Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken

donderdag 20 juni 2024

10:00 - 12:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 20 juni 2024 09:47
Eind
donderdag 20 juni 2024 11:22
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op 20 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 10:01 - 10:01
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 20 juni 2024 10:01 - 10:01
 3. 3

  Wethouders: Eerenberg, Van Hooijdonk, en  Voortman
  Beleidsterreinen: Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Projecten (Groot Merwede, MWKZ, Stationsgebied), Westraven, A12-zone, Rijnenburg, Lunetten-Koningsweg en Overvecht en Utrecht Science Park en  Grondzaken


  Indicatieve behandeltijd: 60 minuten
  Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op advies van de Adviescommissie Controle en Financiën op 21 maart 2024 ingestemd met het voorstel om de P&C cyclus aan te passen. Een van de wijzigingen is om de bespreking van de jaarstukken te splitsen in de het financiële deel van het jaarverslag (bespreking in de commissie Financiën, met de wethouder Financiën en in aanwezigheid van de accountant) en het inhoudelijke programmadeel van het jaarverslag (bespreking in de overige commissies met de desbetreffende wethouder).


  Doelstelling van de separate behandeling is om de controlerende rol van de raad ten aanzien van de jaarstukken nog meer accent te geven.


  Om die reden wordt aan u voorgesteld op 20 juni de op die dag beschikbare tijd van 60 minuten voor onze raadscommissie te reserveren voor bespreking van het jaarverslag (programmadeel en relevante paragrafen zoals investeringen/grondbeleid voor de commissie). De bespreking kan uiteraard ook betrekking hebben op (eerder gehouden) raadstoetsen.


  Op 20 juni zijn de technische sessies geweest en zijn de schriftelijke vragen beantwoord ten aanzien van de jaarstukken. In de avond is de commissie financiën gepland voor de bespreking van de jaarrekening en de financiële paragrafen.

  00:15:08 - 00:15:33 - Stellinga, Hessel
  00:15:24 - 00:15:25 - Vasters, Joost
  00:15:27 - 00:15:42 - Vasters, Joost
  00:15:44 - 00:18:44 - Pagter, Marijn de de
  00:18:44 - 00:18:48 - Vasters, Joost
  00:18:48 - 00:22:37 - Koning, Maarten
  00:22:38 - 00:22:43 - Vasters, Joost
  00:22:42 - 00:23:44 - Dekkers, Fred
  00:23:46 - 00:23:50 - Vasters, Joost
  00:23:49 - 00:25:20 - Bode, Linda
  00:25:17 - 00:25:20 - Vasters, Joost
  00:25:19 - 00:25:28 - Zweth, Rick van der van der
  00:25:28 - 00:25:29 - Vasters, Joost
  00:25:29 - 00:25:44 - Bode, Linda
  00:25:45 - 00:25:45 - Vasters, Joost
  00:25:45 - 00:26:10 - Zweth, Rick van der van der
  00:26:08 - 00:26:10 - Vasters, Joost
  00:26:10 - 00:26:28 - Bode, Linda
  00:26:29 - 00:26:30 - Vasters, Joost
  00:26:29 - 00:26:45 - Zweth, Rick van der van der
  00:26:44 - 00:26:46 - Vasters, Joost
  00:26:46 - 00:27:07 - Bode, Linda
  00:27:07 - 00:27:14 - Vasters, Joost
  00:27:13 - 00:28:45 - Straalen, Lenno van van
  00:28:46 - 00:28:54 - Vasters, Joost
  00:28:56 - 00:30:57 - Stellinga, Hessel
  00:30:58 - 00:31:09 - Vasters, Joost
  00:31:08 - 00:32:38 - Krul, Anneloes
  00:32:40 - 00:32:44 - Vasters, Joost
  00:32:43 - 00:33:18 - Usta, Miraç
  00:33:18 - 00:33:23 - Vasters, Joost
  00:33:22 - 00:35:07 - Zweth, Rick van der van der
  00:35:07 - 00:35:08 - Vasters, Joost
  00:35:09 - 00:35:36 - Dekkers, Fred
  00:35:37 - 00:35:38 - Vasters, Joost
  00:35:38 - 00:36:45 - Zweth, Rick van der van der
  00:36:45 - 00:37:01 - Vasters, Joost
  00:42:56 - 00:43:09 - Vasters, Joost
  00:43:08 - 00:48:19 - Eerenberg, Eelco
  00:48:15 - 00:48:26 - Vasters, Joost
  00:48:27 - 00:48:44 - Stellinga, Hessel
  00:48:41 - 00:48:53 - Vasters, Joost
  00:48:52 - 00:54:59 - Eerenberg, Eelco
  00:55:01 - 00:55:04 - Vasters, Joost
  00:55:02 - 00:55:14 - Dekkers, Fred
  00:55:13 - 00:55:14 - Vasters, Joost
  00:55:14 - 00:58:12 - Eerenberg, Eelco
  00:58:12 - 00:58:14 - Vasters, Joost
  00:58:14 - 00:58:29 - Bode, Linda
  00:58:27 - 00:58:30 - Vasters, Joost
  00:58:30 - 00:59:47 - Eerenberg, Eelco
  00:59:47 - 00:59:48 - Vasters, Joost
  00:59:48 - 01:00:15 - Bode, Linda
  01:00:08 - 01:00:15 - Vasters, Joost
  01:00:09 - 01:00:10 - Eerenberg, Eelco
  01:00:15 - 01:05:24 - Eerenberg, Eelco
  01:00:55 - 01:01:03 - Vasters, Joost
  01:05:21 - 01:05:23 - Vasters, Joost
  01:05:24 - 01:05:45 - Zweth, Rick van der van der
  01:05:46 - 01:05:47 - Vasters, Joost
  01:05:48 - 01:10:28 - Eerenberg, Eelco
  01:10:27 - 01:10:31 - Vasters, Joost
  01:10:31 - 01:10:52 - Zweth, Rick van der van der
  01:10:52 - 01:10:54 - Vasters, Joost
  01:10:54 - 01:11:08 - Eerenberg, Eelco
  01:11:06 - 01:11:29 - Vasters, Joost
  01:11:29 - 01:11:52 - Dekkers, Fred
  01:11:52 - 01:11:56 - Vasters, Joost
  01:11:54 - 01:12:29 - Krul, Anneloes
  01:12:29 - 01:12:36 - Vasters, Joost
  01:12:34 - 01:14:28 - Eerenberg, Eelco
  01:12:59 - 01:13:01 - Krul, Anneloes
  01:14:21 - 01:14:42 - Krul, Anneloes
  01:14:27 - 01:14:32 - Vasters, Joost
  01:14:42 - 01:14:44 - Vasters, Joost
  01:14:44 - 01:16:36 - Eerenberg, Eelco
  01:14:54 - 01:14:57 - Vasters, Joost
  01:16:36 - 01:17:09 - Vasters, Joost
  01:20:04 - - Vasters, Joost
 4. 4

  Wethouder: Eerenberg, Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Indicatieve behandeltijd: 15 minuten


  Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een herontwikkeling te laten plaatsvinden van het voormalige terrein van Drukkerij Abels aan de Strosteeg. De huidige bedrijfsbebouwing zou dan plaatsmaken voor 38 woningen, waarvan 12 in het sociale segment.


  Op 5 juli 2022 heeft het college een Uitwerkingsplan voor dit woningbouwproject vastgesteld en gestoeld op een eerder door de raad vastgestelde visie voor de Strosteeg/ toekomstige bestemming parkeergarage Springweg. Dit plan is echter door de Raad van State nietig verklaard op de toepassing van het parkeerbeleid. Het college heeft daarop besloten een bestemmingsplan voor het bouwproject te ontwikkelen dat nu ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen ingediend (waarvan 1 namens een aantal omwonenden) die voor het college geen aanleiding zijn het bestemmingsplan te wijzigen.


  Het college stelt voor akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om enkele ambtshalve wijzigingen te verwerken. Verder stelt het college voor het bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

  01:21:23 - 01:22:17 - Stellinga, Hessel
  01:22:18 - 01:22:45 - Vasters, Joost
  01:24:31 - 01:24:37 - Vasters, Joost
  01:24:37 - 01:28:05 - Eerenberg, Eelco
  01:28:04 - 01:28:18 - Vasters, Joost
  01:28:17 - 01:29:54 - Stellinga, Hessel
  01:28:20 - 01:28:26 - Vasters, Joost
  01:29:54 - 01:30:15 - Vasters, Joost
  01:30:15 - 01:32:09 - Eerenberg, Eelco
  01:32:09 - 01:32:20 - Vasters, Joost
  01:32:19 - 01:33:29 - Stellinga, Hessel
  01:32:54 - 01:33:04 - Vasters, Joost
  01:33:17 - 01:34:07 - Vasters, Joost
  01:34:03 - 01:34:43 - Pagter, Marijn de de
  01:34:43 - 01:34:55 - Vasters, Joost
  02:12:36 - - Bos, Cees