Ruben
  07:18:44 - - Al-Saqaff, Mariam
 11. 7.1.b

 12. 8

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten


  Om voortgang in de woningbouw te houden, kreeg de raad bij de behandeling van het Meerjaren Perspectief Ruimte medio 2023 een voorstel met specifieke (financiële) maatregelen een aantal projecten een duwtje in de rug te geven. De raad heeft hiermee ingestemd.


  Gezien de blijvende stagnatie van de woningmarkt is volgens het college een volgende tranche maatregelen noodzakelijk. In dit raadsvoorstel wordt aan de raad voorgesteld de (geheime) Projectenlijst Utrechtse Aanpak 2e tranche vast te stellen, waarmee instemming wordt gevraagd voor de in de lijst genoemde maatregelen bij een aantal geplande bouwprojecten.

  07:17:36 - 07:17:20 - Stellinga, Hessel
  07:17:27 - 07:17:17 - Al-Saqaff, Mariam
  07:17:08 - 07:16:58 - Al-Saqaff, Mariam
  05:48:48 - 05:47:54 - Al-Saqaff, Mariam
  05:47:54 - 05:46:36 - Claasen, Fred
  05:47:03 - 05:46:59 - Al-Saqaff, Mariam
  05:47:03 - 05:46:53 - Hoonte, Gertjan te
  05:46:55 - 05:46:52 - Al-Saqaff, Mariam
  05:46:46 - 05:46:37 - Al-Saqaff, Mariam
  05:46:37 - 05:46:25 - Hoonte, Gertjan te
  05:46:25 - 05:45:44 - Al-Saqaff, Mariam
  05:46:22 - 05:46:04 - Hoonte, Gertjan te
  05:45:45 - 05:44:26 - Claasen, Fred
  05:45:30 - 05:45:27 - Al-Saqaff, Mariam
  05:44:26 - 05:44:16 - Al-Saqaff, Mariam
  05:44:17 - 05:43:32 - Zweth, Rick van der
  05:43:31 - 05:43:26 - Al-Saqaff, Mariam
  05:43:26 - 05:42:23 - Sasbrink, Anne
  05:42:23 - 05:42:18 - Al-Saqaff, Mariam
  05:42:18 - 05:41:57 - Hoonte, Gertjan te
  05:41:55 - 05:41:37 - Al-Saqaff, Mariam
  05:41:53 - 05:41:37 - Ait Daoua, Achraf
  05:41:35 - 05:41:32 - Al-Saqaff, Mariam
  05:41:32 - 05:40:40 - Usta, Mirac
  05:40:39 - 05:40:34 - Al-Saqaff, Mariam
  05:40:34 - 05:40:26 - Stellinga, Hessel
  05:40:26 - 05:40:10 - Al-Saqaff, Mariam
  05:40:11 - 05:38:38 - Hooijdonk, Lot van
  05:38:38 - 05:38:02 - Al-Saqaff, Mariam
  05:38:00 - 05:37:57 - Al-Saqaff, Mariam
  05:37:58 - 05:37:24 - Stellinga, Hessel
  05:37:27 - 05:37:20 - Al-Saqaff, Mariam
  05:37:21 - 05:37:17 - Snijder, Ruben
  05:37:17 - 05:37:08 - Al-Saqaff, Mariam
  05:37:13 - 05:37:12 - Snijder, Ruben
  05:37:11 - 05:37:10 - Snijder, Ruben
  05:37:08 - 05:37:06 - Snijder, Ruben
  05:37:05 - 05:37:03 - Al-Saqaff, Mariam
  05:37:03 - 05:36:56 - Stellinga, Hessel
  05:36:55 - - Al-Saqaff, Mariam
 13. 9

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten
  Dit voorstel wordt in samenhang met agendapunt 10 behandeld.


  Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de realisatie mogelijk gemaakt van een nieuw woon- en werkgebied met maximaal 2.000 woningen, 75.000m2 kantoren en verder (commerciële) voorzieningen, kleinschalige bedrijvigheid, hotelkamers en een mobiliteitshub van ongeveer 2.000 autoparkeerplaatsen en 1.700 fietsparkeerplaatsen in Papendorp. De realisatie van deze zaken sluit aan op ontwikkelingen waarbij in de directe omgeving ook nog een nieuwe woonwijk van maximaal 1.650 woningen (zie raadsvoorstel bestemmingsplan Groenewoud) wordt gerealiseerd.


  De stedenbouwkundige uitgangspunten voor dit bestemmingsplan zijn door de raad in februari 2022 goedgekeurd.


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn in totaal 7 zienswijzen binnengekomen (waarvan 1 is ingetrokken). Het college ziet aanleiding op enkele onderdelen het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van de zienswijzen.


  Het college stelt voor akkoord te gaan met vaststellingsrapport waarin een reactie is vervat op de zienswijzen, geen exploitatieplan vast stellen en het bestemmingsplan vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Papendorp
  05:34:18 - 05:31:18 - Zweth, Rick van der
  05:31:17 - 05:31:12 - Vasters, Joost
  05:31:12 - 05:29:21 - Claasen, Fred
  05:29:21 - 05:29:15 - Vasters, Joost
  05:29:17 - 05:29:00 - Sasbrink, Anne
  05:29:00 - 05:28:59 - Vasters, Joost
  05:28:59 - 05:28:02 - Claasen, Fred
  05:28:04 - 05:27:58 - Vasters, Joost
  05:28:02 - 05:27:27 - Sasbrink, Anne
  05:27:31 - 05:27:26 - Vasters, Joost
  05:27:27 - 05:26:59 - Claasen, Fred
  05:26:59 - 05:26:57 - Vasters, Joost
  05:26:59 - 05:26:43 - Sasbrink, Anne
  05:26:42 - 05:26:27 - Claasen, Fred
  05:26:42 - 05:26:41 - Vasters, Joost
  05:26:27 - 05:26:14 - Vasters, Joost
  05:26:18 - 05:25:04 - Kolenbrander, Emma
  05:25:05 - 05:24:52 - Vasters, Joost
  05:25:01 - 05:25:00 - Kolenbrander, Emma
  05:24:50 - 05:23:14 - Hoonte, Gertjan te
  05:23:14 - 05:23:09 - Vasters, Joost
  05:23:09 - 05:16:34 - Sasbrink, Anne
  05:16:33 - 05:16:28 - Vasters, Joost
  05:16:28 - 05:15:38 - Graaf, Rik van der
  05:15:38 - 05:15:36 - Vasters, Joost
  05:15:37 - 05:15:36 - Hoonte, Gertjan te
  05:15:35 - 05:15:16 - Hoonte, Gertjan te
  05:15:16 - 05:15:15 - Vasters, Joost
  05:15:15 - 05:14:59 - Graaf, Rik van der
  05:14:59 - 05:14:32 - Vasters, Joost
  04:58:56 - 04:58:40 - Vasters, Joost
  04:58:43 - 04:56:31 - Hooijdonk, Lot van
  04:56:32 - 04:56:29 - Vasters, Joost
  04:56:31 - 04:56:03 - Zweth, Rick van der
  04:56:04 - 04:56:03 - Vasters, Joost
  04:56:03 - 04:55:18 - Hooijdonk, Lot van
  04:55:18 - 04:55:17 - Vasters, Joost
  04:55:17 - 04:55:05 - Zweth, Rick van der
  04:55:06 - 04:55:05 - Vasters, Joost
  04:55:05 - 04:54:42 - Hooijdonk, Lot van
  04:54:42 - 04:54:41 - Vasters, Joost
  04:54:41 - 04:54:26 - Zweth, Rick van der
  04:54:26 - 04:54:24 - Vasters, Joost
  04:54:26 - 04:52:59 - Hooijdonk, Lot van
  04:53:01 - 04:52:57 - Vasters, Joost
  04:53:00 - 04:52:48 - Kolenbrander, Emma
  04:52:52 - 04:52:51 - Vasters, Joost
  04:52:50 - 04:52:38 - Hooijdonk, Lot van
  04:52:42 - 04:52:21 - Kolenbrander, Emma
  04:52:42 - 04:52:36 - Vasters, Joost
  04:52:31 - 04:52:28 - Vasters, Joost
  04:52:26 - 04:51:04 - Hooijdonk, Lot van
  04:52:21 - 04:52:19 - Vasters, Joost
  04:51:05 - 04:51:03 - Vasters, Joost
  04:51:03 - 04:50:55 - Sasbrink, Anne
  04:50:55 - 04:50:53 - Vasters, Joost
  04:50:54 - 04:50:34 - Hooijdonk, Lot van
  04:50:34 - 04:50:33 - Vasters, Joost
  04:50:32 - 04:50:14 - Sasbrink, Anne
  04:50:14 - 04:49:47 - Hooijdonk, Lot van
  04:50:13 - 04:50:12 - Vasters, Joost
  04:49:47 - 04:49:45 - Vasters, Joost
  04:49:45 - 04:49:27 - Graaf, Rik van der
  04:49:28 - 04:49:26 - Vasters, Joost
  04:49:27 - 04:49:18 - Hooijdonk, Lot van
  04:49:18 - 04:49:17 - Vasters, Joost
  04:49:18 - 04:49:07 - Graaf, Rik van der
  04:49:07 - 04:48:52 - Hooijdonk, Lot van
  04:49:07 - 04:49:06 - Vasters, Joost
  04:48:58 - 04:48:57 - Vasters, Joost
  04:48:40 - 04:46:17 - Hooijdonk, Lot van
  04:47:06 - 04:47:05 - Vasters, Joost
  04:47:05 - 04:46:59 - Hoonte, Gertjan te
  04:46:55 - 04:46:53 - Vasters, Joost
  04:46:53 - 04:46:32 - Hoonte, Gertjan te
  04:46:48 - 04:46:44 - Vasters, Joost
  04:46:32 - 04:46:17 - Vasters, Joost
  04:46:17 - 04:45:53 - Hoonte, Gertjan te
  04:45:55 - 04:45:41 - Vasters, Joost
  04:45:42 - 04:45:22 - Hoonte, Gertjan te
  04:45:23 - 04:45:13 - Vasters, Joost
  04:45:11 - 04:44:42 - Hooijdonk, Lot van
  04:44:40 - 04:44:13 - Vasters, Joost
  04:44:39 - 04:44:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:44:11 - 04:44:09 - Vasters, Joost
  04:44:11 - 04:39:54 - Hooijdonk, Lot van
  04:39:57 - 04:39:53 - Vasters, Joost
  04:39:54 - 04:39:29 - Sasbrink, Anne
  04:39:29 - 04:39:27 - Vasters, Joost
  04:39:25 - 04:39:18 - Hooijdonk, Lot van
  04:39:19 - 04:39:09 - Sasbrink, Anne
  04:39:09 - 04:36:51 - Hooijdonk, Lot van
  04:39:09 - 04:39:08 - Vasters, Joost
  04:36:54 - 04:36:50 - Vasters, Joost
  04:36:50 - 04:36:36 - Sasbrink, Anne
  04:36:35 - 04:36:15 - Hooijdonk, Lot van
  04:36:35 - 04:36:34 - Vasters, Joost
  04:36:15 - 04:36:13 - Vasters, Joost
  04:36:15 - 04:36:10 - Sasbrink, Anne
  04:36:10 - 04:35:50 - Hooijdonk, Lot van
  04:35:53 - 04:35:50 - Vasters, Joost
  04:35:52 - 04:35:17 - Sasbrink, Anne
  04:35:17 - 04:35:15 - Vasters, Joost
  04:35:16 - 04:35:10 - Hooijdonk, Lot van
  04:35:06 - 04:34:57 - Vasters, Joost
  04:34:57 - 04:34:44 - Sasbrink, Anne
  04:34:45 - 04:34:38 - Hooijdonk, Lot van
  04:34:44 - 04:34:42 - Vasters, Joost
  04:34:37 - 04:33:58 - Vasters, Joost
  04:34:02 - 04:33:23 - Claasen, Fred
  04:33:24 - 04:33:20 - Vasters, Joost
  04:33:20 - 04:32:47 - Zweth, Rick van der
  04:32:46 - 04:32:45 - Hooijdonk, Lot van
  04:32:46 - 04:32:42 - Vasters, Joost
  04:32:42 - 04:31:54 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:55 - 04:31:30 - Vasters, Joost
  04:31:49 - 04:31:48 - Hooijdonk, Lot van
  04:25:34 - 04:25:18 - Vasters, Joost
  04:25:26 - 04:25:24 - Hooijdonk, Lot van
  04:24:50 - 04:24:47 - Vasters, Joost
  04:24:47 - 04:23:05 - Hooijdonk, Lot van
  04:23:05 - 04:22:49 - Vasters, Joost
  04:22:49 - 04:22:43 - Graaf, Rik van der
  04:22:45 - 04:21:36 - Vasters, Joost
  04:21:35 - 04:21:07 - Hooijdonk, Lot van
  04:21:27 - 04:20:53 - Vasters, Joost
  04:20:52 - 04:20:07 - Vasters, Joost
  04:20:08 - 04:19:39 - Sasbrink, Anne
  04:19:39 - 04:19:36 - Vasters, Joost
  04:19:38 - 04:19:20 - Graaf, Rik van der
  04:19:25 - 04:19:19 - Vasters, Joost
  04:19:19 - 04:19:10 - Kolenbrander, Emma
  04:19:15 - 04:19:11 - Vasters, Joost
  04:19:12 - 04:18:59 - Zweth, Rick van der
  04:19:00 - - Vasters, Joost
 14. 10

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten
  Dit voorstel wordt in samenhang met agendapunt 9 behandeld.


  Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de realisatie mogelijk gemaakt van een nieuwe woonwijk met maximaal 1.650 woningen in Groenewoud (Papendorp). De realisatie van deze woonwijk sluit aan op ontwikkelingen waarbij in de directe omgeving een woon- en werkomgeving (zie raadsvoorstel bestemmingsplan Papendorp) wordt gerealiseerd, inclusief een mobiliteitshub XL.


  De stedenbouwkundige uitgangspunten voor dit bestemmingsplan zijn door de raad in december 2022 goedgekeurd.


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn in totaal 5 zienswijzen binnengekomen (waarvan 1 is ingetrokken). Het college ziet aanleiding op enkele onderdelen het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van de zienswijzen.


  Het college stelt voor akkoord te gaan met vaststellingsrapport waarin een reactie is vervat op de zienswijzen, geen exploitatieplan vast stellen en het bestemmingsplan vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Groenewoud
 15. 11

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten.
  Dit betreft een voortzetting van bespreking in de commissievergadering van 14 maart jl. Tijdens deze bespreking is een raadsbrief toegezegd als eerste beantwoording van de vragen gesteld tijdens de vergadering van 14 maart jl. 


  In de Raadsbrief financiële situatie verbouwing dB's van 12 maart 2024 geeft het college aan bereid te zijn dB's een voorschot van 700.000 euro te verlenen in verband met de verhuizing van dB's van de huidige locatie in Cartesius naar de Vlampijpstraat in Utrecht in verband met woningbouwplannen. dB's is een organisatie die ruimte biedt aan oefening voor muzikale bands.

  04:01:56 - 03:58:03 - Graaf, Rik van der
  03:58:03 - 03:57:57 - Vasters, Joost
  03:57:57 - 03:56:58 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:56:58 - 03:56:55 - Vasters, Joost
  03:56:56 - 03:56:46 - Zweth, Rick van der
  03:56:46 - 03:56:45 - Vasters, Joost
  03:56:45 - 03:56:27 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:56:26 - 03:56:21 - Vasters, Joost
  03:55:15 - 03:55:01 - Vasters, Joost
  03:55:01 - 03:54:18 - Zweth, Rick van der
  03:54:52 - 03:54:49 - Vasters, Joost
  03:54:17 - 03:54:07 - Vasters, Joost
  03:54:06 - 03:54:04 - Vasters, Joost
  03:54:03 - 03:46:41 - Eerenberg, Eelco
  03:46:51 - 03:46:41 - Vasters, Joost
  03:46:41 - 03:46:05 - Graaf, Rik van der
  03:46:06 - 03:46:05 - Vasters, Joost
  03:46:04 - 03:44:35 - Eerenberg, Eelco
  03:44:37 - 03:44:35 - Vasters, Joost
  03:44:37 - 03:43:56 - Graaf, Rik van der
  03:43:56 - 03:43:55 - Vasters, Joost
  03:43:54 - 03:42:03 - Eerenberg, Eelco
  03:42:06 - 03:42:03 - Vasters, Joost
  03:42:05 - 03:41:29 - Graaf, Rik van der
  03:41:30 - 03:41:28 - Vasters, Joost
  03:41:28 - 03:36:57 - Eerenberg, Eelco
  03:36:57 - 03:36:40 - Vasters, Joost
  03:36:41 - 03:36:28 - Graaf, Rik van der
  03:36:40 - 03:36:39 - Vasters, Joost
  03:36:36 - 03:35:51 - Vasters, Joost
  03:36:08 - 03:36:07 - Graaf, Rik van der
  03:35:51 - 03:34:55 - Graaf, Rik van der
  03:35:49 - 03:35:47 - Vasters, Joost
  03:34:56 - - Vasters, Joost
 16. 11.1

 17. 12

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  In het door de raad vastgestelde Omgevingsvisie Merwedekanaalzone is vastgelegd dat de komende jaren het gebied dat globaal ligt tussen de Beneluxlaan en A12 ontwikkeld gaat worden naar een gemengde stadswijk met ruimte voor wonen, werken en verblijven/ recreëren. Dit gebied is verder aangeduid als deelgebied 6.


  Voorafgaande aan de ontwikkeling van een wijziging van het omgevingsplan worden aan de raad nu de uitgangspunten voor deze wijziging voorgelegd. Hiermee wordt verdere richting gegeven voor de ontwikkeling van het gebied.
  In deze uitgangspunten stelt het college onder andere voor 1.500 tot 2.000 woningen te bouwen.


  Het college stelt voor de uitgangspunten vast te stellen en 0,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het opstellen van een omgevingsplan.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Deelgebied 6 Merwedekanaalzone
  03:31:45 - 03:31:20 - Bosch, David
  03:31:22 - 03:31:02 - Hoonte, Gertjan te
  03:30:43 - 03:30:38 - Bosch, David
  03:30:41 - 03:30:27 - Zweth, Rick van der
  03:30:26 - 03:29:15 - Bosch, David
  03:29:15 - 03:26:36 - Hoonte, Gertjan te
  03:26:37 - 03:26:27 - Bosch, David
  03:26:28 - 03:25:43 - Graaf, Rik van der
  03:25:46 - 03:25:42 - Bosch, David
  03:25:43 - 03:25:31 - Vasters, Joost
  03:25:33 - 03:25:29 - Bosch, David
  03:25:30 - 03:25:10 - Graaf, Rik van der
  03:25:17 - 03:25:07 - Bosch, David
  03:25:08 - 03:25:00 - Vasters, Joost
  03:25:01 - 03:24:45 - Graaf, Rik van der
  03:24:51 - 03:24:51 - Bosch, David
  03:24:49 - 03:24:42 - Bosch, David
  03:24:44 - 03:22:02 - Graaf, Rik van der
  03:22:04 - 03:21:57 - Bosch, David
  03:21:57 - 03:20:39 - Vasters, Joost
  03:20:43 - 03:20:39 - Bosch, David
  03:20:39 - 03:20:20 - Zweth, Rick van der
  03:20:24 - 03:20:18 - Bosch, David
  03:20:19 - 03:19:56 - Vasters, Joost
  03:19:59 - 03:19:56 - Bosch, David
  03:19:57 - 03:19:37 - Zweth, Rick van der
  03:19:36 - 03:19:35 - Bosch, David
  03:19:36 - 03:19:04 - Vasters, Joost
  03:19:35 - 03:19:32 - Bosch, David
  03:19:20 - 03:19:05 - Bosch, David
  03:19:05 - 03:18:50 - Zweth, Rick van der
  03:18:51 - 03:17:37 - Vasters, Joost
  03:18:32 - 03:18:27 - Bosch, David
  03:17:40 - 03:17:35 - Bosch, David
  03:17:38 - 03:17:12 - Graaf, Rik van der
  03:17:18 - 03:17:11 - Bosch, David
  03:17:10 - 03:16:35 - Vasters, Joost
  03:16:37 - 03:16:17 - Bosch, David
  03:16:34 - 03:16:19 - Hoonte, Gertjan te
  03:15:49 - 03:14:46 - Bosch, David
  03:15:33 - 03:15:18 - Vasters, Joost
  03:15:18 - 03:14:54 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:48 - 03:12:28 - Vasters, Joost
  03:12:29 - 03:12:09 - Bosch, David
  03:12:11 - 03:12:11 - Snijder, Ruben
  03:12:09 - 03:11:07 - Snijder, Ruben
  03:11:05 - 03:10:56 - Bosch, David
  03:11:03 - 03:10:36 - Vasters, Joost
  03:10:35 - 03:10:24 - Snijder, Ruben
  03:10:35 - 03:10:34 - Bosch, David
  03:10:24 - 03:10:20 - Bosch, David
  03:10:21 - 03:07:38 - Snijder, Ruben
  03:07:38 - 03:06:34 - Bosch, David
  03:07:27 - 03:07:25 - Stellinga, Hessel
  03:07:14 - 03:07:03 - Zweth, Rick van der
  03:06:35 - 03:05:16 - Stellinga, Hessel
  03:05:30 - 03:05:14 - Bosch, David
  03:05:15 - 03:04:59 - Vasters, Joost
  03:05:00 - 03:04:58 - Bosch, David
  03:04:59 - 03:04:31 - Stellinga, Hessel
  03:04:43 - 03:04:28 - Bosch, David
  03:04:29 - 03:04:06 - Stellinga, Hessel
  03:04:06 - 03:04:03 - Bosch, David
  03:04:04 - 03:03:38 - Vasters, Joost
  03:03:40 - 03:03:38 - Bosch, David
  03:03:38 - 03:03:24 - Stellinga, Hessel
  03:03:25 - 03:03:20 - Bosch, David
  03:03:22 - 03:03:16 - Snijder, Ruben
  03:03:15 - 03:02:47 - Stellinga, Hessel
  03:02:48 - 03:02:42 - Bosch, David
  03:02:42 - 03:02:32 - Snijder, Ruben
  03:02:33 - 03:02:32 - Bosch, David
  03:02:32 - 03:02:26 - Stellinga, Hessel
  03:02:24 - 03:01:42 - Bosch, David
  02:47:53 - - Graaf, Rik van der
  00:15:02 - 00:15:54 - Bosch, David
  00:15:53 - 00:17:54 - Claasen, Fred
  00:17:45 - 00:17:56 - Bosch, David
  00:17:53 - 00:18:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:18:08 - 00:18:21 - Bosch, David
  00:18:20 - 00:18:46 - Claasen, Fred
  00:18:41 - 00:18:49 - Bosch, David
  00:18:47 - 00:18:56 - Hoonte, Gertjan te
  00:18:55 - 00:19:00 - Bosch, David
  00:18:58 - 00:19:21 - Claasen, Fred
  00:19:19 - 00:19:27 - Bosch, David
  00:19:23 - 00:20:50 - Claasen, Fred
  00:20:45 - 00:20:50 - Bosch, David
  00:20:49 - 00:21:02 - Vasters, Joost
  00:21:01 - 00:21:21 - Claasen, Fred
  00:21:21 - 00:21:23 - Bosch, David
  00:21:23 - 00:21:55 - Vasters, Joost
  00:21:45 - 00:21:55 - Bosch, David
  00:21:54 - 00:22:47 - Claasen, Fred
  00:22:25 - 00:22:48 - Bosch, David
  00:22:48 - 00:23:10 - Vasters, Joost
  00:23:11 - 00:29:24 - Claasen, Fred
  00:23:33 - 00:23:46 - Bosch, David
  00:25:37 - 00:25:53 - Bosch, David
  00:25:52 - 00:26:25 - Vasters, Joost
  00:26:42 - 00:26:42 - Bosch, David
  00:26:46 - 00:27:19 - Bosch, David
  00:27:14 - 00:27:54 - Vasters, Joost
  00:27:32 - 00:27:34 - Bosch, David
  00:27:44 - 00:27:55 - Bosch, David
  00:28:13 - 00:28:23 - Bosch, David
  00:28:20 - 00:28:53 - Vasters, Joost
  00:28:52 - 00:29:07 - Bosch, David
  00:29:12 - 00:29:24 - Bosch, David
  00:29:24 - 00:30:08 - Hoonte, Gertjan te
  00:29:57 - 00:30:10 - Bosch, David
  00:30:09 - 00:30:43 - Claasen, Fred
  00:30:42 - 00:30:45 - Bosch, David
  00:30:44 - 00:31:11 - Hoonte, Gertjan te
  00:31:07 - 00:31:16 - Bosch, David
  00:31:16 - 00:31:45 - Claasen, Fred
  00:31:44 - 00:31:47 - Bosch, David
  00:31:46 - 00:32:42 - Claasen, Fred
  00:31:46 - 00:32:32 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:23 - 00:32:35 - Bosch, David
  00:32:43 - 00:33:27 - Claasen, Fred
  00:32:44 - 00:32:46 - Bosch, David
  00:33:25 - 00:33:35 - Bosch, David
  00:33:36 - 00:35:44 - Zweth, Rick van der
  00:35:42 - 00:35:46 - Bosch, David
  00:35:47 - 00:36:14 - Vasters, Joost
  00:35:54 - 00:36:16 - Bosch, David
  00:36:15 - 00:36:43 - Zweth, Rick van der
  00:36:28 - 00:36:47 - Bosch, David
  00:36:46 - 00:37:18 - Vasters, Joost
  00:37:05 - 00:37:27 - Bosch, David
  00:37:18 - 00:37:33 - Zweth, Rick van der
  00:37:33 - 00:37:38 - Bosch, David
  00:37:38 - 00:37:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:37:53 - 00:38:00 - Bosch, David
  00:38:00 - 00:38:35 - Zweth, Rick van der
  00:38:07 - 00:38:20 - Bosch, David
  00:38:33 - 00:38:40 - Bosch, David
  00:38:36 - 00:38:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:42 - 00:39:02 - Bosch, David
  00:39:00 - 00:40:15 - Zweth, Rick van der
  00:39:11 - 00:39:21 - Bosch, David
  00:40:16 - 00:40:29 - Bosch, David
  00:40:29 - 00:40:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:40:48 - 00:40:59 - Bosch, David
  00:41:00 - 00:47:58 - Eerenberg, Eelco
  00:47:57 - 00:48:02 - Bosch, David
  00:48:01 - 00:48:16 - Zweth, Rick van der
  00:48:17 - 00:49:47 - Eerenberg, Eelco
  00:48:51 - 00:49:11 - Bosch, David
  00:49:45 - 00:49:48 - Bosch, David
  00:49:49 - 00:50:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:05 - 00:50:07 - Bosch, David
  00:50:07 - 00:50:40 - Eerenberg, Eelco
  00:50:21 - 00:50:26 - Bosch, David
  00:50:36 - 00:50:44 - Bosch, David
  00:50:39 - 00:51:10 - Vasters, Joost
  00:51:08 - 00:51:20 - Bosch, David
  00:51:10 - 00:52:25 - Eerenberg, Eelco
  00:52:25 - 00:52:28 - Bosch, David
  00:52:27 - 00:52:49 - Stellinga, Hessel
  00:52:52 - 00:53:25 - Eerenberg, Eelco
  00:53:21 - 00:53:26 - Bosch, David
  00:53:24 - 00:53:50 - Stellinga, Hessel
  00:53:51 - 00:53:53 - Bosch, David
  00:53:52 - 00:54:46 - Eerenberg, Eelco
  00:54:32 - 00:54:46 - Bosch, David
  00:54:45 - 00:54:56 - Stellinga, Hessel
  00:54:56 - 00:54:58 - Bosch, David
  00:54:58 - 00:56:51 - Eerenberg, Eelco
  00:55:34 - 00:55:38 - Bosch, David
  00:56:47 - 00:56:52 - Bosch, David
  00:56:50 - 00:57:11 - Claasen, Fred
  00:57:13 - 01:00:12 - Eerenberg, Eelco
  00:57:28 - 00:57:29 - Bosch, David
  01:00:10 - 01:00:14 - Bosch, David
  01:00:13 - 01:00:26 - Vasters, Joost
  01:00:26 - 01:00:39 - Eerenberg, Eelco
  01:00:38 - 01:00:53 - Vasters, Joost
  01:00:38 - 01:00:41 - Bosch, David
  01:00:50 - 01:02:47 - Eerenberg, Eelco
  01:01:56 - 01:02:13 - Bosch, David
  01:02:45 - 01:02:48 - Bosch, David
  01:02:47 - 01:03:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:02 - 01:04:45 - Eerenberg, Eelco
  01:03:02 - 01:03:06 - Bosch, David
  01:04:42 - 01:04:47 - Bosch, David
  01:04:47 - 01:04:58 - Snijder, Ruben
  01:04:58 - 01:10:07 - Eerenberg, Eelco
  01:10:07 - 01:10:24 - Bosch, David
  01:10:17 - 01:10:23 - Bergen, Derk van
  01:10:26 - 01:11:12 - Bosch, David
  01:10:27 - 01:10:38 - Vasters, Joost
  01:10:42 - 01:10:55 - Stellinga, Hessel
  01:11:01 - 01:11:05 - Snijder, Ruben
  01:11:11 - 01:13:54 - Eerenberg, Eelco
  01:13:45 - 01:13:56 - Bosch, David
  01:13:54 - 01:14:25 - Stellinga, Hessel
  01:14:26 - 01:14:28 - Bosch, David
  01:14:27 - 01:14:53 - Eerenberg, Eelco
  01:14:39 - 01:15:18 - Bosch, David
  01:14:55 - 01:15:00 - Snijder, Ruben
  01:15:00 - 01:15:01 - Eerenberg, Eelco
  01:15:17 - 01:15:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:15:43 - 01:15:46 - Bosch, David
  01:15:46 - 01:16:16 - Zweth, Rick van der
  01:16:16 - 01:16:21 - Bosch, David
  01:16:20 - 01:16:36 - Claasen, Fred
  01:16:37 - 01:16:54 - Bosch, David
  01:16:54 - 01:18:16 - Eerenberg, Eelco
  01:18:20 - - Bosch, David
  01:18:52 - 01:19:02 - Stellinga, Hessel
  01:19:05 - 01:19:10 - Bergen, Derk van
  01:19:12 - 01:19:18 - Claasen, Fred
  01:19:20 - 01:19:41 - Vasters, Joost
  01:19:42 - 01:19:51 - Zweth, Rick van der
  01:20:01 - 01:20:15 - Snijder, Ruben
 18. 13

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Wethouder: Oosters, Beleidsterrein: Cultuur
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten


  De gemeente Utrecht is voor een groot deel eigenaar van de collectie van het Centraal Museum. Het huidige Depot voor het bewaren van erfgoedvondsten voldoet niet meer aan de normen. Daarom is gezocht naar een nieuwe locatie. Deze is gevonden aan de Isotopenweg (Lage Weide).


  Om de huisvesting van deze vondsten mogelijk te maken, stelt het college voor een lagere afschrijvingstermijn dan de werkelijke levensduur van 60 jaar (40 jaar) voor het pand te hanteren en door middel van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) kaders en randvoorwaarden mee te geven voor de ruimtelijke ontwikkeling van het pand en een vrachtwagenparkeerplaats.


  Het concept SPvE heeft ter inzage gelegen en daarop zijn 3 reacties ontvangen. In een reactienota geeft het college aan wat daarmee is gedaan.


  Tot slot stelt het college de vestiging financieel mogelijk te maken door een actualisatie van de grondexploitatie en de Stichtingskostenbegroting van het Depot.

  01:28:33 - 01:30:29 - Stellinga, Hessel
  01:30:28 - 01:30:32 - Vasters, Joost
  01:30:32 - 01:37:03 - Koning, Maarten
  01:32:33 - 01:32:35 - Vasters, Joost
  01:32:35 - 01:32:51 - Hoonte, Gertjan te
  01:32:51 - 01:32:52 - Vasters, Joost
  01:33:18 - 01:33:19 - Vasters, Joost
  01:33:19 - 01:33:40 - Hoonte, Gertjan te
  01:33:40 - 01:33:41 - Vasters, Joost
  01:33:44 - 01:33:45 - Vasters, Joost
  01:35:02 - 01:35:04 - Vasters, Joost
  01:35:03 - 01:35:23 - Hoonte, Gertjan te
  01:35:23 - 01:35:24 - Vasters, Joost
  01:35:38 - 01:36:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:35:38 - 01:35:38 - Vasters, Joost
  01:36:01 - 01:36:02 - Vasters, Joost
  01:36:28 - 01:36:29 - Vasters, Joost
  01:36:29 - 01:36:43 - Hoonte, Gertjan te
  01:36:43 - 01:36:43 - Vasters, Joost
  01:37:03 - 01:37:06 - Vasters, Joost
  01:37:06 - 01:40:34 - Hoonte, Gertjan te
  01:40:34 - 01:40:39 - Vasters, Joost
  01:40:38 - 01:41:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:28 - 01:41:31 - Vasters, Joost
  01:41:31 - 01:41:43 - Heuven, Maarten van
  01:41:43 - 01:41:44 - Vasters, Joost
  01:41:44 - 01:42:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:07 - 01:42:08 - Vasters, Joost
  01:42:08 - 01:42:36 - Heuven, Maarten van
  01:42:36 - 01:42:37 - Vasters, Joost
  01:42:36 - 01:43:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:02 - 01:43:06 - Heuven, Maarten van
  01:43:02 - 01:43:03 - Vasters, Joost
  01:43:03 - 01:43:06 - Vasters, Joost
  01:43:06 - 01:43:15 - Heuven, Maarten van
  01:43:14 - 01:43:15 - Vasters, Joost
  01:43:16 - 01:44:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:33 - 01:43:34 - Vasters, Joost
  01:44:05 - 01:44:08 - Vasters, Joost
  01:44:07 - 01:45:36 - Bergen, Derk van
  01:45:34 - 01:45:37 - Vasters, Joost
  01:45:37 - 01:45:43 - Leever, Romi
  01:45:40 - 01:45:46 - Vasters, Joost
  01:45:46 - 01:46:14 - Koning, Maarten
  01:46:14 - 01:46:35 - Bergen, Derk van
  01:46:14 - 01:46:15 - Vasters, Joost
  01:46:35 - 01:46:43 - Vasters, Joost
  01:46:41 - 01:46:57 - Leever, Romi
  01:46:55 - 01:46:58 - Vasters, Joost
  01:46:58 - 01:47:06 - Hoonte, Gertjan te
  01:47:06 - 01:47:07 - Vasters, Joost
  01:47:07 - 01:47:27 - Leever, Romi
  01:47:28 - 01:47:29 - Vasters, Joost
  01:47:29 - 01:47:42 - Hoonte, Gertjan te
  01:47:43 - 01:47:45 - Vasters, Joost
  01:47:46 - 01:48:14 - Leever, Romi
  01:47:54 - 01:47:56 - Vasters, Joost
  01:48:14 - 01:48:17 - Vasters, Joost
  01:48:16 - 01:48:20 - Heuven, Maarten van
  01:48:21 - 01:48:22 - Vasters, Joost
  01:48:22 - 01:48:36 - Leever, Romi
  01:48:33 - 01:48:36 - Vasters, Joost
  01:48:36 - 01:48:46 - Heuven, Maarten van
  01:48:46 - 01:48:47 - Vasters, Joost
  01:48:47 - 01:48:57 - Leever, Romi
  01:48:57 - 01:48:59 - Vasters, Joost
  01:48:59 - 01:49:01 - Vasters, Joost
  01:49:01 - 01:49:39 - Leever, Romi
  01:49:39 - 01:49:42 - Vasters, Joost
  01:49:41 - 01:50:03 - Hoonte, Gertjan te
  01:50:02 - 01:50:05 - Vasters, Joost
  01:50:05 - 01:50:12 - Leever, Romi
  01:50:12 - 01:50:13 - Vasters, Joost
  01:50:13 - 01:50:23 - Hoonte, Gertjan te
  01:50:23 - 01:50:39 - Vasters, Joost
  01:50:39 - 01:51:32 - Heuven, Maarten van
  01:51:29 - 01:51:33 - Vasters, Joost
  01:51:32 - 01:51:42 - Koning, Maarten
  01:51:42 - 01:52:00 - Heuven, Maarten van
  01:51:42 - 01:51:43 - Vasters, Joost
  01:52:00 - 01:52:01 - Vasters, Joost
  01:52:01 - 01:52:19 - Koning, Maarten
  01:52:18 - 01:52:20 - Vasters, Joost
  01:52:19 - 01:52:39 - Heuven, Maarten van
  01:52:38 - 01:52:40 - Vasters, Joost
  01:52:40 - 01:53:07 - Koning, Maarten
  01:53:07 - 01:53:11 - Vasters, Joost
  01:53:11 - 01:53:27 - Heuven, Maarten van
  01:53:27 - 01:53:28 - Vasters, Joost
  01:53:28 - 01:53:30 - Vasters, Joost
  01:53:31 - 01:53:44 - Leever, Romi
  01:53:44 - 01:53:55 - Heuven, Maarten van
  01:53:44 - 01:53:45 - Vasters, Joost
  01:53:55 - 01:53:56 - Vasters, Joost
  01:53:56 - 01:54:06 - Leever, Romi
  01:54:06 - 01:54:18 - Heuven, Maarten van
  01:54:06 - 01:54:07 - Vasters, Joost
  01:54:16 - 01:54:18 - Vasters, Joost
  01:54:18 - 01:56:24 - Heuven, Maarten van
  01:56:22 - 01:56:24 - Vasters, Joost
  01:56:25 - 01:56:37 - Hoonte, Gertjan te
  01:56:37 - 01:56:58 - Heuven, Maarten van
  01:56:37 - 01:56:38 - Vasters, Joost
  01:56:54 - 01:56:55 - Vasters, Joost
  01:56:58 - 01:57:05 - Vasters, Joost
  01:57:02 - 01:57:09 - Leever, Romi
  01:57:08 - 01:57:39 - Vasters, Joost
  02:03:14 - 02:03:33 - Vasters, Joost
  02:03:33 - 02:04:32 - Oosters, Eva
  02:04:32 - 02:04:34 - Vasters, Joost
  02:04:34 - 02:04:56 - Stellinga, Hessel
  02:04:56 - 02:04:57 - Vasters, Joost
  02:04:57 - 02:05:26 - Oosters, Eva
  02:05:25 - 02:05:27 - Vasters, Joost
  02:05:27 - 02:05:57 - Koning, Maarten
  02:05:57 - 02:05:58 - Vasters, Joost
  02:05:58 - 02:06:07 - Oosters, Eva
  02:06:06 - 02:06:10 - Vasters, Joost
  02:06:09 - 02:06:18 - Hoonte, Gertjan te
  02:06:19 - 02:06:26 - Vasters, Joost
  02:06:20 - 02:06:23 - Hoonte, Gertjan te
  02:06:26 - 02:07:37 - Oosters, Eva
  02:07:35 - 02:07:37 - Vasters, Joost
  02:07:37 - 02:07:49 - Hoonte, Gertjan te
  02:07:49 - 02:07:50 - Vasters, Joost
  02:07:51 - 02:08:06 - Oosters, Eva
  02:08:10 - 02:08:15 - Vasters, Joost
  02:08:14 - 02:10:11 - Oosters, Eva
  02:10:07 - 02:10:13 - Vasters, Joost
  02:10:13 - 02:10:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:26 - 02:10:27 - Vasters, Joost
  02:10:27 - 02:11:36 - Oosters, Eva
  02:11:37 - 02:11:44 - Vasters, Joost
  02:11:44 - 02:12:43 - Eerenberg, Eelco
  02:12:41 - 02:12:43 - Vasters, Joost
  02:12:43 - 02:12:54 - Stellinga, Hessel
  02:12:54 - 02:13:21 - Eerenberg, Eelco
  02:12:54 - 02:12:55 - Vasters, Joost
  02:13:21 - 02:13:22 - Vasters, Joost
  02:13:22 - 02:13:44 - Stellinga, Hessel
  02:13:45 - 02:13:46 - Vasters, Joost
  02:13:47 - 02:14:26 - Eerenberg, Eelco
  02:14:24 - 02:14:25 - Vasters, Joost
  02:14:25 - 02:14:39 - Stellinga, Hessel
  02:14:39 - 02:14:41 - Vasters, Joost
  02:14:42 - 02:19:28 - Eerenberg, Eelco
  02:19:27 - 02:19:30 - Vasters, Joost
  02:19:31 - 02:20:02 - Heuven, Maarten van
  02:20:02 - 02:20:04 - Vasters, Joost
  02:20:05 - 02:21:11 - Eerenberg, Eelco
  02:20:45 - 02:20:48 - Vasters, Joost
  02:21:09 - 02:21:11 - Vasters, Joost
  02:21:11 - 02:21:32 - Heuven, Maarten van
  02:21:33 - 02:21:34 - Vasters, Joost
  02:21:35 - 02:23:34 - Eerenberg, Eelco
  02:23:35 - 02:23:52 - Vasters, Joost
  02:23:52 - 02:24:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:24 - 02:24:26 - Vasters, Joost
  02:24:27 - 02:24:49 - Koning, Maarten
  02:24:50 - 02:24:51 - Vasters, Joost
  02:24:51 - 02:25:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:13 - 02:25:23 - Vasters, Joost
  02:25:23 - 02:25:37 - Heuven, Maarten van
  02:25:25 - 02:25:26 - Vasters, Joost
  02:25:37 - 02:25:42 - Vasters, Joost
  02:25:42 - 02:26:05 - Hoonte, Gertjan te
  02:26:05 - 02:26:12 - Vasters, Joost
  02:26:11 - 02:26:45 - Koning, Maarten
  02:26:46 - 02:26:54 - Vasters, Joost
  02:26:54 - 02:27:35 - Oosters, Eva
  02:27:36 - 02:27:40 - Vasters, Joost
  02:27:40 - 02:28:59 - Eerenberg, Eelco
  02:29:00 - 02:29:21 - Vasters, Joost
  02:29:20 - 02:29:37 - Hoonte, Gertjan te
  02:29:35 - 02:29:42 - Vasters, Joost
  02:29:41 - 02:29:50 - Oosters, Eva
  02:29:52 - 02:30:10 - Vasters, Joost
  02:30:08 - 02:30:27 - Hoonte, Gertjan te
  02:30:27 - 02:31:09 - Vasters, Joost
  15:59:24 - 15:59:33 - Gaillard, Stefan
 19. 13.1