Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

donderdag 16 mei 2024

10:00 - 17:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 16 mei 2024 09:49
Eind
donderdag 16 mei 2024 15:44
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op 16 mei 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:00 - 10:01
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 16 mei 2024 10:01 - 10:01
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  00:12:36 - 00:12:44 - Hoonte, Gertjan te
  00:12:42 - 00:12:49 - Vasters, Joost
  00:12:49 - 00:13:12 - Sasbrink, Anne
  00:13:09 - 00:14:07 - Vasters, Joost
  00:14:07 - 00:14:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:14:27 - 00:15:05 - Vasters, Joost
  00:15:05 - 00:15:27 - Koning, Maarten
  00:15:25 - 00:15:38 - Vasters, Joost
  00:15:37 - 00:15:53 - Hoonte, Gertjan te
  00:15:53 - 00:15:55 - Vasters, Joost
  00:15:54 - 00:16:11 - Graaf, Rik van der
  00:16:09 - 00:16:17 - Vasters, Joost
  00:16:17 - 00:16:38 - Zweth, Rick van der
  00:16:38 - 00:16:54 - Vasters, Joost
  00:16:54 - 00:17:05 - Hoonte, Gertjan te
  00:16:54 - 00:16:55 - Vasters, Joost
  00:17:05 - 00:17:09 - Vasters, Joost
  00:17:08 - 00:17:17 - Dekkers, Fred
  00:17:17 - 00:17:59 - Vasters, Joost
  00:17:59 - 00:18:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:18:26 - 00:18:29 - Vasters, Joost
  00:18:29 - 00:19:09 - Eerenberg, Eelco
  00:19:09 - 00:19:12 - Vasters, Joost
  00:19:11 - 00:19:21 - Hoonte, Gertjan te
  00:19:19 - 00:19:22 - Vasters, Joost
  00:19:22 - 00:19:42 - Eerenberg, Eelco
  00:19:42 - 00:20:13 - Vasters, Joost
  00:20:12 - 00:20:47 - Zweth, Rick van der
  00:20:47 - 00:20:50 - Vasters, Joost
  00:20:50 - 00:21:07 - Zweth, Rick van der
  00:21:07 - 00:21:33 - Vasters, Joost
  00:21:32 - 00:21:39 - Stellinga, Hessel
  00:21:39 - 00:21:57 - Vasters, Joost
  00:21:57 - 00:22:26 - Oudejans, Annemarijn
  00:22:26 - 00:22:29 - Vasters, Joost
  00:22:28 - 00:22:28 - Oudejans, Annemarijn
  00:22:29 - 00:22:33 - Oudejans, Annemarijn
  00:22:33 - 00:23:12 - Vasters, Joost
  00:22:53 - 00:22:57 - Oudejans, Annemarijn
  00:23:30 - 00:25:37 - Vasters, Joost
  00:25:37 - 00:25:46 - Zweth, Rick van der
  00:25:46 - 00:25:51 - Vasters, Joost
  00:25:51 - 00:25:51 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:51 - 00:26:45 - Hoonte, Gertjan te
  00:26:45 - 00:27:55 - Vasters, Joost
  00:27:01 - 00:27:07 - Hoonte, Gertjan te
  00:27:50 - 00:28:08 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:10 - 00:28:20 - Vasters, Joost
  00:28:20 - 00:28:44 - Zweth, Rick van der
  00:28:43 - 00:28:57 - Vasters, Joost
  00:28:58 - 00:29:08 - Oudejans, Annemarijn
  00:29:07 - 00:29:20 - Vasters, Joost
  00:29:20 - 00:29:29 - Oudejans, Annemarijn
  00:29:28 - 00:29:38 - Vasters, Joost
  00:29:38 - 00:30:17 - Zweth, Rick van der
  00:30:17 - 00:30:24 - Vasters, Joost
  00:30:20 - 00:30:31 - Zweth, Rick van der
  00:30:28 - 00:30:36 - Vasters, Joost
  00:30:35 - 00:30:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:36 - 00:31:05 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:59 - 00:31:20 - Vasters, Joost
  00:32:42 - 00:33:39 - Vasters, Joost
  00:33:38 - 00:34:16 - Zweth, Rick van der
  00:33:45 - 00:33:56 - Vasters, Joost
  00:34:14 - 00:34:20 - Vasters, Joost
  00:34:18 - 00:34:34 - Sasbrink, Anne
  00:34:28 - 00:34:52 - Vasters, Joost
  00:34:55 - 00:35:02 - Vasters, Joost
  00:35:01 - 00:35:20 - Kok, Frank de
  00:35:19 - 00:35:24 - Vasters, Joost
  00:35:24 - 00:35:55 - Hoonte, Gertjan te
  00:35:47 - 00:37:35 - Vasters, Joost
  00:37:35 - 00:38:03 - Zweth, Rick van der
  00:37:44 - 00:37:55 - Kok, Frank de
  00:37:57 - 00:38:39 - Kok, Frank de
  00:38:00 - 00:38:07 - Vasters, Joost
  00:38:40 - 00:38:42 - Vasters, Joost
  00:38:41 - 00:39:08 - Hoonte, Gertjan te
  00:39:02 - 00:39:25 - Vasters, Joost
  00:39:23 - 00:39:28 - Sasbrink, Anne
  00:39:27 - 00:39:42 - Vasters, Joost
  00:39:42 - 00:39:56 - Stellinga, Hessel
  00:39:50 - - Vasters, Joost
 4. 3.3
  Bespreking jaarverslag als onderdeel van de jaarstukken
 5. 3.4
  3e bijeenkomst stedenbouwvisie
 6. 3.5

 7. 4

  Ter vaststelling: 
  Conceptverslag openbare commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken 4 april 2024
  Conceptverslag geheime commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Grondzaken 4 april 2024

 8. 5

  Ter vaststelling.

  00:41:13 - 00:41:48 - Dijkstra, Gert
  00:41:47 - 00:41:51 - Vasters, Joost
  00:41:50 - 00:42:35 - Eerenberg, Eelco
  00:42:34 - 00:42:36 - Vasters, Joost
  00:42:35 - 00:42:56 - Dijkstra, Gert
  00:42:39 - 00:42:41 - Vasters, Joost
  00:42:56 - 00:42:58 - Vasters, Joost
  00:42:58 - 00:43:25 - Eerenberg, Eelco
  00:43:25 - 00:43:26 - Vasters, Joost
  00:43:26 - 00:44:00 - Dijkstra, Gert
  00:43:53 - 00:44:03 - Vasters, Joost
  00:44:02 - 00:44:42 - Eerenberg, Eelco
  00:44:30 - - Vasters, Joost
 9. 6

  Geen.

 10. 7

  Wethouder: Eelco Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten.


  Geagendeerd door: PvdA (Rick van der Zweth), D66, Student en Starter ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren en GroenLinks


  Recent heeft de gemeenteraad de raadsbrief Voorkeursvariant ontwikkeling Kloosterweide in Vleuten ontvangen. Dit gaat om een nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met een kans (veel) betaalbare woningen te bouwen in een wijk die dat hard nodig heeft. Het college geeft aan te kiezen voor variant 4 waar aanzienlijk minder sociale huur en middenhuur in zit. De agenderende fracties van PvdA, D66, S&S, CU, CDA, PvdD en GroenLinks willen een commissiedebat agenderen.


  Het doel van PvdA, D66, Student en Starter en CDA is om de discussie te voeren over de andere varianten en te zoeken naar alternatieven met meer betaalbare woningen. In de tussentijd verzoeken de agenderende fracties het college geen onomkeerbare stappen te zetten i.r.t. de bouwenvelop.


  Partij voor de Dieren agendeert de brief daarnaast ook gezien er veel bomen gekapt worden en er een flinke aanslag is op de ecologie. Zij willen het debat aan voor een variant met minder bomenkap.
  GroenLinks agendeert met het doel om de discussie te voeren over de andere varianten, met hierbij aandacht voor leefbaarheid, groen en alternatieven met meer betaalbare woningen.
  In de tussentijd verzoeken de agenderende fracties het college geen onomkeerbare stappen te zetten i.r.t. de bouwenvelop.

  00:46:46 - 00:46:57 - Vasters, Joost
  00:46:57 - 00:48:38 - Zweth, Rick van der
  00:48:34 - 00:48:39 - Vasters, Joost
  00:48:38 - 00:49:07 - Stellinga, Hessel
  00:49:04 - 00:49:07 - Vasters, Joost
  00:49:05 - 00:49:14 - Zweth, Rick van der
  00:49:12 - 00:49:29 - Stellinga, Hessel
  00:49:15 - 00:49:18 - Zweth, Rick van der
  00:49:16 - 00:49:31 - Vasters, Joost
  00:49:30 - 00:50:07 - Zweth, Rick van der
  00:50:07 - 00:50:10 - Vasters, Joost
  00:50:09 - 00:50:19 - Vermeulen, Maartje
  00:50:19 - 00:50:55 - Zweth, Rick van der
  00:50:19 - 00:50:21 - Vasters, Joost
  00:50:47 - 00:50:56 - Vasters, Joost
  00:50:56 - 00:51:10 - Vermeulen, Maartje
  00:51:10 - 00:51:31 - Zweth, Rick van der
  00:51:10 - 00:51:11 - Vasters, Joost
  00:51:31 - 00:51:35 - Vasters, Joost
  00:51:36 - 00:51:49 - Vermeulen, Maartje
  00:51:48 - 00:51:50 - Vasters, Joost
  00:51:50 - 00:52:25 - Zweth, Rick van der
  00:52:01 - 00:52:02 - Vasters, Joost
  00:52:25 - 00:52:39 - Vasters, Joost
  00:52:39 - 00:53:13 - Sasbrink, Anne
  00:53:12 - 00:53:14 - Vasters, Joost
  00:53:14 - 00:53:37 - Zweth, Rick van der
  00:53:37 - 00:53:41 - Vasters, Joost
  00:53:41 - 00:54:11 - Pagter, Marijn de
  00:54:11 - 00:54:41 - Zweth, Rick van der
  00:54:11 - 00:54:13 - Vasters, Joost
  00:54:40 - 00:54:42 - Vasters, Joost
  00:54:41 - 00:54:53 - Pagter, Marijn de
  00:54:53 - 00:54:54 - Vasters, Joost
  00:54:54 - 00:55:20 - Zweth, Rick van der
  00:55:15 - 00:55:17 - Vasters, Joost
  00:55:16 - 00:55:33 - Pagter, Marijn de
  00:55:33 - 00:55:38 - Vasters, Joost
  00:55:37 - 00:57:33 - Zweth, Rick van der
  00:57:33 - 00:57:38 - Vasters, Joost
  00:57:37 - 00:57:57 - Pagter, Marijn de
  00:57:56 - 00:57:58 - Vasters, Joost
  00:57:58 - 00:58:13 - Zweth, Rick van der
  00:58:13 - 00:58:14 - Vasters, Joost
  00:58:13 - 00:58:24 - Pagter, Marijn de
  00:58:24 - 00:58:25 - Vasters, Joost
  00:58:25 - 00:59:03 - Zweth, Rick van der
  00:59:02 - 00:59:04 - Vasters, Joost
  00:59:03 - 00:59:32 - Pagter, Marijn de
  00:59:29 - 00:59:34 - Vasters, Joost
  00:59:33 - 01:00:15 - Zweth, Rick van der
  01:00:14 - 01:00:26 - Vasters, Joost
  01:00:22 - 01:00:42 - Dijkstra, Gert
  01:00:40 - 01:00:41 - Vasters, Joost
  01:00:41 - 01:01:08 - Zweth, Rick van der
  01:01:07 - 01:01:10 - Vasters, Joost
  01:01:09 - 01:01:40 - Dijkstra, Gert
  01:01:40 - 01:01:41 - Vasters, Joost
  01:01:40 - 01:02:12 - Zweth, Rick van der
  01:02:12 - 01:02:13 - Vasters, Joost
  01:02:13 - 01:02:14 - Dijkstra, Gert
  01:02:15 - 01:02:51 - Dijkstra, Gert
  01:02:48 - 01:02:53 - Vasters, Joost
  01:02:52 - 01:03:13 - Zweth, Rick van der
  01:03:13 - 01:03:18 - Vasters, Joost
  01:03:18 - 01:03:43 - Stellinga, Hessel
  01:03:42 - 01:03:44 - Vasters, Joost
  01:03:43 - 01:04:10 - Zweth, Rick van der
  01:04:11 - 01:04:13 - Vasters, Joost
  01:04:13 - 01:04:29 - Stellinga, Hessel
  01:04:28 - 01:04:30 - Vasters, Joost
  01:04:29 - 01:04:52 - Zweth, Rick van der
  01:04:52 - 01:04:53 - Vasters, Joost
  01:04:53 - 01:05:14 - Stellinga, Hessel
  01:05:13 - 01:05:15 - Vasters, Joost
  01:05:14 - 01:05:39 - Zweth, Rick van der
  01:05:39 - 01:06:02 - Vasters, Joost
  01:06:02 - 01:12:44 - Koning, Maarten
  01:08:36 - 01:08:45 - Vasters, Joost
  01:08:39 - 01:09:12 - Vermeulen, Maartje
  01:09:12 - 01:09:13 - Vasters, Joost
  01:09:54 - 01:09:55 - Vasters, Joost
  01:09:55 - 01:10:04 - Vermeulen, Maartje
  01:10:04 - 01:10:05 - Vasters, Joost
  01:10:17 - 01:10:23 - Vasters, Joost
  01:10:21 - 01:10:30 - Vermeulen, Maartje
  01:10:30 - 01:10:34 - Vasters, Joost
  01:10:34 - 01:11:13 - Dijkstra, Gert
  01:11:12 - 01:11:13 - Vasters, Joost
  01:12:01 - 01:12:03 - Vasters, Joost
  01:12:02 - 01:12:47 - Dijkstra, Gert
  01:12:44 - 01:12:50 - Vasters, Joost
  01:12:51 - 01:13:21 - Koning, Maarten
  01:13:21 - 01:13:22 - Vasters, Joost
  01:13:22 - 01:13:48 - Dijkstra, Gert
  01:13:45 - 01:13:51 - Vasters, Joost
  01:13:50 - 01:13:57 - Koning, Maarten
  01:13:58 - 01:14:01 - Vasters, Joost
  01:14:01 - 01:14:54 - Koning, Maarten
  01:14:55 - 01:15:04 - Vasters, Joost
  01:15:01 - 01:16:35 -
  01:16:34 - 01:16:38 - Vasters, Joost
  01:16:39 - 01:18:39 - Stellinga, Hessel
  01:18:39 - 01:18:42 - Vasters, Joost
  01:18:42 - 01:18:53 - Zweth, Rick van der
  01:18:53 - 01:18:54 - Vasters, Joost
  01:18:54 - 01:19:12 - Stellinga, Hessel
  01:19:04 - 01:19:14 - Vasters, Joost
  01:19:13 - 01:19:25 - Zweth, Rick van der
  01:19:25 - 01:19:26 - Stellinga, Hessel
  01:19:25 - 01:19:27 - Vasters, Joost
  01:19:29 - 01:19:34 - Vasters, Joost
  01:19:31 - 01:19:43 - Zweth, Rick van der
  01:19:42 - 01:19:43 - Vasters, Joost
  01:19:42 - 01:20:09 - Stellinga, Hessel
  01:19:55 - 01:20:18 - Vasters, Joost
  01:20:13 - 01:21:31 - Stellinga, Hessel
  01:21:31 - 01:21:37 - Vasters, Joost
  01:21:36 - 01:22:45 - Sasbrink, Anne
  01:22:41 - 01:22:43 - Vasters, Joost
  01:22:44 - 01:22:51 - Stellinga, Hessel
  01:22:50 - 01:22:51 - Vasters, Joost
  01:22:52 - 01:23:25 - Sasbrink, Anne
  01:23:22 - 01:23:24 - Vasters, Joost
  01:23:25 - 01:23:42 - Sasbrink, Anne
  01:23:40 - 01:23:45 - Vasters, Joost
  01:23:44 - 01:23:56 - Usta, Mirac
  01:23:56 - 01:23:57 - Vasters, Joost
  01:23:57 - 01:24:14 - Sasbrink, Anne
  01:24:12 - 01:24:26 - Usta, Mirac
  01:24:12 - 01:24:13 - Vasters, Joost
  01:24:26 - 01:24:27 - Vasters, Joost
  01:24:28 - 01:24:42 - Sasbrink, Anne
  01:24:42 - 01:24:44 - Vasters, Joost
  01:24:43 - 01:25:12 - Usta, Mirac
  01:25:13 - 01:25:31 - Sasbrink, Anne
  01:25:13 - 01:25:14 - Vasters, Joost
  01:25:31 - 01:25:33 - Vasters, Joost
  01:25:33 - 01:26:04 - Sasbrink, Anne
  01:26:03 - 01:26:06 - Vasters, Joost
  01:26:05 - 01:26:19 - Stellinga, Hessel
  01:26:18 - 01:26:19 - Vasters, Joost
  01:26:19 - 01:27:40 - Sasbrink, Anne
  01:26:32 - 01:26:33 - Vasters, Joost
  01:27:40 - 01:27:46 - Vasters, Joost
  01:27:47 - 01:39:00 - Vermeulen, Maartje
  01:29:05 - 01:29:09 - Vasters, Joost
  01:29:08 - 01:29:19 - Zweth, Rick van der
  01:29:18 - 01:29:19 - Vasters, Joost
  01:29:29 - 01:29:30 - Vasters, Joost
  01:29:30 - 01:29:48 - Zweth, Rick van der
  01:29:47 - 01:29:49 - Vasters, Joost
  01:30:04 - 01:30:05 - Zweth, Rick van der
  01:30:06 - 01:30:09 - Vasters, Joost
  01:30:07 - 01:30:21 - Zweth, Rick van der
  01:30:20 - 01:30:22 - Vasters, Joost
  01:30:38 - 01:30:40 - Vasters, Joost
  01:30:41 - 01:31:02 - Stellinga, Hessel
  01:31:02 - 01:31:03 - Vasters, Joost
  01:31:27 - 01:31:28 - Vasters, Joost
  01:31:28 - 01:31:37 - Stellinga, Hessel
  01:31:38 - 01:31:40 - Vasters, Joost
  01:31:58 - 01:32:00 - Vasters, Joost
  01:32:57 - 01:32:59 - Vasters, Joost
  01:32:59 - 01:33:24 - Zweth, Rick van der
  01:33:24 - 01:33:25 - Vasters, Joost
  01:33:49 - 01:33:51 - Vasters, Joost
  01:33:50 - 01:34:18 - Zweth, Rick van der
  01:34:17 - 01:34:19 - Vasters, Joost
  01:34:24 - 01:34:51 - Zweth, Rick van der
  01:34:24 - 01:34:26 - Vasters, Joost
  01:34:50 - 01:34:52 - Vasters, Joost
  01:35:19 - 01:35:26 - Vasters, Joost
  01:35:26 - 01:36:08 - Koning, Maarten
  01:36:08 - 01:36:09 - Vasters, Joost
  01:36:35 - 01:36:36 - Vasters, Joost
  01:36:36 - 01:37:08 - Koning, Maarten
  01:37:05 - 01:37:06 - Vasters, Joost
  01:37:07 - 01:37:09 - Vasters, Joost
  01:37:24 - 01:37:29 - Vasters, Joost
  01:37:29 - 01:37:48 - Stellinga, Hessel
  01:37:48 - 01:37:48 - Vasters, Joost
  01:38:17 - 01:38:19 - Vasters, Joost
  01:38:18 - 01:38:36 - Stellinga, Hessel
  01:38:36 - 01:38:37 - Vasters, Joost
  01:38:53 - 01:39:03 - Vasters, Joost
  01:39:02 - 01:39:35 - Straalen, Lenno van
  01:39:35 - 01:39:39 - Vasters, Joost
  01:39:41 - 01:41:28 - Usta, Mirac
  01:41:28 - 01:41:32 - Vasters, Joost
  01:41:31 - 01:43:16 - Pagter, Marijn de
  01:43:16 - 01:43:20 - Vasters, Joost
  01:43:19 - 01:43:46 - Zweth, Rick van der
  01:43:42 - 01:43:42 - Vasters, Joost
  01:43:47 - 01:44:03 - Pagter, Marijn de
  01:43:47 - 01:43:48 - Vasters, Joost
  01:44:03 - 01:44:04 - Vasters, Joost
  01:44:04 - 01:44:20 - Zweth, Rick van der
  01:44:19 - 01:44:21 - Vasters, Joost
  01:44:21 - 01:44:52 - Pagter, Marijn de
  01:44:25 - 01:44:25 - Vasters, Joost
  01:44:51 - 01:44:53 - Vasters, Joost
  01:44:52 - 01:45:19 - Zweth, Rick van der
  01:45:18 - 01:45:23 - Vasters, Joost
  01:45:22 - 01:45:31 - Dijkstra, Gert
  01:45:31 - 01:45:32 - Vasters, Joost
  01:45:32 - 01:45:43 - Pagter, Marijn de
  01:45:43 - 01:45:45 - Vasters, Joost
  01:45:45 - 01:46:01 - Dijkstra, Gert
  01:46:01 - 01:46:02 - Vasters, Joost
  01:46:02 - 01:46:29 - Pagter, Marijn de
  01:46:27 - 01:46:29 - Vasters, Joost
  01:46:30 - 01:46:49 - Dijkstra, Gert
  01:46:49 - 01:46:50 - Vasters, Joost
  01:46:49 - 01:47:09 - Pagter, Marijn de
  01:47:10 - 01:47:13 - Vasters, Joost
  01:47:12 - 01:47:23 - Vermeulen, Maartje
  01:47:23 - 01:47:24 - Vasters, Joost
  01:47:23 - 01:47:33 - Pagter, Marijn de
  01:47:34 - 01:47:40 - Vasters, Joost
  01:47:41 - 01:50:43 - Dijkstra, Gert
  01:50:41 - 01:50:45 - Vasters, Joost
  01:50:44 - 01:51:16 - Zweth, Rick van der
  01:51:15 - 01:51:17 - Vasters, Joost
  01:51:17 - 01:52:10 - Dijkstra, Gert
  01:52:00 - 01:52:13 - Vasters, Joost
  01:52:13 - 01:52:43 - Zweth, Rick van der
  01:52:39 - 01:52:44 - Vasters, Joost
  01:52:44 - 01:53:30 - Dijkstra, Gert
  01:53:28 - 01:53:31 - Vasters, Joost
  01:53:31 - 01:53:51 - Zweth, Rick van der
  01:53:49 - 01:53:55 - Vasters, Joost
  01:53:53 - 01:54:11 - Dijkstra, Gert
  01:54:08 - 01:54:10 - Vasters, Joost
  01:54:12 - 01:54:18 - Vasters, Joost
  01:54:12 - 01:54:13 - Dijkstra, Gert
  01:54:14 - 01:56:50 - Dijkstra, Gert
  01:56:49 - 01:56:54 - Vasters, Joost
  01:56:53 - 01:57:22 - Vermeulen, Maartje
  01:57:21 - 01:57:23 - Vasters, Joost
  01:57:23 - 01:57:46 - Dijkstra, Gert
  01:57:45 - 01:58:29 - Vasters, Joost
  01:58:26 - 01:58:54 - Dijkstra, Gert
  01:58:41 - 01:59:13 - Vasters, Joost
  02:07:28 - 02:07:48 - Vasters, Joost
  02:07:48 - 02:11:26 - Eerenberg, Eelco
  02:11:25 - 02:11:28 - Vasters, Joost
  02:11:27 - 02:12:14 - Dijkstra, Gert
  02:12:13 - 02:12:15 - Vasters, Joost
  02:12:15 - 02:13:42 - Eerenberg, Eelco
  02:13:42 - 02:13:43 - Vasters, Joost
  02:13:43 - 02:14:00 - Dijkstra, Gert
  02:14:00 - 02:14:02 - Vasters, Joost
  02:14:03 - 02:14:53 - Eerenberg, Eelco
  02:14:51 - 02:14:52 - Vasters, Joost
  02:14:52 - 02:15:06 - Dijkstra, Gert
  02:15:05 - 02:15:07 - Vasters, Joost
  02:15:06 - 02:16:15 - Eerenberg, Eelco
  02:16:14 - 02:16:20 - Vasters, Joost
  02:16:19 - 02:16:54 - Koning, Maarten
  02:16:54 - 02:16:55 - Vasters, Joost
  02:16:56 - 02:17:31 - Eerenberg, Eelco
  02:17:31 - 02:17:34 - Vasters, Joost
  02:17:36 - 02:17:48 - Vermeulen, Maartje
  02:17:48 - 02:17:49 - Vasters, Joost
  02:17:49 - 02:22:33 - Eerenberg, Eelco
  02:18:39 - 02:18:40 - Vasters, Joost
  02:22:32 - 02:22:34 - Vasters, Joost
  02:22:34 - 02:22:42 - Sasbrink, Anne
  02:22:42 - 02:22:43 - Vasters, Joost
  02:22:43 - 02:28:21 - Eerenberg, Eelco
  02:23:05 - 02:23:06 - Vasters, Joost
  02:28:20 - 02:28:22 - Vasters, Joost
  02:28:23 - 02:28:36 - Stellinga, Hessel
  02:28:35 - 02:28:36 - Vasters, Joost
  02:28:38 - 02:29:30 - Eerenberg, Eelco
  02:29:29 - 02:29:34 - Vasters, Joost
  02:29:35 - 02:29:41 - Sasbrink, Anne
  02:29:42 - 02:29:43 - Vasters, Joost
  02:29:43 - 02:29:46 - Eerenberg, Eelco
  02:29:47 - 02:29:49 - Vasters, Joost
  02:29:49 - 02:29:59 - Straalen, Lenno van
  02:30:01 - 02:30:02 - Vasters, Joost
  02:30:02 - 02:30:34 - Eerenberg, Eelco
  02:30:32 - 02:30:34 - Vasters, Joost
  02:30:34 - 02:30:40 - Straalen, Lenno van
  02:30:40 - 02:31:08 - Eerenberg, Eelco
  02:30:41 - 02:30:54 - Vasters, Joost
  02:31:07 - 02:31:11 - Vasters, Joost
  02:31:10 - 02:31:27 - Stellinga, Hessel
  02:31:26 - 02:31:28 - Vasters, Joost
  02:31:28 - 02:32:04 - Eerenberg, Eelco
  02:32:01 - 02:32:23 - Vasters, Joost
  02:32:22 - 02:32:34 - Dijkstra, Gert
  02:32:30 - 02:32:31 - Vasters, Joost
  02:32:33 - 02:33:10 - Eerenberg, Eelco
  02:33:07 - 02:33:13 - Vasters, Joost
  02:33:13 - 02:33:36 - Vermeulen, Maartje
  02:33:36 - 02:33:37 - Vasters, Joost
  02:33:37 - 02:34:11 - Eerenberg, Eelco
  02:34:11 - 02:34:26 - Vermeulen, Maartje
  02:34:12 - 02:34:12 - Vasters, Joost
  02:34:25 - 02:34:40 - Vasters, Joost
  02:34:40 - 02:34:52 - Zweth, Rick van der
  02:34:40 - 02:34:41 - Vasters, Joost
  02:34:52 - 02:34:57 - Vasters, Joost
  02:34:56 - 02:35:04 - Stellinga, Hessel
  02:35:03 - 02:35:15 - Vasters, Joost
  02:35:07 - 02:35:07 - Stellinga, Hessel
  02:35:12 - 02:35:13 - Vermeulen, Maartje
  02:35:14 - 02:35:37 - Stellinga, Hessel
  02:35:31 - 02:35:40 - Vasters, Joost
  02:35:39 - 02:35:48 - Vermeulen, Maartje
  02:35:48 - 02:35:51 - Vasters, Joost
  02:35:50 - 02:35:53 - Sasbrink, Anne
  02:35:53 - 02:35:55 - Vasters, Joost
  02:35:55 - 02:36:04 - Dijkstra, Gert
  02:36:01 - 02:36:13 - Vasters, Joost
  02:36:12 - 02:36:21 - Kok, Frank de
  02:36:22 - - Vasters, Joost
 11. 8

  Wethouder: Eelco Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 45 minuten.


  Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 56 huurwoningen waaronder ook woningen in het middenhuursegment en atelierwoningen aan de Helling (Rotsoord).


  Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen zijn voor het college geen aanleiding geweest het bestemmingsplan aan te passen.


  Het college stelt voor akkoord te gaan met vaststellingsrapport waarin een reactie is vervat op de zienswijzen, geen exploitatieplan vast stellen en het bestemmingsplan vast te stellen.

  02:41:28 - 02:41:41 - Pagter, Marijn de
  02:41:42 - 02:41:47 - Vasters, Joost
  02:41:46 - 02:45:31 - Claasen, Fred
  02:43:49 - 02:43:52 - Vasters, Joost
  02:44:09 - 02:44:11 - Vasters, Joost
  02:44:37 - 02:44:55 - Ait Daoua, Achraf
  02:44:38 - 02:44:39 - Vasters, Joost
  02:44:54 - 02:44:56 - Vasters, Joost
  02:45:21 - 02:45:23 - Vasters, Joost
  02:45:32 - 02:45:39 - Vasters, Joost
  02:45:38 - 02:46:20 - Straalen, Lenno van
  02:46:20 - 02:46:29 - Vasters, Joost
  02:46:29 - 02:46:39 - Stellinga, Hessel
  02:46:39 - 02:46:42 - Vasters, Joost
  02:46:43 - 02:47:03 - Paalman, Victor
  02:47:03 - 02:47:07 - Vasters, Joost
  02:47:07 - 02:48:03 - Krul, Anneloes
  02:48:03 - 02:48:10 - Vasters, Joost
  02:48:11 - 02:48:15 - Vasters, Joost
  02:48:12 - 02:49:45 - Ait Daoua, Achraf
  02:49:43 - 02:50:05 - Vasters, Joost
  02:54:57 - 02:55:08 - Vasters, Joost
  02:55:08 - 02:57:07 - Eerenberg, Eelco
  02:57:04 - 02:57:07 - Vasters, Joost
  02:57:06 - 02:57:25 - Stellinga, Hessel
  02:57:25 - 02:57:25 - Vasters, Joost
  02:57:27 - 03:01:53 - Eerenberg, Eelco
  02:59:42 - 02:59:46 - Vasters, Joost
  03:01:52 - 03:01:55 - Vasters, Joost
  03:01:54 - 03:02:19 - Straalen, Lenno van
  03:02:18 - 03:02:20 - Vasters, Joost
  03:02:20 - 03:02:41 - Eerenberg, Eelco
  03:02:40 - 03:03:07 - Vasters, Joost
  03:03:08 - 03:03:35 - Claasen, Fred
  03:03:35 - - Vasters, Joost
 12. 9

  Wethouder: Linda Voortman, Beleidsterrein: Grondzaken
  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten.


  Het college stelt aan de raad voor een voorkeursbeschikking te nemen voor het gebied Ockhuizen, een gebied nabij Thematerkade 4 te Haarzuilens, ten behoeve van recreatie-ontwikkeling zoals fiets- en wandelroutes.


  Wanneer de raad daarmee instemt, krijgt de gemeente voorrang bij de aankoop van de aangewezen gronden en heeft de gemeente daarmee dus een eerste recht van koop op deze onroerende zaken. Hiermee ontstaat grotere kans op verwerving van de onroerende zaken binnen dit gebied.


  Gedurende 4 weken van het moment waarop het collegebesluit (beschikking college) is bekendgemaakt (12 maart 2024) zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij de raad. Op 16 april jl. heeft de raad bericht ontvangen van het college dat er geen zienswijzen zijn ingediend. 


  Voor de behandeling van dit raadsvoorstel geldt een wettelijke termijn: de raad moet uiterlijk 12 juni 2024 een besluit nemen. Feitelijk betekent dat agendering voor de raadsvergadering van 6 juni 2024

  04:13:06 - 04:13:35 - Claasen, Fred
  04:13:36 - 04:13:43 - Vasters, Joost
  04:13:43 - 04:14:20 - Koning, Maarten
  04:14:19 - 04:14:22 - Vasters, Joost
  04:14:22 - 04:15:33 - Hoonte, Gertjan te
  04:15:34 - 04:15:38 - Vasters, Joost
  04:15:38 - 04:16:33 - Sasbrink, Anne
  04:16:34 - 04:16:37 - Vasters, Joost
  04:16:38 - 04:17:55 - Stellinga, Hessel
  04:17:55 - 04:17:59 - Vasters, Joost
  04:17:58 - 04:18:06 - Zweth, Rick van der
  04:18:07 - 04:18:11 - Vasters, Joost
  04:18:11 - 04:18:18 - Paalman, Victor
  04:18:19 - 04:18:36 - Vasters, Joost
  04:18:34 - 04:20:55 - Voortman, Linda
  04:19:09 - 04:19:12 - Vasters, Joost
  04:19:11 - 04:19:19 - Hoonte, Gertjan te
  04:19:20 - 04:19:21 - Vasters, Joost
  04:19:33 - 04:19:34 - Vasters, Joost
  04:19:34 - 04:19:45 - Hoonte, Gertjan te
  04:19:46 - 04:19:47 - Vasters, Joost
  04:20:53 - 04:20:55 - Vasters, Joost
  04:20:55 - 04:21:20 - Hoonte, Gertjan te
  04:21:20 - 04:21:22 - Vasters, Joost
  04:21:21 - 04:21:47 - Voortman, Linda
  04:21:44 - 04:21:45 - Vasters, Joost
  04:21:45 - 04:22:00 - Hoonte, Gertjan te
  04:22:01 - 04:22:03 - Vasters, Joost
  04:22:02 - 04:22:23 - Voortman, Linda
  04:22:23 - 04:22:30 - Vasters, Joost
  04:22:31 - 04:22:45 - Stellinga, Hessel
  04:22:44 - 04:22:54 - Voortman, Linda
  04:22:45 - 04:22:46 - Vasters, Joost
  04:22:55 - 04:23:35 - Vasters, Joost
  04:25:49 - - Vasters, Joost
 13. 10

  Wethouder: Eelco Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 30 minuten.


  Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 278 sociale huurwoningen, 71 middenhuurwoningen (totaal 349 woningen) en van ruimten voor kantoor, een buurthuis en daghoreca. Ook wordt de Thomas à Kempisweg buiten werking gesteld, waardoor een park kan worden aangelegd. Voorafgaand aan de bouw worden dan 178 sociale huurwoningen, commerciële ruimten en een garage gesloopt.


  In februari 2022 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor dit bestemmingsplan vastgesteld in een zogenoemd Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Het college stelt voor op enkele punten, waaronder de hoogte van een woongebouw, af te wijken van het SPvE. Voor wat betreft dit hoogteaccent lijkt dat aan te sluiten op een door de gemeenteraad vastgestelde motie.


  Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn zes zienswijzen binnengekomen. Eén zienswijze is voor het college aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.


  Het college stelt voor akkoord te gaan met het vaststellingsrapport waarin een reactie is vervat op de zienswijzen, geen exploitatieplan vast stellen en het bestemmingsplan vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Thomas à Kempisplantsoen
  04:27:15 - 04:27:46 - Zweth, Rick van der
  04:27:47 - 04:27:50 - Vasters, Joost
  04:27:50 - 04:28:30 - Hoonte, Gertjan te
  04:28:30 - 04:28:35 - Vasters, Joost
  04:28:34 - 04:30:06 - Straalen, Lenno van
  04:30:07 - 04:30:12 - Vasters, Joost
  04:30:12 - 04:30:31 - Hoonte, Gertjan te
  04:30:32 - 04:30:33 - Vasters, Joost
  04:30:32 - 04:30:50 - Straalen, Lenno van
  04:30:49 - 04:30:50 - Vasters, Joost
  04:30:50 - 04:31:17 - Hoonte, Gertjan te
  04:31:17 - 04:31:23 - Vasters, Joost
  04:31:21 - 04:32:12 - Krul, Anneloes
  04:32:13 - 04:32:18 - Vasters, Joost
  04:32:17 - 04:32:35 - Paalman, Victor
  04:32:36 - 04:32:40 - Vasters, Joost
  04:32:39 - 04:33:32 - Ait Daoua, Achraf
  04:33:31 - 04:33:35 - Vasters, Joost
  04:33:34 - 04:34:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:24 - 04:34:30 - Vasters, Joost
  04:34:29 - 04:34:37 - Usta, Mirac
  04:34:37 - 04:34:45 - Vasters, Joost
  04:34:45 - 04:35:44 - Tuijl, Noa van
  04:35:44 - 04:35:59 - Vasters, Joost
  04:35:58 - 04:36:26 - Dijkstra, Harm
  04:36:27 - 04:36:38 - Vasters, Joost
  04:40:44 - 04:40:52 - Vasters, Joost
  04:40:49 - 04:46:27 - Voortman, Linda
  04:41:55 - 04:41:57 - Vasters, Joost
  04:41:57 - 04:42:20 - Hoonte, Gertjan te
  04:42:23 - 04:42:37 - Hoonte, Gertjan te
  04:42:37 - 04:42:39 - Vasters, Joost
  04:42:50 - 04:42:51 - Vasters, Joost
  04:42:57 - 04:43:00 - Vasters, Joost
  04:42:59 - 04:43:13 - Straalen, Lenno van
  04:46:25 - 04:46:59 - Vasters, Joost
  04:47:00 - 04:47:08 - Voortman, Linda
  04:47:05 - - Vasters, Joost
 14. 10.1

 15. 11

  Wethouder: Eelco Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  De woordvoerders Volksgezondheid zijn hiervoor uitgenodigd.
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten (Inclusief behandeltijd Raadsbrief Handhaving Voorbereidingsbesluit Tabakspeciaalzaken)


  Op 8 juni 2023 heeft de gemeenteraad een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit werd beoogd om ongewenste gebruiksveranderingen ten aanzien van het aantal tabaksspeciaalzaken in de gemeente tegen te houden. Dit vooruitlopend op landelijke wetgeving waarbij het aantal tabaksverkooppunten wordt beperken en uiteindelijk wijziging van het bestemmingsplan (Omgevingsplan).


  Door onder andere de val het kabinet en nieuwe Tweede kamerverkiezingen in 2023, lijkt er volgens het college de komende 2 jaar geen perspectief op noodzakelijke wet- en regelgeving die gemeenten toestaan om de verkoop van tabak te reguleren. Het voorbereidingsbesluit mag in dit geval maximaal 1,5 jaar gelden, op dat moment moet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage zijn gelegd. Zonder landelijke regelgeving is een wijzing van het bestemmingsplan juridisch niet haalbaar volgens het college.


  Om deze redenen stelt het college aan de raad voor het voorbereidingsbesluit Tabaksspeciaalzaken 2023 in te trekken.

  04:52:32 - 04:53:40 - Vasters, Joost
  04:53:39 - 04:54:14 - Straalen, Lenno van
  04:54:12 - 04:54:17 - Vasters, Joost
  04:54:16 - 04:54:23 - Bosch, David
  04:54:23 - 04:54:25 - Vasters, Joost
  04:54:23 - 04:54:50 - Straalen, Lenno van
  04:54:50 - 04:54:51 - Vasters, Joost
  04:54:51 - 04:55:02 - Bosch, David
  04:55:01 - 04:55:02 - Vasters, Joost
  04:55:03 - 04:55:15 - Straalen, Lenno van
  04:55:15 - 04:55:16 - Vasters, Joost
  04:55:16 - 04:55:39 - Bosch, David
  04:55:40 - 04:55:41 - Vasters, Joost
  04:55:41 - 04:56:02 - Straalen, Lenno van
  04:56:02 - 04:56:04 - Vasters, Joost
  04:56:03 - 04:57:54 - Straalen, Lenno van
  04:57:53 - 04:57:58 - Vasters, Joost
  04:57:58 - 04:58:15 - Dijkstra, Harm
  04:58:15 - 04:58:15 - Vasters, Joost
  04:58:16 - 04:58:36 - Straalen, Lenno van
  04:58:37 - 04:58:39 - Vasters, Joost
  04:58:38 - 04:59:02 - Bosch, David
  04:58:40 - 04:58:41 - Dijkstra, Harm
  04:59:03 - 04:59:04 - Vasters, Joost
  04:59:03 - 04:59:15 - Straalen, Lenno van
  04:59:15 - 04:59:16 - Vasters, Joost
  04:59:16 - 04:59:40 - Bosch, David
  04:59:39 - 04:59:40 - Vasters, Joost
  04:59:41 - 04:59:55 - Straalen, Lenno van
  04:59:55 - 04:59:58 - Vasters, Joost
  04:59:58 - 05:00:20 - Dijkstra, Harm
  05:00:19 - 05:00:26 - Vasters, Joost
  05:00:24 - 05:00:44 - Straalen, Lenno van
  05:00:44 - 05:00:46 - Vasters, Joost
  05:00:46 - 05:01:10 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:10 - 05:01:12 - Vasters, Joost
  05:01:11 - 05:01:22 - Straalen, Lenno van
  05:01:22 - 05:01:24 - Vasters, Joost
  05:01:23 - 05:01:43 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:44 - 05:01:57 - Vasters, Joost
  05:01:57 - 05:03:01 - Claasen, Fred
  05:03:01 - 05:03:05 - Vasters, Joost
  05:03:04 - 05:04:55 - Hoonte, Gertjan te
  05:04:48 - 05:04:57 - Vasters, Joost
  05:04:56 - 05:05:12 - Bosch, David
  05:05:12 - 05:05:13 - Vasters, Joost
  05:05:13 - 05:05:41 - Hoonte, Gertjan te
  05:05:40 - 05:05:42 - Vasters, Joost
  05:05:42 - 05:06:02 - Bosch, David
  05:06:00 - 05:06:01 - Vasters, Joost
  05:06:02 - 05:06:44 - Hoonte, Gertjan te
  05:06:43 - 05:06:45 - Vasters, Joost
  05:06:45 - 05:07:03 - Bosch, David
  05:07:03 - 05:07:06 - Vasters, Joost
  05:07:04 - 05:09:00 - Hoonte, Gertjan te
  05:08:06 - 05:08:12 - Vasters, Joost
  05:09:00 - 05:09:02 - Vasters, Joost
  05:09:02 - 05:09:11 - Bosch, David
  05:09:10 - 05:09:12 - Vasters, Joost
  05:09:13 - 05:09:20 - Hoonte, Gertjan te
  05:09:20 - 05:09:22 - Vasters, Joost
  05:09:21 - 05:09:40 - Bosch, David
  05:09:40 - 05:09:42 - Vasters, Joost
  05:09:40 - 05:10:07 - Hoonte, Gertjan te
  05:10:00 - 05:10:11 - Vasters, Joost
  05:10:11 - 05:10:29 - Dijkstra, Harm
  05:10:30 - 05:10:31 - Vasters, Joost
  05:10:31 - 05:11:07 - Hoonte, Gertjan te
  05:11:07 - 05:11:35 - Vasters, Joost
  05:11:19 - 05:11:19 - Claasen, Fred
  05:11:20 - 05:12:03 - Claasen, Fred
  05:12:04 - 05:12:05 - Vasters, Joost
  05:12:05 - 05:12:41 - Hoonte, Gertjan te
  05:12:41 - 05:12:47 - Vasters, Joost
  05:12:46 - 05:13:47 - Zweth, Rick van der
  05:13:47 - 05:13:51 - Vasters, Joost
  05:13:50 - 05:14:27 - Ait Daoua, Achraf
  05:14:27 - 05:14:29 - Vasters, Joost
  05:14:29 - 05:14:30 - Ait Daoua, Achraf
  05:14:29 - 05:14:56 - Bosch, David
  05:14:56 - 05:14:58 - Vasters, Joost
  05:14:57 - 05:15:24 - Ait Daoua, Achraf
  05:15:21 - 05:15:24 - Vasters, Joost
  05:15:22 - 05:15:44 - Bosch, David
  05:15:44 - 05:15:46 - Vasters, Joost
  05:15:46 - 05:16:02 - Ait Daoua, Achraf
  05:16:04 - 05:16:13 - Vasters, Joost
  05:16:14 - 05:16:15 - Snijder, Ruben
  05:16:18 - 05:17:34 - Snijder, Ruben
  05:16:18 - 05:16:19 - Vasters, Joost
  05:16:19 - 05:16:22 - Vasters, Joost
  05:17:32 - 05:17:35 - Vasters, Joost
  05:17:35 - 05:17:49 - Dijkstra, Harm
  05:17:47 - 05:17:50 - Vasters, Joost
  05:17:49 - 05:17:49 - Snijder, Ruben
  05:17:50 - 05:18:05 - Snijder, Ruben
  05:18:06 - 05:18:07 - Vasters, Joost
  05:18:07 - 05:18:22 - Dijkstra, Harm
  05:18:23 - 05:18:24 - Vasters, Joost
  05:18:23 - 05:18:38 - Snijder, Ruben
  05:18:23 - 05:18:24 - Dijkstra, Harm
  05:18:39 - 05:18:41 - Vasters, Joost
  05:18:41 - 05:18:49 - Bosch, David
  05:18:48 - 05:18:50 - Vasters, Joost
  05:18:49 - 05:19:00 - Snijder, Ruben
  05:19:01 - 05:19:02 - Vasters, Joost
  05:19:03 - 05:19:35 - Bosch, David
  05:19:35 - 05:19:37 - Vasters, Joost
  05:19:37 - 05:20:03 - Snijder, Ruben
  05:20:04 - 05:20:07 - Vasters, Joost
  05:20:07 - 05:20:59 - Snijder, Ruben
  05:21:00 - 05:21:05 - Vasters, Joost
  05:21:06 - 05:22:24 - Bode, Linda
  05:21:10 - 05:21:11 - Vasters, Joost
  05:22:24 - 05:22:28 - Vasters, Joost
  05:22:27 - 05:23:45 - Dijkstra, Harm
  05:23:45 - 05:23:50 - Vasters, Joost
  05:23:50 - 05:24:27 - Krul, Anneloes
  05:24:27 - 05:24:31 - Vasters, Joost
  05:24:31 - 05:25:20 - Paalman, Victor
  05:25:20 - 05:25:29 - Vasters, Joost
  05:25:26 - 05:29:28 - Bosch, David
  05:25:47 - 05:25:51 - Vasters, Joost
  05:25:54 - 05:25:55 - Krul, Anneloes
  05:29:29 - 05:29:32 - Vasters, Joost
  05:29:32 - 05:30:00 - Paalman, Victor
  05:29:59 - 05:30:01 - Vasters, Joost
  05:30:01 - 05:30:32 - Bosch, David
  05:30:32 - 05:30:34 - Vasters, Joost
  05:30:34 - 05:30:51 - Straalen, Lenno van
  05:30:51 - 05:30:52 - Vasters, Joost
  05:30:52 - 05:31:34 - Bosch, David
  05:31:35 - 05:31:51 - Straalen, Lenno van
  05:31:35 - 05:31:36 - Vasters, Joost
  05:31:51 - 05:31:52 - Vasters, Joost
  05:31:52 - 05:32:17 - Bosch, David
  05:32:18 - 05:32:24 - Vasters, Joost
  05:32:24 - 05:32:49 - Snijder, Ruben
  05:32:49 - 05:32:50 - Vasters, Joost
  05:32:49 - 05:33:58 - Bosch, David
  05:33:56 - 05:34:05 - Vasters, Joost
  05:34:05 - 05:34:13 - Snijder, Ruben
  05:34:14 - 05:34:17 - Vasters, Joost
  05:34:16 - 05:34:27 - Bosch, David
  05:34:26 - 05:34:29 - Vasters, Joost
  05:34:29 - 05:35:05 - Krul, Anneloes
  05:35:05 - 05:35:07 - Vasters, Joost
  05:35:07 - 05:35:12 - Krul, Anneloes
  05:35:12 - 05:35:14 - Vasters, Joost
  05:35:13 - 05:35:14 - Bosch, David
  05:35:13 - 05:35:30 - Hoonte, Gertjan te
  05:35:14 - 05:35:43 - Vasters, Joost
  05:35:32 - 05:36:19 - Bosch, David
  05:36:18 - 05:36:41 - Vasters, Joost
  05:36:40 - 05:40:44 - Eerenberg, Eelco
  05:40:41 - 05:40:45 - Vasters, Joost
  05:40:43 - 05:41:18 - Bosch, David
  05:41:02 - 05:41:19 - Vasters, Joost
  05:41:18 - 05:41:41 - Eerenberg, Eelco
  05:41:41 - 05:41:42 - Vasters, Joost
  05:41:42 - 05:41:57 - Bosch, David
  05:41:58 - 05:41:59 - Vasters, Joost
  05:41:59 - 05:42:36 - Eerenberg, Eelco
  05:42:36 - 05:42:37 - Vasters, Joost
  05:42:37 - 05:42:59 - Bosch, David
  05:42:58 - 05:43:06 - Vasters, Joost
  05:43:05 - 05:43:27 - Hoonte, Gertjan te
  05:43:27 - 05:43:29 - Vasters, Joost
  05:43:29 - 05:44:56 - Eerenberg, Eelco
  05:44:54 - 05:44:57 - Vasters, Joost
  05:44:57 - 05:45:33 - Hoonte, Gertjan te
  05:45:26 - 05:45:39 - Vasters, Joost
  05:45:38 - 05:46:08 - Straalen, Lenno van
  05:46:09 - 05:46:10 - Vasters, Joost
  05:46:10 - 05:46:54 - Eerenberg, Eelco
  05:46:52 - 05:46:56 - Vasters, Joost
  05:46:54 - 05:47:53 - Eerenberg, Eelco
  05:47:51 - 05:47:54 - Vasters, Joost
  05:47:54 - 05:48:07 - Straalen, Lenno van
  05:48:06 - 05:48:56 - Eerenberg, Eelco
  05:48:07 - 05:48:08 - Vasters, Joost
  05:48:54 - 05:48:58 - Vasters, Joost
  05:48:58 - 05:49:25 - Straalen, Lenno van
  05:49:25 - 05:49:26 - Vasters, Joost
  05:49:26 - 05:52:56 - Eerenberg, Eelco
  05:52:10 - 05:52:15 - Vasters, Joost
  05:52:57 - 05:53:20 - Vasters, Joost
  05:53:20 - 05:53:43 - Bosch, David
  05:53:23 - 05:53:26 - Vasters, Joost
  05:53:40 - 05:53:45 - Vasters, Joost
  05:53:44 - 05:53:58 - Straalen, Lenno van
  05:53:52 - 05:54:30 - Vasters, Joost
 16. 11.1

  Wethouder Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 75 minuten (Inclusief tijd Raadsvoorstel Intrekken voorbereidingsbesluit tabaksspeciaalzaken 2023)  Ten aanzien van deze raadsbrief is ter bespreking door Derk van Bergen (ChristenUnie), David Bosch (UtrechtNu!), Ruben Snijder (Student en Starter), Hessel Stellinga (CDA),
  Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Ilse Raaijmakers (PvdA), Nadia Stylianou (D66), Linda Bode (Volt), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair) het volgende naar voren gebracht:


  In de Raadsbrief gaf het college ze te kennen niet te zullen handhaven op het eerder aangenomen Voorbereidingsbesluit Tabakspeciaalzaken en de vestiging van deze zaken niet te kunnen voorkomen. De genoemde fracties betreuren dit en vinden het onwenselijk dat er nieuwe Tabakspeciaalzaken in onze stad openen. Dit met het oog op de volksgezondheid en de ambitie voor een rookvrije generatie. Deze fracties willen met het college in gesprek over het genomen besluit en de gevolgen hiervan. Daarnaast willen zij naar de toekomst kijken en in gesprek gaan over alternatieve mogelijkheden om de verkoop van tabak zo veel mogelijk te ontmoedigen en beperken.


  De fractie van UtrechtNu! wil met het college en andere fracties het debat aangaan over de mislukte regelgeving, die door UtrechtNu! als betuttelend en onmogelijk werd ervaren. En de fractie wil kanttekeningen inbrengen over toekomstige gemeentelijke maatregelen om roken tegen te gaan en op welke wijze.